Délmagyarország, 1995. augusztus (85. évfolyam, 178-204. szám)

1995-08-01 / 178. szám

J ÍX Szegeden a lopl 1 1 *«^GYAR0RSZÁG 1 Hóméról I LKWWKAOTYA Kártyahírünk a 14. oldalon található! j J ÍX Szegeden a lopl 1 1 *«^GYAR0RSZÁG 1 Hóméról I LKWWKAOTYA NYEREK, MERT ELŐFIZETŐ VAGYOK 1 | Mától látogatható a Feszty-körkóp j' • Ml LAPÍTVA: 1910-BEN Szarajevó: francia ENSZ-katona orvlövészek tüzében egy asszonyt vezet át az úton. (MTI-Telefotó) • Átcsoportosítás Zsepából Támadnak a horvátok A boszniai szerbek elit egységeit Zsepából Nyu­gat-Boszniába csoporto­sítják át, ahol nagyobb konfrontáció alakult ki a horvát hadsereg beavatko­zása nyomán - közölte Chris Vernon szarajevói ENSZ-szóvivő. - A leg­jobb szerb katonákat, akik eddig Zsepában voltak, elküldik a horvát offenzí­va megállítására Nyugat­Boszniába - mondta. A boszniai horvát kato­nai forrás arról számolt be, hogy a szerbek ma tü­zérséggel támadták Bo­szanszka Grahovót és Glamocot, amelyet a múlt pénteken foglaltak el a horvátok. Előzőleg Ratko Mladics tábornok, szerb parancsnok ígéretet tett a települések visszafoglalá­sára. (Összeállításunk a 2. oldalon.) ,HAszfaltpénz" Nagy-Britanniában hétfőn bejelentették, hogy kísérleti jelleggel úthasználati díjat ve­szetnek be. A Reuter jelentése szerint a kísérleti szakasz Dél­Angliában, Hampshire-ben az M3-as autóút lesz, és két éven át csupán próbajelleggel mű­ködtetik a rendszert. Ha sikeres lesz, akkor öt éven belül szerte Nagy-Britanniában bevezetik. A szigetországban eddig csak néhány hídnál és magánútnál szedtek „aszfaltpénzt". A pénzbehajtók megléptek a BMW-vel Nagy erőkkel keres a rendőrség egy erőszakosan eltulajdonított BMW típusú személyautót. A nem min­dennapi ügy központjában egy kettős állampolgárságú svájci-magyar üzletember áll, aki néhány éve Fóton te­lepedett le. A tehetős vállal­kozónál nemrég - állítása szerint - néhány tagbasza­kadt férfi jelent meg, s egy nagyobb összegű tartozást igyekeztek bevasalni rajta. S. Lajos a szorult helyzetből úgy próbálta kivágni magát, hogy a pénzbehajtókat to­vább küldte egy állítólag neki tartozó férfihez, mond­ván: ott nagyobb esélyük le­het megkapni a kérdéses egymillió forintot. Az akció­ban maga is részt vett, üzleti partnerét telefonon egy Fót­hoz közeli erdőbe invitálta. A találkozóra az áldozat egy piros, kétmillió forintot érő luxus BMW-vel jelent meg. A kemény fickók rátámad­tak, megfenyegették, né­hány pofont is lekevertek neki, és kényszerítették, ad­ja át a kocsi kulcsait, és egy adásvételi szerződést íratták alá vele, hogy a papírok rendben legyenek. S. Lajos ellen egyéb ügyekben is büntetőeljárás folyik, többi között vámorgazdasággal és csempészettel gyanúsítják. Most előzetes letartóztatás­ban várja a fejleményeket. A Dunakeszi Rendőrkapi­tányság kéri, hogy aki az erőszakosan eltulajdonított kocsiról közelebbit tud, je­lentkezzen a 06/27/341­402-es telefonon. Most ők szabálytalankodnak, vagy nem...? (Fotó: Nagy László) • Tanácstalanok voltunk tegnap délután a lezárt régi híd szegedi feljárójánál. A bicikli­sek jöttek egymás után, mi pedig tétován néztünk össze az hídfőnél posztoló rend­őrökkel. Szerkesztőségünk Kárász Józseftől, a Szegedi Közúti Igazgatóság forgalomsza­bályozási és hálózatkezelési osztályvezetőjé­től kapott faxot, melyben a következő állt: „A (hídfelújítási) munkák ideje alatt... csak az autóbuszok, kerékpárosok és gyalogosok kelhetnek át a hídon". Ezzel a szemben a híd elé kirakott „behajtani tilos" tábla alá helye­zett kiegészítő táblán kivételként csak a Ti­Hiddzsungelben sza Volán és az SZKT járművei szerepelnek. A hídfőnél posztoló rendőrpáros kérésünkre megnézte KRESZ-szabályzatát, s bizony ki­derült, amit sejtettünk: a táblák szerint a hí­don még a kerékpárosok sem hajthatnak át... Akkor most szabad, vagy nem szabad át­kerekezni? Ha a megfejtést nem is, de további infor­mációkat találnak a közlekedési-káoszról la­punk 5. oldalán. 99 tagú román rablóbanda Nyolcvankilenc román ál­lampolgárt utasítottak ki, majd szállítottak el állam­költségen Németországból Romániába, miután bebizo­nyosodott, hogy tagjai a Nyugat-Európában működő egyik legnagyobb rablóban­dának. Az illegálisan Né­metországban megtelepedő románok többedmagukkal egy Frankfurt melletti kem­pingben ütöttek tanyát, amely a rablóbanda fő hadi­szállása lett. Az esetről be­számoló bukaresti lap, az Evenimentul zilei (A nap eseménye) szerint a kem­pingre lecsapó német rend­őrség döbbenten tapasztalta, hogy a sátrakban fölhalmo­zott betörőszerszámok kiter­jedt tevékenységről árulkod­nak. A német rendőrség által letartóztatott 99 román ál­lampolgár közül 10 (valószí­nűleg a „főnökök") továbbra is fogságban maradt, míg a többit hazatoloncolták Ro­mániába. KEDD 1995. AUG. 1., 85/178. Az utolsó simítások. (Fotó: Gyenes Kálmán) A minigolf az egyik újdonság és kedvenc. (Fotó: Karnok Csaba) Aki az új forgót sikeresen küzdi le, azt nem mentik fel testnevelésből Debreceni lesz a szegedi vurstliból? Hol van már, amikor két­forintba került a sergőzés, ennyiért lehetett célba lőni, rongylabdát dobni a dobo­zokra? Régen volt. Vagy nem is annyira régen? Ha visszaemlékezünk, néhány esztenedeje ezek a játékok még ott ékeskedtek a sze­gedi vidámparkban az MHSZ céllövöldéjével egyetemben. Mára kicserélődtek a já­tékok. Sokan szoktak oda a bowling-pályára, vagy bili­árdozni. Szinte havonta fe­dezhető fel valami új a parkban, aminek különösen a gyerkek tapsolnak. Ezen a nyáron élőben szólt blues, számos rendezvény kapott helyet itt. Ehhez képest ugyancsak meglepte a hír szerkesztőségünket misze­rint a Biliárd Casino Kft. csomagol és költözik Deb­recenbe. (Riportunk az 5. oldalon.) a. Orosz adósságtörlesztés Páncélosok és páncéltoiik B Még az idén mintegy 150 millió amerikai dollár értékű orosz fegyverzethez, illetve alkatrészekhez jut a" honvéd­ség és a határőrség a koráb­ban Magyarországgal szem­ben felhalmozódott orosz adósság törlesztéseként. Er­ről az elmúlt héten egy Moszkvában járt magyar szakértői delegáció eredmé­nyes tárgyalásain született megállapodás. Háber Péter, a HM katonai főosztályának vezetője elmondta: a már lét­rejött konkrét egyezség 132 millió dollár értékű hadi fel­szerelés ez évi szállítására vonatkozik, de még az ősszel további 18 millió dollár ér­tékben várható egyezmény­kötés. A honvédség így még ebben az esztendőben többek között 97 darab BTR-80 tí­pusú páncélozott szállító harcjárműhöz, 20 darab raké­ta páncéltörő indítóállvány­hoz jut rakétákkal együtt. Ezen kívül hajtóművek ér­keznek a MIG 29-es vadász­gépekhez, valamint repülőté­ri berendezések is. A határ­őrség szintén ebben az évben csaknem 70 BTR 80-as jár­művet, valamint számos egyéb felszerelést, így példá­ul éjjellátó készülékeket kap. Oroszország a még fenn­álló 900 millió dolláros adósságából 320 millió dol­lárt törleszt hadifelszerelések szállításával. Horn Gyula Finnországban ÁRA: 24 FT fl Ma délelőtt 9 órakor próbaüzem-jelleggel megnyílik a nagyközön­ség előtt az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Em­lékpark területén lévő Feszty-körkép. A Feszty Árpád és társai által ké­szített „A magyarok be­jövetele" című monu­mentális panorámafest­mény iránt rendkívül nagy az érdeklődés. (A körkép látogathatóságá­ról a 6. oldalon olvashat­nak információkat).' A finnországi hivatalos látogatá­son tartózkodó Horn Gyula mi­niszterelnök hétfőn délben majd féló­rás megbeszélést folytatott Martti Ahtisaari finn ál­lamfővel. A köztársasági elnök gratulált az EBESZ elnökét adó Magyaror­szágnak az európai biztonság érdekében kifejtett tevékeny­ségéhez. Ahtisaari fontos mérföldkőnek nevezte az EBESZ közvetítésével formá­lódó csecsenföldi rendezést. A két politikus ismertette egymással országaiknak az Európai Unióhoz történő csatlakozással kapcsolatos el­képzeléseit, várakozásait. Martti Ahtisaari megerősítet­te, hogy a január elsejétől Eu­rópai Unió-tag* Finnország felajánlja Magyarországnak a csatlakozáshoz segítségét és támogatását. Horn Gyula és a finn elnök szót váltott a délszláv válság­ról is, amelynek megoldását illetően egyikük sem volt de­rűlátó. Úgy ítélték meg, hogy a fegyveres konfliktust lezáró tárgyalások lehetősége egyel­őre távoli. A kétoldalú kapcsolatok, s azokon belül is elsősorban a gazdasági együttműködés, Horn Gyula és Paavo Lipponen. (MTI-Telefotó) valamint az Európai Unióhoz történő csatlakozás kérdései álltak Horn Gyula magyar és Paavo Lipponen finn minisz­terelnök hivatalos tárgyalása­inak középpontjában. Különös hangsúlyt kapott a tárgyalásokon az EU-hoz történő csatlakozás, amelyen Finnország már túljutott, Ma­gyarország pedig szeretné minél jobban lerövidíteni a hozzávezető utat. Horn Gyula szerint ezt szolgálja az is, hogy a magyar vezetők sorra felkeresik a 15 tagállamot, s Finnország volt közülük a nyolcadik, amelynek állam­férfiaival az integrációs fo­lyamat tapasztalatairól és a magyar szándékokról tárgyal­tak. Ezek komolyságát bizo­nyítja, hogy a magyar politi­kusok korábban, s most Finn­országban is részletes, mi­nisztériumokra lebontott munkatervet nyújtottak át partnereiknek. Mai mellékletünk: oo

Next

/
Oldalképek
Tartalom