Délmagyarország, 2002. július (92. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-26 / 173. szám

•KAPCSOLATOK* PÉNTEK, 2002. JÚLIUS 26. CSÖRÖG A PANNON GSM Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, észrevételeiket, tapasztalataikat Bodó Gabriellával oszthatják meg, aki 9 és 12 óra között hívható a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink Ingyenes hirdetésben tehe­tik közzé mondandójukat. IARDASZEGELY A 30/363-6124-es telefonról ol­vasónk elmondta, hogy a Rókusi körúton a csőtörés után a helyre­állítási munkálatoknál a járda­szegély nem az eredeti állapot­hoz hasonlóan készült el. Bodor Dezső, a Szegedi Vízmű Rt. mű­szaki igazgatója elmondta, hogy amennyiben a helyszínen megál­lapítható az eltérés, korrigálni fogják. KONCERT HELYETT Cáner Erzsébet olvasónk szeret­né megköszönni a Rádió 88 munkatársainak, hogy július 24-én este hét és nyolc óra között leadták a Morricone-interjút, ahol nagy számban hallhattunk a zeneszerző műveiből is. Külö­nösen azoknak a hallgatóknak volt ez nagy élmény, akik valami­lyen okból nem tudják megnézni a koncertet. KÖSZÖNET Müllerné szeretné megköszönni, hogy elveszett kutyusát vissza­kapta és a felajánlott jutalmat sem fogadta el a megtaláló. PANNON »»t»* Az élvonal . GSM P0STAB0NTAS Az állatvédők szemszögéből Mélyen megrázza az állatbarát eszméket, és az élet tiszteletét fontosnak tartó lakosokat az olyan esetek, melyről a minap a Délmagyarország beszámolt „Al­latok temetetlenül" címmel. Köztudott, hogy gond a hobbi­allatok túlszaporítása, így válnak mindennapossá a brutális állat­kezelési esetek. A gyilkolás a legaljasabb "esz­köz" az állatok felé irányuló ke­gyetlenkedések véghezvitelekor, de a 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezik az állatok védelmé­ről, mely kimondja, hogy: 8. tj Az ember környezetében tartott állat, valamint a veszélyes állat tulajdonjogával, tartásával felhagyni nem szabad. Az állat el­űzése, elhagyása vagy kitétele ti­los. 11. tj Az állat életét elfogadható ok vagy körülmény nélkül kiolta­ni nem szabad. Aki állatokkal kapcsolatos ke­gyetlenkedést vagy gyilkolást ta­pasztal, az jó, ha tudja, hogy ez törvénysértés, ennek alapján a tet­tes vagy tettesek megkerítése ér­dekében feljelentési kötelezettsé­ge van. így sor kerülhet arra, hogy az állatkínzók megbüntetésre ke­rüljenek, megakadályozva az eset­leges későbbi (talán ember elleni) cselekményeiket. Sajnos az állatok töménytelen szaporítását megállítani nem ké­pes az ország 80 állatvédő szerveze­te, hiszen az ebtenyésztő lobbik sokszoros taglétszámmal „dolgoz­nak", és állatkereskedelmükből be­folyt összeghez képest az állatvé­dők fillérekből gazdálkodnak, dol­goznak azért, hogy menhelyeken az élve maradt állatokat tartsák vagy prevenciót gyakoroljanak. Ilyen formán minden állatkínzást sem láthatnak az allatvédők, de a lakosság nagymértékben segítheti az állatvédelmet. Felelős, környe­zetre tudatos viselkedéssel el lehet­ne érni, hogy ne szaporítsanak annyi állatot, így a kóborrá-felesle­gessé váló állatok száma is csök­kenhetne, illetve a kegyetlenkedé­sek is megelőzhetőek lennének. Az Orpheus Országos Állatvédő és Természetbarát Közhasznú Egye­sület szegedi székhelyű, de orszá­gos (elsősorban) prevenciós mun­kát végző civil szervezet. A nem egy-egy településre összpontosított (globális) munkával kiadványok (szóróanyagok, képeslapok, matri­cák), médiamunka (állatbarát ro­vatok, cikkck-nportok), előadások, tele­fonos információs vonal (20­99-59-409), internet oldal (Állat­barát Web Kuckó - www.zug.hu), szervezett programok révén segíti az állatvédelmi célok, a lakossági környezeti tudatosság kialakítását. SERES ZOLTÁN -ORPHEUS EGYESÜLET PIACI ARAK A dorozsmai nagybani piac aktuális árai Gyümölcsök Szilva 100-150, körte 250-300, fekete szeder 700, görögdinnye 30. sárgadinnye 60-70, őszibarack 350-450, nectarln 450-550, csemegeszőlő 650-750, külföldi alma 270 forint kilónként A narancs 240, citrom 250, grépfrút 225, banán 167, kó­kusz 90, kivi 45 forint darabonként. A dato­lyának dobozonként) ára 140 forint. Zöldségfélék Tölteni való papnka 85-90, sütőtök 20, cukkini 60, padlizsán 180, kígyóuborka 80-90, fürtösuborka 45, jégcsapretek 120-150, fóliás paradicsom 80, szabad­földi paradicsom 60, vöröshagyma 100-030, lilahagyma 180-200, fokhagy­ma 300-350, karfiol 100-150, zöldbab 200-280, sárgarépa 55-60, pntamin paprika 350-400, lecsópaprika 35-40, hegyes erős paprika 15-20 Ft/db, burgo­nya 35-40, káposzta 70-80, kelkáposzta 65-70, gyökér 350 forint kilónként. A ka­ralábé és a saláta 45-50, fodros saláta 65-70, zeller 45-80, csemegekukorica 25-30 forint darabonként. A petruskának 15-25 forint csomója. Száraz áruk és egyéb termékek Szárazbab 280-460, sárgaborsó 140, len­cse 200-250, dióbél 1200, mák 280, ma­zsola 300-1500, földimogyoró 330, csiperkegomba 330-370, száraztészta 300 forint kilogrammonként. Az 1 kg-os kiszere­lésű rizs 140 forint. Elment Kovács József a Nyugdíjasok Országos Szövet­ségének alelnöke Kovács lózsef 1924-ben szüle­tett. Szegeden végezte el a Felső­ipar Iskolát. Majd Győrbe ke­rült, ahol végzettségének megfe­lelő munkát talált. A '40-es években a műegyetem hallgató­ja volt. Közben országos verse­nyeken jeles eredményeket ért el mint atléta. Majd visszatért Szegedre, ahol a Paprikafeldol­gozóban és más üzemekben dol­gozott, mint gépész szakember. Nyugdíjba vonulása előtt két évtizedet a Szegedi Ikarus válla­latnál töltött el. Az egyéniségéhez közel állt a zene és az előadó-művészet. Maga is vizsgázott előadó volt. MEGKERDEZTUKAZ0LVAS0T Humora, kemény őszintesége és nyitottsága révén kedvelt sze­mélyisége volt a nyugdíjasok közösségi rendezvényeinek. 1994-ben a Nyugdíjas Klub­szövetség „Életet az Éveknek" országos kulturális alelnöke lett. Az eltelt 9 év alatt részese volt az országos és a megyei ren­dezvényeknek. Halálával egy életkedvelő, sze­retetet adni tudó ember távozott közülünk. Emlékét őrizni fogjuk emléke­zetünkben... „Életet az Éveknek" Csongrád Megyei Nyugdíjas Szervezet elnöksége nevében DR. JUHÁSZ MÁRIA MEGYEI ELNÖK Milyen a kórházak állapota: 2 PRAGAI NIKOLETT egyetemi hallgató: - Néhány évvel ezelőtt elég ko­moly tüdőgyulladással kerültem kórházba. Az orvosokra nem le­hetett panaszom, de ahol tömeg­ellátás folyik, ott nem lehet elég figyelmet fordítani egy-egy eset­re, s ez rossz a betegeknek. Úgy érzik, hogy nem foglalkoznak ve­lük, kellemetlen a bentlét. SERES ISTVÁN egyetemi hallgató: - Régen voltam kórházba, de is­merőseim azt mesélték, hogy elég elhanyagolt állapotban vannak a kórházak. Lenne mit javítani a műszaki ellátottságon, a higiéni­án és az emberi hozzáálláson is. Az ott dolgozók helyzete sem ró­zsás, de a segítőkészséget talán jobb hzetésekkcl lehetne növelni. H0R0SZK0P A KOS: Szeretne valamilyen tanfo­lyamra járni, és egy kicsit felfrissí­teni az agyát, új ismereteket szerezni. Azt tartja, hogy amit megtanul, arra mindig tá­maszkodhat. BIKA: Olyan ember kritizálja a munkáját, akinek nincs rálátása az ön helyzetére és szorgalmára. Rosszul veszi ki magát a helyzet, de ön türelmes és em­berbarát. IKREK: Ma egy luxuscikk csábítja, s úgy dönt, hogy meg is veszi. Meg­engedheti magának, hogy igazán kedvére való emberekkel együtt és jó cuccokban jár­káljon. RÁK: Egész nap az esti bulira ké­szülődik, ahol sok régi ismerőssel fog találkozni. Ha hozza a saját formáját, akkor meghódítja azt, akire gondol, ha nem, akkor a régi barát marad. (fa OROSZLÁN: Ha komolyan éli meg ' jelenlegi kapcsolatát, most elgon­dolkodhat azon, hogy talán házasságot is köthetnének Meg is kérdezi kedvese véle­ményét erről a dologról SZŰZ: Hasonló gondokkal küzd, mint évekkel ezelőtt. Az idő telik, de az ön helyzete nem sokat javult. Nehéz a szíve, amikor a múltra emlékezik, biztos azért, mert ön mást várt az élettől. MÉRLEG: Ön szinte rabja a szoká­sainak. Mindenki és minden eié he­lyezi önmagát és a kényelmét jelentő tár­gyakat, időpontokat. Kedves mérlegjegyűek, így nehéz lesz hódítani! V SKORPIÓ: Úgy látja, hogy ön csak hátráltatja családját, ők azonban megnyugtatják, hogy ismét csak képzelődik. Minden rendben van és nagyon szeretik önt. Í NYILAS: Könnyen eléri, hogy főnö­ke saját elképzeléseinek érezze az ön által sugalmazott gondolatokat. Termé­szetesen ön is helyet foglal bennük. így ke­rek a perec. BAK: Munkahelyén önre gondoltak, U^jhogy a jövőben egy fontos, új terü­leten mutassa meg képességeit. Először nem, később annál inkább imponál önnek a dolog. ^Tfr VÍZÖNTŐ: Valaki csupa jó szán­S dékból figyelmezteti önt egy bekö­vetkezendő eseményre, ön azonban teljesen félreérti az egészet, s hatalmas ribilliót csap, ahelyett, hogy hálás lenne. j HALAK: A műszaki hibák megjaví­tásához kérje szakember segítsé­gét. Sok mindenhez ért, de ezt hagyja a hozzáértőkre, még mielőtt nagyobb bajt csi­nálna. TISZTELT OLVASOINK! Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérke­zett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások természetesen olvasóink nézeteit tükrözik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével. MEGJÖTTÜNK SZEGED JENEI ANITA lúlius 24., 10 óra 40 perc, 3110 g. Sz.: Nyul Anita és Jenei László Róbert'(Szeded). KOVÁCS RÉKA lúlius 24., 13 óra 25 perc, 3110 g. Sz.: Nemes Szilvia és Kovács Attila (Szeged). CSÓTI RENÁTA Július 24., 15 óra 50 perc, 3100 g. Sz.: Török Andrea és Csóti László (Szeged). RÓZSAVÖLGYI ZOLTÁN LAJOS Július 25., 5 óra 45 perc, 3940 g. Sz.: Rózsavölgyi Csilla Ildikó (Csanádapáca). VECSERNYÉS DÁNIEL Július 24., 10 óra 58 perc, 4370 g. Sz.: Csima Renáta és Vecser­nyés István (Szeged). KISPAL ENDRE Július 24., 17 óra 40 perc, 4030 g. Sz.: Papp Mária és Kispál György (Rúzsa). FARKAS DÁNIEL Július 25., 0 óra 28 perc, 3440 g. Sz.: Czabán Andrea és Farkas Ede (Rúzsa). VÁSÁRHELY KOVÁCS GERGŐ Július 24., 13 óra 45 perc, 3660 g. Sz.: Takács Éva és Kovács Zol­tán (Hódmezővásárhely). SZENTES DÁNIEL LÁSZLÓ DÁNIEL Július 24., 15 óra 50 perc, 3150 g. Sz.: Molnár Ilona és Dániel László István (Kunszentmártoni. Gratulálunk! Előfizetőink és olvasóink számára ingyenesen hívható zöldszámot biztosítunk (06/80/821-821), melyen elmondhatják a Délmagyar­ország, a Délvilág és a Vasárnap Reggel című lapok terjesztésével, kézbesítésével kapcsolatos észrevételeiket. Ezen a telefonszámon jelezhetik azt is, ha az aznapi lapszámot bármely ok miatt nem kapták kézhez. Szombati napokon délelőtt 10 óráig a 62/466-847-es telefonszámon fogadjuk reklamációikat. BAKAI EDIT tanítónő: - Szerencsére saját tapasztalatom nincs, de ismerőseim megdöb­bentő dolgokat meséltek: a gyógy­szert a betegek viszik be maguk­nak. Az orvosok munkájával elé­gedettek voltak, azon pedig cso­dálkoztak, hogy a nővérkék ilyen körülmények között, ennyi fize­tésért milyen sokat dolgoznak. KURGYIS ISTVÁN víz-, gázszerelő: - Rég voltam kórházban, leg­utóbb a rendelőben nagyon jól el­láttak, igaz, a doktornő régi is­merősöm. A feleségem a röntge­nen dolgozik, nagyon szereti a munkáját, jól érzi magát a mun­kahelyén és reméljük, most maid kap egy kis fizetésemelést is. Az bizony elkélne. ORVOSI ÜGYELETEK A HÉTVÉGÉN BALESETI, SEBESZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL MA ÉS VASÁRNAP a balesetet szenvedett személye­ket Szegeden a II. kórház (Kálvá­ria sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi ügyele­tet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4., urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szen­vedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetege­ket a sebészeti klinikán látják el. SZOMBATON BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL A balesetet szenvedett szemé­lyeket Szegeden az SZTE Trau­matológiai Klinika (az új klini­kai tömbben, Semmelweis u. 6.) veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai fel­vételi ügyeletet a II. kórház, Kál­vária sgt. 57., tart. A gyermek­sérültek és gyermeksebészeti betegek ellátása a gyermekklini­ka gyermeksebészeti osztályán történik. KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET Rendelési idő: hétköznap 16 órá­tól másnap reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és munka­szüneti napokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambu­láns rendelés: Szeged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Ügyeleti kihívás telefon­száma: 474-374 vagy 104. GYERMEKGYÓGYÁSZATI ÜGYELET Hétköznap 13-tól másnap reg­gel 7.30 óráig, szombaton és munkaszüneti napokon pedig reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30 óráig. Ambuláns rendelés a teljes ügyeleti időszak alatt: Sze­ged, Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca felől). Elérhető­ségi telefonszám: 474-374 vagy 104. SZEMÉSZETI ÜGYELET a szemklinikán kizárólag sürgős esetben, Pécsi u. 4. s. o. s. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT Tel.: 06-80-820-111. KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET Úiszentiván és Kübekháza bete­geinek ellátása szombaton, va­sárnap, ünnep- és munkaszüneti napokon Szegeden történik. El­érhetőségi telefonszám: 474-374 vagy 104. Forráskút, Üllés: dr. Joó András, Üilés, Szabadság tér 3. Tel.: 282-007 és 06-30-9-282-007. Pusztamérges, Öttömös: szom­baton, vasárnap: dr. Hegedűs Bi­té Zoltán, Öttömös, Béke u. 2. Tel.: 289-570. Ásotthalom, Mórahalom, Zá­kányszék: ügyelet a mentőállo­máson, Mórahalom, Kölcsey u. 2 Telefon: 104. Szatymaz és Zsombó betegeinek ellátása szombaton, vasárnap és ünnep- és munkaszüneti napo­kon Szegeden történik. Elérhető­ségi telefonszám: 474-374 vagy 104. Kisteleken ügyelet a mentőállo­máson, Kossuth u. 17., tel.: 104, 597-040 és 598-610. Szomba­ton' dr. Chappon Tibor és dr. Kri­zsan Tibor; vasárnap: dr. Sipos Cintia és dr. Pálinkás Pál. GYÓGYSZERTÁR Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Kla­uzál tér 3., este 8-tól reggel 7 órá­ig. Tel.: 547-174. Csak sürgős esetben! SMS-UZENETEK Kedves Olvasóink! Szerkesztőségünk a le­velek, a telefonhívások mellett szívesen fo­gadja a 06-30/218-11 -11-es számra az sms-üzeneteket is! Észrevételeiket, véle­ményeiket köszönjük! KÁBELTELEVÍZIÓ Felháborító, hogy a kábelteleví­zió ennyi pénzért minden héten kétszer elveszi az adásokat dél­utánonként. Ezt ki kellene vonni a szolgáltatás díjából! (20­914-8533) TRÁGYASZAG Iszonyatos, elviselhetetlen a disznótrágyaszag Makkosház környékén, kérem az illetékese­ket intézkedjenek! (20­335-4333) LAKÁSHITEL Kedvezményes lakáshitel Szege­den! Hónapok telnek el, mire el­bírálják a kérelmeket, sorszám­húzás, többszöri sorban állás után a nyár lassan eltelik. Me­gyünk Európába! (30/420-5900) TAGDÍJ A makói állat- és természetvédő egyesület kéri azon tagjait, akik nem fizettek tagdíjat (87), kérem tegyék meg. Közös érdekünk el­éréséhez! Köszönet! (20­6995-2743) A BELVÁROSI HÍD VIRÁGAI Tegnap reggelre a Belvárosi híd virágos oszlopai közül ötöt leko­pasztottak. Ezeknek az emberek­nek semmi sem számít? (30/219-2676) Uesiel a Kapcsolat

Next

/
Oldalképek
Tartalom