Délmagyarország, 1995. február (85. évfolyam, 27-50. szám)

1995-02-01 / 27. szám

/o0 ^ 0\ AiOrszággytfléggtőn^ állományából töröl Szegeden a lap! LMAQYARORSZÁG SZERDA, 1995. FEBR. 1., 85/27. ALAPÍTVA: 1910-BEN ARA: 19,50 FT ,w • Arab áldozat, arab felbujtó Soproni ..bérrablók dolgoztak Szegeden Nemrégiben nagy port vert föl tént valójában. E szerint volta­az a bűnügy, amelynek folytán képpen „bcrrablásról" volt szó, több millió forintot raboltak Sze- amit soproni bűnözők követtek geden egy arab üzletembertől. A el. Hogy mi is történt valójában? rendőrség mostanra nagyjából- Arról a részleteket lapunk 5. ol- Szőke Péter városi rendőrkapitány néhány egészéből föltárta, hogy mi is tör- dalán olvashatják. elrabolt müKóvaL (Fotó: Nagy László) Mai mellékletünk: 1% Mikor húzzák ki IIIHlwl IIHBBOOlf III %ó „méregfogat"? A csőd- és felszámolási eljárások során megszűnt cégek nem egyszer hagy­nak maguk mögött olyan „vagyont", ami később csak súlyos gondokat okoz. így járt Algyő a szegedi Fémszelekt Kisszövetke­zettel. A Tisza árterében több mint kétezer ton­na veszélyes hul­ladékot „örököl­tek" a felelőtlen vállalkozóktól. Az ügy lassan év­tizedes, a hivata­lok viszont tehe­tetlenek. Most egy társadalmi szervezet és az al­győiek maroknyi csoportja pró­bálkozik: egye­lőre helyezetfel­mérésre és egy nemzetközi pályázat be­adására futotta erejükből. A java viszont még hátra van: hiányzik 250 millió forint. (Riportunkat az Egy százalék első oldalán olvashatják.) • Olasz helyett angol I 01 A totó magyarországi történetében egyedülálló helyzetet teremtett az olasz labdarúgó-csapatok hétfői döntése, miszerint a hétvégi fordulót a genoai esemé­nyek miatt nem játsszák le. Mint ismeretes a Genoa-AC Milán bajnoki mérkőzés megkezdése előtt a vendég­szurkolók közül valaki kés­sel leszórt egy 25 éves hazai fiatalembert, majd a két tá­bor között tömegverekedés alakult ki. A Szerencsejáték Rt-nek gyorsan kellett csele­kedni, hiszen a totó iránti vásárlókedv a két hete hal­mozodó nyereményösszeg miatt felfokozódott. A szel­vényen szereplő műsort összeállító csoport úgy dön­tött, hogy az olasz mérkőzé­sek helyett angolokat szere­peltetnek, s a Szerencsejá­ték RL által kiadott biankó­szeivényekkel lehet játszani. (Bővebb információk is az új mérkőzések a sportoldalon találhatók.) • Az 1956. december 8-aí sal­gótarjáni sortűz ügyben a Fő­városi Bíróság Strausz János vezette tanácsa kedden. Orosz Lajos másodrendű és Toldi Fe­renc tizenkettedrendű vádlotta­kat emberiség ellen elkövetett bűntettben bűnösnek találta és őket személyenként öt évi fegyházbüntetésre, valamint nyolc évi közügyektől való el­tiltásra ítélte. A bíró az ítélet indokolásában többek között arra a New York-i egyezmény­re hivatkozott, amely szerint a békében elkövetett emberiség Fegyház sortüzért elleni bűntetteket is büntetni kell. Toldi Ferencet az ítélethir­detés után mentő szállította kór­házba a Fővárosi Bíróságról. A budapesti Honvéd Kórház sebészeti osztályának illetéke­se elmondta: az első vizsgála­tok azt mutatják, hogy indokolt volt Toldi Ferenc gyors beszál­lítása. Repülés az életért For Life, magya­rul: Az életért - hir­deti a mentőhelikop­ter oldalán a felirat a magáncég nevét és hitvallását. A ma­gántulajdonban lévő MI-2 típusú heli­kopter az Országos Mentőszolgálat megbízásából repül az országban. (Információnk a 3. oldalon.) Útban Zalaegerszeg felé. (Fotó: Nagy IJszló) a sorkatonák A tervezettnél 12 nappal ko­rábban. január 31-én leszerel­tek a sorkatonák a honvéd­ségtől és a határőrségtől. Tikos László ezredes, helyettes szó­vivő kedden emlékeztetett arra a korábbi intézkedésre, amely szerint a leszerelési időpont előrehozatala felkészülést jelent a kilenc hónapos sorka­tonai szolgálati idő egységes bevonulási rendszerének 1996­ra tervezett bevezetésére. Az év során ezt követően április 28-án, július 28-án és október 31-én szerelnek le ismét sor­katonák. A most leszereltek helyére február 15-én és 16-án vonul­nak be fiatalok. Mint ismert ta­valy augusztusban már 2000­rel, most februárban pedig újabb csaknem 2000-reI csök­ken a behívott sorkatonák szá­ma, amely így 17 ezer 500 lesz. Hamis krtmarkáfflh Hamis kétszázmárkásokkal üzletelők ügyeiben nyomoz a Vas Megyei Rendór-főkapi­tányság rizsgálali osztálya. Az eddigi adatok szerint mintegy 50-60 darab hamis német két­százmárkás került forgalomba Vas, illetve Győr-Moson-Sop­ron megyében tavaly nyáron. A pénz egy részét furfangos trükkel adták el és szerezték is vissza a feketézők: Szombathe­lyen például több esetben elő­fordult, hogy a vevőhöz az adásvétel után odament a ban­da egy tagja azzal, hogy hamis volt az a márka, amit az imént vásárolt, ezért elkérte a pénzt, hogy visszaszerzi a vevő fo­rintját: azóta se márka, se fo­rint. A rendőrség az ügy két gyanúsítottját elfogta és letar­tóztatta, a bíróság pedig idő­közben más bűncselekmények miatt is elítélte őket, de még nem derült fény a hamis pénz előállításának helyére, s a köz­vetítők személyére. Ugyancsak hamis pénzzel üzleteltek Kóp­háza. Csepreg, Kőszeg és Gen­csapáli térségében is: az ottani kéiszázmárkások jó minőségű, vízjellel és fémszállal készült utánzatok voltak, amelyeket az említett településeken vesztük­re vásároltak illegálisan a helyi polgárok. A hölgy nem szavaz, csak szót kér. (Fotó: Révész Róbert) • Polgárosuíó Szegedért Egyesület: Csapó Balázs trónfosztása elmaradt Meglehetősen érdekes fordu­latokat vett a Polgárosuíó Sze­gedért Egyesület tegnap esti közgyűlése. A napirend szerint az egyesület vezető szerveinek beszámolója és az új elnökség megválasztás volt a program, az események azonban - elte­kintve egy-két jobbító próbál­kozástól - a jelenlegi elnök. Csapó Balázs személynek kri­tikájában csúcsosodtak ki. Elő­zetes információink szerint dr. Csapó sem a tagság, sem a PSZE városatyái számára sem kívánatos személy a szervezet élén, vagyis le kell mondatni, ha erre magától nem hajlandó. Eleddig ezek a próbálkozások nem jártak sikerrel, holott töb­ben az új elnök személyét is tudni vélik, aki mellesleg is­mert szegedi politikus. (A részletek a 3. oldalon.) Kötelező kiköltözés Hollandiában Helyi idő szerint kedd reg­gel 8 óra óta a holland hatósá­gok kötelezővé tették az árvíz­zel fenyegetett Gueldre tarto­mány több mint 65 ezer lako­sának otthonaik elhagyását. Addig csupán „ajánlott" volt a kiköltözés, azonban a Rajna, valamint mellékfolyói vízszint­jének a szüntelen emelkedése a szakemberek szerint oly mér­tékben előrevetíti a gátszaka­dás lehetőségét, hogy nem lehet szó további kockázatvál­lalásról. Szemtanúk szerint az utakat ellepték az evakuáltak, akik egyébként csupán mini­mális holmit vihettek maguk­kal. Mezőgazdasági körzetről lévén szó, külön gondot okoz az állatok elszállítása. Eddig 120 ezer jószágot tereltek az ország magasabban fekvő vi­dékei felé, míg a kamionok több mint egymillió baromfit mentettek ki a térségből. Hollandiai városkép - sok vízzel. (MTI - Telefotó)

Next

/
Oldalképek
Tartalom