Délmagyarország, 1991. november (81. évfolyam, 256-281. szám)

1991-11-05 / 259. szám

10 A HELYZET DÉLMAGYARORSZÁG KEDD, 1991. Nov. 5. Családi események Halló! Hol vagyok? FOTÓ: NAGY LÁSZLÓ Házasság Czutor Dezső és Gecsei Mária, Kabók József és Bálint Zsuzsanna, Varga György Attila és Gondos Szilvia Ilona, Csikós György és Sánta Emese Margit, Király József István és Kocsis Ildikó Julianna, Boronics László és Kis Ilona, Dessers Guillaume Jean Emilé Joseph és Masa Beáta. N^-^y Tái nbor és Hegedűs Katalin Klára. Túri Zoltán István és Gilicze Patricia Kinga, Pördi Zoltán és Gubucz Andrea Irén. Huszti Mi­hály és Dobó Katalin házasságot kötött. Mórahalmon: Gábor Antal és Péter Éva Piroska házasságot kötött. Születés Szűcs Istvánnak és Révész Mária Ilonának István. Kókai Gábor Lajosnak és Lengyel Krisztinának Dalma, Nagy Andrásnak és Dunai Anikónak Zsolt, Gera Andrásnak és Szabó Klárának András, Anveiler Mik­lósnak és Tóth Judit Hannának Szonja, Gilinger Istvánnak és Bakos Ágnesnek Barbara, Zsurzs Lászlónak és Jakab Erzsébetnek Henrietta, Zsurzs Lászlónak és Jakab Erzsébetnek Péter, Zi­mányi-Kovács Ferencnek és Gera Zsuzsannának Anikó, Vass Csaba Sándornak és Balogh Mártának Balázs, Mészáros Istvánnak és Király Veronika Évának Péter, Kerekes Imrének és Kovács Ibolya Máriának Eliza. Nógrádi Csabának és Csikós Margitnak Norbert Balázs, Szabó István Tamásnak és Molnár Ágotának Anita, Nagy Jenőnek és Váczi Zitának Tamás, Huszka Lászlónak és Péterfi Erzsébetnek Dániel, Huszka Lászlónak és Péterfi Erzsébetnek Gábor, Miklós Sándornak és Farkas Zsuzsanna Tündének Biborka, Böstörményi Gézának és Kónya Zsuzsannának Zsuzsanna, dr. Túri Lászlónak és Nagy Éva Katalinnak Zsófia Anna, Mikula Lajosnak és Kovács Annamáriának Richárd, Tandari Attilának és Pusztai Juditnak András. Skultéty Tibornak és Deák Margitnak Ádám Benjámin, Gondi Árpádnak és Papp Adrién Ildikónak Diána, Váradi Miklósnak és Jenei Csillának Réka Rózsa, Endreffy Attilának és Bcnyó Zsuzsannának Kornélia Zsuzsa, Szilvási Jánosnak és Kővári Angéla Katalinnak Katalin, Kiss Jánosnak és Vanyó Ilona Zsuzannának Patricia, Gyi­mesi Gábor Árpádnak és Fark;:: Gabrielláik ^, pad lmre Dudás Tibornak és Vass Andreának Dóra, dr. Engclhardt József Istvánnak és dr. Jakab Katalin Veronikának Kinga, Bugyi Istvánnak és Palócz Erzsébet Anikónak Zsófia Erzsé­bet, Lajos Jánosnak és Gulyás Katalinnak Adrián, Bagi Lajosnak és Konkoly Csilla Zsuzsannának Ádám Lajos, Schmidt Károlynak és Vass Anikónak Olivér, Lengyel Istvánnak és Mózes Anna Má­riának István, Nagy Imrének és Bozsó Évának Imre, Gyapjas Zoltánnak és Borbély Erika Tündének Enikő Tünde, Joó Endrének és Szabó Tünde Olgának Péter, dr. Sulyok Józsefnek és Dávid Tündének Balázs, Széli Józsefnek és Papdi Katalinnak Csaba, Széli Józsefnek és Papdi Katalinnak Dömötör, Széli Jó­zsefnek és Papdi Katalinnak Boróka, Bálint Csabának és Papp Edit Tündének Renáta, Kocsis Istvánnak és Csizmadia Máriának Enikő, Kovács László Józsefnek és Hargitai Erikának Anett, Kerekes Lászlónak és Szepesi Mónikának László Dávid, Balog Lászlónak és Szalma Ibolya Piroskának Zsófia Éva, Lupsic Viktornak és Csikós Gabriella Mártának Balázs, Nagy­pál Józsefnek és Csipak Zsu­zsannának Máté, Simonovics Györgynek és Barducz Máriának Tünde Dóra, Kacsinta Tamásnak és Fülöp Margitnak Tamás, Varga Zsoltnak és Rácz Irénnek Kincső Irén, Orosz Györgynek és Takács Máriának Anett, dr. Mester Jánosnak és Greskovics Teréziának János, Törő Jánosnak és Mojzes Edit Erzsébetnek Dániel nevű gyermeke született. Halálozás Schvarcz Zoltánné Schvarcz Erzsébet, Lázár Mihályné Szélpál Ilona. Molnár Istvánná Adányi Jolán, Oláh László István, dr. Tóth Kálmánná Gaál Erzsébet Mária, Micziz Lajosné Koza Mária, Kónya István, Sajtos Péter, Kör­mendy Sándorné Dosay Terézia, Pósa Károly, Heidrich József, Oskó Lajos, Sóki Mátyásné Kiss Katalin Márkus Bí|ír.£ Ívíagyari Ilona, Mészáros Istvánné Bálint Etelka, Kuklis László Lajos, Nacsa Imre, Aradi Károly, dr. Arányi Györgyné Bálint Gizella, Király Antalné Jankó Margit, Csikai Flóra, Magyar Istvánné Demeter Erzsébet, Demeter Mihály, Papp Andrásné Rácz Mária, Fodor Sándorné Fenyvesi Etelka, Zádori Mihály Istvánné Tari Jolán, Vass Ferenc Antalné Jenei Erzsébet, Szilágyi Györgyné Lazók Erzsébet Zsu­zsanna, Lengyel Lajosné Szögi Irén, Miklós Antalné Szabó Mária, Mezős József, Lévai Éva, Káity Józsefné Ménesi Erzsébet, Dézsy Ferenc Józsefné Bánki Mária, Farkas Attila, Förgeteg József, Ilia György, dr. Vörös Áronné Bustyaházi Emma, Simon Istvánné Turcsányi Gizella, Csala Józsefné Széli Etelka, Dimov István, Sós Gábomé Balla Anna, dr. Zsigmond Ernő Vendel, Mosonyi Sándorné Kanalas Erzsébet, Mezei József, Pataki Jánosné Ocskó Karolina, Tóth József, dr. Bálint János József, Nyiri István, Mészáros Péter Pálné Szűcs Judit, Mészáros József, Hornok Sándor József, Szabó Imréné Rácz Éva, Simon István, Kiss-Illés János, Domonkos István, Böröcz Tibor, Csamangó Ferencné Havrincsák Irén, Nagy Sándorné Terhes Ilona, Szaszkó Ferenc Józsefné Zsombó Piroska, Tóth Kornélné Gabnai Ilona, Gárgyán Antalné Várdai Margit, Horváth György, Székely Katalin, Bordás Sándor, Miklós István, Ordas Józsefné Körösi Mária meghalt. Mórahalmon: Bodor Józsefné Sebők Veronika, Kővágó Ferenc meghalt. Szeri „útakadály" Hatalmas mennyiségű fűszer­paprika bérelte ki a Csongrádi Ál­lami Gazdaság pusztaszeri üzem­egységének egyik bekötőútját. A gúlába rakott végeláthatatlanul vöröslő „útakadály" a Szeri Paprika Kft.-é, amely kénytelen volt a gazdaságtól kölcsönkérni ezt az alkalmi tárolóhelyet, mert telep­helyükön immáron talapalatnyi hely sincs újabb rakományok fo­gadására. Tíz esztendeje termett utoljára annyi paprika ezen a vidéken, mint az idén. Hogy áldást hoz-e vagy átkot? Majd elválik... Mindenesetre törődni kell a tengernyi áruval. Folyamatosan viszik a szárítóba, dolgozzák fel a csöveket, de nyilván jó néhány hétbe te­lik. mire teljesen megszaba­dítják csípős terhétől ezt a szeri utat. FOTÓ: GYENES KÁLMÁN G. E. Szeged a hazai lapokban 1991/44. A cél - visszaszerezni a hímevet: Pengés futballis­tából kegyetlen edző? : Orosházi nem ígér, de biza­kodik / kép és szöveg Vitos György = Foci 7. - okt. 16. : ill. - Beszélgetés a Szeged SC labdarúgóinak vezető edzőjével. Nincsen pátja / Alánt Andrea = Ország-Világ. - okt. 16.: ill. - Beszélgetés Rátkai Sándor papucsosmesterrel. United Way Dél-Magyarország /(J. Zs.) = Élet és Tudomány. - okt. 18. - (A tudomány világa - itthon). - Szerző: Juhari Zsuzsanna. - A szociális megelőzést szolgáló alapítványról. Hús a mellen, hús a gyomorban / (sz) = Magyar Nemzet. - okt. 18. - Szerző: Szekeres Tamás. - A Dorozsma Hús Kft. Bogdán Istvánt, a Szeged SC labdarúgóját támogatja anyagilag. Területi igazgatót keres a maffia : Konvertibilis forintra várnak a kábítószercsempészek / Halász Miklós = Magyar Nemzet. - okt. 19. - Beszélgetés egy munkanélkülivel. Egy rektor a tömegből : A felvilágosodás elkötelezettje / Bóday Pál = Vasárnapi Hírek. - okt. 20. - Interjú az egyetem díszdoktorává avatott Baróti Dezsővel. Kutyavilág a Délvilágnál : A kiszolgáltatott újság­írókon csattan az ostor/(Kövess) = Vasárnapi Hírek. - okt. 20. - Szerző: Kövess László. - Tulajdonjogi vita a Délvilág Rt. és a Délmagyarország Kft. között. Puskák és iskolatáskák : Vendégtanulók / h. k. = Mai Nap. - okt. 21. - Szerző: Horváth Kálmán. ­Vajdasági fiatalok a szegedi gimnáziumokban. Albérlők irodaházakban (tudósítónktól) = Népsza­badság. - okt. 21. - Szerző: Tanács István. - Kü­lönbözik a bérleti díj a volt szegedi pártházban és a megyeházán. Menekülés Jugoszláviába, illegalitás Budapesten : Lazur ezredes beszél Lazur főhadnagyról / Cseresznyák István = Esti Hírlap. - okt. 22. - Interjú Lazur Barnával, az 1956-i nemzetőrség parancs­nokával. Matematikusból menedzser /Gyimesi Zsuzsa = Üzlet. - okt. 24. : ill. - (Interjú). - Beszélgetés Maróti Györggyel, a Zenon Kft. ügyvezető igazgatójával. Raffay: Nemzetőrökre szükség van / L. A. Gy. = Magyar Hírlap. - okt. 24. - Szerző: Lengyel András György. - Raffay Ernő honvédelmi államtitkár beszélt a Szegedi Nemzetőrség eskütételekor. Megszűnésre ítélve = Kurír, reggeli kiad. - okt. 28. - (12 óra). - A Csongrád Megyei Művelődési Központ, a Pedagógiai Intézet, és a Szervezési és Szolgáltató Központ jogutódjaként a Pedagógiai és Közművelődési Intézetet hozták létre. - Ua. Népszava. - okt. 28. Piacképes kanok = Kurír, délutáni kiad. - okt. 28. ­(12 óra). - Sertéstenyésztési és -forgalmazási együtt­működési megállapodás Csongrád megyében. Letiltott munkástanács : Szegeden/(nógrádi) = Népszava. - okt. 28. - Szerző: Nógrádi Gábor. Bírósági ítélet a Szegedi Közlekedési Vállalat Butrovil Munkástanácsának jogosultságáról. Gazdasszonyképzés = Pesti Hírlap. - okt. 28. ­Alapítványt hoztak létre Csongrád megyében a farmer- és gazdasszonyképzés beindításának támogatására. Bezárt világ/Gaál Béla = Petőfi Népe. - okt. 28. : ill. - Riport a Szegedi Fegyház és Börtönről. Hamis bérlettel rázós az utazás : Egy szegedi fényképész „újítása" / Ladányi Zsuzsa = Népszava. ­okt. 29. - Hamisították az összvonaJas utazási bérletet. Másodszor (utoljára?) Szegeden a BEK-védó/ Farkas Tibor = Foci 7. - okt. 30. : ill. - A belgrádi Crvena Zvezda vendégszerepléséről. Készültünk az ellenzéki szerepre : Géczi Józseffel beszélget Kakuk György = Kurír, délutáni kiad. - okt. 30. : ill. - Interjú a politikussal, az MSZP elnökségi tagjával. Az igényes Pick / Soltész Jolán = Magyar Me­zőgazdaság. - okt. 30. : ill. - (Sertéstenyésztés). ­Beszélgetés Forró Sándorral, a szalámigyár állat­forgalmi vezetőjével. Szegedi álom : Pénzért sincs edzőváltás/orv = Mai Nap. - okt. 30. : ill. - Szerző: Horváth Kálmán. - A Szeged SC labdarúgó-csapatáról. Untig elég/Csűri Ákos = Új Magyarország. - okt. 30. - Miért nem vállalta Kiss Ernő a Bartók Béla Művelődési Központ vezetését? Szieszta Szegedről : Péntektől délben a TV2-n = Békés Megyei Hírlap. - okt. 31. - A körzeti televízió új négyórás műsora. Mélyhűtött terv = Nemzeti Sport. - okt. 31. - (A Nemzeti Sport jelenti). - A műjégpálya üzemeltetéséről. Rejtélyes halál Szegeden/-vj- = Esti Hírlap. - nov. 1. - Fejbe lőve találtak egy 25 éves fiatalembert. Éber Tiborc ádáz panasza Bánkról : Énekesintrika Szegeden : Gregor Amerikából mondott fel : Nem állította, hogy ávós, csak annyit súgott: béemes : Zártkörű ünnep/Nagy N. Péter = Mai nap. - nov. 1.: ill. - Gyimesi Kálmán Juhász József elleni vádja kiváltotta Gregor József lemondását. Délfrancia világ : Szegedi újságharc /Weyer Béla = Heti Világgazdaság. - nov. 2. - Tulajdonjogi vita a Délvilág Rt. és a Délmagyarország Kft. között. Gregor lemondott / L. A. Gy. = Magyar Hírlap. ­nov. 2. - Szerző: Lengyel András György. - Az évad végén Gregor József megválik az operatársulat művészeti vezetői posztjától. Titokzatos haláleset Szegeden/L. A. Gy. = Magyar Hírlap. - nov. 2. - Szerző: Lengyel András György. ­Fejbelőve találtak egy 25 éves fiatalembert. Kapaszkodó a menekülteknek : Délvidéki Magyarok Köre / Csűri Ákos = Új Magyarország. ­nov. 2. - Az új egyesületről nyilatkozik Domonkos László, az egyik alapító. Baka István égtájai/Lator László = Holmi. - 10. sz. - (Figyelő). - Ismertetés az Égtájak célkeresztjén c. verseskötetről.

Next

/
Oldalképek
Tartalom