Délmagyarország, 2000. december (90. évfolyam, 281-304. szám)

2000-12-16 / 294. szám

22 SZOLGÁLTATÁS - HIRDETÉS SZOMBAT, 2000. DEC. 16. horoszkóp KOS: A hét végé­re már teljesen jól érzi magát, köszönheti ezt gyermeke gondos­kodásának. így hozzá­foghatnak az ünnep megtervezéséhez. yl BIKA: Nincs jó hangulatban, könnyen összetűzésbe keveredhet családtagja­ival, ezért az a jó, ha a mai napot magányosan tölti, távol mindenkitől. IKREK: Vásárol­ni indul, pedig eh­hez sem érez nagy ked­vet. Szinte nincs is olyan ember, akinek elenged­hetetlenül fontos lenne ajándékot vásárolnia. RÁK: Gondolko­dóba esik, most (gy az év vége felé. Iga­zából nem tudja, hogy elégedett legyen önma­gával, vagy inkább csak egykedvű. OROSZLÁN: Amit eltervezett a hét vé­gére. kora reggel fuccsba megy. Barátja érkezik ma­gán kívül, s meg kell nyug­tatnia. A közeli bevásárló­központ alkalmas színhely. SZŰZ: Használja kreativitását, s ne np hagyja magát teljesen át­formázni. Ügy tűnik, fel­adta azt a kevés eredményt is, amit még nem régen magáénak mondhatott. MÉRLEG: Egy vi­dám hét vége ke­rekedhet abból az alapál­lásból, hogy mindannyi­an jól ébrednek. Megfe­ledkezik minden gondjá­ról, bajáról. SKORPIÓ: Nem tud meglenni a ré­gi barátok nélkül. Olyan sok közös emlék köti hozzájuk, hogy csak ide­ig óráig bírja nélkülük, a vége mindig a telefon. Z " NYILAS: Teljesen -I átadhatja magát a hét vége élvezeteinek. Túl sokat eszik és iszik, pedig már hányszor foga­dott mértékletességet, persze csak halkan. BAK: Példaképé­ül választja egyik barátját, aki ön szerint tökéletesen oldja meg az életben kialakult helyzeteket. Tanácsokat is kér tőle. VÍZÖNTŐ: Sze­relmével abszolút harmóniában élnek, s ez olyan boldoggá teszi önt, hogy így minden nehézséget fokozott te­herbírással fogadhat. 1 HALAK: Utazást tervez, ezzel sze­retné meglepni kedvesét és feloldani a kettejük közt kialakult idegesítő, buta hangulatot. Nem elég az utazás. AZ AJANDEKOKERT! VASARNAP IS NYITVA TARTUNK 9-15 oraig Az előfizetéssel és a kézbesítéssel kapcsolatos észrevételeiket az ingyenesen hívható ZÖLD \ számon ^P tehetik meg. 06-80/821-821 Szombatonként a 466-847^ fővonalon. Főszerkesztő: DLUSZTUS IMRE Hírszerkesztőség: RÉTHIJ. ATTILA főszerkesztő-helyettes SZAVAY ISTVÁN felelős szerkesztő Szerkesztők: V. FEKETE SÁNDOR, NÉMET TIBOR, PATAKI SÁNDOR, ZÉKÁNY JÁNOS. Rovatvezetők: SÜLI JÓZSEF (sport). NAGY LÁSZLÓ (fotó) Publicisztikai szerkesztőség: ŐRFI FERENC főszerkesztő-helyettes Szerkesztők: PANEK SÁNDOR (kultúra). KECZER GABRIELLA (universitas). KOVÁCS ANDRÁS (gazdaság), SZABÓ C. SZILÁRD (műsor). Vidéki szerkesztőségek vezetője: JOÓ ERZSÉBET Hódmezővásárhely 6800, Szegfő u. 1-3. Tel./fax: 62/241-905. Hirdetési tel./fax: 62/242-419. Makó 6900. Csanád vezér tér 3. Tel.: 62/213-391. Tel./fax: 62/213-198. Szentes 6600, Kossuth u. 8. Tel.: 63/401-024. Tel./fax: 63/314-838. Csongrád 6640, Iskola u. 2. Tel./fax: 63/483-656. Kiadó és szerkesztőség: 6720 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Levélcím: 6740 Szeged, Pf.: 153. Központi telefon: 62/481-281. Kiadói titkárság faxszáma: 442-958. Szerkesztőségi titkárság: 481-320. Fax: 481-460. Sportrovat: 481-730. E-mail: szerkesztőség@delmagyar.szeged.hu Kereskedelmi igazgató: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA Hirdetési titkárság: 420-819. Fax: 481-444. Hirdetési zöldszám: 06-80/820-22(1 KIADJA A DÉLMAGYARORSZÁG KFT. Vgyvezető igazgató: RÁSKAI-KISS ZSOLT. Nyomda: 6725 Szeged, Kálvária sgt. 67. Telefon: 466-847. Nyomdavezető: HOCZ PÁL Terjesztési vezető: JÁSZKUTI MIKLÓS Terjesztési zöldszám: 06-80/821-821. Előfizetésben terjeszti a Média Logisztika Kft. Árus terjesztés: Déihfr Rt. ISSN 0133-025X (Délmagyarország), ISSN 1416-0099 (Délvilág) A Délmagyarország Kft. a Kisalföld Lapkiadó Társaság tagja Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN Köszöntse üzleti partnereit a december 23-án megjelenő hagyományos, jókívánságokat közlő mellékletünkben! Bővebb információért hívja a 481-281/133 számot. Születésnap a Cocktail Dance Clubban Egy éve a szegedi éjszakában Hogyan hirdethetsz a RANDI-rovatban? Vágd ki a mellékelt ábrát, és ra­gaszd a beküldendő szö­veget tartalmazó boríték­ra. Az ábra hetente válto­zik, s csak azokat az üze­neteket jelentetjük meg, melyek borítékján az előző heti szerepel. Vár­juk névvel, lakcímmel kie­gészített üzeneteiteket, hirdetéseiteket, amelye­ket ingyen közlünk, de értük felelősséget nem vállalunk. (Neveteket, cí­meteket természetesen nem tesszük közzé). Cí­münk: Délmagyaror­szág/Délvilág szer­kesztősége, 6740 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. A borítékra írd rá: RANDI­rovat! A „Mimózák" jeligéjű lá­nyoknak: 19 éves, szegedi srác vagyok. Régóta szeretnék megismerkedni egy olyan lánnyal, aki szívesen hagyná, hogy törődjenek vele, és ezt viszonozni is tudná. Szívesen megismerném az egyik kis mimózát. Találkozzunk hétfőn vagy szerdán du. 5-kor a Du­gonics téri karácsonyfánál. A kezedben legyen egy ilyen új­ság. Az „Éjféli randevú" jel­igéjű lánynak: Most egy 20 éves, szegedi srác válaszát ol­vasod, akiben a vidám termé­szet mellé egy kis komolyság is társult. A komoly kapcsolat RANDI-rovat iránti vágy bennem is meg­van. Nagyon szeretnélek meg­ismerni egy „éjféli randevún": találkozzunk a hirdetés megje­lenése napján, este 11-kor, a Dugonics téri fenyőfánál, vagy vasárnap este, 6-kor, ugyanott. Legyen nálad egy ilyen újság. Ha nem tudsz el­jönni. válassz Te időpontot és helyet. Az „Oroszlán" jeligére üzenem: Nagyon megtetszett, amit magadról írtál, de én előreláthatólag csak dec. 20­án érek rá, akkor is este 19.15-kor, a Szép utcai busz­megállóban, ugyanis akkor érek haza. Ha nem okoz gon­dot, ott találkozhatnánk. De ha az időpont nem jó, írj! Át­lagos testalkatú, hosszú, vál­ligérő festett vörösesbarna ha­jú lány vagyok. A „Te+Én2 jeligéjű lány­nak: lehet, hogy én vagyok, akit keresel, 24 éves, 173 cm magas, szegedi fiú vagyok. Én is szeretem az általad fel­sorolt dolgokat, hogy szemé­lyesen találkozhassunk, legyél a hirdetés megjelenésének napján, szombaton 16-kor, Szegeden, a Nagyáruház előtti óránál, nálam lesz egy ilyen újság. Ha az időpont nem megfelelő, írj másikat „Találkozás" jeligére. A „Ke-baby" jeligéjű lánynak: Örömmel olvastam a válaszodat. Nagyon felkeltet­ted a kíváncsiságomat, és alig várom, hogy találkozhassunk. Hogy lehetek-e életed közép­pontja, az, gondolom, az első benyomás és beszélgetés al­kalmával kiderül. Nem va­gyok „nagy dumás", és való­színű, nagy zavarban leszek, ne haragudj érte! Találkozhat­nánk a válasz megjelenésének napján, 22-kor a szegedi Coc­tail disco előtt. Legyen nálad egy ilyen újság. Ha az időpont nem jó, akkor írj ugyanerre a jeligére. Szia: Zoli. „Nem csak barátság" jeligére üzenem, egy lánynak: Sajnos, a múlt heti üzenetem nem jelent meg. Ha még sze­retnél megismerni, légy a fürdő előtt 18-án, 18 órakor! „Árny és fény". A „Mimóza" jeligéjű lá­nyoknak üzenem: Bár én csak egyedül vagyok, ettől függet­lenül szeretnék veletek talál­kozni. 180 cm magas vagyok, 17 múltam, és szakközépbe járok. Ha szeretnétek köze­lebbről megismerni, írjatok a „Walking" jeligére, lehetőleg ne szombatra. 18 éves, 186 cm magas, szegedi lány keresi a párját. Diszkót, bulit, mozit kedvelő lány vagyok. Szeretnék meg­ismerkedni egy, az említettek iránt érdeklődő sráccal. Ha hirdetésem felkeltette az ér­deklődésedet, írj a „Vadró­zsa" jeligére, hogy minél előbb találkozhassunk. Min­den rajtad múlik. A „Sugár" jeligére üze­nem: Ha szeretnél egy boldo­gabb életet egy romántikus sétával kezdeni, akkor talál­kozzunk a hirdetés megjele­nése napján, du. 4-kor, Vásár­helyen, a János téri szökőkút­nál. Legyen nálad egy ilyen újság, nálam is lesz. Ha nem jó az időpont, írj a „Romanti­kus séta" jeligére. 21 éves, 160 cm magas, vásárhelyi srác vagyok, kere­sem azt a magasságban hoz­zám illő, megértő lányt, aki kimozdítana mélységes magá­nyomból. Szeretek bulizni, moziba járni, és a romantikus sétákat is kedvelem, de nem szeretek egyedül lenni. Ha te is ilyen beállítottságú vagy, írj a „Szeretnék boldog lenni" jeligére. A „Scorpio" jeligéjű lány­nak üzenem: Tetszett, amit ír­tál magadról. 20 éves, szege­di, 185 cm magas srác va­gyok. Úgy érzem, hogy mi egymáséi lehetünk az életben. Hogy mindez kiderüljön, kér­lek, gyere el az üzenet megje­lenése napján, 17. 30-kor a Novotel Szállónál lévő szökőkúthoz. Ismertetőjeled egy ilyen újság legyen. Szia, „Scorpi"-ka! Jelent­keztem a hirdetésre, mert na­gyon kihívónak találtam, és szeretem, ha egy nő olyan iz­gi, mint ahogy Te önmagad leírtad. Én 176/70/25, a „Skorpiók"-tól nem félő srác vagyok. Az életben szeretek mindent, ami azt szebbé, job­bá, értékesebbé teszi. Sok mindent írhatnák, de a papír mindent eltűr, ezért egy talál­kozás többet ér. írj, hol és mi­kor találkozhatnánk! (- Tisz­telt levelezőnk, tiniknek szóló rovatunkban telefonszámot nem közlünk. A szerk.) A „Félénk lány" jeligére: Hirdetésed felkeltette az ér­deklődésem, és szeretnék ta­lálkozni veled. Én egy szente­si, 160 cm magas, 17 éves srác vagyok. Találkozzunk dec. 11-én, 2-kor, a szentesi nagyposta előtt. Legyen a ke­zedben egy ilyen újság. Ha nem jó az időpont vagy a hely, írj „Szívek" jeligére. Az „Éjféli randevú" jel­igéjű lánynak: 20 éves, 180 cm magas, szegedi srác va­gyok. Én is vágyom egy őszinte, komoly kapcsolatra. Ha van kedved velem talál­kozni, legyél a „Közmű­velődésnek" lépcsője előtt va­sárnap, 16-kor egy újsággal a kezedben. Ha nem jó az időpont, írj „Karácsony" jel­igére. Sokan emlékezhetnek még a Cocktail Dance Club egy évvel ezelőtti megnyitására, amikor olyan világhirességek léptek Szeged legújabb ­és rövid idő alatt egyik legnépszerűbbé vált ­szórakozóhelyének szín­padára, mint a Fun Fac­tory. (A megnyitón a leg­nagyobb magyar sztá­rok is itt voltak, akik az­óta is gyakran keresik fel a Cocktailt, nem rit­kán pusztán csak azért, hogy egy jót bulizza­nak.) Természetesen a mai szülinapi buli is tar­togat meglepetéseket. Nemcsak Szegeden, de or­szágosan is kitűnő hírnévnek örvend az egyéves Cocktail Dance Club. A magyar szó­rakoztatóipar egyik mértéka­dó szakmai lapja, a Diszkró­nika így fogalmaz: „A város éjszakai szórakozását tavaly december óta a Cocktail ha­tározza meg. Az egész diszkó átgondolt tervezőmunka eredménye. Jó példája annak, amikor a belső terek, az akusztika, a vendéglátó ré­Ez a fergeteges hangulat mindenki számára emlékezetes, aki akár csak egyszer is volt már a Cocktailban szek kiképzése, a technika, és lézerfény-effekteket kibo- kozók számától, könnyedén szóval szinte minden jól együttműködik." Apropó: technika. Ma már egy igényes diszkó elképzel­hetetlen a kor legmodernebb hang- és fénytechnikája nél­kül. Kár lenne sorolni a tánc­tér és a színpad hangosításá­hoz használatos berendezése­ket, a mindenkori DJ-k le­mezjátszóinak, keverőinek márkáját, vagy a számtalan intelligens lámpa, tükörgömb csátó reflektor márkáját, hi­szen ezek az adatok elsősor­ban a szakmában járatosak számára igazán sokatmondó­ak. Aki azonban járt már a Cocktailban, az pontosan tudja, milyen összhatás eléré­sére képesek ezek a világ­színvonalú berendezések. Nem kis dolog, hogy a Cockatil légcserélő berende­zése minden körülmények között, függetlenül a szóra­tartja a nagyterem levegőjét kellemes, 24 fokos hőmér­sékleten. Ez persze nem jelenti azt, hogy a ma esti, születésnapi bulin - melynek sztárvendé­ge Spigiboy lesz, és a hagyo­mányoktól eltérően az ünne­pelt tartogat számtalan meg­lepetést a vendégek számára - ne lenne igazán forró a hangulat a Cocktailban. (x) Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog <új "evet kívánunk jm BETONTÓL A CSBJtdfíGf g < i nm ii Gondolkozzon elérő! takaríthat meg, ha még decemberben megvásárolja építőanyagát! 2000. december 13-tól december 31-ig Ponty 360 Ft/kg. Busa 180 Ft/kg Szeged-Tápé, Kőrös sor 83. szám alatt. Igény szerint a helyszínen díjtalan tisztítás, szeletelés, filézés Nyitva tartás: hétfőtől szombatig 7-15 óráig Rendelés telefonon: 62/496-742-es számon Elöhalak árusítása a Cserepes sori ^ piacon is. Wf Minden kedves vásárlónknak kellemes r ^Jp karácsonyi ünnepeket _ • és boldog új ével kívánunk. I loAA Tisza Halászati Szövetkezet, Szeged NYERJE MEG AZ EGÉSZ CSALÁD KARÁCSONYI AJÁNDÉKÁT! ADVENTTŐL KARÁCSONYIG (december 22-ig) a SZEGED NAGYÁRUHÁZ FÖLDSZINTI ÜZLETEIBEN ÉS A COOP MAXI SZUPERMARKET-ben vásárlók értékes ajándékokat, vagy a vásárlás értékét nyerhetik vissza! Sorsolás: 2000. december 22-én, 16 órakor a helyszínen KERESSE FÖLDSZINTI ÜZLETEINKET, MINDENHOL ÚJABB ESÉLY

Next

/
Oldalképek
Tartalom