Délmagyarország, 1997. július (87. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-19 / 167. szám

ört bö íé +.ES/ , Fa Országgyöíési KönVVtá' Miománvából törölve Elszigetelődik Szeged, a fesztiválváros? (9. oldal) ^ ALAPÍTVA: 1910-BEN ^ DELMAGYARORSZAG SZOMBAT, 1997. JÚL. 19., 87/167. wmmmmm ••••••••••••••• ÁRA: 33 FT Mégis megvolt a premier! Esöisten siratta a szabadtérit Zárt közgyűlés A Torony alatt - zárt ülésen - igen mondtak a Tescónak a Franciahögyre. (5. oldal) Olajbárók pénzmosodája Mivel a családtagok nevére írt vagyon „szent", nincs mit elkobozni. (7. oldal) Aranyos ifik A szegedi országos evezősbajnokságon újabb szegedi arany született. (11. oldal) Magyar segély O Budapest (MTI) Tegnap a délutáni órák­ban indult útnak az árvíz súj­totta Lengyelországba az a magyar segélyszállítmány, amelyről csütörtöki ülésén döntött a kormány. A konvoj nagy teljesítményű szi­vattyúkat és híradástechnikai eszközöket vitt - jelentette be a belügyminiszter. Kun­cze Gábor, mint a közép-eu­rópai térség árvízkárosultjai­nak megsegítésére létreho­zott tárcaközi operatív bi­zottság vezetője, arra kérte a lakosságot, hogy egyéni adományokkal ne induljanak el, segítségüket a vöröske­reszt és más karitatív szerve­zetek közvetítésével juttas­sák el. Hitelezett Ikarusok A közönség az esőben is kitartott. (Fotó: Karnok Csaba) O Munkatársunktól Tegnap este, nem sokkal nyolc után, esni kezdett. A lehető legrosszabb kilátások egy szabadtéri előadás szá­mára. Aztán - szerencsére ­az eső elállt, és este tízkor megszólalhattak a fanfárok, felgördülhetett a képzelet­beli függöny a Dóm téri csillag- és felhőtetős szín­házban, s zajos szóváltással elkezdődött a nagy színjá­ték. Rostand Cyrano de Bergerac cfmű romantikus verses drámájának bemuta­tójával mégiscsak megnyílt a Szegedi Szabadtéri Játé­kok idei évadja. A száz esztendővel ez­előtt íródott, szuggesztív erejű, ragyogó nyelvezetű, könnyed szellemességű és gyengéden lírai darab hatá­sa máig nem vesztett erejé­ből. A zenés betétekkel, dina­mikus akciókkal, csatajele­netekkel és különleges szín­padi megoldásokkal színesí­tett előadást Szikora János rendezte. A címszerepet Cserhalmi György alakítot­ta. A lendületes verselésben partnere volt még Gryllus Dorka (Roxáne), Quintus Konrád (Christian), Blaskó Péter (Le Bret), Hirtling István (Guiche gróf) és Ki­rály Levente (Ragueneau). • Budapest (MTI) Ez év novemberéig újabb 403 Ikarus autóbuszt szállít Moszkvába az Ikarus Rt. Az export finanszírozását az a július 3-án, Moszkvában aláírt szerződés biztosítja, amelynek keretében a vevő, a moszkvai városi közleke­dési vállalat az orosz Rosszijszkij Kredit Bankon keresztül 42 millió 895 ezer USA-dollár értékű vevőhi­telt vesz fel a BNP-Dresd­ner Bank Hungaria Rt. által szervezett konzorciumtól ­jelentették be pénteken a BNP-Dresdner Bank Hun­garia Rt. sajtótájékoztató­ján. Vigyázat, csaló! • DM információ Egy polgár telefonált a „Szeged l-es" postahivatal­ba, hogy a városban újabb trükkel próbál pénzt kicsalni idős emberektől egy szélhá­mos. A szemtanú szerint egy körülbelül 30 év körüli, 180 centiméter magas, 75-80 ki­logramm súlyú, rövid barna hajú, kék színű farmernadrá­got és rövid ujjú inget viselő férfi azzal állított be egy bel­városi ház egyik lakásába, hogy tévédíjat szed, fizesse­nek ezer forintot. A „díjbe­szedő" azzal vált gyanússá, hogy az összeget olyan, 70 évesnél idősebb emberektől is kérte, akiknek nem kell té­védíjat fizetniük. A pénzszerzési trükk ötle­tét valószínűleg az adta, hogy a posta az elmúlt két hétben minden család levél­szekrényébe eljuttatott egy nyilatkozatot azzal a kérés­sel, hogy aki televízió készü­léket üzemeltet e nyomtatvá­nyon adja meg adatait. A Magyar Posta a nyilatkoza­tok gyűjtésével párhuzamo­san, júliusban valóban szed tévédíjat is. A díjbeszedést azonban a lakók által jól is­mert postai kézbesítők vég­zik, akik két havi tévé-üze­meltetési díjról, összesen 1060 forintról, névre szóló nyugtát adnak. Ha nem a postás kézbe­sítő csönget a tévé-díjért, hívni kell a rendőrséget, hogy az egyelőre ismeretlen kilétú csaló mielőbb hűvösre kerüljön! • NB /., első forduló BVSC-Debrecen 2-1 (2-0) • Zugló (MTI) Szőnyi út, 3000 néző, V: Hanacsek, gólszerzők: Po^ temkin (26.), Usvat (35.),'il­letve Gyurisics (65.) •Szakadó esőben kezdő­dött az 1997/98-as labdarű­góidény. A rendkívül csú­szós és mély talajon a játé­kosok kezdetben még sokat csúszkáltak, később azpnban jót alkalmazkodtak az „özönvíz" okozta gondok­hoz. A zuglói vasutasok a deb­recenieknél jobban feltalál­ták magukat a pályán - az első félidőben. A második játékrész a hajdúságiak eny­he fölényében telt el, ez azonban csak a szépítésre volt elegendő. • Megkezdődött a countryfesztivál Bedübörögtek a kamionok Hiába voltak borúsak a kilátások, úgy látszik, az égiek is kíváncsiak a VII. nemzetközi kamio­nos countrytalálkozóra. Tegnap délután bedübö­rögtek Szegedre az or­szágúti mamutok, s va­sárnapig nem is távoz­nak innen. Az új kamionparkolóban, az 5-ös főút mellett gyüle­keztek péntek délután a köz­úti fuvarozáshoz kötődő szakemberek - sofőrök, cég­vezetők és érdekvédelmi szervezetek vezetői -, ahol elhelyezték a közúti jár­művezetők emlékművének alapkövét. A Magyar Közle­kedési Közművelődési Ala­pítvány által építendő szob­rot a tervek szerint jövőre, a nyolcadik találkozón avatják fel. A meteorológusok napok óta kiterjedt frontrend­szerről, kettős ciklonról és hétvégi országos esőről be­szélnek. Borús volt az ég péntek délután is, ám ez nem riasztotta el azt a t^eze^ em­bert, akik kilátogattak a sze­gedi rakpartra, hogy meg­csodálják a bevonuló kon­vojt, s végighallgassák a megnyitót. Nem kellett so­A szegedi rakpart régi ismerősei a kamionok. (Fotó: Nagy László) káig biztatni a közönséget, hogy nézzék meg alaposab­ban is a jármúvéket - né­hány perc alatt elözönlötték a rakpartot. * A' sofőrök türelmesen és büszkén állták a rohamot,­szívesen mutatták meg „munkahelyüket") a gyerme­keknek. , ''' A fesztiváii hangulat a ma folytatódik, Sziksóstóra vár­nak mindenkit, ahol délelőtt - rossz idő esetén is - a DAF nagydfjért küzdenek a terepügyességi versenyen a sofőrök, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének különdíjáért a főnökök. De lesz még kamionkiállttás, kamionhűzó-verseny, s meg­annyi vidám program. Az estét nemzetközi country­fesztivál záija. A találkozó utolsó napján, vasárnap 2 órától zajlanak a West Nagydíj kamionos gyorsulási verseny futamai a Móravárosi körúton. T. V. Bankrablónak néztek két magyart • Pozsony (MTI) Pozsony legforgalmasabb központi terén kirabolták a szlovák-osztrák Ludová Ban­ka-Volksbank fiókját. Az esemény még szerdán történt. A rendkívüli rendőri intézke­dések során tévedésből két magyar állampolgárt is őrizet­be vettek, majd elnézést kér­tek tőlük és elengedték őket ­számol be az eseményről a pozsonyi Új Szó pénteki szá­ma. A bank őrző-kamerái jó minőségű - a rendőrségi fel­hívásokból azóta jól ismert ­videofelvételeket készttettek a bankrablókról, akiket már az Interpol is nagy erőkkel kö­röz. Az Új Szó szerint szer­dán délután egy pozsonyi szálloda két magyar állampol­gár által bérelt szobájába vá­ratlanul tíz fős - álarcos, géppisztolyos - kommandó tört be, és a szoba lakóit meg­bilincselték, majd mind­kettőjüket bekísérték a rendőrségre. Kiderült, hogy a két magyar állampolgárban valaki a bankrablókat vélte felismerni és e gyanú alapján tett ellenük bejelentést a rendőrségen. A két magyar férfi üzleti tárgyalások miatt tartózkodott a szlovák fővá­rosban, ahol mobiltelefonokat forgalmazó vegyes vállalatot szeretnének alapítani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom