Délmagyarország, 1999. január (89. évfolyam, 1-25. szám)

1999-01-02 / 1. szám

Bartha László: mit hoz az új év Szegednek? (5. oldal) Va^^. j ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAQYARORSZAQ Tegnaptól: drasztikus benzináremelés • Budapest (MTI) Január elsején átlagosan mintegy 8 százalékkal lesz drágább a motorbenzin a Mol Rt. kútjainál. A Mol Rt. ugyan literenként 1,50 forint­tal csökkenti a benzinek árát január elsején, azonban az adótartalom növekedése mi­att még így is jelentős áreme­lésre kell számítani. A mo­torbenzinek forgalmának 53 százalékát kitevő 95-ös ok­tánszámú benzin adója 13,60 forinttal emelkedik a jövő év első napján. A jelenlegi 149,90 forintos kiskereske­delmi ár az 1,50-es csökken­tést is figyelembe véve 162 forintra emelkedik pénteken. A 95-ös oktánszámú motor­benzinek ára 1998. január el­sején 157,50 forint volt. Te­hát egy év alatt a 13,60 forin­tos adótartalom-emelkedés ellenére 4,50 forinttal növe­kedett az ára. A 95-ös oktán­számú benzin adótartalma az 1998 évi 72,4 százalékról 75 százalék fölé emelkedik a jö­vedéki törvény változása kö­vetkeztében. Euroárfolyamok • Brüsszel, London (MTI) Január l-jétől 1 euró 40,3399 belga frankot, 1,95583 német márkát, 166,386 spanyol pezetát, 6,55957 francia frankot, 0,787564 ír fontot, 1936,27 olasz lírát, 40,3399 luxem­burgi frankot, 2,20371 hol­land forintot, 13,7603 osztrák schillinget, 200,482 portugál escudót és 5,94573 finn már­kát ér. A Dow Jones hírszolgálat adatai szerint egy euró ennek alapján 252,392 forintot, 4,08947 lengyel zlotyt, 35,1939 cseh és 43,2089 szlovák koronát, valamint 12813,90 román lejt ért. Kamion és személyvonat ütközött • Lakitelek (MTI) v Személyvonat ütközött ágy kamionnal a Lakitelek­Tiszakécske közötti vasútvo­nal és a 44. számú főút ke­reszteződésében pénteken a déli órákban. A baleset kö­vetkeztében hárman súlyo­san, ketten könnyebben megsérültek. A szerelvény­ből, amely Szolnokról Laki­telek felé közlekedett, három súlyos sérültet - a mozdony­vezetőt, a kalauzt és egy utast - emeltek ki a tűzoltók. A kamion vezetője illetve utasa könnyebb sérüléseket szenvedett. A MÁV forgalomirányí­tója elmondta: az ütközés egy jól.működő fénysorom­pónál történt. A baleset kö­vetkeztében a vonat első két kocsija kisiklott, közülük az egyik oldalára dőlt. A MÁV autóbuszokkal szállította tovább a vonaton utazókat. Autóbuszokkal mentesítették a következő, 15 óra körül a helyszínre ér­kező vonatot is. [7-9. oldal) A nagy repülöjegy-bumm London 35 900 Ft MORTON'S Szeged, Petőfi S. sgt. 7. és a Tesco Áruházban MORTON'S Új törvények a családokról • Január közepén hét jelölt közül választ a közgyűlés Ki lesz az új színidirektor? Bohócok, pincérek és majmok a mezőnyben Szilveszteri futófeszti Ördögszag és nevetés Szilveszter éjjel a nagy hidegben is megtelt a Kárász utca. (4. oldal) láztatásáról. Az egészségügyi törvény módosítása kiterjesz­ti az ingyenes fogászati ellá­tást a középiskolai tanulmá­nyok befejezéséig. Az utazási költségtérítés nem csupán a területileg illetékes egészség­ügyi intézménybe, hanem in­dokolt esetben a más szolgál­tatóhoz történt beutaláskor is igénybevehető. A törvény­módosítás szerint január else­jétől meg kell vonni a táp­pénzt attól, aki az elrendelt orvosi vizsgálaton nem jele­nik meg, vagy a keresőképes­ség elbírálását ellenőrző vizs­gálathoz nem járul hozzá. A Munka törvénykönyvének módosítása arról rendelkezik, hogy legkésőbb a következő év június 30-ig vehetik ki szabadságukat a munkaválla­lók a korábbi január 30-a he­lyett. Az új évtől 600 forint lész 100 kilogrammonként a gépjárműadó alsó mértéke a jélenlegi 400 forint helyett, a felső határ pedig 800 forint­ról ezer forintra nő. • Munkatársunktól Hamarosan lejár dr. Niko­lényi István 3 éves igazgatói mandátuma a Szegedi Nem­zeti Színház és a szabadtéri élén. Várhatóan a január 15-i közgyűlés dönt a direktori posztra kiírt pályázatról. A legnagyobb költségvetéssel működő vidéki színházi komplexum élére a korábbi gyakorlattól eltérően immár 5 esztendőre választanak ve­zetőt, aki meghatározza majd a két kőszínház és a szabad­téri működését, szellemisé­gét, műsorpolitikáját. A de­cember 16-i jelentkezési ha­táridővel kiirt pályázatra hét érvényes pályamunka érke­zett. Sokak számára megle­petést keltett, hogy dr. Niko­lényi ellenében önállóan in­dul az igazgatói székért Szi­kom János rendező, a teát­rum jelenlegi művészeti ve­zetője is, aki az operatagozat élére a világjáró szegedi basszust, Gregor Józsefet hívná meg. (Cikkünk a 7. oldalon.) ÁRA: 42 FT (ELŐFIZETVE: 37 FT) • Budapest (MTI) Január elsejétől alanyi jogon jár a családi pótlék, változnak az egészség­ügyi ellátás, illetve a fo­gyatékosok támogatásá­nak szabályai, továbbá a szabadságolás rendje ­az ezen a napon hatályba lépő törvények előírásai­nak megfelelően. Dr. Nikolényi István jelenlegi direktor és Pál Tamás zeneigazgató akár közösen is el tudná képzelni a jövőt. (Fotó: Miskolczi Róbert) Szegeden már délelőtt 11 órakor „éjféli hangulat" uralkodott - a Dóm téri futófesztiválon. (Fotó: Gyenes Kálmán) • Munkatársunktól A Pulzus Életmód Klub (A JGYTF Testnevelés Tan­székével karöltve) a „Fusd körül Szegedet!" akció utol­só állomására, a szilveszteri kocogásra, a Dóm térre csá­bította a mozogni vágyókat. Száznégyen mondtak igent az invitálásra, hogy lefussák a három kilométerse távot. Ha valaki elveszítette volna a naptárát, a Fesztivál étterem előtt sétálva azonnal rájöhetett, milyen nap van. Bohócok, ördögök, maj­mok, pezsgősüveget szoron­gató pincérek tülekedtek a rajtnál. A főszervező Kiss Gábor is jelmezt öltött, egyesek szerint csigára, mások sze­rint marslakóra hasonlított. De az indulók száma arról árulkodott, hogy az ötlet, a „Fusd körül Szegedet!" ak­ció igenis evilági. Az amatőrökön kívül a profik is képviseltették magukat, a Szegedi VSE atlétái és tájé­kozódási futói is eljöttek a bohókás kocogásra, de Ve­cseri Lajos, a kajak-kenu válogatott gyúrója is „partra szállt". A versenyt Barna Levente és Csányi Adrienn nyerte, de különdíjak is gaz­dára találtak. A legidősebb induló, Kővári Zoltán 61 évesen trikóban és rövid­nadrágban futott a mínusz 9 fokos „hőségben". A két legfiatalabb résztvevő Hul­mann Fanny és Hulmann Kristóf volt. A gyanú jogos: Hulmann Zsolt röplabdás csemetéiről van szó. A leg­ötletesebb jelmezért a Sán­dorfalvi Futókört jutalmaz­ták. A jó hangulatra jellemző, hogy a segítő rendőrök ha­talmas tapsot kaptak, igaz ezt bohócoktól, ördögöktől és majmoktól... Különös szilveszter? A díjkiosztó után a részt­vevők között a szponzorok értékes ajándékait sorsolták ki. A családok támogatásáról szóló törvény rendelkezései szerint alanyi jogon jár a csa­ládi pótlék, a gyermekgondo­zási támogatás és az anyasági ellátás, ez utóbbinak az ösz­szege másfélszerese a gyer­mek születésekor érvényes öregségi nyugdíj minimumá­nak. A törvény bevezeti az iskoláztatási támogatást, amely a családi pótlékot vált­ja fel a gyermek iskolakezdé­sétől. Ezt a támogatást a he­lyi önkormányzat jegyzője megvonhatja attól a család­tól, ahol a szülők nem gon­doskodnak a gyermek isko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom