Délmagyarország, 2000. április (90. évfolyam, 77-100. szám)

2000-04-28 / 99. szám

\ PÉNTEK, 2000. ÁPR. 28. HIRDETÉS 17 • FELSŐRUHÁZATOT gyártó cég textilipari szabászt keres felvételre, e téren szerzett gyakorlattal. Jelent­kezni kézzel írott részletes önélet­rajzzal „Pontos munka 4898" jel­igére a Sajtóházba. • HOMOKBÁNYA üzemeltetésé­re. lehetőleg családot keres Szeged környéki kft. Feltétel gépkezelői (gépész) képesítés. Szolgálati lakást biztosítunk. Jelentkezni a 20/9­278-148-as telefonszámon. • ALUMÍNIUM szerkezetek gyár­tásában jártas fiatal, gyakorlattal bí­ró technikust keres az Alukonstrukt Kft. műszakvezetői beosztásba. Je­lentkezni Szilágyi Károly üzemve­zetőnél, a 62/554-435 telefonon lehet. • SZEGED M. J. V Önkormányzat Gyermekkórház (6726 Szeged, Te­mesvári krt. 35.) felvételt hirdet szakács és konyhai kisegítő munka­körbe. Szakácsnak csak szakképzett jelentkezőket várunk vagy gyakor­lattal rendelkező főzőnőt. Fizetés a kjt.-ben megállapított besorolás sze­rint. Érdeklődni lehet: 62/435­535/30-as telefonszámon, az élelmezésvezetőnél. • KŐMŰVESEKET, kőművesbri­gádokat, segéderőt, gépkocsivezetőt alkalmaznék. 06-30/9-126-341. • SZEGED külvárosi mezőgazda­sági szaküzlet keres szakképzett el­adót. Román nyelvtudással rendel­kezők előnyben. Érdeklődni: 06­30/93-80-330. • SZANATÓRIUM jellegű reuma­tológia osztályra szakképzett ápo­lónőt keresünk. Érd.: 484-184/139, Lajosné főnővér. • ÜGYINTÉZŐI munkakör azon­nal betölthető, számítógép-kezelői, és pénzügyi számviteli ismeret szükséges. Ált. iskola, Ásotthalom. Tel.: 291-408. • BALATON közeli csárdába sza­kácsot és konyhai kisegítőt kere­sünk. Tel.: 06-20/9-734-114. • SZEGED Plázában nyíló virágüzlelbe gyakorlott virág­kötőket felveszek. Érd.: 06-30/9­681-250. • A Tömörkény Gimnázium ka­zánfűtő-portást felvesz. • IPARI Szövetkezet felvételre ke­res lakatos szakmunkásokat, he­gesztőket és gépésztechnikusokat. Bérezés megegyezés szerint. Pálya­kezdőkjelentkezését is vátjuk. Érd.: 426-422/125. • SZOBAFESTŐT keresek, lehet kezdő is. Érd.: 479-191,19 órától. oktatás Alap- közép- és felső­fokú számítástechnikai képzések banki hitel­konstrukció-lehetőség igénybevételével is. Európai ECDL, magyar (OKJ) és amerikai CIT képesítések megszerzésé­re irányi szakok. Tanulóinknak in; internet hozzáférés. Szofi Magyar-Amerikai Számítástechnikai Oktatóközpont (62) 48-77-65; www.szofi.hu Az Euromenedzser Rt. induló képzései * marketing­es reklámmenedzser * kereskedelmi menedzser * kereskedő-boltvezető * irodavezető * általános menedzser Másoddiplomás képzés: * minőségügyi szakmérnök Euromenedzsei* Telefon: 62/482-822 tanfolyam • AKAR ingyenes angol-, német­nyelv-tanfolyamok a Stargate-nél. Érdeklődni: 12-től 62/424-030. • SZÁMÍTÓGÉP-KEZELŐ, szoft­verüzemeltető OKJ-s tanfolyamok a PC Special Iskolánál. Munkanél­küliek és gyesen lévők a munka­ügyi központ támogatását kérhetik. Érd: 62/423-453. • HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN ikonfestő tanfolyam indul kanadai piaccal, május 4-én, ólomüveg (Tiffany) tanfolyam május ll-én. 06/20/9665-873. gépjármüvezeté-képzés • LELE Autósiskolában május 4­én, 16 órakor, gépjárművezető-tan­folyam indul. Kedvező feltételek, részletfizetés. Egyéb folyamatosan induló tanfolyamok: C, C + E, D kategóriák. Üstökös u. 8/C. 06­30/9-457-111,62/458-664. • AKCIÓ! Személygépkocsi-ve­zetői tandíjból .most 10 000 Ft ked­vezmény. Csillag Autósiskola, Szeged, Londoni krt. 10. Tel.: 62/426-433. vállalkozás szolgáltatás • Redőny, reluxa, szalagfüggöny, harmonikaajtó Égetőnél árenged­ménnyel. 498-130, 489-603, 06­60-381-147. • KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás, belső pakolás. 06-30/9-436-256, 62/41f864. • LINDAB redőnyök, szalagfüg­gönyök, reluxák árengedménnyel német alapanyagból a Makrostar­tól. 62/288-619, 06-30-9-384-330. • TV-video Szerviz. Javítás ga­ranciával. 62/492-085 • RAKODÓ- és földmunkagépek, mechanikus és hidraulikus javítá­sát vállaljuk. Érd.: 62/484-133, 62/467-724, M. GÉPSZOLG Kft. • VIZES, salétromos házak utóla­gos szigetelése, talajvíz ellen. 06­30-268-60-20. • KŐMŰVESMUNKÁT, társas­házak műkőlépcső cseréjét vállal­juk. 06-20/966-5581,62/401-275. • SZILÁNK®. Több, mint üveg. Minősített biztonsági és fóliázott üvegek az átdobásállótól, a golyó­álló kivitelig, a zavartalan kilátás biztosításával. Tel.: 62/425-555. • KÖLTÖZTETÉS, áruszállítás hétvégén is. Tel.: 62/462-904. • NYÍLÁSZÁRÓK szigetelése garanciával. 317-037, Palásti Jenő. • SZALAGFÜGGÖNY, napel­lenző, redőny 30%-os enged­ménnyel a gyártótól, 3 év ga­ranciával. Tel.: 486-636, 06-20/9­707-350. • SZOBAFESTÉST, mázolást vállalok. Tiszta, precíz munka, korrekt ár. Tel.: 06-20/33-17-509. DUGULASELH ARITAS garanciával. 06-30­9457-577, Szász Péter. DUGULASELH ARITAS garanciával, lefolyó­titsztítás. MC-Rekord, 499-992. KÖNYVAKCIÓ! ASzukhs Bt. tavaszi könyvvásárt tart 2—5-ig. 30% engedménnyel kínálunk mindenfajta könyvet, sőt az 5000 Ft-ot elérők már 40% kedvezménnyel vásárolhatnak! Az akció helye: Szeged, Földvári u. 3. (A Honvéd tér mellett, az SZDSZ székház udvarában.) SZALAGFUGGONY­TISZTÍTÁS Közületeknek és magánszemélyek részére rövid határidővel, háztól házig szállítással. -«VTT" RPt 6720 Szeged. "Hí, 11 níT. Tisza Lajos krt. 40. Szeged 62/425-057. GYOtSWZTÍTÓ SZALON ^„^ VÍZELVEZETŐ ÁRKOK GÉPI KIÁSÁSA, tisztítása kis S kotróval, Poclain mélyásóval, idomkanállal. TEREPRENDEZÉS. AUTÓDARU BÉRBEADÁS. ÉPÍTŐIPARI KISGÉPEK KÖLCSÖNZÉSE. f> Érd.: 62/484-133, 62/463-060 0 HÁZÉPÍTŐK, FELÚJÍTÓK, FIGYELEM! Nyílászárók és bútorok nagy választékban, kedvező áron rendelhetők egyedi és típusméretekben is. Igény szerint felületkezelve, helyszíni szereléssel, teljes körű garanciával. DÉLFA asztalosüzem Sándorfalva, Dőzsa György u. 15. Telefax: 62/251-281 üzlethelyiség e REPREZENTATÍV, Tisza-parti, 140 nm-es iroda és tárgyaló (galériá­nak, kávézónak, fitness-szalonnak is alkalmas) bérleti joga sürgősen át­adó. Irányár: 4,2 M Ft. Erd.: 30/ 90-2ÍL356. e KÁRÁSZ utcai virágüzlet ga­lériája csendes tevékenységre, hosszú távra kiadó. 06-30/9681-250. bérlemény e IKARUS Szeged Kft. Szeged, Fonógyári út 13. sz. alatti telephe­lyén, 224 nm-es szabadidőközpont & melegítő konyha, 80 fős étterem­mel, bármilyen célra bérbeadó. Érd.: munkaidőben az 561-100-as telefonszámon. értékpapír H v PAKETT • • BRÓKER RT. (A Budapesti Értéktőzsde tagja) 6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 10-12. Tel/fax: 426-144. Nyitva: H-P: 9-16.30-ig. Díjtalan tőkeszámla­nyitás és -vezetés. Tőzsdei megbízások teljesítése egyedülállóan kedvező feltételek mellett. Állampapírok forgalmazása. öva fordulhat'. 'HOZ­ZÁNK! Hirdetését feladhatja személyesen: hétköznap 8-18 óráig, Sajtóház, Szeged, Stefánia 10. DÉLMAGYARORSZÁG KFT. • TANFOLYAMAINK munkanél­külieknek támogatással, részletfize­téssel: targoncavezető, darukezelő, könnyű- és nehézgépkezelő, keres­kedő-boltvezető, vendéglátó-üzlet­vezető, kazánfűtő, munkavédelmi technikus, tűzvédelmi előadó, kör­nyezetvédelmi szakelőadó, tűzvé­delmi szakvizsga. Tűzmegelőzés Bt. 6724 Szeged, Damjanich u. 10. 62/485-763. • ETKA-JÓGA. Életmódtábor júli­us 11—17-ig, Szegeden. Állapotfel­mérés-jóga - gerinctorna, kondicio­náló - fogyókúrás program. Érd: 62/431-178. • SZÁMÍTÓGÉP-kezelő, adó-, tb­ügyintéző, valamint számítógép-ke­zelő végzettségűeknek szoftverüze­meltető tanfolyamokat indítunk. Cím: Szeged, Kálvária sgt. Tel.: 424-116. • SZEMÉLY- és vagyonőr tanfo­lyamot indít az Eurosec. Munkanél­külieknek, támogatással. Érd.: 06­20-9214-585, este 401-155. HOLNAPTOL, április 29-től FACTORY OUTLET hatalmas választék - öltönyök -nadrágok - zakók - férfiingek KIFUTÓ ÁRAK Szeged, Kígyó u. 1. sz. alatti boltunkban IMPULZUS KF. AMÍG A KÉSZLET TART! Tájékoztatást ad: Gábor II Telefon: 62/481-281/101 orvosi ügyelet • GYÓGYSZERTÁR: Klauzál téri, este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben! • BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLO­GIAI FELVÉTEL: ma a balesetet szen­vedett személyeket Szegeden a SZO­TE Traumatológiai Klinika (az új klini­kai tömbben, Semmelweis u. 6. szám) veszi fel és látja el, sebészeti (nem baleseti!!) és urológiai felvételi ügyele­tet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebé­szeti betegek ellátása a gyermekklini­ka gyermeksebészeti osztályán törté­nik. • KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET a mentők Kossuth Lajos sugárút 15-17. szám alatti épületében, hétköznap 17 óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30­ig, szombaton, vasárnap és ünnepna­pokon reggel 7 óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30-ig. Tel.: 474-374. • GYERMEKGYÓGYÁSZAT NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13-tól 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon pedig reggel 7.30-tól este 19 óráig a Tisza Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben tör­ténik a sürgős esetek orvosi ellátása. • GYERMEKGYÓGYÁSZAT ÉJSZA­KAI ÜGYELET: hétköznap és ünnep­napokon 19 órától 7.30-ig a Gyer­mekkórházban (Temesvári krt. 37.) folyik a sürgős esetek ambuláns ellá­tása, ezen időszakon belül, 22 órától 6 óráig a súlyos állapotú, nem szállít­ható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 474-374. • SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS: Terhesdi­agnosztikai labor. Szeged, Vasas Szent Péter u. 1-3. Tel.: 48-36-31. • MÓRAHALMON REUMATOLÓGI­AI SZAKRENDELÉS: hétfő, kedden 8.30-12, szerda 15.30-19, csütörtö­kön 14.30-18 óráig. Pszichiátriai szakrendelés hétfő, csütörtök 14-16 óráig. • S. O. S. LELKISEGELY-SZOLGALAT: éjjel-nappal hívható. Telefon: 420-111. A hívás ingyenes. • IFJÚSÁGI DROGTELEFON 436-355. Munkanapon 8-16 óráig. • ADDIKTOLÓGIAI (alkohol-gyógy­szer) krízisellátó, ambuláns segély­szolgálat 0-24 óráig. II. Kórház pszi­szolgalat U-Z4 oraig. II. Korház chiátriai osztály, Káívári sgt. 57. • HÁZI SZAKAPOLÁS: Szegedi Kék Kereszt Szolgálat. Tel.: 469-300, 489-215. SZOMBATON • GYÓGYSZERTÁR: Klauzál téri, este 8-tól reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben! BALESETI SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVETEL SZOMBATON a balesetet szenvedett személyeket a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.), uroló­giai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. Á balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a Sebészeti Klinikán látják el. • SZEMÉSZETI ÜGYELET: szombaton 8-tól 13 óráig. Tisza Lajos krt. 97., utána a központi ügyeleti szolgálaton (Kossuth Lajos sgt. 15-17.). VASARNAP a balesetet szenvedett személyeket a SZOTE Traumatológiai Klinika, az új klinikai tömbben (Semmelweis u. 6.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyelet a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermeksebé­szeti betegek ellátása a gyermekklini­ka gyermeksebészeti osztályán törté­nik. • KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET a mentők Kossuth Lajos sugárút 15-17. szám alatti épületében, hétköznap 17 óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30­ig, szombaton, vasárnap és ünnepna­pokon reggel 7 óra 30-tól másnap reggel 7 óra 30-ig. Tel.: 474-374. • SZEMÉSZETI ÜGYELET: a központi ügyeleti szolgálaton (Kossuth Lajos sgt. 15-17.). • VÉRADÁS a SZOTE Vértranszfúzi­ós Állomáson (Szeged, Pécsi u. 4/B) hétfő, kedd, csütörtök 8-13; szerda 8-18; péntek 7-13 óráig. HÉTFŐN Baleseti sebészeti és urológiai felvétel: a balesetet szenvedett személyeket a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.1, uroló­giai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. Á balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, ' i sebészeti gyermekbetegeket észeti Klinikán Tátják el. • SZEMÉSZETI ÜGYELET: a központi ügyeleti szolgálaton (Kossuth Lajos sgt. 15-17.). KÖRZETI ORVOSI ÜGYELET • Ujszentiván, Kübekháza: szomba­ton, vasárnap és hétfőn: dr. Mórócz Júlia, Kübekháza. Tel.: 254-670. • Forráskút, Üllés: szombaton, vasár­nap és hétfőn: dr. Vereczkey Csaba, Forráskút. Tel.: 287-034 és 06-30­9952-023. • Pusztamérges, Öttömös: szombaton és vasárnap, dr. Trischler Anna, Pusz­tamérges, Kossuth u. 36. Tel.: 286­740. Hétfőn: dr. H egedűs Bite Zoltán, Öttömös, Béke u. 2. Tel.: 289-570. • Ásotthalom, Mórahalom, Zákány­szék: szombaton, vasárnap és hétfőn ügyelet a Mentőállomáson, Móraha­lom, Kölcsey u. 2. Telefon: 104. • Szatymaz, Zsombó: szombaton és vasárnap, Egészségház, Szatymaz, Ady u. 32. Ügyeleti telefon: 06-60­488-550. Héttón: a zsombói Egész­ségház gyermekorvosi részlegén. Ügyeleti teíefon: 06-60-488-550. Nyifás: 2000. 05.01. Privát Club-Motel Fantázia Rúzsa - a „fantázia"-dús Club ­Nyitva: hétfőtől szombatig: 19.00-töl Idegenként érkezik, de barátként távozik. Szép lányok várják a bárunkban. A clubtagsági díjjal minden alkoholmentes ital ingyen fogyasztható. Őrzött parkolóval várjuk vendégeinket. A bárba szép lányokat keresünk átlagon felüli kereseti lehetőséggel. Jelentkezni: RAUNIC Kft. 6786 Rúzsa, Tanya 632., 06-30/2795-899. Pusztamérges 1,5 km Szeged­LEENDŐ MUNKATÁRSAK JELENTKEZÉSÉT VÁRJUK Vállalkozásunk a RAMPF FORMEN világcég magyarországi tagja. Világszínvonalon állítunk elő sablonokat a betonipar számára, szeged-kiskundorozsmai üzemünkbe keresünk: - lakatosokat - géplakatosokat - CNC-maróst Jelentkezés: Chabrecsek Andrásnál a 461 -266-os telefonszámon, időpont-egyeztetés céljából. Munkatársainknak versenyképes fizetést biztosítunk. RAMPF 6791 Szeged, Széksósi út 54. e Kisteleken: szombaton és vasárnap, dr. Szilágyi Csaba és dr. Varga Fe­renc, hétfőn: dr. Krizsán Tibor és Veidner Tibor a körzeti központi ren­delőben, Kossuth tér 2. Tel.: 259-740. KÖRZETI ÁLLATORVOSI ÜGYELET szombaton reggel 6 órától kedden reggel ó óráig: • Szeged-Felsőváros, Északi város­rész Petőfitelep, Baktó, Algyő,, Tápé területén, dr. Haraszti Péter, Újsze­ged, Közép fasor 40. Tel.: 06-30­9433-210. • Szeged város egyéb közigazgatási területén: dr. Haraszti Péter, Újsze­ged, Közép fasor 40. Tel.: 06-30­9433-210. • Szőreg, Deszk, Kübekháza, Tisza­sziget, Ujszentiván, Klárafalva: dr. Pinnyei Szilárd, Szeged, Cső u. 6/B. Tel.: 06-60-364-440. • Domaszék, Röszke: dr. Retkes Sán­dor, Szeged, Dugonics u. 10/A. Tel.: 314-330. • Baks, Csengele, Dóc, Ópusztaszer, Kistelek, Pusztaszer: dr. Szántó Gel­lért, Kistelek, Diófa u. 41. Telefon: 364-168. • Balástya, Sándorfalva, Szatymaz: dr. Martinék Vilmos, Szatymaz, Kuko­vecz Nana u. 7. Tel.: 283-180 és 06­30-9451-386. • Mórahalom, Zákányszék: dr. Ko­vács Tibor, Mórahalom, Felszabadu­lás 45. Tel.: 06-30-9653-114. • Ásotthalom, Öttömös, Pusztamér­ges, Rúzsa: dr. Tóth László, Puszta­mérges, Móra tér 4. Tel.; 286-840. • Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó: dr. Retkes Sándor, Szeged, Dugonics u. 10/A. Tel.: 314-330. Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni. KISALLATUGYELET Április 28-tól május 5-ig: dr. Haraszti Péter. Rendelő: Szeged, Róna u. 27. Tel.: 06-30-9433-210. Y ÁLLATPATIKA Szeged, Bécsi krt. 5., 62425-155. Naponta 7-17-ig. Szombaton 7-12-ig. Hódmezővásárhely, Andrássy u. 52. (Az áfész-udvarban.) 62/246-006. Munkanapokon 8-16-ig. A TAKARMÁNYBOLTOKAT menetrendszerű terítőjáratunkról a megye egész területén a szabadforgalmú készítmények széles választékával, JÓ ÁRON látjuk el. 62/425-155. • MEGYEI BALESETMEGELOZESI BI­ZOTTSÁG: 426-312 • TŰZOLTÓSÁG: 105 • ÖNKORMÁNYZATI VÁROSŐR­SÉG Szeged, Rókusi krt. 66. Ügyelet: 16-20 óráig. Tel.: 60/301-125, 62/ 466-741. CB-hlvó „K"-10 Megye 1. • CSONGRÁD MEGYEI POLGÁRŐR SZÖVETSÉG diszpécserszolgálatának díjmentesen hívható száma: 1787. • A POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ÉS A VAGYONVÉDELMI SZÖVETSÉG Sze­geden, a Rákóczi tér 1. VI. em. 617­es szobában kedden és pénteken 10-12 óra között díjmentes szaktaná­csot ad. Tel.: 566-000/2266, tele­fon/fax/üzenetrögzítő: 426-818. Az éj­jel-nappali diszpécserszolgálat Szege­den, a Fő fasor 152. szám alatt. Tel.: 06-62 438-495. • CSALÁDVÉDELMI TANACSADAS: hétfőtől péntekig 8-16 óráig, Eszperan­tó utca 1. szám alatt, telefon: 06-20­9398-707. • CSALÁDVÉDELMI SZOLGÁLAT, Sze­ged, Sólyom u. 2. Tel.: 475-875. • MENTŐÖV IFJÚSÁGI INFORMÁCI­ÓS ÉS TANÁCSADÓ SZOLGÁLAT Szeged, Kálvária sgt. 1 2-14. Hétfőtől péntekig: 9-től 13 óráig. • INTERCITY menetjegyrendelés: 420­136. • MÁV-INFORMÁCIÓ: belföldi infor­máció 6-18 óráig: 420-996. 8-16-ig: 405-112; nemzetközi és belföldi infor­máció: 421-821. • MAV Menetjegyiroda, Szeged, Tisza L, krt 28-30., (a MÁV Igazgatóság épülete.) Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 9-től 18 óráig. Telefon: 62/424-485. • ÖNKORMÁNYZATI szociális irodák: Kereszttöltés u. 29/B (tel.: 469-046); Kossuth L sgt. 115. (tel.: 489-086); Al­só kikötő sor 5. (tel: 434-162). Rákóczi u. 11., (tel.. 443-655.) • VOLAN-INFORMÁCIÓ: 421 -478 • AUTÓMENTŐ: 470-470 • KÖRNYEZETVÉDELMI FELÜGYELŐ­SÉG: 553-033. • AUTÓKLUB SEGÉLYSZOLGÁLAT: 188 • TINITELEFON: 420-011, hétköznap 16-19 óráig. • TOURINFORM SZEGED: 6720 Sze­ged, Viktor Hugó u. 1., tel/fax: 62­420-509, 425-966. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 10-től 16 óráig. • REPÜLŐJEGY ingyenes információ és tanácsadás, Morton's Légi Utazási Iro­da, Szeged, Petőfi sgt. 7. Tel.: 420-088, Tesco Áruházban. Tel.: 459-502. szervizek • ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK BE­JELENTÉSE: 06-40-822-000 • FÖLDGAZSZOLGALTATASI HIBÁK (gázhiány, gázszivárgás) BEJELENTÉ­SE. DÉGAZ RT. gázszivárgás elhárítá­si ügyelet éjjel-nappal a 06-40-820­820-as kék számon vagy a 471-968­on. • TAVHŐSZOLGALTATAS HIBABEJE­LENTÉS: 488-588. éjjel-nappal hívha­tó (Szegedi Hőszolgáltató Kft.). • VÍZ- ES CSATORNAHÁLÓZATI HIBA­BEJELENTÉS, csak Szegeden: 420-155. közérdekű tájékoztatás • MENTŐK: 104 • RENDŐRSÉG: 107 • CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR­FŐKAPITÁNYSÁG Információs Szol­gálata. Hívható munkanapokon 8-től 12 óráig: 62/489-218 • CSONGRÁD MEGYEI RENDŐR­FŐKAPITÁNYSÁG Áldozatvédelmi Irodája, megyeháza VI. emelet. Tele­fon: munkanapokon 9-től '12 óráig 62/566-089. BÖLCSŐDEI BEÍRATÁSOK Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat bölcsődéiben a 0-3 éves korú gyermekek 2000. évi beíratása 2000. május 2-31. között lesz. k t szülők az általuk kiválasztott bölcsődében jelezzék beiratási szándékukat, a bölcsőde vezetőjénél. Bölcsőde Igazgatóság, Szeged Boldog születésnapot Sándorfalvára, Király Dávidnak első, édesanyjának 28. születésnapjára sok boldogságot kívánunk: Papdi mamáék, Anita (keresztanya) Boldog születésnapot Domaszékre, özv. Tombácz Imrénének születésnapja alkalmából jó egészséget boldogságot gondtalan éveket és hosszú életet kívánunk: fiai, lánya, menyei és unokái Botdog születésnapot Ács Norbertnek! Csá Haver! Tudsz róla? Ma egytucat vagy. Szülinapodon nagyon sok szeretettel köszöntünk. Anyuci, Apa

Next

/
Oldalképek
Tartalom