Délmagyarország, 1993. november (83. évfolyam, 254-279. szám)

1993-11-16 / 267. szám

4 KRÓNIKA DÉLMAGYARORSZÁG KEDD, 1993. Nov. 16. MIRŐL ÍRT A DM? Házasság Szarka Jenő és Stankovic Zvezdana, Szecskár Zsoll Ist­ván és Csóti Zsuzsanna. Gyu­rik József Zsolt és Sári Szilvia Sarolta, Jámbori Sándor és Pa­tyi Nóra, Lakatos Attila Gábor és Sárvári Ágnes, Vincze Béla és Szarvas Éva, Várkonyi Zsolt és Molnár Márta. Berényi Zol­tán Zsolt és Muhari Annamá­ria, Balázs Tibor Zoltán és Szűts Annamária, Nagy János és Szegedi Erika, Tónika Béla és Toperczer Judit, Nagy Lász­ló és Szarka Marian Tünde há­zasságot kötött. Születés Péter-Szabó Ferencnek és Herczeg Erikának Tamás, Haj­dú János Zoltánnak és Bezdán Amália Erzsébetnek János, Fojtyik Sándor Zoltánnak és Schubert Ilona Hannának Gá­bor, Kordás Lászlónak és Kis­apáti Editnek Kinga, Veres Cs­bának és Czakó Erikának Richárd Viktor. Miklós Tibor Antalnak és Csibi Marianná­nak Csongor, Farkas Ferenc Szilveszternek és Nógrádi Ju­ditnak Ferenc Márk, Szilágyi Zoltánnak és Ujváry Szilviá­nak Zoltán. Nagy Gábornak és Vörös Ilonának Róbert, Kardos Gábornak és Gulácsy Angélá­nak Márk, Szél Istvánnak és Rozsnyai Ágnesnek István, CSALÁDI ESEMÉNYEK Váradi Gábornak és Kónya Andreának Bence. Nagymihály Zoltánnak és Horváth Erikának Gábor, Bakos Balázsnak és Mezei Csillának Balázs Dáni­el, Csipak Lajosnak és Nagy­Mihály Máriának Richárd, Mé­száros Györgynek és Kiss Zsu­zsannának Boróka, Tóth Péter­nek és Buszlai Máriának Ger­gely Máté, Csató Istvánnak és Katona Zsuzsanna Teréziának Győző, Bala Constantinnak és Szóráth Tünde Ilonának Re­náta. Cseh Józsefnek és Szerdi Tündének Roland, Nacsa Ist­vánnak és Putnoki Erikának Normann, Szűcs Imrének és Dobó Zsuzsannának Dóra, Kis-Bonyár Árpádnak és Tari Mária Krisztinának Fruzsina Zsuzsanna, Berkó Ferencnek és Kerezsi Mártának Noémi, Ollai Pálnak és Puskás Éva Ilo­nának Miklós, Jakus Sándor­nak és György Júliának Nóra, Serfőző Bélának és Kecskés Katalinnak Noémi, Árvái Lász­lónak és Morvái Ibolya Móni­kának Anett Andrea, Pipicz Gábornak és Köteles Zsuzsan­nának Attila, Kálmán Ferenc­nek és Horváth Rozáliának Fe­renc, Kocsis Lászlónak és He­gedűs Gyöngyi Ibolyának Nor­bert, Molnár Eleknek és Kazi Máriának Sára, Berkecz Ignác­nak és Fülöp Irénnek Barbara, Ábrahám-Fúrus Istvánnak és Sólya Juliannának Bence, Bál­lá Zoltánnak és Kolompár Tündének Zoltán Tamás, Balla Zoltánnak és Kolompár Tündé­nek Ivett Tünde, Balla Zoltán­nak és Kolompár Tündének Enikő Szilvia, Balázs Tibornak és Alscher Andrea Editnek Bence Szabolcs nevű gyerme­ke született. Halálozás Ördög János István, Kovács Sándorné Oláh Rozália, Faragó István, Fekete Vilmosné Mé­száros Piroska, Vetró Lajosné Vetró Júlia, Rétlaki Antalné Kazamér Erzsébet Piroska, Berta Mihály Árpád, Bokor István, Bozóki Sándorné Ré­vész Regina, Bálint Mihályné Vass Mária, Bóka László, Po­lyák János, Faragó Gyula Szil­veszter, Forgó Ferenc, Simon János, Pálmafalvi Nándorné Bozóki Julianna, Aranyi János, Svábenszki Jánosné Bogár Ju­lianna Erzsébet, Fehér Gyuláné Keskeny Margit, Müller Fri­gyes, dr. Simó Benedekné Bar­csai Irén, Fodor Ferenc, Biró Istvánná Vigh Viktória, Korom József, Vass Józsefné Kovács Julianna, Andrejcsik Pál, Rácz Ferencné Nagy Emma Mária, Hartai János, Lehótzky Zsolt, Ördögh Józsefné Székely Má­ria, Kasza Lajos, Varga István­ná Molnár Anna Rozália, Krisz­tin Gézáné Németh Julianna, Födi Ferencné Erdődi Julianna, Bánfi József, Szélpál Mihály Imréné Körmendi Mária, Ola­jos Mihály, Vadász Andrásné Restás Julianna, Tóth Győzőné Papp Etelka, Tóth Sándorné Juhász Anna, Bognár István, Olajos György Lajosné Szabó Etelka Piroska, Ökrös János, Pankotai János, Kakuszi Fe­renc Sándorné Kitli Ilona, Ör­dög József, Szili Józsefné Nagy Veronika, Ördög Ferenc, Király Istvánná Nagy Ilona, Tézsla Mihály, Árvái Sándor Mihályné Vida Eszter, Laczkó Balázs, Csiszár Lajosné Hok­sza Rozália, Fogas József, Or­szág-Sugár Lászlóné Rácz Má­ria, Czakó Mihály, Tóth Rózsa meghalt. ARKAD TEXTILHAZ ajánlatai: Női selyem-, georgetteblúz: 1100 Ft, Férfi lollkabát: 6800 Ft, Női (ollkabát: 6810 Ft, Férfiöltönyök: 6800 Ft-tól, Férfipulóverek, -kardigánok: 980 Ft, Férfi szövetnadrágok: I800F1, Olasz sztreccs harisnyanadrágok értékesítése nagyker.-áron is! Cím: Szeged, Bartók tér-Zsinagóga átjáró. Nyitva: 9-17-ig. ÁLmr KÖZÉLETI NAPLÓ KATONA GYULA, a 13-as választókerület képviselője fo­gadóórát tart a Vízművek és Fürdők központi épületében (Tisza L. krt. 88.) 16-18 óráig. HOLNAP MÉSZÁROS ATTILA, a 26-os választókerület képvise­lője fogadóórát tart 12-től 17.30 óráig a tápéi ügyfélszol­gálaton. A SZEGEDI NŐK KLUB­JA rendezvényén, délután 5 MA A FÚ-VÉSZ KLUBBAN (Fésű u. 4.) 16 órakor kezdődik az ART műhely foglalkozása. A SZÁZSZORSZÉP GYER­MEKHÁZBAN 16 órától Lak­berendezési ötletek kamaszok­nak a Cicoma-sorozatban. A JATE KLUBBAN 20 órától Ismerkedjetek meg az új HÖK-kel (bemutatkozás és fó­rum) és Fieste Tropical latin táncház, Martha Alvarado ve­zetésével. A JAZZ KOCSMÁBAN (Kálmány L. u. 14.) Szaniszló János játszik este 8 órától. HOLNAP SZOCIÁLIS TANÁCS­ADÓ - információs szolgálat 10-12 órági a BBMK Belváro­si Klubjában (Madách-Bocs­kai utca sarok). JÁTSZÓHÁZ: gondol­kodtató és logikai játékok 14.30-16 óráig a Százszorszép Gyermekházban. MADARÁSZ KLUB: dr. Gyovai Ferenc tart diavetítéses előadást a gyurgyalagok köl­tésbiológiájáról a BBMK Bel­városi Klubjában, 17 órakor. BIBLIA A TÁRSMŰVÉ­SZETEKBEN - 18.30 órától A sokat vitatott kérdés: A pre­desztináció ctmű előadást hangzik el a Juhász Gyula Mű­velődési Központban a Pál Apostol levelei sorozatban. A JATE KLUBBAN 18.30 és 21 órakor videómozi: Cyra­no de Bergerac; 19 órától: Hommage a Serge Gainsbourg. órai kezdettel az MSZOSZ székházban (Eszperantó u. 3-5.) „Ahogy a bécsi út másik végén csinálják" címmel Bás­thy Gábor önkormányzati kép­viselő és Básthyné Tatár Juli­anna. a klub veztőségi tagja a környezetvédelemről, a park­építésről, játszótértelepítésről és az önkormányzat kapcso­latáról tartanak előadást. PALOTÁS JÁNOS, a Köz­társaság Párt elnöke lakossági fórumot tart 18 órakor a Deák Ferenc Gimnáziumban. • A Magyar Zeneművészeti Társaság és a Szegedi Konzer­vatórium közös rendezésében szerdán 19.30-kor a konzerva­tórium nagytermében közös hangversenyen lép fel Szecsődi Ferenc Liszt-dfjas hegedűmű­vész, és egykori tanítványa, a rendkívüli tehetségű fiatal zon­goraművész, Faragó Márk. Mű­Hangveiseny a konzervatóriumban sorukon: Schubert - A-dúr duó; Liszt - Mefisztó keringő; Bartók ­1. rapszódia; Bartók - Szonáta (1903). A belépés díjtalan. Karikatúra­szobrok Csiky László karikatúra szobraiból - a nagysikerű pári­zsi kiállítás anyagából - nyílik bemutató ma 11.30 órakor, a közgyűlés szünetében a me­gyeháza aulájában. A szentesi kórház főorvosa remek karakte­rérzékről, ízes humorról ta­núskodó karikatúra portréit a ha­zai és a nemzetközi politikai élet közismert figuráiról mintázta. DM PROGRAMAJÁNLAT AZ IFJÚSÁGI HAZRAN ma: 15 órakor Suliszfnház - Moliere: Tartuffe; 17 órakor Amiga számítógépes klub; 18 órakor Természetbúvár klub: Dinoszauruszok világa. Előadó: dr. Szónoky Miklós holnap: 19 órakor Sziámi lemezbemutató koncert „Be­lépek egy helyre..." címmel; 17 órakor: Videóklub: Apoka­lipszis most (r.: F. F. Coppola); 16.30 órakor: ingyenes jogi tanácsadást tart dr. Szokol Márta ma és holnap: „Alföld". Keserű Zsolt, Maczkó Zsolt, Za­kar István installációs kiállítása. ODIN TEATRET - videók este 8 órától a Fű-vész klubban. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁSOK MÓRA FERENC MÚZE­UMBAN Ókori művészet - kiállítás a Szépművészeti Múzeum válo­gatott gyűjteményéből - a II. emeleten. MÓRA FERENC MÚZE­UM KÉPTÁRÁBAN (Horváth M. u. 5.) a Szegedi Lajos Sándor Fo­tóklub kiállítása. Gyermekélet Makón és környékén - néprajzi kiállítás. A FEKETE-HAZBAN Szent-Györgyi Albert című kiállítás: Szeged. 1956 AZ IMPALA HÁZBAN (Zárda u. 9.) Karátson Gábor festőmű­vész, író kiállítása. A DECORAMA GALÉRI­ÁBAN (Hajnóczy u. 4.) Pataki Ferenc festőművész kiállítása A SAJTÓHÁZ KLUBJÁBAN AZ ALKOTÓHÁZBAN (Árboc u. 1-3.) ma 17-20 óráig szabás-varrás lesz. Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! Sluis Croot, Royal Sluis Bejo, De Kuiter Seeds, ill. hazai vetőmagvak 5000 Ft feletti vásárlása esetén 5% kedvezményt adunk, (postán utánvétellel is küldünk vetőmagot!) „Gülbaba" Vetőmagkereskedés Kecskemét, Budai u. 11. sz. (piactér) Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! Akció! DÉLMAGYARORSZAG 75 éve Magyar Köztársaság Kilencszáztizennyolc év óta nem ment keresztül ekkora vál­tozáson a magyar állam, mint amekkora ma történik vele. Maga az állam formája változik át a középkori királyságból a modem népköztársaságba. (...) A lakájok és udvaroncok ned­vesre sirhatják a kendőjüket az uj világ viharának első fuvallatá­tól összeomlott trón fölött, a jó­zan és okos magyar nép minden zászlóját büszke örömmel tűzi ki a ma született Magyar Köztársa­ság üdvözlésére és egész lelké­ből kivánja, hogy az szabad, munkás, virágzó és örökkévaló legyen! (1918. nov. 16.) DÉLMAGYARORSZAG Déldobrudxsa nem román leriilet, mondják a románok 50 éve Pelrovics Jon román közokta­tásügyi miniszter egyik beszédé­ben, melyet a bolgár intellektu­ális csoport fogadása alkalmával mondott, beismerte, hogy „Dél­dobrudzsa nem román terület, ezen a területen nem élnek ro­mánok, Déldobrudzsának vissza­adása a románság számára egye­nesen megkönnyebbülés volt." Régebben a románok ezzel szemben egészen sajátos statisz­tikai adatokat közöltek, hogy Déldobrudzsára vonatkozó igé­nyükei némiképp igazolják. Is­meretes a dr. M. Popp-féle nem­zetiségi román térkép, amelyen Déldobrudzsában alig szerepel bolgár, Rónai András erre vonat­kozó román nyelvű munkájában rámutatott erre a szándékos fer­dítésre. amely végighúzódik a többi nemzetiségi terület román térképén is. Emlékezetes egy hasonló ro­mán beismerés, amely 1935-ben hangzott el a román parlament­ben. Egy államtitkár ugyanis ak­kor kijelentette, hogy az erdélyi városok sohasem voltak romá­nok. A tárgyilagos igazságnak cz a nyilt elismerése a Icghivatalo­sabb román helyen akkor nagy port vert fel s az államtitkárnak lemondással kellett fizetnie me­részségéért. (1943. nov. 16.) DÉL-MAGYARORSZÁG 25 EVE A köztársaság kikiáltása 1918. november 1-én a balol­dali szocialisták vezette Gyár­közi Bizottság tüntetésre hívta a munkásokat a köztársaság kihar­colásáért. A nagygyűlési a Tisza Kálmán téren (ma Köztársaság tér) tartották meg. A nagygyűlésen részt vett gyárak és üzemek munkásainak és tisztviselőinek nevében hatá­rozati javaslatot fogadtak el. Eb­ben „a gyűlés a leghatározottab­ban tiltakozik az ellen, hogy a Nemzeti Tanács kebeléből meg­alakult kormány a királynak tett hűségeskü alapján kezdje meg a működését..., a munkásság a legnagyobb megütközéssel látja, hogy akkor, amidőn Magyaror­szág egész népe, munkások, ka­tonák és dolgozó polgárok egy hangúlag a köztársasági állam­formát követelik, amidőn ennek megvalósítását semmiféle hata­lom megakadályozni nem tudná, a Nemzeti Tanács még habozik és még mindig élő és létező ha­talomnak tekinti a királyt". (...) Az erőteljes tömegnyomás h­atására az Országos Nemzeti Tanács elállt előző álláspontjától és felhívással fordult az ország összes Nemzeti Tanácsához, hogy azonnal döntsenek arról, hogy csatlakoznak-e az Országos Nemzeti Tanács azon döntésé­hez. hogy Magyarország állam­formája köztársaság legyen. A Nemzeti Tanácsok határozatok­ban is állást foglaltak a köztársa­ság azonnali kikiáltása mellett. A magyar főrendiház elnöke, báró Wlassich Gyula pedig a kormány tudtával felkereste Habsburg Károlyt, aki nyilatko­zatot írt alá, amelyben lemond „minden részvételről, az állam­ügyek vitelében" és eleve elis­merte a döntést, mellyel „Ma­gyarország jövendó államformá­ját megállapítja". (...) A köztársaság kihirdetése november 16-án százezrek jelen­létében az Országház előtti téren ünnepélyesen történt. Amikor Bokányi Dezső déli 12 órakor az Országház egyik erkélyéről beje­lentette, hogy Magyarország köztársaság lett: "Mennydörgés­szerű éljenorkán követi ezeket a szavakat. Egy ezredévi szenve­dést akart eltemetni c mennydör­géssel a magyar nép 1918. no­vember 16-án" - írta a Népszava. (...) Dr. CSÉPÁNYI DEZSŐ (1968. nov. 16.) Nizza építészete és fényei fotódokumentációs kiállítás. A (SZÁZSZORSZÉP GYER­MEKHÁZBAN A Fogvédelmi rendelő rajz­pályázatának kiállítása. A POSZT ART GALÉRIA STÚDIÓBAN (Hajnóczy u. 5.) Szász Endre festményeiből és szitanyomataiból látható ki­állítás. A KÁLVÁRIA GALÉRIÁ­BAN (BorossJ. utca 27.) Bakonyi Mihály festményei láthatók. AZ ARANY JÁNOS ÁL­TALÁNOS ISKOLÁBAN (Kukovec Nana u. 4—6.) Szerencsésné Bessenyei Éva művésztanár olaj- és textilké­peiből nyílik kiállítás, ma dél­után 4 órakor. e3GEEM SZEGED, RÁKÓCZI TÉR TEL.: 62/474-433 "JT* >Luá* NISSAN URVAN 2.5 Diesel; 3.6 személy; tehergépkocsi Megkaphat itt mindent, mi csak szem-szájnak ingere. Szeretettel várja a: Dobó csemege H.-sz.: 6-20, vasárnap: 7-12. Szeged. Szalymazi u.5. Telefon: 314-734. A friss könyv illata: TOLKIEN KÖNYVESHÁZ EURO-TRADE BT. Szeged, Ősz u. 11. (62)313-611. (Szegeden, a Bruckner mellett a Kossuth L. sgt. felöl) Különleges ajánlataink: 90°/ ensedmény ZíVJ /0 a Magyar Próza Klasszikusaiból, a Magyar Költészet Kincses­tárából és az Európa Klasszi­kus Regényekből. A felsorolt sorozatok minden darabját visszamenőleg is be tudjuk Várom vásárlóimat, a régi Bruckner mellett, a TOL­KIEN KÖNYVESHÁZBAN, hétköznap reggel 9-től este 7-ig, míg szombaton 9-től 13 óráig Tisza L. krt. 39. NÉMETH GYŐZŐ cégtulajdonos Pedagógusoknak minden megvásárolt könyv után 10% kedvezmény.

Next

/
Oldalképek
Tartalom