Délmagyarország, 1991. május (81. évfolyam, 101-126. szám)

1991-05-11 / 109. szám

12 Szolgáltatás 1991. május 11., szombat ánlataink Ma 1991. MÁJUS 11., SZOMBAT NÉVNAP: FERENC A latin Franciscus rövidü­léséből. Ez az olasz Francesco (ófrancia) név egyházi latinos!­tása. fgy nevezték el szülei a kis Assisi Szent Ferencet. A Nap kel 5 óra 14 perckor, nyugszik 20 óra 08 perckor. Á Hold kel 3 óra 19 perckor, nyugszik 17 óra 06 perckor A Tisza vízállása pénteken Szegednél plusz I60cm. KÉTSZÁZHUSZONÖT ÉVE szuletett Isaac D'Israeli (I766­I848) angol író, irodalomtör­ténész. Földbirtokainak jöve­delméből élt, anyagi gondjai nem lévén kedvére foglalatos­kodhatott az irodalommal. Az ó fia volt Benjámin Disraeli, a híres író és politikus. SZÁZÖTVEN ÉVE született Pauler Gyula (I84I­1903) történész, akadémikus, az Országos Levéltár főigaz­gatója. Főként Árpád-kori és 17. századi magyar történe­lemmel foglalkozott. 1991. MÁJUS 12., VASÁRNAP NÉVNAP: PONGRÁC A latin Pancratius rövidülése. Ez a görög Pankratioszból. A Nap kel 5 óra 12 perckor, nyugszik 20 óra 09 perckor. A Hold kel 3 óra 42 perckor, nyugszik 18 óra 26 perckor. SZÁZNYOLCVANÖT ÉVE született Johan Vilhelm von Snellman (1806-1881) finn politikus, filozófus, újságíró. Elias Lönnrot mellett a finn irodalom és művelődés legna­gyobb hatású alakja. Törekvé­sei nyomán épült meg az első vasútvonal, szervezték meg a népoktatást, és kezdte meg mű­ködését az első finn nyelvű líceum. HATVANÉVES Kocsis Albert (sz. 1931.) Liszt-díjas hegedűművész, a Kasseli Zeneakadémia tanára, több nemzetközi hegedűver­seny díjazottja. Orvosi ügyeletek GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér (13/57-es). Csak sürgős esetben! SZOMBATON BALESETI SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIA! FELVÉTEL: a halesetet szenvedett személye­ket a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) ügyeletet a Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4.), urológiai felvételi ügyeletet a II. Kórház tart. A balesetet szenvedett gyereke­ket a kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a Sebészeli Klinikán látják el. VASÁRNAP a balesetet szenvedett szemé­lyeket a SZOTE Traumatológiai Ónálló Osztálya, az új klinika tömbben (Semmelweis u. 6.) veszi fel, sebészeti (nem bale­seti!!) ügyelet a II. Kórház (Kálvária sgt. 57.) tart. A gyermeksérültek és gyermek­sebészeti betegek ellátása a gyermekklinika gyermeksebé­szeti osztályán történik. HÉTVÉGI ORVOSI ÜGYELET Szeged és Tápé felnőtt lakossága részére: Szentháromság u. I Telefon: 10-100. péntek este 7 órától hétfőn reggel 7 óráig. Szőreg, Tiszasziget, Ujszentiván, Deszk, Kübekháza községek részére: dr. Mórocz Julianna, kü­bekházi orvosi rendelő. Telefon: 77-170. Kiskundorozsmán: dr. Sorner János, Széksós u. 33. Telefon: 61-314. Bordány. Forráskút, Üllés köz­ségek részére: dr. László István,' Üllés. Pusztamérges és Öttömös közsé­gek részére: dr.Trischler Anna, Pusztamérges, Kossuth u. 49. Telefon 85-040. Mórahalmon dr Dézsi Csaba, Felszabadulás u. 32 Telefon: 81-047. Zákányszéken: dr. Somogyi Edit, Zákányszék. Dózsa Gy. u. 70. Telefon. 81-642. Kisteleken dr. Varga Ferenc és dr. Szurgent József (kisteleki körzeti központi rendelő), Kossuth tér 2. Telefon: 64-740. SZEMÉSZETI ÜGYELET: szombaton 12 órától a II. Kórház szemészeti rendelésén (Kálvária sgt. 57.). 12-tól hétfő reggel 7 óráig központi ügyeleti szolgá­laton (Szentháromság u. I.). GYERMEKGYÓGYÁSZATI NAPPALI ÜGYELET: hétköz* nap 13 órától 19 óráig, hétvégén és ünnepnapokon reggel 7.30-tól 19 óráig a Tisza Lajos krt. 20. sz. alatti rendelőben történik a sür­gős esetek orvosi ellátása. ÉJSZAKAI ÜGYELET: hétköz­nap és ünnepnapokon 19 órától 7.30-ig a Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37.) folyik a sür­gős esetek ambulans ellátása, ezen időszakon belül, 22 órától 06 óráig a súlyos állapotú, nem szállítható gyermekekhez az ügyeletes gyermekorvos kihív­ható. Telefon: 22-655. GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉ­SZETI szombaton reggel 8 "elé» RUHAVÁSÁR lesz reggel 7-től délután 4 óráig a Heller Ödön Művelődési Házban. Közlekedés TRAFFIPAX: Május ll-én Szeged. 12-én Sze­ged, Kistelek, Csongrád, Szentes, Hódmezővásárhely. 13-án Szeged. Lakossági szolgáltatás 8 Ft kiállással: lakásra, egészség­ügyi intézményhez, nyilvános telefonfülkéhez, iskolákhoz, kollégiumokhoz. SZERVIZ újszegedi Gyermekkórházban (Temesvári krt. 37. Telefon: 22-655), 12-tól hétfőn reggel 7 óráig a Fül-Orr-Gégeklinika tart ügyeletet (Tisza Lajos krt. III. Telefon: 10-2331200-as mellék). FOGORVOSI: szombaton-vasár­nap és ünnepnapokon reggel 7-től 22 csak indokolt esetekben: Zöld S. u. 1-3.. telefon: 14-642. MÓRAHALMON REUMATO­LÓGIAI SZAKRENDELÉS: kedden 15.30-18. pénteken 11-12.30 óráig. S.O.S. LELKISEGÉLY-SZOL­GÁLAT: minden este 7 órától reggel 7 óráig. Telefon: 11-000. A hívás ingyenes. ÁLLATORVOSI ÜGYELET: Szombat reggel 6 órától hétfő reggel 6 óráig: Szoreg, Deszk, Kübekháza, Tiszasziget, Újszentiván: dr. Mender Ferenc, Újszeged, KU­küllói u. 5. Telefon nincs. Algyó. Tápé. Petófitelep, Baktó területén: dr. Haraszti Péter, Szeged. Kossuth L. sgt. 55. Telefon: 24-601. Szeged város egyéb közigaz­gatási területén: dr. Fülöp Tamás, Szeged, Vár u. 7. Telefon: 12-009 Domaszék. Röszke, Zsombó: dr. Sugataghy Ferenc. Szeged. Sándor u. 43. Telefon: 16-935. Baks, Csengele. Dóc, Ópuszta­szer. Kistelek, Pusztaszer: dr. Kunstár Pál. Kistelek. Tömör­kény u. 10. Telefon nincs. Balástya, Sándorfalva, Szatymaz: dr. Szántó Vince. Sándorfalva. Telefon: 73-260. Mórahelom: dr. Vida Endre, Fel­szabadulás u. 32. Telefon: 81-243. Zákányszék: dr. Müller Károly. Dózsa u. 70. Telefon nincs. ' Ásotthalom, Öttömös, Puszta­mérges. Rúzsa: dr. Szanka János, Rúzsa. Telefon: 85-031. Bordány. Forráskút, Üllés: dr. Bordás János. Újszeged, Töltés u. 10. Telefon: 55-182. Az állatórvos kiszállításáról a hívó fél köteles gondoskodni. A HÓD ÁLLATPATIKA (Sze­ged, Üstökös u. 6.) munkaszüneti készenlét szolgálata a hódme­zővásárhelyi (62)44-266-os telefonon hívható. Közerdekü tájékoztatás MÁV INFORMÁCIÓ: 10-906. VOLÁN INFORMÁCIÓ: 13-098. AUTÓMENTŐ: 26-555. ZÖLDTELEFON: 12-513. ­GÁZSZOLGÁLTATÁSI HIBÁK BEJELENTÉSE: Munkanapokon 7-18 óráig: 12-287; 12-487. Éjszaka és munkaszüneti napo­kon: 14-968, 14-722. VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZATI HIBABEJELENTÉS: 10-155. DEMÁSZ HIBABEJELENTŐ: 22-844. DÉL-MAGYARORSZÁGI GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI ALAPÍTVÁNY. Szeged. Deák Ferenc utca 29. Telefon, telefax, üzenetrögzítő: 10-595. LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT minden szombat este 6 órától vasárnap reggel hatig a Dugonics moziban (Kossuth L. sgt. 53.). tLsza Háztartási gépjavítás a helyszí­nen is. Attila u. T: 11-928. Hűtó­gépjavítás 6 órán belül. Nagy J. u. T: 14-108. Televízió-rádió­videójavítás azonnal: Bartók tér 5. T: 26-333. Ipari klímajavítás. neon szerviz, motortekercselés (24 órán belül), villanyszerelés, érintésvédelmi felülvizsgálat, lakatosmunkák (garázsajtók, kerítések készítése stb.), kerék­pár és rotációs kapa javítás: Moszkvai krt. 15. T: 23-677, 13-958, 23-638. VÁLLALKOZÁS SZERVIZ ^nff Kft-k. Bt-k. egyéni TÜfrUaÉ cé8ek alapítása. V Külkereskedelmi ügynöklés, cégkép­viselet. Külkereskedelmi engedé­lyek ügyintézése. Tőkés társak partnerkeresése. Ügyfélfogadás: munkanapokon 13-15 óráig. Telefon: 56-598: telefax: 24-194. KÜLKERESKEDELMI SZAKTANÁCSADÁS Vámeljárási szabályok, vámtéte­lek, nemzetközi szállítmányozás, árukísérő okmányok, stb. Kül­földi partnerkeresés. Dél-magyar­országi Gazdasági Kamara, Sze­ged. Telefon: 21-343. 8-12 óráig. Vállalkozóknak, intézményeknek MUNKÁT, diákoknak MUNKAALKALMAT nyújt a JATE MELÓ-DIÁK Diákszövetkezeti Csoport Szeged, Petőfi S. sgt. 30-34. Telefon: 21-611/52, munkanapokon 10-16 óráig. SÁNEP-FRISCO FÉRFI-NOI FODRÁSZ­KOZMETIKA. TESTMASSZÁZS Szeged. Vitéz u. 5. Telefon: 21-713. FAKIVAGAS. Telefon: 73-414. óráról 12 Aráig tr«ki«ndelé» V Telefon: IV007. KÁRPITOZOTT BÚTOROK JAVÍTÁSA: Párizsi krt. 28. Telefon: 24-212. BÁDOGOS Telefon: 29-202. DEPÓ KFT Szeged. Juhász Gyula u. 3. Telefon: 21-263. 14-5331. A lakosság, a kereskedők, a vendéglátósok nagykeráras ital­raktára. Nyitva munkanapokon: 8-15 óráig. SZILÁNK ÜVEGEK. TÜK­RÖK méretre vá­gása, beépítése ex­pressz határidővel is. HŐSZIGETELŐ üveg minden méretben, garanciával. Teréz u. 42. Telefon: 62/26-095. GÉPKOCSIJAVÍTÁS Gépkocsija motorjának, futómű­vének, karosszériájának javítását, festését, vizsgáztatását rövid ha­táridőn belül megoldjuk. Szeged. Ctulca •ho» V Telefon: 24-S3U. Minden típusú FŐTENGELY­KÖSZÖRÜLÉS. HENGERFÚ­RÁS, HÓNOLÁS. mindennemű lakatosmunka végzése rövid határidővel. Szeged-Csongrád közötti műúton a 39-38. km-nél. Szegedtói 17 km-re. * METALLICH AUTÓFESTÉKSZALON Mindenfajta autótípushoz színki­keverés a helyszínen az olasz Pálinál festéból. Szeged, József Attila sgt. 77 JOGI KÉPVISELET Kárpótlásra jogosultak ügyében eljár és képvisel a 145. sz. Jog­tanácsosi Munkaközösség, Gogol u. 29. Telefon: 24-855. Dr. Kis Lajos, dr. Komlódi Zoltán. FÖNÍCIA KFT. FUVAROZÁS reális áron 1-24 tonnáig. Telefon: 62/51-152, 7.30-tól 15 óráig. NYÁRI NYELVTANULÁS INTENZÍV ANGOL NYELVI KURZUSOK az University of Wales tanáraival július I - augusztus 10-ig (3x2 hétben). EGK Alapítvány. 6701 Szeged, Pf. 843. Telefon/ú zenetrögzítő: 16-417. VAGYONVÉDELEM Közületek és ma­gánszemélyek ré­szére telephely­őrzés, rendez­vénybiztosítás, pénzszállítás, őrzés, személyvédelem, magas értékhatárig biztosított páncél­szekrények szállítása garanciá­val. Levélcím: 3S Service Sze­ged. Pf. 881. Telefon: (62)22-969. A CEL-PLAST KFT. a kistermelők és kisvállalkozók szolgálatában vállalja: kezdő vállalkozások szervezését, hitel­tanácsadást. társasági szerződés előkészítését, külkereskedelmi jog megszerzését, külkeres­kedelmi engedélyek ügyintézését, vámügyintézést, VAM 91 és a fuvarokmányok kitöltését, ex­port-import beonyolítást. Cím: Szeged, Kereszttöltés u. 13. Te­lefon: (62) 11-633. ÉPÍTTETŐK FIGYELMÉBE! REKLÁM ÁR! Mindenféle fa­anyag a legol­csóbban I. osztá­lyú minőségben méretre vágva kapható: MÉHÉSZ KFT. telepén, a Napos u. 5. szám alatt. 10 000 Ft feletti vásárlás esetén 5 % kedvezmény. SÉTAREPÜLÉS SZEGED FELETT Felszállás a Bajai túti repülőtérről minden szombaton és vasárnap 10-18 óráig egész óránként, kivéve 13 óra. Megfelelő létszám esetén soron kívüli felszállások. Fel­nőtteknek 500 Ft, gyermekeknek 400 Ft, 6 év alatt ingyenes. OÉL-AZUR-NET KFT. - lakásfelújítási munkák. - festés, mázolás, tapétázás. - lakás- és ablaktisztítás, - gépi szőnyeg(kárpit)tisztítás, - minőségi padlóburkolatok gépi felülettisztítása. Telefon: 6213-237. 3 EGY JÓ KÖNYV SZŰKÍTS ANTIKVÁRIUM 6722 Szeged, Földvári u. 9. Telefon: 11-430 II KARINTHY FRIGYES: Jelbeszéd. Budapest. Dick Manó. 400 Ft OLVASSA EL! KATONA JÓZSEF versei. Ez a felirat áll egy világos barna dosszién, amelyben két könyvecskét talál­hatunk. Az egyik Katona József verseinek kézírásos változatát tartalmazza, a másik pedig ez előbbieket nyomtatott formában. A szövegeket gondozta és az utószót írta Orosz László, aki Sütő Józseffel együtt jegyzeteket írt a versekhez, mint például szómagyarázat: „élő vedreit" - a hamvveder ellentétéül alkotott jelzős szerkezet. Vagy: „esik tőrbe a nyájjal dalló magadat idvezlő szép alkonyodat" - miközben nyájasan dalolsz, megejted (tőrbe ejted) az üdvözlésedre jövő szép alkonyatot. Szépirodalmi Könyvkiadó. 480 Ft. >4 EGY JÓ ASZTAL 7 FOGÁSOS EBÉD SVÉDASZTALRÓL ­260 Ft Szegeden, a Kék Csillag étteremben. Min­den vasárnap 12-15 óráig. Telefon: 6251-677. órától. Sztárvendégek. Műsorve­zető: Sajtos Szűcs László. VIDEÓ JOUR minden pénteken és szombaton 18-22 óráig az ifjúsági házban. Lemezlovas: Horváth András. ÉJSZAKAI DISZKÓSHOW az ifjúsági házban 22-05 óráig minden pénteken és szombaton. Sztárvendégek. Műsorvezető: K^kuszi Béla. SÁNDORFALVÁN. A FECS­KÉBEN minden szombaton 21-tól 02 óráig diszkó, vasárnap 20-24 óráig nosztalgiadiszkó ­vendégműveszek fellépésével. VIDEÓ GARÁZS Szeged, Ág u. 2. (kőbányai min­tabolt mellett). Videófilm és sző­nyegtisztító kölcsönző. Nyitva hétköznap 13-20, szombat-vasár­nap 10-20 óráig.Filmajánlatunk: Nico, A hercegnő. VASÁRNAP VASÁRNAPI KOKTÉL 19-24 óráig az ifjúsági házban. Zene: Melody Combo. Vacsora: őzpör­költ. A JATE KLUBBAN táncház lesz este 8 órától. Belépő diákoknak: 40 Ft. HÉTFŐN A SZÁZSZORSZÉP GYER­MEKHÁZBAN vidám játszóház lesz délután fél 3 órától „Pong­rác, Szervác. Bonifác,, - A szerencsés 13,-a címmel. A SZOTE Ideg- és Elmegyó­gyászati Klinika 18 órakor az érdeklődő kollegáknak Bálint (esetmegbeszélő) csoportot tart a Semmelweis u. 6.. V. emeleti oktatótermében. BLUES-KOCSMA este 8 órától a Tamási Áron szabadiőköz­poniban. Fellép a Tirke Honolulu. ^OT/CC^ Q Kiállítás Szabadidő szórakozás TESTKULTURA Tanfolyamok az SZVSE sport­telepén. Női toma: kedd. csütörtök 19-20 óráig (300 Ftfó). Ju-Jitsu: hétfő, szerda, péntek 19-21 óráig (400 Flfó). Body building: hétfőtől péntekig 8—12; 14-20 óráig, szombaton 8-12 óráig (400 Ft/fó), Cím: Szeged, Kossuth L. sgt. 74C. Telefon: 14-707. DISZKÓK TISZA GYÖNGYE diszkó bár. Újszeged, Partfürdó. Telefon: 53-340. Tinidiszkó 17 órától 20.45-ig. éjszakai diszkó prog­ram 21.45-04 óráig. Belépődíjas, műsorvezető: Kalocsai Sándor. HOTEL TISZA DISZKÓ KLUB pénteken és szombaton 21.30-03 óráig. Tinidiulu) szomharoo 17 EROTIKUS MASSZÁZS SZALON TOPLESS BÁR Szeged. Jakab Lajos u. 6. Telefon: 10-912. Nyitva: 14-04 óráig. VIDEÓ VIKING Csongrádi sgt. 72. (Szolgáltafósor) Nyitva: 10-20 óráig. Filmajánlatunk. Álomküzdók. A keresztapa II. PEEP-SHOW A LILA AKÁCBAN! STREAP-TEASE délelőtt 10-24 óráig! Már 20 forintból is jól érezheti magát! EXCLUZÍV DRINK BÁR Szeged. Budapesti krt. 5. Telefon: 26-680. FREDDY VIDEOTÉKA Sándorfalva. Széchenyi u. 24. Nyitva: 10-12, 15-19 óráig. Fi Imáján latu yk: s Botrány a mosodaban, Frankenstein közkórház Kulturális programok MA II. GYERMEK és I. IFJÚSÁGI KI MIT TUD? elődöntő reggel 8.50-tól az ifjúsági házban. JÁTÉKOS KIRÁNDULÁST szervez a Százszorszép Gyer­mekház a Füvészkertbe. Gyü­lekező délelőtt 9 órakor a gyermekház (Kálvin tér 6.) előtt. Visszaérkezés kb. 13 órakor. (Uzsonnát, belépőre 10 forintot és kél darab buszjegyet vigyenek magukkal a gyerekek!). LUTRA és CUCCIOLI KLUB a Juhász Gyula Mővelődési Köz­pontban délelőtt 9-től 12 óráig. A PÁRKERESŐ KLUBBA 18 órá­tól várják a magányos, társkereső embereket. MÚZEUMI MATINÉ délelőtt 10 órakor a Móra Ferenc Múzeum­ban: ifj. Le le József tart néprazji foglalkozást Fagyosszentek címmel. A JATE KLUBBAN 21 órától a Tirke Honolulu blues együttes lép fel, utána zenés-táncos est Harmincon innen, harmincon túl címmel Házigazda: Tóth András (Óriást A RUSZT1K GALÉRIÁBAN OLÁH RÓBERT bőr-iparmű­vészeti kompozícióinak kiállítása és vására. Szeged, Szent György tér 5. Telefon: 23-797. (^Cs&Co. LtcL GALÉRIA KÁVÉHÁZ-BÁR Tárgyaljon nálunk üzletfeleivel! Az üzleti ügyek bonyolításához szükséges informatikai eszközök és szolgáltatások (telefon, fax, gépírás-szerkesztés, fénymá­solás) vendégeink rendelkezésére állnak. De betérhet hozzák egyszerűen csak egy italra, kávéra is... Arany János u. 9. Nyitva: 9^03 óráig. Közéleti események A NEMZETI KISGAZDAPÁRT tagjai és leendő tagjai részére kárpótlási kérdésekben is tanácsadó szolgálatot nyújt a Szeged, Victor Hugó u. 5. szám alatti székházában hétköznap 8-10 és 13-14.30 óráig. HÉTFŐN KOVÁCS BEÁTÁNAK, a 6. sz. választókerület képviselőjének fogadóórája elmarad. CSILLAG JÁNOS, a 8. sz. vk. képviselője 17-18.30 óra között fogadóórát tan a Fő fasori Álta­lános Iskolában (Csikós iskola). A SZOCIALISTA PÁRT szegedi elnöksége 17 órától ülést tart a Tisza-parti irodaházban, ahol megbeszélik a szegedi szocia­listák nyári teendőit és előké­szítik Békési László országgyű­lési képviselő május 30-i szegedi programját. A szolgáltató oldalba csak költségtérítéssel veszünk fel Információkat. Leadás legkésőbb a megjelenés előtti napon 12 óráig levélben, vagy hétköznap a 12-825-ős telefonon (Czakó Julianna).

Next

/
Oldalképek
Tartalom