Délmagyarország, 2002. március (92. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-22 / 68. szám

PÉNTEK, 2002. MÁRCIUS 22. • M Ű S O R - H I R D E T É S • i 17 Autó bujkált a platón Mire lő az olasz vadász? Több mint 150 jogsértő cselek­mény, 220 millió forintot is megha­ladó elkövetési érték. Röviden így összegezhetnénk az elmúlt napok vámmal összefüggő, régiónkbéli tör­ténéseket. Ha pedig a jelentősebb bűnfelderítéseket vesszük számba, meg kell említeni annak a szlovák K. R.-nek az esetét, aki Röszkén jelentkezett be teherautóját vezet­ve. A fuvaros azért került konflik­tusba a magyar pénzügyőrökkel, mert elfelejtette közölni: a jármű­szerelvény pótkocsija nem üres, egy másik szlovák rendszámú, sérült teherautót szállít éppen hazafelé. A rakomány felfedezése után már nem sokáig terhelte a tengelyeket ez a jármű, ugyanis a 3,6 millió forin­tot érő szerkezetet gondatlanul el­követett vámszabálysértés miatt fi­náncaink lefoglalták. Nagylakon természetkárosítás bűntettének ala­pos gyanúja miatt kétszer is kezde­ményeztek eljárást az elmúlt napok­ban. R. G. olasz állampolgárnál egy védett kendermagos récét, 50 ezer forint értékben foglaltak le, míg L. L. és N. V olasz vadászoktól egy fo­kozottan védett nagy pólingot, egy védett bíbicet és egy szintén véde­lem alatt álló kis pólingot találtak. A kárelkövetés mértéke ez esetben 160 ezer forint volt - mondta ki a szakértő. Kelebián különösen nagy kárt okozó áfacsalásra derült fény. A vámhivatalnál 358 esetben je­lentkeztek kilépésre külföldi állam­polgárok. Nemcsak azt közölték, hogy árut vinnének ki az országból, hanem bemutatták az áfa-vissza­igénylésre szolgáló okmányokat is. Mint utóbb kiderült, valamennyi számlát egy tompái betéti társaság alkalmazottja állította ki. A közel négyszáz ügyhöz kapcsolódó áfa­tartalom 199,6 millió forintot tesz ki. A baj többek között az, hogy az adóhivatal a számlagyártásra szako­sodé céget nem találja. A Kecskemé­ti Jövedéki Központ munkatársai Bács-Kiskun megye székhelyén A. Gy. A. pincéjében pálinkafőző be­rendezést és 15 liter, már elkészített szeszes italt koboztak el. De V I. izsáki lakos sem nagyon örülhetett a pénzügyőrök látogatásának. Ugyanis nála az utóellenőrzés során az derült ki, hogy a korábban jöve­déki eljárás során lefoglalt, mint­egy 2 ezer liter köztes alkoholtermé­ket és 2 ezer liter seprős aljabort tüntetett el. VI. ellen most lopás ala­pos gyanúja miatt indult eljárás. A csikériai N. F. J. viszont már nem el­kobzott alkohol, hanem a padlásán megtalált, majd állami kezelésbe vett 3398 karton, külföldről beho­zott, nem magyar zárjegyes cigaret­ta miatt szomorkodhat. Mivel e ren­geteg füstölnivaló eredetéről a vámo­soknak megnyugtató információ­val nem tudott szolgálni, a 14,6 milliót érő cigaretta már a vámrak­tárakban vár megsemmisítésre. B. Z. " Közzététel " Együtt csak nyerhetünk Az ember hisz ezt-azt. Gondolja így-úgy. Aztán, ha tudomást szerez erről-arról, rájön, hogy másképpen van, bizony nemritkán elcsodálkozik. A magyar sport összesített olimpiai teljesítménye önmagá­ban is bravúrnak tekinthető. A nyári olimpiákon eddig 148 magyar arany született. Az ezüstérmekből 133-at hoztunk haza. A világ legjelentősebb sporteseményén a bronzérem is szépen csillog. Ebből 157-et szereztünk meg. Vajon merünk-e annyira nagyok lenni, hogy megpályázzuk a 2012-es olimpia rendezési jogát? Van-e merszünk bele­vágni? Két hónap alatt 652 ezren csatlakoztak azokhoz, akik e kérdésre igennel válaszoltak. És a többiek? Jó hírünk van. Úgy tűnik, végre Jtezdjük magunk mögött hagyni régi, jól megszokott pesszimizmusunkat. A magyar polgárok 87%-a fontosnak tartja, hogy jelentős sportteljesít­ményeink bekerüljenek a nemzetközi köztudatba. Ennek az óhajnak bizonyára szerepe van abban, hogy Magyarország polgárainak 66%-a az olimpia megrendezésének ügye mel­lé állt. Ez a kétharmados többség további 9%-kal összesen 75%-ra növekszik, ha tájékoztatjuk a megkérdezetteket ar­ról, hogy a tíz legjobb teljesítményt nyújtó ország közül Ma­gyarország az olimpiák történetében az egyetlen ország, amely még nem rendezett olimpiai játékokat. így az olimpia • rendezésével szemben állók aránya 22%-ra csökken. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország Olimpiát rendezzen? 3% a 3 Ü ¡3 cd s « t o h Érvelés után egyetért .. , . . Nem tudja, .., , Nemert egyet „ ' , Feltetlenul egyetert nem valaszol Miért érdemes Olimpiát rendezni? A kijelentéssel egyetértők százalékos aránya 100 80 60 40 20 90% 82% Jó hírünket viszi a világba .—. Aki olimpiát rendez, az a világ LJ érdeklődésének középpontjába kerül •‍ Azt kívánom, hogy az egész ország érezze a sajátjának b Olyan mozgósító erő, ami mögé az ország felsorakozik m Akik azt mondanák, hogy kevesek vagyunk hozzá, azok nem ismerik Magyarországot Forrás: Magyar Gallup Intézet, 2002. február Mit remélhetünk az Olimpiától? A kijelentéssel egyetértők százalékos aránya 100 80 60 40 20 69% Újabb lendületet kap az ország gazdasága •‍ Az itteni rendezés nagy sportteljesítményekre sarkall Nő az ország hírneve, ismertsége A magyar polgárok 94%-a egyetért abban, hogy az Olimpia rendezése révén „nő az ország hírneve, ismertsége". Háromnegyedük érzi úgy, hogy a „az itteni rendezés nagy sportteljesítményekre sarkallja a magyar sportolókat". Két­harmaduk a sporton messze túlmutató lehetőséget lát. Úgy gondolja, hogy „az olimpia révén újabb lendületet kap az ország gazdasága". A megkérdezettek többsége (82%) azt szeretné, hogy az olimpia rendezésének gondolatát „az egész ország érezze sajátjának". Az olimpiát tíz emberből hét (69%) olyan moz­gósító erőnek tartja, „amely mögé az ország felsorakozik". A rendezési szándékkal együtt jár a bizakodás. A magyarok 76%-a valószínűnek tartja, hogy Magyarország Olimpiát fog rendezni. Több mint 90% tartja fontosnak, hogy nemzeti egyetértés uralkodjon az Olimpia ügyében. Olyan ügy ez, amely egyesít, nem pedig elválaszt bennünket. c o a N :0 >4 00 1 CSALADI ESEMENYEK HAZASSAGOT KÖTÖTT Dinnyés Zsolt Zoltán és Újhelyi Renáta, Virághalmi Viktor és Greksza Gabriella Erzsébet, Nap­hegyi László és Simon Ilona, dr. Palágyi Péter és Papp Mónika, Se­res István és Varga Mónika Zsu­zsanna, Farkas-Csamangó Imre és Szekszárdi Mária. SZÜLETETT Kajárik Zoltánnak és Korcsok Ri­ta Mártának Réka, Varga Csabá­nak és Ábrahám Ildikónak Réka, Kovács-Bokor Zsoltnak és Daru Katalinnak Zsolt, Ritter István Attilának és Szél Henriettnek Dá­niel István, Barna Ákos Péternek és Gémes Erika Kornéliának Márk, Maróthi Sándor Istvánnak és Sztojkó Beatrixnek Nikoletta Katalin, Laczi Zoltánnak és Börtsök Ágotának Zoltán, Mol­nár Csabának és Kontz Andrea Verának Martin Alexandra, Hor­váth Zoltán Györgynek és Berger Annának Léna, Bodor Gábornak és Denucz Andreának Gábor, Gortva Istvánnak és Egri Anikó­nak Dominik István, Dobó szil­veszternek és Sisák Mártának Hanna Rózsa, Fricska Istvánnak és Vidács Mártának Anna, Ma­gony Zsolt Istvánnak és Nagy Nó­ra Editnek Eszter Anna, Nesz­vecskó Attilának és Frick Zsu­zsannának Szabolcs, Hadvina Ist­vánnak és Pálcás Erzsébetnek An­na, Sebe Jánosnak és Csatári Esz­ternek András László, Németh Attilának és Romák Andreának Laura, Papdi Zoltánnak és Szabó Ibolyának Boglárka, Balázs Attüá­nak és Kristó Évának Attila, Ma­zányi Tamásnak és Gellén Tímea Juditnak Márk, Tóth Zsoltnak és Tóth Máriának Vivien Mária, Molnár Mihálynak és Tóth Ani­kó Irénnek Kristóf fózsef, Hajdók Imre Sándornak és Pelikán Szilvi­ának Eszter Annamária, Fürtön Dezsőnek és Pálfi Ibolyának Bar­bara, Fekete Péter Andrásnak és Korbély Margitnak Farkas Bálint, Tóth Ákosnak és Csompilla Már­tának Jakab, Markó Ernő Ferenc­nek és Boda Tünde Erzsébetnek Richárd, Flekenstein Zoltán Sán­dornak és Petró Anitának Brenda Anita, Varga Árpádnak és Keller Szüviának Viktória, Vitos György­nek és Huszta Zsuzsannának György, Dömötör Attilának és Ko­lompár Arankának Roland, Si­mon Imrének és Király Mária Idá­nak Imre Krisztián, Bezsán Antal­nak és Nagyhegyesi Rózsának Dá­vid Gergő, Kékes-Szabó Krisztián Zsoltnak és Király Erikának Kit­ti, Kolompár Kálmánnak és Ko­lompár Angélának Kálmán János, Bata Andrásnak és Székely Sárá­nak Réka, Péterfy Lászlónak és Róth Andrea Mártának Bianka, Süli Rolandnak és Deák Éva Tün­dének Erik Olivér, Mrlják József­nek és Takács Erzsébetnek Máté, Lantos lánosnak és Virágos Edit­nek Balázs, Lakatos Csaba Antal­nak és Rácz Ibolya Erikának Emő­ke Zsófia, Csókási Tibornak és Horváth Tímeának Zsófia, Már­ton Attila Lászlónak és Vas Ediná­nak Zsanett, Henriett, Tóth Ró­bertnek és Marton Ildikó Klárának Kevin, Feke Zoltánnak és Nagy Évának Zoltán, Horváth Sándor­nak és Oláh Máriának Veronika. MEGHALT Pajtényi Ferenc Lajos, Barna Ist­vánná Tóth Ilona, Demeter Sán­dorné Tábori Ida, Guba István, Makán György, Ábrahám János­né Pintér Ilona, Szekeres Tibor Ferenc, Csellikné Kákonyi Mária Julianna, Lőrincz János György, SZÍVÓS István, Pintér Pál, Balázs Imréné Krucsai Rozália, Baczkó László, Krizmanics Jenő, Rozgonyi László Tibor, Barna Szilveszter, Zádori Lajos, Gyulai Ferencné Gregus Etelka, Munkácsi Sándor­né Zombori Rozália, Mester Sán­dor Vincéné Nagy Katalin Margit, Szűcs Béláné Vajda Anna, Katona József, Baranyai fózsefné Kardos Erzsébet, Börcsök Imre, Farkas­né Kis Ildikó, dr. Dux Ernő Lajos­né dr. Csák Mária, Toppantó László György, Rácz Ferencné Ko­vács Éva Veronika, Fürtön Dezső, Ábrahám Jánosné Belovai Mária, terhes Ferenc, Lajkó Andrásné Ko­vács Mária Magdolna, László Im­re, dr. Makó Imre Endre, dr. Baga­méri Lajos, Veres Sándorné Szilá­gyi Mária, Kovács János, Mónus Károlyné Török Mária, Németh fános, Hódi Ferencné Balogh Erzsé­bet, Virág Pálné Kristóf Zsófia, Tóth Antalné Keller Rózsa, Csala Nándor, Gőgös Lászlóné Tompái Gizella, Lukács Józsefné Zádori Matild Ilona, Hódi Imre, Gombos Sándor József, Török Gáborné Raj­kai Terézia, Lajos László, Pálmai Béláné Gujás Ilona, Veszelovszky Kálmán Gyula, Tülkös József, Po­zsár Istvánná Koósz Anna. Menetrenden kívüli vonatra ugrott volna Vétlenek voltak a vasutasok MUNKATÁRSUNKTÓL A mindszenti vonatbalesetről már többször írtunk lapunkban: a rendőrségi hírt az orvos, majd a sérült pontosította. Most a vasút­társaság szempontjából ismertet­jük a történteket. A március 16-án este negyed 8 után három perccel Mindszenten bekövetkezett, személyi sérüléssel járó baleset körülményeiről tájé­koztatta lapunkat Makra Zoltán, a MÁV szentesi, jendrassik György Gépészeti Főnökségének gépészeti főnöke. Levelében leír­ja, hogy a szerelvény, melyre meg­próbált felugrani Polgár György, a hivatalos menetrendben nem sze­repel, azaz személyszállítást nem is végez. A MÁV belső szolgálati menetrendje szerint Vásárhely és Szentes között közlekedik, de a két állomás között sehol sem áll meg. A szerelvény a baleset napján ­a sebességmérő óraszalag szerint - a mindszenti állomáson órán­ként 79 kilométeres sebességgel haladt át. A vonat vezetője észlel­te, hogy egy férfi közvetlenül a vonat elótt akar átmenni, ezért kürtölt és vészfékezett, de az üt­közést nem tudta elkerülni. (Pol­gár György, a balesetet szenve­dett férfi lapunk szerdai számában azt mondta: fel akart ugrani a vo­natra.) A férfit a szerelvény jobb eleje ütötte el. A mozdonyvezető és a vonatkísérő azonnal a sérült­höz sietett, aki eszméleténél volt. A két MAV-alkalmazott értesí­tette a rendőrséget és a mentőket is. Tabános siker A közelmúltban rendezték meg Gyomaendrődön a 11. angol nyel­vű drámafesztivál területi forduló­ját, amelyen a szegedi Tabán Álta­lános Iskola angol tagozatos 6b osztálya bejutott az országos dön­tőbe. A tabánosok idén Leslie Mills Save the Lofty Tfees (Védd a fenyő­fákat) című darabját adták elő. A szegedi diákok közül Buknicz Tün­de megkapta az angolul legjobban beszélő szereplő különdíját is. A drámafesztivált 1992 óta minden évben megrendezik, külön általá­nos, illetve középiskolás kategó­riában. Az országos döntőt idén Solymáron tartják áprüis 5. és 7. között. A fináléba jutott szegedi tanulók felkészító tanára Kiss Ág­nes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom