Délmagyarország, 2003. január (93. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-15 / 12. szám

«BELFOLD - KÜLFÖLD« SZERDA, 2003. JANUÁR 15. Újabb multicég állítja le magyarországi termelését 500 főt bocsát el a Philips Orbán a pártelnökjelölt Kivonul a magyar piacról a svéd építőipari óriás, Szombathelyen jelentős leépítést tervezt a Phi­lips. STOCKHOLM, SZOMBATHELY, SÁRVÁR (MTI) Súlyosan érinti a Pannonplast Rt. 100 százalékos leányvállalatát a Moldin Kft-t, hogy a Philips áthe­lyezi monitorgyártását Magyarországról Kínába. Bár a Moldin az év során létszámát már 100 fővel csökkentette, a hagyományos monitorok gyártásá­nak megszüntetése miatt további 100-150 fős le­építéssel számolnak. A jelenlegi létszám 334 fő. A Philips kedden jelentette be, hogy a hagyományos CRT monitorok előállítását az éles verseny és a csökkenő igények miatt 2003. első negyedévében Kínába telepíti át. Közlésük szerint a lapos, LCD monitorok gyártását Szombathelyen szándékoz­nak folytatni. A Moldin a Philips szombathelyi gyárának elsőszámú, kiváló minősítéssel bíró be­szállítója. A Philips megrendelése a Moldin 2002. évi 4,4 milliárd forintos árbevételének közel két­harmadát tette ki, ez a Pannonplast konszolidált árbevételének 10 százaléka. A megmaradó LCD al­katrész-gyártás, továbbá más, meglévő hagyomá­nyos vevőkör és a folyamatban lévő új felhaszná­lókkal történő megállapodás a kapacitás mintegy 50-60 százalékának lekötését ma már biztosítja a Moldinnál, így az árbevétel csökkenés 1-1,5 milli­árd forint körül várható. A Philips bejelentése összesen ötszáz munkahely megszűnését jelenti, ám az átcsoportosítások mi­att nem minden dolgozó marad állás nélkül. * -A Philips szombathelyi létszámleépítésről szóló bejelentése egy természetes ipari átrendeződési fo­lyamat jele - jelentette ki Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter, aki kedden Vas megyében éppen Flextronics Sárvári Ipari Parkban adott át in­tegrátor ipari parki címet. - A Philips, miközben az egyik gyárából egy vi­szonylag egyszerűbb terméket olcsóbb munkaerő­forrásokkal rendelkező országba helyez át és létszá­mot épít le, ugyanakkor Győrben elkezdi egy bo­nyolultabb termék gyártását, 400 munkahelyet te­remt-mondta. • Skandinávia legnagyobb építőipari cége, a Svans­ka stratégiai váltást hajt végre és ennek részeként felhagy a magyarországi, litvániai és lettországi épí­tőipari tevékenységével, az Egyesült Államokban folytatott ingatlanfejlesztésekkel, és latin-amerikai működésével. Az átalakítás az építőipari vállalko­zásokat is sújtó globális gazdasági lassulással és az építőipari projektek számának mérséklődésével áll összefüggésben. A bázis légtere mellett 100 létesítményt őriznek Taszár védelmet kér Száz létesítmény fokozott el­lenőrzését tartja fontosnak 77 Taszár környéki település polgármestere, miután meg­kezdődik az irakiak kiképzé­se. KAPOSVÁR (MTI) Egyikünk sem hiszi azt, hogy mostani szerepvállalásunk ese­tén baj lesz, de a baj nem hit kér­dése, s nekünk az a feladatunk, hogy nyugodt szívvel állhassunk településünk polgárai elé, hogy mindent megtettünk a biztonság érdekében - hangsúlyozta Ka­posvár polgármestere. Szita Ká­roly a taszári kiképzéssel kapcso­latban a helyi védelmi bizottság ülésén 77 városkörnyéki telepü­lés polgármesterrel együtt vett részt. Az Országos Rendőr-főka­pitányság jóváhagyta a város ké­rését, hogy a jelenlegi létszámon kívül - szükség szerint - további 15 rendőrt vezényeljenek a so­mogyi megyeszékhelyre. - Erre azért kértük az országos rend­őr-főkapitányt, mert a város szo­kásos közbiztonsági tevékenysé­ge mellett több mint 100 létesít­mény ellenőrzését tartjuk fon­tosnak, melyek között nagyobb forgalmú helyek, közintézmé­nyek, bevásárlóközpontok is he­lyet kapnak— erősítette meg Szi­ta Károly. Mindemellett kifejtette, hogy a taszári bázis biztonsága nem rendőri, hanem katonai feladat, a civil lakosság védelmét azon­ban maradéktalanul el kell látni. A taszári kiképzőbázis légteré­nek biztonságát rakétákkal, és két, MI-24-es típusú harci heli­kopterrel őrzi a kiképzés ideje alatt a honvédség. Elvágták a torkát NYÍREGYHÁZA (MTI) Elvágta a fiatal, 25 éves bolti el­adólány torkát támadója Nyír­egyházán, hétfőn késő este. A bűncselekménnyel kapcsolatban egy 25-30 év körüli, 180 centi­méter magas, barna hajú férfit keres a rendőrség. A zsákmány néhány ezer forint. Orbán Viktor - Harrach Péter és Áder János között - azt mondta, csak akkor lesz elnök, ha az elen­gedhetetlen. „Túl vagyok azon, hogy pozíciókért harcoljak" - fogalmazott. MTI Fotó: Koszticsák Szilárd Az átalakuló Fidesz vezetésére kétnapos tanácskozás végezté­vel Orbán Viktort kérték fel, aki közölte, csak később ad vá­laszt. BUDAPEST (MTI) Orbán Viktor exkormányfő az át­alakítással kapcsolatban azt mondta, hogy a Fidesz kapuit minden korábbinál szélesebbre kell tárni mind szellemi, mind személyi, mind pedig szerkezeti értelemben. A politikus beszélt arról is, hogy a polgári körök szellemi tőkéjét integrálni szük­séges a Fideszbe. Az átalakuló szervezet vezetésére Orbán Vik­tor kapott felkérést az elnökség­től, de erre - mint mondta - csak január végén ad majd választ. Szavai szerint, ha az átalakítás­sal kapcsolatos teendők az ő munkáját kívánják meg, akkor elvállalja az új szervezet vezeté­sét. Orbán Viktor leszögezte, hogy a párt nevét egyelőre nem kell megváltoztatni, csak ha majd egy nagyobb egység részévé válik. Az exkormányfő a Fidesz átalakításának szükségességét az ország uniós csatlakozásával in­dokolta. Mint mondta, az Euró­pai Parlamentben a magyar érde­keket csak erős bázissal rendel­kező pártok képviselhetik ered­ményesen a különböző frakciók­ban. - Kicsi választási pártokkal nem lehet a magyar érdekeket képviselni - szögezte le. Szavaiból kiderült, hogy a szer­vezet átalakítását az év végéig szeretnék befejezni. Elhangzott, hogy Orbán Viktor, Kövér László és Ader János rész­vételével bizottság alakul a Fi­deszben, amely az átalakítással összefüggő párton belüli vitákat megszervezi. Rekord gázfogyasztás BUDAPEST, KISKUNHALAS (MTI) A rendkívüli hideg időjárás miatt 85,5 millió köbméter földgázt ér­tékesített hétfőn a Mol Rt., ami minden korábbi mértéket meg­haladó mennyiség volt. Az eddigi legmagasabb fogyasztás vasár­nap volt, amikor 84 millió köb­méter földgázt értékesített a Mol Rt. Tavaly a legmagasabb napi fo­gyasztás 82 millió köbméter volt. Bács megyében ketten fagytak meg hétfőn. A két idős ember ha­lálát kihűlés okozta, az esetek körülményeit vizsgálják. Németh mondjon le! BUDAPEST (MTI) Magyarországon készülhetnek az új katonai terepjáró teherautók A Rába is a szállítók közt Bírál az Új Generáció BUDAPEST (MTI) - Olyan országban szeretnénk él­ni, ahol az embereknek joguk van butaságokat kiabálni, akár a miniszterelnökre is - közölte az SZDSZ ifjúsági tagozataként működő Új Generáció elnöke. Gusztos Péter szabad demokrata országgyűlési képviselő annak kapcsán nyilatkozott, hogy a Ta­polcai Városi Bíróság hétfőn rendzavarás szabálysértése miatt figyelmeztetésben részesítette Loppert Dánielt, aki tavaly július 28-án Kapolcson, a művészeti fesztiválon az oda látogató Med­gyessy Péter miniszterelnök felé azt kiáltotta háromszor, »hogy „áruló". A kormánypárti képvi­selő leszögezte: nem kommen­tálja a bíróság ítéletét, de szeren­csétlennek tartja, hogy a rendőr­ség annak idején hivatalból indí­tott eljárást a kormányfőnek kia­báló fiatalember ellen. Izraeli áldozatok A Fiatal Baloldal - Ifjú Szocialis­ták (FIB) elnöksége kedden levél­ben arra szólította fel Németh Zsoltot (Fidesz), az Országgyűlés külügyi bizottsága elnökét, hogy azonnali hatállyal mondjon le tisztségéről. A FIB vezetősége hangsúlyozza: megdöbbenve hal­lották Németh Zsolt „gúnyos megjegyzését" a Nap TV műso­rában. Németh Zsolt a műsor­ban megkérdezte: „De ki az a Verheugen?". A FIB szerint Né­meth Zsoltnak tisztában kell lennie azzal, hogy Magyarország nemzeti érdekeit durván sérti, ha egy mértékadó pozíciót betöltő közszereplő ilyen félmondatok­kal dobálózik. A baloldali szerve­zet úgy látja, a külügyi bizottság elnöke nem lehet olyan valaki, aki euroszkeptikus nézeteket vall. A Fiatal Baloldal a levélhez mellékelte Günter Verheugen­nek, az Európai Bizottság bővíté­si biztosának életrajzát. - Németh Zsolt egy újságírói kérdésre válaszolta azt, hogy Günter Verheugen EU-bővítési biztosnak nem terjed ki a hatás­köre arra, hogy Magyarországot felszólítsa: egy érvényes törvény­ből a „magyar nemzet" kifejezést vegye ki - nyilatkozta a Fidesz sajtófőnök-helyettese, Fekete Zoltán. GÁZA/NÁBLUSZ (MTI) A Gázai övezetben és Ciszjordá­niában életét vesztette hétfőn három palesztin, akik izraelieket akartak megtámadni. Ciszjordá­niában tizenöt körözött palesz­tint tartóztattak le. Az izraeli hadsereg szóvivője szerint hétfőn két, puskával és gránáttal felfegy­RÖVIDEN SIKERTELEN MFB-PROGRAMOK A Magyar Fejlesztési Banknál több olyan, 2000 és 2002 között történt ügyletet is feltártak, ame­lyek súlyosan sértették a bank érdekeit. A Kormányzati Ellenőr­zési Hivatal által készített jelen­tés alapján leszögezi: nem te­kinthető sikeresnek a lakossági panelprogram, az önkormányza­ti infrastruktúra program és a háziorvosi hitelprogram sem. OROSZORSZÁG KÉSZÜL Több biztonsági intézkedést lép­tetnek életbe Oroszországban, mert az orosz Szövetségi Bizton­sági Szolgálat információi sze­rint Sámil Bászájev csecsen had­úr az október 23-26. közötti moszkvai túszdráma után újabb verzett palesztin meg akart tá­madni egy autóbuszt Gázától nem messze, egy zsidó település közelében. A ciszjordániai Náb­lusz közelében robbanás ölte meg az Iszlám Dzsihád nevű szélsőséges szervezet egyik tag­ját. Keddre virradóra tizenöt, az izraeli hatóságok által körözött személyt tartóztattak le. súlyos terrorcselekményre ké­szül az orosz fővárosban. POKOLGÉP PÁRIZSBAN Kiürítette a rendőrség kedden Párizs egyik leghíresebb templo­mát, a Sacré-Coeurt, miután az épületben találtak egy időzítő­szerkezet nélküli robbanószerke­zetet. A házilagos pokolgépet tu­risták vették észre. LEJÁRT SZADDAM IDEJE Szaddám Húszéin iraki elnök számára lejárt az idő, hogy telje­sítse az ENSZ által támasztott leszerelési követeléseket - szö­gezte le George Bush. Az ameri­kai elnök „belefáradt" az iraki ve­zetés hazudozásaiba. Lejárt az idő, a leszerelést végre kell hajta­ni - mondta Bush. BUDAPEST (MTI) A Magyar Honvédség gépjárműtenderét az Ikarus Tiade Kereskedelmi Kft., az Iveco SpA. és a Rába Rt. nyerte. A három cégtől a következő 15 évben a tervek szerint mintegy 8-10 ezer darab gépjármű­vet vásárolnak. Az Ikarus az autóbuszok, az Iveco az összkerék-meghajtású közúti gépjárművek, a Rába pedig a katonai terepjárók kategóriájában lett a Magyar Honvédség „udvari beszállítója". A szak­tárca a következő két évben 3,6-3,6 milliárd forin­tot tervez gépjárműbeszerzésre költeni, várhatóan mintegy 400 járművet vásárolnak, amelyek közül az elsők már októberben hadrendbe állhatnak. A következő 15 évben várhatóan 230-250 milliárd fo­rintot költenek a célra. A pályázaton részt vevő öt cég közül az Ikarus Holding Rt. és a Renault-Ikarus Főnix Kft. közös ajánlatát érvénytelennek nyilvánították. A vállala­tok valószínűleg bírósághoz fordulnak. Ilyen korszerű terepjárókkal közlekedhetnek a magyar katonák. MTI Fotó: Matusz Károly Főszerkesztő: SZETEY ANDRÁS • Főszerkesztő-helyettes: ÖRFI FERENC • Szerkesztők: KOVÁCS ANDRÁS, SZÁVAY ISTVÁN, V FEKETE SÁNDOR • Rovatvezetők: HEGEDŰS SZAROLCS (mellékletek, mb.|, MISKOLCZI RÓBERT (fotó), OLÁH ZOLTÁN (hír és információi, SULI IÓZSEF (sport) • Délvilág szerkesztőségvezető: ÚISZÁSZI ILONA • Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szegeti, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. THcfon: 62/567-888. Szerkesztőségi titkárság: 62/567-800. Fax: 62/567-881. Sportrovat: 62/567-882. Interneteim; wwwtfelmagy.il hu «E mail: szerkcsztoscgCu delmagyar.3zeged.hu • 6800 Hódmezővásárhely, Szegfű u. 1-3. Tel /fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. 6900 Makó, Csanád vezér tér I3./ATel .: 62/213-391, hirdetéstelvétel és előfizetés: Széchenyi tér lO.lid./íax: 62/213-198. (...Ilii Szentes. Kossuth u 8. Tel 63/401-024 Tel Tax 63/314-838 6640 Csongrád, Kossuth tér 9-11. (Városi Galériai TH./fax: 63/481-010. • KIADJA ÉS ELŐFIZETÉSBEN TERJESZTI A DÉLMAGYARORSZÁG KIADÓ • Kiadóigazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA. • Kiadói titkársági lax: 62/442-958 Hirdetésfelvétel: 62/567-832, 62/567-835. Fax: 62/567-885. • Nyoindavezetó: HOCZ PÁL. Nyomás: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Teleion: 62/466-847 • Tcrieszlési vezető: KÓTI ZOLTÁN. Terjesztés: 62/567-864. Teriesztési zöldszám: 80/821-821. Előfizetési díj egy hónapra 1240Ft|Délmagyarország), 1130 Ft (Délvilág) • Árus terjesztés: Délhír Rt • ISSN0133.02SX (Délmagyatországl, ISSN 1416-0099 (Délvilági «A Délmagyarország Kiadó a Lapcom Kit. tagja. Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom