Délmagyarország, 2002. október (92. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-30 / 253. szám

6 •MEGYEI TÜKÖR* SZERDA, 2002. OKTÓBER 30. A legendás díszlettervezőt gyászolja a magyar színházi elet és Szeged Elhunyt Varga Mátyás r Életének 92. évében elhunyt Var­ga Mátyás, a szegedi művészeti élet kiemelkedő egyinésége. Varga Mátyás 1910. december l-jén született Budapesten. Mű­vészet iránt fogékony családban nőtt fel, már gyermekkorában a színházi díszlettervezés vonzot­ta. Az iparművészeti iskolába 1926-ban iratkozott be, ahol osz­tálytársai között találhatjuk Márk Tivadart, a ma Párizsban élő Michael Gyarmathyt és az Amerigo Tot néven világhírűvé vált Tóth Imrét. Az iskola az el­méletet szorosan összekapcsolta a gyakorlattal, s így Varga Mátyás már az első tervezéseiben is' ta­núbizonyságot tett stílusérzéké­ről, anyagismeretéről, szakmai biztonságáról. Élete első színházi szerződése Szegedhez köti. Az 1930-3l-es évadra a Városi Színházhoz az akkor kinevezett igazgató Kürthy György hívta. Az évi 40-50 be­mutató díszletezése fantasztikus iskolát jelentett, s tovább fejlesz­tette Varga Mátyás fantáziáját, empatikus képességét, kialakí­totta rutinját. A következő idő­szakokban stúdiumokat vett a Képzőművészeti Főiskolán Varga Nándor Lajos műhelyében. A budapesti Nemzeti Színház tagja lett 1935-ben, majd 1936-tól a Szegedi Szabadtéri Játékok veze­tő szcenikusa. Olyan szabadtéri színpadi sikerek fűződnek nevé­hez, mint Madách: Az ember tra­gédiája, Herczeg Ferenc Bizánca, Kacsóh János vitéze, majd a játé­kok felújítását követően Erkel, Kós Károly, Vörösmarty művei­nek látványtervei. Hosszú és termékeny életpá­lyája során közel ezer kőszínházi szabadtéri, film és tv-díszletet tervezett. Ezeknek jelentős ré­szét - mint a XX. századi magyar művészet és kultúra maradandó —A I Varga Mátyás szegedi műhelyében. Fotó: Schmidt Andrea értékeit - Keresztúry Dezső ja­vaslatára megvásárolta az Orszá­gos Széchenyi Könyvtár. Közöt­tük van az 1936-ban tervezett díszletkép O'Neill Amerikai Elektra című drámájához, mely a párizsi világkiállításon ezüstér­met nyert. Művészi munkássá­gát Kossuth-díjjal és Kiváló Mű­vész kitüntetéssel ismerték el. NYÁRON MEG ALKOTOTT Elment a magyar színházművészet nagy öregje, a díszlettervezők doyenje, Varga Mátyás. Páratlanul gazdag életpálya ért véget. Úgy is fogalmazhatnánk, szakadt meg, hiszen a Kossuth-díjas mester a legutóbbi hónapokig aktívan dolgozott. Amikor a nyár elején meg­látogattuk, Koltay Gábor felkérésére a Hunyadi László díszletét ter­vezte. A hihetetlen alkotási vágy és munkaszeretet éltette. Szeged sokat köszönhet díszpolgárának, aki majd hét évtizeden át megha­tározó alkotója volt a színháznak és a szabadtérinek. Valószínűleg az utolsó szakmabeli, aki már a játékok első korszakának is fontos közreműködője volt. Szép gesztus volt részéről, hogy nem szülővá­rosában, Budapesten, hanem nálunk, a Tisza partján alakította ki színháztörténeti kiállítóházát. Talán van valami jelképes is abban, hogy épp halála napján újították fel a nagyszínházban egyik utolsó szegedi díszletében a legifjabb közönségnek szóló Hamupipőkét. 1993-ban megkapta a Szegedért Alapítvány fődíját és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét. 1999-ben Dömö­tör-díjas lett. Örökös tagja a Ma­gyar Nemzeti Színháznak (a név­változtatás után: Pesti Magyar Színház) és a Szegedi Nemzeti Színháznak. Varga Mátyás díszlettervezői munkája mellett jelentős képző­művészeti ouvre-t is teremtett. Fa- és linómetszetein, monotípiá­in, rézkarcain, festményein és ke­rámiáin is tetten érhető a színhá­zi kötődés. Amikor a Csongor és Tündéhez készített díszleteket, anyagból is a három ördögfiókát és a szerelemeseket formázta; amikor Illyés Dózsájával birkó­zott, a plasztika is ezt idézte; de megjelent a kerámia műfajában az egyik legnagyobb drámánk, a Tragédia sokféle változata is. Több mint egy évtizede ismét Szegeden élt, s ragaszkodásának szép példája, hogy saját költségén kialakította Bécsi körúti Színház­történeti Kiállítóházát. Szeged életében és munkásságában is az indulás és a megérkezés városa. Az utóbbi három hónapban kő­színházi, szabadtéri színházi és filmes munkásságáról, életművé­ről beszélgetett vele egy-egy ülés­ben Raksányi Gellért, Szinetár Miklós és Makk Károly. E beszél­getéseket rögzítette a Szeged Tele­vízió és szerkesztett formában kö­zölte is azokat. Ma már tudjuk, hogy Varga Mátyás utolsó nyilvá­nos megnyilatkozásait láthattuk. Az elhunyt művészt a Szeged Megyei Jogú Város Önkormány­zata saját halottjának tekinti.Te­metéséről később intézkedünk. SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZEGEDI NEMZETI SZÍNHÁZ ÉS SZABADTÉRI JÁTÉKOK PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ Tíz százalék engedmény a Toboz 2000-nél! Minden készpénzzel fi­zető megrendelőjének tíz százalék engedményt ad a tizedik születésnapját ün­neplő szegedi Toboz 2000 Kft. november elseje és harmincadika között. A fa­ipari munkákkal foglalko­zó cég egyaránt vállalja kis- és nagyvállalkozók, valamint magánszemélyek megrendeléseit. A Toboz 2000 fő tevé­kenysége csomagolóeszkö­zök, egyedi ládák, rakla­pok. kábeldobok és ékek gyártása, egyéb tevékeny­ségei közé tartozik szinte minden faipari munka, többek között: egyedi fa nyílászárók gyártása, bú­torok igény szerinti készí­tése adott méretre, kerítés­elemek. lépcsők-lépcsőla­pok készítése és szerelé­se, valamint faanyag és gyalult fatermék forgalma­zása. A vállalkozás évente 1500 köbméternyi fát használ fel, tizenhat szak­ember gondoskodik róla, hogy mindig a megrendelő igényei szerint munkálják meg a nemes alapanyago­kat: többnyire fenyőfát. A Toboz 2000 Kft. számos nagy megrendelő mellett minden egyedi megbízást, a legkülönbözőbb bútor­asztalos munkákat is ki­tűnő minőségben vállal ­olcsóbban a boltban meg­rendelhető bútoroknál! Jöjjön el személyesen, hogy a cég katalógusából kiválaszthassa az Ön igé­nyeinek leginkább megfe­lelő szekrényt, asztalt! (x) Toboz 2000 Kft. Szeged, Külterület 4. Meghívó BALASTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGHÍVJA \ TISZTELT ÉRDEKLŐDŐKET A KÁPOLNA- ÉS STÁCIÓSZENTlÉj ÜNNEPSÉGRE 1 (balástvai „régi temető") 2002. október 31-én (csütörtök), du. 16.00 órára. lialáshn Község Önkormányzata MIÜTNG JEANS ETC MUSTANG FARMER MÁRKABOLT 20% kedvezmény férfifarmorekrB (26-29 méretig) amíg a készlet tart! 2002. őszi-téli divat! • női, férfi bársonynadrágok • bélelt farmerkabátok • dzsekik • kertésznadrágok « kötött pulóverek, mellények • ingek és famemadrágok EXTRA MÉRETBEN IS! Nagy választék. Szegeden, a Somogyi u. 18.-ban, a Mustang-nál. ; Tel.: 06-62/322-384 | Nyitva tartás: h.-p.: 10-18-ig, szo.: 9-13-ig Elsikkasztott honoráriumok A Szegedi Nemzeti Színház és a Szegedi Szabadtéri Játékok több volt vezető beosztású munka­társa, valamint egy vállalkozó ellen indított perben ítélkezett a Szegedi Városi Bíróság. Hatvádlottas perben mondott ki ítéleteket a Szegedi Városi Bíró­ság. Az ügy érdekessége, hogy az I. rendű vádlott B. Zsolt vállalko­zó társaságában szegedi színházi vezetők foglaltak helyet a vádlot­tak padján. így II. rendű vádlott­ként M. Klára, a Szegedi Nemze­ti Színház közönségkapcsolatok irodájának volt vezetője, III. ren­dű vádlottként B. Róbert, a szín­ház egykori zenekari titkára, IV. rendű vádlottként dr. K. István­né, a Szegedi Szabadtéri Játékok volt igazgatóhelyettese, V. rendű vádlottként F.-né M. Mária, a szabadtéri egykori gazdasági igazgatója, míg VI. rendű vád­lottként B. Gyuláné, a színház volt gazdasági igazgatója várt a bírói döntésre. B. Zsolt még 1999-ben kapott megbízást a Szegedi Szabadtéri Játékok vezetőitől arra, hogy se­gédkezzen a Cigánybáró és a Hoffmann meséi című produkci­ók megszervezésében. Szerző­dést kötöttek vele azzal a feltétel­lel, hogy a színészek és műszaki dolgozók munkadíját, valamint adó- és egyéb járulékát kifizeti. Közel ötmillió forintot utaltak B. Zsolt cégének számlájára a sza­badtéri pénztárából, ebből 3,4 milliót kellett volna a művészek­nek juttatnia, ám a kifizetések nem történtek meg. így B. Zsolt megvalósította a sikkasztás bűn­tettét, míg egy kiadott számla alapján több mint egymilliós áfa-kötelezettség is terhelte, ám azt sem teljesítette. Ezért aztán adócsalásban is bűnösnek találta a Szegedi Városi Bíróság, vala­mint terhére rótták fel a számvi­teli fegyelem megsértését is. B. Zsolt büntetése 1 év 6 hónapi börtön, s 2 évre eltiltották a köz­ügyek gyakorlásától is. A II. rendű vádlott M. Klára a bérletek árából befolyt 710 ezer forintot tette rossz helyre, ugyanis nem a Szegedi Nemzeti Színház, hanem a Szegedi Nem­zeti Színházért Alapítvány számlájára fizette be 1998-ban. Esetében sikkasztást állapított meg a bíróság. A VI. rendű vád­lott B. Gyuláné - aki 1998-ban a színház főkönyvelője volt - a Szegedi Nemzeti Színház gazda­sági beszámolóját nem támasz­totta alá megfelelő leltárral, s így a számvitel rendjének meg­sértése vétségét követte el. A II. és VI. rendű vádlottak ellen in­dult eljárást a bíróság megszün­tette, és a vádlottakat megrovás­ban részesítette. A III., a IV. és az V. rendű vádlottakat vala­mennyi vádpont (adócsalás, tb-csalás, a IV. rendű esetében magánokirat-hamisítás) alól fel­mentette a bíróság. Az ítélet az I. rendű B. Zsolt es­tében nem jogerős, ugyanis a vádlott és védője fellebbezést nyújtott be. B. Z. Angol nyelvű előadás Dávid Coupe angol nyelvű kul­túrtörténeti előadás-sorozata folytatódik a szegedi Alsóvárosi Kultúrházban. Az English Life and English Poetry című érteke­zés szerda délután 5 órától hall­ható. A program ingyenes. Munka­védelmi fórum 2002. november 5-én, a Rendezvényházban (Újszegeden, ¡= Közép fasor 1-3.) 1 A részvétel térítésmentes! Mindenkit szeretettel várunk!!! ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG Telefon: 06-1/4612-458 ARANY OROSZLÁN ÉTTEREM a BELVÁROSBAN Előfizetéses menü elvitelre megrendelhető 3.»0 Ft-os áron Szeged, Klauzál tér 5. Tel.: 62/550-627 ÜiiipM íM máiéi ^Qilumbia ¿Mmmanrw&r , «g» 6 ^gr SpoiGwcarOmpany aCTIVg J -MB1 ARENA Sportáruház 1 Kölcsey u. 10. «Tel.: 62/542-810 EUROSPORT Áruház Nagy J. u. 4. • Tel.: 62/420-633 J c Az KLJ V 190* várható főnyereménye ————————— 1 MILLIÁRD 325 MILLIÓ, SlfUMCSUÁTÍK n. c Az azaz forint J v azaz 1 3CZ L 7 UUU UUU forint J

Next

/
Oldalképek
Tartalom