Délmagyarország, 1992. május (82. évfolyam, 103-127. szám)

1992-05-16 / 115. szám

14 SZOLGÁLTATÁS DÉLMAGYARORSZÁG SZOMBAT, 1992. MÁJ. 16. MA 1992. MÁJUS 16. SZOMBAT NÉVNAP: MÓZES Bibliai eredetű név. Jelentése egyiptomi nyelven: vízből ki­húzott. A nyelvtudomány mai állása szerint az egyiptomi mes(u) (=fiú) szó származéka. BOTOND Régi magyar személynévből. Jelenlése: buzogányos. harcos. A Nap kel 5 óra 06 perekor, nyugszik 20 óra 16 perckor. A Hold kel 20 ora 30 perckor, nyugszik 4 óra 30 perckor. A Tisza vízállása Szegednél pénteken plusz 13 cm: vízhőfok: 17.7 °C. SZÁZÖTVEN EVE született Fekcteház'y János (1842-1927) hídépítő mérnök. Alkotása a régi szegedi közúti híd (1883). a budapesti Ferenc József-díj, a Keleti pályaudvar, az Operaház, a Közgazdasági Egyetem vasszerkezete. 1992. MÁJUS 17. VASÁRNAP NÉVNAP: PASZKÁL A latin Paschalis név rövidü­lése. Görög eredetű, de héber mintára alkotott név. Jelentése: húsvét. A Nap kel 5 óra 05 perckor, nyugszik 20 óra 17 perckor. A Hold kel 21 óra 33 perckor, nyugszik 5 óra 10 perckor. SZÁZ ÉVE hunyt el Klapka György (1820-1892) honvéd tábornok, az 1848-49-i szabadságharc egyik vezetője. Szegeden a piaristák diákja volt. A kiegye­zés után gyakran megfordult a városban, rokonainál, barátainál. HATVANÉVES Bónis Ferenc (sz. 1932.) Erkel­díjas zenetörténész, a Zenemű­vészeti Főiskola tanára, Erkel, Mosonyi. Bartók. Kodály. Ka­dosa. Szabolcsi Bence, Fercn­csik János életművének föltá­rója, népszerűsítője írásban és a rádióban. ORVOSI ÜGYELETEK 'y Oi GYÓGYSZERTAR: Klauzál tér 3. szám (13/57-es). Csak sürgős esetben! SZOMBATON BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL: szom­baton a balesetet szenvedett szemé­eket a SZOTE Traumatológiai nálló Osztálya, az űj klinika tömbben (Semmelweis u. 6.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügye­let a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermekse­bészeti betegek ellátása a gyermek­klinika gyermeksebészeti osztályán történik. VASÁRNAP a balesetei szenvedett személyeket a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.), urológiai felvételi ügyeletet a II. Kórház tart. A balesetet szenvedett gyerekeket a kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbete­gekei a Sebészeti Klinikán látják el. HÉTVÉGI ORVOSI ÜGYELET: Szeged. Tápc. Szőreg. Algyő fel­nőtt lakossága részére: Szenthá­romság u. I. Telefon: 10-100., Tiszasziget, Újszentiván, Deszk, Kübekháza községek részére: dr. Balla Beáta, Deszk, Lenin tér 3. Telefon: 71-400. Kiskundorozsma: dr. Juhász Er­zsébet. Tas u. 14. Telefon: 61-763. Bordánv. Forráskút, Ült és: Dr. Joó András.' Üllés. Tejefon: 82-100. Pusztamérges és Öttömös községek részére: dr. Hegedűs Zoltán, Öttö­mös, Béke u. 2. Telefon: 85-170. Mórahalmon: dr. Pauli Szilárd, Szegedi út 3. Telefon: 81-190. Zákányszéken: dr. Somogyi Edit, Dótsa Gy. u. 70. Telefon: 81-642. Kisteleken ügyelet a körzeti köz­ponti rendelőben, Kossuth tér 2. Telefon: 64-740. GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköznap 13 órától 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon reggel 7.30-tól 19 óráig a Tisza Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása. ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköznap és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.) folyik a sürgős esetek ambulans ellátása, ezen időszakon belül. 22 órától 06 óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyerme­kekhez az ügyeletes gyermekorvos kihívható. Telefon: 22-655. GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉ­SZETI: szombat reggel 8 órától 12 óráig szakrendelés az újszegedi Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.. telefon: 22-655). 12 órától hét­fő reggel 7 óráig óráig a Fül-Orr­Gégeklinika tart ügyeletet (Tisza Lajos krt. 111., telefon: 10-233/ 1200-as mellék). FOGORVOSI: szombaton, vasár­nap és ünnepnapokon reggel 7-től 22 óráig csak indokolt esetekben: Csongrádi sgt. 76. (a régi körzeti fogorvosi rendelő). Telefon: 14-127. MÓRAHALMON REUMATOLÓ­GIAI SZAKRENDELÉS: kedden 15-18, pénteken 11-12.15 óráig. S.O.S. LELKISEGÉLY-SZOL­GÁLAT: minden este 7 órától reggel 7 óráig. Telefon: 11-000. A hívás ingyenes. SZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÉS, OP­TIMÁLIS CSALÁDTERVEZÉS: Család- és Nővédelmi Tanácsadó, Debreceni u. 2. Telefon: 22-740. ADDIKTOLÓGIA1 (alkohol­gyógyszer) krízisellátó, ambulans segélysolgálaít 0-24 óráig II. Kórház Pszichiátriái Osztály. Kálvária sgt. 57. ÁLLATORVOSI ÜGYELET: szombat reggel 6 órától hétfő reggel 6 óráig: Szeged-Felsőváros. Északi város­rész. Petófitelep. Baktó, Algyő, Tápé területén: dr. Major József, Algyő, Géza u. 33. Telefon: 67-262. Szeged város egyéb közigazgatási területén: dr. Gábos Tamás, Újsze­ged, Tiszavirág u. l/A. Telefon: 30-153. Szőreg, Deszk, Kübekháza, Tisza­sziget, Újszentiván: dr. Mender Ferenc, Újszeged. Küküllői u. 5. Domaszék. Röszke, Zsombó: dr. Herczeg István, Szeged, Pacsirta u. 9. Telefon: 27-589. Baks. Csengele, Dóc, Ópusztaszer. Kistelek, Pusztaszer: dr. Szántó Gel­lert. Pusztaszer. Telefon: 75-075. Balástya. Sándorfalva. Szatymaz: dr. Haller Mihály, Balástya. Telefon: 78-473. Zákányszék: dr. Máthé Ellák, If­júság u. 3. Telefon: 81-720. » Mórahalom: dr. Tóth Ferenc, István király u. 2. Ásotthalom, Öttömös. Pusztamér­ges. Rúzsa: dr. Szanka János, Rúzsa, Telefon: 85-031. Bordány. Forráskút, Üllés: dr. Szántó Tibor, Újszeged, Zsom­bolyai u. f/B. Telefon: 53-698. Az állatorvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni. KÖZÉPPONT Diákszolgáltató és Információs Iroda, Takaréktár u. 2.. Telefon: 21-103. Dél-magyarországi Gyermek és Ifjúsági Alapítvány Szeged, Deák Ferenc u. 29. Tel., fax: (62) 10-595. (Hpermeksors Alapítvány a nevelőotthoni gyermekekért. Szeged. Londoni krt. 15. Tel.: 11-090. MNB 289-98008-34080-1. KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS! MENTŐK; 04. RENDŐRSÉG: 07. TŰZOLTÓSÁG: 05. MÁV-INFORMÁC1Ó: 10-906. VOLÁN-INFORMÁCIÓ: 13-098. AUTÓMENTŐ: 26-555. ZÖLDTELEFON: 12-513. ÁRAMSZOLGÁLTATÁSI HI­BÁK BEJELENTÉSE: 22-844. GÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: Munkanapokon 7-18 óráig: 12-287; 12-187. CELSIUS KFT.: 12-572. Éjszaka és munkaszüneti napokon: 14-968, 14-722. (Dégáz) GÁZKÉSZÜLÉKJAVÍTÁS. HIBA­BEJELENTÉS: 14-097 (SZÉSZ); 12-572 (CELSIUS KFT.): 14-583 (FÉG) VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI HIBABEJELENTÉS: 10-155. ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZE­TE. Szeged, Szilágyi u. 2. Fogadó­órák: hétfőn 8-17. keddtől péntekig 8-10 óráig. Telefon: 21-83223. AUTÓKLUB SEGÉLYSZOL­GÁLAT 088. TINITELEFON: 12-011. hétköznap 16-19 óráig. VÁMUDVARI SZOLGÁLTATÁS: ZOLL-PLATZ KFT.: 25-788. \GABRIEL1 TEHER IÖ OO OOrL tLSZD Vállal: hűtőgépjavítást részletre, kamatmentes hitelre; villany­szerelési munkákat részletre is; hűtőkamrák üzembehelyezését. Szeged, Moszkvai krt. 15. T.: 23-677. Szervizek: háztartásigép-javító 11-928, hűtő 14-108, TV, videó 26-333, neonreklámkészíté^ 23-677, hűtőtechnika, Fekete sas u. 28. Elszó shop: 23-677. KÁRPITOZOTT BÚTOROK JAVÍTÁSA: Párizsi krt. 28. Telefon: 24-212. RENT a CAR AUTÓ­KÖLCSÖNZŐ Szeged, Kiss Menyhért u. 2. Ügyfélfogadás hétközap 9-16 óráig. Telelefon: 12-043,56-286. SZILÁNK ÜVEGEK, NSZK TÜKRÖK, FÜST­ÜVEGEK méretre vágása, beépítése expressz határidővel is. HŐSZIGETELŐ ÜVEG garanciával. Teréz u. 42. Telefon: 6226-095. Tükörbemutató-terem: Rókusi krt. 78. ÚJ HELYEN a diákmunkát igénylő cégek és a mun­kát vállaló diákok régi partnere, a 8 Ft kiállással: lakásra, egészségügyi intézményhez, nyilvános telefon­fülkéhez. iskolákhoz, kollégiumokhoz. NAPFORDULOSZOLGALAT - testi, lelki támaszadás daganatos betegek és hozzátartozóik számára: kedden 8-12, csütörtökön 13-16 óráig. Telefon: 21-622279. Rá­kóczi tér, megyeháza. Saját otthonában folyamatosan gondozza a rászoruló betegeket és gyerekeket. Kárász utca 16. Telefon: 12-340. ORSZÁGOS ALLAT­ÉS KIRAKODÓVÁSÁR lesz Mórahalmon május 17-én. LAKOSSÁGI SZOLGÁLTATÁS! Szeged. Honvéd tér .VB. II. 205. Telefon: 13-320. ADMIRALITÁS FOLYAMI TEHERÁRU­FUVAROZÁS FOLYAMI KAVICS - MAROSI HOMOK házhoz szállítás „ Megrendelhető: (62) 13470,12-692 Szeged, Csongrádi sgt. 27. Telephely: Szeged, Boszorkány-sziget FONYODON angol és német nyári nyelvi táborok 14 éves kortól, a Bala­tonparttól kb. 300 m-re levő kol­légiumban. Részletes tájékoztatást kérhet az 56-044-es telefonon, vagy személyesen a Takaréktár u. 5. sz. alatt, a Szabadidő GMK irodájában. DECORAMA ® Képkeretezés olasz import anyagból. Kiváló minőség, óriási választék, rövid határidő. Hajnóczy u. 4. Tel.: 6251-266. Nyitva: kedd-péntek 10-18; szom­baton 9-13 óráig. /ís ÜVEG, TÜKÖR ES SZOLGÁLTATÁS Tükörkészítés, sík- és öntött­üvegvágás, hőszigeltüveg-készítés és-bedolgozás. T.: 62-11-240. Kárpitosbútor-javítás, asztalosipari munkák. T.: 11-790. Szobafestés, mázolás, tapétázás, parkettázás, melegpadló-burkolás. T.: 23-7662. Költöztetés, rakodás, szőnyeg­tiszítás. T.: 11-003. ELŐNYÖS ÁRON A KOMFORTTÓL! SZÁMÍTÓGÉPES BÉLYEGZÖKÉSZÍTÉS névjegykártya és kiadványszerkesztés 1 óra alatt I exkluzív bélyegzők, 1automata céges H^1— fejbélyegző Szegeden a legolcsóbban Saliher számítástechnika Szeged, Oroszlán u. 3. T.: (62) 12-019 PALMA FOTO Szeged, Bartók tér 6. Tel.: 6212-133 Igazolványkép 1 perc alatt színesben és fekete-fehérben. AJANLATAINK SEGÍTÜNK A VALASZTASBAN! % HEVESINE K. KATALIN KÖNYVKERESKEDŐ Fekete sas u. 22. Telefon: 11-122. Agatha Christie: Gyilkosság Mezopotámiában, 170 Ft. A népszerű írónő újdonsága. a] QP á> MOZAIK OKTATÁSI STÚDIÓ Könyvesbolt: Szeged, Csongrádi sgt. 73. r3r, Bent Kálmán: Kalauz a versértelmezéshez Csikósné M. E. • Mezei K.: Meséről - mesére EGY JO ASZTAL ÚJSZEGEDI HALASZPINCE Gyapjas Pál u. 11. (a Forrás Szállóval szemben) Telefon: 53-649 - Halpaprikás csuszatésztával 158 Ft - Vörösboros gombás hal 172 Ft - Libamáj pirított gombával 300 Ft - Pulykamell rántva 160 Ft - Gombafejek rántva 150 Ft - ízes, túrós palacsinta 46 Ft RENT A BIKE KAWASAKI MOTOROK KÖLCSÖNZÉSE 650 és lOOOcm'-esek. Szeged. Etelka sor Telefon: 30-377. SÉTAREPÜLÉS SZEGED FELETT szombaton és vasárnap 10-18 óráig, a Bajai úti repülőtérről. A járatok megfelelő létszám esetén azonnal indulnak. Felnőtteknek 500 Ft, gyerekeknek 400 Ft. 6 év alatt ingyenes. AMERICAN LANGUAGE SCHOOL Nyári nyelvtanfolyamok angol anyanyelvű tanárokkal, kezdőtől haladóig és Business English. Tanfolyamok: június 15.-augusztus 8. Beiratkozás: június 1-12. Petőfi S. sgt. 17. T.: 6222-353. BIZTONSÁGÁÉRT, NYUGALMÁÉRT nm SECAB Vagyonvédelmi és Kármegelőzési Rt. - Telephelyek, objektumok őrzés­védelme - Pénz- és értékszállítás - Riasztóberendezés szereléj Telefon: 6214-144. GONDTALANUL ÉLVEZHETI SZABADSÁGÁT, HA KOBRA ZÁRRAL VÉDI A LAKÁSÁT. Szeged, Lőwy S. u. 12. Telefon: 25-618. DUGULÁSELHÁRÍTÁS FALBONTÁS NÉLKÜL, VÍZ-, GÁZ-, FŰTÉSSZERELÉS Telefonügyelet: 67-253. SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS! DISZKÓ AZ IFJÚSÁGI HÁZBAN minden szombaton 18-22 óráig VIDEÓ JOUR - TINIDISZKO, 22-05 óráig ÉJSZAKAI DISCO SHOW. Műsorvezető: Kakuszi Béla. Lányoknak a belépés díjtalan! ROCK CASINO A JUHÁSZ GYULA MŰVELŐ­DÉSI KÖZPONTBAN minden pénteken és szombaton 18-22 óráig TINIBULI, szombaton 22-03 óráig ROCK AND ROLL PARTY. SZERETNE ÖN SZABADIDEJÉBEN mozogni, sportolni, kikapcsolódni? Keresse fel tekepályánkat! Szeged, Vörösmarty u. 5. Nyitva: hétfőtől péntekig 8-13 és 19-22; szombaton 8-03; vasárnap 8-22 óráig. KIÁLLÍTÁS NEMES LAMPERTH JÓZSEF festőművész emlékkiállítása a Móra Ferenc Múzeum II. emeleti kiállítótermében május 31-éig látogatható. MÁJUSI DOBBANTÁS Benda Balázs, Darázs József, Fontos Zoltán, Kóthay Gábor, Sejben Lajos és Tuzson-Berczely Péter kiállítása május 25-éig - a Magyar Szocialista Párt és a Forrás Szálló rendezésében a szálloda előcsarnokában (Gyapjas Pál u. 16-24.). BONSAI (japán törpefák) a Szegedi Ifjúsági Ház Ginkó Bonsai Klubjában: 16-án és 17-én 9-18 óráig. CS. PATAJ MIHÁLY festőművész kiállítása a Móra Fe­renc Múzeum Képtárában (Horváth M. u. 5.). KULTURÁLIS PROGRAMOK! MA KINCSKERESŐ KLUB iroda­lomkedvelő általános iskolásoknak 9 órától az ifjúsági házban. Ellátogatunk az Arany János Ál­talános Iskolába, a nyílt gyer­mekszínházi napra. CSIRIBIRI GYERMEKKUCKÓ 9-12 óráig, szinten az ifjúsági ház­ban. Illyés Gyula: Hetvenhét magyar népmeséi közül Az állatok nyelvén tudó juhász című mesét hallgathatják meg az érdeklődők. KANDI DÉLELŐTT 9-12 óráig: 10 órakor a Légy jó mindhalálig című darab bemutatója a Száz­szorszép Gyermekházban. LUTRA KLUB a Madách Imre Általános Iskolában 9-11 óráig: cserebere, Lutra-lapok, -matricák és meglepetés. Ha van igazol­ványod, hozd magaddal! MÚZEUMI MATJNÉ. Dr. Csiz­mazia György Nyári táborra készülünk címmel tart biológiai foglalkozást 10 órától a Móra Ferenc Múzeumban. HASZNÁLT KÖNYVEK VÁSÁ­RA 14-17 óráig a Csillag téri fiókkönyvtárban (Kereszttöltés u. 29.). Egységár: 10 forint. LUTRA KLUB 15-17 óráig a Ju­hász Gyula Művelődési Központ­ban: 19 órától koncert a rock-klub­ban. Fellépnek a Sedative, a Túlélő és az eFeMeR együttesek. A volt magányosok klubja KAP­CSOLAT TÁRSKERESŐ KLUB néven ismét a Juhász Gyula Mű­velődési Központban üzemel, 18-23 óráig. Klubvezető: Gulyás László. Élőzene szól, büfé üzemel. ISTENEK IVADÉKAI - Erich von Daniken világhírű filmjének második részét vetíti a RYUFOR 19 órai kezdettel Újszegeden, a Bálint Sándor Művelődési Házban. ROCK 'N' ROLL PARTY 20 órától a JATE-klubban. Házigazda: Tóth András. HETFON SZEGED VETÉLKEDŐ IV. for­dulója 14.30-16 óráig a Százszor­szép Gyermekházban: Szeged képzőművészete. IZRAEL-VÖRÖS-TENGER­HOLT-TENGER: dr. Soproni Lajos diavetítéssel egybekötött élménybeszámolója 18 órától az Olajipari Dolgozók Klubjában. TIRKE HONOLULU koncéit 20 órától a Tamási Áron szabadidő­központban. Vendég az S Modell zenekar. % A TÁPÉI ALKOTÓHÁZBAN május 16-17-én gyékényfonó, 23-24-én kosárfonó tanfolyam lesz. Az Alkotóház és a bemutatóterem hétfőtől szombatig 9-17, vasárnap 10-14 óráig tart nyitva; csoportokat külön bejelentés alapján, más időpontban is fogad. Érdeklődni a helyszínen: Honfoglalás u. 69. Telefon: 13-433. * ÉNISKOLA -NEBULÓ. Játékos iskolaclőkészítő foglalkozás indul gyerekeknek a Mentálnál (Eszpe­rantó u. L, telefon: 6224-824). Jelentkezési határidő: május 18. ¥ ERDÉLY-VETÉLKEDŐT hirdet a Százszorszép Gyermekház.Téma: Erdély történelme, néprajza, irodalma. Négyfős csoportok jelentkezését várják május 20-áig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom