Délmagyarország, 1997. szeptember (87. évfolyam, 203-228. szám)

1997-09-01 / 203. szám

2 KÜLFÖLD HÉTFŐ, 1997. SZEPT. 1. Halál, egyenes adásban rtgy régi filmben Michel Piccoli játszotta azt a tele­JOj vtziós sztárkóklert, aki életre-halálra folytatott em­bervadászatot közvetített „élő egyenesben", kielégítvén a közönség legalja igényeit. Piccoli a gátlástalan, min­denen és mindenkin áttaposó riportert játszotta, aki csak egyetlen istenséget ismer el maga fölött: a Szenzá­ciót. S mert minden fikció előbb-utóbb valósággá válik, most itt van nekünk az „igazi szenzáció", amely a világ hírműsorainak élére került: Lady Diana halott. Halál­ba hajszolták a „bombáihírekre" éhes lapok riporterei. Lady Di, akit nem lehetett nem szeretni azóta, hogy megtörten, smink nélkül, szemei körül sötét árnyékok­kal ült a fölvevőgép elé, s elmondta, hogyan élt a jó hír­nevére oly kényes Buckingham Palotában, milyen fa­gyos és rideg légkör vette körül, mert a királyi család sohasem fogadta be igazán, hogy válása után még a trónörökös gyermekeitől is el akarják szakítani, s mennyi fájdalmat okozott neki a kiközösítés és a szere­tetlenség. S eközben Diana, az egykori óvónő alakjából, arcából, gesztusaiból csak úgy áradt a szeretet. Nép­szerűségét is arra használta, hogy fölhívja a figyelmet a világot elborító szenvedésre, s enyhítsen a fájdalmakon ott, ahol lehet. A hírlapírás söpredékének azonban ez nem volt elég érdekes, ők hálószobatitkokat akartak, pletykát, intrikát, sikamlós történeteket, lehetőleg fény­képekkel „hitelesítve." M egkapták. A szennylapok fotósai, akik üldözőbe vették a hercegnő kocsiját, nem is álmodhattak arról, mekkora témát kaphatnak lencsevégre. „Lady Di kilép a szállodából"; „A hercegnő és egyiptomi sze­retője menekülnek a sajtó elől"; trA fekete Mercedes nyomában"; „A végzetes baleset" - szenzációs címek a szenzációs képekhez. Az utolsó interjújában a sajtó ke­etlenségét fájlaló Dianát mindez már nem érintheti, g veled. Hercegnő...! Meghalt Diana hercegnő Mire jók az SS-23-asok? • Pozsony (MTI) A Pravda pozsonyi napi­lap egyik hétvégi kommen­tárjában ismételten a szlo­vák hadsereg tulajdonában található SS-23-as rakéták kérdésével foglalkozik. Em­lékeztet rá: a Cseh Köztár­saság önként megsemmisí­tette saját rakétáit, amivel időlegesen meggyöngítette saját védelmi képességét, ennek árán viszont megnö­velte NATO-tagságának esélyét. Miután Szlovákiát nem hívták meg a NATO­ba, a hordozórakéták meg­semmisítése sokkal érzéke­nyebb probléma lett; az or­szágnak fel kell készülnie az egyéni védelmi stratégia kialakítására. Ebben a hely­zetben, képletesen szólva, még egy „légpuska" is jól jön, nemhogy néhány SS­23-as. Ennek ellenére he­lyénvaló a kérdés: kivel szemben tudja Szlovákia még a hordozórakétákkal együtt is megvédeni magát, ha három oldalról NATO­tagállamokkal, keleten pe­dig a tízszer nagyobb Ukraj­nával lesz határos? Kasza a VMSZ elnöke • Szabadka (MTI) A Vajdasági Magyar Szö­vetség (VMSZ) szabadkai közgyűlésének résztvevői újabb négy évre elnökké vá­lasztották Kasza Józsefet. szeptember 1-15-ig Uj CQ S I £ £ akció BEFA GYÁRI BAJAI NYÍLÁSZÁRÓK ÁR TEL, TOPLAN HÓ- és HANGSZIGETELŐK MOFA FAROSTLEMEZ •15% •10% •10% TÜZELŐANYAGOK, TÉRBURKOLÓK, NEMES- és LÁBAZATI VAKOLATOK LK.E.0D WEZcffi ADEAEKCDN 8 KŐPOR: B"450Hq STUK. NÁD:8 600\k CSEH KOKSZ: "29101\ Gyászoló tömeg Londonban, a Buckingham-palota előtt. (MTI Telefotó) • Párizs (MTI) „Diana hercegnőt, a modern, bátor, az embe­ri gondokra oly érzé­keny asszonyt nagyon szerették Franciaország­ban. Halála fájdalmasan megrázza országunkat" - jelentette ki Jean-Pierre Chevenement francia bel­ügyminiszter vasárnap hajnalban a párizsi Pitié­Salpetriere kórházban, ahová a 36 éves her­cegnőt az éjjel egy óra­kor bekövetkezett tragi­kus gépkocsibaleset után rendkívül súlyos állapot­ban szállították. Az orvo­sok három órán át küz­döttek az életéért, gége­metszést hajtottak végre, majd két órán át szív­masszázst kapott, de a hercegnő már nem nyer­te vissza eszméletét. Haj­nali 4 órakor bekövetke­zett halálát végső soron a tüdejében valósággal szétrobbant artéria okozta. Chirac franca elnök, majd a tragédia miatt La Rochelle­ből visszatért s egy órára a párizsi kórházba látogató Jospin kormányfő fájdalmas döbbenetének adott hangot, s mély részvétét fejezte ki a londoni királyi családnak, az áldozatok rokonainak és az egész brit népnek. A baleset nem sokkal vasárnap hajnali egy óra előtt következett be Párizs szívében. A „paparaz­zik", a pletykalapok „hiéna fotósai" elől szökni igyekvő hatalmas fekete Mercedes 600-as a Pont de l'Alma híd alatt átvezető, kissé leszűkülő alagútban a legalább 150 km/órás sebessége miatt nem tudta bevenni az enyhe bal­kanyart. Hatalmas erővel ne­kiütközött a szemben lévő sá­vokat elválasztó betonosz­lopk egyikének, majd a jobb­oldali falnak. Hiába működ­tek a légzsákok, az ütközés ereje oly nagy volt, hogy a megerősített Mercedes hűtője berepült az utastérbe: A meg­erősített karosszériájú autó totálkárossá lett, csupán a Csomagtartója maradt úgy­ahogy ép. Az áldozatokat csak a tető szétvágása után tudták kiemelni a mentők. A 42 éves Dodi al-Fajed, Diana milliárdos egyiptomi barátja - apja egyebek közt a londo­ni Harrod's áruház és a pári­zsi Ritz luxushotel tulajdono­sa - azonnal életét vesztette, akárcsak a gépkcsi vezetője. A negyedik utast, Diana her­cegnő testőrét súlyos sérülé­sekkel szállították kórházba. Az első rendőrségi informá­ciók szerint a Mercedest kö­vető fotósok autója, illetve motorjaik nem voltak közvet­len részesei a balesetnek. A járműveket a hatóságok azonnal lefoglalták, s a tele­objektívekkel felszerelt fotó­sokat - akik elsőként látva a tragédiát, számos fotót készí­tettek a helyszínen - kihall­gatásra bevitték a rendőrség­re. Diana és barátja szombat délután érkezett a francia fővárosba, ahol a Champs Elysée-n tett sétájukat már paparazzik és persze más ér­deklődők tömege követte. Ezért az al-Fajed tulajdoná­ban lévő Ritz szállóban egy gyors gépkocsit kértek, amellyel Dodi magánlakására kívántak éjfél után eljutni. A Mercedest a szálloda bizton­sági szolgálatának egyik tag­ja vezette. A párizsi rendőrség elitegységét, az amúgy csak súlyos bűntettek­kel foglalkozó Bűnügyi Osz­tagot bízták meg a Diana her­cegnő halálát okozó tragikus autóbaleset okainak felderíté­sével. Károly wales-i herceggel kötött házassága alatt, majd tőle való, öt évvel ezelőtti különválása után is Diana mindvégig a pletykaéhes eu­rópai lapok, de főként a brit sajtó gátlástalan „érdeklődé­sének" célpontja volt, ma­gánéletének legapróbb rész­leteit is igyekeztek feltárni és szenzációként eladni. Utolsó interjújában, amely négy napja jelent meg a Le Mon­de-ban, maga Diana her­cegnő is szokatlan nyíltság­gal jelentette ki: „A sajtó ke­gyetlen. Soha semmit nem bocsát meg, csak a hibákat hajszolja. Minden jószándé­kot kiforgat, minden lépést, gesztust kfogásol. Azt hi­szem, külföldön (ti. Anglián kívül) ez másként van. Szíve­sen és olyanként fogadnak el, amilyen vagyok. De Nagy­Britanniában ennek az ellen­kezője történik. Bárki más az én helyenben már messze el­ment volna onnan, de én nem tehetem. Nekem ott élnek a fiaim." Ez az interjú egyéb­ként nagy vihart kavart a brit szigeteken, mert Diana igen határozottan bírálta benne a korábbi londoni konzervatív kormányt, egyebek közt azért, mert hosszú éveken át - szemben Tony Blair minapi kezdeményezésével - semmit nem volt hajlandó tenni a vi­lágszerte emberi tragádiák tömegét okozó taposóaknák betiltása ügyében. Diana hercegnő különö­sen az utóbbi években arra használta fel népszerűségét, hogy felhívja a világ figyel­mét az emberiség különféle bajaira. E fontos ügyek „nagykövetasszonyaként" lá­togatott el például legutóbb Boszniába a taposóaknák megnyomorított áldozatait felkeresve - miközben a pletykalapok többnyire az új barátja társaságában őt ábrá­zoló fotókat közölt. Talán en­nek is tudható be, hogy - leg­alábbis a Paris Match vasár­nap déli közlése szerint - a brit színes magazinok jelez­ték: nem hajlandók egyetlen fényképet sem megvásárolni a Dianát és Dodi al-Fajedet a balesetig üldöző fotósoktól. A francia politikai élet szá­mos képviselője nyíltan őket tette-teszi felelőssé a balese­tért. Laurent Fabius parla­menti elnök szerint e tragédia is bizonyítja, hogy néha a fo­tók, a szavak és a különféle magatartások is képesek ölni. Elisabeth Guigou kulturális miniszter szerint felül kell bí­rálni a „paparazzi-tevékeny­ség engedélyezési gyakorla­tát, azt, hogy ők is bizonyos kedvezményt jelentő újság­író-igazolványt kaptak". P^LL legújabb GARZON STUDIO SZEGED, Attila u. 17-19. Tel./fax: 62/329-499 Nyitva: H.-Cs.: S00-^30 p: 800—1400 Várjuk megtisztelő GARZON látogatását! BÚTOR 8 Irodai munkahe­lyek, ügyfélforgal­mi irodák, konfe­renciatermek, egészségügyi és oktatási intézmé­nyek KOMPLETT BEBÚTOROZÁSA KERESKEDELMI ES IDEGENFORGALMI TOVÁBBKÉPZŐ KFT CSONGRÁD MEGYEI KÉPVISELETE Tanfolyamok A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. az alábbi tanfolyamokat indítja: Kereskedelem: kereskedő-boltvezető, ABC-eladó, pénztárgépkezelő, drogériakereskedő, kereskedelmi menedzser, marketing- és reklámmenedzser, marketing- és reklámügyintéző. Idegenforgalom: idegenvezető és hostess, idegenforgalmi ügyintéző, falusi vendéglátó. Vendéglátás: vendéglátó üzletvezető, mixer, gyorsétkeztetési eladó, szakács, pincér. Munkanélküliek egyéni képzési támogatást igényelhetnek. Részletfizetési kedvezmény: 4 részlet. Felvilágosítás, jelentkezés: Kereskedelmi és Idegenforgalmi Továbbképző Kft. Szeged, Deák F. u. 22., 1. em. 8. Tel.: 325-805, naponta 9-13 óráig. A német államié Moszkvában • Moszkva (MTI) Moszkvába érkezett teg­nap este ötnapos hivatalos látogatásra Román Herzog német államfő. A magas ran­gú vendéget az orosz fővá­ros Vnukovo-2 kormányre­pülőterén Viktor Csernomir­gyin kormányfő és Jevgenyij Primakov külügyminiszter fogadta. Herzog személyé­ben az országegyesítést kö­vetően először jár német ál­lamfő az orosz fővárosban. Legutóbb 1987-ben látoga­tott Moszkvába (akkor még a szovjet fővárosba) Richárd von Weizsaecker, az NSZK elnöke. Herzog egyébként korábban, a német szövetsé­gi alkotmánybíróság elnöke­ként már tárgyalt Moszkvá­ban. Közös hadtest • Varsó (MTI) Háromnemzetiségű közös hadtest létrehozásáról dön­tött a lengyel, a dán és a né­met védelmi tárca vezetője. A Mazuri-tavaknál lévő Ni­dzicában vasárnap véget ért tanácskozáson Stanislaw Dobrzanski, Hans Haekke­rup és Volker Rühe olyan dokumentumot írt alá, amely rögzíti a majdan a NATO­struktúrán belül működő kö­zös hadtest létrehozásával megbízott háromoldalú munkabizottság feladatait. A megállapodás szerint a had­test a NATO kibővítését kö­vetően, azaz 1999-től Kö­zép-Európa északi részén fog állomásozni, többnemze­tiségű parancsnokság irá­nyítja majd, működési költ­ségei pedig egyenlően oszla­nak meg a három ország kö­zött. Kormány és egyház • Stockholm (MTI) Svédországban a kor­mány és az egyház közösen 1 milliárd koronát (25 milli­árd Ft.) fordít a következő három évben arra, hogy több ezer új munkahelyet létesít­sen a kultúra, az építőipar és a környezetvédelem terüle­tén. A kormány 150 millió koronával járul hozzá az ak­cióhoz, amely ősszel indul és 4200 új munkahelyet te­remt. Az egyház az egyház­megyék pénzalapjait mozgó­sítva támogatja a munka­helyteremtési programot. Svédországban júliusban 9,1 százalékra szökött fel az ál­lástalanok aránya a júniusi 8,8 százalékról. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat az 1997/98-as tanévben az alábbi végzettséget adó tanfolyamokat indítja: - vámkezeldi - vámügyinétző - középfokú személyügyi (munkaügyi) - középfokú tb-Ugyintézó - környezetvédelmi asszisztens. A munkanélküliek a munkaügyi központ támogatását kérhetik. 3 Bővebb felvilágosítás a 62- 8 312-458, 321-733-as telefonon, munkanapokon 8-15 óráig. Részvénytársaság felsőfokú növényvédelmi szakképzettséggel és jogosítvánnyal rendelkező munkatársat keres üzletkötői munkakörbe. Kereskedelemben jártas, tárgyalóképes jelentkezők kézzel írott önéletrajzát várjuk a 1553 Budapest _ 134., Pf.: 45. címre, g NYITVATARTAS: H-P:n30-írí30Sz:rf-r

Next

/
Oldalképek
Tartalom