Délmagyarország, 1993. május (83. évfolyam, 101-124. szám)

1993-05-04 / 102. szám

KEDD, 1993. MÁJ. 4. HIRDETÉS 11 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya, nagymama, dédmama, anyós és rokon, PAPP SÁNDORNÉ Lázity Ilona (Jolán néni) életének 91. évében, hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május 7-én, 13 órakor lesz az alsóvárosi temető kápolnájából. A gyászoló család, iá­Mély fájdalommal tudatom, hogy a szeretett férj, apa, nagy­apa, testvér, sógor, rokon és barát, KANCSÁR MIHÁft' hosszú, türelemmel viselt beteg­ség után 79 éves korában április 22-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május 7-én, 13 órakor lesz a Belvárosi te­mető ravatalozójából. Gyászoló felesége és családja, iá Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér, nagybácsi, keresztapa, HELFENBEIN FERENC 62 éves korában, súlyos betegség után április 28-án elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása május 7-én, 15 órakor lesz az alsóvárosi temető kápolnájából. A gyászoló család, iá „Nem ezt akartam, nem így akartam, szerettem volna még élni, el kellett menni. Ha emle­gettek köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rólam szóltok mosolyogjatok, emlékem így áldás lesz rajtatok" Fájda­lomtól megtört szívvel értesítjük mindazokat a rokonokat, isme­rősöket, akik ismerték és sze­rették, KISS LAJOS türelemmel viselt, hosszú szen­vedés után életének 64. évében május 2-án elhunyt. Temetése május 4-én. 17 órakor lesz a tiszaszigeti temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagy­apa, dédapa és rokon, KERESZTÉNYI PÁL 85 éves korában elhunyt. Teme­tése május 5-én, 15 órakor lesz a kübekházi temetőben. A gyászoló család, iá Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, ifj. HÉZSŐ GYULA 39 éves korában elhunyt. Csend­ben eltemettük. A gyászoló család, iá „Szerető kezed nem simogat már, drága mosolyod nem vi­gasztal többé, hogyan éljek nél-* küled." Soha el nem múló fájda­lommal tudatjuk, hogy a szere­tett férj, édesapa, GÁL JENŐ nyugalmazott alhadnagy 66 éves korában hirtelen elhunyt. Teme­tése május 6-án 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozó­jából. A gyászoló család, iá Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, BÖRCSÖK ANTAL MÁV-nyugdíjas 76. évében, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése május 7-én, 11 órakor lesz az alsóvárosi temető kápol­nájából. A gyászoló család, iá Fájó szívvel tudatom, hogy nagymama, TARI JENŐNÉ 88 éves korában elhunyt. Teme­tése május 4-én, 16 órakor a sándorfalvi alsó temetőben lesz. A gyászoló család, iá Mély fájdalommal tudatjuk, hogy DAJKA JOZSEFNE Papp Eszter 71 éves korában elhunyt Teme­tése május 6-án, 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalo­zójából. A gyászoló család. Szögi és Tsa. TEMETKEZÉSI SZOLGÁLAT TEMETÉSEK MEGSZERVEZÉSE, LEBONYOLÍTÁSA MAGAS SZÍNVONALON, AZ ÖN IGÉNYEINEK MAXIMÁLIS FIGYELEMBE VÉTELÉVEL. SZEGED, HAJNÓCZI U. 15. (Zsinagóga mellett) TEL.: 323-766/2 GYÁSZKÖZLEMÉNYEK Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapánk, nagyapánk, testvér és rokon, BÁNFT IMRE türelemmel viselt, hosszú beteg­ség után 80. évében elhunyt. Temetése május 6-án, 11 órakor lesz az újszegedi temető rava­talozójából. Á gyászoló család, iá Mély fájdalommal tudatjuk, hogy özv. KUKLI GYÖRGYNÉ Vecsernyés Etelka 88 éves korában elhunyt. Ham­vasztás utáni búcsúztatása 1993. május 7-én, 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család, iá Tudatjuk, hogy drága férjem, édesapánk KÓSZÓ ISTVÁN küzdelmes életének 84. évében elhunyt. Búcsúztatása május 4­én 14 órakor lesz a tájiéi temető ravatalozójából. A gyászoló család. „A Te szíved már nem fáj, a mi­énk vérzik, a fájdalmat, a szen­vedést, szeretteid érzik. Segítő szavad örökké halljuk, dolgos kezed mindig érezzük." Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy a legdrágább édes­anya, anyós, nagymama, testvér és rokon, özv. VASS IMRÉNÉ Ördögh Erzsébet életének 66. évében, hosszan tar­tó betegség után hirtelen meg­szűnt szíve dobogni. Utolsó útjá­ra az alsóvárosi temető kápol­nájából május 5-én, 13 órakor kísérjük. Gyászmise május 5-én 12 órakor lelsz az alsóvárosi templomban. Gyászoló fia, menye és unokája. Domaszék, Tanya 14. iá Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós nagymama, testvér, GYURIS IMRÉNÉ Tari Julianna 68 éves korában elhunyt. Te­metése május 5-én, 11 órakor lesz az üllési temetőben. A gyászoló család. TEMETÉSSEL KAPCSOLATOS TELJES KÖRŰ ÜGYINTÉZÉS Temetkezési üzlet: Szeged, Attila u. 11. Telefon: 62/311-984. LEG0LCS0BB, LEGGYORSABB, LEGPONTOSABB! „Remegő kezed többé nem fog­hatjuk, nem véd szeretettel, ol­talmazón. Szó nincs rá, csak néma fájdalom. Most már egyedül vagyunk nagyon." Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, vő, sógor és keresztapa, FARKAS ISTVÁN életének 45. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Temetése május 5-én, 14 órakor lesz az algyői temetőben. A gyászoló család, iá Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szerettünk, CSONGRÁDI GÉZA 52 éves korában hirtelen el­hunyt. Temetése május 6-án, 14 órakor lesz a bordányi teme­tőben. A gyászoló család, iá Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik szeretett halot­tunk, SZŰCS JENŐNÉ temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal fájdal­munkon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, iá Köszönetet mondunk mindazok­nak, akik szerettünket, KOROM FERENCET utolsó útjára elkísérték. Gyászoló család, iá Köszönetet mondunk mindazok­nak, akik szeretett halottunk, GOMBOS GYÖRGY búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gombos Györgyné és családja, iá Köszönetet mondunk mindazok­nak a rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik szere­tett halottunk, CSONGRÁDI MIKLÓS temetésén megjelentek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak, jó barátoknak, ismerősöknek és volt munkatársaknak, akik szeretett halottunk, B1CZÓK ISTVÁN temetésén megjelentek, sfrjára virágot helyeztek és részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Iá Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, isme­rősöknek, akik szeretett halot­tunk, TÓTH ISTVÁNNÉ Bálint Júlia temetésén megjelentek, részvé­tükkel, virágaikkal fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a Kereszt­töltés utcai nyugdíjasház gondo­zóinak fáradtságos munká­jukért. A gyászoló család. iá Köszönetet mondunk mindazok­nak, akik szerettünk, BÓZSÓ PÁLNÉ Börcsök Jolán temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló férje, Szilágyi Margit és családjai. iá Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, akik szeretett halottunk, özv. SZŰCS ISTVÁNNÉ Pap Rozália temetésén megjelentek, virá­gaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Röszke. iá Köszönjük a részvétet és a rész­vét virágait azoknak, akik TORONTÁLI JÁNOSNÉT velünk együtt búcsúztatták. A gyászoló család. ^BURGER 49,­NE HAGYD KI! I NEMZETKÖZI TUZ- ES • KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁSI KIÁLLÍTÁS INTERNATIONAL EXHIBITION ON FIRE AND CATASTRQPHE PREVENTION I. I INTERNATIONALE FEUER- UND • KATASTROFENDESEITIGUNGS-AUSSTELLUNG m, Május May Mai A kiállítás helye: Üzemi Tűzoltóparancsnokság Szeged-Algy o Location of the exhibition: Factory Firemen's Command Szeged-Algyo, Hungary Ort der Ausstellung: Feuerwehr Bertiebskommandatur Szeged-Algyő, UNGARN Nyitva Május / May / Maí Open - _ Offen ®• * 14—18 h 9—18h 9—18 h LAMKER KFT. 6721 Szeged, Szűcs u. 3/A. Hungary Tel /Fax: (36-62) 471 -244

Next

/
Oldalképek
Tartalom