Délmagyarország, 2000. augusztus (90. évfolyam, 178-204. szám)

2000-08-29 / 202. szám

KEDD, 2000. AUG. 29. AKTUÁLIS 11 CVBI 2000. AUGUSZTUS 29., KEDD NÉVNAP: BEATRIX, ERNA mozi SZEGED BELVÁROSI MI­NIPLEX NAGYTEREM, du. fél 4 és háromnegyed 6 óra: Ti­tán. A. E. - időszámításunk után. Színes, ni. b. animációs rajzfilm: este 8 óra: Szívedbe zárva. Színes amerikai film. BELVÁROSI MINIPLEX FILMTÉKA, du. 3. negyed 6 és este fél 8 óra: Véresen egy­szerű. Színes amerikai film. BELVÁROSI MINIPLEX KAMARA, du. 3. negyed 6 és este fél 8 óra: Cuki hagyatéka. Színes amerikai film. VÁSÁRHELY, du. háromne­gyed 6 és este 8 óra: Bérgyilkos a szomszédom. Színes amerikai film. MAKÓ, este 7 óra: Ég velünk. Színes amerikai vígjáték. SZENTES, du. fél 6 és este 8 óra: Hetedik érzék. Színes amerikai thriller. magyar tv m 1 5.42 Hajnali gondolatok. 5.45 Agrárvilág. 6.00 Naprakész. A hírek - és ami mögöttük van... 8.30 Ezredforduló. 8.35 A bestia. Brazil tévéfilmsorozat (ism.). 9.00 Csak ma! Szórakoztató dé­lelőtti magazin - játékokkal, sztárvendégekkel. Benne: Tévé­torna Norbival - nem csak du­ciknak. 9.30 Forma-1. Fran­cia-kanadai-magyar filmsorozat. 1. 11.25 Mindent a szerelemért. Brazil tévéfilmsorozat. 12.00 Híradó délben. 13.00 Srpski Ek­ran. Szerb nyelvű nemzetiségi magazin. 13.25 Unser Bilds­chirm. Német nyelvű nemzetisé­gi magazin. 14.05 „Képes könyv". Kötelező és ajánlott iro­dalom a képernyőn. Tamási Áron: Ábel a rengetegben. Té­véfilm. 2/1-2. A sorozatot iskoláskorúaknak állítottak össze, a klasszikusok olvasásá­hoz kedvcsinálóként. A tizenéves kamasz. Abel erdőpásztorként megélt kalandjai elevenednek meg a televízió képernyőjén. A: 1920-ban induló történei az em­ber és a természet, az ember és ember kapcsolatának mibenlétét felfedező fiú szemszögéből mu­tatja be a román és magyar kö­zös múlt e történelmileg is fontos időszakát. 15.50 Ezredforduló (ism.). 16.00 Gyerekeknek! Tüs­kevár. Tévéfilmsorozat (ff.). Tüskevár meghódítása. 16.35 Zöldpont. A szabadidősportok magazinja. 17.00 Hon-lap. Kró­nikás ének 2000-ből. 17.30 Ka­tolikus krónika. 18.00 Híradó hatkor. 18.25 Alaphangok. 18.30 Jani házhoz megy... Betlen János műsora. 19.00 Lendületben. A működő gazdaság mindennapjai. 19.30 Híradó esle. 19.50 Sporthí­rek; Olimpiai bajnokaink. Időjá­rás-jelentés. 20.05 A bolygó ne­ve: Föld. Amerikai sci-fi-sorozat, 18.: A törvény és a jog képvi­selőjeként. 21.00 Panoráma. Já­rai Judittal. 21.30 UGYE kicsit ISMERŐS? Törőcsik Mari műsora ...tehetség és szeren­cse... 22.00 Hfradó este. Időjá­rás-jelentés. 22.10 Aktuális. 22.30 Théma. 22.40 Alaphangok (ism.). 22.50 Pattogatott kukori­ca. Magyar film. 23.55 Ezredfor­duló (ism.). ­m 2 5.42 Hajnali gondolatok. 5.45 Agrárvilág. 6.00 Naprakész. A htrek - és ami mögöttük van... 8.35 Az MTV archívumából. Benne: 8.35 A lyoni omnibusz. 9.25 Haydn ünneplése Sir Pe­ter Ustinovval Magyar-né­met-amerikai film, 2/1. A híres színész kalauzol Haydn életének eseményeiben. Ellátogatunk Rohrauba, a zeneszerző szülőhá­zába. Bécsbe, ahol tanulmányait folytatta, Kismartonba és Fer­tődre. ahol közel harminc ével töltött. A Haydn muzsikájából áradó derű és Sir Peter humora leszi igazán élevezetessé a filméi. 10.25 Rippl-Rónai. 11.00 Kas­télykoncertek. Gödöllő 2000.. 2/1-2. (ism.). 12.00 Déli harang­szó. 12.05 A mi kis családunk. Német sorozat. Férfiak és autók. 13.00 Híradó délben. 14.00 Évgyűrűk. Nyugdíjasok műsora. 14.30 Ablak. Közéleti szolgálta­tómagazin. 15.30 Lurkó-kupa. 16.00 Iskola utca. Tanodú. Válo­gatás. 17.30 Fogadóóra. 18.00 TS. 19.40 Tévétoma Norbival ­nem csak duciknak (ism.). 19.45 Esti mese. 20.00 Híradó este. Sporthírek; Olimpiai bajnokaink; Időjárás-jelentés. 20.30 Ez tör­tént... 1990 - hónapról hónapra. Augusztus Dokumentumfilm. 21.25 Egy ifjú méregkeverő ké­zikönyve. Angol-német film. A film megtörtént esetet dolgoz fel. Egy angol kisváros kertes házá­ban a tizennégy éves Graham házilag készített vegyi berende­zései fölöli görnyedi. A gyerek a kémia, főként a vegyi mérgek megszállottja volt. Am jól tudta, ha híres vegyész akar lenni, el­méleteit ki kell próbálnia a gya­korlatban is. Mindjárt saját csa­ládjával kezdte, elsősorban gyűlölt mostohaanyjával... 23.00 Záróra. 24.00 Az álom én va­gyok. Zelki János műsora. Éjsza­kai választék. 1.35 Aktuális. 2.00 Hon-lap. Krónikás ének 2000­ból. 2.25 Iskola utca. Tanodú. Válogatás (ism.). 4.00 TS (ism.). DUNA TV 4.10 Plusz egy óra. Virradóra. 5.30 Virradóra. 9.00 Műsoraján­lat. 9.15 Millenniumi krónika (ism.). 9.45 Napóra (ism ). 10.20 A világörökség kincsei. Santo Domingo, Kolumbusz városa. 10.35 Mozidélelőtt. Búcsú a fegyverektől. Amerikai játék­film. 11.55 Vers. Kovács András Ferenc: És Cristophorus énekelt. 12.05 Lapozó. Híradó. 12.20 Esti kérdés (ism ). 12.30 Anziksz. Csurgó (ism.). Magyar ismeret­terjesztő sorozat. 12.45 A zene arcai (ism.). A Camerata Transsylvanica zenekar króniká­ja. 13.15 Tükör. Természetről emberszemmel. Dokumentum­film. 13.45 Zólyom Zvolen. 14.15 Az élet szele. A Horn-fo­kon. 15.05 Rendhagyó történele­móra. A középkori Magyaror­szág háromrészre szakadása. 15.50 Magyar történelmi arckép­csarnok. Táncsics Mihály (ism ). 16.05 Kaland és felfedezés. Kan­gean - egy indonéz sziget. 16.35 A rettenthetetlen riporterek új kalandjai. A lámpaláz. Fran­cia-kanadai ifjúsági sorozat. 17.00 Forrásvidék. Kanadai ma­gyar kulturális egyesületek. 17.30 Mese. 18.00 Napóra. Ben­ne: Híradó. 18.55 Hej. hej. he­lyes beszéd! 19.00 Gazdakör. Magazinműsor gazdálkodóknak. 19.30 A 20. század 100 hfres fo­tója. Francia dokumentumfilm. 19.45 így jöttünk... Idegen ar­cok. Magyar játékfilm. 21.10 Szilveszter. Magyar filmetűd. 21.30 Híradó. Sportpercek. 22.00 Ezredforduló. Újjáéledő kulturá­lis örökségünk. 22.05 Suger Hill, a kiégett dzsungel. Ameri­kai játékfilm. Sugár Hill a hely, ahová Roemello családja sze­relelt volna költözni. De mára ez is csak emlék. Sugár Hill egy ki­égett dzsungel. Látszik rajta, hogy valaha szebb napokat is megélt. Mára a kábítószeresek, a nigériai a digók negyede. Pakisz­tánból érkezik az anyag Laoszba, onnan pedig diplomáciai cso­magokban hozzák ide, aztán szét­terítik egész Bronxban. .. 0.05 Beavatás, (ism.). 0.20 Hfradó. Vers (ism.). TV 2 6.00 Reggeli kiadás. 6.30 Jó reg­gelt. Magyarország! Színes hír­magazin. 8.30 tv2-matiné. Ben­ne: Mila szupersztár. Madison. Igazi szellemirtók. 10.05 7-es csatorna. Magyar sorozat. 10.30 Csupa-csupa élet. Német sorozat. 10.55 Autószalon. 11.20 Közvet­len ajánlat. 11.45 Kakuk! Talks­how. 12.10 Gazdagok és szépek. Amerikai sorozat. 13.00 Mozi­délután. Arábiai Lawrence. Brit kalandfilm. 2/1. Az első világhá­ború idején T. E. Lawrence, a brit hadsereg hadnagya Egyip­tomban állomásozik. Egy rosszul sikerüli sivatagi transzport során az önfejű arab törzsfőnök. El Sherif találja meg. Barátság ala­kul ki közöttük, és Lawrence az arabokhoz csatlakozva a törökök elleni sikeres lázadásban egyesíti az arab törzsekel. Dávid Lean hét Oscar-díjat nyert mesterműve az addig ismeretlen Peter O'Toole és Omar Sherif nevét egy csapás­ra híressé tette. 14.50 A klinika. Német filmsorozat. 15.40 Sunset Beach. Amerikai filmsorozat. 16.30 Sonadoras - Szerelmes ál­modozók. Mexikói sorozat. 17.15 Experanza. Mexikói sorozat. 18.00 Camilla. Mexikói filmso­rozat. 18.30 Tények. Hírműsor. 19.00 Szerencsekerék. 19.30 Gyerekszáj... 19.40 Vad angyal. Argentin filmsorozat. 20.10 Wal­ker, a texasi kopó. Amerikai ak­ciófilm-sorozat. 20.55 Gigafil­mek, meg(a)sztárok. A hős és a terror. Amerikai akciófilm. A zsarut rémálmok gyötrik, amióta elfogott egy különleges képessé­gekkel rendelkező, pszcihopata gyilkost. A bűnöző megszökik az idegklinikáról, és rá vadászik. 22.50 Jó estét, Magyarország! Téma - Tények - Tényező ­Időjárás. Utána: Kerrósorsolás. 23.40 Diploma előtt. Amerikai film. 1.20 Háló@világ. Tudo­mány az interneten. 2.15 Vers éj­fél után. RTL KLUB 6.30 Reggeli. Jókedvű ébredés. 9.00 Receptklub 9.10 Barátok közt. Magyar sorozat. 9.40 Az első csók. Francia filmsorozat. Veszélyes ellenfél. 10.00 Heléne és a fiúk. Francia filmsorozat. 10.30 Top Shop. 11.30 Delelő. Vidám show - ebédidőben. Ben­ne: Ünnepnaptár. Vallási műsor. 13.30 Celeste. Argentin filmsoro­zat. 14.20 Senora. Mexikói film­sorozat. 15.10 Lányok fegyver­ben. Francia bűnügyi vígjáték. Cécile. Bijou. Muriéi és Lola. A tanárnő, a nemrégen elhagyott feleség, a pincérnő és a börtön­töltelék jó barátnők. Gyermekko­ruk óta ismerik egymást. Amikor Lola, Bijou és annak gyermekei tanúi lesznek egy félre sikerült bolti rablásnak és ott maradnak egyedül az üzletben egy teli kasszával, nem haboznak egy percig sem... 16.55 Mire gondo­lok? 17.00 Szeretni bolondulásig. Mexikói sorozat. 17.30 Mire gondolok? 17.35 Cobra 11. Né­met akciófilm sorozat. Ámokfutó páciens. 18.30 Híradó. 18.50 Fó­kusz. Közszolgálati magazin. 19.20 Fókusz ráadás. Kulturális ajánló. 19.25 Üzenet. 19.30 Bará­tok közt. Magyar filmsorozat. 20.00 Szupermozi. Amos és Andrew bilincsben. Amerikai akcióvfgjáték. A fekete író újon­nan vásárolt bungalójába akar bejutni, ám fehér szomszédai be­törőnek vélik, és kihívják a rend­őrségei. A törvény őrei állig fel­fegyverkezve veszik körül a nyári lakot, s a mit sem értő tulaj­donost kis híján agyonlövik. Amint a rendőrfőnök rájön, mek­kora bakot lőtt, csellel akarja el­simítani az ügyet. Megbíz egy piti bűnözői, hogy betörést mímelve ejtse túszul a házurat... 21.35 Vészhelyzet. Amerikai sorozat. Kettős vakpróba. 22.35 Hyperi­on-öböl. Amerikai sorozat. Hirte­len halál. 23.25 Alkonyzóna. Amerikai sorozat. 23.55 Este. Hírműsor. 0.15 Antenna. Euro­atlanti magazin. 0.45 Fókusz (ism.) ATV 0.10 Képes magazin. 5.50 Nap­kelte. Információs magazin. 9.05 Top-shop. 9.35 Tengerre, ma­gyar! Horvátországi utazások. Isztria ékköve. Rovinj. 10.05 Csillagszem. 10.35 Autósvilág. 11.05 Millennium 2000. 11.30 Arany cirkusz fesztivál. 12.30 Autós-motoros magazin. 13.00 Jogbanjárás. 13.30 Balett. 14.00 Képes magazin. 14.53 Topshop. 15.25 Csak természetesen. 16.25 Ebugatta. 17.10 Nagyvizit. 17.30 Magazin. 18.00 Nap-nyugta. 19.00 ATV Híradó. 19.30 Érde­kességek a nagyvilágból. 20.00 Languszta. Gasztronómiai műsor. 20.30 Ingatlanpiaci körkép. 21.00 Látók, szóljatok. 22.00 ATV Hír­adó. 22.30 Lapszemle. 22.40 Színházi látcső. 23.05 Premier plan. 0.00 Himnusz. NATIONAL GEOGRAPHIC CHANNEL 12.00 Ismétlések. Visszatérés az Everestre. 13.00 Tengeralattjá­rók, titkok és kémek. 14.00 Áz alakváltók. 15.00 A Skarlát Ra­mazan pelikánja. 15.30 Kalandra fel! Florida, Kalifornia. 16.00 Mindenek fölött: Az Everest álom. 17.00 A suriname-i esőerdő, 2. 17.30 Hóviharban. 18.00 Visszatérés az Everestre. 19.00 Családi kalandozás Hin­denburg. 20.00 Temagami ősi er­deje. 21.00 Vadvilág. Indiai em­berevők. 22.00 Vadvilág. Cápák. 2. Közelkép a félelmetes ellen­ségről, kiderül, milyen tragikus következményekkel járhat egy nem várt találkozás. 23.00 Kötél­tánc: A Mekong eredete. M. b. 0.00 Éjféli órán: Tyúkagy. M. b. 1.00 Ismétlések. Z+ 6.00 Mixer. 9.00 Mizújs? 10.00 Mixer. 13.00 TOP 40. a Z+siker­listája. (ism.). 14.00 Hazai pálya. 14.40. 16.55. 17.55. 19.55. 20.30 Hírblokk. 15.00 Vízóra. 15.55 Nagyító. 16.00 Mizujs? 17.00 Megálló. 18.00 TOP 40, a Z+si­kerlistája. 18.55 Nagyító. 19.00 Izé. 20.00 Sztárlat (ism.). 21.00 Hazai pálya. 21.20 Alter-ego. 22.00 Táncreakció. 22.30-63)0 Mixer. SPEKTRUM 8.00 Kommunikáció az állatvi­lágban. 8.55 A hódok tava. 9.50 Búvárok felfedezőúton. Bis­marck-szigetek környékén. 10.20 Kalandra fel! Costa Rica dzsun­gel és folyói. 10.50 Nagy kalan­dom Afrikában. Harcosok és va­rázslók. 11.20 A múlt nyomában. A föníciaiak tengere. Á virágok és az összeomlás. 11.55 Ötlettár. Könyvkötés, dobozkészítés. 12.30 Fieszta a fjordokon. 13.05 Cápák Dél-Afrika vizeiben. 14.00 Égi harc. Kegyetlen hajsza. 14.55 A Kormorán-zátony amfo­rái. 15.25 Veszélyes tengerlakók. Tekergőző testek. 15.50 Hivatá­suk a veszély. 16.20 A vacsora tálalva! 16.50 Drágán add az ételed! MezŐgaidaság. génma­nipuláció, hormonkezelés, anti­biotikumok? Nem is olyan régen még senkinek nem julolt volna eszébe, hogy e fogalmak össze­tartoznak. Csakhogy mára a tu­dományos kísérleteknek köszön­hetően kiderült, hogy a hormon­kezelt sertéseket sokkal rövidebb idő alatl fel lehel hizlalni, a gén­sebészeti eljárással módosított paradicsom pedig két hétig is friss marad. A hormonoknak és antibiotikumoknak köszönhetően egyre lejjebb lehet szorítani az élelmiszerek árait, s ez rövid tá­von a vásárlónak is előnyös. Am hogy hosszú távon hogyan hatnak ezek a szerek az emberi szerve­zetre, az ma még alig ismeretes... 17.35 Quantum: A jövő emberi alkatrészei. 18.10 Hihetetlen ál­lattörténetek. 18.35 Élet álomki­vitelben. 19.05 Az X-repülők. A fal. 19.30 A közelmúlt háborúi. Elitalakulatok. 20.00 Földön, ví­zen, levegőben. 20.50 Az európai dinasztiák alkonya. VII. Edward. 22.15 A Hanta vírus. 23.05 Álla­tenciklopédia. A farkas. 23.35 Ez állati! Grizzly medvék és csörgőkígyók. 0.05 Négykerekű családtag. 0.35 Hitte volna? 1.05 Úton... Ontario: múlt és jelen Ka­nadában. 1.35 Felkapott fürdőhe­lyek. Görögország. HBO 6.30 A magánnyomozó. Ameri­kai thriller. 8.30 Hollywoodi ak­cióhősök. Kevin Costner. 9.00 Rock and roll szamuráj. Ameri­kai fantasztikus kalandfilm. 10.35 Tüzes hó. Amerikai akció­film. 12.10 Nyílt kártyákkal. Am. film. 14.00 A közellenség. Am. thriller. 16.15 Hollywoodi forga­tókönyv. Amerikai vígjáték. 18.00 Bánomisén. Amerikai film. 20.00 Girl 6 - A hatodik hang. Amerikai vígjáték. Főhősünk csi­nos lány. Színésznő akar lenni, de megbukik minden meghall­gatáson, még Tarantino sem lát fantáziát kebleiben. Nem szegik kedvét a megalázó helyzetek, pénzt kell szerezni, hát irány Hollywood! Már mindent kipró­bált. kivéve a szex-ipart. Kivá­lasztja a legveszélytelenebb ága­zatot, a telefonszexet, s Igy meg­ismerkedik a legkülönfélébb férfi­úi szokásokkal. 21.50 A katona. Amerikai fantasztikus akciófilm. 23.30 Jelbeszéd. Amerikai filmd­ráma. 1.00 Alién 4 - Feltámad a halál. Amerikai fantasztikus hor­ror. 2.50 Játékosok klubja. Ame­rikai film. 4.25 Van kegyelem? Amerikai erotikus thriller. VTV SZEGED 19.00 Műsorismertetés. 19.02 Szegedi htrek. reklám, műsoraján­lat. 19.15 Ma-holnap. 19.30 MTV Hfradó. 19.55 Reklám, műsor­ajánlat. 20.00 Capilaly. 20.30 Lé­lektől-lelekig. 20.45 Egy párizsi nő. Francia film. 22.05 Szegedi htrek, reklám (ism.). 22.20 Ma­holnap (ism.). 22.35 Akarj élni! 23.05 Regionális hfradó. 23.15 Képújság. TELIN TV 22.00-18.30 Hangos képújság. 18.30 Viharsarki kaleidoszkóp. 19.30 NASA űrkutatás kezde­tektől napjainkig. 5. rész. 20.00 Műsorajánló. 20.05 Twist Olivér. Amerikai film. TKTV 15.00-től 17.30 óráig. TKTV Képújság. 17.30-tól TKTV kedd délután. VTV MAKÓ 6.00 A hétfői adás ismétlése. 18.00 Műsorajánló. 18.05 Thalas­sa - természetfilm. 56. rész. 18.30 Fókusz - A József Attila Gim­názium ünnepélyes átadása és tanévnyitója. 18.55 Reklám. 19.00 Híradó. 19.10 Maldív­szigetek. I. r. 19.30 A plébános felesége - francia filmkomédia. VTV HÓDMEZŐVÁSÁRHELY 16.00 Műsorismertetés. 16.05 Célkeresztben - a légi közlekedés (ism.). 16.40 Fekete gyöngy, 103. rész. 17.30 Híradó. 17.40 Prome­nád. 18.30 Fekete város. Magyar film. 1. rész. 20.00 Híradó. 20.10 NASA, 10. rész. 20.40 Fejezetek a film történetéből. 18. rész. 21.40 Thalassa. Francia sorozat. 22.10 Promenád (a délutáni adás ismét­lése). 22.55 Híradó. 23.05 Regio­nális híradó. 23.15 Fekete gyöngy. 103. rész (ism.). 0.00 Képújság. rádió KOSSUTH 4.25 Rákóczi-induló. 4.30 Hí­rek. Közlekedés. Időjárás. 4.33 Határok nélkül. (Összeállítás a tegnap esti adásból). 5.00 Reg­geli Krónika. Közben: Hírek. Sport. Közlekedés. Időjárás. Gazdaság. 5.39 Falurádió. 6.00 Krónika. Sport. 7.00 Krónika. Sport. kb. 7.19 Körzeti időjárás­jelentés. 8.00 Krónika. Sport, kb. 8.19 Mindennapi tudomány. 8.30 Hírek. Közlekedés. Időjá­rás. 8.47 Gyógyír. Egészségügyi tanácsok az egészséges táplálko­zásról. 9.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás. 9.04 Napközben (élő). Közérdekű magazin. Közben: Hírek. Közlekedés. Időjárás. 11.04 Zenés játékokból. 11.35 Nagy Endre: Égy város regénye. Nagyváradi történetek, 7. 11.59 Pontos időjelzés. Harangszó. 12.00 Déli Krónika. Benne: Mindennapi gazdaság. Forró­drót. Háttér. Útközben. 12.40 Ki nyer ma? (élő). Játék és muzsika tíz percben. 12.50 Törvény­könyv. 13.00 Hírek. Közleke­dés. Időjárás. 13.05 Vendég a háznál. Gyerekekről - felnőttek­nek. 13.20 Keresztelő János vér­tanúsága. 13.30 Tanúim lesztek! A romái katolikus egyház fél­órája. 14.00 Htrek. Közlekedés. Időjárás. 14.04 Klasszikusok mindenkinek. 14.35 Irodalmi fi­gyelő. 14.55 Első közlés. Györe Bori versei. 15.00 Htrek. Közle­kedés. Időjárás. 15.05 Szóljon hozzá!. 16.00 Délutáni Krónika. Benne: Útközben. 16.20 Hasz­nos tudnivalók. 16.25 Radar. CD-érdekességek a szórakozta­tózene világából. 17.00 Htrek. Közlekedés. Időjárás. 17.05 „Magyarországról jövök...". A vidék magazinja. 17.25 A Szabó család. 18.00 Esti Krónika. Ben­ne: Háttér. Mindennapi gazda­ság. Forródrót. Útközben. 19.00 Htrek. Közlekedés. Időjárás. 19.05 Sportvilág. 19.25 Műsor­ismertetés. 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! Veneturné vára. 19.40 Tristram Shandy úr élete és gondolatai, 7. 20.00 Htrek. Közlekedés. Időjárás. 20.04 Apáról, fiúra. Vendégségben Dunapatajon. 20.30 Határok nélkül. 21.00 Htrek. Közleke­dés. Időjárás. 21.04 Műsoraján­ló. 21.05 Mesélő krónikák. 21.35 Arc-vonások. Irodalmi portrémúsor. 22.00 Késő esti Krónika. 22.30 Tér-idő. Tudo­mányos magazin. 23.00 Hírek. Közlekedés. Időjárás. Kenó. 23.04 Egy énekes - több szerep. Jámbor László felvételeiből. 24.00 Hfrek. Közlekedés. Időjá­rás. 0.10 Himnusz. URH-rádió: 4.25 Azonos a középhullámú műsorral. 5.55 Körzeti informá­ciós magazinok. 9.00 Azonos a középhullámú műsorral. 18.30 Nemzetiségi műsorok. 21.00 Azonos a középhullámú műsor­.ral. 23.00 A BBC késő esti ma­gyar műsora. PETŐFI 4.25 Rákóczi-induló. 4.30 Ht­rek. Időjárás. 4.32-05.55 Hajna­li dallamok. Közben: Hfrek. Idő­járás. 5.55 Állomáskereső. 6.03 Kívánságreggel. Közben: Htrek. Időjárás. Sport. Közlekedés. 8.44 Sportreggel. Gólok, méte­rek, történetek... 9.00 Délelőtt. Közben: Hírek. Időjárás. Közle­kedés. 9.07 Ártér - árverés. 9.40 Gordiusz plusz. 9.50 Apró-csep­rő. 10.10 Délelőtti vendég: Ta­kács Andrea japán tolmács, ka­ratebajnok. 10.04 Ártér - árve­rés. 10.30 Délelőtti vendég. 10.50 Zöldjelzés. 11.05 Sport­hírek. 11.08 Ártér - árverés. 11.48 Korkérdés. Telefonos ve­télkedő Nyakas Szilárddal. 12.00 Jó ebédhez szól a nóta. Magyarnóta-előadók felvételei­ből. 12.06 Ártér-árverés. 13.00 Verkli. Kedvenc slágereink a kupiétól az operettig. Közben: Htrek. Időjárás. Sport. Közleke­dés. Vízállásjelentés. 13.20 Ár­tér - árverés. 14.00 Csúcsforga­lom (élő). Közben: Hfrek. Kör­zeti időjárás. Közlekedés. 14.05 Ártér - árverés. 15.00 Hfrek. Körzeti időjárás. 15.05 Közleke­dés. 15.06 Ártér-árverés. 16.00 Közlekedés. 16.01 Ártér - árve­rés. kb. 16.35 Biztonságban. 17.00 Háztól házig. Közben: Hí­rek. Időjárás. Közlekedés. 18.01 Kölyökrádió. Igaz történetek a gyerekkorról és a felnőttéválás­ról. 18.30 Gordiusz-játék-tér. 19.00 Htrek. Időjárás. 19.04 Unikum. 20.00 Váltóhang. Gra­mofonalbum. 21.00 Htrek. Idő­járás. 21.04 Magyar királyok. 21.42 Zene. 22.00 Bon-bon. 23.00 Hfrpercek. Benne: Sport­híradó. 23.15 Korzó. 24.00 Éjfél után... Közben óránként: Hfrek. Időjárás. 3.03 Kedvelt melódiák. 4.03 Operaénekesek nótafelvé­teleiből... BARTÓK 6.00 Hírek. Időjárás. 6.00 Mu­zsikáló reggel. Harmóniában a Matávval! Közben: Fövinform. útinform. Hfrek. Időjárás. 7.05 Kulturális hfrek, programajánlat, kb. 7.33 Rejtvény. Telefon: 328­8616. 8.00 Htrek. Időjárás. 8.03 Műsorismertetés. 8.06 Pódium. 09.05 Színpadi zene. 10.00 Hí­rek. Időjárás. Műsorismertetés. 10.03 Műsorismertetés. 