Délmagyarország, 1988. május (78. évfolyam, 103-129. szám)

1988-05-26 / 125. szám

Csütörtök, 1988. május 26. 7 Apróhirdetés ADÁSVÉTEL MERCÉDES 300-as dí­zelmotorral Volga 3102­cs 2 eves, valamint 4 személyes kisipari lakó­kocsi eladók. Telefon: 1-2-484. x TÖVABB tartásra es vágásra tojótyúkok el­adók május 22-től, Sán­dorfalva, Ady Endre u. 27. SIEMENS sztereó Hi-Fi­torony eladó. Érdeklődni: a 15-750-cs telefonon. KIRÁLY spániclszuka ol­csón eladó. Petrenyne, Gogol u. 24. x RENDSZÁM nélküli Simson Schwalbc eladó, Hegyközség u. 9. HÁZAT veszek bontásra. Érdeklődni: este 53-006 telefonon. KIS-% és nagyméretű tég­la, léc, deszka, minden méretben, faanyag, ajtók, ablakok, fürdőszoba-fel­szerelés, mezei kiscscrép olcsón eladó. Szállítás megoldható. Szeged, Go­gol u. 25. alatt. AKAI VHS 115 távirá­nyítós képmagnó, garan­ciával eladó. Telefon: 67-145. Érdeklődni: 19­20 óráig. ZM rendszámú Lada 1200 személygépkocsi felújí­tott karosszériával eladó. Szeged, Közép kapu u. 29. x BONTÁSRA bármilyen épületet veszek. „Intelli­gens 17 896" jeligére a Sajtóházba. x ZI-S Trabant megkímélt állapotban, clsó kézből eladó. Homok u. 11'. x TÖRPE uszkár, fekete kiskutyák. törzskönyve­zettek. eladók. Érdeklőd­ni: 17 óra után, Sándor u. 43/A, Telefon: 23-573. x HŐTÁROLÓS kályha. 1 db, 4.5 kW-os eladó. Szórcg, Vaspálya u. 6. Telefon: 55-810. x ELADO egy 56-1 l-es Zctor traktor. Érdeklőd­ni: Gárdián Ferenc, Zá­kányszék. III. ker. 669 1200-AS I.ada. DP. 6 hónapos, eladó. Öttömös, Béke u. 16. Érdeklődni: esi órákban. KITÜNO minősítésű apától és tenyésztésre ja­vasolt anyától származó, fekete, angol cockcr spa­niclkölykok eladók. Ér­deklődni : este 6-7 óra között a 22-869-cs tele­fonon. CSEPEL női kerékpár, üst, Singer női varrógép, kétágú létra, szobawécé eladó. Csernok. Szeged, Töltés u. 19. KOMBI és hagyományos gyermekágy. fa- és hálós járóka eladó. „Nyltra u. 9/A. III. em. 7. TB frsz. Lada 1500-as és 120 kg stologén. fehér homlokzatfcsték eladó. Algyő, Radnai u. 7. T4K MB kistraktor eladó ÜIles. Székely u. 2. HÁZTÁJI kocsi rend­számmal, Panónia-mo­torral, jó állapotban el­adó. vagy utánfutóra el­cserélhető. Érdeklődni: 2 óra után. Pajtás u. 30. KUVASZKOLYKOK lis áron eladók. Érdek­lődni: 27-162-cs tclcfo­GARANCIAS. újszerű Vjatka automata mosógép eladó. Érdeklődni: Má­jus 1. u. 31. sz. alatt, az esti órákban. M0SZAKI cikkek vétele, eladása, Szeged, Takarék­EXTRA és I. osztályú, holland fréziahagyma el­adó. Cím : Balogh Bá­lintné, 6762, Sándorfal­va. Sport u. 14. sz. alatt. UNIVERZAL... csak egy telefon, és tájékoz­tatjuk gépjárműkcrcslct és -kínálatainkról I (65) 11-099. ELCSERÉLNÉM 3 szo­bás, belvárosi, I. emele­ti, tanácsi, telefonos, gáz­fűtéses lakásom 1,5 ­esetleg kisebb, 2 szobás, telefonos, belvárosi, ta­nácsi lakásra. „Nyár­ösz 19 089" jeligérc a Sajtóházba. KÉT db. 1-1,5 szobás la­kást vennék. „Minden megoldás érdekel 19 090" jeligére a Sajtóházba, x BELVÁROSI. kétszo­bás, téglablokkos, gázfű­tésű, parkettás lakás el­adó. Tóth Dezsőné, Sze­ged, Brüsszeli krt. 18/C, III. 30. ELADO 70 m'-es, 1 + 2­cs, + fogadótcrcs, I. emeleti, OTP-s lakás. kp. + OTP-átvállalással. Érdeklődni: egész nap, Rókusi krt. 20.. I. 3. ORIGÓI Gépkocsikat, motorkerékpárokat, lakó­kocsikat, utánfutókat, lakásbérleteket közvetí­tünk I Tclcfonérdcklő­dés: (06. 62) 23-113. ZU frsz. fehér Skoda 105 S gépkocsi sürgősen eladó. Érdeklődni az es­ti órákban: Ipoly sor 4/A. Molnár László. MINDENFÉLE bútorok vétele és eladása. Teréz u. 25. (sarok). LAKÁS RÓKUSI krt. 40. f. emelet l-es. 70 m'-es telefonos lakás kp. + OTP-vel, garázzsal, vagy anélkül eladó. Te­lefon. 30-591. FELSÖVAROSON II. emeleti 2 + hallos lakás eladó 700 ezer kp " + OTP. vagy 900 ezer kp.-érr. Érd : 17-582 te­lefonon. SZEGEDI, belvárosi, 79 négyzetméteres, 3,5 szo­bás, clsó emeleti, gará­zsos, OTP, öröklakás, te­hermentesen eladó. •.Du­gonics térnél 17 305" jeligére a Sajtóházba. EGRESSY Béni utcában, 3 szobás, telefonos, gará­zsos lakást cserélek új­szegedi, kertes magánház­ra. Érdeklődni telefonon: 20-463. 2 SZOBÁS, téglablokkoi, tehermentes, 57 m'-es, szövetkezeti lakás, kp. eladó. Irányár: 16 000/ m2 + garázs. Szeged, Petőfi S. sgt. 55-61/B. III. 7. x BELVÁROSI. 1.5 szobás, épülő társasházrészem családi okok miatt átad­nám. Pálfai. 21-730 tele­fon, Galamb u. 18. x BELVÁROSI. 2 szobás, clsó emeleti, összkomfor­tos lakás, garázzsal együtt sürgősen eladó. Érdeklődni: Szeged, Ró­mai krt. 20., I. 3. x KEVÉS OTP teherrel. 1+2 fél szobás lakás azonnali beköltözéssel el­adó Érdeklődni lahct: 18 óra után, Csó u. 2/B, III. 7. x BELVÁROSI, 3.5 szo­bás, telefonos lakást cse­rélek 2,5 szobás, belvá­rosi. telefonos, és 1,5 szobás lakáspkért. „Szép 18 041" jeligére a Sajtó­házba. ELCSERELNEM vásár­helyi, 2+2, tanácsi, bér­lakásomat szegedi hason­lóért, vagy 2 másfél szo­básra. „Sürgős 358 253" jeligére levelet a vásár­helyi Hirdetőbe. x BUDAPESTI házfel­ügyelőségem háromszo­bás. összkomforttal, sze­gedi hasonló méretű, ta­nácsi lakásra cserélem. „Jövedelmező állás 393 642" jeligérc a Hir­detőbe. 350 EZER kp. + OTP­átvállalással lakásmegol­dást keresek. „Sürgős 393 844 ' jeligérc a Hir­detőbe. ALGYŐI. 2 szobás, er­kélyes, OTP-s lakás el­adó. Érdeklődni: 10-997 telefonon. HÁROMSZOBÁS. tele­fonos, társasházi lakás, kp. + magas OTP-vel eladó. Délután 4-6 órá­ig. Telefonon: 20-439. Fodor, Alkony u. 4/A, III. 25. NÉGYSZÁZEZER kp. + OTP-vel lakást kere­sek. összkomfortost, ajánlat vagy megkeresés. Szeged, Retek u. 8/A, fszt. 3., mindennap, 18­20 óra között. INGATLAN NAGYKÖRÚTHOZ közel. Alföldi utcában felújított, kertes magán­ház garázzsal, mellék­épülettel, rendbe hozott jortával, bővítési • lehe­tőséggel eladó. „Azon­nal beköltözhető 16 630" jeligére a Sajtóházba, x 3 SZOBÁS kertes ma­gánház eladó. Október 6. u 6. X ELADO egy tanya több földterülettel is. villany, viz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érdeklődni: Zákányszék, III. ker., 669., Gárdián Fcrcnc­né. x BALÁSTYA. Móra F. utca 20. sz. alatti két­szintes családi ház eladó. Alsó szint ipari tevé­kenységre is alkalmas. Érdeklődni ugyanott. AZ ORSZÁGOS MŰEMLÉKI FELÜGYELŐSÉG szegedi kirendeltsége Csongrád megyei munka­helyeire 1988. május hónaptól felvételt hirdet SZOBAFESTŐ-MAZOLÓ, KŐMŰVES, SEGÉDMUNKÁS és SZAKIPARI MŰVEZETŐ munkakörök betöltésére. Jelentkezni lehet: az OMF szegedi kirendeltség, Sze­ged, Oroszlán utca 6. és a hódmezővásárhelyi építés­vezetőségen, Hódmezővásárhely, Szeremlei u. 3. 6800. A SZEGEDI HANGSZERGYAR LEÁNYVÁLLALAT PÁLYÁZATOT HIRDET műszaki vezetői MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. O A munkakör betöltésének feltételei: felső fokú faipa­ri végzettség és 5 éves vezetőj gyakorlat; középfokú politikai végzettség, 45 éves korhatár. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes önéletrajzát, szakmai életútjának részletes ismerteté­sét, iskolai és szakmai képesítését igazoló okmányo kat, jelenlegi bér- és jövedelmi viszonyát. Alapbér-megállapítás az érvényes rendelkezés szerint. A munkakör betöltése 5 évre szól, alkalmasság esetén meghosszabbítható. A pályázat a megjelenéstói számított 15 napon belül nyújtható be a Szegedi Hangszergyár igazgatójának, levélcím: Szeged, Postafiók 52. 6701. A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak. KÉTSZINTES. kertes, íclcfonos, összkomfortos családi ház eladó. Cse­re is erdekei. Erd.: szeged, Gyémánt u. 5. 17 óra után. ADÉL köz 15. sz.. 2 szobás gázfűtéses ház el­adó. ELADÓ a Belváros leg­szebb helyén, 3 szobás, összkomfortos, utcafron­ti, fél magánház, vagy esetleg 2 szobás, szövet­kezeti vagy OTP-s lakást beszámítok, kizárólag a Belvárosban, II. emele­tig, különbözcttérítésscl. Érdeklődni: Tolbuhin sgt. 19., 17 órától. HATTYASTELEPI. négyszobás, összkomfor­tos magánház, sok mel­léképülettel eladó. A melléképület ipari tevé­kenységre és állattartásra is alkalmas. Irányár: 2,5 millió. Érdeklődni: 16 órától, Titcli utca 19. ÖTTÖMÖSÖN. gazdál­kodásra alkalmas tanya egy hold földdel eladó. Viz, villany van. Érdek­lődni: Ottömös, Tanya 1367. ÚJSZEGEDEN. 200 négyszögöl építési telek, lakható melléképülettel eladó. Érdeklődni: a 14-117-es telefonon. x KÉTSZOBÁS, gázfűté­ses, kertes, magánház el­adó, Szeged, Radnóti Miklós u. 24. sz. Érdek­lődni: szombaton, vasár­nap. KÉT családnak is meg­felelő, gázfűtéses, jó ál­lagú, családi házam, 971 m2 telekkel, elcserélnem 2-3 szobás, kistclkcs, csa­ládi házra. Alsóváros, Móraváros előnyben. Ér­tékkülönbözetre meg­egyezünk. Szeged, Béke­telep, Bajmóczi u. l/A. TISZASZIGETEN csalá­di ház eladó. 400 n-öl területen, háromszobás, központi fűtéses, műút mellett, gáz van. Irány­ár: 1 000 000 Ft. Cím : Tiszasziget, Május 1. út 31. x CSONGRÁD. Bethlen G. u. 71. számú ház, 3 szobás, összkomfortos melléképületekkel, nagy telekkel eladó. x ÚJSZEGEDEN. Cserő­kében, czcrcgyszáz n-öl zárkert eladó. Telefon: 55-446, este.,-/ . . SZOREGEN ház eladó, M .kii út 67.. 600 ncgy szögül kerttel, Cserőke dűlőben 800 négyszögöl + 400 négyszögöl, Do­rozsma dűlőben 200 négyszögöl föld eladó. Érdeklődni: Szórcg, Tulipán u. 12. sz. alatt, x ELADO 453 m'-es. be­építhető telek jó állapot­ban levő, lakható mellék­épülettel. Petófitelep, Május 1. u. 70/A. x BAKTOBAN 200 négy­szögöl gyümölcsöskcrt. kétszintes, hétvégi házzal (víz, villany van) eladó. Érdeklődni: telefonon: 11-539. kedd. csütörtök, szombat, 18 órától. x A MATRABAN. Recs­ken, Parádfürdőhöz 3 km-re, 1,5 szobás, 50 m'-es, I. emeleti, kom­fortos lakás olcsón eladó és a Mátra déli oldalán, Domoszlón, 6 szobás, új családi ház, nagy pincé­vel. 300 n-öl telekkel el­adó. Kp. + OTP. Ér­deklődni lehet: Domosz­ló. Dobó u. 2., Papp, 3263. ÚJSZEG EDI, 465 m'-es saroktelek, romos házzal eladó. Érdeklődni: 10-997 telefonon. ELADO Röszke, III. k„ 208. sz. tanya, fél hold földdel, bekerítve. Viz, villany van. Érdeklődni: munkanapokon, 8-15 órá­ig. 10-711 telefonon, du. 17 órától mindennap, Szeged, Hajnal u. 12. KÉTSZÁZÖTVEN n-öl hétvégi kertet cserélek 15 km-es körzeten be­lül tanyáért. „Ráfizetek 18 035" jeligére a Sajtó­házba. x SZATYMAZON eladó 400 négyszögöl, fiatal gyümölcsös, bekerítve, szerszámkamra, víz van. Érdeklődni: Szatymaz, Ady u. 3., Széléknél. 3 SZOBÁS, összkomfor­tos, 92 m'-es, ma­gánház eladó az Alföldi utcában. Felújításra szoruló. „Örökség 19 082" jeligérc a Sajtó­házba. BALÁSTYA, 369. számú tanya 4172 négyzetméter területtel, kövcsúthoz kö­zel eladó. Villany van. Jószágtartásra és kertész­kedésre alkalmas. Ér­deklődni: mindennap, Malatinszki Pál, Balás­tya, Oszcszék 5. x DESZKEN. Május 1. utcában, kis ház eladó melléképülettel és 800 n-öl földdel. Vagy a fe­le is eladó vagy kiadó. Cím: Szeged, Szamos u. 3/17., V. 18., 17 óra ELCSERÉLNÉM felső­városi, 2 szobás (55 m2), erkélyes, II. eme­leti. tanácsi lakásom kis magánházra, vagy levá­lasztott házrészre. Gáz szükséges, OTP-t átvál­lalok. „Megegyezünk 16 027" jeligérc a Sajtó­házba. SZATYMAZI. 300 n-ölcs kert reális áron eladó. Érdeklődni: mindennap a déli órákban a 11-345 telefonszámon. ELADO kettő szobás, kertes magánház, 240 négyszögöl telekkel, 2 szobás, tanácsit beszámí­tok. OTP-s is lehet. Ér­deklődni: 15 óra után, Martonosi u. 11. MÓRAVAROSBAN. 3 szobás, hallos, gázfűté­ses, közművesített, ker­tes magánház eladó a Farkas u. II. . sz. alátt. Érdeklődni: Szel u. 8/B. MINDSZENTEN, a Ti­sza mellett, 200 n-öl üdülőtelek eladó. Víz van. Érdeklődni: egész nap, Mindszent, Szabad­ság u. 13. EGYÉB KÉREM az elveszett pénztárcám becsületes megtalálóját, hogy fele pénzzel juttassa cl Sze­ged, Bölcs u. 36. alá. ELVESZTETTEM au­tóstáskámat május 24­én a Kelemen utcán. Kérem a becsületes meg­találót,' juttassa vissza a benne levő címre. A pénzt megtarthatja. Te­lefon: 53-704. x RELUXA-, redönykeszí­tés. Telefon: 10-027, Ábrahám Ferenc. x KÖLTSEGVETESKÉ­SZITÉST, műszaki veze­tést vállalok. Telefon: 13-560. TEHERTAXI 13-333. x ÁRUSZÁLLÍTÁS, köl­töztetés garanciával, or­szágosan. Telefon: 10-209, egész nap. x KÖLTÖZTETÉST és ne­héz tárgyak szállítását garanciával vállalom. Megrendelhető: 16 óra után a 27-983-as telefo­non. x REDŐNY, pici tokkal — 5 színből reluxa, auto­matával — 12 színből, azonnalra is. Telefon: 26-471. x KISIPAROST keresek ajándéktárgyra vonatko­zó ötletem mcgvalósitá­sard. Tárogató u. 16. (Piszár). GÉPÍRÁST vállalok. „Otthon 17 762" jeligé­rc a Sajtóházba. 50 ÉVES. nyugdíjas fér­fi, középfokú végzettség­gel, napi 4-5 órás szel­lemi munkát vállalna. Ajánlatokat „Agilis 18 028" jeligére a Sajtó­házba kérem. NÉMET ad nemetórát (nyáron is). Házhoz me­gyek. Fricdrich, Alkony u. 4/A. ZÁKÁNYSZÉKEN kis tanya eladó, 1 kh, ket éve telepített őszibarack­kal. Nortonkút es ^ fá­zis van. Érdeklődni: 15-531 telefonon, este 16 óra után, vagy Frank Szilveszter, Zákányszék, I. ker. 152. BEKÖLTÖZHETŐ, ma­gasföldszintet, gázfűté­ses, kertes magánház új­szerű állapotban eladó. Érd.: „Mátyás templom környéke 17 259" jeligé­re a Sajtóházba. TISZASZIGETEN 3 szobás, központi fűtéses magánház, beköltözhető­en eladó. Telefon: 12-063, 30-%I. x ELADNAM vagy elcse­rélném 200 n-öl házamat, 180 m'-es, új, gazdálko­dásra alkalmas mellék­épület van. Irányár: 330 000 Ft. Érdeklődni: '7 óra után, Kübekhá­:a, Öbebai u 229 x NYOLCVAN m' telefo­nos műhely bérbe adó. „Felsőváros 17 775" jel­igére a Sajtóházba. GARAZS kiadó. Alföldi u. 32,, II. cm. 12. Te­lefon: 12-242. VIRAGKERTÉSZE­TEMBE női munkaerőt alkalmi vagy állandó munkára keresek, vala­mint házaspárt állandó munkára. Lakás van. Ba­lástya. Tanya 85. Tele­fon: 78-146. x TELEFONKÖTVÉNY eladó. Árajánlatot ké­rek. „Északi városrész 393 933" jeligére a Hir­detőbe. HAZ körüli munkában jártas, azt kedvelő, ezer­mesterszerű. szabadren­dclkczcsű. idősebb, nyug­díjas, egészséges férfit keresek kissé elhanyagolt házamhoz, kertemhez „Üjjávarázslás" céljá­ból. Sok munka, jó fi­zetéssel, teljes ellátással. „Dunántúl - tartós tá­vollét 393 841" jeligérc a Hirdetőbe. MATRADERECSKÉN 2 szobás ház kiadó. ..Hegyvidék 356 255" jeligére levelet a vásár­helyi Hirdetőbe. AUTÓFER rövid átfutási idővel vállalja IFA W 50, Star 200, 266 típusú tehergépkocsik, Ikarus gyártmányú autóbuszok futó- és középjavítását, hatósági műszaki vizsgára történő felkészítését, műszaki vizsgáztatását. AUTÓFER Autójavító és Fémipari Vállalat, Szeged, Vásárhelyi Pál utca 4. Telefon: 11-325. Télex: 82 355. Rövid határidővel vállaljuk: * — tehergépjárművek, autóbuszok szervizápolási ^ munkáit 6 órától 22 óráig, J — üzemanyagfogyasztás-mérést és -beszabályozást, 2 — tehergépjárművek és autóbuszok diagnosztikai J ellenőrzését. 2 AUTÓFER Autójavító és Fémipari Vállalat, 3 Szeged, Vásárhelyi Pál utca 4. 2 Telefon: 11-325. Telex: 82 355. >»»»»»»»»>»»» s s s s s s s s s s s s ^ 1 Gyászközlemények Mély fájdalommal tudatjuk, hogy EODÖ LASZLO tragikus körülmények között el­hunyt. Temetéséről később in­tézkedünk. Gyászoló felesége, gyermekei, édesanyja és testvé­rei, Üjszentiván. A Szegedi Móra Ferenc Tsz és a Móra GT dolgozói mély megrendüléssel tudatják, hogy szeretett munkatársunk, BODÖ LASZLO május 2l-én tragikus körülmé­nyek között elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Mély fájdalommal tudatjuk a rokonokkal, ismerősökkel, hogy a szeretett férj, édesapa, ÁCHIM ANTAL május 23-án, hosszas szenvedés után elhunyt. Temetése május 27-én 15 órakor lesz a kübekhá­zi temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagymama, anyós és nagynéni, GREGUS ISTVANNÉ életének 78. évében, rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése május 27-én 14 órakor lesz a röszkei temetőben. A gyászoló család. Fájdalomtól porig sújtva tu­datom, hogy forrón szeretett fe­leségem és drága jó meny, test­vér, sógornő, keresztanya, ba­rátnő, komaasszony, életének minden pillanatában segítőkész, odaadó nagynéni, KOVÁCS JŐZSEFNÉ Czirok Jusztina szerető szive életének 51. évé­ben nagy türelemmel viselt hosszú, súlyos betegség után örökre megszűnt dobogni. Utol­só útjára május 27-én 15 órakor kisérjük a tápéi temető ravata­lozójából. Gyászoló férje és a család. Tápé, Budai Nagy Antal u. 103. Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, dédapa és rokon, SZELES MIKLÓS hosszú szenvedés után május 23-án életének 86. évében el­hunyt. Temetése május 30-án de. 11 órakor a református te­mető ravatalozójából. Gyászoló felesége és családja. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett fiunk, édesapa, férj, testvér és rokon, IFJ. RADAI ISTVÁN életének 44. évében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temeté­se május 30-án 11 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család, Csong­rádi sgt. 69. Mély fájdalommal tudattuk, hogy felejthetetlen szerettünk, férj és édesapa, BÜRCSDK IMRE életének 79. évében rövid szen­vedés után elhunyt. Temetése május 27-én délelőtt 11 órakor lesz a kiskundorozsmai temető­ben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy SZILAGYI SÁNDOR volt divatáru kereskedő, hosz­szú betegség után 83 éves korá­ban elhunyt. Végakaratának megfelelően hamvasztás után csendben helyezzük örök nyu­galomra. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa és dédapa, WISCHNER LAJOS MAv műszaki főellenőr, példás életének 89. évében hosszú szen­vedésben elhunyt. Temetése május 31.-én 11 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősök­nek. akik felejthetetlen szeret­tünk, ÖRDÖGI! SZILVESZTERNÉ Takács Rozália temetésén megjelentek és virá­gaikkal, részvétükkel fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Röszke. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak a rokonoknak, is­merősöknek, szomszédoknak, körzeti orvosának fáradozásá­ért, akik szeretett nagynénink, NAGYGYÖRGY MIHALYNÉ temetésén részt vettek. A gyá­szoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, akik szerettünk, TÖTH ISTVÁN temetésén megjelentek, részvé­tükkel, virágaikkal fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Balástya. Köszönetet mondunk a roko­noknak, Ismerősöknek, barátok­nak és mindazoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk, KISZEL JENŐ temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal fájdal­munkon enyhíteni Igyekeztek. I gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősök­nek, barátoknak, az MHSZ és a Csongrád Megyei Hadkieg. és TV Parancsnokság dolgozóinak, akik HORVÁTH FERENC nyugállományú őrnagy temeté­sén megjelentek és fájdalmun­kat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család. Mozgó ABC az Úttörő téren Móraváros ellátásának ja­vítása érdekében, az ottani ABC-áruház felépítéséig, ideiglenesen mozgó élelmi­szerárusító autóbusz üzemel május végétől az Úttörő té­ren. AZ ALFÖLDI TÜZÉP VÁLLALAT új, kiváló tulajdonságokkal rendelkező áruk teljes gyártáskapacitását hosszú távon lekötötte. MD típusú belső téri ajtó A legkorszerűbb nyugatnémet technológiával készült, furnérozott belső téri ajtók. Utólagosan beépíthető, esztétikai és funkcionális szempontból a legmagasabb igényeket is kielégíti. A termék megvásárolható a Kecskeméti Fészek Áruházban, a kecskeméti, szegedi és a békéscsabai Tü zép- tel epek en, valamint a Somogy ép Kft. Kaposvár, Kanizsa utca 54. szám alatti telep­helyen. Dráva hőszigetelő tégla Időt álló és vízálló. Kiválóan alkalmas pince- és pad­lásfödémek hőszigeteléséhez, padlófűtés alatti hőszi­geteléshez, meglevő épületek utólagos hőszigetelésé­hez, tetőtér-beépítés hőszigeteléséhez, ipari kemencék, szárítók, rekuperá torok bélésfalazataihoz. Mérete: 120X250X65 milliméter. Barcsi színes falburkoló mészhomok tégla Dekoratív, színtartó, fagyálló, külső-belső falfelülelek burkolásához, térelválasztó és díszfalak kiegészítésé­hez, fehér, sárga, barna színben, pattintott felülettel. A fenti termékek megvásárolhatók: az Alföldi Tüzép Vállalat Bács, Békés és Csongrád megyei telepein. A Várjuk vásárlóinkat!

Next

/
Oldalképek
Tartalom