Délmagyarország, 1991. február (81. évfolyam, 27-50. szám)

1991-02-19 / 42. szám

1991. február 19., kedd Hirdetés 7 ICCÜ KUCKÓ Plüsscsörgő és -játék helyett 390Ft. NAGYÁRUHÁZ AZ EMELETRE ERDEMES FELJÖNNI E HÉTEN r> e/ r.' tj 'f JJ ÍL ' H. JK "] 1 GYERMEK.­CiPO csizma régi ár l^pFt /7\Ft új ár 490 Ft 690Ft 590 Ft SZEGED NAGYÁRUHÁZ Női ruházati . . osztály Blúzai Ft^hel^ett Kardigán Ft helyett f990 Ft. Hörcsög bunda , amía a készlet tart..23=*8y Ft helyett 11 500 Fti ÍJF NAGYÁRUHÁZ Gyermekruházati osztály Bélelt, két részes farmer Bébiméret helyett 6D0 Ft Gyermek méret Ft helyett 1000 Ft SZEGED NAGYÁRUHÁZ METER - OSZTÁLY Import lurex kelme helyett 307 Ft. SZEGED NAGYÁRUHÁZ NOi CIPÓ csizma régi ár uj ar 1500Ft 3500 Ft 3500 Ft. SZEGED NAGYÁRUHÁZ ROVIDARU­OSZTÁLY Francia kötőfonal ^SCTFt helyett 60 Ft. m SZEGED NAGYARUHÁZ Férfiruházati osztály Pulóver Ft helyett 885 Ft Kucsma ^Ft helyett 185 Ft Farmerdzseki 50 % engedmény Irány az akcióterület! SZEGED NAGYÁRUHÁZ LAKASTEXTIL OSZTÁLY Padíószőnyeg-darabok 50% engedmény. SZEGÉD NAGYÁRUHÁZ FÉRFI CIPÓ csizma új ár: 1500 Ft 1500 Ft SZEGED NAGYÁRUHÁZ 1990. Kovács István. 1921 — 1990 = Jogtudo­mányi Közlöny — 7/8. sz. — (Szemle). — Nekrológ a volt szegedi professzorról, akadémikusról Text and context On two poems by Attila József / György TVerdota = The New Hungárián Quarterly. — No 120. — A Tiszta szívvel és a Születésnapomra c. versekről, és azok szegedi vonatkozásai­ról 1991. Politikai vitaklub Szegeden / (Dén) = Szabadság — jan. 25. - A Magyar Szo­cialista Munkáspárt Csap utcai székházá­ban. Népművészét! örökségünk Fazekak, hímzések, faragások / Hankó Ildikó = Magyar Nemzet. - jan. 28. - Ismertetés s Csongrád megye népművészete c. kö­tetről. Fehérről a félteherre. Kenyérgondok / (p a.) = Mai Reggel — jan 29 - Szerző: Pleskonics András. — Megszüntette a Szegedi Sütőipari Vállalat a hatósági fehérkenyér gyártását Találkozások a Tantuszban Jászai Mari szelleme Szegeden / Pleskonics András = Mai Nap — ián. 29. — Kocsis István: A megkoszorúzott c monodramá­ját mutatta be Högye Zsuzsa a szegedi postás művelődési házban. Baltás jó estét' Tanyahorror Bordány­ban/P. A = Mai Reggel — jan 30 : III — Szerző: Pleskonics András. — Rablótá­madás egy bordányi tanyán. Kanárira repültek Molnárék: Dzsesz­szes madarász bandája délre költözött / (pleskonics) = Mai Reggel — jan 30. ­Szerző: Pleskonics András. — A szegedi Molnár dixieland zenekar vendégszerep­léséről. Bízni kell az állomásfOnökben: Félelme­tes mértékű az adminisztráció / Gellert József = Magyar Vasutas - jan 31. ­Beszélgetés Kenderessy Szabó Péterrel. Szeged-Rókus áltomástónökével is. Lépni akar az alelnök / Résö Gyula = Mai Nap. — jan. 31.. ill. Beszélgetes dr. Simády Bélával, az ATIVIZIG igazgatójá­val, a Magyar Evezős Szövetség alelnöké­vel Tanévnyitó Szegeden / Kata Mihály = gyógyszerészet — 1. sz. — (Krónika) — • 990 szept 10-én. az orvostudományi jyetemen. Az oktatásügy kritikus pontjai Nép­zava. — febr. 1. — Országos közoktatási rorum kezdődött Szegeden jan. 31-én, Elkésett hír = Uj Elet - febr 1 ­Vasdiplomát vett át a szegedi József Attila Tudományegyetemen dr Vajda Sándor Aláirást gyú|tenek a rendőr becsületé­ért: Egy poton ide. egy oda / H K = Mai Nap. - tebr. 3. - Szerző Horváth Kál­mán. — A szegedi Gera Józset zászlós randalírozó fiatalt pofozott meg. Faust — az ősidőkből 1 Takács István = Népszava — febr 4 ill — Kritika a Gounod-opera szegedi elóaaasárol. Országos közoktatási fórum Szegeden / ra- = Bekes Megyei Nepuisag — febr. 5. •— Tudósítás a jan. 31 -e es febr 1 -je között rendezett pedaoóoiai konferenciáról. Szeged a hazai lapokban (1991/6-7) Miért nincs jegyző Szegeden?: Porlód! történet / Szemok Árpád - Kurír. — febr 5.. délutáni kiad Alapítvány a Tiszatáj fennmaradásáért = Magyar Nemzet - febr. 5. - A szegedi folyóirat megjelentetésének biztosítására. Magánbenzinkűt Balástyán / -majoros­= Szabad Föld. - febr. 5 : itt. - Szerző Majoros Tibor. — Riport Márkus Tamás és Kiss Tibor vállalkozásáról. Önálló futballklub születik?: A iabda­rűgó-szakosztály küldöttei felálltak s kivo­nultak a teremből / Vitos György = Foci. ­tebr. 6.: ill. — A Szeged SC csapatáról. Na és. ha kicikizte Újabb adalékok a szegedi kézilabda-dossziéhoz / T. H F. = Kurír. — febr 6.. délutáni kiad. — Beszél­getés Kővári Árpáddal, a Tisza Volán SC ügyvezető elnökével. Még a környéke is túl veszélyes a Csil­lagnak. Feljelentés .forródróton"' -orv- = Mai Nap — febr 6. — Szerző Horváth Kálmán. — Betörés a szegedi Csillag börtön közelében. Nyakig te|ben = Kurír — febr. 7. reggeli kiad — (12 óra). — A Szegedi Tejipari Vállalatról. Barabás után Giricz kezében a Tisza Volán = Nemzeti Sport. — tebr. 7 — (A Nemzeti Sport jelenti). — Giricz Sándor a férfi kézilabdacsapat űj edzője. Kun megunta a profiskodást.. / (thékes) = Nemzeti Sport. - febr. 7. (Riporterü­gyeletünk jelenti... Szegedről). - Szerző: Thékes István — A Szeged SC labda­rúgó-csapatáról. Nem szerződnek a tejtermelőkkel = Népszava — febr. 7. — Leállította a szer­ződéskötéseket a Szegedi Tejipari Válla­lat - Ua Pesti Hírlap - febr. 7. Négyszáz aláírás lakáshiteladó ellen = Népszava. — febr. 7. — A Szociáldemok­rata Párt Csongrád megyei szervezetének gyűjtésében. FKgP-Romhányi kézfogó?: Irredenta­gyanús tanácskozás Szegeden / Lengyel András György - Magyar Hírlap. — tebr 9. — „Szegedi nemzeti napok" a kisgazda­párt helyi szervezetének rendezéseben Meg egyszer - kie is a szegedi KISZ­iskola7: Érvényesnek tekinti, de felbontja - Magyar Hirlap — febr 9. — A Talent Kft bérelte ki 20 évre az ifjúsági létesít­ményt. Lyukas a szociális védőháló: Fórum Szegeden / (halász) = Magyar Nemzet — febr, 9. - SzerzO: Halász Miklós. - Dr. Csehák Judit szocialista párti országgyű­lési képviselő részt vett egy lakossági fórumon és sajtótájékoztatót tartott Sze­geden. Cserepesi etika / Király Zoltán - Nép­szabadság - febr 9 - (Válasz cik­künkre) — A szegedi országgyűlési kép­viselő válasza Tanács István: Cserepesi C9er--',3lőke jan 23-i cikkére. Rettenetes jegyek miatt rettegett a kis­gyerek H K = Mai Nap - febr fO. ­Szerző Horváth Kálmán — A félévi bizo­nyítványa miatt elbujdosott forráskúti kis­fiút a zákányszéki tanyavilágban találta a rendőrség. A Pick még ász a piacon: A szakember szerint nem lesz husáremelés / Bólé Ist­ván « Vasarnapi Hírek — febr 10. —. Beszélgetés Bihari Vilmossal, a Szegedi Pick Szalámigyár és Húskombinát vezéri­gazgatójával Ultrajobb iniciatíva / (lengyel) •= Magyar Hirlap. — febr. 11 — Szerző Lengyel András György — A Független Kisgazda­párt és a Szent Korona Társaság szegedi tanácskozásáról nyilatkozik Siklósi And­rás a kisgazdapárt szegedi szervezeté­nektitkára Transzfercsapda, koncepcióval Erdélyi Körök tanácskozása / Ötvös Zoltán = Magyar Hirlap — febr 11. — A romániai menekültek helyzetéről tanácskoztak Szegeden Csak magyarságukat hoztak Szövetsé­get alakítottak az Erdélyi Körök i (halász) = Magyar Nemzet — febr. 11— Szerző: Halász Miklós. — A szegedi tanácskozá­son a romániai menekültek helyzetét ele­mezték Orvos és ornitológus / Bátyai Jenő = Magyar Nemzet — febr. 11.. Vissz-hang mell — Dr. Beretzk Péterről., a szegedi Feher-to madárvilágának kutatoiarol Megalakult az Erdély-kör Országos Szövetsége « Népszabadság. — febr 11 — A romániai menekültek 2 országos konferenciáján. Szegeden - Ua. Pesti Hírlap - febr 11. Sorin Cigan a Szeged SC-ben folytatja: Uj fiú a Tisza partján / (vitos) = Foci. — febr. 13. - Szerző: Vitos György. - A volt román válogatott labdarúgó a szegedi csapat új játékosa. Hogyan ölték meg a jugoszláv karate­mestert A vádlott es baratai Allahra es­küdtek: Zárt tárgyalás Szegeden / (halasz) — Magyar Nemzet — febr 13. — Szerző: Halasz Miklós — Megkezdődött a targya­lás a Szőke Tisza hajon történt gyilkosság ügyében Balázs Bela megírta jugoszláv darabját: Tévebemutato a tanítványokról és a negy­venes évek végéről / Kőbányai György = Mai Nap — tebr. 13.: ill. — Maior Tamás­nak a dokumentumfilmben elhangzott vé­leményével ellentétben valóban létezett ,A fú újra feláli" c. drámája. Naser, a palesztin Szegeden bujkál: Bezzeg Kádár bácsi" Nem véd az egyip­tomi útlevél / -orv- = Mai Nap. — tebr 13. — Szerző: Horváth Kálmán. — Klutasftot­tak az országbol a Szegeden családot alapított palesztin. Naser Maarouf Has.­sant. Ki tud valami biztosat7. Színházi struk­túraváltás Szegeden / Takács István = Népszava — febr. 13. Elmennek a katonák = Kürir. - febr 14.. reggeli kiad. — (12 óra) - A szegedi polgármester búcsúztatta a kiskundorozs­mai vasútállomáson a kivonuló szovjet katonákat Videó Röszke „bűneiről" = Kurír. — febr, 14.. délutáni kiad - Magyari László röszkei polgármester sajtótájékoztatója a község határában táborozó külföldi csen­cselökról Kiskundorozsmáról elvonult a szovjet alakulat: Távozás díszlépéssel, kézcsók­kal /(lengyel) « Magyar Hírlap. - febr 14 - Szerző: Lengyel András György. — Kiürült az öthalmi laktanya. A szovjet katonák háromnegyede el­hagyta hazánkat: Bucsu Dorozsmától / (halász) - Magyar Nemzet — febr 14, — Szerző Halasz Miklós. - Sajtótájékoz­tató a kiüresedett öthalmi laktanyában Röszkére tavaly beszökött a bún / fme­gyei tudósítónktól) « Népszabadság. — febr 14 — Szerző: Tanács István — A határ előtti útszakaszon táboroznák a csencselő. valutázó külföldiek. Felmérés a dohányzási szokásokról = Népszabadsag — febr 14 - A szegedi orvosegyetem vizsgálata a város vonzás­körzetében Forró nyomon a helikopterek / -orv- = Mai Nap. - tebr 15 - Szerző: Horváth Kálmán — Febr. 15-én alakul meg Sze­ged Önkéntes Mentőegylete A szegedi táncszínházért'. Beszélgetes Imre Zoltánnal / Kurunczi Margit = Pesti Hírlap. — febr. 15 : III — Interjú a szegedi balett-társülat vezetőjével. Gramsci-Lukács konferencia Szege­den / Nichs Andrea - Pesti Hírlap — febr 15. - Febr. 14-15-én. a JATE filozófiai tanszékén Tovább osztódnak a kendertrőszt utöd­vállalatai Fekete Klára jelenti Szegedről - Vi ággazdaság - febr 15. 1945 óta az első egyházi nyomda = Űj Ember. — febr. 17. — (Magyar Hírek). — Szegeden jött létre a kft. Jármübérlés a klubszervezetnél: Sze­ged / K. L. = Autósélet. - 2. sz. ­(Klubélet). - Szerző: Kórász László. — A szegedi autóklub szolgáltatása Baka István — Égtajak célkeresztjén / Lengyel Balázs = Kortárs — 2. sz — (Kritika) — Könyvismertetes A megtarfo-eltaszitó város: Szegedinek lenni /Tráser László = Kúlvatos. - 2. sz. A nyerő három egyes / -rojá- = Külvá­ros. — 2 sz . Kapcsolat mell. — Szerző: Füredi Rózsa János. - A szegedi Kisboj­tár vendéglőről Előtérben a Maty-ér = Magyar Horgász. - 2. sz.: ill. — A szegedi evezőspályán rendezik meg aug. 29-e és szept. 2-a között a halfogő világbajnokságot. Az élet elől nem lehe> elutazni! Vagy mégis? / Garami László - Úi Magyar Hírek. — 2. sz ill. — Beszelgetés Libik Györggyel. Szent-Györgyi Albertről is Nagy 6ando András - Magyar Konyha - 1 SZ.: Ill - (Férfiak tózokanallal) ­Deszki emlékekkel. Családi események Házasság: Fazekas István Sándor es Méri Csilla Ildikó. Kurucsai Zsolt és Fogas Szilvia Éva. Tóth Arnold és Vincze Erika. Benke Ferenc Sándor és Bodnár Katalin. A sós Pál és Bimbó Ilona Rózsa házasságot kötöttek. Születés: Zeller Zsolt Józsefnek és Börcsök Abigélnek Abigél Krisztina. Berezsai Józsefnek és Szabó Mónika Mártának Daniella. NVdeczki Józsefnek és Jaksa Ágnesnek Ágnes. László Imrének és Varga Krisztinának Eszter. Török Istvánnak és Bite Máriának Nikolett. Makra Józsefnek és Mihály Katalin Franciskának Krisztina. Dékánv Zoltánnak és Vass Anikónak Kristóf. Varga Sándornak és Gál Rozáliának Tímea. Csehó Józsefnek és Haluska Klárának Bence. Fabula András­nak és Nagyistók Zsuzsannának Dorottya. Kiss Imr? Csabának és Mihályi Anikónak Dávid. Oláh Lászlónak és Sági Tündének Roland. Marczinka Sándor Zoltánnak és Bánt'i Margit Ételnek Nóra. Sánta Tamásnak és Egyed Beatrixnek Lilla Réka, Nosza László Tibornak es Gábor Zsuzsannának Krisztián. Maróti Zoltán Tibornak és Gémes Mariannának Anita. Kiss Ervinnek és Szániszló Zsuzsannának Klaudia. Csányi Józsefnek ésTakó Máriának Dániel. ZámbóGábor Lászlónak és Szabó Irénnek Zita. Rádóczi Istvánnak és Pesti Mónikának Zsolt. Rideg Zoltán Pálnak és Molnár Ildikó Ibolyának Ildikó Fatime. Metzger Bélának és Fázer Ágnesnek Sára. Bakri Jánosnak és Deák Irénnek Norbert. Pribojszki György Attilának és Hagymási Edit Gabriellának Luca. Pribojszki György Attilának és Hagymási Edit Gabriellának Bence. Szekeres Géza Antalnak és Szekeres Máriának Klaudia. Újvári Józsefnek és Budai Arankának József. Harkai Jánosnak es Csurdr Arankának Erika Anna. Rózsa Ferencnek és Malatinszki Ilonának Katinka. Hrotkó Jánosnak és Góg Erikának János. Ördög Józsefnek és Szerencsés-Fekete Klárának Alexandra. Ferencz Ferenc Attilának és Loj Erikának Virág. Hódi Sándornak és Ocskó Máriának Nóemi Adrienn. Nagy Lajosnak és Barna Margitnak Lajos. Ézsiás László Tibornak és Baricz Teréznek Tamás. Förgeteg Józsefnek és Battancs Juditnak Zoltán. Szanyi Jánosnak és Gaál Ágnes Zsuzsannának Márton László. Kulcsár József Attilának és Katkics Györgyinek Krisztián, Fábián Istvánnak és Munteau Mihaelának Tamás István. Csonka Zoltánnak és Rózsa-Bakacsi Ibolyának Dániel. Terhes Mihálynak és Nagy Gy örgyi Annának Györgyi, Ádám Ferencnek es Kálmán -Erikának Dániel. Kovács Bélának és Daróczi Máriának Anett Rita. Budai Jánosnak és Gonda Évának Norbert. Szalóky Attilának és Géczí Andreának Róbert. Ollai Pálnak és Puskás Éva Ilonának Krisztiin. Hódosi Lászlónak és Pintér Gabriellának Norbert. Mészáros Jánosnak és Ciazdagh Magdolna Máriának Kristóf István. Fari Szilárd­nak és Szécsi Andrea Ilonának Róbert. Kató Palnak és Gulyás Annanak Pál. Juhász Mihály Lajosnak és Tóth Krisztinának Nóra. Tóth Attilának és Berzák Bernadet! Renátának Enikő, Tóth Attilának és Berzák Bernadett Renátának Lilla. Juhász Gábornak és Lévai Ágnes Gyöngyinek Gábor. Juhász Sándornak és Szekeres Ibolyának Zsanett, Goretity Györgynek és dr. Tóth Ildikó Tündének Gorán. Tóth Jánosnak és dr. Kazai Magdolna Erzsébetnek Annamária Ágnes. Fodor Antalnak és Mészáros Évának István, Sándor Péternek és Szabó Editnek Márk. Horváth István Zoránnak és Ódor Klárának Milán nevú gyermeke született. Halálozás: Hegedús Istvánná N3gy Mária. Ádám Jenö. Koczkás Imre. Détári János. Gönczi László Ján'osné Balogh Terézia. Horváth Lászlóné Kurunczi Anna. Mészáros Ferencné Király Anna. Csernok Antal. Bánóezki Lajosng Katona Mária. Bozsó Mihályné Dobó Piroska. Varga Jánosné Tóth Erzsébet. Roszo Béla. Márkus Lőrinc. Majzik Istvánne Szakáli Mária. Bálint Laiosné Bodólrén. Almási Gyuiáné Cseresznyés Etelka. Nagy István. Oláh József. Mándi István. Apró Istvánná Takó Julianna. Lajkó Andrásné Börcsök Etelka. Bálint András. Bencsik György. Kovács Ferenc. Péterft Zoltán. Szekula József Ferenc. Tóth Lászlóné Mászáros Ilona Erzsébet. Híres Istvánná Matajsz Zsuzsanna. Horváth Lajosné Halál Viktória. Juhász András. Paplógó Gézáné Berkó Piroska. Hányi Péter. Lucza Tamás. Szegedi Zoltán, Kiss Ferencné Juhász Mária. Gácsi Istvánná Lekrinczki Piroska. Rácz Gvuláné Vígh Vilma. Deszpotov Jakabné Beleszlin Darinka. Kurunczi Ferencné Ágoston Gizella. Árkus Mihály István. Török Istvánná Ágoston Anna. Tóth István. Jójárt Péter. Ágoston Gábor. Herényi János. Filó lózsef Béla. Mérges Imre. Gera Imre. Mészáros László Mátyás. Szatmári Sándor, Sánta Istvánné Módra Ilona. Tóth Ferenc, Dómé Mátyásne Prókai Katalin. Gera Andráspé Kónya Piroská. Bundics Gábor. Berezel Ferencné Vjncze Mária Klára meghaltak %

Next

/
Oldalképek
Tartalom