Délmagyarország, 1995. március (85. évfolyam, 51-76. szám)

1995-03-17 / 64. szám

PÉNTEK, 1995. MÁRC. 17. SPORT 7 • Táncsport • Holnap, 9.3IHÓI az újszegedi Sportcsarnokban Százötven pár a parketten... A Papíron SC Versenytánc­klubja holnap, szombaton az újszegedi Sportcsarnokban rendezi hagyományos országos versenyét. A több, mint százöt­ven (!)E, D és C osztályos pár standard és latin-amerikai tán­cokban méri össze tudását, fel­készültségét. Az eseményre az ország szinte minden részéből, így Békéscsabáról, Pécsről, Budapestről, Orosházáról, Csongrádról, Szentesről, Ma­kóról, Szolnokról és még sok más városból küldték el neve­zésüket a táncklubok. A szegedi egyesület megbe­csüléseként és elismeréseként hat az óriási érdeklődés, ezért a rendezők arra törekszenek, hogy minden téren méltó kö­rülményeket biztosítsanak a nagyszabású eseménynek. A remélhetően nagy érdeklődésre számot tartó, színvonalasnak ígérkező monstreverseny ­amit bemutatók színesítenek ­szombaton délelőtt fél 10-kor kezdődik, és várhatóan 19 órá­ig tart. A verseny pontozói: Fel­czánné Nyíri Mária (Békéscsa­ba), dr. Taródiné Tóth Erzsé­bet (Szeged), Tóth Klára (Ma­kó), Felczán Béla (Békéscsa­ba), Kazi Gábor (Szeged), Mihály János (Budapest). Számláló: Bajominé Varga Er­zsébet (Szentes). A versenyt az Agroker Szeged Rt., a Délmagyarország Könyv- és Lapkiadó Kft., a TÜV-RAH Kft. Szeged, a Fer­rocolor Kft. Szeged, a Royal Sped Kft., a Managers Kft. Szeged, a Matáv Rt. Szeged, a Medikémia Rt., a Dél-magya­rországi Sört Értékesítő Kft. Szeged, a Coca-Cola Amatil (Hungary) Kft. Szeged, a Tisza Téglapipari Rt. Szeged, Florin Rt. Szeged, Thermo Szerviz Kft. Szeged, a Mérlegkészítő, Javító és Kereskedelmi Szövetkezet Szeged, a SZÜV Tisza Kft. Sze­ged, a Centrum Áruház Sze­ged, az Üllés és Vidéke Taka­rékszövetkezet, a Flóra Dekor Kft. Szeged és a Biliárd Casino Kft. Szeged támogatja. Súlyemelés Hugyák és Polner főiskolai, Ocskó senior bajnok Az idén a MAFC rendezte az 1995. évi egyetemi-főisko­lai, valamint a senior országos súlyemelő-bajnokságot. A sze­gediek a Tanárképző jóvoltá­ból ismét népes gárdával indul­tak és szép eredményeket, he­lyezéseket értek el Budapesten. A seniorok között kiemelkedett a nyolcadik alkalommal bajnok Ocskó Mihály teljesítménye. Az egyetemi-főiskolai OB-on Hugyák István (JGYTF) és Polner Tibor (SZOTE) bajnok­ságot nyert, míg Vasi Csaba harmadik. Hegedűs Milán, Ko­szonics Péter és Varga Lajos az ötödik helyen végzett súly­csoportjában. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola gárdája a csapatversenyen a MAFC mö­gött az értékes második helyen végzett. A felsoroltak valamennyien a Szeged TE versenyzői. Részletes eredmények. Egyetemi-főiskolai OB. 54 kg: 1. Hugyák István (JGYTF) 90 kg, 64 kg: 1. Polner Tibor (SZOTE) 140 kg, 83 kg, ... 3. Vasi Csaba 182,5 kg, ... 5. He­gedűs Milán 165 kg, 91 kg: ... 5. Koszonics Péter 165 kg, 99 kg: ... 5. Varga Lajos 192,5 kg (valamennyien JGYTF). Senior OB (45-49 év). 91 kg: 1. Ocskó Mihály 252,5 kg (107,5; 145). • Süli József jelenti Zaandamból A legjobb négy között a Szentes - Nem látom a lányok sze­mében a tüzet - mondta dr. Tóth Gyula, a szentesiek mes­tere. miután a zaandami BEK­döntő első összecsapása a hol­land Nereus és a francia Nancy között véget ért - a házigazdák 17-9-re nyertek. A Kurca-partiak edzőjének tényleg igaza lett, mert nagyon idegesen kezdtek a magyar lá­nyok. Tóth Noémi a kapufát ta­lálta el, majd a 2. percben Szremkó kihasználta az ember­előnyös helyzetet. A szentesi gólnak azonban nem sokáig örülhettünk, mert a világ egyik legjobb centere, Malato egali­zálta az állást. A 4. percben az Orizzonte növelte az előnyt, mert Vaillant használta ki az előnyös helyzetet. A negyed vége elótt ugyancsak ó zörget­te meg Huff hálóját. A második hét percben a Szentes nem tud­ta kihasználni előnyét, s mint az ilyenkor lenni szokott, az el­lenfél Virzi révén gólt ért el. Sajnos, Tóth Noémiék támadá­saiban nem volt átütő erő, Stie­berék változatlanul a kapufát célozták. Végre a negyed köze­pén Tóth N. nagyon szép gólt szerzett, s ezzel némileg csök­kenteni tudta az olaszok már­már tetemesnek mondható elő­nyét. A 3. negyedet Szremkó gólja vezette be, majd három percig ádáz küzdelem alakult ki, amit Virzi előnyből szerzett találata-zárt be, s ezzel már 6-3-ra vezetett az Orizzonte. Campbell góljára Tóth Ci.-nek sikerült válaszolnia. Az utolsó játékrész a szentesiek szem­pontjából biztatóan kezdődött, Tóth'N. szerezte meg a rá­úszásnál a labdát, s ebből a tá­madásból nővére gólt ért el, nyílttá téve ezzel a mérkőzést. Campbell azonban másként gondolta, mert ő is betalált Huff kapujába, Stieber első gólja után ismét Campbell volt eredményes négyméteresből, amire Tóth G. válaszolt, s így ismét két gólra csökkent az olaszok előnye. Az utolsó percben óriási gólszerzési lehe­tőséget hagytak, sajnos, ki­használatlanul a szentesiek. Arisona Hungerit SC­Orizzonte 7-9 (1-3, 1-2, 2-2, 3-2) Zaandam, 300 néző. Vezet­te: Scheuermann (német), Re­zek (cseh). Szentes: Huff - TÓTH G. 3, SÍPOS E., Tóth N. 1, Stieber 1, Vincze, SZREMKÓ 2. Edző: dr. Tóth Gyula. Gól - emberelőnyből: 10/4, ill. 6/4 Ncgyméteresből: 0, ill. 1/1. A mérkőzés végén dr. Tóth Gyula megnyugtatta a társasá­got: az orosz Skif 91 legyőzé­sével van még lehetőségük akár a csoportgyőzelem meg­szerzésére is. Izgalommal vár­tuk a folytatást. Arisona Hungerit SC-Skif 91 Krasznodar 9-5 (3-1, 2-3, 2-0, 2-1). Ezzel a győzelemmel a szentesi lányok bekerültek az elődöntőbe. • A medikémiások, mint is­mert, az alapbajnokságban im­ponáló határozottsággal végez­tek az első helyen, olyannyira, hogy ellenfeleik csak „poros" nyomukat voltak képesek kö­vetni. Mostani összetételében valójában tavaly nyár óta jegy­zik a határozottan és erőtel­jesen formálódó társaságot, amely - töretlenül szárnyalva ­mindinkább érett csapat benyo­mását kelti. Többek között ezért is volt számára „kötele­ző", hogy a résztáv célvonalán elsőként haladjon át. - Hasonló a véleményem, azt azért mégis hozzátenném ­éppen alakuló mivolta miatt -, várakozás felett teljesített a gárda - értékelte a közelmúlt történéseit Nyári Sándor veze­tőedző. - Mindent egybevetve jelenthetem ki, az alapszakasz­ban egyenletes és jó telje­sítménnyel rukkoltak elő Hul­mannék, ami mindenképpen biztató. Kritikus szakasz volt viszont számunkra az európai kupaszereplés. Akkor veszítet­tük el hazai veretlenségünket, ugyanis a sorozatos heti három meccs idegi és fizikai megter­helésétől holtfáradtak voltak a játékosok. Ma még nem tudnak két, azonos időben kapott fel­adatra koncentrálni, s erre a Csepel ráérzett. Amikor máso­dik vereségünket elszenvedtük, már minden eldőlt, valószínű, ez is közrejátszott a csapat ak­kori „megszunnyadásában". • A rosszban olykor azért jó is van. A kél vas tűzben tartása bizonyára olyan konzekvenciával járt, me­lyet játékos és vezető egy­aránt kamatoztathat az elkövetkezendőkben. - Van nálunk egy „szenthá­romság", melyet Nusser kolle­gám, Csiszér főorvos úr és jó­magam alkotok. Ez a team (a szó legszorosabb értelmében) mindenre figyel, így alakulha­tott ki az a kép, ami hűen visszatükrözi a szakmai és fizikai felkészültség minden­kori állapotát. Ezért aztán ­senki ne vegye szerénytelen­ségnek - szinte mindig tudjuk, kik lesznek a standard húzó­emberek, kik a szürke eminen­ciások, és kik azok, akiknek (rapszodikus mivoltuk miatt) egyszer fent, máskor lent van a teljesítménygörbéjük. • Ennek az előrelátásnak bizonyos, hogy hasznát ve­szitek, hiszen elméletileg újabb húsz (!) kőkemény mérkőzés várhat a csapat­m Röplabda NB 1. • Ma, 16.30-kor: Medikémia Szeged-Csepei SC • Barc a végső sikerért - „ életre-halálra' Ha kell, az ördöggel is cimborálnak... 'J^lLa Az ilyen és hasonló jó sáncokkal bizonyára a csepeli idegenlégiós Arzov és társai sem tudnak mit kezdeni. (Fotó: Gyenes Kálmán) A férfi röplabda Extraliga alapszakaszának krémjé­hez, a Medikémia Szeged, a Csepel SC, a Tungsram SC és a ZTE csapatához az Interligában ötödikként és tize­dikként végzett Vasas SC, illetve Kaposvár csatlakozik. Ez a hat együttes, mintegy minibajnokságként, oda-visz­szavágó alapon tíz mérkőzést játszik. A végén az 1. és 4., valamint a 2. és 3. helyezettek három győzelemig megint találkoznak, majd a nyertesek az 1-2., a vesztesek pedig a 3-4. helyért - ugyancsak három győzelemig - újfent összecsapnak. ra. Olyan sorozat, amely a keresztbeverésektől sem lesz mentes. - Úgy gondolom, arra min­denképpen jók vagyunk, hogy együttesünk a mostani versen­gésében az első-második hely valamelyikén végezzen... Ott kell végeznünk azért is, mert így a végjátékban mindig mi játszhatunk először hazai pá­lyán. • Sejtelmes indoklás, ami mögött biztosan rejlik va­lami... - Nézd, a végső sikerért, ha kell, akár az ördöggel is cim­borálunk! Jósolni hálátlan do­log, mégis elmondom, meglá­tásom szerint a Vasas, a Csepel és a Medikémia biztos résztve­vője lesz a finálénak. A negye­dik befutó a Kaposvár és a Tungsram közül kerül ki... mÉs a ZTE? A dunántúli­aknak semmi esélyt sem adsz? - Az előcsatározások során a Zalegerszeg lesz a „Terminá­tor"! Amelyik csapatot „elkap­ják" az egerszegiek, az óriási hátrányba kerülhet a riválisok­kal szemben. Nagyon kell fi­gyelni rájuk. • Mint minden kezdés, úgy a mostani is rengeteget nyomhat latba, nagyban befolyásolhatja az elkövet­kezendő időszak történéseit. Első ellenfeletek, a Csepel ellen például mi dönthet? - Sokadszorra találkozunk a vasgyáriakkal, ezért óriási sze­rep jut a taktikai fegyelemnek. Mást ne mondjak, a nemzet­közi szinten is jegyzett bolgár Arzov kulcsfigura, tehát az ő semlegesítése - akár sáncolás­sal, vagy mezőnyözéssel ­döntően hathat az eredmény alakulására. A csapat már korábban kialakult, tehát Schildkraut, Belik, Melnicsuk, Polgár, Petheő és Hulmann al­kotja a „hatosfogatot". Örven­detes, hogy egyhónapos kiha­gyás után Somodi kirobbanó formában van, akár a bevetésre váró cserék. Ugyancsak jó hír, hogy hosszan tartó térdsérülése után Csíkos, ha lssan is, megtalálja régi önmagát. Nem titkoljuk, nagyon készülünk a „szigetországiak" ellen, mert értő és lelkes közönségünknek, de önmagunknak is tartozunk annyival, hogy hazai pályán ne hibázzunk! Merem remélni, sokadik „bemutatkozásunk" is jó propagandája lesz a sportágnak... Gyürki Ernő • A belépőket érdemes meg­őrizni, mert mérkőzés után me­gint lesz tombola, a szerencsés nyertesek a medikémia Rt. és a Puma King értékes ajándékai­val távozhatnak. • A Medikémia Szeged hazai mérkőzéseinek időpontjai. Március 17. (pcntek), 16.30: Medikémia Szeged- Csepel SC. Március 24. (péntek), 17 óra: Medikémia Szeged-Va­sas SC. Március 30. (csü­törtök), 17 óra: Medikémia Szeged-ZTE. Április 7. (pén­tek), 17 óra: Medikémia Sze­ged-Tungsram SC. Április 14. (péntek), 17 óra: Medikémia Szeged-Kaposvár. mmmmmmmmm Különbusz A Szegedi Szur­kolók Egyesülete megfelelő számú je­lentkező esetén kü­lönbuszt indít a Stadler FC-ZTE NB l-es labdarúgómér­kőzésre. Indulás szombaton, március 18-án 12 órakor a Szeged étterem elől. Részvételi díj 350, az SZSZE-tagoknak 300 forint. Lékó Péter veretlenül első Koppenhágában, a dán nagy­mester Larsen 60. születésnapja alkalmából nagy nemzetközi sakkversenyt rendeztek, amelyen 12-en vettek részt, s amely 12 ­es kategóriájú volt. Az asztalhoz ülök között ott volt a szegedi Lékó Péter, nemzetközi nagy­mester is, aki ezúttal is kamatoz­tatta kivételes képességeit, s tu­dását, úgy lett nyolc ponttal elsí helyezett, hogy egyetlen partit sem vesztett. A verseny végeredménye: 1. Lékó Péter (Magyarország) 8 , 2. Maximenkó (Ukrajna) 7, 3. Glekk (Oroszország) 7, 4-5. Pin­tér (Magyarország) és Moszko­lenkó (Ukrajna) 6.5, 6. Hansen (Németország) 6 pont. Elkészültek a Szeged FC bérletei A Szeged FC tavaszi, hazai mérkó'zéseire elkészültek a bérletek. Az 1 000 forintos és a kedvezményes (nyugdíjas), 500 forintos belé­pőket ma déltől, illetve holnap délelőtt 8-tól 12-ig a Felső-Tisza-parti stadion klubirodájában, majd pedig a Hunyadi téri stadion jegy­pénztárában, a mérkőzés kezdete előtt lehet megvásárolni. MEDIKEMIA-CSEPEL férfi röplabda bajnoki mérkőzés Telin Tv, péntek 18 óra Főszponzor Autóhórusz Kft. WV-, Audi-, Opel-alkatrészek Szeged, Mars tér 10-11. PALMA FOTÓ Moszkvai krt. 30. Bartók tár 6. Nagyáruház emelete Zrínyi u. 3. Dél-Magyarországi Sört Értékesítő Kft. Hét vezér u. 26/B DOMUS Dugonics tér 8-9. Aftrír ir. CSOPORT TAGJA EiíraSporf Szeged, Nagy J. u. 4. A Délmagyarország mellékletei HolMi

Next

/
Oldalképek
Tartalom