Délmagyarország, 2001. szeptember (91. évfolyam, 204-228. szám)

2001-09-13 / 214. szám

CSÜTÖRTÖK, 2001. SZEPTEMBER 13. HELYI TÜKÖR 11 MOZI BELVÁROSI MINIPLEX NAGYTE­REM, du. 2,4,6 és este 8 óra: Juras­sic Park III. Színes, m. b. amerikai film. BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA, du. negyed 4, fél 6 és este háromne­üyed 8 óra: A síró ember. Színes ame­rikai film. BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA, du. 3, negyed 6 és este fél 8 óra: Csoko­ládé. Színes amerikai romantikus víg­játék. GRAND CAFÉ, este 7 óra: Mindent anyámról. Színes spanyol-francia film. R: Pedro Alamdóvar Paredesw; este »ára: A törökfürdő. Színes olasz-tö­rök film. R.: Ferzan Ozpetek. RLAZA CINEMA CITY, Lara Croft ­Tömb Raider: 20.15 óra. A pizzás: ¡8,20.15 óra. Shrek: 14,16.15 18.15 Belphegor a Louvre fantomja: ¿4.15,16.15,18.15,20.15 óra. Yama­wsi: 14,16,18,20 óra. Jurassic Park: H16,18,20 óra. Dr. Dolittle: 14,16. 16,20 óra. Evolúció: 13.30,15.45 óra. ESi háború - Pearl Harbor: 13.45, y. 20.15 óra. Bridget Jones napló­id 14,16,18, 20 óra. A harc szelle­á1?: 1,3.15,15.30,17.45, 20 óra. VÁSÁRHELY, du. háromnegyed 6 és este 8 óra: Evolúció. Színes, m. b. ámerikai film. TELEVÍZIÓ Ű1D 5:42 Hajnali gondolatok 5.45 Ag­yilag 6.00-8.30 Ma reggel 8.30 topmodell Brazil tévéfilmsorozat, 9.00-17.00 Óránként hírek, ^járás-jelentés 9.05-11.00 Nap­JWsz magazin 11.05 Dempsey Makepeace Angol bűnügyi té­'áfilmsorozat, 9. Harryék bajban 12-00 Déli harangszó 12.01 Híradó us ben 13.00 Slovenski utrinki oziovén nyelvű nemzetiségi maga­;"i 13.30 Együtt Velünk élő ki­sebbségek 14.05 Trópusi hőség kanadai tévéfilmsorozat, 9. Kettős ™ák 15.00 Alpok-Duna-Adria Öt rpáág tartományi televízlóinak kö­'0s műsora 15.30 Iskola utca Rá­?®as 16.00 Iskola utca Világvevő ' -00 „Földünk, hazánk, egyhá­iuhk" Református Értelmiségi ,°hferencia Balatonszárszón y-00 Érintő 17.30 „Sátánármá­jyos" Ökológiai játék Michael En­regénye nyomán 18.00 Híradó ja kor 18.15 Esti mese 18.35 2°llywood-szafari Amerikai tévé­sorozat, 8. Gyilkossági kísérlet rek MA Rószietes műsor 1Q 4 sjzai, o oyu^ubbdyi Meenei '»•30 Híradó este 19.53 Sporthí­®k. időjárás-jelentés 20.05 A Bol­Cirkusz Francia cirkuszfilm, 4. '¿•25 Panoráma Szaniszló Fe­snccel 22.00 Híradó este, időjá­,®s'islentés. Millenniumi híradó <4.05 Aktuális 22.25 Théma 22.45 Az em ékezés tájain Chagall a bu­SPesti Zsidó Múzeumban 23.10 fássio Munkácsy Mihály: Trilógia Jól.) 23.40 Kárpáti krónika 23.50 Hághíradó 2001. szeptember 13., CSÜTÖRTÖK TílB 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrár­világ 6.00-8.30 Ma reggel 8.30 112 Bűnügyi magazin 9.10 Iskola utca English 4U. Jllly Viktor tanít. Mada­rak és szavak szárnyalása; Szabad­egyetem 10.05 A kakasdombi zsaru Jugoszláv tévófilmsorozat. Szere­lem első látásra (ism.) 11.05 Betűvető 11.30 Magyar szalon Heti kulturális magazin 12.00 Déli ha­rangszó 12.05 Vízi zsaruk Ausztrál tévefilmsorozat. Öntudatlanul (ism.) 12.45 Zenelánc 13.00 Híradó dél­ben 14.00 Főtér 15.00 Tv-klinlka Egészségügyi magazin 15.30 Gaia Ökológiai filmújsag 16.00 Napra­kész magazin 18.00 TS 19.35 Esti mese 19.50 Théma 20.05 Híradó este 20.30 Sporthírek, időjárás-je­lentés 20.40 Filmjáték mozifalván Dokumentumfilm 21.30 Gyilkossá­gi csoport Német bűnügyi tévéfilm­sorozat, 6 Szétrombolt álmok. Az áldozat: állatorvos. 22.30 Férfi röp­labda Európa-bajnokság Lengyelor­szág-Magyarország 23.10 Záróra 0.15 Aktuális 0.40 Trópusi hőség Kanadai tévéfilmsorozat, 9. Kettős játék 1.35 Érintő 2.00 Iskola utca Ráadás; Világvevő 3.00 Panoráma Szaniszló Ferenccel 3.25 Világhír­adó 3.50 Musica Historica Vivaldi: F­dúr szonáta (ism.) 4.00 TS (ism.) 5.30-8.30 Indul a nap Reggeli hír­magazin 8.30 Műsorismertetés 8.40 Kamera a hátizsákban József Szamoáról. Magyar ismeretter­jesztő film 9.25 A XX. század 100 híres fotója Francia dokumentum­film-sorozat 9.35 Isten kezében Gospelfesztivál. Görög katolikus körkép 10.35 A csalad apraja­nagyja Spanyol tévéfilmsorozat 11.50 Híradó 12.00 Déli harang­szó. Váltó 12.10 Műsorismertetés, vers 12.20 Tér-erő Térség és tár­sadalom 12.50 A szellem órája Én­laka 13.50 Behajtani tilos! Magyar vígjáték 15.10 Műsorajánlat 15.15 Henri Cartler-Bresson Francia Is­meretterjesztő film 15.55 Galakti­kus Odüsszeia Japán ismeretter­jesztő filmsorozat 17.00 Kalendári­um 17.55 Műsorajánlat, reklám 18.00 Híradó, sport 18.30 Mese 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! Ba­lázs Géza műsora 19.00 Határok fölött 19.35 Egy század emlékeze­tes pillanatai Angol ismeretter­jesztő filmsorozat 20.05 Az írógép Kisjátékfilm Török Sándor novellá­jából 20.35 Patakok és barlangok völgyében Magyar ismeretterjesztő film 21.00 Híradó, sport 21.35 A lo­vak festője Portréfilm 22.25 Nyu­magazin boni gáton a helyzet változatlan An­gol-német játékfilm 0.25 Híradó, műsorismertetés, vers 6.00 Jó estét, Magyarország! Szí­nes hírmagazin. Benne: Faluvilág 9.00-12.15 Délelőtt a TV 2-vel Benne: 9.00 Milady Argentin filmso­rozat, 132. 9.45 Brúnó és Benny Német kalandfilmsorozat 10.10 Magyar borok - magyar borvidékek Magyar filmsorozat 10.40 Közvet­len ajánlat 11.45 Mi, magyarok 11.50 Baba-mama magazin 12.15 Riviéra Európai koprodukclós soro­zat 12.45 Marimar Mexikói filmso­rozat, 12. 13.10 Dávid Balfour ka­landjai Brit kalandfilmsorozat, 3. 14.50 Egyről a kettőre Amerikai vígjátéksorozat 15.20 Florida Lady Német filmsorozat, 3. Nászút terv szerint 16.10 Sebzett szívek Mexi­kói filmsorozat 130-131. 17.10 Fiorella Perui tévéfilmsorozat, 149 18.00 Lucecita Argentin filmsoro­zat, 33. 18.30 Tények Hírműsor 19.00 Nincs kegyelem - A leggyengébb láncszem Kvízshow Máté Krisztinával 19.55 Vad angyal Argentin filmsorozat 20.20 Motoros zsaruk Német akciófilm-sorozat 21.20 Szökőárban Amerikai ka­tasztrófafilm. 23.10 Jó estét, Ma­gyarország! 23.40 Balatoni napló Tóparti kalandok Valós helyzetek, valós szereplők 0.10 Háború Ame­rikai kalandfilm 2.15 Korridor Love 3.05 Magyar borok - Magyar borvi­dékek 3.30 Vers éjtél után FF5T 23.05 Híradó - Késő esti kiadás 23.25 Antenna Euroatlanti magazin 23.55 Norm-show Amerikai vígjáték­sorozat, 5. 0.20 Fókusz, időjárás-je­lentés (ism.) 0.50 Divatklip SZEGED TlIfYfZIÓ 6.30 Estelő - szórakoztató és infor­mációs magazin (ism.). 7.00 Mese. 7.15 Lélektol lélekig - vallási és ki­sebbségi magazin (Ism.). 7.45 Zene­vonal - interaktív kívánságműsor. 10.00 Uramisten. Magyar film. 11.30 Zenevonal - Interaktív kíván­ságműsor. 13.00 Képújság. 15.00 Zenevonal - interaktív kíván­ságműsor. 18.45 Mese. 19.00 Hír­adó. 19.30 Estelő - szórakoztató és Információs magazin. 20.30 Esti zó­na - riportermagazin. 21.00 Misztikus utazás. Amerikai-japán film. 22.45 Híradó (ism.). 23.15 Képújság. 6.30 Reggel 8.55 Joker Telefonos villámjáték 9.05 Receptklub (ism.) 9.20 Tiltott szerelem Venezuelai filmsorozat, 136. 9.40 Sportvonal Játék 9.45 Señora Mexikói filmsoro­zat, 66 10.35 Top-shop 11.30 De­lelő Vidám show ebédidőben 13.20 Hélene és a fiúk Francia filmsorozat. 2. 13.50 Babylon 5. Amerikai filmso­rozat, 72. 14.35 Milagros Perui film­sorozat, 77. 15.20 Joker Telefonos villámjáték 15.25 Terra Nostra Brazil filmsorozat, 239-240. 16.20 Joker Telefonos villámjáték 16.25 Híresek és gazdagok Argentin filmsorozat, 231-232. 17.20 Mónika A kibe­szélöshow 18.10 Találkozások Sztármagazin 18.30 Híradó - Esti kiadás 18.55 Legyen ön is millio­mos! 19.25 Fókusz Közszolgálati magazin 19.55 Barátok közt f" filmsorozat, 1227-1228 20.: showder Fábry Sándorral 22.10 Mercy Point - Vészhelyzet a vi­lágűrben Amerikai sci-fi sorozat, 1 Vírushordozók. A nem is olyan távoli jövőben, a23.00 Sportvonal Játék 22.00-20.00 Hangos képújság. 20.00 Porsche Szeged 20.30 Mú­zsák iskolája. 21.00 Törzsasztal. E-mail: info@tktv.hu http://www.tktv.hu 15.00-től 19.00 óráig. TKTV Képúj­VTV MAKÓ 6.00 A szerdal adás Ismétlése. 8.50 Képújság. 18.00 Műsorajánló. 18.05 Ardent Ground. 18.30 Sajtó Klub. 19.00 Híradó. 19.10 Misztikus utazás. Amerikai-japán film 115'. 21.05 Hír­adó (ism.). 21.15 Képújság. VTV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 16.00 Bencze-show. 16.40 a növé­nyek magánélete. 17.30 Híradó. 17.45 A nap kérdése. 17.50 Mozidél­után. 20.00 Híradó. 20.15 Y nap kér­dése (ism.). 20.20 Misztikus utazás. Amerikai-japán film. 22.35 Híradó (ism.). 22.50 A növények magánéle­te. 0.00 Képújság. RÁDIÓ KOSSUTH 0.00 Vállalkozók napja a Kossuth rádióban 4.33 Határok nélkül 5.00 Reggeli krónika 9.04 Napközben 11.05 A Szabó család 11.35 Pisz­kos Fred, a kapitány, 14. 12.02 Déri krónika 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv 13.05 Vendég a ház­A NAP FILMJE TV 2, 20.20: Motoros zsaruk nál 13.30 A római katolikus egyház félórája 14.04 Klasszikusok min­denkinek 14.35 Nyitott percek 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutá­ni krónika 16.25 Nyitott percek 17.05 „Magyarországról jövök..." 18.00 Esti krónika 19.05 Sport 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! Klári­ka haragosai 19.40 Hány füstmacs­ka egy kutyanyelv? 4. 20.04 Nyitott percek 20.30 Határok nélkül 21.05 Vállalkozásklinika 22.00 Késő esti krónika 22.30 Iskolapélda 23.04 A mikrofonnál Kroó György PETŐFI 4.32 Hajnali dallamok 6.03 Kíván­ságreggel 8.45 Sportreggel 9.00 Délelőtt a Petőfi rádióban 12.00 Jó ebédhez szól a nóta 13.00 Verkli 14.00 Kabarécsütörtök 17.00 Ház­tól házig 18.01 Kölyökrádió 18.30 Gordiusz-játék-tér 19.04 Unikum 20.00 Váltóhang 21.04 Kabarésze­paré 22.00 Modemidők 22.30 Droghíradó 23.00 Hírpercek 23.15 Visszajátszás 0.00 Éjfél után... BARTÓK 6.00 Muzsikáló reggel 8.06 Pódi­um 9.15 Magyar zeneszerzők 10.05 Rádiószínház 11.05 Jósé van Dam operafelvételeiből 11.45 A Sebő együttes felvételeiből 12.06 Hangverseny délidőben 13.36 Magyar fúvószenekarok fel­vételeiből 14.05 Boldog gyerekek 15.08 Chabrler-miniaturök 15.45 Rádiósok a zenéről 16.05 Muzsi­káló délután 18.05 Kora esti hang­verseny 19.05 Ahol az ösvény vé­get ér. 19.35 75 éves a Magyar Rádió 21.00 Kritika két hangra 21.15 Brahms: A-dúr zongorané­gyes 22.05 A zene üzenete 22.20 Jascha Heifetz életműve 22.49 Rit­kán hallott remekművek 23.28 Mi­nifesztivál 2000 8., befejező rósz RÁDIÓ SZEGED Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz 5.55-9.00 5.55 Alföldi hírmondó. Zenés hírműsor. Szerk.: Vócsey Ágnes. Műsorismertetés, időjárás-jelentés, útinform. 6.00 Reggeli krónika. (Kos­suth). 6.15 Jegyzet. 6.30 Hírek, tu­dósítások a Dél-Alföldről, program­ajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd: magyar-jugo­szlav konferencia 7.00 Reggeli kró­nika (Kossuth). 7.20 Jön az Euro. 7.30 Hírek, tudósítások a Dél-al földről, körzeti időjárás-jelentés. 7.45 Országos lapszemle és program­ajánlat. 8.00 BBC világhíradó Lon­donból. 8.20 Party Box. 9.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform. 9.05 Sta­féta. 10.00 Hírek időjárás-jelentés, útiníorm. 10.05 Magyar Radró Körze­ti Stúdióinak műsora. 11.00 Hírek, időjárás-jelentés, útinform. 11.05 A körzeti stúdiók közös műsora. 11.45 Hírvonal. 12.00 Déli Krónika. (Kos­suth). 12.45 Hírek, tudósítások a Dél­Alföldről, meteor, útinform. 13.00 Hí­rek, meteor, útinform. 13.05 Magyar rock. 14.00 Hírek, meteor, útinform. 14.05 Zenés délutáni randevú, Var­ga György szerkesztővel, e-mail: zdr@freemail.hu 15.00 Hírek, időjá­rás-jelentés, útinform. 15.05 Délutá­ni magazin. Szerkesztő: Zanati Zsó­fia. 15.10 Filmlevél. 16.00 Hírek, me­teor, útinform. 16.15 Zene - mese­konferencia. 16.57 Tőzsdehírek. 17.00 Hírek időjárás-jelentés, útin­form, lapelőzetes. 17.15 Sport; film­ajánló. 17.45 Hírek tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 18.00 Esti Krónika. (Kossuth) 18.30-tól 22.30-lg Országos nemzetiségi műsorok Kossuth URH adón és a Regionális Stúdiók műsora. M95.4 8 AüftJf FM 95.4 Telefonszám: 62/444-088, www.radio88.hu Hétfőtől-péntekig: reggel 5.55-től 8.55-ig félóránként, 9.55 és 18.55 között óránként hírek, időjárás. Hét végén: 7.55-től 18.55-lg órán­ként hírek, Időjárás. 6.40, 7.40. 8.40 .11.40 és 15.40-kor sporthírek 6.00 Ébresztő (Genscher/Sövény Ti bor). 10.00 Napozó (Bende Gábor) 14.00 Délutáni show (Száraz Fe renc) 19.00 Bakelit (Nacsa Róbert! 21.00 Zenevonat (László István) 23.00 Éjszakai Zenemix. TISZA RÁDIÓ, SZEGED A Jövő Hangjai. Vételi lehetőség rádión: a 102 MHz-es városi ká­belfrekvencián. televízióban: az S8-as információs csatornán. Tele­fon: 495-495. SMS: 06-30 31-91 777 Cím: Szeged, Szeged Plaza, Kossuth L. sgt. 119. E-mail: tiszaradio@mail.tiszanet.hu 7.00 Zenesziget. 17.00 Délutáni ran­devú - fiataloknak szóló hírek, in­formációk, érdekességek, pletykák, programajánlatok, kívánságok sok zenével, 20.00 Rádió Dance. 22.00' Dream Álmodj Velünk! SZEGED FM 100.2MHz Központi ügyfélszol­? álat: Szeged, Föltámadás u. 22. el/fax: 62/421-601 az adás ideje alatt hívható telefonszám: 62-498 301, e-mail: media6@media6. hu www.media6.hu 6.00 Reggeli ébresztőblokk (Vizes Tünde, Büte Zsolt). 9.00 Roadshow (Kapás Csilla) 12.00 Zenesáv (Gres­kovics Péter), benne: Mé­dia'HOT'Mix. 15.00 Délutáni maga­zin (Vass Mariann), benne: ügyeink 18.00 Óhajok Hídja Balázzsal (Óhaj telefon: 466-840). 19.00 A DJ Servi­ce heti újdonságaiból. 20.00 Kávé előtt (Fehér Zsuzsa). 21.00 Megamix. Naponta 5.00-től 24 óráig szer­kesztett műsorok a 97,6 MHz-en. Szerkesztőségi tel.. 533-677, tele­fax: 533-678. Az adás ideje alatt hívható telefonszám: 533-777 és 533 778. SMS: 30 267-7777. Címünk: Hódmezővásárhely, Sza­badság tér 71. (piaccal szemben). 5.00 Jó reggelt! Zenés, információs műsor, félóránként hírekkel. 9.30 Napraforgó - közszolgálati maga­zinműsor: a vásárhelyi okmányiro­da munkája. Vendég: dr. Román Éva, a vásárhelyi okmányiroda vezetője és Kiss Katalin gépjármű-ügyintéző. 10.00 Angol nyelvű hírek 12.00 Hír­összefoglaló. 13.00 A nap kérdése 13.30 Humorpercek 14.00 Dél-al­földi Hírmondó. 16.00 Angol nyelvű hírek. 18.00 Full extra. 20.00 Észbon­tó - kvízműsor. 23.30 Dél-alföldi hír­mondó (ism.). RÁDIÓ SZENTES A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájában hallható a 106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hu/radio szentes.ram. Az adás ideie alatt hívható telefonszámok: 63/315-472 és 315 482 Állandó műsorok: helyi és térségi hírek - minden óra 30. percében Tiszamenti Krónika - hétköznap 17.15-től 17.45-ig 6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Benne: naptár, évfordulók, útinform. lapszemle. 9.00 Riportok - interjúk. 10.00 Zeneóra. 11.00 Programaján­ló. 12.00 Zene-őzön. 13.00 Szer­kesztik a hallgatók 14.00 Zeneóra 15.00 Délutáni Magazin. Szentesi alkotók. Portré. Utazási körkép. 17.15 Tiszamenti Krónika. A nap hírei. 18.00 Orvos, mikrofonnal 19.00 Es­ti mese. 20.00 Zenés éjszaka. ORIENT RÁDIÓ SZENTES Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95.7 MHz-en. 4.30-kor és minden óra harminca­dik percében hírek, sport, időjárás. 5.10 Színes események, érdekes­ségek 6.00 Gazdapercek. 6.10 Va­laki mondja meg 6.15 Boldog név­napot! 6.40 Terefere a stúdióban. 6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle. 10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék 12.00 Zene délidőben Szombaton 11.35-től Fiatalok kíván­ságműsora egy órában, és minden hónap első és harmadik szombat­ján: .Az élet védelmében" - külön program. SZENTES FM95.7MHZ Adásidő: naponta 7.00 és 10.00, valamint 13.00 és 4.00 óra között Cím: Szentes, Petőfi u. 5 Tel.: 63/312-148 tel/fax: 63/440-880, E-mail: media6@szentes.media6.hu 7.00 Start napindító magazin. Nap­tár. 7.30 BBC-hírek friss információk 13.00 Tiszavidéki Hangadó. 17.00 Koraesti koktél - az első órában üze­netrögzítős kívánságműsor, 63/440­880. aktuális információk, riportok, játékok, esti mese. 21.00 Zenehid [egy új helyen várunk Téged] Szeptember 14-én délután megnyitjuk első szegedi Vodafone márkaüzletünket, ahol valóra válthatod álmaidat. Látogass el hozzánk! A nyitás napján meglepetésekkel várunk. A Vodafone márkaüzlet címe: Szeged, Kárász u. 8. vodafone a Te hangod Vodafone ügyfélszolgálat: 1270 Mobiltelefonok DOMINO csomagokban már21 900 Ft-tól' Ebből 9 000 Ft lebeszélhető, így a készülékre már csak12900 Ft íut­Ha még nem kaptál rá a mobiltelefonálás Izére, most biztos megjön az étvágyad. A D0MIN0 csomagok rendkívül kedvező áron, már 21 900 forinttól kaphatók. Ebből 9000 Ft-ot lebeszélhetsz, így végül is a mobil már csak 12 900 Ft. Persze a 9000 Ft-ot nemcsak beszélgetésre használhatod. Küldhetsz SMS-t is. Vagy rámehetsz a WAP-ra. Vagy belekóstolhatsz bármi másba, ami mobil és az ínyedre való... Ja, és nézz utána a DOMINO Happy Hours tarifáknak, mert a DOMINO-val azt is Te választod meg, mikor beszélsz kedvezményes percdíjért. WISTIl üzlet: Szeged, fekete*» u. IS., tel.: M-42/421-S7S, 06-30/900-9008 Suged, Kár»« u. 12., tel.: 04-30/900-9033 Mtmentes házhoztrálHtás: 06-30/930-S361,06-30/930-5330 Westel f Mikszáth • Mobilvilág I kft Szeged, Zápor út'á. (CORA) • tűrtelek, Kossuth u. 30. • Elektra« Kft.: Csongrád, Ffl u. 62 Szentes, Szabadság lérT • KO-Phone «.: jános Ü. 20. - Trendex Rt. Szeged, Mérey u. 17. ediMy, Szántó Kovács * Amíg a készlet tart A készülékek csak Westel előfizetői kártyával használhatók további feltételek az üzletekben és a DOMINO Díjszabásban A DOMINO-I újratölthetéd az OTP Bankjegyautomatáknál, az 0IP TeleBANK Centeren át és a Shell kutaknál A feltöltésről SMS ben kapsz értesítést. Kérésre üzlelkötőnk az ország egész területén a nap 24 érájában házhoz megy Szolgáltatásunk díjmentes lei.: 06-80/630-630 (zöldszám), 06-30/930-30-30: fix: 265-87-88 Információ 1230 (a Westel hálózatából díjmentesen hívható), 265-9210. www.westel hu rotCfc Keravill ofotért lüesíel a Kapcsolat

Next

/
Oldalképek
Tartalom