Délmagyarország, 1998. augusztus (88. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-26 / 199. szám

I I Isten éltesse! IZSÓ Több név egybeesése. j 1. Az Ézsau alakváltozata. 2. A József régi Izsóf vál­tozatának rövidülése. 3. j Később az Izsák becézője. j Nálunk elég ritka férfinév. Visszatért a Szojuz TM-27 A kazahsztáni Dzsezkaz­gan város közelében kedden reggel sikeresen földet ért a Szojuz TM-27 orosz űrhajó leszállóegysége Talgat Mu­szabajev, Nyikolaj Budarin és Jurij Baturin űrhajósokkal a fedélzetén. Muszabajev és Budarin 207 napot töltött a Mir űrállomáson, míg Batu­rin - az orosz államfő volt tanácsadója -12 napos űr­utazás után tért vissza a Földre. Az orosz űrállomá­son Gennagyij Padalka és Szergej Avgyejev maradt, akik a tervek szerint jövő februárig dolgoznak a Miren (elképzelhető, hogy Avgye­jev egészen nyárig marad, hogy előkészítse a kiszolgált űrállomás bezárását). Delfinsziv Nyilvánvalóan megsza­kadt a szive egy árva delfin­bébinek, amelynek anyját a múlt hónapban ismeretlenek lelőtték. A boncolás kimu­tatta, hogy a kis delfinnek semmilyen sérülése nem volt. A 18 hónapos Miki semmi életkedvet nem muta­tott anyja halála után. Lát­szott rajta, hogy nem eszik rendesen és lefogyott. Miki tetemét a múlt hét végén ta­lálták meg. A delfinek ren­des körülmények között öt éves korukig anyjukkal ma­radnak. Mike Bossley halbi­ológus szerint lehetséges, hogy Miki képtelen volt egymaga táplálkozni, de az is lehet, szíve megszakadt fájdalmában. Felejt a trónörökös Károly herceg, a brit trón­örökös kénytelen volt szak­orvoshoz fordulni, mivel az utóbbi időben emlékezetkie­sései vannak - elfelejti azok­nak a nevét, akiket fogadá­sokon vagy egyéb hivatalos alkalmakkor bemutattak ne­ki. A szakorvos segít neki abban, hogy emlékezni tud­jon a nevükre. Az 50. élet­évét ősszel betöltő trónörö­kös legemlékezetesebb em­lékezetkieséseit az ismert író, Antony Holdén tollából rövidesen megjelenő életrajz taglalja részletesebben. Áradások Texasban is Legalább 21 ember vesz­tette életét az elmúlt napok­ban Texas déli részén, illetve a szomszédos mexikói terü­leteken az áradások miatt. A térségben a Charley el­nevezésű trópusi vihar pusz­tít, házakat sodorva el, s ha­talmas esőzéseket okozva. A texasi-mexikói határ közelé­ben lévő Del Rio városa 24 óra alatt 46 centiméternyi esőt kapott: a 34 ezres tele­pülésen a helyi hatóságok szerint 20-30 ember eltűnt, heten pedig életüket vesztet­ték. Texas más részein to­vábbi öt ember életét köve­telte a természeti csapás, Mexikóban pedig kilencen haltak meg, amikor megpró­báltak átkelni egy - máskor kiszáradt - vízmosáson. • A Két Lotti (33-ból 3-at) 35. játékhetén sem volt telitalálat, így a 3+3-asokra jutó 95 millió 684 ezer 193 forint tovább hal­mozódik. A háromtalálatosokra 11 ezer 608, a kettesekre 332 fo­rintot fizetnek. A nyerőszámok: 27, 37, 47 és 26, 32, 38. A szel­vényeket péntekig veszik át, il­letve fizetnek nyereményt a ki­jelölt postákon, takarékszövet­kezetekben, Expressz és ÍBUSZ­irodákbán. Sorsolás keddenként 10 órakor. A 36. és 37. héten a 2 találatosokra jutó összeg 300 ezer forint jutalommal növek­szik! (x) Átmenetileg a nappali felmelegedés A Nap kel: 05.54, nyugszik: 19.37, A Hold kel: 10.07, ^fcpz nyugszik: 21.41. Napi átlaghőmérséklet melegfront hidegfront kettős A vízállás tegnap Szegednél: Csongrádnál: Mindszentnél: A víz hőfoka Szegeden: 22,1 C A Maros Makónál: 9 cm Az Országos Meteoro­lógiai Szolgálat jelenti: Észak-, Észeltkelet-Eu­rópa fölött több közép­pontú ciklonrendszer he­lyezkedik el. Az ehhez tartozó frontálzónák mentén gyakran erősen megnövekszik a felhő­zet, és többfelé fordul elő eső, zápor, helyenként zivatar is kialakul. Ezzel szemben Európa többi részén a leszálló légmoz­gások következtében ál­talában kevés a felhő, csapadékot nem jelente­nek. Ma a Kárpát-me­dence fölé is szárazabb, pár fokkal melegebb le­vegő áramlik, így átme­netileg erősödik a nap­pali felmelegedés. Ha­zánkban is jobbára na­pos idő várható, csapa­dék nélkül. A legmaga­sabb nappali hőmérsék­let 20 és 25 fok között várható. Csongrád megyé­ben ma az alábbi városok körzetében számíthatnak se­bességei le nőrzési akcióra a járműve­zetők - Szeged: 5 és 7, valamint 8 és 22; Kistelek: 14 és 23; Makó: 6 és 22 óra között. Szegedlen Szili Nikolett Augusztus 24., 18 óra 5 perc 2740 g. Sz.: Savanya Edit Szili Imre (Sándorfalva). Horcsin Tamás Augusztus 25., 0 óra 50 perc 3260 g. Sz.: Sántha Erika és Horcsin Attila (Szeged). Tomor Rebeka Augusztus 25., 2 óra 5 perc 3650 g. Sz.: dr. Kálmán Györgyi és dr. Tomor Attila (Szeged). Necula Anett Augusztus 24., 8 óra 58 perc 2760 g és Necula Zsanett Augusztus 24., 8 óra 59 pere, 2870 g. Sz.: Molnár Mónika és Necula András (Szeged). Mihovecz József Augusztus 24., 16 óra 45 perc, 3350 g. Sz.: Kormányos Aranka és Mihovecz József (Sándorfalva). Vető Veronika Augusztus 24., 18 óra 55 perc, 3020 g. Sz.: Szerezla Erika és Vető Zsolt (Rém). Pesti Richárd Augusztus 24., 21 óra 53 perc, 2880 g. Sz.: Püspök Ildikó és Pesti Henrik (Szeged). Töró'csik Leonóra Augusztus 25., 2 óra 55 perc, 2950 g. Sz.: Nyilas Katalin és Törőcsik László (Szeged). Svéda Máté Augusztus 25., 4 óra 10 perc. 4100 g. Sz.: Szűcs Zsuzsanna és Svéda Balázs (Forráskút). Vitos Gergő György Augusztus 25., 5 óra 4 perc, 3720 g. Sz.: Huszta Zsuzsanna és Vitos György (Szeged). Vásárhelyen Balog Gergő Csaba Augusztus 24., 16 óra 20 perc, 4450 g. Sz.: Balog Csabá­né Fodor Szilvia és Balog Csa­,ba. Szentesen Lajos Zsanett Augusztus 24., 0 óra 5 perc, ; 4220 g. Sz.: Keller Éva és Lajos I János (Csongrád). Huszka Richárd Augusztus 24., 10 óra 15 I perc, 3630 g. Sz.: Csernus-Lu- I kács Mária és Huszka János (Csongrád). Gratulálunk! Jól sikerült házasság Tom és Rene Blacker 78 éve házas, és mindkettő egybe­hangzóan állítja, hogy éppen i olyan szerelmes a párjába, ! mint az első napon. A százéves ; férfi és 98 éves asszonya a mi- 1 nap ünnepelte házassági évfor­dulóját a dél-angliai Rother- j ham melletti otthonában. Kí­vánságuk, hogy együtt megér­jék a kétezredik esztendőt, i Tom Blacker 1919-ben egy táncos teadélutánon ismerte meg későbbi feleségét, s há­rom évvel később kötött vele házasságot. A Thryberghben ] tartott ünnepségen ott volt a pár három gyermeke is, akik­nek kora 69 és 75 év között van, továbbá a nyolc unoka, hat dédunoka és két ükunoka is. „Még ma is annyira szeret­jük egymást, mint az esküvő napján. Soha nem gondoltuk volna, hogy ilyen sokáig élhe­tünk együtt. De bizonyos ko­ron túl minden nap különös | öröm" - mondta Tom Blacker. A z udvaron álU a nagy lovas ko­csi, arra másztunk fel, a bakon hagyott szerszámokkal meg néha be­fogtuk egymást. Képzeletben kukori­cát és dinnyét szállítottunk. Renge­teg kukoricát és rengeteg dinnyét, mert, mondom, hatalmas nagy lovas kocsi volt. Két ló húzta. Azok ilyen­kor, amikor mi a kocsin voltunk, az istállóban csináltak valamit, biztos tetriszeztek. Nem, dehogy, kajáltak meg nyihogtak. A lovak is hatalma­sak voltak, nagy, izmos szénhúzó lo­vak. Nem muraköziek, nem, nem. Bár szenet soha nem szállítottak, csak növényeket, termést, kukoricát vagy dinnyét. Az istálló ajtaja is ha­talmas volt, egy kétszárnyú fémajtó, a lovak bőven befértek rajta, különö­sebb megerőltetés nélkül, nem kellett nekik, mondjuk, leguggolni A gug­goló ló, szép festmény, nem?, a hát­térben meg a lovas kocsi, megrakva dinnyével vagy kukoricával. Amikor én voltam a ló, befogva az üres kocsi elé, azért, megvallom, egyszer-két­Podmaniczky Szilárd Guggoló ló szer megpróbáltam elhúzni. Néha mintha megmozdult volna. Pedig, ahogy később láttam, az üres kocsin mindig behúzva állt a kézifék. Kis iz­mos gyerek voltam, a lovaknál ki­sebb, behúzott kézifékkel megmozdí­tottam az üres lovas kocsit. Amikor lovak húzták a kukoricával vagy dinnyével megrakott kocsit, ballag­tam utánuk, éreztem, micsoda erő van bennük. A kocsit megmozdítani volt a legnehezebb, olyankor eről­ködtek, de amikor már gurult, szinte repült a dinnye- vagy a kukoricara­komány. Talán kétszer ülhettem föl a bakra, amikor dolgoztak a lovak. A bak vége a lovak fara fölött húzó­dott, a lovak megemelték a farkukat, zenésen ürítettek, néha menet köz­ben. Könnyű nekik, gondoltam, nincs rajtuk nadrág. Próbálnák csak megfutva a kukoricásban, fél térdre csúszott nadrágban. Nem mintha én megpróbáltam volna. A kocsis is nagy erős, kimért, de fenséges ember volt. Egyik nap hallottam, nem éb­redt föl reggel, aztán meg már soha többé. A szíve vitte el, álmában. A fe­lesége eladott mindent, lovat, kocsit, istállót, házat, fölköltözött az ikerlá­nyaihoz a városba. Egy darabig még nyomon tudtam követni a kocsi és a lovak útján, mert falubeli vette meg, de aztán, hogy nem mehettem a kö­zelükbe, hamarosan elvesztettem a fonalat. És azt se tudom, hová temet­ték a kocsist, nem is baj, mert né­hány év múlva, ásó-kapa-nagyha­rang, kiexhumálták, és vitték a fele­sége után a városba. Ciánpostázó • MTI Panoráma Feltehetően tömeggyil­kosságot sikerült megakadá­lyoznia a Kaliforniai rendőr­ségnek, azzal, hogy letartóz­tatott egy ciánpostázót. Az illető 50 éves hölgy mintegy száz olyan borítékokat akart szétküldeni szerte az Egye­sült Államokban, amelyek­ben kis zacskóban, por alak­ban cián lapult. A kis „mé­regzsákokhoz" egy kis tájé­koztatót csatolt, amelyek szerint a por ételízesítő. A hölgy egy járókelőnek lett gyanús, amint egy posta­hivatal előtt parkoló autójá­ban buzgón igyekezett borí­tékokba csúsztatni a kis zacskókat, miközben mellet­te egy olyan tartály hevert, amelyen szimbólumok hív­ták fel a mérgező tartalomra a figyelmet. Pár perccel ké­sőbb a rendőrség a helyszí­nen elfogta a hölgyet. Hogy miért „mérgelődik", egye­lőre nem tudni, s csak remél­ni lehet, hogy ez lett volna az első küldeménysorozata a halál postázójának. Asztma ellen: élö folyami hal, gyógyfüvekben A fővárosi vásárközpontban augusztus 30. és szeptember 1. között rendezik meg a budapesti di­vatnapokat. A rendezvény eseményeit ismertető tegnapi sajtótájékoztatón a jövő évi kollekcióból fe­hérnemű- és fürdőruha-bemutatót tartottak. (MTI Telefotó) Indiai betegek ezrei állítják, hogy gyógyfüvekbe csomagolt élö folyami halat kúraszerűen fogyasztva kigyógyultak súlyos asztmájukból. Képünkön: a beteg orvosi segítséggel veszi be az „orvosságot". (MTI Telefotó) Tolsztoj levelei 90 éves vándorúton • MTI Panoráma Lev Tolsztoj három levele regénybe illő, 90 éves ván­dorút után megtért a nagy orosz írónak szentelt múze­umba. A leveleket a Háború és Béke szerzője 1906 és 1909 között írta egy fiatal földbirtokosnak, akit magá­val ragadtak Tolsztojnak a közösségi tulajdonról szóló elképzelései, s most a cím­zett unokája adományozta a múzeumnak. A Vladimír Sheermannak nevezett férfi annak idején Tolsztoj figyelmeztetése el­lenére - az egyik levélben az áll, hogy jól gondolja meg, mert baja eshet - eldöntötte, hogy valóban a parasztoknak adja birtokát és kommunát szervez. A fiatalember ezzel kihívta a cári rezsimet maga ellen, s két évre száműzték Szibériába. Az 1917-ben ha­talomra jutó bolsevikok vi­szont osztályellenségnek te­kintették s az egykori föld­birtokosnak éveken át ván­dorolnia kellett az ország­ban, hogy elkerülje az üldöz­tetést. Vladimír 1939-ben halt meg, családja pedig ki­vándorolt a náei Németor­szágba, később pedig Argen­tínába. Unokája, a 75 éves Maria Sheerman ott született, s most férjével, Constaijtino Jendreievskyvel érkezett B uenos Airesből Moszkvába az orosz kulturális miniszté­rium meghívására, hogy ün­nepélyesen átadja a Tolsztoj­múzeumnak a három levelet. A napokban tartott ünnep­ségen elmondta: sokáig nem értette, miért őrizgették nagyszülei és szülei az irato­kat annyi éven és annyi megpróbáltatáson át. Moszk­vai útjától azt reméli, hogy többet tudhat meg felmenői életéről. E reménye nyilván teljesül is, hiszen a múzeum máris felajánlotta, hogy a kései utód tanulmányozhatja a nagyapa által Tolsztojnak írt leveleket.

Next

/
Oldalképek
Tartalom