Délmagyarország, 1990. augusztus (80. évfolyam, 189-218. szám)

1990-08-10 / 198. szám

10 Röviden 1990. augusztus 10. péntek Még eshet Keleten ma számottevően csökken a felhőzet, még ki­sebb eső előfordulhat. Az északi szél gyakran lesz élénk, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet hajnalban 8—13 fok között, délután 25 fok körül alakul. ROSSZ HÍR Westernfilmbe illő mar­haelkötéisre vállalkozott két békéscsabai illetőségű fia­talember csütörtök hajnal­ban Algyő térségében. A marhákat Niva típusú gép­kocsijuk utánfutójára haj­tották, ám a gátőr meglátta őket és időben jelezte a lo­pást a rendőrségnek. A marhatolvajokat a makói kapitányság járőrei csípték el rövid üldözés után, mely verseny következtében az utánfutó az út menti árok­ba borult. Tegnap délelőtt az 55-ös út mellett közel a határhoz, jugoszláv és bolgár turisták próbálkoztak valutaváltás­sal, ám a nyelvi nehézsé­gek miatt, félreértésből, a 300 márkát átadó jugoszláv házaspár megijedt, mert rablásra gondolt. A bolgá­rok ezt kihasználva gépko­csiba ültek és elhajtottak. A jugoszlávok a történteket Mórahalmon jelentették a rendőrségnek; a rendszám alapján még a megyében elkapták a bolgárokat. A Szilléri sugárút és a Tabán utca sarkán lévő pos­tás óvodába próbált beha­tolni egy ismeretlen személy szerdán éjjel, ám a riasztó­berendezés megijesztette s elmenekült a helyszínről. Ugyanaznap lopták el a Ba­kay Nándor utcai Volán­parkolóból a ZO 61—86 for­galmi rendszámú Lada 1200-as piros gépkocsit, míg a ZX 02—42-es rendszámú zöld Skodát a Szamos utcá­ból. Az MY 79—81-es rend­számú ETZ 250-es ezüst­szürke motorkerékpárt a Nyitra utcából vitték el. Ujabban napközben is dol­goznak a gépkocsi-feltörés­ből élők. Két jugoszláv sze­mélygépkocsit törtek fel parkolókban, s az egyikből kíméletlen módon még a banánt is elvitték. V. I. SZEMTANUKAT KERESNEK A szegedi rendőrkapitány­ság szemtanúk jelentkezését várja. Június 24-én, 17,45­kor a 43-as főúton, Deszk és Klárafalva között egy Skoda S—100-as személygép­kocsi lefutott az úttestről és felborult. Kérik azok jelent­kezését, akik a balesettel kapcsolatban bármilyen fel­világosítással szolgálhatnak, különös tekintettel arra a két személygépkocsira, amely a baleset időpontjában Ma­kó felöl Szeged irányába közlekedett. A szemtanúk jelentkezését a 07-es, vagy a 23-011-es te­lefonszámon várják. " V- yaf?!-»iíJ'lf-'..)!"} > -„.«­Redőny, SIR Rc,uxa' SflR Ro,"xa; ==== Autóreluxa Érdeklődni: 22-215. Defekt A kör alakú fehér táb- el — majdnem — egy já­la, piros szegéllyel a leg- rókelőt, s idegesen még több helyütt a világon azt rá is dudált a galoppozó jelenti — főként, ha köz- gyalogosra (ez volt tehát jlekedósi útvonal mentén a gyalog-galopp): neki áll —, hogy „mindkét állt feljebb! Majd egysza­irányból behajtani tilos", badkai kis „Yugo" kapott Ilyen tábla darvadozik a defektet, s tartózkodott a Mikszáth Kálmán utca és szerelés negyedórája alatt a (még) Lenin körút sar- az amúgy is keskeny út­kán is, kiegészítve azzal, testen, a trolivezetők nagy hogy a trolik és a buszok örömére, e rendelkezés alól felmen- Elgondolkodtam: eleddig tést kapnak. Sem a tábla, a tilosban szabadon szá­sem egyéb jelek nem za- guldozhattak a jugoszlá­varják azonban a bátrabb vok, hiszen a rendőrség jugoszláv turistákat, akik túlterheltsége miatt nem szívesen — s meglehetősen képes minden kihágást nagy sebességgel — veszik megtorolni; a mostani dg­igénybe a Mikszáth Kál- fekt talán mégsem volt mán utcát, holott ők a táb- véletlen. Hiszen egy újabb la szerint nem felmentet- rendőrjárőr beállításánál tek. Tegnap délelőtt pél- sokkal egyszerűbb — és dául öt percen belül két főleg olcsóbb — módszert „esemény" is történt: egy kínál egy csomag Titán belgrádi rendszámú Zasta- márkájú rajzszög, va vagy hetvennel ütött S. I. Sugárzás — Jean, mitől sugárzik ma annyira? — Reggel bevettem egy Urániumtablettát. (manczy) Megalakult a Délmagyarország Kft. Tagjai: e lap újságírói, a szerkesztőség dolgozóiból szerveződött Dél­magyarország Üjságíró Egyesület és a Dél-Francia Nice-Presse-Invest. (x) trr A LOTTÓ NYERŐSZÁMAI: 2, 19, 38, 49, 81 Vakáció Mórahalmon Somogyi Károlyné felvételed Nvugodtak lehetnek azok a mórahalmi szülök, akiknek iskolás gyermekei a művelődési ház szünidei foglalkozá­saira járhatnak. Sokféle hasznos szórakozásról gondos­kodnak számukra, játszva tanulhatnak is. Végigutazták — legalábbis gondolatban — a Szent Jupát útját, Gál József és Fa Nándor nyomán, megismerhették a távoli országo­kat. Az ügyesebbek gyurmából alakították ki képzeletbeli utazásaik élőlényeit, de jutott idó vetélkedőkre, mozgal­mas játékokra is. Felvételeink a mórahalmi könyvtárban készültek a nyári programok egyik színhelyén. Párizs gyomra Szegeden (Folytatás az 1. oldalról.) nyújtó-helyről, a tűzrendé­szen előírások betartásáról. — Mindazt, amit ön el­mondott, a Hypo Kft. vezető­je, Huszár Imre — szerkesz­tőségünkbe eljuttatott szán­déknyilatkozata szerint — egyedül megoldja. Vállalja a Cserepes sori piac biztonsá­gos, törvényes, olcsó, a kör­nyék lakóit kímélő zavarta­lan működését. Magyarán: vevő jelentkezett, aki a va­lutázókat is távol tartja. — Mit mondjak erre? Van autója? Megveszem. Föltéve, ha ön el akarja adni. Huszár úrnak is a jelenlegi tulajdo­nosokkal kell erről tárgyal­nia ... Chikán Ágnes Ne tovább! Ismét: Virradóra A Szegedi Nagycsaládosok Egyesülete tizenöt temesvári gyermeket lát vendégül — egy hétre. — A romániaiak jövőre viszonozzák a ven­déglátást. Horváth Zoltán felvétele — Ilallja, szomszéd, mi ez az izé?... Fehér lavór itt, az udvar közepén? Tán esővizet gyújt benne? Ja, hogy ez­zel fogja a tévében art a sok „csendít"...! Szombaton reggel 6—9 óráig a tv 2-n a szegedi stú­dió Virradóra című infor­mációs szolgáltató műsora jelentkezik. A műsor tartal­mából: Mi újság a lengyel piacon? — Talált tárgyak egy letűnt korból — Étel­ajánlat a Kék Csillag étte­remből — Telefonos játék — Könyvsiker vagy tudo­mányos siker: beszélgetés a Gyógyíthatsz című könyv­ről — Telefondoktor: (62) 26-122 — Bemutatjuk dr. Keszthelyi Béla lemezgyűj­teményét — Szenzációs le­let Csongrádon — Sztárin­tim — elfelejtett játékaink — 46 év hadifogságban — Hírek, információk, útin­form, zene — a szegedi stú­dió Virradóra című szolgál­tató műsorában. DELMÍMÍM0RSZA6 Politikai napilap Fíkzérkésrtő: D'.itrríus Irme Főszerkesztő-helyettes: Sulyok Erzsébet Kiadja a Csongrád Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Kispál Antal. — Szerkesztőség es kiadóvállalat: Szeged, Tanácskőztáisaság útja 10., Sajtóház 6740. - Telefon: 24-633. Telex: 82-282. Telefax: 13­130. — A lapot nyomja: Szegedi Nyomda, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. 6720. Igazgató: Surányi Tibor. — Terjeszti a Magyar í'osta. Előfizethető a postahivatalokba' és kézbesítőknél. Előfizetési díj egs hónapra 101 Ft - a vasárnapi lapokkal egy ütt 121 FI.ISSN0133-025X' A felületes szemlélő azt hihetné ezekről a felvételek­ről, hogy egy autóskempingben készültek. Az apróbb rész­letekből azonban egyértelműen kitűnik, hogy a város kü­lönböző pontjaira kiállított, mozgó vendéglátó-ipari egysé­gek láthatók a képen. Szegeden ezekből már annyi van, hogy egyáltalán nem csodálkoznánk, ha a külföldi turis­ták — összetévesztve egy kempinggel — tábort vernének körülöttük. A lakókocsik esztétikai hatása, „városképi je­lentősége" vitatható, hasznosságuk, mobilitásuk talán ke­vésbé. Ez utóbbi a vállalkozások szempontjából ma már szinte létfontosságú, hiszen ki tudja, mit hoz a holnap .. Ha befuccsol az üzlet a tulaj eladhatja lakókocsiként vagy a Trabant után akasztja, és lepöföghet vele az Adriá­ra, kiáztatni magából a fokhagymás lángos szagát. NAGYCSALÁDOSOK CSEREAKCIÓJA Lakókocsikörkép Ha a szegedi városháza előtt kisebb csoportok gyüle­keznek, akkor ott vagy ünne­pelnek, vagy tiltakoznak va­lami ellen. Tegnap reggel 8 órakor a Cserepes sori piac további sorsáról tanakodók, és a nem annyira a meghí­vott, mint inkább a maguktól jött érdekeltek gyülekeztek a nagykapu alatt. ' A városi tanács által ösz­szehivott koordinációs meg­beszélésre a hivatalos szer­vek és a civil társadalom képviselőinek kellett meg­egyezniük, hogyan működ­tessék, vagy ne működtessék tovább a hírhedt KGST-pia­cot, míg a piac környékén lakók a megbeszélés ideje alatt a folyosón türelmetlen­kedtek. Tehették ezt joggal, hiszen két éve tűrik a tűrhe­tetlent: a Cserepes sori Piac Kft. furcsa mód ennyi ideje működött az összes hatályos és időközben változó jog­szabály ellenében. Bent a tanácsteremben ér­vek és ellenérvek sértegeté­sek és mentegetőzések, pa­rázs vita dúlt a pártok, a szakszervek, a tanácstagok, a tanácsi vezetők, s nem utol­sósorban a kft. tagjai között. Ennek során felmerült mind­az, ami már régóta a KGST­piac körül lappang. Négyórányi huzavona után végül megszületett a többségi döntés — pontosab­ban javaslat, de ezt a tanács bizton elfogadja: a megje­lentek megegyeztek abban, a piac nem nyithat ki sem­milyen formában, míg mű­ködése nem felel meg a jogi és hatósági feltételeknek, il­letve a közösen elfogadott szervezési és szabályozási feladatok után elvárható normáknak. Ez gyakorlatilag azt jelenti; a turistaárusok piaca a múlt kellemetlen emléke marad„ a Cserepes soron viszont lehet még autó-, zöldség-, vagy bolha­piac, erről azonban előre­láthatólag majd csak az ön­kormányzat dönthet. Ezzel egyidejűleg felkérik a rend­őrséget, fokozottan ügyeljen arra, hogy ilyen és ehhez ha­sonló piaci gócok ne jelent­kezhessenek Szegeden. Vé­gül — az eredetileg az MDF és a Kereszténydemokrata Néppárt által beterjesztett javaslat szerint — a város polgárai nevében petíciót kell eljuttatni a kormányhoz, hogy az érvényben lévő tör­vények szigorú betartatásá­ról gondoskodjék. Ha Alsóváros polgárai nem fognak össze, nem fenyege­tőznek útlezárással, talán a most a helyhatósági válasz­tások előtt az ügyüket felka­rolók sem szólnának semmit az ellen, hogy két éven át teljesen törvényellenesen, mégis legálisan 35 százalék­ban tanácsi érdekeltiéggel működhetett a Cserepes sori nemzetközi piac.' (varga) GREGORT KITÜNTETTÉK Szegedi emlékérmet vett át Gregor József énekmű­vész, a szegedi operatársulat művészeti vezetője — 50. születésnapja alkalmából. A tanácstestület nevében dr. Müller Józsefné elnökhelyet­tes adta át tegnap a kitün­tetést. A GELKA—IMI—ELCO AKCIÖ NYERTESEI Fűnyíró gépet nyert Sárkö­zi István Kiszombor. fűsze­gélynyíró gépet és Margaré­ta ventilátort (2., 3. díjat) Ábrahám Dóra Szeged, túl­feszültség levezetőt Hege­dűs György Szeged. (x)

Next

/
Oldalképek
Tartalom