Délmagyarország, 1997. november (87. évfolyam, 255-279. szám)

1997-11-29 / 279. szám

6 HIRDETÉS SZOMBAT, 1997. Nov. 29. Cserepesi vásár A Cserepes sori piac december 1. és december 24. között mindennap - vasárnap és hétfőn is ­nyitva tart 6 órától 14 óráig. Minden kedves vásárlónak és kereskedőnek sikeres vásárt, kellemes ünnepeket kívánnak a Cserepes Sori Piac Kft. munkatársai. Munkaközvetítés Ausztriába! Idényre vagy hosszabb távra - KÖZVETLENÜL a munkaadóhoz Németnyelv-tudás nem kötelező. Infotelefon: (0-24 óráig): 06-90-826-002 (csak a 62-es körzetből hívható). Hívás díja: 3 Ft/s + áfa Amerika nem takarékoskodik Dél-Autó Kft. 6724 Szeged, Sárosi u. 11. Tel.: 62-486-911 Év végi ajánlat <3*? Márka Motor Évjárat Renault 19 Chamade 1900 ccm, dízel 1990 Renault 19 1400 ccm, benzin 1995 Skoda Felicia combi 1900 ccm, dízel 1996 Audi 100 2300 ccm, benzin 1992 VW Golf II. 1600 ccm, dízel 1987 VW Golf III. 1400 ccm, benzin 1994 Hyundai Lantra 1600 ccm, benzin 1994 Opel Kadett 1600 ccm, dízel 1986 FIAT Tipo Grandturismo 1994 ccm, benzin 1990 • Washington (MTI) Az Egyesült Államok au­tósai az idén rekordmennyi­' ségű benzint használnak el, mert mind többen ülnek át kevésbé takarékos, ám gyor­sabb gépkocsikba. A nyáron a napi benzinfogyasztás elér­te az 1,35 milliárd litert, a ja­nuári-augusztusi időszak át­lagfogyasztása pedig 1,27 milliárd volt. Az amerikai benzinfogyasztás növekedé­sének fő okai: több autó jár az utakon és gyorsabban, hi­szen a hatóságok felemelték a megengedett sebességha­tárokat. Az amerikai Környezetvé­delmi Hivatal adatai szerint 10 autó közül 9 üzemanyag­fogyasztása 100 kilométeren­ként meghaladja a 8 litert, minden ötödiknek pedig 12 A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője az 1996. évi (Hszt) XVIII. tv. 45. § alapján pályázatot hirdet a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Egészségügyi Osztályán (Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24.) szakorvosi munkakör betöltésére. A munkakör: hivatásos tiszti beosztás. Bérezés az 1996. évi XVIII. tv. 100. § szerinti besorolás alapján. A szakorvos feladatkörébe tartozik a személyi állomány gyógyí­tó-megelőző alapellátása - a felvételre jelentkezők előszűrésére ­az időszakos alkalmassági vizsgálatok készítése - település­egészségügyi, közegészségügyi és járványügyi feladatok ellátása. Az alkalmazás feltételei: - büntetlen előélet - magyar állampol­gárság - fegyveres szolgálatra alkalmasság - férfiaknál letöltött sorkatonai szolgálat - maximum 45 éves életkor - orvosi diplo­ma, szakorvosi képesítés (általános orvostani, házi orvosi vagy belgyógyászati) - legalább 5 éves orvosi gyakorlat. A pályázathoz csatolni kell: - a jelenlegi munkáltatót és a mun­kakört is megjelölő, részletes önéletrajzot, amelyhői az alkalma­zás fenti feltételei megállapíthatók; - az orvosi diplomáról, szak­képesítéseiről kiállított okiratok másolatát. A pályázatot a megjelenéstől számított 15 napon belül kell be­nyújtani a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság személyzeti osztályára. Clm: Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24. A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad dr. Unger Lőrinc ro. alezredes. Tel.. 62-421-126 vagy 62-477-577/13-80-as mellék. A pályázatokat az elbírálás után írásbeli értesítéssel visszaküld­jük. AKCIÓ AKCIÓ AKCIÓ AKCIÓ A Karakter Üzletlánc különleges ajánlata Karácsonyig minden vasárnap nyitva tartunk. Minden cipőre és ruházati termékünkre 20% árengedményt adunk. Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat mindhárom üzletünkben. Szeged, Fekete sas u. 20. Szeged, Fekete sas u. 19-21. Szeged, Kigyó u. 7. sz. alatt. AKCIÓ AKCIÓ AKCIÓ AKCIÓ Szegeden, a Napos úton, a BMW Szalonnal szemben 1000 nm raktár + 300 nm iroda kiadó vagy eladó. Az ingatlanhoz 10 000 nm beépítetlen terület tartozik. Tel.: 06-62-488-455. Ö HA.YARHHAZ Ingvásár szombaton és vasárnap 20-50%-os árengedménnyel a KOMPLETT RT. emeleti férfiosztályán. Nyitva: Szo.: 8.30-14-ig Vas.: 9-13-ig Akció az Autofer Rt.-nél! Az Autofer Rt. közel ötven éves tradícióval rendelkező cég az autóipari szakmában. Tevékenységi körünk sokrétű - mondja Rózsa Ferenc üzemigazgató. Foglalkozunk alkatrész­gyártással, felépítmény­gyártással, rendel­kezünk felújítóüzemmel és értékesítjük illetve szervizeljük a Renault haszongépjárműveket. Haszongépjárművek és autóbuszok forgalombiztonsági berendezéseit, ezek javító alkatrészeit gyártjuk .Kormány­rudazatokból az Ikarus első beszállítói vagyunk. Szakembereink az ISO 9001 nemzetközi szabvány szerinti minőségbiztosítási rendszer alapján dolgoznak, valamint minden forgalombiz­tonsági alkatrész csak úgy kerülhet forgalomba, ha annak megfelelő minőségét az Autófőfelügyelet is tanúsítja. Mindez garan­cia az itt vásárlóknak. Közvetlen exportot bo­nyolítunk le Németor­szágba, Szlovákiába, Lengyelországba, Bulgáriába, Hollandiába és ezen felül közvetett módon minden olyan országba, ahova Ikarust adtakel. Milyen munka folyik a felújítóüzemben? Felújítóüzemünknek két ágazata működik, a jármű- és az alkatrész­felújítás, de foglalkozunk még hűtő- és klímaberendezések beé­pítéséveljavításával. Mi jellemzi a felépít­ménygyártást? A megrendelő igé­nyeihez maximálisan alkalmazkodó variál­hatóság. Kínálatunk óriási, a lószállító felépítményektől egé­szen a virágszállító hűtő­berendezésekig. Az Autofer Rt. a Re­nault tehergépjármű­vek hivatalos márka­kereskedője. Mit kell tudni a mostani Renault akcióról? - kérdezem Török Béla kereskedel­mi vezetőtől. Akciónk keretében most kedvező áron vásárolhatják meg az érdeklődők a számukra legmegfelelőbb teher­gépkocsi típust 3,5-40 tonnáig. IFA, AVIA, R0BUR járművek kivál­tására több lehetőséget kínálunk. Kedvezményeket biztosítunk a Renault Premium típusokra, valamint hihetetlenül kedvező bevezető áron juthatnak hozzá az új Renault Magnumhoz. Lebonyolítjuk használt haszongépjárművek forgalmazását, vételét, eladását. Fényképes adatbankunk segítségé­vel több ezer gépjármű közül választhatnak. Az akció részleteiről az Autofer Rt. székhelyén érdeklődhetnek, melynek címe: Szeged, Vásárhelyi Pál út 4., telefonszáma: 62/466-180. (x) KOZLEMENY Őstermelői igazolvánnyal rendelkezők figyelmébe! Azok a személyek, akik személyi igazol­vánnyal és őstermelői igazolvánnyal is rendelkeznek, az 1997. évben hatályos társadalombiztosítási jogszabályok értel­mében 11,5%-os mértékű egészségbiz­tosítási járulék, illetőleg az Alkotmány­bíróság határozatára tekintettel 1997. június 10-ig egészségügyi hozzájárulás fizetésére kötelezettek. A társadalombiztosítás munkatársai annak a személynek, aki május 31-ig kérte nyil­vántartásba vételét, a bejelentkezés alkal­mával arról is tájékoztatást adtak, hogy az őstermelő saját maga, valamint alkalma­zottai utáni járulék- és egészségügyi hozzájárulás bevallási és befizetési köte­lezettségének 1997. november 30-ig jogkövetkezmények nélkül tehet eleget. Kérjük érintett, tisztelt Ügyfeleinket, hogy a megyei egészségbiztosítási pénztárak mun­káját segítsék elő azzal is, hogy kötele­zettségüket az említett határidőig felszólítást nélkül teljesítik. Ismételten kérjük azokat a személyeket, akik ez ideig még nem jelentkeztek be, hogy törvényben előírt kötelezettségeik teljesítése érdekében keressék fel a területileg illetékes megyei egészségbiztosítási pénztárat (kiren­deltséget). Budapest, 1997. november 24. Köszönettel: Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Országos Egészségbiztosítási Pénztár liternél is több kell száz kilo­méter megtételéhez. A hiva­tal úgy értékeli, hogy meg­torpant a takarékosság fejlő­dése, a jövő évi autómodel­lek tervezői inkább a külcsín­re helyezték a hangsúlyt - a vevők igényéhez igazodva. A takarékosság ugyanis az Egyesült Államokban nem szempont: egy százalék alatt van a 100 kilométerenként 6 liternél többet nem fogyasztó típusok eladásának aránya. Mindennek a legfőbb oka persze az, hogy olcsó a ben­zin: nagyjából 50 magyar fo­rintnak megfelelő centbe ke­rül litere. Húsz évvel ezelőtt - a nagy olajválságok hatására ­az amerikai kongresszus megkövetelte, hogy az ameri­kai átlagszemélyautó fo­gyasztása valamivel 9 liter alatt legyen. Akkoriban a te­herautópark a közúti jármű­veknek csupán az egyötödét jelentette. Mostanra a hivata­losan könnyű teherautók ka­tegóriájába soroltakkal - a furgonokkal, a pickupokkal, a minivanekkel - együtt elér­te csaknem az 50 százalékot. A hivatal mindazonáltal az idén is közzétette üzem­anyagtakarékossági személy­autó toplistáját. Ezt kilenc év óta immár nyolcadszor a Chrysler Geo Metró vezeti. Második a Volkswagen Jetta, harmadik a VW Passat, ne­gyedik a VW Passat Wagon, ötödik ismét egy Geo Metró (az erősebb motorú), hato­dik a Suzuki Swift, a hetedik és nyolcadik helyen Honda Civic-kek állnak. Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy közmegbízatás ellátása miatt ügyvédi tevékenységemet 1997. november 28-tól kezdődően szünetelletnem kell. A Szegedi Ügyvédi Kamara a folyamatban lévő ügyek vitelére irodagondnokként jelölte Nagy Miklósné dr. ügyvédet. Irodájának elme: Szeged, Sólyom u. I l/B. Telefonszáma: 481-137. Szegedi és algyői irodámban a fenti időponttól kezdődően az ügyfélfogadás szünetel. Dr Piri József Ügyvéd Néhány sor az étlapról Steffl korsó 150 Tokaji folyóborok 1 dl 60 Rántott gombafejek 200 Dixie-omlett 200 Türós csusza 150 Lasagne 320 Fokhagymás flekken 520 Tiratnisu 190 Előfizetéses ebéd (A, B) 200 Ft A nyári kertben megszokott üde levegő a télikertben is. Fi fasor 16. Tel.: 632-183 Állattartók figyelmébe! Magyartarka bika exportra, 450-650 kg között: Extrém: 250-260 Ft I. o.: 230-250 Ft II. o.: 210-230 Ft UI.o.: 200-210 Ft Magyartarka üsző exportra, 450 kg felett: Extrém: 215-225 Ft l.o.: 205-215 Ft D. o.: 195-205 Ft Saját vágóhídra fekete bikát, üszőt és selejt tehenet megegyezéses áron vásárolunk. Érdeklődni: Atalante Kft. Orosháza, Csendes u. 5. Tel.: 68-312-186, 68-413-871,60-304-727 Ópusztaszer önkormányzata hasznosításra bérbe adja megállapodás szerinti időre az ópusztaszeri felvásárló telep épületét és a hozzá tartozó, bekerített területet. A tevékenység és az irányár megjelölésével, kéljük az ajánlatokat megtenni az Ópusztaszeri Polgármesteri Hivatalba Ópusztaszer, Tóhajlat 130. Tel.: 62-275-011, fax: 62-275-077. A telep a helyszínen megtekinthető. CENTRUM BEVASARLOVASARNAP november 30-án, 9—13 óráig a CENTRUMBAN bakfis kötött pulóver 3690-ft-hetytiTt 1980 Ft fekete, rövid blézer S&K^FHrciyefl 3180 Ft gyermek sportcipő 390^FHrctyétt 2590 Ft színes talpú vászoncipő lSÖO-tt-hrtyETT 800 Ft mintás férfimellény 45004^-hriySff 2980 Ft plüss női garnitúra 6980-ft-hriyefi 4500 Ft 2 db-os Triumph tanga á9tt#4idyetc 290 Ft alsószoknya 15MWidyett 99 Ft KARÁCSONYRA: 800 g-os Nesquik kakaó 499 Ft BUNDAVÁSÁR Tomy játékok bemutatója 24 részes evőeszközkészlet 3990 Ft DIVATCENTRUMBAN férfi- és női meleg zoknik 150 Ft-tól és női vastag harisnyanadrágok sportszerek nagy választékban, Lisa de Luxe és Ellen Betrix kozmetikumok engedményes áron!

Next

/
Oldalképek
Tartalom