Délmagyarország, 1989. november (79. évfolyam, 259-284. szám)

1989-11-27 / 281. szám

94 1989. november 25., szombat A Röszkci Kossuth Mg Termelőszövetkezet a Holt-Tisza partján KISKERTEKET ÉRTÉKESÍT A vételi szándékot a terme­lőszövetkezet központi iro­dájában, Röszkc, Felszaba­dulás út 64. szám alatt lehet írásban bejelenteni. ÜNNEPRE ÜNNEPI RUHÁBAN! ALKALMIRUHA­ANYAGOK ÉRKEZTEK A MÉTER­OSZTÁLYRA! Tudományos kishírek Ragadozó baktériumok Amióta — 25 éve — beszámol­tak a Udcllovibrio baktériumok ragadozó viselkedéséről, két to­vábbi rablóparányt fedeztek fel. Az egyik a Vampirococctts. a má­sik a Daptobactcr baktérium. Ezek a mikrobák Északkelet­Spanyolország kéntartalmú tavai­Karácsonyi ajándék Az Alföld Tourshoz megérkeztek az osztrák utazási irodák ősz—tél — tavasz katalógusai Sítúrák, városlátogatások, tengerparti üdülések. Bécsből induló körutazások, karácsonyi, szilveszteri programok. Azoknak az utasoknak, akik 1989. december 1-jéig jelentkeznek, a katalógusban szereplő bármelyik útra — 10% befizetése mellett - a teljes részvételi díjat forint­ban is fizethetik Részletes információ: ALFÖLD TOLRS, Szeged, Jókai u. 7. sz. Telefon: 62/12-070. 14-594. Telex: 82415 Alaptól a tetőig! Építkezzen az Észak-Magyarországi Tégla- és Cserépipari \'állalat termékeiből! Kisméretű, hótakarékos falazóblokk­és válaszfaltéglák, födém béléstest. tetőcserép házhoz szállítva, kedvező áron, kiváló minőségben. Részletes felvilágosítás, megrendelés a Tisza Volán fuvarvállaló helyein. Szeged. Bakay N. u, 48. sz. Hmv -hely. Szántó K. J. u. 180. Telefon: (62)) 1-44(1. Telefon: (62)46-655. Szentes. Lenin u. 96. Makó. Április4. u. 67. Tel. . (62) 26-633. Szentes 150. Telefon: (65) 11-433. Csongrád. Szegedi út 45. Telefon: (65) 31-614. Kistelek. Vaspálya u. 7. Telefon: (62)64-156. 6724 SZEGED, BAKAY N.U.48. TEL.;(62) 23-322* TX.-82-242 A Személyforgalmi Üzemegység valamennyi különjárati megbízója részére rendkívüli kedvezményt hirdet meg 1989. november, deeember hónapokra, az Ikarus 250,256 típusokra Kedvezményes díjtételek: 23 Ft/km." 345 Ft/óra. 1280 Ft legcsekélyebb fuvardíj Különjárati fuvarvállalás: Személyforgalmi Üzemegység Szeged. Mar* tér Itt- II. Telefon: 22-577. Telex: 082656 A JÁRMÚ- ÉS ALKATRÉSZSZAKUZLET gépjármúárverést tart, 1989, november30-án, 9 órakor. Helye: Szeged. Ybl Miklós u l .sz. Telefon: 62/21-956. Árverésre kerülnek: az 1 tonna teherbírás feletti tehergépjárművek és pótkocsik. Letéti díj: 10000 Ft KARÁCSONYI MEGLEPETÉS árleszállítás a Dollár Bazárban Egyes édességek, sportruházati cikkek 10—30%-kal olcsóbban kaphatók, amíg a készlet tart. Dollár Bazár Szeged, Jókai u. 7. ban a náluk nagyobb termetű Chromatium nevú fényhaszno­sító (fototrof) bíbor-kénbaktériu­mokat támadják meg. Ez utób­biak tömegesen fordulnak elő a sekély tócsáknak és a lassan folyó vizeknek fényáteresztő, de oxi­génben szűkölködő rétegeiben, s a vizet olykor borvörösre festik. A tojás alakú Vampirococcus „minibaktérium"-nak a milliliter­nyi vízben egymillió egyedszámot is elérő sűrűségű tömege valósá­gos rablóhadjáratba kezd a Chro­matium ellen. Rövid nyéllel a Chromatium felszínéhez tapaszt­ják magukat, majd „kiszívják" annak tartalmát. Csupán a sejtfa­lát és a citoplaz.ma-membránját hagyják hátra. Érdekes módon ez a ragadozó parazita csakis a zsák­mányán szaporodik, a laborató­riumi tápoldatban nem. Ellenben a pálcika alakú Dap­tobactcr a zsákmánybaktérium nélkül is szaporítható. Ennek más is a rablótermészete: parányi ostorával csapkodva a bíbor-kén­baktériumhoz közelít, majd en­zimjei révén áthatol annak sejtfa­lán. A rabló azután a sejt belsejé­ben többször is osztódik, utódai pedig bőségesen „lakmároznak" belőlük, s csak az üres falat hagy­ják meg. Csapóajtó ­házimacskáknak Két angol feltaláló új találmá­nya csak a saját macskát engedi be a házba, és távol tartja az idegen állatokat, a betolakodni szándékozókat. A kisméretű csapóajtót a bejárati ajtó alsó részébe kell beépíteni. Zárókal­lantyúját elektromágneses te­kercs vezérli. Ha a tekercs ára­mot kap a teleptől, kiold a kal­lantyú, és ki lehet nyitni a csapó­ajtót. Ezzel egy időben időzítő szerkezet kapcsolódik be, és az előre beállítható 1 — 10 másod­perc elteltével bezárja az ajtót. Szellemes megoldás bizto­sítja, hogy csak a saját macska juthasson be a házba. Lemez­kapcsolót kapcsolnak párhuza­mosan az elektromágneses te­kerccsel és a teleppel. Ez a kap­csoló üvegcsébe zárt mágneses fémcsík, amelyet a mágneses tér két érintkezőhöz vonzhat. A ház macskája kis mágnest tartal­mazó nyakörvet kap. Ha a macska feje a csapóajtó köze­lébe kerül, a nyakán viselt mág­nes működésbe hozza a kapcso­lót — az ajtó kinyílik, de csak éppen annyi időre, hogy a macska bejusson rajta. Ezután a csapóajtó bezárul, és távol tartja az idegen macskákat. szAz ÉVE született Bernálh András (1889-1964) ci­pész. a szegedi forradalmi munkásmozga­lom érdemes harcosa 1948-ig szociálde­mokrata volt. 1953-ban letartóztatták, de utóbb rehabilitálták. NYOLCVANÉVES Szabó Miklós (sz. 1909) Lisz1-dí|as opora­éne lásáig a Szegedi Nemzeti Színház magánénekese, érdemes művész. Szá­mos dal-, opera- és oratónumszóveg fordí­tója. ÖTVENÉVES Kerényi Róbert (sz. 1939) Ybl-df|as és ál­lami di|as építészmérnök, számos középü­let tervezője. NAGYSZÍNHÁZ délelőtt 11 órakor: Ifjúsági hangverseny (Radnóti Miklós Gimnázium bérlet). 19 óra 30 perckor: Filharmóniai hangverseny (szimfonikus bérlet/3} MOZIK Korzó: délelőtt 10 órakot: A kis csábító (szines. francia (Umvígjáték. IV. helyár!), délután 1, háromnegyed 6 éseste 8 órakor: ökólharcos (szines. amerikai film. V. hely­ért). délután léi 4 órakor: özvegy menyasz­szonyok (magyar film). Fáklya: délután léi 3 órjáot: Sókirályfi menyasszonya (szines csehszlovák mese­film), délután 5 és este 7 órakor. Figyelem (színes, m. b. olasz tilm, III. helyár. 16 éven jelűiteknek!). Kamaraterem: délután 3 órakor: Ludas Matyi (színes, magyar lilm). negyed 6-kor: A kakas és a bojár (színes szovjet meseso­rozat). este lét 8-kor: A rajzoló szerződése (szines. angol lilm, III. helyár!). Balázs Béla Filmtéka: délután léi 5. este fél 7 és 9 órákor: örökmozgó (szegedi filmmúzeum). Belvárcai: délután 3. negyed 6 és este fél 8 órakor: A kis csábító (szines. francia filmvígjáték. IV. helyár!). Kiskőiőssy halászcsárda: (videomozf) délután 4 és este 8 órakor: Az ördög ha­talma (színes, m. b. amerikai bűnügyi lilm. 18 éven felülieknek!). Bálint Sándor Filmszínház: este Tóra­kor: Krokodil Dundee II. (színen, m. b. amerikai film. IV. helyár!). Éva prurszö: este tél 9 órakor: Foly­t ?ssa Jac* (angol lilm). ÜGYELETEK GYÓGYSZERTÁR: Klauzál tér 3. szám (13/57-es) Este 8 órától reggel 7 óráig. Csak sürgős esetben! BALESETI, SEBÉSZETI ÉS UROLÓGIAI FELVETEL: Ma a balesetet szenvedett személyeket a II. kórház (Tolbuhin sgt. 57.) veszi tel, sebészeti felvételi ügyeletet az I sz. Sebészeti Klinika (Pécsi u. 4 ), urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart. A balesetet szenvedett gyermekeket a kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb sebészeti gyermekbetegeket a se­bészeti klinikán lát|ák el. ÉJSZAKAI ORVOSI: Este lét 6 érától reggel tél 8 óráig a lelnótttakosság részére Szeged. Hunyadi János sgt. 1. sz. alatt. Telefon: 10-100. GYERMEKORVOSI: Munkanapokon 13 órától másnap reggel tél 8 óráig, szomba­ton, vasárnap és munkaszüneti napokon reggel tél 8 órától másnap reggel fél 8 óráig a Lenin krt. 20. sz. alatti körzeti gyermek­orvosi rendelőben történik a sürgős esetek orvosi ellátása. GYERMEK FÜL-ORR-GÉGÉSZETI ÜGYELET: Ma 19 órától holnap reggel 7 óráig a Fúl-Orr-Gégeklinika (Szeged. Lenin krt. 111.. telefon: 10-233/1265-ös mellék. FOGORVOSI ÜGYELET: Hétfőtől pén­tekig 22 órától reggel 6 óráig, szombaton reggel 7 órától hétfó reggel 7 óráig: Sze­ged. Zöld S. u. 1 -3. Teleion: 14-642. CSALÁDVÉDELMI TANÁCSADÁS. Hétlón délután 2 és 5. csütörtökön delelótt 9 és 12 óra között a Szent Mihály utca 1. szám alatt, telefon: 13-740. S. O. S. LELKISEGÉLY-SZOLGALAT Mindennap este 7 órától reggel 7 óráig. Teleion: 11-000. IFJÚSÁGI DROG TELEFON: 54-773. Minden munkanapon 8—16 óráig hívható iuT Mi? Hol? Mikor? 1989. NOVEMBER 27., HÉTFŐ — NÉVNAP: VIRGIL A Nap Kel 7 óra 05 perckor, és nyugszik 15 óra 58 perckor. A Hold kel 6 óra 23 perckor, ós nyugszik 14 óra 51 perckor. A Tisza vízállása Szegednél vasárnap plusz 97 cm (áradó). O Tévé MAGYAR TELEVÍZIÓ BUDAPESTI. 9.00: Képújság 9.05: Tévétona nyugdijasoknak 9.10: Csongor és Tünde — Tévéjáték — 11/1. rész - Ism. -(1976.) 10.30: A HÉT-Ism 1130: Delta - Tudományos híradó — ism. 11.50: Képújság 16.25: Hirek 16130: Déli videoújság — A szegedi kör­zeti stúdió músora 16.40: Slíri — Hírek román nyelven — A szegedi körzeti stúdió műsora 16.45: Három nap tévéműsora 16.55: Kuckó 17.45: Szám-adás — Gazdasági negyed­óra 18.00: Egy szó, mint száz - Nyelvi lejtöró­játék — Egri János műsora 18.45: Reklám 18.50: Esti mese — Pamacs és barátai — A hasonmás — Csehszlovák rajz­film 19.00: Új cin>am — Irodalmi rejtvénymú­sor gyerekeknek — Mándy Iván 19.20: Reklám 19.30: Hiradó 20.00: Reklám 20.05: Új Nyitott Könyv - Százezerós 21.05: Panoráma — Világpolitika percről­percre 21.50: Reklám 21.55: Iparterv 22.45: Híradó 3. BUDAPEST 2. Tv 2 Berkes Zsuzsával és Aigner Szilárddal 17.00: Képújság 17.15: Tv 2 — Benne: Reklám — Riportok - Időjárás — Zene 17.45: Kérdezz! Felelek — Egri János mű­sora 18.00: Héttón hatkor 18.25: Gyetekeknekl — Nils Holgersson csodálatos utazása a vadludakkal — NSZK rajzfilmsorozat — Tavasz lappföldön — ism. 18.S0: Tv 2 18 00: A Forsyte Saga — Angol családre­gény - XXVI/22. rész - Az ezüst­kanál — ism. — FF Nyolcadik osztályos, pályaválasztó fiatalok, figyelem! A Dclcp, a 600. és a 624. Sz. Ipari Szakmunkásképző Intézetekkel közösen 1989. december 6-án, szerdán, 8 órától 13 óráig PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPOT rendez a vállalat központi telepi tanműhelyében, (Szeged, Dorozsmai út 35.). Megközelíthető a Marx térről induló 75 és 75Y jelzésű autóbusszal. A rendezvényen bemutatásra kerül a tanműhelyi oktatás, tájékoztatók hangzanak el a tanulók elméleti és gyakorlati képzéséről, a beiskolázási és a kollégiumi elhelyezési lehető­ségekről. A pályaválasztási napon részt vevő tanulók között értékes ajándéktárgyakat sorsolunk ki. VÁRUNK MINDEN PÁLYAVÁLASZTÁS ELÓTT ÁLLÓ ISKOLAI CSOPORTOT VAGY EGYÉNT ÉRDEKLÓDÓT! Munkaalkalmak Közegészségügyi intézmény labor­asszisztensi ellásra érettségizett mun­kaerőt keres. Szakképesítés megszerzé­sére lehetőséget biztosítunk. Jelent­kezni lehet: .Asszisztens 4870/12" jel­igére a Sajtóházba A Delag Falemezüzem 2-3 műszakos munkabeosztásba segédmunkásokat és betanított munkásokat ketes felvé­telre. Jelentkezni lehet: Szeged, Buda­pesti úti. A Démász Szegedi Üzemigazgatóság felvételre keres: eröseramú es gyenge­áramú mérnököket és technikusokat, villamoshálózat tervező mérnököt és erősáramú technikust, gépjarmúszere­toket, hálózati villanyszerelőket, iv- és lánghegesztőket, halozati és üzemi be­tanított és segédmunkásokat, valamint üzemi takarítót. Jelentkezés helye: Dé­mász, Szeged, Kossuth L sgt. 64—66., munkaügyi csoport. Az Alföldi Bútorgyár Szeged, Cserzy M. u. 11., felvesz gyakorlattal rendelkező SZTK-ügyintézőL A Szent-Györgyi Albert Orvostudo­mányi Egyetem Gazdasagi Igazgató­sága felvesz azonnali belépéssel: tele­fonközpont-kezelőket, K—3 fülöket, la­katos szakmunkást, elektronikai műsze­részt, fűtésszerelő szakmunkást. Fize­tés megegyezes szerint. Jelentkezni le­het: Lenin krL 107.110-111. szobákban. A SZOTE Vértransztúziós Állomás ta­karítónői állást hirdeL Érdeklődni: Vé­radó Állomás, Szeged. Pécsi u. 4/B, tele­fon: 11-255. A Szent-Györgyi Albert Orvostu­dományi Egyetem Oktatástechnikai és technológiai Központja, érettsegizett. gépelni, angol nyelvű szöveget másolni jól tudó munkatársat keres január hó­naptól. Berezés megegyezés szerint. Je­lentkezés: naponta 9—13 óra között, Szeged, Dóm tér 13. IV. emelet. Tisza-Maros Szóg Mgtsz, tiszaszigeti szarvasmarha telepére tehenész csalá­dok jelentkezését várjuk. Szükség ese­tén komfortos szolgálati lakást tudunk biztosítani. Jelentkezni lehet: Tiszaszi­geten a telepvezetőnél vagy telefonon 77-033-as számon. Most alakuló Elektronikai Kft -be gya­korlott es szeleskörú ismeretekkel ren­del kezö gépelni tudó adminisztrátort ke­resünk. Vállalkozasban való jártasság, számítógépes ismeretek és idegen nyelv ismerete előny. Jelentkezni: s hir­detés megjelenésétől számított 1 hétig. Rövid önéletrajzot kérünk. Szeged, Pl.: 729.6701. A Szegedi Sütőipari Vállalat azonnali belépéssel felvételre keres élelmiszeri­pari főiskolai végzettséggel rendelkező művezetőket 3 műszakos beosztással, valamint gépkocsivezetőket jó kereseti lehetőséggel. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezni lehet: Szeged, Tavasz u. 12—14. sz. munkaügyi- és személy­zeti osztály. A Csongrád Megyei Tejipari Vállalat központja villamos motorlek eresei őket vesz lel. Fizetés megegyezés szerint Jelentkezni lehet: Budapesti út 6. Mun­kaügyi csoport. A Tápéi Háziipari Szóvetkezet felvé­telre keres szakmai képesítéssel rendel­kező adatrögzítőt, közgazdasági vég­zettséggel könyvelőt autószerelőt, au­tomata laipah gépek karbantartására la­katost. Jelentkezés: Tápé, Régész tér 8. Szövetkezeti Szállítási és Szolgáltató Vállalat Szeged, Fonógyári út 4-6. fel­vesz érettségivel, forgaimitiszti végzett­séggel rendelkező munkavállalót forga­lomirányitói munkakörbe. Bérezés meg­egyezés szerint. Jelentkezni: územigaz­ga tónál. Takarítónőt azonnali belépéssel fel­vesz a 624. sz. Ipari Szakmunkásképző Iskola, Tolbuhin sgt. 86. (új épület). A SZOTE Gyermekklinika jól gépelő adminisztrátort keres titkárnői feladatok ellátására. Idegen nyelv ismerete, loleg angol, előnyben. Érdeklődni: a Gyer­mekklinika (Korányi fasor 14—15.) 2. irodájában Dr. Virág István egyetemi docens, intézetvezeto-helyettesnel. A Szegedi Bőrdíszmű I. sz. ipari kenős könyvvitelben jártas kontírozó könyve­lőt keres. Jelentkezni lehet: Kölcsey u. 10. Teleion: 21-655. Általános Iskola érettségizett pedagó­giai asszisztenst és tanitói végzettsegú pedagógust keres szerződéssel. Tele­fon: 28-998. Közlemény A Csillag (éri fodrászüzlet és kozme­tika továbbra is üzemel. Visszavárjuk, kedves vendégeinket. Telefon: 25-924. 19.50: Tv 2 20 00: Körzeti tévéstúdiók músora — Bu­dapest - Pécs - Szeged 20.55: Tv 2 21.00: Híradó 2. 21.20: Tv 2 21.30: Telesport Kb. 23.00: Tv 2- Napzárta KÜLFÖLDI TÉVÉADÓK MŰSORAIBÓL ÚJVIDÉK 15.35: Falumúsor (ism). 16.05: Sportkró­nika tzerbhorvatul. 16.30: Híradó 1. — magyarul. 16.45: Alice a rajzok országá­ban — gyermekműsor. 17.00: Gyerme­keknek. 17.15: Híradó 1. — szerbhorvá­tul. 17.35: Ismeretterjesztés. 18.95: Szlo­vák nyelvű műsor. 18.30: Ifjúsági fórum. 19.00: Rajzfilm. 19.30: Hiradó 2. — ma­gyarul. 20.00: Napjaink. 21.15: Véletlen társak — 6. 22.15: Hiradó 2. — tzerbhor­vatul. 22.35: Zenebona. BELGRÁDI. 7.00: Reggeli műsor. 6.30: Alice a rajzok országában — 2. 8.45: Gyermekeknek. 9.00: Oktatás. 10.30: Hírek. 10.35: Az oktatómúsorok híradója. 10.50: Mi volna, ha volna? 11.20: Rajzfilm. 11.25: A kínai nyelv és irodalom. 11.55: Rajz­film. 12.00: Angol nyelvlecke. 12.30: Hí­rek. 14.10: Iskolatévé (ism). Közben: 15.30: Hírek. 16.20: Hirek alban nyelven. 16.30: Híradó magyarul. 16.45: Gyér­mekmúsor (ism.). 17.15: Híradó. 1.17.35: Ismeretterjesztés. 18.05: Börzejelentés. 18.20: Rajzfilm. 18.25: Dokumentummű­sor. 18.55: Rajzfilm. 19.30: Híradó II. 20.05: Adagió - tevéfilm. 21.10: A hang­szer az hangszer. 22.05: Hiradó III. 22.25: Beszámoló a Macedón KSZ X. kongresz­szusáról. Kb. 22.45: Hírek angolul. 22.50: Éjjel le. nappal Is: Fekete Kígyó (angol komédiasorozat), Visszatérés — (angol tevét ilmsoroxat). Teharkovsky — dok. film. 1.1.05: Hírek. EURO-SPORT 7.00: Gyermekeknek. 10.00: Rugby. 11.00: Gyorskorcsolya vb. 12.00: Labda­rúgás. 14.00: Si Világkupa. 16.00: Női mesterek teniszlornaja. 18.00: Nemzet­közi gimnasztika. 19.00: Jéghoki Liga. 21.00: Micsoda hét 22.00: Autó-motor­sport. 23.00: Csodálatos bozmérkózó­sek. 00.00: Jéghoki Liga. SUPER 8.00: Egyveleg. 9.55: Beszámoló a belgi­umi művészeti fesztiválról. 14.30: Kőny­nyuzenei show. 16.30: Éló teleion: 18 30: Rock-, pop- divatvilág. 20.00: Tu­ristamagazin. 20.30: Utazás Indiába. 21.00: Az afrikai rinoceroszoktól a ne­páli tigrisekig. 22.00: Hirek. 22.10: Vad­vilag. 22.40: Thaiföldi panoráma. 23.10: Termeszetfilm. 00.10: Hírek. 00.20: Slá­gerlista. 01.20: A tavalyi klasszikus so­rozatbot. TV 5 16.05: Hírek. 16.13: 7-ről 7-re (ism). 17.10: Esély a daloknak. 17.30: Konyha­titkok. 18.00: Vetélkedő. 18.20: Gyerme­keknek. 19.00: Kaland és utazás. 19.30: Hírek. 19.40: Csillogó papiros. 20.00: Ü| Világ. 21.00: Tengeri magazin. 22.00: Tévéhiradó. 22.30: Vendégek a kultúra minden tájáról... 23.30: Felszebadulas — dok. sorozat Belgium felszabadulásá­ról. 00.30.k Csillogó papiros. 'O & Rádió KOSSUTH 8.20: A hét zenemüve. 8.50: A hét köl­tője: Keszthelyi Zoltán. 9.00-11.00: Napközben. 11.05: Hagyomanyápolok — Közreműködik: az Egyszólam együt­tes. 11.34: Szobotka Tibor novelláiból — Próbareggeli — A kasztiliai kapukulcs. 12.45: Egy hazában — Omolnar Miklós riportja. 13.00: Klasszikusok délidőben — Magyar előadóművészek albuma. 14.05: Értékmegőrző — Jószolgálat — Szel Júlia riportja. 14.35: Kóruspódium — A svéd Mester Otovlskören énekel. 15 00: Az olvasás gyönyörűsége — He­gedűs Géza sorozata — Rimái János. 15.30: Zenei Tükör. 16.00: Tizenhat óra 16.15: Miska bácsi negyedórája. 16.30: Nyitnikek — Kisiskolások műsora. 17.00: Eco-mii — Gazdasági magazin. 17.30: Beszélgessünk zeneról — Ujia­lussy József músora 18.05: Láttuk, hal­lottuk, olvastuk — Művészet-és múveló­déskritika. 19.40: Népdalok nádsipon, dorombon, körtemuzsikán és citerán. 19.50: Gong. 20.00: Első kézből — Forró Tamás és Havas Henrik músora. 21.00: Húszas stúdió. 21.10: Tárjátok ajtótok ­Vujicsics Marietta összeállítása Jugosz­lávia népéinek irodalmabóf. 22.00: Hírvi­lág. 22.33: Halló, itt vagyok! - A telefon­nal: Szilágyi János. 23.30: Haydn: B-dúr szimfónia No. 51. PETŐFI 8.05: Rivaldafényben: Francia sanzo­nok. 9.05: A Zsebrádiószínház bemuta­tója — A zsoltáréneklö madár Tamás Menyhért kishangjátéka. 9.24: Kálmán Imre operettjeiből. 10.00: Magyaran szólva. 10.15: A heavy metál kedvelői­nek — Bemutatjuk a Loudness együttes 1986-os „Lightning Strikes" című leme­zeL 11.05: Hogy tetszik lenni? — Nyug­díjasok músora. 11.35: Vukán György szerzeményeiből. 12.10: Nóták. 1253: Kis magyar néprajz — Telekesités. 13.05: Slegermúzeum. 14.00: Kettőtől ötig... (Élő). 17.05: Kölyökrádió. 17.30: Ötödik sebesség. 18.30: Pop-regiszter. 19.05: Vissza... — Válogatás ifjúsági mű­sorokból. 20.00: összjáték — Korbatár: 1-99. 21.05: Webber-est a Madách Színházban — Részletek a Józset es az Evita cimú zenés játékából. 21.50: Nóták gitáron. 2205: Rockújság - VL évfo­lyam 20. szám. 23.20—0.14: Álom szár­nyán — könnyűzene. SZEGED Szentes 66,29 MHz - Szeged 94,9 MHz 1989. november 28., kedd 5.55: Műsorismertetés, hírek, meteoro­lógia, útinform. 6.00: Krónika (Kossuth). 6.15: Hirek, tudósítások a Del-Attöldrol — sz ügyeletek jelentik. 6.30: Hírek, lap­szemle (Kossuth) — Miről ír a Bekes Megyei Népújság, a Petőfi Népe, a Csongrád Megyei Hírlap és a Délma­gyarország. 6.45: Reggeli párbeszéd. 7.00: Krónika (Kossuth), sport. 7.25: Körzeti idő(aras-jelentes. 7.30: Dél-al­földi hírek, tudosrtások, programajánlat. Műsorunk tartalmából: Válságban a ma­gyar értelmiség...? Szerkesztő: Marik István 16.00-18.00: Rádió Szeged, A Magyar Rádió szegedi körzeti stúdiójá­nak szolgáltató músora.

Next

/
Oldalképek
Tartalom