10.05 A kultúra kultuszai.. Takáts József műsora. 10.54 Rossini operái­ból. 11.40 Népdalaink foglalat­ban. 12.00 Hírek. Időjárás. 12.04 Műsorismertetés. 12.06 Bravissimo!. 13.31 A Budapesti koncert-fúvószenekar játszik. 14.00 Htrek. Időjárás. 14.04 Műsorismertetés. 14.05 Dzsiger­dilen avagy A szfv gyönyörűsé­ge. Fejezetek Háy János regé­nyéből, 2. 14.43 Kamarazene húros hangszereken. 15.30 Pen­get. billent, énekel, fúj. Beszél­getés Bubnó Lőrinccel, a Buda­pesti Énekes Iskola 13 éves ta­nulójával. 16.00 Hírek. Időjárás. Közlekedés. 16.05 Muzsikáló délután. Közben: kb. 17.00 Kul­turális htrek. Közlekedési infor­mációk. 18.03 Műsorismertetés. 18.05 Nevek ürügyén. Valadi­mfr Holan. 18.55 Népzenekuta­tók műhelyében. 19.05 Igor her­ceg. Részletek Alekszandr Bo­rogyin operájából. 20.04 Johann Sebastian Bach minden műve a Teldec gondozásában. 20.30 Kapcsoljuk a londoni Royal Al­bert Hallt. A Berlini filharmoni­kus zenekar hangversenye. Köz­ben: kb. 21.15 Htrek. Időjárás, kb. 21.19 Műsorismertetés, kb. 21.20 Teleobjektív, kb. 22.30 Madrigálok. 2.48 A 20 század nagy zongoristái. 24.00 Htrek. Időjárás. Szózat. 0.05 Notturno. RÁDIÓ SZEGED Szeged 93,1 MHz 5.55-22.30, Szentes 66,29 MHz 5.55-9.00 5.55 Műsorismertetés, időjárás útinform. Szerk.: Zanati Zsófia. 6.00 Reggeli krónika. (Kossuth). 6.30 Hírek, tudósítások a Dél­Alföldről, programajánlat és szegedi lapszemle. 6.45 Reggeli párbeszéd: Vasúti balesetek. 7.00 Reggeli Krónika (Kossuth). 7.20 Iskolakezdési támogatások. 7.30 Hírek, tudósítások a Dél­Alföldről, körzeti időjárás-jelen­tés. 7.45 Országos lapszemle és programajánlat. 8.00 BBC vi­lághíradó Londonból. 8.15 Út­kereső. 9.00 Hfrek időjárás-je­lentés, útinform. 9.05 Sziréna. 10.00 Hírek időjárás-jelentés, útinform. 10.05 Magyar Rádió Körzeti Stúdióinak műsora. 11.00 Hírek, időjárás-jelentés, útinform. 11.05 A körzeti stúdi­ók közös műsora. 11.45 Hírvo­nal. 12.00 Déli Krónika. (Kos­suth). 12.45 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 13.00 Hírek, meteor, útinform. 13.05 Tom time. 14.00 Hírek, meteor, útinform. 14.05 Zenés délutáni randevú (e-mail: zdr@freema il.hu 15.00 Hírek, időjárás-jelentés, útinform. 15.05 Délutáni magazin: szer­kesztő: Zanati Zsófia 15.15 Segítség a szülőknek. 16.00 Hí­rek, meteor, útinform. 16.15 Ze­ne. Sorompók és átjárók. 16.57 Tőzsdehírek. 17.00 Htrek időjá­rás-jelentés, útinform, lapelőze­tes. 17.15 Sport. Tudományos magazin. 17.45 Hírek tudósítá­sok a Dél-Alföldről, meteor, útinform. 18.00 Esti Krónika. (Kossuth) 18.30-tól 22.30-ig Országos nemzetiségi műsorok Kossuth URH adón és a Regio­nális Stúdiók műsora. Részletes — Tele-7 műsor a ' magazinunkban! A DÉLMAGYARORSZÁG KFT. napilapja KIADJA: a Délmagyarország Könyv-, Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. Főszerkesztő: DLUSZTUS IMRE Ügyvezető igazgató: SZAMMER ISTVÁN Vezetőszerkesztő: RÉTHIJ. ATTILA Felelős szerkesztő: SZÁVAY ISTVÁN Művészeti vezető, szerkesztő: NÉMET TIBOR Olvasószerkesztő: ZÉKÁNY JÁNOS Hírszerkesztő: PATAKI SÁNDOR Vidéki szerkesztőségek vezetője: JOÓ ERZSÉBET Szerkesztő: ŐREI FERENC Rovatvezetők: KECZER GABRIELLA (universitas), V. FEKETE SÁNDOR (információs), KOVÁCS ANDRÁS (gazdaság), PANEK SÁNDOR (kultúra), SÜLI JÓZSEF (sport). NAGY LÁSZLÓ (fotó). Részlegvezetők: PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA kereskedelmi igazgató HOCZ PÁL nyomdavezető BALOGH PÉTER hirdetési vezető JÁSZKUTI MIKLÓS terjesztési vezető Szerkesztőség és kiadó: 6740 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Felelős kiadók: a társaság ügyvezető igazgatói Telefon: 4X1-2X1. titkárság: 4X1-320. szerkesztőségi fax: 4X1-460. sportrovat: 4X1-730. hirdetéstitkárság: 420-819, ingven hívhntó zöld szánt: 06/X0/X2II-220 Fax: 4X1-444. ügyvitel: 4X1-333. Telex: 82-282. Fax: 4X1-333. Nyomda: 6725 Szeged, kálvária sgt. 67. Telehtn: 466-847. Internet: http://www.delmagvar.szeged.hu http://www.delvilag.hu F-mail: szerkesztoseg("'delmagyar.szeged.hu ISSN 0I33-025X (Délmagyarország). ISSN 1416-0099 (Délvilág) A HELYI RADIOK MUSORABOL RÁDIÓ 88 FM 95.4 Telefon: 62/444-088, www.radio88.hu Naponta: reggel 5.55­től 8.55-ig 30 percen­ként. 9.55-töl 18.55-ig óránként htrek, időjá­rás, közlekedési infor­mációk. Sporthírek: 6.40,7.40, 8.40. 11.40, 15.40. 6.00 Ébresztő (Gens­cher/Sövényi Tibor). 10.00 Napközi (Bende Gábor). 14.00 Délutáni Show (Száraz Ferenc). 18.00 Kívánságműsor. 19.00 Pótkerék (Vass Imre). 20.00 Arcok (Vass Imre). 22.00 Éj­szakai Zenemix. TISZA RÁDIÓ, SZEGED A fiatalok hullám­hosszán a 102 MHz-es városi kábelfrekvenci­án napi 24 órában. Te­lefon: 495-495. E-ma­il: tiszaradio@mail.ti szanet.hu 7.00 Reggeli ébresztő. 10.00 Zenesziget. 17.00 Tisza Magazin - fiataloknak szóló ht­rek, információk, ér­dekességek, pletykák, programajánlatok, kí­vánságok sok zenével. 20.00-7.00-ig Radio Dream Álmodj ve­lünk! RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY Naponta 5.00-től 24 óráig szerkesztett műsorok a 97,6 MHz­en. Tel.: 243-261, 243-262 5.00 Jó reggelt - ze­nés információs mű­sor, félóránként hírek­kel. 9.30 Napraforgó ­közszolgálati maga­zinműsor. Kulturális ősz Vásárhelyen. Ven­dégünk: Földvári László, a Szerdahelyi Kht. igazgatója. Föl­desi Gyula tánc- és il­lemtanár. Lőkös Györ­gyi kulturális referens. Közben: 10 órakor an­gol nyelvű hfrek. 10.30-kor htrek. 12.00 Déli Krónika. 13.00 A nap kérdése. 13.30 Humorpercek. 14.00 Dél-alföldi Hír­mondó. 16.00 Női ma­gazin. 18.00 Melódia­koktél. 20.00 Éjszakai csevegő. 23.30 Dél-al­földi Hírmondó (ism.). RÁDIÓ SZENTES A Rádió Szentes műsora a nap 24 órájá­ban hallható a 106,0 MHz-en. Interneten: www.szentes.hu/radio szentes.ram. Az adás ideje alatt hívható tele­fonszám: 63/315-482. Állandó műsoraink: Htrek - minden óra 30. percében. 6.00 Ébredjen ránk! Zenés ébresztő. Ben­ne: naptár, útinform, krónika, lapszemle. 9.00 Töltse velünk a délelőttöt! 12.00 Gó­lyafészek - szülök műsora. Rendőrségi óra. Agóra - közélet. 17.00 Tisza Menti Krónika. A nap hfre. 19.00 Esti mese. 23.00 Zenés éjszaka. A játékok és a zene órája mindennap 9 és 10, valamint 15 és 16 óra között. ORIENT RÁDIÓ SZENTES Adás naponta 04—07 és 10-13 óra között a 95,7 MHz-en. 4.30-kor és minden óra harmincadik per­cében htrek, sport, időjárás. 5.10 Szfnes események, érdekes­ségek. 6.00 Gazdaper­cek. 6.10 Valaki mondja meg... 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stú­dióban. 6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle. 10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék. 12.00 Ze­ne délidőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom