Délmagyarország, 1998. április (88. évfolyam, 77-101. szám)

1998-04-04 / 80. szám

SZOMBAT, 1998. ÁPR. 4. SPORT 13 Prolibajnokság, tehetős csapatokkal? XXIX. KAJAK-KENU VILÁGBAJNOKSÁG 1998. szeptember 2-6., Szeged .«:«, 151 nap a rajtig! labdarúgás A Hungeritnek ízlett a pilseni... A CSLSZ legutóbbi közgyűlésén Kovács Attila (balról), az MLSZ elnöke már vázolta a magyar labdarúgás megújhodását célzó elképzeléseit. (Fotó: Miskolczi Róbert) reflektor Hárman itthon vízilabda . Tudósítónktól Hungerit Szentesi VK­Pilsen 14-4 (2-1, 4-0, 3-2, 5-1) Zilina, 100(!) néző. Hungerit Szentesi VK: Kádár - TÓTH G. 3, TÓTH N. 4, Pengő. SZREMKÓ 2, ÁBEL 2, DRÁVUCZ 2. Csere: Győri, Makra, Tóth D., Debreczeni 1. Edző: dr. Tóth Gyula. Gól - emberelőnybóT: 1/1, ill. 3/1. A BEK-selejtezőn sze­replő Hungerit Szentesi VK női vlzilabdacsapata tegnap a szlovákiai Zsolnán, a Pil­sen együttesével mérkőzött. Meglepően kevés érdeklődő szemlélte a találkozót, s jó­vízilabda . Munkatársainktól A férfi vízilabda OBI 12. fordulójában megyénk csa­patai közül egyedül a szente­siek szerepelnek hazai me­dencében. A Szpari elleni ta­lálkozójuk ma, 18 órakor kezdődik. A szegediek az OSC, míg a vásárhelyiek a Vasas vendégszeretetét él­vezhetik. Az elmúlt fordulóban nem várt, negatív meglepe­tés érte a Tabán Trafik Sze­ged csapatát: Molnár Tamá­sék a tabellán jóval lejjebb található Szolnokkal szem­ben maradtak alul. Fülöp Ti­bor edző szerint csapata nem azért szenvedett vereséget, mert a srácok nagyképűen játszottak, az ok sokkal pró­zaibb: míg Kiss Csabáék rosszul, addig a hazaiak jól pólóztak. Egész héten be­szédtéma volt az öltözőben a fiaskó, s a mondatfoszlá­nyokból azt a következtetést vonta le a tréner, hogy né­hány tanítványa kicsit sokat gondol, képzel a saját játék­tudásáról... Reméli, „fiai" az OSC ellen összekapják ma­• Tudósítónktól A közelmúltban Debre­cenben rendezték meg az Alföld-kupa országos tájfutó ranglistaversenyt. A közel négyszáz induló között a HTC versenyzői is rajthoz álltak. A vásárhelyiek közül Rostás Irén, Vörös Endre és Dezső Sándor nyújtotta a legjobb teljesítményt, kate­szerével csak az ellenfelek játékosai ültek a lelátón. Bár az eredmény önmagáért be­szél, ám ha a centerjátékot is engedik a játékvezetők kibontakozni, még fölénye­sebb győzelem tudatában készülhettek volna dr. Tóth Gyula tanítványai a mai, ju­goszláv bajnok Pancsevo el­leni mérkőzésükre. Azt nyerve ugyanis, vasárnap már a görög bajnokcsapat ellen játszhatnák a selej­tezők döntőjét. A csapat ettől kissé ide­gesebben játszott a kelleté­nél, látva azt, hogy Szrem­kót ütötték, vágták, s ezt még csak kiállítással sem „díjazták" a bírók. Dr. Tóth Gyula: - Nem tíz góllal voltunk jobbak, s ezt érezték a lányok is a me­dencében, ami időnként ide­geskedésbe csapott át náluk. gukat, s megmutatják, hogy a szolnoki „zakó" csak ki­siklás volt, amit a Hajós Alf­réd uszodában ma, 18.30-kor kijavítanak. Amennyiben Scsegyerkinék nyernének, ami ugye könnyen elképzel­hető, akkor még mindig elér­hető lenne a harmadik hely. A HVSC V-Tabac ma, 17 órakor a fővárosban száll vízbe, Lehmannék ellenfele a Vasas lesz. A legutóbbi fordulóban nem villogtak a vásárhelyiek, Szentesen si­ma vereséget szenvedtek, miután sem a védekezésben, sem pedig a támadásban nem jeleskedtek. A HVSC ezúttal nyugodtan készü­lődhet, a találkozó esélyese egyértelműen a házigazda, piros-kék együttes. De Ka­száéknak nem is a Faragó­legénységet kell legyőzniük, sokkal inkább az elkövet­kező három hétben a legna­gyobb vetélytársakkal szem­ben kell bizonyítaniuk. Ez­zel együtt a tisztes helytállás mindenképpen elvárható a vásárhelyiektől, a főváros­ban már egy szoros ered­mény is bravúrnak számíta­na. góriájukban mindhárman első helyezést értek el. Ered­mények, újonc leány: ...2. Szöllősi Judit, 3. Vígh Enikő. Ifjúsági leány: ...2. Bán Borbála, 3. Petrócki Szilvia. Szenior nők: 1. Ros­tás Irén, ...3. Hideg Istvánná. Junior fiúk: 1. Vörös Endre, ...3. Forrai Gábor. Felnőtt férfiak: 1. Dezső Sándor. Az elmúlt napokban rendkívüli ülést tartott az MLSZ elnöksége, amelyen Horn Gyula mi­niszterelnök is megje­lent. Az összejövetelen két, a magyar foci szem­pontjából igen fontos kérdés szerepelt. A pro­fibajnokság megszerve­zéséről és beindításáról, valamint a televíziós közvetítési jogok tisztá­zásáról tárgyaltak és döntöttek a klubok je­lenlévő küldöttei. Az ér­tekezleten az NB l/B-s csapatok képviseletében részt vett Nagylaki Kál­mán, a Szeged-Dorozs­ma elnöke is. Öt kéftdez­tük a részletekről. # A találkozón határo­zat született a profibaj­nokság megszervezéséről és idei őszi bevezetéséről. Kik vesznek részi ebben a bajnokságban? - A bajnoki rendszer idén még csak nevében változik. A felkerülés, kiesés, osztá­lyozók megtartása olyan lesz, mint amit meghirdet­tek. Tehát az NB I-ben az első 14 együttes csont nélkül bentmarad, az utolsó kettő kiesik. A 15. és a 16. helye­zett osztályozót vív az NB I/B-ben 3. és 4. helyen vég­zett csapatokkal. Az NB I/B első két helyezettje viszont felkerül az NB I-be, amelyet ősztől profibajnokságnak hívnak majd. Az NB I/B el­nevezése is megváltozik, a következő bajnokságtól NB I-nek nevezik. # Mennyiben érintik a Szeged-Dorozsmát ezek a változások? - Ha mi is a profiligában akarunk szerepelni, akkor a labdarúgó megyei III. o. A tizennyolcadik for­dulón jutottak túl a csa­patok az elmúlt hét vé­gén a harmadosztályú megyei labdarúgó-baj­nokságban. Mind a két csoport éremváromá­nyosai magabiztosan gyűjtötték be a bajnoki pontokat, s ezzel meg­szilárdították dobo­gós helyezésüket a ta­bellán: vezet a Balástya és a Szikáncs labdarágás # Munkatársunktól A labdarúgó NB III Al­föld-csoport 20. fordulójá­ban a Hódmezővásárhelyi FC a listavezető Gyoma­endrőd otthonába látogat (kezdés: szombat, 16 óra), míg a Szegedi VSE Szarva­son igyekszik szaporítani a pontjai számát (szombat, 16). Papíron a legkönnyebb dolga a Makó FC-nek van, kézilabda e Tudósítónktól Vasárnap, 11 órától rang­adót rendeznek a női kézi­labda NB I/B-ben. Vásárhe­lyen, a Hódtói Sportcsar­nokban a bajnoki tabella élén álló Vác vendégszere­pel. A házigazda B & B Au­tóker csapata nem a legjobb mostani küzdelemben ott kell lennünk az első négy­ben, hogy esélyünk legyen a feljutásra. Másként mara­dunk az új NB I-ben. • Jövőre már változik a helyzet? - Csupán annyiban, hogy a profibajnokságban sze­replő csapatoknak gazdasági társaságokká kell átváltozni­uk, s nem lehet köztartozá­suk (tb, adó és egyéb) az ál­lammal szemben. • Szükséges-e valamiféle bankbetét a proficsapa­tok számára? - Erről nem volt szó, hi­szen az együttesek gazdasági társaságok lesznek, s ez ga­rancia a fizetőképességre. Pázsit SE-Pusztamérges 4-3 (3-2) Szeged, Postás sporttelep, 100 néző. Vezette: Homo­lya. Pázsit SE: Bicskei - Sze­les, Keresztes, Oláh, Tanács Gy., Suhajda, Arató, Katona, Tanács A. (dr. Vecsernyés), Fodor, Karvaly (Nikolényi G.). Edző: Arató Tamás. Pusztamérges: Ábrahám - Nagypál, Cs. Kovács, Tóth R„ Farkas J. (Kispál), Csala (Varga), Tóth I., Lehoczki, Magyar, Veres, Badényi. Edző: Krasznai József. Márkiék vasárnap, 16 órakor az Erdei Ferenc téri sportte­lepen a sereghajtó Kisújszál­lás csapatát fogadják. Kolozsvári János, a Ma­ros-parti együttes edzője: ­Az nem jelent semmit, hogy az utolsó helyezettel találko­zunk. Mondom ezt azért, mert mostanság nem reme­kelünk. A tavasz eddigi négy mérkőzésén szerzett 5 pon­Rangadó a előjelekkel készülődhet a ta­vaszi szezon talán legnehe­zebb összecsapására. Három kulcsember to­vábbra is sérüléssel bajló­dik. Sipterné nagy való­színűséggel már pályára léphet, Zsákai szerepléséről csak közvetlenül a találko­• Mi lesz azokkal, akik már eddig is nagy összeg­gel tartoznak az állam­nak? - Nekik a kormány könnyítést ad a tartozás visszafizetésére, úgy, hogy öt esztendő alatt, részletek­ben törleszthetik adósságu­kat. Viszont akik újabbakat halmoznak fel, azokat kizár­ják a bajnokságból. • Szó volt a televíziós közvetítésekről is? - A jelenlévők egyön­tetűen kiálltak az MLSZ mellett a Football Duó Kft.­vel szemben, amelyet meg­szüntetni szándékoznak. A tervek szerint, az új közvetí­tési szabályok értelmében. Küzdelmes, fordulatok­ban bővelkedő találkozón a szerencsésebb csapat nyert. Gólszerzők: Katona (2), Suhajda, Nikolényi G., ill. Veres (2), Kispál. Jók: Suhajda, Katona, Oláh, Szeles, ill. Cs. Kovács, Lehoczki, Veres, Tóth I. További eredmények, A­csoport: Röszke II - Csany­telek II. 3-1 (0-1), Csenge­le-Sándorfalva II. 3-1 (3-1), Baktó SC-Baks 1-0 (1-0), Öttömös-Szeged-Dorozsma II. 1-2 (0-2), Ruzsa-Ásott­halom 6-1 (4-0), Balás­tunk édeskevés, főleg ahhoz képest, hogy micsoda nevek alkotják a gárdát... Ziccerek sokaságát alakítjuk ki min­den találkozón, de a befeje­zés egyszerűen tragikus. Ta­lán a gólkirályjelöltünk, Csák Zoli visszatérése segít a bajunkon. A télen hét új já­tékosai megerősödött ellen­felünket nem vehetjük fél vállról, ha kell, vért izzadva hölgyeknél zó előtt döntenek, míg Dob­rovolszky szinte biztos, hogy nem tudja vállalni a játékot. Az autókeres lányok mestere, Tibai József el­mondta: a sok probléma el­lenére bizakodóan készü­lődnek. A rendelkezésre ál­mi az NB I/B-s klubok is nyerünk a dolgon. Eddig a befolyt összegből csapaton­ként csupán 75 ezer forintot kaptunk, most a 600 milliós bevétel 15 százaléka a mi­enk lesz, ami 90 millió fo­rintot jelent, s ezt az össze­get osztjuk el egymás között. • A jelek szerint ebben a kérdésben eredményesen képviselte az NB l/B-s klubokat. - Szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy igen. Ezt jelzik azok az elismerő tele­fonok is, amelyeket Kapos­várról, Szolnokról, Salgótar­jánból és más helyekről kap­tam. P. Sándor József tya-Baktó Szilánk 5-1 (3-1), Üllés-Domafa 11.- Opuszta­szer 4-3 (l-l), Pázsit SE-Pusztamérges 4-3 (3-2). B-csoport: Derekegy­ház-IKV Alsóváros 0-3 (0-1), H. Astra-Eperjes 0-1 (0-0), Ambrózfalva-Szi­káncs 5-1 (3-1), Algyő II.-Maroslele 2-0 (0-0), Szőreg II.-Nagymágocs 4-0 (0-0), SZVSE II.-Kiszom­bor II. 2-5 (1-2), Károlyi DSK-Kübekháza 0-2 (0-1). Szabadnapos: Maros-Döm­per Pitvaros. Bokor Béla is kötelező itthon tartani a három pontot. A következő összeállításban kezdünk: Ménesi - Mező v. Szebehe­lyi, Márki, Anda - Martono­si v. Mező, Sümeghy, Bress, Csák, Botlik v. Karsai - Sza­bó N., Varga v. Bálint. • A forduló további páro­sítása: Jamina-Mélykút, Dömsöd-Kunszentmárton, Örkény-Kerekegyháza, Bé­kés-Mezőberény, Gyu­la-Tótkomlós. ló csapattagok becsülettel készültek erre az összecsa­pásra, ám a váciak legyőzé­se nem tűnik könnyű fel­adatnak. A vásárhelyi klub vezetősége reménykedik ab­ban, hogy a szurkolók bizta­tásával sikerülhet a bajnok­jelölt legyőzése, s így a ha­zaiak lépéselőnybe kerül­hetnének a közvetlen ve­télytársakkal szemben. • Munkatársunktól Ma mindhárom megyei kosárlabdacsapat hazai pá­lyán játszik a rájátszásban. Az újszegedi Sportcsarnok­ban kettős mérkőzésen szur­kolhatnak a szegedi gárdák­nak. A Szeged KE 16 órakor a BEAC-cal, míg a Szedeák 18 órakor a Kaposvárral mérkőzik. A Hódmezővásár­helyi KE férfi együttese a Hódtói Sportcsarnokban, 18 órakor a Százhalombatta csapatát fogadja. NB l-es forduló • Munkatársunktól A hét végén teljes fordulót rendeznek a labdarúgó NB I­ben. A párosítások, szombat: Kispest-Haladás 16.30-kor, Diósgyőr-MTK 1630, Bé-* késcsaba-Debrecen 16.30, Ferencváros-Vác 17, Új­pest-Gázszer 17, Zalaeger­szeg-BVSC 19, Tiszakécs­ke-Stadler 19, Győr-Siófok 19, Videoton-Vasas 19. Sportmix a Rádió 88-ban • Munkatársunktól Április 5-én (vasárnap) a megszokott időben 17-20 óráig, a 100,2 Mhz-en a Rá­dió 88-ban hétvégi sport­összefoglalót hallhatnak. A műsorban a hétvége összes sporteseményének összefog­lalója mellett két élő közve­títés is lesz: a Medikémia­Nyíregyháza röplabda- és a SZEAC-Soroksár labdarú­gó-mérkőzésről. Ulti-kupa • Munkatársunktól Ma, 12 órától Hódmező­vásárhelyen rendezik a III. Délmagyarország-Kurír Ul­ti-kupa újabb selejtező for­dulóját a Hódvigadó Tiszti­klubban. KEK-elódöntök • Munkatársunktól A labdarúgó KEK elő­döntőjének első mérkőzése­in: Vicenza (olasz)-Chelsea (angol) 1-0, Stuttgart (né­met)-Lokomotiv Moszkva (orosz) 2-1. A visszavágó­kat április 16-án tartják. Szentesen a táncosok • Munkatársunktól A Szentesi Művelődési Központ és annak Bolero Táncklubja rendezi meg idén is a C-osztályos országos tár­sastáncbajnokságot az ifjúsá­gi és felnőtt korosztályokban, mind a standard, mind a latin táncok kategóriájában. A ver­seny április 4-én (szombaton) 14 órakor kezdődik, a Klau­zál Gábor Általános Iskola tornatermében. Ma: MVSC-SZDRE • Munkatársunktól Ma, 15 órai kezdettel Mis­kolcon lép pályára a Szegedi DRE női röplabdacsapata, az 5-8. helyért folyó rájátszás keretében. Az első meccset a Tisza-partiak 3:0-ra nyerték meg. Ha most is győznek, az 5. helyért játszhatnak. Bagolyrádió • Munkatársunktól Április 5-én a Magyar Rá­dió szegedi körzeti stúdiójá­ból 22 órától hallgathatják a 93,1 MHz-en a Bagolysport adását. A szegedi kajak-kenu sikereket és a sportszerető szegedi közönséget ­1998. február 9-től 1998. szeptember 6-ig | aSIFCER.V<31NrA.Lkötiössze! ? HÍVJA A 06-90/823-823-AS SZÁMOT, N és járuljon hozzá a Szegedi Ka jak-Kenu Sportegyesület -2. sikeres hazai és nemzetközi szerepléséhez. Hívását Ügyeleti időben az egyesület válogatott vetsenyzdi, edzői és igazgatója fogadja, ügyeleti / időn túl rögzített szövegben köszönjük meg hívását és tájékoztatjuk egyesülelünk életétől. A kő- < vetkező heti ügyeleti beosztáat a DÉLMAGYARORSZÁG szombati számában találja. NYERJEN EGY KAJAKOT! Amennyiben ügyeleti időben sporttársaink felírják nevét és elmét, részt vesz sorsolásunkon, ahol 1998. május 25-én. 100 nappal a szegedi XXIX. kajak-kenu világbajnokság kezdete előtt egy kajak egyest sorsolunk ki. SZEGEDI KAJAK-KENU SPORTEGYESÜLET. SZEGED, FELSŐ TISZA PART 4. Tel /fax: 6-62/315-574 A S1KERVONAL TÁMOGATÓI: Délmagyarország ////ofíw/rr Szegedi beszélgetés. Alföld-kupa Győztek az éllovasok Csák a megmentő?

Next

/
Oldalképek
Tartalom