Délmagyarország, 1998. február (88. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-14 / 38. szám

6 STEFÁNIA - ÚJ GENERÁCIÓ SZOMBAT, 1998. FEBR. 14. • Ellenzéki összefogással Polgári jelöltek Összefogtak az ellenzé­ki pártok - hangsúlyozták azon a tegnapi sajtótájé­koztatón, ahol bemutatták a Fidesz-Magyar Polgári Párt, a Magyar Demokrata Fórum és a Magyar Ke­reszténydemokrata Szö­vetség szegedi országgyű­lési képviselőjelöltjeit. Az MSZP-SZDSZ kormány leváltása a célja az ellenzéki polgári pártok együttműködé­sének. Önmérsékletet tanúsít­va, saját érdekeiket háttérbe szorítva az ellenzéki pártok annyi közös jelöltet állítottak, amennyit csak lehetővé tett a módosított választójogi tör­vény. Megfelelő számú ..ko­pogtatócédula" összegyűjtése után a 2. számú választókerü­letben Balogh László (41 éves) operatőr, az MDF szegedi el­nöke, az önkormányzati frakció vezetője; a 3. számúban pedig dr. Bartha László (36 éves), se­bész (SZOTE), marketingme­nedzser szakközgazdász, a Fi­desz-MPP szegedi elnöke az emlftett politikai pártok képvi­selő-jelöltje. Az 1. számú vá­lasztókerületben az MDF és a Fidesz-MPP is szeretne saját képviselőjelöltet: Póda Jenő (38 éves), programozó mate­matikus, 8. éve országgyűlési képviselő az MDF; mlg Rákos Tibor (32 éves) üzemmérnök, joghallgató, a Fidesz színeiben lép föl. A „kettős jelöltállítás" oka: a választójogi törvény mó­dosítása szükségessé teszi, hogy a pártok Csongrád me­gyében legalább két egyéni vá­lasztókerületben saját jelöltet is indítsanak, ugyanis csak eb­ben az esetben állíthatnak terü­leti listát. A sajtótájékoztatón elhangzóit: az együttműködés célja, hogy a második forduló­ban két képviselő-jelölt, azaz egy kormánypárti és egy ellen­zéki közül kelljen választania a polgároknak. Ú. I. Bibó István­emlékülés • Munkatársunktól „Bibó István üzenete" cím­mel rendez emlékülést a Ma­gyar Polgári Együttműködés Egyesület és az Magyarok Vi­lágszövetsége Szeged Városi és Universitas Szervezete. Az ülésen Bölcskei Gusztáv püs­pök, a Magyarországi Refor­mátus Egyház Zsinatának lel­készi elnöke „Bibó etikája" címmel. Orbán Viktor, a Fi­desz Magyar Polgári Párt el­nöke pedig „Bibó politikai üzenete" címmel tart előadást. Az esemény ma délelőtt 10 órakor kezdődik a megyeháza nagytermében. Jézsa kenyai emléktáblája • Munkatársunktól Sz.échenyi Zsigmond szüle­tésének századik évfordulója alkalmából a napokban avat­ták fel Kenyában Józsa Gábor szegedi ötvösmester és szob­rászművész minden magyar vadászok egyik leghíresebbi­kéről készített emléktábláját. A sárgarézből készült alkotá­son a képzőművész Afrika tér­képébe applikálta Széchenyi Zsigmond portréját. A táblán három nyelven (magyar, angol és szuahéli) a következő felirat szerepel: A legnagyobb ma­gyar vadász, az Iró, a termé­szetszerető ember emlékére. Józsa Gábort u magyar Afrikai Tábortüzek Alapítvány kérte fel az emléktábla elkészítésé­Hölgyklub a Kálvárián A speciális múanyag szalagon tornázva folyamatosan feszül minden izom... (Fotó: Karnok Csaba) Hallottak már a síidé­ről? Mert ha nem, sürgő­sen tessék bepótolni e hiányt, ugyanis a slide (szlöjd...) talán már pár hónap alatt oly vehe­menciával hódítja meg a fitness-sport követőit, mint tette egykoron a nagymamákat is táncra perditó aerobic. A slide nem csodaszer, csak egy olyan edzésmodell, amely éppen a hölgyek leg­kényesebb testrészeit, a combjukat, a lábszárukat, a feneküket mozgatja meg leg­intenzívebben, s ha valaki vállalja, hogy lelkesen követi az edző útmutatásait, már né­hány hét múiva érezheti, mi­ként acélosodnak izmai ­ú 4 Kis- és Nagykereskedés, Virágüzlet Szeged, Csongrádi sgt. 64. Tel.: 468-863 Valentin-napi kínálatunk - dezodorok 180 Ft-tól, francia parfümök 1300 Ft-tól - hajcsatok 100 Ft-tól kaphatók. Virág- és ajándékosztályunkon cserepes és száraz virágok, indiai, horoszkópos ^ 'O medálok, bögrék, aa kerámia- ós plüssfigurák széles választéka. . ^ A Délmagyarország és a Délvilág Szerkesztőségének egykori és jelenlegi munkatársai megjelent köteteiből olvasnivalót kínálunk Chikán Agncs; Elmentem világgá i Csavargások cg)' kutató oldalán Darvasi Lászlk A Borgognónt-féle szomorúság, A Kleofás képregény, A veinhageni rózsabokrok Dér Emire; Paradicsommadarak Dlusztus Imre: Barcs Sándor I lorváth Dezső: A tizedik ember. Klinikai föltámadás, Móra kőpárnája. A röbögC katona, Aranybajcsár Kisimre Ferenc: A joghurtforradalomtól a polgárháborúig Ladányi Zsuzsa Schéner Mihály, Scbéner Mihály kézkivírágzása Nyilas Péter: ASEK-enciklopédía Halász Miklós: Elátkozott riportok Petri Csathó Ferenc 111 vers Haggyatok lótuszü lésben. Megtvk egy kört az alvázon Simái Mihály: Fényörvények, Tü ndérkarácsony Sulyok Erzsébet: Aranymosás Szív Ernő: A vonal alatt, Hogyan csábítsuk el a könyvtáros kisasszonyt? Sz. Lukács Imre: Magyar gulág Németh András: Tétova esztendő A nap szembenéz a holddal, 79 nap remény Tandi Lajos: Porlódi Niké Turi lózsef: A zsilip. A démon A kötnek szegedi könyvesboltokban, a Delhiméi és a Hajnóczy u. 11.-ben megvásárolhatók 6 OLASZ PADLÓBURKOLÓK, CSEMPEK egyi s íipt su BIZZOTTO ff MPOI ( Rf M)SZI' R •10% -20 % -5-18% M TEL, TOPLAN hőszigetelés NYÍLÁSZÁRÓK /riPl STÖl II GGÖEN/ ' INTERSPAN iaforgácslap / natl r és laminái t/ MŰANYAG HLJLLÁMLEMEZ \ r a I ti h az \ ( á - t I a r l a I ni a 11 á k -10 % 954 X' tudtuk meg Csejtei Andreá­tól, aki a Juhász Gyula Ta­nárképző Főiskola tanárse­gédje, s a slide szakavatott mestere. Ő szólt arról is, hogy a slide-hoz csupán a speciális műanyag szalag szükségeltetik, amely úgy két méter hosszú, fél méter széles, s ha a hölgyek ma­muszba bújtatják lábukat, ezen csúszkálhatnak. Az per­sze nem mindegy, hogyan. A speciális gyakorlat végzése közben ugyanis folyamato­san terheltek az izmok, s épp ennek köszönhető, hogy idő­vel a legszebb formák dom­borodnak a tornázó hölgyek testén. Az egyórás edzés­programon belül csak úgy húsz percig követik a höl­gyek a sífutók által fölfede­zett slide parancsszavait, míg előtte, s utána a test összes izomcsoportját megmozgató egyéb testszépítő gyakorlat­sort állítanak össze számukra - árulták el a Femin Fit han­gulatosan berendezett pince­termében. Ahol azt is meg­tudtuk, hogy a sportközpont üzemeltetői egy olyan hölgy­klubot kívánnak itt létrehoz­ni, ahova a férfiak belépése kifejezetten tiltott, s fgy azok is bátran vállalhatják a meg­méretést, akik esetleg az erő­sebbik nem társaságában nem szívesen edzenének. S végül egy szintén fontos információ: a Kálvária su­gárúti sportközpontban táp­lálkozási tanácsokkal is segí­tik mindazokat, akik a közel­gő tavaszon és nyáron leg­jobb formájukban szeretnék élvezni az életet... Bátyi Zoltán Szegeden, a Napos úton, a BMW-szalonnal szemben összesen 1000 nm raktár +300 nm iroda i© t!i©<si© Az ingatlanhoz 10 000 nm beépítetlen terület tartozik. Tel.: 06-62-488-455 Nagyszerűen egyszerű Nokia 6110/SL készüldk+kártya nettó 49 600 Ft bruttó 62 000 Ft Amfg a készlet tart! hivatalos forgalmazó PC AT Szerviz 6720 SifgMl, Somogyi u. 21. Tel.: 62-422-391. (f\ DBo (fí [_••< SElEl VI Cím: Szeged, Korda u. 1 8. Tel.: 444-493 »» Háziorvoslás, foglalkozás eu. alapellátás (üzemorvoslás) . . . dr. Szemerédi István »» Ultrahang-diagnosztika: dr. Zagorac Nikola Aspirációs (ultrahangvezérelt) cytológia »» Fül-orr-gégészet: dr. Vincze Ágnes »» Fogászat: . . . dr. Fröhlich András, dr. Grünberg Gábor »» Ortopédia, sebészet: dr. Barát Ferenc »» Urológia: prof. dr. Scultéty Sándor •» Szülészet-nőgyógyászat: dr. Bánfalvi Attila »» Belgyógyászat: . dr. Fekete Etelka, dr. Kocsis Zsuzsanna »» Idegsebészet. dr. Mucsi Zoltán »» Bőr-nemigyógyászat, kozmetológia dr. Tóth Kása Izabella »• Neurológia-psychiátria dr. Szemerédi István » EKG, laboratórium, terhességdiagnosztika, szűrő- és rizikófaktor-vizsgálatok. Kérjük előzetes (telefon)bejelentkezésüket. igronuv.\raiH\:K~. A f'fflfCfe CSOPORT TAGJA Domus Áruház Szeged, Dugonics tér 8-9. Valentin-napi ajándékunk: a mai napon minden termékünk 10%-kal olcsóbb. Vonzó hitelkonstrukciókat, valamint Szeged területén ingyenes házig szállítást vállalunk. Áruházunk a mai napon 10-14 óráig tart nyitva. Mindenütt jó, de legjobb otthon Hencz Aurél nyolcvanöt Ma már kevesen isme­rik, hiszen évek óta alig hagyja el szobáját; romló látásával veszélyes szá­mára az utca. Még pár éve gyakran föltúnt min­dig fürge járásával. Szakolcán, a morva határ mellett született, a Kis-Kárpá­tok tövében, ahol mindig fúj a szél, 1913. február 16-án. Édesapja, Hencz Antal ekkor a szakolcai királyi katolikus főgimnáziumban tanított. Kol­légája volt Juhász Gyula, igazgatója pedig Juhásznak és Babitsnak hajdani egyete­mi társa, barátja, Resch Au­rél. Hencz Aurél tőle kapta keresztnevét. Hencz Aurél 1930-ban érettségizett, majd a budapes­ti, 1932-től a szegedi egyete­men hallgatott jogot. 1934­ben doktori oklevelet szerzett. A közigazgatásban helyezke­dett el; 1939-ben ilyen irányú szakvizsgát is tett. Ugyaneb­ben az évben részt vett Ma­kón a Nemzeti Parasztpárt megalapításában. 1941-ben kinevezték Lévára tanfel­ügyelőnek. A háború végén visszatért Makóra, és Csanád vármegye tanfelügyelője lett. 1948-ban az ő kezébe tette le tanítónői esküjét a feleségem. 1949-ben a szegedi egye­tem központi könyvtárának munkatársa, 1953. szeptem­ber l-jétől igazgatója volt. Vezetése alatt lendült föl a könyvtárban a tudományos munka, a bibliográfiai tevé­kenység. Irántam tanúsított jóindulatát, míg beosztottja voltam, mindvégig tapasztal­tam. 1954-ben a minisztérium múzeumi főosztálya Makóról Kiskunfélegyházára akart he­lyezni; ettől Hencz Aurél mentett meg, amikor 1954. ja­nuár 16-ával átvett a könyv­tárba, és nekem való munka­körbe, a bibliográfiai csoport­ba, tájékoztató és kiadvány­szerkesztői munkakörbe he­lyezett. Az Egyetemi Könyv­tár Kiadványai cfmű sorozat szerkesztésének rám bízásá­val hajlamaimnak megfelelő munkaterületet kaptam tőle. Védőszárnyai alatt tartott Fotó: Gyenes Kálmán 1955 után is, amikor .jobbol­dali elhajlóként" Ladányi Be­nedek városi párttitkár pellen­gérre állított. Akkor az volt a vád ellenem, hogy a helyi ha­gyományok ápolásával elvo­nom az értelmiséget a szocia­lizmus építésétől. 1957-ben pedig, amikor letartóztatásban voltam, s az egyetemről elbo­csátottak, és amikor közvetlen munkatársaimnak, Bóday Pál­nak és Molnár Istvánnak is el kellett hagynia helyét, Hencz Aurél nem vádolt bennünket, hallgatólagosan szolidáris volt velünk, pedig nyilvánva­ló volt, hogy főként a mi for­radalom alatti és közvetlen utáni tevékenységünk „eltűré­se" miatt váltották le 1958. november 25-én igazgatói tisztéről. Könyveiben, dolgozatai­ban a hazai közigazgatás kü­lönféle ágazatainak történetét, tanulságait tárta föl: mint egy­kori tanfelügyelő a művelődé­sügyi intézmények és igazga­tás történetét; a munkavéde­lem, a területrendezés múltját. Több könyvében is foglalko­zott a falu és a tanya közigaz­gatásának, a felsőfokú köz­igazgatási szakemberképzés­nek és a közszolgálati etiká­nak - most is annyira idősze­rű - kérdéseivel. Sajnálatos, hogy korábbi évfordulóin sem az egyetem, sem a város, sem az ország nem érdemesítette kitüntetésre. Megérdemelt nyugalmában köszöntjük őt e pátriárkái kor­ban, és kívánjuk, hogy még sokáig maradjon köztünk. Pétor László Tisztelt régi és leendő kereskedőpartnereink, Vásárlóink! A Te-Di Trade Kft. örömmel értesíti minden kedves vásárlóját, hogy 1998. február 16-tól megnyitja új tejtermék-, húskészítmény­és élelmiszer-nagykereske­dését és diszkontját a Pacsirta u. 1. sz. alatt (városgazdálkodási vállalat volt telephelyén). Alacsony árakkal, szélesebb áruválasztékkal, tágas eladótérrel, kereskedők részére udvari parkolóval várjuk vásárlóinkat. Lakossági kiszolgálás diszkontáron. Nyitási akciós, áfa nélküli, nagykereskedelmi áraink február 16-tól, amíg a készlet tart: Féltartós kakaó 0,5 I (Hajdútej Rt.) 44 Ft+áfa Milli tej 1,5%, 1 I (Hajdútej Rt.) 92,80 Ft+áfa Préselt császárszalonna vák. (Délhús Rt.) 759 Ft-táfa Bajai kenőmájas 900 g (Délhús Rt.) 344 Ft+áfa Zacskós tej 2,8%, 1 I (Baranytej Rt.) 66 Ft+áfa Anikó sajt (Baranyatej Rt.) 639 Ft+áfa Kálci háromszög sajt 200 g (Baranytej Rt.) 119,70 Ft+áfa Ehrmann puding+tejszín (csoki) 200 g (Herbaplus Kft.) 47 Ft+áfa Tartós kávétejszín 10 g (Herbaplus Kft.) 5,30 Ft+áfa Trappista sajt 645 Ft+áfa Cím: Pacsirta u.-Öthalom utca sarok Tel.: 499-592,480-495 , Nyitva tartás: H-P.: 5.30-16, Szo.: 5.30-12, V.: 5.30-10

Next

/
Oldalképek
Tartalom