Délmagyarország, 2000. február (90. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-19 / 42. szám

SZOMBAT, 2000. FEBR. 19. SPORT 11 Elődöntőben a Szedeák kosáriabda Két mérkőzést játszott a Szedeák KE ifjúsági kosár­labdacsapata az országos döntőben, az újszegedi Sportcsarnokban. A szegedi együttes mindkét összecsa­pását megnyerte, ezzel pedig a csoportjában a második helyen végzett, s ma 17.45­kor elődöntőt játszik a Sop­ron ellen. A hódmezővásár­helyiek nem jutottak be a legjobb négy közé, mert a csoportban kétszer is veresé­get szenvedtek, előbb a Szolnoktól, majd a Sopron­tól. Szedeák KE-Bp. Honvéd 93-82 (57-44) Újszegedi Sportcsarnok, 300 néző. Szedeák: Kecskés (7/3), MOLNÁR A. (29/3), SI­MÁNDI (17/12), SZÉ­KELYHÍDI (9), TANÁCS A. (25/3). Cserék: Balog (6), Jakab (-). Edző: Molnár Csaba. Molnár, Székelyhídi és Tanács kosaraival kezdődött a mérkőzés, s a vendég gár­da hosszú percek után tudott csak pontot szerezni. A fél­idő közepén hatalmas „trip­laháború" alakult ki, s ebből a Szedeák is tevékenyen ki­vette a részét, s a félidőre ti­zenhárom pontos előnyre tett szert. A hajrában csökkent a kü­lönbség, azonban a szegedi­ek győzelmét ez már nem tudta befolyásolni. Szedeák KE-Zalaegeszeg 95-73 (41-34) Újszegedi Sportcsarnok, 200 néző. Szedeák: KECSKÉS (10), MOLNÁR A. (14/3), SIMÁNDI (19/3), Jakab (6/6), TANÁCS (22). Cse­rék: Balog (4), Molnár M. (10/3), Székelyhídi (9). A szegediek számára a győzelem volt a legfonto­sabb, hiszen ez a továbbjutá­sukat jelentette. Molnár Csaba csapata a kötelező „házi feladatot" könnyedén teljesítette. Vasárnap a harmadik he­lyért 12 órától játszanak, a döntő 13.45-kor kezdődik. S. R. r !i ItfüM A KAPCSOLAT Ma: CSLC-Félegyháza Munkatársunktól Az NB Ill-as bajnoki cím elnyerésére, valamint őszi NB l-es szereplésre készülő Csongrádi LC ma, szombaton 10 órától az NB Il-es Kiskunfélegyházi TK együttesével hazai pályán játszik előkészületi mérkő­zést. Risztov a dobogó közelében úszás Munkatársunktól A rövid pályás Világku­pa sorozat utolsó állomá­sán, Malmőben a második versenynapon is vízbe szállt a vásárhelyi Risztov Éva. A Hódtáv SC kiváló­sága a 200 m-es pillangó­úszásban ugyan nem tudott érmet szerezni, de a mind­össze 15 éves úszóval kap­csolatban nem is szabad telhetetlennek lenni. Bán Sándor tanítványa ezen a távon a dán Jacobsen, a spanyol Peláez és a német Jaké mögött a negyedik he­lyen végzett, időeredménye 2:11.96. A magyar váloga­tott a hét végét már újra itt­hon tölti, ám a hódtávos sportolók közül senki sem pihenhet. Klubtársaival együtt Risztov Éva is rajt­hoz áll majd azon az erőpróbán, amelyet Bala­tonfűzfőn rendeznek meg. Meglepő végeredmény labdarúgás Munkatársunktól Hódmezővásárhelyi FC­Makó FC 3-0(1-0) Előkészületi labdarúgó­mérkőzés. Hódmezővásár­hely, 100 néző. Vezette: Csuka. HFC: Szabó G. - Bor­bás Zs., Erdei, Kazán ­Borbás P., Szrenka, Faze­kas, Molnár - Pálinkó, Tóth Cs. (Horváth R.), Ko­vács T. A II. félidőben: Te­jes - Marczinka, Kovács G„ Szabó L. - Horváth R„ Sipos, Borbás Zs., Rárósi, Gregus - Feleki, Nagy L. Edző: Himer István. Makó: Irsevics - Szabó N., Dálnaki, Magyar, Anda - Kondacs, Ferenczy, Bál­int, Krucsó - Szekeres, Fá­bián. A II. félidőben: Mé­nesi - Pataki, Dálnaki, Papp, Magyar - Földesi, Sümeghy, Nagy T., Fábián - Martonosi, Szekeres. Edző: Kolozsvári János. Gólszerzők: Kovács T. (1 l-esből), Horváth R„ Si­pos. Az első félidő kiegyenlí­tett játékot hozott, mindkét oldalon jó néhány gólszer­zési lehetőség adódott. A kapuba azonban csak a ha­zaiak tudtak betalálni, Ko­vács T. egy jogos büntetőt értékesített. Á fordulást kö­vetően fölénybe került a Makó, ám a vásárhelyi fia­talok kevés helyzetük közül kettőt könnyedén értékesí­tettek. A vendégek hiába tá­madtak többet, még szépí­teni sem tudtak, pedig több esetben csak a kapussal áll­tak szemben. Végül háromgólos győ­zelmet aratott a HFC, amely ezúttal a szerencsé­nek is köszönheti magabiz­tos sikerét. Bozóky látogatása sem segített a Szeged LC-n Ez már a klinikai halál? labdarúgás Eredmény nélkül ­saját szavaival: teljes kudarccal - zárult dr. Bozóky Imre kísérlete, amit a helyszínen tett pénteken a Szeged LC PNB-s futballcsapatá­nak megmentésére. Az MLSZ elnöke dr. Bartha László polgármesterrel és a sportért felelős Csonka Gábor alpol­gármesterrel, valamint Nagylaki Kálmán klub­elnökkel folytatott megbeszéléséről sajtó­tájékoztatón számolt be, a megyei labdarú­gó-szövetség tisztség­viselőinek társaságá­ban. Bozóky Imre elmondta, hogy reggel nyolckor már tárgyalóasztalhoz ült dr. Bartha László polgármester szobájában. A mintegy negyvenperces eszmecserét követően Csonka Gábor stratégiai alpolgármesterrel beszélgetett. A város ve­zetőinek véleménye teljesen egybecsengett a Szeged LC­nél kialakult helyzetről: - Elmondták, hogy to­vábbra is csak az ingyenes pályahasználatot, s a teljes jegyárbevételt tudják bizto­sítani. Rendkívüli anyagi tá­mogatásra nem képes az ön­kormányzat. Azt is megje­gyezték, hogy egy teljesen tiszta viszonyok között működő, más felépítésű lab­darúgó klub megalakítását támogatják - mondta az MLSZ elnöke. Majd a Nagylaki Kálmánnal folyta­tott beszélgetés után kiala­kult véleményét fogalmazta meg: - A misszióm teljes ku­darccal zárult Szegeden, hi­szen azt kell, hogy mond­jam: sem a Szeged LC-t, sem pedig a PNB csorbítat­lanságát nem sikerült meg­mentenem. A szegedi eset Öntsünk tiszta vizet a pohárba! - javasolta Bozóky Imre (középen) Talpai Jánosnak (jobbról) és Kormányos Gábornak. (Fotó: Gyenes Kálmán) számunkra is tanulsággal szolgál: az új versenykiírás­ban be kell építeni azokat a garanciákat, amelyekkel el­kerülhetjük a hasonló konf­liktusokat. Nagyon sajná­lom, hogy így alakult a sze­gedi látogatásom, de úgy ér­zem, én mindent elkövettem az SZLC jövőjének érdeké­ben. Arra a kérdésünkre pe­dig, hogy az MLSZ hajlan­dó lett volna feloldani az SZLC-re vonatkozó - a Du­naferrel szembeni 20 milliós tartozása miatt - átigazolási stopot? - a következőt vála­szolta dr. Bozóky: - Ha eleget tettünk volna egy ilyen SZLC-kérésnek ­szerencsére ilyennel nem is kerestek meg bennünket -, akkor a többi PNB-s csapat­tal jártunk volna el igazság­talanul. Amint a Szeged ki­egyenlítette volna a számlát, rögtön semmissé nyilvánít­juk a szankciót. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy az SZLC tartozik-e pénzzel, illetve elmulasz­tott-e bizonyos adminisztrá­ciós kötelezettséget az MLSZ felé? - az elnök ki­térő választ adott. Mint mondta: „Erre nem készült fel, hiszen az előző MLSZ­vezérkar tartozott a klubok­nak." A sajtótájékoztatón jelen lévő Nagylaki Kálmán ezek után nagyon szomorúan a következőket mondta: - A most kialakult hely­zet szerint valószínűleg hiá­nyozni fog a csapat a PNB-s bajnokság tavaszi idényé­ből. Az elnök-tulajdonos azt ígérte, hogy végleges dön­tést majd csak akkor hoz, ha konzultált a közelmúltban feltűnt befektetői csoport képviselőivel, s jogászokkal is tárgyalni akar, illetve ta­nulmányozza a szabály­könyv paragrafusait, hogy a szegedi labdarúgás számára a legelőnyösebb megoldást válassza. - Nem ugyanazokkal a szankciókkal jár ugyanis, ha egy csapat megszűnik, visszalép, kizárják, vagy szünetelteti a működését. Én a szegedi labdarúgás ér­dekeit maximálisan szem előtt tartva akarok dönteni ­tette hozzá Nagylaki. Dr. Talpai János, a me­gyei labdarúgó-szövetség elnöke azt kérte Nagylaki Kálmántól, hogy minél ha­marabb hozzon döntést, hi­szen a jövő hét végén el­kezdődik a bajnokság, s nem mindegy, hogy a Sze­ged LC-vel, vagy nélküle. A sajtótájékoztató végén Kormányos Gábor, a me­gyei szövetség főtitkára el­mondta, hogy az SZLC-nél kölcsönbe adott junior korú labdarúgók átigazolására már rá is tette a CSLSZ a pecsétet, hiszen velük a sza­bálykönyv szerint a kölcsö­nadó klub rendelkezik. En­nek értelmében a Tisza-Új­ban játszik - kölcsönben - a tavasszal Krausz Márton, Kerekes Krisztián, Tamás Ákos, Kovalik János, Hor­váth Zoltán. A Sándorfalvá­ba került Ács Krisztián. A Makót erősíti Szeles Attila és Fábián N. Gábor. Ugyanakkor az Algyő szí­neiben lép pályára június 30-áig Csúri Csaba. Süli JÖIMf kézilabda Kiskunhalasi siker A közelmúltban ran­gos nemzetközi felké­szülési tornát rendeztek a női kézilabdásoknak a dorozsmai Orczy István Altalános Iskola sport­csarnokában Szeged­Dorozsma Autó Hórusz­kupa néven. A hazai SZKKSE-Autó Hárusz és a vásárhelyi B&B Autó­ker, a jugoszláv ZRK Te­merin, a Gyula, a Kis­körös és az Asztalos Ju­dittal felálló Kiskunhalas vett részt. A győzelmet az utóbbi gárda szerezte meg. Az ezüstérmes vásárhelyi­ek edzője, Boros Gyevi László a következőképpen értékelt: - A torna nagyon jól szolgálta felkészülést, s remek időpontban volt, hisz' a rajtig, március 5-éig még van időnk a hibák kijavításá­ra. Színvonalas, küzdelmes meccseket vívtunk, jövőre is szeretnénk itt lenni! Eredmények: SZKKSE­Autó Hórusz-Kiskunhalas 10-15 (6-8), B&B Autó­ker-Gyula 19-16 (9-9), SZKKSE-Autó Hórusz­Kiskőrös 10-14 (3^4), Gyu­la-Temerin 16-19 (11-12), Kiskunhalas-19-17 (9-7), B&B Autóker-Temerin 23-12 (9^4). Helyosztók, az 5. helyért: SZKKSE-Au­tó Hórusz-Gyula 16-21 (5-12), a 3. helyért: 22-21 (12-11), a döntőben: Kis­kunhalas-B&B Autóker 23-23 (11-13), hétmétere­sekkel: 4-2, a Kiskunhalas javára. Az L Szeged-Dorozsma Autó Hórusz-kupa végered­ménye: 1. Kiskunhalasi NKC, 2. B & B Autóker Hódmezővásárhely (Tóth Orsolya, Kánya Judit, Bodó Szilvia, Szőke Olga, Huba Dóra, Sütő Diana, Ábrahám Katalin, Káli Gabriella, He­gyest Katalin, Szabó Kriszti­na, Boros Gyevi Lászlóné, Barna Éva, edző: Boros Gyevi László), 3. Kiskőrös KC, 4. ZRK Temerin, 5. Gyula, 6. SZKKSE-Autó Hórusz. Különdíjasok, leg­jobb kapus: Bujdosó Éva (Kiskőrös), gólkirálynő: Csenki Judit (Gyula) 19 ta­lálattal, legjobb játékos: Braniszlava Kajagics (ZRK Temerin). A sípot közmegelégedésre Horváth István, Medovarszki Pál, Fülöp György, Gergely László, Bonifert Ferenc és Serfőző Zsolt fújta. I. P. Keverö-veteránkupa kispályás labdarúgás Munkatársunktól A hét végén megkezdődik Szegeden, a Fodor József Élel­miszeri- és a Déri Miksa Ipari Szakközépiskola tornatermé­ben a Kevürak Kft. által támo­gatott Keverő-Veterán-kupa kispályás labdarúgótorna. A 35 év feletti korosztály számá­ra meghirdetett eseményre húsz csapat adta le a nevezé­sét. A szombati program, Fo­dor, A csoport, 8 óra: Sil­ver-Szentes, 8.35: Dózsa old boys-Kreál Trió, 9.10: Sil­ver-Vásárhely, 9.45: Szen­tes-Dózsa, 10.20: Kreál-Sil­ver, 10.55: Szentes-Vásár­hely, 11.30: Silver-Dózsa, 12.05: Szentes-Kreál, 12.40: Dózsa-Vásárhely, 13.15: Kre­ál-Vásárhely. B csoport, 13.50: Keverő old boys-Élekt­roház, 14.25: Tervezők-Bor­dány, 15: Keverő-Heavytex, 15.35: Elektroház-Tervezők, 16.10: Bordány-Keverő, 16.45: Elektroház-Heavytex, 17.20: Keverő-Tervezők, 17.55: Elektroház-Bordány, 18.30: Tervezők-Heavytex, 19.05: Bordány-Heavytex. Déri, C csoport, 8: Katali­zátor-Mol, 8.35: Metál duó-Sándorfalva, 9.10: Kata­lizátor-Csongrád, 9.45: Mol-Metál, 10.20: Sándorfal­va-Katalizátor, 10.55: Mol­Csongrád, 11.30: Katalizá­tor-Metál, 12.05: Mol-Sán­dorfalva, 12.40: Metál-Csong­rád, 13.15: Sándorfalva­Csongrád. D csoport, 13.50: Finis-Pajtás, 14.25: Délma­gyarország-Szatymaz, 15: Fi­nis-Délép, 15.35: Pajtás-Dél­magyarország, 16.10: Szaty­maz-Finis, 16.45: Pajtás-Dél­ép, 17.20: Finis-Délmagyaror­szág, 17.55: Pajtás-Szatymaz, 18.30: Délmagyarország-Dél­ép, 19.05: Szatymaz-Délép. Vasárnap a Fodorban 8 órá­tól a csoportok negyedik, 10.20 órától pedig a csoportok harmadik helyezettjei dönte­nek egymás közt a torna 13-16., illetve a 9-12. helyé­nek sorsáról. A csoportok második he­lyezettjei az 5-8., a győztesei az 1-4. helyért a Dériben ját­szanak szintén a hét utolsó napján. reflektor Lovastorna Munkatársunktól A Magyar Lovassport-szö­vetség lovastorna szakága, a Szegedi Ifjúsági Lovasklub, valamint a Tápéi Marathon Tereplovasklub országos meg­hívásos lovastornát rendez Szegeden vasárnap, 10 órától a Topolya sori sportcsarnok­ban. Futúk a BS-ért Munkatársunktól A hazai amatőr futóélet leg­nagyobb szervezője, a Buda­pest Sportiroda a futók tízez­reinek segítségével szeretne hozzájárulni a leégett Buda­pest Sportcsarnok újjáépítésé­hez. Ezért a szervezet a márci­ustól októberig zajló tizenkét esemény nevezési díjából in­dulónként 50 forintot utal át a BS számlájára. Tollaslabdázók diákolimpiája Munkatársunktól Domaszéken befejeződött a Szeged városi tollaslabda­diákolimpia döntője. Eredmé­nyek, I. korcsoport, fiúk: 1. Tóth, 2. Takács. II. kcs., fiúk: 1. Szemerédi, Bársony, 3. Ke­reszti. Lányok: 1, Tary, 2. Mo­ró Cs., 3. Moró Zs. IV. kcs., fiúk: 1. Csató, 2. Tihanyi (Radnóti gimn.). Lányok: 1. Szabó (Karolina ált. isk. és gimn.), 2. Bereczki, 3. Juhász (Körösi szakközépisk.). Ve­gyes páros: 1. Csató, Bereczki. A nem jelöltek a Ságvári End­re gimnázium versenyzői. Mogyei döntő Munkatársunktól A Csongrád Megyei Diák­sport-szövetség és a Szegedi Korcsolyázó Egyesület a kö­zelmúltban tartotta a szegedi műjégpályán a rövid pályás gyorskorcsolyázó megyei döntőjét óvodások, általános iskolások (I., II. és III. kcs.), valamint középiskolások (IV. és V. kcs.) részére. Eredmé­nyek, óvodások, lányok: 1. Bartucz, 2. Sasvári, 3. Mityók. Fiúk: 1. Balogh, 2. Czeglédi, 3. Révész. 0. kcs.:, lányok: 1. Szalóki (Rókus I.), 2. Csala, 3. Gonda (Sándorfalva). Fiúk: 1. Tranger M., 2. Bozóki, 3. Do­bay (mindhárom Rókus I.). I. kcs., lányok: 1. Varga (Baks), 2. Kalapács (Sándorfalva), 3. Kovács J. (Rókus I.). Fiúk: 1. Varga (Dózsa), 2. Bene (Ró­kus I.), 3. Kovács Á. (Ságvá­ri). II. kcs., lányok: 1. Szalóki (Rókus I.), 2. Magyar (Feke­te). Fiúk: 1. Rózsahegyi (Ma­dách), 2. Tranger Zs. (Rókus I.), 3. Csipak (Fekete). III. kcs., lányok: 1. Nemes (Rókus I.). Fiúk: 1. Balla, 2. Vida, 3. Balogh (mindkettő Fekete). IV. kcs., lányok: 1. Bodó (De­ák). V. kcs., lányok: 1. Tóth (Körösi). Nyert a Makó Munkatársunktól A sakkozók NB Il-es csa­patküzdelmeinek legutóbbi fordulójában: Újszász-Makói SVSE 5:7. A Makóból győzött: Szuhanek, Tatár Kis, Restás, Kovács és Balázs; döntetlent játszott: Farkas, Nagy, Dob­csányi, Szalai. Budalakk Ti­tán-Makói SVSE II. 8:4. Elhalasztva Munkatársunktól A hétvégi Petrolszerviz -Köfém női szuperligás teke­mérkőzést a vendég kéré­sére március 15-ére halasztot­tákel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom