Délmagyarország, 1992. július (82. évfolyam, 154-180. szám)

1992-07-07 / 159. szám

16 RÖVIDEN DÉLMAGYARORSZÁG KEDD, 1992. JÚL. 7. ROSSZ HÍR Arany Topáz. A mozgó gyalogos járőr észlelte, jelen­tette, megtévén a szükséges intézkedéseket is: a Kárász utcai Arany Topáz üzlet kira­katát ismeretlen tettesek betör­ték. Aranyékszerek tűntek el. Forráskúti rabló. A. F. 21 éves, a forráskúti Átokháza dűlőben lakozó polgártársunk alaposan gyanúsítható rablás bűntettével. A helybéli polgár­mesteri hivatal épülete előtti járdaszakaszon tettleg bán­talmazta Sz. Gy. kiskundo­rozsmai lakost, majd a földön fekvő, védekezésre képtelen állapotban lévő sértett nadrág­zsebéből eltulajdonított 17 ezer forint készpénzt. A helyszínről elmenekült... Városközi „tolvajjárat." Az Olajbányász téri ABC dolgozói tetten érték M. F.-né makói lakost, amint Fa típusú tusfürdőt és Omnia kávét tulajdonított el. A járőrök elő­állították a megszeppent höl­gyet. s kihallgatás után útjára bocsátották. Térképgyűjtemény. A Kemes utcában parkolta gép­kocsiját T. T. A. Ismeretlen tettesek betörték a Skoda bal oldali háromszög ablakát, s magnókazettákat, térképeket, szerszámosládát tulajdoní­tottak el, mintegy 22 ezer forint értékben. Hengerzártörés. W. I. Hídverő utcai lakos otthonát hengerzártöréssel rabolta ki ismeretlen tettes. Aranyéksze­reket vitt el 30 ezer forint ér­tékben. Tsz-ponyva. A fábiánse­bestyéni Kinizsi Mgtsz köz­ponti majorjában parkoló IFA tehergépkijáról ellopták a 12 ezer forint értékű ponyvát. Az ismeretlen tettes az alkalmi lopás módszerével élt­Vonalvezetés - vonal­vesztés. A dorozsmai úton haladt Szeged felé R. S. mo­torkerékpárjával, 60-70 krrvöra sebességgel. A nyomokból ítélve, a szélső forgalmi sáv­ban nem követte az enyhén balra ívelő út vonalát. A vonalvesztés eredménye: az útszegélyre keveredett, majd villanyoszlopnak ütközött. A motorkerékpáros ujjtörést szenvedett. A nyaralás időigényes, fölösleges idegességgel járó, pénzpocsékoló, valamint teljességgel céltalan időtöltés. Aki kételkednék az állítás igazságában, próbálja meg visszaidézni saját üdülési élményeit - lehetőleg őszintén, önáltatás nélkül -, és az eredményt vesse össze ismerősei, barátai tapasztalataival. Mindezek után nem lehet kétséges, hogy nyaralni (de még szabadságra menni is!) annyi, mint az önpusztítás határmezs­gyéjén kacsázni groteszk, egyensúlyke­reső mozdulatokkal. Mert mi is történik velünk ama bi­zonyos „nyaralás" címszó alatt? Először is a szervezés. Szállás, etetés, utazás, jó idő... Önmagukban egyenként is szám­talan bizonytalansági tényezőt magában rejtő elemek. Félelmeink - ne is ta­gadjuk - már előre fölébrednek: zsúfolt vonat (állhatunk a peronon), vagy országút közepén bedöglött autó, nyi­korgó ágy, szemtelen szúnyogok, drága és ehetetlen koszt. Megérkezésünk pilla­Miért ne menjünk nyaralni? NYILAS PÉTER natától zuhogó eső (fürdőhelyen), fül­ledt, izzasztó meleg még a fák alatt is (nem fürdőhelyen). Most azt mondhatja valaki, hogy a nyaralás célja a test felüdülése, s a lélek megnyugvása. Akkor vegyük sorra: testünk hámrétege már a második naptól kezdve pirospozsgásra sül, s a kániku­lában önmaga is hőforrássá válik. Kötő­hártyagyulladás, elvakart szúnyog­csípések, kullancs a nyakban (és egyéb helyeken), izomláz a korábban soha nem próbált tenisztől (plusz vízhólyag a tenyérben). No és a psyché, azaz a testünkbe foglalt, belénk lehelt lényeg? Ha kicsit is lelkiismeretesek vagyunk, már odafelé megkeseredik a szánk íze a munkahelyen hagyott kollégák miatt (amíg mi he­nyélünk, ők izzadnak helyettünk is). Sa­ját gyomorgörcsünk csak úgy a máso­dik-harmadik napon jelentkezik (és egyre erősödve kitart egészen hazáig, ahol végre beáll a korábban megszokott szintre), amikor azt latolgatjuk, mi vár majd ránk, ha visszamegyünk. Egyálta­lán: ott dolgozunk-e még... ? Ha igen: mi történt a hátunk mögött, miről marad­tunk le, hogy birkózunk majd meg a nyakunkba szakadó, föltornyosult munkával? Ja, és hátra van még a levegőválto­zás. Mire kiszellőzik belőlünk a városi bűz, már jöhetünk is haza, aztán egy ideig teljesen kibírhatatlannak találjuk az oxigén helyett használt ólmos füstgázokat, pedig korábban észre se vettük, hogy nem kapunk levegőt. Halál Kiszombornál Kiszombor külterületén, az E-68-as főútvonal 28 km + 8(X) m-es szelvényénél halálos baleset történt. K. P. makói lakos Skodával utazott Szeged irányába. A sebesség helytelen alkalmazásával, illetve figyel­metlenségből eredően későn észlelte előtte a Tejipari Válla­lat tehergépkocsiját. F. S. gépkocsivezető a „balra" irányjelzőt szabályosan hasz­nálta; figyelmetlenségének köszönhetően K. P. ezt késve észlelte, s a fékezés ellenére ütközött a tejeskocsival. A Skoda jobb első ülésén helyet foglaló H. S. 45 éves makói lakos a helyszínen életét vesz­tette, A hátsó ülés utasa, a 75 esztendős J. F. makói lakos nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A rendőr­ség megállapítása szerint a történtekért K. P. a felelős. A két gépkocsiban keletkezett kár mintegy 300 ezer forint. HATOSLOTTÓ 2, 9, 15, 21, 32, 40, a pótszám: 37. SA RÁDIÓ „PARTISCUM" kereskedelmi adásának mai ajánlata: Helyszíni adás a vásárból A Mikrotechnika szponzorműsora ­Beszélgetések, játékok, nyeremények - Fél 6-kor a Florin Kisszövetkezet játéka sok nyereménnyel ••^••••HMBIIH „Hallgassa On is, Önnek is szól!" mimfcniiap IMSwakii/ottaHYMH.'-m ÍJ tUNlBIUS Hullámhosszán) Hirdetésfelvétel: Szeged, Tanácsköztársaság u. 7. TeL: 24-702, TeLFax:25-930 APROL NAPRA DELMAGYARORSZAG! T • • Ww • Június 8-áp, hétfőn - július 11-lg - öthetes nyereményjátékot indítottunk lapunkban. Mindennap megnyerheti a szelvényen látható használati tárgyat, ha kivágja, kitölti és címünkre beküldi. (A hétfőtől péntekig megjelentetett napi szelvényeket egy borítékban is beküldheti, vagy személyesen behozhatja a Sajtóházba.) DM I 5.jh. KEDDI NYEREMÉNY­SZELVÉNY! MOULINEX kézi mixer Név: Cím: Címünk: 6740 Szeged, Pf. 153. A borítékra írja rá: „Napról lapra nyeremény!" AZ ÖTÖDIK JÁTÉKHÉT SZELVÉNYEINEK BEKÜLDÉSI HATÁRIDEJE: JÚLIUS 15., 12 óra. Ha ezzel készen van, ne tegye félre az ollót! Nyerje meg a hét fődíját, az alábbi, N°2-es szelvényen látható MOULINEX mikrohullámú sütőt! I •• I . J jDM | FŐDÍJSZELVÉNY 5. HETI MOULINEX mikrohullámú sütő t A fenti áruk a VIDIAMARKETBEN, Mars tér vasár A pavilon megvásárolhatók! Ne feledje: holnap folytatjuk B| Ez úgy lehetséges, ha hétfőtől péntekig naponta kivágja a mikrós szelvényeket, és össze­gyűjtve, mind az ötöt egyszer­re beküldi. (Cím és határidő ugyanaz, mint a napi szelvény­nél. Az összegyűjtött fődíjszel­vényeket és napi nyeremény­szelvényeket külön-külön bo­rítékban kérjük beküldeni. A fő­díjszelvényeket tartalmazó borítékon szerepeljen a „Napról napra nyeremény, DM-fődíj.) AZ ÖTÖDIK JÁTÉKHÉT NYERTESEINEK NEVÉT JÚLIUS 16-ÁN, CSÜTÖRTÖKÖN KÖZÖLJÜK! Bejárat a Kertész utca felől ^ Csillagvizsgáló Újszegeden FOTÓ: SOMOGYI KÁROLYNÉ Tegnap délután kettő órakor az új csillagvizsgáló felépítését támogató magánemberek, cég­képviselők, valamint meghí­vott vendégek jelenlétében Csákány Béla, a Szegedi Csil­lagvizsgáló Alapítvány kura­tóriumának elnöke avatta föl az újszegedi Füvészkertből leválasztott területen emelt obszervatóriumot, mely Palán­kai Tibor ókori előképek alapján megalkotott tervei alapján nyerte el végső for­máját. Az épülettel és az ott felállított távcsővel 1992. január 2-i számunkban már igen részletesen foglalkoztunk. Emlékeztetőül csak annyit: az odesszai egyetemtől ajándékba kapott távcső jelentősége, hogy segítségével a szegedi univer­zitás, illetve a kísérleti fizikai tanszék be tud kapcsolódni a Magyarországon legsikeresebb kutatási ágazatba, a változó csillagok vizsgálatába. A te­leszkóp, mely megfelelő sze­gedi létesítmény híján évekig Baján volt, jelenleg a finom beállítást biztosító léptető mo­tort irányító gépekkel egészül ki. A nemrég beszerzett ameri­kai fotométert ugyanis még nem szerelték föl: amikor ez megtörténik, akkor lehet majd az ezzel a műszerrel a csilla­gokról nyert adatokat számító­gépen is tárolni. Az újszegedi csillagvizsgáló azonban nemcsak a tudomá­nyos kutatást szolgálja, hiszen a nagyközönség számára ezen­túl minden pénteken este hattól tízig elméleti előadással egy­bekötött csillagnézést tartanak majd. Egyelőre csak két a­Ikalommal. aztán majd csak augusztus végétől kezdődően: akkor jön vissza ugyanis sza­badságról az obszervatórium építésében oroszlánrészt vál­laló dr. Szatmáry Károly. Nincs ugyanis egyelőre helyet­tesítője a tanszék tudományos munkatársának, de úgy tűnik, hogy pozitív irányban történik majd változás: dr. Szatmáry egyik tanítványa ugyanis talán kap az egyetemtől ösztöndíjat, s akkor már ketten végezhetik főállásban a kutatást, illetve a már említett ismeretterjesztő jellegű munkát. P. L. VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS MERSEKF.LTEN MELEG IDO. Az Országos Meteoro­lógiai Szolgálat előrejelzése szerint ma estig folytatódik a vál­tozékony idő. A felhős, borús időszakok lesznek túlsúlyban, kisebb eső, zápor mindenütt előfordulhat. A szél időnként megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23-25 fok körül alakul. autómentő, autódaru. Gyors, pontos, olcsó! Bari Károly-tárlat Bari Károly grafikáiból és képverseiből nyílik kiállítás a Fekete Házban. A tárlatot dr. Ilia Mihály irodalomtörténész nyitja meg ma délután 4 órakor. Előfizetőink figyelmébe! A Démagyarország kézbesí­tésével kapcsolatos észrevéte­leiket a 6224-633-as telefon 18-as mellékén várjuk. .ÖSV^11 ' N^V^ NYÍLT NYITÁS AUGUSZTUS VÉGÉN xcg,, v NYÍLT ÁRUSÍTÁSI LEHETŐSÉG fcbYA TERMELŐK RÉSZÉRE, NAGYBANI ÁRUSÍTÁS! & Elő szereíné fizetni lapunkat? 3 3 3 Ha eddig nem fizette elő a DÉLMAGYAROROSZÁGOT, de most szeretné, akkor hívja fel a 62/12-836-os telefonszámot. A többi a mi dolgunk! . tr 3 ís % xVIS3 s ® r oj

Next

/
Oldalképek
Tartalom