Délmagyarország, 1997. április (87. évfolyam, 75-100. szám)

1997-04-01 / 75. szám

Azorszsggyoitó'*6"^' Önkormányzati ^gyerekcipőben. (13. oldal) ALAPÍTVA: 191 0-BEN A KEDD, 1997. APR. 1., 87/75. ÁRA: 33 FT Kosárban hozták le a tűzoltók O Munkatársunktól Egy híres film címén egyet csavarintva, mond­hatjuk: a híd túl közel volt annak a fiatalembernek, aki március 29-én, szom­baton este nyolc óra tájé­kán felmászott a régi híd szegedi oldalánál a tartó­szerkezetre. A férfi akció­ját követően nem sokkal a helyszínre érkeztek a rend­őrök, a mentők és a tűzol­tók. Lippai György had­nagy, a megyei tűzoltóság ügyeletes tisztje lapunknak elmondta: miután megtet­ték az óvintézkedéseket, azaz földelték a troliveze­téket, az emelőkosár meg­indult a magasba. A férfi, aki öngyilkossági szándék­kal mászott fel a hídra, a tűzoltók rábeszélésére be­leült a kosárba, s szeren­csésen földet ért. A Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányság ügyeletesé­től, Ludány Lajos száza­dostól megtudtuk: az ag­resszívan viselkedő férfit az eset után bevitték a pszichiátriára. A hídról a pszichiátriára vezetett az út... (Fotó: Tésik Attila) A panelnyuszi tojása A Dunántúlon birkával, Szegeden sonkával... (5. oldal) Szúrtak a kínaiak A Cserepes sori kapcsolat döféssel ért véget. (15. oldal) Pick: City-kupa A szegedi kézilabdások nem jutottak be az MK-döntóbe. (A Dél Sportja) MeglöH vállalkozó • Gyöngyös (MTI) Ismeretlen tettes vasár­nap éjszaka - 23 óra 5 perc és 23 óra 10 perc között — több lövést adott le N. A. gyöngyösi vállalkozóra. A 47 éves férfi a fegyveres támadás következtében sú­lyos, de nem életveszélyes sérüléseket szenvedett ­tájékoztatta hétfőn az MTI tudósítóját Kakuk György, a Heves Megyei Rendőr­főkapitányság (HRFK) saj­tószóvivője. A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki az üggyel kapcso­latban bármilyen informá­cióval rendelkezik, az érte­sítse a Gyöngyösi Rendőr­kapitányságot a 37/312­551-es telefonszámon, vagy tegyen bejelentést bármely rendőri szervnél. Lantos Bálint ezredes, a HRFK vezetője félmillió forintos jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek. • Oroszország-NA TO-megállapodás Májusban, Párizsban? • Moszkva (MTI) Borisz Jelcin orosz elnök májusban várhatóan Párizs­ba látogat, ahol a tervek sze­rint aláírják az Oroszország és a NATO viszonyát szabá­lyozó egyezményt, amelyről a helsinki orosz-amerikai csúcstalálkozón született döntés. Jelcin várhatóan részt vesz a NATO-tagországok államfőinek júliusi madridi csúcsértekezletén is, s ezen időpontra az említett egyez­ménynek már szabályoznia kell az észak-atlanti szerve­zet és Oroszország viszo­nyát. Az AFP érdeklődésére a Kreml sajtószolgálata sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudta az ITAR­TASZSZ értesülését. Az AFP-nek nyilatkozva egy Moszkvában dolgozó nyu­gati diplomata sem tudta megerősíteni a NATO -orosz megállapodás máju­si párizsi aláírását, de elis­merte: az ötlet „a levegő­ben van", beleértve, hogy Bili Clinton amerikai elnök valószínűleg részt vesz a ceremónián. A diplomata emlékeztetett rá: Clinton­nak május 27-28-án, a Marshall-terv ötvenéves évfordulója alkalmából Eu­rópába „kell jönnie" az Egyesült Államok és az Európai Unió csúcstalálko­zójára. A diplomata szerint Pá­rizs számára „diplomáciai kárpótlás" lehet kiválasztása a NATO-orosz megállapo­dás aláírásának helyszínéül azért, hogy Washington elu­tasította azt a Franciaország által szorgalmazott elképze­lést, hogy az Egyesült Álla­mok, Nagy-Britannia, Né­metország, Franciaország és Oroszország részvételével tartsanak „mini-csúcstalál­kozót" a NATO-ról. Lisztosztás Irakban • Bagdad (MTI) Bagdadban bejelentették, hogy áprilisban további lisztet osztanak szét a la­kosság között, amint meg­érkezik a francia búzaszál­lftmány. A bagdadi rádió szerint az első francia ha­jón 37 ezer 200 tonnányi búza érkezett az Öböl men­ti Umm-Kaszr kikötőbe, a következő napokban pedig további tizennégy szállít­mányt várnak. A bagdadi kormány az ENSZ felügye­lete mellett fog majd hozzá a liszt szétosztásához. Egy­egy iraki család havi fej­adagja hét kilogrammról kilencre emelkedhet majd. Az 1990 óta érvényben lé­vő kereskedelmi embargó miatt az iraki kormány kénytelen volt jegyrend­szert bevezetni az alapvető élelmiszerek adagolására. A francia szállítmány az „olajat élelemért" akció ke­retében érkezik Irakba, és az első embargóenyhítés­nek számít Szaddám Hú­széin rends zerével szem­ben. • Nyilatkozik a szegedi színidirektor Színház az egész színház Dr. Nikolényi István színházigazgató új elképzeléseket és új feszültségeket hozott. (Fotó: Gyenes Kálmán) Első, saját tervezésű évadját tölti a Szegedi Nem­zeti Színház vezetése, dr. Nikolényi István színidirek­torral az élén. Az újságíróból lett színházigazgató egykor azzal az elhatározással vette át a színházat, hogy műkö­dését a korábban is általa ve­zetett szabadtéri játékokkal jobban összehangolja, s így teljesebb évadot nyújtson az igényes szegedi közönség­nek. Dr. Nikolényi István ter­vei között kulcshelyen szere­pelt a Szegedi Nemzeti Szín­ház prózai előadásainak ma­gasabb művészi szintre eme­lése is. Az új elképzelések meg­valósítása főként a prózaját­szás területén hozott újszerű produkciókat, ám az évad el­ső felében jelentősen vissza­szorult az operaelőadások száma. Ma már egyértelmű­en megállapítható: az igaz­gató elgondolásai új vezeté­si struktúrákat és - a vára­kozásoknak megfelelően ­új feszültségeket is hoztak. (Ez utóbbiakról szól interjúnk a 7. oldalon.) Lancia II Granturismo Bemutatkozás: a FIALLA Autócentrumban • Szombat és Vasárnap, 9-17 óráig J <} ff <> 'í í tv á n j « / ne f'e / ej /.i e e ti/i o n:

Next

/
Oldalképek
Tartalom