Délmagyarország, 1999. augusztus (89. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-10 / 185. szám

Sipka Michelle KT: *TőtW ka Sándor (Rém). Radics Dávid Augusztus % 1 óra 1" ,0 g. Sz.: Balla Af lics Tamás (Orosháza). Hosszú Dávid Augusztus 7., 4 óra© j] 0 g. Sz*~ Péter László: Ópusztaszer soha nem volt (7• oldal) 0 ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ :tus 7., 4 óra an .: Harangozó ,.u„ /izic/nmbool . ;szú Csaba (KiszomJW, SSU^IW^DD* 1999. AUG. 10., 89/185. Augusztus /., 0 g. Sz.: Farkas Herttó^g li Márton (Szeged). Bondor Bianka Augusztus 7., 16 óra/ !0 g. Sz.: Forgo idor Csaba (Szeged). Katona Roland I Augusztus 8., 3 óra ©I 0 g. Sz.: Várhelyi © Catona Tibor (Szeged)­Bede Petra Augusztus 8., 5 óra, •' : Annus Veronika es irgy (Szeged). Ylikuska Tamás Augusztus 5., 3 óra !0 g. Sz.: Bazán cuska Gábor (Dórái Turcsik Klaudia Augusztus 6., 8 óra 0 g. Sz.: Lajkó Gy<" esik Zoltán (Rúzsa) Kovács János . Augusztus 6., 10 óra i0 g. Sz.: Kovács A ompár János (Szegedi Pópity József Ada® Augusztus 6., 9 óra 10 g. Sz.: Kapás J"1 lity József (Kistelek) Koncz Ákos Augusztus 6., 19 óra Og. Sz.: Szalai Zsuz ícz János (Kiszombori­Balázs Adrienn Augusztus 8., 6 óra 0 g. Sz.: Száraz A"' ázs Gábor (DomaszéU Erdei Kata Sára Augusztus 8., 9 óra. . : Csonka Orsolya es, la (Szeged), sárközi Viktória Augusztus 8., 14 óra 0 g. Sz.: Stefán Kri* közi István (Szeged). Grál"1 Elkobozol magánstrtff Biopezsgőt bontod] sz környezetvédők mére, hogy több n© ízedig tartó peresked® előtt vél :rült megnyittatni a "tó • nem kapunk iség előtt Julianna 0 azonban bizo­akirálynő olaszors©jt Szegeden so­'OainU Li __ ARA: 42 FT (ELŐFIZETVE: 37 FT) Csúcsra járatott idegenforgalom Az eltűnő Nap nyomában strandját. Rendőrök] a grossetói bíróság 1 Menesztett kormány Jelcin egy éven belül immár harmadjára cserélte le miniszterelnökét. (2. oldal) °9ják kémlelni az « város lakói mellett ?ján a kaput, amely ^../'jodai szobákat "tat az Orbetellói-f? lQ lévő festői Sbar* utat az Orbetellói-f? "Qshelyeket zsúfolásig 3 «9Wltő vendégek is. [szakaszra, amelyet© éves anyakirályné5 4 Rákemberek szerint lasem használt. A i"30 ez az egy nap legfel­rint törvénytelené' jebb csak enyhíti a koszovói válság miatti idegenforgalmi bevételkiesést. Az egyetlen európai fővá­ros Bukarest, ahol megfigyel­hető lesz a teljes napfogyatko­zás. Ráadásul Románián vonul keresztül a leghosszabb ideig a sötétség. A románok üzleti fo­gását Luciano Pavarottinak hívják: többek között az ő fel­lépése révén szeretnének mi­nél többet kasszírozni az év­század természeti jelenségén. Magyarországon is egy­mást érik a turistacsalogató programok. A szakemberek ugyanis jól tudják: a napfo­gyatkozás önmagában még kevés, a vendéget szórakoztat­ni kell, és ami a legfontosabb, néhány napig itt tartani. Ez azonban nem mindenhol olyan egyszerű. Harminc-negyven száza­lékkal is emelkedtek a Balato­non az árak a napfogyatkozást megelőző napokban. Bár Sze­geden is megteltek a szállás­helyek, az árak nem változtak jelentősen. Ám nagyobb baj: a külföldi turisták jó része in­kább a magyar tenger mellett gyönyörködik majd a termé­szeti tüneményben. Ügy, hogy a kétperces élvezetet egy hosszabb nyaralással kapcsol­ják majd össze. A szakemberek szerint van realitása a 180 ezres vendég­számnak, ám a turistáknak csak töredéke száll meg a vá­rosban. Ráadásul közülük a legtöbben legföljebb két éjsza­kára foglaltatnak szállást. A Szeged Touristnál érdeklődé­sünkre elmondták: már csak a Napfény kempingben van né­hány üres sátorhely, egyéb­ként a panziók, hotelek, ven­dégszobák már mind lakóra találtak. Igaz, a szállások többségét csak kedden este foglalják el, és a legtöbben már szerdán sem éjszakáznak Szegeden. Németh Richárd, a Hotel Petro igazgatója szerint a leg­többen későn ébredtek, és csak az utolsó pillanatban kezdték szervezni szálláshe­lyüket. Ennek ellenére meg­teltek a szegedi hotelek, bár sokan inkább a Balaton kör­nyékét választották úti célul, ahol a természeti jelenség ugyanolyan jól megfigyel­hető, mint Szegeden. A direk­tor szerint a Tisza-partjára elsősorban Észak-Magyaror­szágról érkeznek a honi ven­dégek, és egy német csoport is foglaltatdlt szobákat. A szálló vezetői egyébként nem­csak a turistákat látják szíve­sen. A napfogyatkozás mellé egy egész napos kerti partit is szerveztek, színes programok­kal. A belvárosi Royal Szálló igazgatója, Németh István sze­rint sok törzsvendég egy­szerűen csak időzítette a nya­ralását a napfogyatkozás ide­jére, nehéz tehát jóslásokba bocsátkozni: mennyivel nö­vekszik az idegenforgalom a napfogyatkozás miatt. Abban azonban az idegenforgalmi szakemberek egyetértenek: a napfogyatkozás miatti forga­lomnövekedés nem pótolhatja a koszovói válság okozta be­vételkiesést. (A napfogyatkozással kapcsolatos összeállításunk a 7. oldalon.) Kéri Barnabás Irány a Merevnek tűnnek az álláspontok: sztrájk felé tart a vasút? (3. oldal) Nagy buli a Szigeten Az ország második számú - 300 ezres „nagyvárosává" nátte ki magát. (4. oldal) Vezetőség nélkül az MLSZ • Munkatársunktól A budapesti Hotel Stadi­onban tegnapra hívták össze a Magyar Labdarúgó-szövet­ség rendkívüli közgyűlését. A Nemzetközi Labdarúgó­szövetség (FIFA) képvisele­tében jelen volt Dávid Will alelnök, valamint Vincent Monnier, az Ifjúsági és Sportminisztérium részéről Szakács Imre politikai ál­lamtitkár, Dénes Ferenc he­lyettes államtitkár és Nagy József főosztályvezető. Á Magyar Olimpiai Bizottsá­got Aján Tamás képviselte. A rendkívüli közgyűlés vé­gén a küldöttek titkos szava­zással megvonták a bizalmat a magyar labdarúgás ve­zetőitől. (Részletes információink a 9. oldalon.) Kovács Attilától a rendkívüli közgyűlés küldöttei megvonták a bizalmat. (MTI Telefotó) Elfogták a szatírt Last minute Mindszent land királynő és szf1'" zági baráti köre, * arino volt ipari rá1' vát birtokává az ol" . — part egyik legszebb f /ubkatársunktól a l .Á rf|,re"dörség elfogta azt a Balszerenc ó • akt csütörtök délután ÖngyÍlkO^C,Zdvásárhely egyik , í nk,!,1' erdőjében fajta­Immár lábadozik aZ T odasra kényszerített egy .1 férfi, akinek a tráj jjn kislányt. A széles r sem sikerült vége© adatgyűjtés után a tet_ 'al. Először leugrott rész]etes személyle­dik emeletről, de oly *eRült, melynek segít­csésen - illetve saj» f/\ Vasárnap késő dé]_ tőén szerencsétlenül <már az elkövetéssel ;y még az eszmél© ^ftható személy kiléte zítette el A kudarc J mertté vált. A 26 éves n vette el kedvét a arhe,yi H [ t este há_ szavánszorgott la" il elvágta a torkát. A ^ zont a rendőrség is11 ^ZBrdai lapunkban :ett, rátörték az aj© s életuntra, és még házba vitték. romnegyed 10-kor, hazaér­kezte után nem sokkal fog­ták el. A nyomozók a ház­kutatás során több tárgyi bi­zonyítékot, így fülbevalókat, kerékpárt és a bűncselek­ménykor viselt ruházatot is megtalálták. Gyanúsítotti ki­hallgatása során H. L. a cse­lekmény elkövetését elis­merte, a tanúk pedig azono­sították őt. A férfit a rendőrkapitányság őrizetbe vette, előzetes letartóztatása folyamatban van. Gázos buszflotta | ^ür,katársunktól Regediek előbb csak kíváncsian nézegették, aztán ]/adták, s meg is szerették azokat az autóbuszokat, S, • gazolaÍ helyett földgázzal üzemelnek. Már há­tú., i|ycn jármű fut a város útjain, s pár hónapon belül Csonarád med\ \6gész földgázos buszflotta szolgálja ki a szegedieket. I. , L TLÜÍO \;.."Í R . •,. ' - IQUTLLX jen ma az alabt epülések körzet' •h'Jiíf" 'ÜZa Volán Rt. - országosan is egyedülálló ­_j /rekonstrukciós programjának keretében 24 da­izámíthatnak ^ busz érkezik a székesfehérvári Ikarus gyár­íégellenörzési o/a 3 Tisza partjára. Hogy miért is jobbak a fölgázzal te^Jtott is fh a a a jármüveze© ftó/ut járművek, mint a hagyományos dieselbuszok? Szeged: 5 és 7, ek között erről is olvashatnak lapunk holnap meg­S és'22 óra közöld I% című gazdasági mellékletében. • Munkatársunktól Ha a dél-alföldi ember nyáron kis hazánk szépségei­re és történelmi emlékeire kíváncsi, majdnem biztos, hogy kirándulását a Dunán­túlra, vagy a fővárosba ter­vezi. A különböző utazási irodák belföldi ajánlatai kö­zött szintén nem igen talá­lunk Csongrád megyei kör­utakat. Miért várnánk ak­kor, hogy a külföldi turis­ták, akik Magyarországon töltik szabadságukat, pont a mi régiónkat válasszák? Márpedig az Alföld szépsé­ge több költőnket is megih­lette már, kulturális értéket pedig legalább annyit fel tud mutatni ez a térség, mint bármelyik hazai turistapara­dicsom. Talán még azt sem tudják, hogy a Duna másik partján is van élet. Egyenlő feltételek, egyenlőtlen harc... (írásunk az 5. oldalon olvasható.) A Sziki nem annyira a turisták, inkább a környékbeli családok pihenését szolgálja. (Fotó: Karnok Csaba)

Next

/
Oldalképek
Tartalom