Délmagyarország, 1997. december (87. évfolyam, 280-304. szám)

1997-12-12 / 290. szám

PÉNTEK, 1997. DEC. 12. MŰSOR 19 A tévéállomások mai filmajánlatábál MSAT MTV 1 MTV 2 TV 2 20.(10 Savannah Peyton és Veronica az utolsó pillanatban ki­menti a . tűzből a sérült Burtont. Veronica oda­adó gondoskodásával kulcsszerepel játszik a férfi felépülésében. Le­het. hogy ez keresztül­húzza a céljaiért gátlás­talanul küzdő Peyton számításait? - Dena és Lane kapcsolata Jeanne megjelenését követően megszakad, annak el­lenére. hogy Lane-t új munkája éppen a rend­őrséghez köti. Felbuk­kan Tom öccse, aki fris­sen szabadult a börtön­ből. 18.30 Frankenberg kastély A régi, nemesi család előkelő környezetben épült, pompásan ódon luingulatú kastélya még a régi. de a család úrnő­je már a modern idők asszonya, s a báró is lé­pést akar tartani a kor­ral. A birtokon továbbra is zajos az élet. A családi ügyek egyedül Nicket hagyják hidegen, akit je­lenleg Jessica tervei ka­varnak fel. Szerelme ugyanis megkapta a rég várt amerikai állást, s az utazástól még Nick kér­lelő szavai sem tartják vissza... 23.00 Suttogások a sötétben Félelmetes lörrénelel me­sél az egyik páciense Ann Hacker pszichiátrnőnek. A gyönyörű, de önpusztító hajlamú lány állítása sze­rint a barátja az életére tör. állandóan bántalmaz­ni. A sok borzalom halla­lán éjszaka a doktornő rémálmot lát, amely ké­sőbb újra és újra vissza­tér. Ann megismerkedik Douggal. Abban remény­kedik, hogy így talán elfe­lejti a lány történetét. A férfi karjában megtalálja boldogságot. Csak későn­jön rá, hogy Doug volt a betege brutális szerelője. HBO 7.25 Szédült hétvége. Vígjáték. 9.10 A há­rom testőr. Amerikai kalandfilm. 11.00 Óvóbácsi. Vígjáték. 12.25 Ezüstkerék. Amerikai filmdráma. 14.15 Elbaltázott nászéjszaka. Vígjá­ték. Í5.50 Télapu. Vígjáték. 17.30 Alf. 18.00 Kung-fu. 19.05 Mozi! Mozi! Mozi! 19.35 Mennyi? 30! Kabaréshow. 20.10 Othello. Amerikai filmdráma. 22.10 Kassza-siker. Akció­film. 23.55 Hat nap, hal éjszaka. Filmdrá­ma. 1.30 Sztárközei­ben. Meg Ryan. 1.55 Az igazság bajnoka. Amerikai krimi. 3.45 Szentháromság és csokoládé. Filmdrá­DUNA TV TV3 18.20 Az Olsen-banda újra akcióban Egon Olsen öregszik és időnként emlékezetza­vara támad. Az egyik rablás közben hirtelen elfelejt egy számot, emiatt a tervük kútba esik. A banda elmene­kül. Egont pedig ismét letartóztatják. Amikor pár hónap múlva sza­badul, á csapat már nem létezik, tagjai ugyanis egy fiatal ban­davezérhez csatlakoz­lak, aki nem sokkal ko­rábban tért vissza az Egyesült Államokból. 21.00 Az éj csendje 13.30 Kisasszony. 14.00 Egy rém rendes család. Sorozat. 14.30 Ki a fő­nök? 15.00 Hegyla­kó. Sorozat 16.00 Di­nasztia (ism.). 17.00 Cre­am 21. Könnyűzenei top­lista. 17.30 Alf. Sorozat. 18.00 Hegylakó. Ameri­kai sorozat. 19.00 Ki a főnök? Amerikai vígjá­téksor. 19.30 Hír.3 204)0 Dinasztia. Sorozat. 21.00 Az éj csendje. Amerikai film. 22.50 Drága testek. Amerikai krimisor. 23.50 Nosferatu, a vámpír. Amerikai horrorfilm. 2.00 Sport. 21.30 Dobozba zárt szerelem 7.00 Vekker. Rádió a tévében! 14.00 Ismét­lések. Autó-motor. 14.30 Parti sétány, Ausztrália. 15.00 Játszd újra... 15.30 Csengetett, Mylord? 16.30 Zenei kívánsá­gok. 17.00 Ismétlések. Pacific Blue. 18.00 Po­irot. 19.00 Parti sétány, Ausztrália. Ausztrál krimisorozat. 19.30 Minden lében két ka­nál. Brit krimisorozat. 20.30 Poirot felügyelő. Brit sorozat. Az olasz főnemes kalandja. 21.30 Dobozba zárt szerelem. Amerikai film. 23.45 Autó-mo­tor. RTL KLUB 8.30 Candy, Candy. Rajzfilm. 8.55 Rande­vú Edittel. Talk-show. 9.55 Klipklub (ism.). 10.15 Pumukli. 10.50 Sweet Valley. Soro­zat. 11.10 Dragon Ball. Rajzfilm. 11.40 A pálya ördöge. Rajz­fii. 12.10 Slidcrs. So­rozat. 13.00 Randevú Edittel. 14.00 Klipk­lub. 14.30 Rajzfilm­klub. 16.15 Sweet Valley. Sorozat. 16.40 Sliders. Sorozat. 17.30 100-ból egy. 18.00 Meri vagy nem meri? 18.05 Falcon Crest. Sorozat. 19.00 Híradó. 19.30 Fókusz. Szórakoztató közéleti magazin. 19.53 Meri vagy nem meri? 20.00 Biloxi Blues. Ameri­kai film. 21.50 Gyil­kos sorok. Sorozat. 22.50 Mentőangyalok. Sorozat. 23.50 Fókusz (ism.). 1997. DECEMBER 12., PÉNTEK NÉVNAP: GABRIELLA fxfnház SZEGED NEMZETI SZÍNHÁZ 19 óra: Az Ügynök halála (Nemzei premier bérlet). KAMARASZÍNHÁZ 19 óra: Egyedül (Páger 1. bér­let). mozi SZEGED, KORZO: A minisz­ter félrelép. Szfnes, magyar vígjáték. Kezdés: délután 3, 5, este 7 és 9 órakor. BELVÁROSI: Herkules. Szf­nes, m. b., amerikai rajzfilm. Kezdés: délután 3 és negyed 6 órakor Álljon meg a nászme­net! Szfnes, amerikai vígjáték. Kezdés: este fél 8 órakor. FILMTÉKA (Belvárosi mozi): A Pillangókisasszony. Szfnes, francia film. Kezdés: délután fél 4, háromnegyed 6 és este 8 óra­kor. KAMARATEREM (Belvárosi mozi): Nixon. Szfnes, amerikai film. Kezdés: délután 4 és este 7 órakor. GRAD CAFÉ (Deák F. u. 18.): 19 óra: Szeress Mexikóban! (Alfonso Arau). 21 óra: Élethalálharc. Francia film (Luc Besson). VÁSÁRHELY: Bean. Színes, angol vígjáték. Kezdés: délután háromnegyed 6 és este 8 órakor. SZENTES: The Peacemaker. Színes, amerikai vígjáték. Kez­dés: este 6 és 8 órakor. CSONGRÁD: Elsó csapás. Színes, amerikai film. Kezdés: este 7 órakor. MAKÓ: Tündér Lala. Színes. magyar, ifjúsági film. Kezdés: délután 2 órakor. Tűz a mély­ben. Színes, amerikai film. Kez­dés: este 7 órakor. magyar tv MTV 1 5.30 Gazdatévé. 5.50 Nap-kelte. 9.05 Bor és hatalom. Spanyol (katalán) sorozat. 9.35 Lyukasó­ra (ism.). 10.20 Unokáink is lát­ni fogják (ism.). 10.50 Alfa szolgálat (ism.). 11.10 Savan­nah. Amerikai sorozat. Informá­ciót kérek. 12.00 Déli harang­szó. 12.05 Dallamkoktél. Volt egyszer egy Tévé-presszó. Rész­letek a népszerű sorozatból, 3. (ff!). 13.00 Hfróra. 14.05 Szív­tipró gimi. Ausztrál sorozat (ism.). 15.40 Bor és hatalom. Spanyol sorozat (ism.). Gyere­keknek! 16.05 Jövő. 7 16.30 Űr­gammák. Sci-fi sorozat. Vissza­programozás. 17.00 Tévé-dok­tor. Az idült hörghurut. 17.10 Vers mindenkinek (ism.). 17.15 Évgyűrűk. 17.45 Körzeti hír­adók. 18.00 Ablak. Gyerekek­nek! 19.00 Ficánkoló (ism.). 19.05 Égből pottyant mesék (ism.). 19.30 Híradó. 20.00 Sa­vannah. Amerikai sorozat. In­formációt kérek (ism.). 20.50 Desszert. Vendégek: Haumann Péter színész, dr. Persányi Mik­lós, az állatkert igazgatója, Aleszja Popova balettművész és Laux József zenész, könyvki­adó. 21.50 Exkluzív. 22.10 Ke­nó. 22.20 Tabu. A szerelem mű­vészete. Olasz film. 23.55 Félix '97. Összefoglaló az európai filmdíj átadásáról. Angol film. 1.25 Híradó. MTV 2 5.30 Gazdatévé. 5.50 Nap-kelte. 5.30-9.00-ig a műsor azonos az MTV/-es műsorával. 13.00 A Napsugár nyomában. Sorozat. A vízcsepp kivájja a követ (ism.). 13.30 Mesterdallamok (ism.). 14.05 Hármas csatorna (ism.). 14.35 Emberek a természetben. A Bükk templomában. Becsei Ferenc, természetvédelmi fel­ügyelő (ism.). 14.55 Magyar év­századok (ism.). 15.10 Orsón és Ollvia. Francia rajzfilmsorozat. Rómeó és Olívia. 15.40 Hol-mi? 16.05 Kupaktanács. 16.40 Tele­sport. 17.20 Interoperett gála. Összeállítás az 1992. évi újévi A DELMAGYARORSZAG KFT. napilapja KIADJA: a Délmagyarország Könyv-. Lapkiadó és Nyomdaipari Kft. Ügyvezető igazgató, főszerkesztő: DLUSZTUS IMRE Ügyvezető igazgató: KONRÁD ZINKE Vezetőszerkesztő: RÉTHIJ. ATTILA Felelős szerkesztők: SANDI ISTVÁN, SZÁVAV ISTVÁN Művészeti vezető, szerkesztő: NÉMET TIBOR Olvasószerkesztő: ZÉKÁNY JÁNOS Hírszerkesztő: PATAKI SÁNDOR Vidéki szerkesztőségek vezetője: JOÓ ERZSÉBET Szerkesztő: ŐRFI FERENC Rovatvezetők: KECZER GABRIELLA (universitas), KISIMRE FERENC (információs), KOVÁCS ANDRÁS (gazdaság), PANEK SÁNDOR (kultúra), SÜLI JÓZSEF (sport), NAGY LÁSZLÓ (fotó). Részlegvezetők: HOCZ PÁL nvomdavezető PÁSZTINÉ MÉSZÁROS ÉVA hirdetési vezető Szerkesztőség és kiadó: 6740 Szeged, Stefánia 10., Sajtóház. Felelős kiadók: a társaság ügyvezető igazgatni Telefon: 481-281, titkárság: 4*1-320, szerkesztőségi fax: 4*1-460, sportrovat: 4*1-730. hirdetéstitkárság: 311-819, ingyen hivható zöld szám: 06/S0/S20-220 Fax: 4*1-444, ügyvitel: 4*1-333. Telex: 82-2S2. Fax: 4*1-333. Nyomda: 6725 Szeged. Kálvária sgt. 67. Telefon: 466-847. Terjeszti a Szegedi Postaigazgatóság (igazgató: Gyimesiné dr. Etsedy Sarolta>. a Délhír Rt. liigyvezetö igazgató: dr. Mizsei István) és a Délmagvarország Kft. (a Magvar Terjesztésellenőrzési Szövetség tagjai. F.lőfízcthctő a postahivataloknál és a kézbesítőknél. ISSN 0133-025X (Délmagvarország), ISSN 14)6-0099 (Délvilág) koncertből. 18.20 Mesterművek. Angol képzőművészeti sorozat. Mary Cassatt:A fürdő. Képző­művészeti Tárlat, Chicago. 18.30 Frankenberg kastély. Né­met sorozat. Cserbenhagyás. 19.20 Klip-mix. 19.30 Az One­din család. Angol sorozat. A vá­lasztás. 20.00 Kodály műveltsé­gi verseny, 9/8. II. Középdöntő. 21.00 Telesport. 22.00 Aktuális. 22.25 Híradó. 22.45 Vulsana (2000-hez közeledve). Együtt a halállal. Dokumentumfilm. 23.10 MC (ism.). TV 2 6.00 Kacsintások. 6.30 Jó reg­gelt, Magyarország! Reggeli in­formációs magazin. 9.25 Dél­előtt a tv2-vel. 10.25 Egy kór­ház magánélete. Amerikai soro­zat. 11.15 Marienhof. Német so­rozat (ism.). 11.40 Mindent vagy semmit! (ism.). 12.00 Stá­dium. A tv2 üzleti híradója. 12.15 Szerencsekerék (ism.). 12.40 Egy kórház magánélete. Amerikai sorozat. 13.35 Csupa­csupa élet. Német sorozat. 14.05 Mozart Band. 14.30 Top 10 (ism.). 15.00 Csipsz. Magazin a gyerekeknek. 15.55 Aki bújt, aki nem. Kanadai ifjúsági soro­zat. 16.20 Remington Steele. Amerikai sorozat. 17.10 Mari­enhof. Német sorozat. 17.40 Csupa-csupa élet. Német soro­zat. 18.05 Az Acapulco-öböl. Mexikói sorozat. 18.30 Szeren­csekerék. 19.00 Tények. Hírmű­sor. 19.30 Gazdagok és szépek. Amerikai sorozat. 19.55 Kifutó. Zenés szórakoztató műsor. 21.40 Mindent, vagy semmit! 22.00 Jó estét, Magyarország! Tények. 23.00 Suttogások a sö­tétben. Amerikai film. 0.45 Haj­naltól napestig. 1.10 Tények (ism.). DUNA TV 5.00 és óránként: Híradó és Ké­pes krónika. 7.45 A Vatikáni Rádió adása. 8.00 Reggeli mu­zsika. Képes krónika. 10.45 Váltó. Gazdasági magazin. 11.20 Fórum. 12.00 Déli ha­rangszó. Vers. 12.05 Lapozó. 12.25 Esti kérdés. 12.40 A kana­dai vadon csodái. 13.05 Az Ázsia-sztráda népei és országai. 10/10. 14.00 Anna. Kanadai if­júsági sorozat, 2. 15.35 Talpa­latnyi zöld (ism.). 16.20 virTus. Küzdősportok magazinja. 16.45 A jólét alapjai. 17.05 Az óceán lánya. Ausztrál ifj. sorozat. 17.30 Mese. 18.00 Híradó. 18.20 Az Olsen-banda újra akci­óban. Dán filmvígjáték. 20.05 Közép-Európai Magazin. 20.40 Esti kérdés. 21.00 Hfradó. 21.20 Sportpercek. 21.35 A belstoni fővadász. Brit film. 23.15 Fó­rum 0.00 Híradó. 0.30 Jazzpe­ranto (ism.). 1.10 Az éjszaka filmje. Egy romantikus angol nő. Brit film. SZÍV TV 6.00 Más. 6.30 Torna. 7.00 Is­métlések: City. 7.15 Kapásjelző. 7.30 Blende. 8.30 Ericsson ven­dégei. 9.30 Torna. 10.00 Divat­ház. 10.30 Információs magazin. 11.00 Sérült emberek magazin­ja. 11.30 Barkácsmagazin. 12.30 Különjárat. 13.00 Utazási maga­zin. 13.30 Családi magazin. 14.00 Testszépítés. 14.30 Pop­dzsungel. 15.00 Utazás Gasztro­nómiában (ism.). 15.30 Skandi­náv hattyúk. 16.00 Rin-Tin-Tin. 16.30 Popzenei híradó. 17.00 Ködös utak. Francai filmdráma. 19.30 Bodobácsfalvi rosszcson­tok. 19.45 Lássuk, hogyan növe­kednek? A nyúl. 20ÍÓ0'Óriás? medvék. 21.0(0--Hajsza. Ám. akciófilm. 23.00 Mr van tfcíe? 23.30 Emmanuelle 0.00 Mosto­haapa. Am. thriller. VTV SZEGED Képújság. 19.05 Szegedi hfrek. 19.20 Ma-holnap. 19.30 MTV Híradó. 19.55 Músismertetés. 20.00 Lélektől lélekig (ism.). 20.30 Ricsaj (ism.). 21.00 Üzlet a korzón. Cseh dráma. 23.06 Szegedi hírek (ism.). 23.21 Kép­újság. TELIN TV Hangos képújság. 18.00 Tini­mix. 19.00 Közéleti Kávéház. Zene és tánc, 4. 20.00 Telin film: műsorajánló. 20.10 Film­ajánló. 20.38 Vízjelek. Doku­mentumfilm, 4. 21.00 Celeste, 32. 21.45 Utolsó csengetés. Amerikai film. TKTV 1 16.00 Képújság. 17.30 HBO kó­dolatlan műsor. 19.00 TKTV pénteki magazin. Benne: műsor­ismertetés. A szemétszállítási dijakról és lakossági vélemé­nyekről. Droid - rajzban kife­jezve. 20.00 DW. rádió KOSSUYH Óránként: hfrek, időjárás, útköz­ben. 4-30 Reggeli krónika. 4.40 Határok nélkül. 5.38 Falurádió. 9.05 Napközben. 11.05 Cigány­félóra. 11.35 Kosztolányi De­zső: Esti Koméi, 10. bef. 12.00 Déli krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv. 13.05 Vendég a háznál. 13.20 Zene a „Csipkebokorból 13.30 Hall­jad Izrael! 14.05 Klasszikusok mindenkinek. 14.35 Eszterházy Péter: Égy kék haris (részlet). 14.58 Irodalmi műsorajánlat. 15.00 Hírek. 15.06 Parlamenti ütköző. 15.55 Kamatozó forin­tok. 16.00 Délutáni krónika. 16.10 Mindennapi gazdaság. 16.20 Hasznos tudnivalók. 16.25 Népzenei Napló. 17.05 Magyarországról jövök.. 18.00 Esti krónika. 19.06 Sportvilág. 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Téli könyvvásár. 20.05 Magyar daloskert. 20.30 Hat­árok nélkül. 21.05 Ruttkai Éva dalfelvételeiből. 21.25 Fórum. 21.55 Szóló. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Szellemtörténe­tek. 23.00 Hírek. Kenó. 23.05 Hangversenymúzeum. URH: 6.55 Körzeti információs maga­zinok. 9.00 Azonos a középhul­lámú műsorral. 18.30 Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Román nyelvű műsor. 19.30 Német nyelvű műsor. 20.00 Horvát nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyel­vű műsor. 21.00 Az Amerika Hangja magyar műsora. 22.00 Azonos a középhullámú műsor­ral. 23.00 A BBC késő esti ma­gyar műsora. PETŐFI 4.30 Hírek. 4.33 Hajnali dalla­mok. 6.00 Hfrek. 6.03 Reggeli csúcs. 7.38 Zöld/sport/reggel. 8.00 Petőfi délelőtt. 12.00 Jó ^ebédhez szól a nóta. 13.00 Hír­percek. 13.15 Biztonságban. 13.45 Korkérdés. 14.00 Péntek­től péntekig. 17.00 Hirek. 17.04 Petőfi délután. 18.30 Vállalko­zás-klinika. 19.00 Hfrek. 19.03 Zenezóna. 19.30 Kölyökrádió. 20.00 Kulissza. 21.00 Hírek. 21.03 Zenezóna. 22.00 Bon­bon. 23.00 Hírpercek. 23.15 Ennyi.. 0.00 Magyar és idegen nyelvű vízjelző szolgálat. Éjfél után.. Óránként hírek, időjárás. 3.04 Melódiakoktél. 4.04 Ma­gyar nóták, csárdások. BARTÓK 6.00 Htrek. 6.00 Muzsikáló reg­gel. 8.00 Hfrek. 8.10 Pódium. 9.10 Romantikus muzsika. 10.00 Hírek. 10.05 Szellemi za­rándokutak. 11.00 Operasláge­rek. 11.40 Molnár Anna balladá­ja. 12.00 Hírek. 12.06 Hangver­seny délidőben. 13.21 II. A ja­pán Senzoku Gakuen Zenemű­vészeti Főiskola fúvószenekara játszik. 14.00 Hfrek. 14.05 Kár­tyavár. Babits Mihály regénye. 15.03 Magyar zeneszerzők. 15.55 Poggyász. 16.00 Hfrek. 16.05 Muzsikáló délután. 18.00 Hírek. 18.05 Mi újság a régize­ne világában? 18.55 Ez van! 19.05 Erkel: Dózsa György. Há­romfelvonásos opera. 21.46 Ba­rokk muzsika 22.03 Hírek. 22.08 Összkiadás, 35/27. 23.12 Kodály Zoltán kórusmúvei, 13/4. 24.00 Hfrek. Szózat. RÁDIÓ SZEGED Szeged 94,9 MHZ, Szentes 66,29 MHz 5.55 Alföldi hír­mondó. Zenés hírműsor. Szerk.: Vágási Kálmán. Műsorismerte­tés, időjárás-jelentés, útinform, programajánlat. 6.00 Reggeli krónika. 6.15 Szemle az orszá­gos napilapokból. 6.30 Hírek, tudósítások a Dél-Alföldről, lap­szemle. programajánlat. 6.45 Párbeszéd: közgyűlés után. 7.00 Reggeli krónika. 7.15 Tej. tej. tej. 7.30 Hfrek, tudósítások a Dél-Alföldről, körzeti időjárás­jelentés. 7.45 BBC híradó. 8.00 Lapszemle, programajánlat, idő­járásjelentés, úninform. 8.15 Péntek reggeli jegyzet. 9.15 Háttér: piramis. 9.55 Hírössze­foglaló. 9.00 és 13.00 Regioná­lis nemzetiségi műsorok. 15.00 Délutáni zenés, szórakoztató magazin. Szeged 94,9 MHz. Szerk.: V. Horváth Péter. Mű­sorismertetés, hírek, időjárás-je­lentés, útinform. Évfordulónap­tár. Durranás. 16.00 A nap híre. Durranás. 17.00 Htrek. időjárás­jelentés, útinform, lapelőzetes. Autókról. 18.00 Hírösszefogla­ló, időjárás-jelentés, útinform. Wurlitzer. 19.00 Műsorzárás. Országos nemzetiségi műsorok. Kossuth URH adó: 18.30 Szlo­vák nyelvű. 19.00 Román nyel­vű. DEUTSCHE WELLE - magvarul 13.30-14.00 a helyi kábeltévé hangcsatornáján. Világhírek, Németország­magazin, nemzetközi lapszemle, kultúrmagazin. Részletes műsor a magazinunkbanI Tele-7 A HELYI RADIOK MUSORABOL MEDIA 6 SZEGED Reggel öttől délelőtt tizenegyig a 100,2 Mhz-en, tel.:498-301. 5-8-ig félóránként, 8-1 l-ig óránként hí­rek, időjárásjelentés, útinform. 5.00 Ötről hatra. Reg­geli zenés ébresztó­műsor. 6.00 Vegyes­vágott. Információs műsor. 6.30 BBC vi­lághfradó. Lapozgató. Programajánlatok. 8.00 Szeglet. Délelőtti magazin. RÁDIÓ 88 naponta 17-től reggel 5 óráig a 100,2 Mhz­en RDSEON Telefonszám: 444­088, fax:421-253. Kí­vánságműsor: 421­511. contact@radio88.hu ­www.tiszanet.hu/ra­dio88 17—22-ig Órán­ként hfrek, sport, útin­form, időjárás. 17.05 Az üllési Viga­dó Disco slágerlistája loth Péterrel. 18.05 éFpday'.yJfir ^tusic ­Tóth Péer műsora. 19.05 Hétvégi sport­előzetes. 19.35 Ön­kormányzati magazin. Vass Imre műsora. 21.05 Nosaztalgia kí­vánságműsor László Istvánnal. 22.05 Rockregiszter. László István műsora. 24.00 Hajnali zenemix. Ze­nei szerk.: Tóth And­rás, Tóth Péter, László István. RÁDIÓ 7 VÁSÁRHELY 5.30-tól 24 óráig szerkesztett műsorok a 97,6 MHz-en. Tel.: 243-261. 243-262 5.30 Jó reggelt! Ben­ne: félóránként htrek, útinform, határhely­zet. 9.00 Napraforgó. Téma: vásárhelyi la­káshelyzet. Vendég: Kókai István, a vásár­helyi önkormányzat lakásosztály vezetője. Csatornázás. Vendég: BaloghFerenc, a vá­sárhelyi csatornamű műszaki ügyintézője.. 12.30 Mozaik. 14.00 Dél-alföldi hírmondó. 14.30 Kulturális ma­gazin. 16.00 Rádió 107. 18.00 Sport.. 19.20 Esti mese. 20.15 Éjszakai cseve­gés. 23.30 Dél-alföldi Hírmondó (ism.). TISZA RÁDIÓ SZEGED Naponta 11-17 óráig a 100,2 Mh-n. Adástelefon: 495-495 Minden órában hfrek, időjárás. 11.05 Hallgasson ránk. Mv.: Száraz Fe­renc. 12.00 Tisza ma­gazin - információs műsor. 13.05 Délutáni randevú. D. tóth Júliá­val. Zenei szerk.: Hor­váth Tibor. RÁDIÓ SZENTES 6—13-ig az URH 106,1 MHz-en, 13-tól 18 óráig az URH 95,7 MHz-n. Tel.: 63/315­482. 6.30-korés 13.30-kor. majd órán­ként helyi hírek, tudó­sítások, időjárás. 6.00 Ébredjen ránk! Zenés reggeli ébresz­tő. 9.00 Délelőtti ma­gazin. Szerk.: Horváth Ágnes. 13.00 Előttünk a hétvége! 15.00 Dél­utáni magazin. Szerk.: Dienes László. A Proscenum Társaság ­avagy a kultúra támo­gatása. A Nyitott Színház. Ha hó lepi be a tájat. ORIENT RÁDIÓ SZENTES Adás naponta 04-07 és 10-13 óra között a 95,7 MHz-en. 4.30-kor és minden óra harmincadik per­cében htrek, sport, időjárás. 5.10 Szfnes események, érdekes­ségek. 6.00 Gazdaper­cek. 6.10 Valaki mondja meg... 6.15 Boldog névnapot! 6.40 Terefere a stú­dióban. 6.50 Sorsolás. 10.15 Lapszemle. 10.40 Aktuális interjú. 11.00 Játék. 12.00 Ze­ne délidőben. horoszkóp 'y KOS: Ezúttal ön­bizalomban sem szenvednek hiányt. Ha kellően következetesen halad az ön által kijelölt úton, nem lesz nagyobb problémája. BIKA: Kevesebbet fecsegjen és akkor nem kerül kellemetlen helyzetbe. Ön nem gondol arra, hogy bármikor fel­használhatják szavait, pont ön ellen. 2J" IKREK: Ideges, békétlen, piszká­lódó. Inkább bújjon kedveséhez, s próbálja meg kamatoztatni abbé­li képességeit, hogy könnyen felejt. 6v? RAK: Átmeneti­leg úgy dönt, hogy hanyagolja prob­lémáit, inkább az élet napos oldalával foglal­kozik. Ha megteheti menjen szabadságra! Sí OROSZLÁN: Semlegesnek ígérkezik a hétvége, ilyenkor kell rendeznie a dolgait. Most tud fog­lalkozni minden apró­sággal, sőt gyermekei­vel is. SZŰZ: Kellemes téli napra virrad. np a csillagok csupa jót ígérnek. Egyetlen dolog felhőzi homlokát, ked­vesével nincsenek azo­nos hullámhosszon. MÉRLEG: Vég­'re eljutott odáig, hogy tervszerűen gondol­kozik az ünnepek lebo­nyolítását illetően. Most az ajándékok vásárlása következne a sorban. m SKORPIO: A ? hétvégén éreztes­se családjával, mennyi­re szereti őket, kényez­tesse valamennyiójüket egyformán. Rendkívüli formában van. VC NYILAS: Min­——den attól függ, az élet mely területén akti­vizálja magát ezen a na­pon. Minden elképzel­hető, csak legyen nyi­tott az eseményekre. BAK: Szeret ün­c——' nepelni, sokat vár ezektől a napoktól. Sok humorral és kedvesség­gel húzza ki magát a kellemetlen események­ből a hétvégén. VÍZÖNTŐ: Rég nem látott ismerő­seivel találkozhat, szán­jon időt a beszélgetésre, a házimunka megvárja. Felelevenedik a távoli múlt. 3 HALAK: Való­színűleg rossz cé­lokat tűzött ki maga elé, s egy rövid időre úgy érzi, elhagyta a szeren­cséje. Ne keseregjen, változtasson irányt! 2600 nm-es. ipari tevékenységre alkalmas, teljes közművel ellátott épület 6000 nm-es telekkel eladó. Érdeklődni lehet: Pályi Zoltán, tel.: 62-342-930 Hódmezővásárhely, Makói út

Next

/
Oldalképek
Tartalom