Délmagyarország, 1991. július (81. évfolyam, 152-178. szám)

1991-07-13 / 163. szám

8 SPORT DÉLMAGYARORSZÁG SZOMBAT, 1991. JÚL. 13. A Kertész utca az UTC-é Az Újszegedi Szövőipari Vállalat a Kertész utca 3. szám alatti sport­telepet a használó, az Újszegedi Torna Club részére ajándékként akarta átadni. Az ügy a Csongrád Megyei Vagyonellenórzó Bizottság asztalára került, amely ezt a lehe­tőséget nem tartotta jogszerűnek, s az alábbi határozatot hozta, a 23209 négyzetméter alapterületű sportpályát felépítményeivel együtt 50 ezer forint plusz áfa összegért adják át a sportklubnak, amely cserében az in­gatlan ingyenes, sportcélú haszná­latát biztosítja 50 évre az újszegedi gyár, illetve jogutódja számára. ÜHésen mérkőzéssel kezdenek Üllésen. holnap kilenc órakor a helyi presszóban értékelik, s ün­neplik a megyei II. osztályú labda­rúgó bajnoki szereplést. Az össze­jövetel után megkezdődik az új baj­noki évre a felkészülés mégpedig előkészületi mérkőzéssel: 10.30 óra­kor a megyei I. osztályba jutott együttes a helyi öregfiúkkal méri össze tudását. Lékó befogta a brazilt •• fái yir Ket. forduloval a varsói korosz­tályos sakkvilágbajnokság befejézése előtt jó hírrel hívott fel telefonon bennünket Mészáros János, az Üllés és Vidéke Takarékszövetkezet el­nöke, Lékó Péter támogatója. Öröm­mel újságolta, hogy Péter, az EB-n bronzérmes jugosztláv Tevics ellen nyert, ugyanakkor az eddig fél pont előnnyel élen álló brazil Dualibev remizett, így mindkét versenyző 6.5-6.5 pontot gyűjtve holtverseny­ben áll az élen. Egyébként a világ legnagyobb erőpróbája szombaton ér véget. A II. Figline Valdarno Kupáról Serlegekkel jöttek haza a szegediek A Szegvári Kendergyár. a Szegvári Takarék szövetkezet, a Kertész Kft. a Hági étterem, a Tisza Szálló, a Mindszenti Vegyesipari Szövetkezet, a Congress és Hobbv Service RT és Király László magánvállalkozó jóvoltából három szegedi csapat is részt vehetett július elején az olaszországi Figline Valdarnoban második alkalommal megrendezett nemzetközi labdarúgó tornán. A Szeged SC 12 éves és az Odessza II. 13 valamint 14 esztendős gyerekekből álló együttesei a FIFA által is támogatott eseményen kitűnően szerepeltek, ugyanis két ezüstérmet és egy hatodik helyet (ez utóbbit a legidősebbek révén) szereztek.A legifjabbak. Portörő Zoltán tanítványai {Szeri. Hell. Magyar. Hamar, Gál. Csernus, Kulacsik. Mizsei, Szekeres. Kun. Tóth. Horváth, Bálint Szeles. Rácz, Tamás. Vass. Kurucsai) az. edző szerint az itáliai napok alatt legalább annyi hasznos tapasztalattal gazdagodtak, mint itthon egy teljes bajnoki idény alatt, hiszen a Szeged SC-sek többek között a Róma és a Napoli „tizenéves profijaival" is testközelbe kerüllek. A toma legjobb játékosa címet egyébként az 1978-as korosztályban Tóth István, az 1979-eshen pedig Horváth László érdemelte ki. 24 óra DLUSZTUS IMRE Egy nap. Ha úgy hozza a sors. lehet egy olyan, amely megmozgatja az egész világot. Vagy egy olyan, amit kínokkal-keservekkel, mégis büsz­kén és a diadal remén yében végig kell futni, hisz így szól a vállalás. Egy nap. Egészen kurtán: 24 óra, egységnyi idő. Egy újság számára a teljesítés határideje: a napilap ennyi idő alatt veszíti el és szerzi vissza érvényességét. Az újságíró hír után lohol, fáradtan is elszalad még egy mondatért, s ha a számítógép képernyőjével osztja meg magányát a szervezendő mondatok között, akkor is érzi. hogy nincs mese. menni kell. csinálni kell. hiányzik még egy lépés az érvényes gondolatért. így készül a holnap. A Déhnagvarország szerkesztősége mindezt átélve szavazott a sportágak között a hosszútávfutásra, egészen pontosan a nagyon­hosszútávfutásra. Könnyű fölfedezni a párhuzamot a nagy vállalás, a felelősség, a kitartás közös birodalmában újságcsináló és futó között, s még az is hasonló, hogy egyformán a publikum előtt teljesítünk. Névvel és személyiséggel. 1987 óta futnak szuper és immár ultra távon a maratonistúk a Délmagyarország sportszerkesztőinek - idén elsősorban Cs. Gát Lászlónak - szerv ezésében. Azzal, hogy mi. egy napilap állunk az Európa Kupa futam mögött, azt szeretnénk kifejezni, hogy a sport és a vállalkozó szellem oldalán állunk. Minden 24 órában. Sepponak melege van Szombat délben rajtol a Schöller és a DAP Kupa mezőnye A finn Leinonnen Seppo érkezett leghamarabb a külföldi versenyzők közül a DAP Kupára, melynek fő­szponzora a szegedi borgazdasági vállalat. A finn versenyző 234 kilométerrel tartja hazája csúcsát a 24 órás futásban. Még a technikai értekezlet előtt váltottunk néhány szót. - Hogy érzi magát Szegeden? ­tettük fel első kérdésünket. - Nagyon kellemes lehet a Tisza­partján lakni, azonban ez a nagy hőség lassan kikészít. Barátommal, Sípos Istvánnal bejártuk a várost és csak ámultam a sok nevezetesség láttán. Azt hiszem a családommal még visszatérek Szegedre. - Nem is lesz segítője, ügy értem egyéni frissítője a verseny alatt? - Nem egyedül érkeztem. Édes­apám elkísért Magyarországra, ó is kíváncsi volt, hogy milyen itt az élet. - És mi a véleménye? - Azt tudjuk, hogy a változások korát élik, de ahogy látom nem is annyira rossz az életszínvonal... - Említette, hogy nem kedveli a hőséget, nem tipikusan „meleg menő". Mégis milyen eredménnyel lenne elégedett '' - Olt kezdem, hogy a szegedi ver­seny előtt két viadalon vettem részt. Az egyik egy mindennapos maratoni volt, tehát naponta két héten keresz­tül kellett futni 42 kilométert. Itt tizenharmadik lettem, majd részt vettem Hartolában az egyik 100 kilométeres EK-futamon, a távot edzésjelleggel 7 óra 50 perc alatt teljesítettem. Egyébként az elmúlt hónapban az edzésekkel és verse­nyekkel együtt összesen 940 kilo­métert futottam. És, hogy kérdésére is válaszoljak: elégedett csak is egy rekorddal lennék, de azt hiszem ilyen hósegben ez lehetetlen, még akkor is. ha a pálya nagyon tetszik. - Milyen taktikái választ? - Mivel a déli forróságban indu­lunk. ezért lassan, óvatosan kezdek majd. Vajon sikerülhet? Aki emlékezetből fut Simon László nem először pró­bálkozik a 24 órás versennyel. O a magyar csúcstartó is, azonban kicsit kedvetlen volt, amikor arról érdek­lődtünk, hogy mennyire sikerült a felkészülése. - Nem tudtam igazán készülni ­kezdte nyilatkozatát. Majd így foly­tatta: - Sajnos munkahelyi elfoglalt­ságom miatt nem értem rá igazán edzeni. Mindenesetre nem tudnék nem rajthoz állni, így aztán csak emlékképeimre hagyatkozhatom. azaz emlékezetből futok. - Lehet így is? - Azt hiszem annyi tapasztalatom van, hogy ez nem okozhat gondot. De az előző kijelentésemet inkább úgy kell értelmezni, hogy rápihentem a szegedi versenyre. Egyszer-kétszer már bejött ez a „ taktika ". - Azért elárulhatnád, hogy mennyit futottál a héten? - Mindössze negyven kilométert. - Ez tényleg nem sok! Szerinted ki nyeri a versenyt? - Nem szeretek tippelni, de most úgy érzem a szovjet Valerij Gubar le­het a befutó. - És mennyivel? - Kétszázötven kilométer körüli eredménnyel... A legjobb taktika, a jó kondíció Feczisin, az amatőr „ultrás" Gemesi József, a szegedi kerék­pársport egyik legnagyobb szerel­mese és művelője hívta fel a figyel­memet egy nálánál is különcebb em­berre. Feczisin János ugyanis sike­resen abszolválta az egész világon eddig csupán háromszor teljesített triatlon négyszeres távját. Az inkább alacsony termetű, úgynevezett ga­lambcsontozatú emberrel a szerkesz­tőségben találkoztam, s először azt tisztáztuk, hogy milyen sportolónak is tekintsem: úszónak, atlétának, kerékpárosnak, vagy a legutóbbi pro­dukciója alapján mindhárom specia­listájának. - Egyszerűen műkedvelő sportoló vagyok - mondja, majd így folytatja: - öt éve amatőrként űzöm a triatlont. Elég későn adtam a fejem a sportra, ugyanis 35 évesen álltam először rajihoz. A gimnáziumban úsztam, majd kajak-kenuztam. Aztán sokáig semmi. - A; úszáson kívül atlétikában és kerékpárban kiilön is elindult már. Mién? - Az akarat kiváló próbája vala­mennyi. Indultam már többször a szegedi és az IBUSZ-maratonin, ta­valy és tavalyelőtt is rajthoz álltam a DM 12 órás futáson, s 96 kilométert teljesítettem, most a 24 órásban in­dulok. A kerékpározás pedig a triat­lonhoz kell. meg ez a sportág a legjobb ..akaratedzö". A székesfehérvári ultratiatlimon 15.2 km kellett úszni. 720 km-t kerékpározni. 168.8 km-t futni. Ön a 11. helyen érkezett a célba. Gon­dolom erre különösebben nem ké­szült? - Bármilyen versenyen indulok én mindig valami speciális dolgot csi­nálok. Például a tavalyi szegedi triat­lonon a 40 kilométert a nyeregből felállva tekertem végig. A tavalyi I BUSZ-maratonit 35 km-ig hátrafelé futva tettem meg. A mostani verse­nyen egyszerűen kipróbáltam az ed­zésmódszeremet, s az élettani rege­nerációmat edzettem. Különösebb edzést nem végeztem, a többi részt­vevőtől eltérően teljesen ismeretle­nül. s az ilyen erőpróbától idegenül alltam rajihoz. A nevezési díjat, a 250 dollárt is magam fizettem ki. Ezenkívül szerencsére a munkahe­lyem, a szegedi távközlési vállalat, adott erre a versenyre egy kis támo­gatást. A kollégáim, Mára Gábor. Huszár Márta, Veress Éva. Kurucz Márta, önzetlenül segítettek a 86 óra 45 perc és 47 másodperces idő el­érésében. Egyébként elégedetlen vagyok a rendezőkkel, ugyanis több olyan mellékesemény történt, ami a csalásra adott lehetőséget. Ami a saját teljesítményemet illeti, legalább két hellyel előrébb végzek ha a vihar alatt is kerékpározok - az úszás után még a 7. helyen álltam, de azt követően 6 órát pihentem. - Nem énékeli túl képességeit az­zal. hogy két héttel a nem min­dennapi fizikai igénybevételt kö­vetően a 24 órás futáson áll rajthoz ? - Csak olyanra vállalkozok, amit teljesíteni tudok. Ez is beleillik a sport- és életszemléletembe. Leg­alább 150 kilométert biztos lefutok. Szaván fogjuk... SÜLI JÓZSEF mmm Sipos István, a Szegedi VSF. ultramaratonistaja egy nappal a verseny előtt ezt mondta:,, Úgy érzem jó formában vagyok, a tervem mindvégig az volt, hogy valami nagyot futok. De közbejött a nagy hőség, így aztán óvatos leszek. No majd meglátjuk! Mindenesetre óriási mezőny jott össze, hiszen Mravlje, Delhotal, (Juhar a világ élmezőnyét képezik. Azt hiszem a szegedi verseny máris sikeres..." Fogkefe Igen, igen nem tévedés fogkefe különlegességeket is láthatnak azok, akik szombaton illetve vasárnap kilátogatnak „A Nagy Futás" hely­színére. Dudás Gyula, a Szegedi Vasutas válogatott gyaloglója ugyan­kiállítás is úgy döntött, hogy ó ezt a versenyt kihagyja és inkább gyűjteményét állítja ki a közönség előtt. A magyar rekorder fogművelői a Radnóti gim­názium és a Tisza-parti irodaház között tekinthetők meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom