Délmagyarország, 1997. április (87. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-04 / 78. szám

8 AKTUÁLIS PÉNTEK, 1997. ÁPR. 4. Budaszex • Róma (MTI) A piros lámpás Ma­gyarország fővárosa Bu­daszex - írta a La Re­pubblica címú tekinté­lyes olasz napilap, amely szerdai számá­ban egész oldalas ri­portban számolt be ar­ról, hogy Magyarország a pornófilmek gyártásá­ban Európa elsó számú nagyhatalma lett. Az olasz lap szerint némi diszkrécióval Magyarorszá­gon bárhol lehet pornófilmet forgatni: a budapesti 18-as villamoson vagy a keszthelyi Festetics-kastélyban, a Gel­lért Szálló termálfürdőjében vagy a repülőtéren. „Az utolsó vonat" című művet egy pályaudvaron vették fel, ahol a forgatás miatt még a vasúti menetrendet is sutba dobták. A készülő „Háborús napok" című alkotáshoz a hadsereg kölcsönöz majd harckocsikat - Irta a La Re­pubblica. A magyarországi pornó­filmgyártást az olasz pornói­par királya, Riccardo Schic­chi és Gianfranco Romagno­li, a budapesti Touch Me ügynökség vezetője ellenőr­zi. Schicchi az olasz lapnak elmondta, hogy eddig a vilá­gon bárhol, ahol pornóforga­tásba kezdett, akadályokba ütközött, egyedül Magyaror­szágon nem. „Magyarország ma a tegnap Párizsa, csak fi­zetsz, a bürokrácia gyors és készséges. Forgattam pornót templomokban és a Lenin­szobor tövében is, amikor az még a helyén állt. A pornó senkit nem sért, aki pénzt visz haza, arra felnéznek" ­jelentette ki. Romagnoli némileg visz­szafogottabb véleményt fo­galmazott meg: „Nem igaz, hogy Magyarországon bár­hol lehetne pornót forgatni. Ha az utcán csinálod, telje­sen nyíltan, még meg is ver­hetnek" - ismertette az alapvető szabályokat. A La Republica mindenesetre Ro­magnoliról egy olyan fotót közölt, ahol a Touch Me ve­zetője a Parlament épülete előtt, a nyílt utcán ölelgeti két félmeztelen női alkalma­zottját. A magyar siker titka az olasz lap írása szerint a tör­vényi tilalmak hiánya mellett azzal magyarázható, hogy az árak alacsonyak, a filmkészí­tők viszont igazi profik. „Az igazi szégyen az, hogy egy lány bolti eladóként havi 30 ezer forintot keres, nem pe­dig az, hogy 100 ezer forin­tért a kamera előtt szeretke­zik" - árulta el a magyar gátlástalanság titkát a riport­ban egy Erika néven bemu­tatkozott pornószereplő. Szieszta • DM-információ Debrecenből és Szegedről jelentkezik a TV2 csatorná­ján ma délben a Szieszta. A jeles napok áttekintése után telefondoktoruk lesz a gyógytornász, majd az éjjel is nyitva tartó boltok és szó­rakozóhelyek üzemeltetési, működési feltételeiről szól­nak, egy szegedi eset kap­csán. Oktatási kérdések: a nyelvtanulás szükségessége, a szakmunkásképzés átala­kulása és felsőoktatási ano­máliák is terítékre kerülnek. Hírt adnak a közelgő Vajda­sági Expóról és bemulatnak egy hódmezővásárhelyi vi­lágutazót. Számítógépes já­tékkal kedveskednek az ilyen időtöltésre kaphatók­nak. Ikarus: a mélyrepülés vége? Az Ikarus Alkatrészgyártó Kft. most több mint 150 embert vett fel. (Fotó: Mohos Angéla) Az is gond, ha nincs, az is, ha túl sok van a munkából. Szegeden, az Ikarus Alkatrészgyártó Kft.-nél az elmúlt évek­ben megtapasztalhatták mindkettőt. A kilencve­nes évek elejétől folya­matos mélyrepülésben vergődő cég feje felett most kisütni látszik a nap. Tavaly még veszte­séggel termeltek, az idén már 200 milliós nyere­ségre számítanak. Két éve felére csökkent a lét­szám, most 150 új alkal­mazottat is fel tudott venni a kft. Hónapok óta csönd van az Ikarus kö­rül, s ez már jó jel. - A boldog békeidők után, amikor 12 ezer autó­buszt gyártott az Ikarus, a kilencvenes évek elején jött a krach, s azóta folyamato­san csak vergődtünk - állítja Telihay László ügyvezető igazgató, aki lassan húsz esztendeje ismeri belülről a cég mindennapjait. Az igazi feketév az 1996­os volt. Mlg csúcsra járatva 12 ezer autóbuszt tudott összerakni évente a cég, ad­dig a mélyponton csak 845 járműre volt megrendelés. A jég tavaly tört meg, amikor Széles Gábor került az Ika­rus Részvénytársaság élére. Új vezetőket nevezett ki, pi­acokat szerzett és bankokat vont be a buszeladások fi­nanszírozására. Márpedig, ha jól megy Budapesten, azt megérzik Szegeden is. Az egykori leányvállalat sorsa ugyanis összefonódott a köz­pontéval. Helyben ajtókat, tükröket, tetőszellőzőket és sok egyebet gyártanak azok­hoz a járművekhez, amelye­ket a fővárosban és Székes­fehérváron raknak össze. - Tavaly, év végére sike­rült úrrá lennünk a pénzügyi problémáinkon - állítja az ügyvezető igazgató. - Sze­rencsére türelmesek voltak a szállítónk, s így, a százmilli­ós tartozás ellenére is, elke­rültük a csődöt. Mára nor­malizálódott a helyzet. Az idén megháromszoro­zódott feladattal kell számol­niuk az Ikarusnál - 2559 au­tóbuszhoz kell alkatrészt gyártani Szegeden. Ha sike­rül a terv, 2 milliárd 400 mil­liós árbevételre és 200 milli­ós nyereségre számítanak. A i az: 7 kereke van, 2 motorja és 4,4+1 litert fogyaszt százon? (U8P0T SOUEX A Citroen AX SPOT! Négy kerék alatta, egy a cso­magtartóban, kettő meg azon a Solex segédmotoros kerékpá­ron, amelyet minden AX Spot mellé adunk ajándékba. A páratlanul takarékos és lendületes autót most kedvező hitelfeltéte­lekkel veheti meg, korlátozott ide­ig. Az akcióban egyaránt részt vesz­nek a dízel- és benzinüzemű vál­tozatok, valamint a három- és öt­ajtós modellek. BC ITROÉN Fedezze fel a különbséget További részletekért keresse a legközelebbi Citroen márkakereskedőt: SAJTI ISTVÁN 6800 Hódmezővásárhely, ZIXEM Kft. 6740 Szeged, Táncsics Mihály u. 10. Szent László u. 5. Tel /Fax: 62/346-499 Tel./Fax: 62/492-888 talpra állást az is jelzi, hogy több mint 150, zömében szakmunkásnak kínáltak új állást az elmúlt három hó­napban. Az egykor elbocsá­tottak közül hiába hívták egy részüket, szinte senki sem lé­pett vissza régi helyére. - A felvételeknél sincse­nek túl jó tapasztalataink. A jelentkezők közel fele alkal­matlan, vagy nem vállalja ezt a munkát. Sok az egész­ségkárosodott ember, aki a zajos, vagy nehezebb mun­kahelyre már nem felel meg. Munka pedig már akadna. Tavaly nyáron még többhe­tes kényszerszünetre küldték a dolgozókat, most a két- és háromműszakot is kénytele­nek voltak egyes területeken bevezetni. Rafai Gábor filmmezö A csillagom háborúja Állítólag húsz évvel ezelőtt ki volt rakva a szobám­ban a Csillagok háborúja plakátja. Nem emlékszem, csak egy galaktikus képre a színes Deltából. Pedig azt mondják, emberek millióit hozta lázba, és nem szedhet­tek amidozofent. Jó lehetett ezen felnőni, mint központi dolgon: úgymint anyukám a darkvader, ahogy mond­ják, apukám egy ufó, a rokonok meg kimentek sóskát enni, és állítólag velem is csak annyi baj volt, hogy egy­más hátára kötöttem két macskát, és nem tudták eldön­teni, hogy melyikük fusson. A Csillagok háborújának, többségében, olyan régen láttuk az első változatát, hogy azt hisszük, ez nem is változat, ez a régi, csak éppen jó hangosan szól, olyan mintha a vesémben robbanna föl egy repülőgép. Azt azért nem tagadhatjuk le, bár­mennyire is szeretnénk, hogy jól van megcsinálva, ki van gyúrva, el van simítva, klasszikus darabbá teendő, lényegileg. De azért azt se felejtsük el, hogy neki az az ezeregy szerencséje, hogy az első igazán olyan nagy űr­film volt, amiben senki nem a kávéfőzőjét vélte felfe­dezni. De azért a kaland és siker kezdetű receptet ennyire megzabálni, miközben nem járunk tüdőszű­rőre, nem kellett volna. Na, persze, kéne nekünk egy él­hető valóság, és ha már itt nincs, akkor legalább legyen a filmen, ott ott is van, nem panaszkodhatunk, ezért is nézünk filmet, különben a kutya se lenne rá kíváncsi, elég lenne élni, dosztig. De nem esik messze az alfa az ómegától, a világűr bennünk is megvan, de ezt csak röntgenfelvételen lát­juk; kvázi, az is film, csillagom! Podmaniczky Szilárd Emberi mükromoszóma • Cleveland (MTI) A világtörténelemben elő­ször emberi kromoszómát ál­lítottak elő mesterséges úton amerikai tudósok. Á cleve­landi Case Western Reserve egyetem genetikusai elmond­ták, hogy a mükromoszóma felhasználható olyan gyógyí­tó gének szervezetbe juttatá­sára, amelyekkel genetikai betegségben szenvedőkön se­gíthetnek. - Szerintünk még újszülötteket is lehet majd kezelni vele, hogy a növeke­déssel egyidejűleg mehessen végbe a sejtosztódás - mond­ta John Harrington. Mi nem tréfálunk! O L C S ó ZANUSSI - változtatható ajtónyitás - 200 liter hűtőtérfogat, melyből 19 I fagyasztó - 0,8 IcWh napi fogyasztás - „C" osztályú energia­felhasználás ^gdo'DOoGft fegyogsGdo é ÉÜELEKTROHÁZ ÁR 29 999 Ft AMSUN TtsVeW&S -front AV - kábeltuner - 100 programozható csatorna _ _ _ - 180 perces prog. kikapcsolás U I ÉÜELEKTROHÁZ ÁR AEG, Electrolux, Zanussi márkájú termékek JZ * # előleg befizetésével, • J *y|| 12-24 havi részletre W #U is megvásárolhatók ^ Nyereményakció! Fődíj egy Renault Twingo. 48 499 FI CÍIELEKTROHÁZ Szeged, a Párizsi krt. 8-12. Földszinten szórakoztató elektronikai osztály, az emeleten a háztartási gépek osztálya Áruvásárlási hitelakciák! Gyors hitelügyintézés a pénztáraknál. Ingyenes házhoz szállítás! Szeged területén a vásárlás napján, vidékre hetente egyszer. QIngyenes parkoló! 60 gépkocsi számára g az áruház alagsorában. | Nyitva tartás: hétfótöl péntekig 9-18 óráig, szombaton 9-13 óráig Április ó-áft, vasárnap 9-13 oraig A meghirdetett árucikkekből vásárlónként csak eqy darabos tételt szolgálunk ki!

Next

/
Oldalképek
Tartalom