Délmagyarország, 1988. március (78. évfolyam, 51-77. szám)

1988-03-02 / 52. szám

7 Péntek, 1988. március 4. t Apróhirdetés ADÁSVÉTEL Kefeves Zalagyöngyc gyökeres szőlővessző cs sima vessző kapható. Ba­lásfya, Rákóczi u. 14.. Bózsó. x Házat veszek bontásra. ..Megbízható 6627" jel­igére a Sajtóházba, vagy 53-006 telefonon. x Importfonalak nagy vá­lasztékban. Marx tér 5. Andi üzletház. Hagyatékot. mindenféle régiséget vásárolok. Tele­fon: 10-109. CB-rádiók. hordozható, japán televízió, rádióval, magnóvcl eladó. Telefon: 56-718. Lomnici u. 43., Dénes. Ford Granada. 1 hónapos műszakival, áron alul el­adó. Csere is érdekel. Szeged Ságváritclcp. Szondi György u. 37. Simson S 51 B rendszá­mos cs bordás csövek el­adók. Gép u. 7. x Univerzál . . . gépjármü­vek. lakókocsik, utárrfutó adásvételének közvetíté­se! Minden vasárnap a szegedi autópiacon va­gyunk! Te!.: (06. 65) 11 -099. x 140x180 cm-es ablak és kőműves létraállvány el­adó. Bordány. lókai u. 2. Karosszériahibás 1200-as Zsiguli olcsón eladó. Ér­deklődni: Mész.áros Ká­rolyné. ópusztaszer. Ka­rakács tp. 550.. 16 óra után. szombaton és va­sárnap egész nap. Építkezők figyelem! Be­tongyámos villanyoszlop eladó. Érdeklődni: a 13-439-cs telefonon. Háromméteres datolya­pálma eladó. ..Kinőtt la­kás 12 151" jeligére a Sajtóházba. Saját bontásomból több­féle szarufa, gerenda, ai­tók. ablakok, fürdőkád, tégla deszkák eladók. Szeged Hernyós u. 22.. Boros lózsef. Mindenféle bontásra való házat veszek. Szeged. Hernyós u. 22., Boros lózsef. Svéd rendszerű. kettős hajtással. 300x76 cm-re nyitható. iparművészeti ebédlőasztal (összecsuk­va 73x76x30 cm) és há­rom főzőlapos, kitűnő sü­tőjű Eckthcrmax vil­lanytűzhely eladó. Telc­fon: 25-623. Kifogástalan állapotú. 2 éves szekrénysor eladó. Irányár: 25 ezer Ft. Ér­deklődni: este 6 óra után dr. Kovács. Mikszáth K. u. 16. Tel.: 19-783. 1700 db kisbálás száraz szalma eladó. Erd.: Dé­kány László. Klárafalva. Felszabadulás u. 33. Hűtőládát vennék. Egy hold felszántott föld rész­letekben is kiadó. Bak­tói sor elején. Csongrádi sgt. 73.. II. 7. Eladók légsűrítő (Zit­kompresszoros) berende­zés. hegesztőtrafó. la­wa Mu slang motorkerék­pár. Szeged. Zákány u. II/A. Telefon: 27-896. este. Vennék régi asztali és fali órát. hiányosat is. Orosháza. Tass u. 14/B. Süle Antalné. x Prltamin-paprikapalánta meg előjegyezhető. Sán­dorfalva. Sport u. 14.. 6762. x Mély babakocsi eladó. Papp Zoltán. Petőfi S. sgt. 58. Origó! Keresünk Traban­tokat. Wartburgokat. Skodákat. Dáciákat, la­kásbérleteket! Telefon­érdeklődés: (06. 62) 25-113. x ALBÉRLET Makkosházán. bútoro­zatlan szoba kiadó. ..Esetleg bútorral 261 699" jeligére a Hir­detőbe. LAKÁS Eladnám Tisza-parti, 1.5 szobás. III. emeleti szö­vetkezeti lakásom, 49 mJ. Érd.: Bérkert u. 97/A. Tóth. x Elcserélnénk 86 m^-es, tanácsi, kétszobás laká­sunkat 3. vagy 3.5 szo­bás. tanácsi lakásra. — Csak belvárosi érdekei. Érd.: Somogyi u. 20. I. emelet 15. 1+2-es, OTP-s, telefonos lakás kp.-ért, tehermen­tesen eladó. Érdeklődni: szombaton délután, va­sárnap egész nap, vagy 56 810-es telefonon. Sze­ged. Ortutay u. 2/A, I. cm. 2., Juhász. x Budapesti, 2 szobás, te­lefonos lakást szegedi. 2 szobásra cserélném. ..Bel­város 12 041" jeligére a Sajtóházba. x Szetköllözők! Elcserél­nénk Felsőváros két leg­jobb helyén egy 1.5 szo­bás. 47 m*-cs. I. emeleti, garázsos, tanácsi és egy 47 m?-cs. V. emeleti, OTP-s lakásunkat szege­di vagy Szeged környéki (Zsornbó előnyben), össz­komfortos. kertes magán­házra. Az OTP-s lakás külön is eladó: 750 000 Ft. Részletes válaszokat kérünk ..Tehermentes 13 620" jeligére a Sajtó­házba. Elcserélném 60 m-'-cs. 2.5 szobás. föKtszinti, szövet­kezeti lakásom kevés OTP-vei. 35—47 m-'-cs. 1.5 szobásra. Erd.: szom­baton. vasárnap délelőtt. £zcgcd. Lugas u. 6/A, ÍS71. 1. X 2+1 szobás. OTP-s lakás eladó, 600 ezer kp. + OTP. Fizetési kedvez­mény. Erd.: Ortutay u. 2/A. V. cm. 12.. Klisék. 14.30-tól vagy 28-940 te­lefonon 16—19 óráig. Negyedik emeleti. 1+2-es OTP-lakás Debreceni utca 5/B alatt eladó. Erd.: 28-132-cs telefonon vagy személyesen. Szoba-konyhás lakást vennék. Erd.: 13-616-os telefonon, vagy ..Sürgős 13 397" jeligére a Sajtó­házba. 2 + 2-es (72 mi). OTP-la­kást eladnám, vagy el­cserélném 2—3 szobás magánházra. Pctőfitelcp. Tápé előnyben. Budapesti krt. 24/A, 11!. 9. Érdek­lődni: 14 órától és szom­baton, vasárnap. x Kereszttöltés utcai. 2 + 2­cs. OTP-örök lakás 250 ezer Ft kölcsönnel, év­vegi beköltözéssel eladó. ..lő állapotban 13 520" jeligére a Sajtóházba. Tolbuhin sgt.-i, III. eme­leti gázfűtéses, garzonla­kás készpénzért + kevés OTP-vel eladó. Erd.: Maros u. 16—20., I. 6. (gondnok). Ösz utca 7. alatt épülő társasházban 2—3—4 szobás lakások leköthetők. Érdeklődni: Szegedi 4. Sz. Ümk. Telefon: 12-845. x Nagy méretű, új típusú, erkélyes, 1.5 szobás, össz­komfortos. III. emeleti, tanácsi lakásom elcserél­ném. Lift van. Téglablok­kos. 1.5 szobás tanácsira. II. emeletig, magánház is érdekel. ..Palánk clUny­ben 13 498" jeligére a Sajtóházba. Makkosházi ABC-nél. 2.5 szobás. X. emeleti, OTP-s lakásomat elad­nám vagy kisebbre cserél­ném. ..Megegyezünk 261 700" jeligére a Hir­detőbe. INGATLAN Újszegeden, alápincézett, kétszintes, vízzel, gázzal, villannyal ellátott ví­kendház gyümölcsössel sürgősen eladó. Tel.: 53-247. Érd.: 18 óra után. Műút mellett, lakható, gazdálkodásra alkalmas tanya eladó. Érdeklődni: a helyszínen. Bordány. Béke dűlő 16. Ásotthalmi tanya gyümöl­csössel eladó. Érdeklőd­ni: 16-097-cs telefonszá­mon, esti órákban. Megvételre keresek 2—3 helyiségből álló. kismére­tű tanyát 800—1000 n-öl homokterülcttcl. ,.20 km 13 495" jeligérc a Saj­tóházba. Szőregen kétszintes csa­ládi ház eladó. ..Azon­nal 13 496" jeligére a Sajtóházba. Peőfilelepen. kövcsút mellett magánház eladó. Erd.: Bujdosó Gy. u. 8. Kiszombor. Nagybokori u. 17. számú, régi ház eladó. Erd.: a helyszínen. Irányár: 160 ezer + OTP-ávállalás. Családi ház eladó. Tápé, Sziklai Sándor u. 17/B Sziksóslón, a Subasa utca cs a Ringló utca sarkán lévő. 2 szintes üdülő el­adó. Érd.; 17—20 óráig 16-125 telefonon. Sziksóson 230 n-öl Maty­parti út 717. számú, tu­lajdonjogú zártkert, bete­lepítve. villany szivaltyú­öntzéssel. szerszám kam­rával sürgősen eladó. Te­lefon: 20-490. Attila u. 7.. II. 8. Új, hatszobás magánház eladó. Tápé. Szirom u. 21. Érd.: 17 órától, szom­baton cs vasárnap egész nap. Gogol utcai építési tel­ken 2 db. 50 m'-es iro­datclck és 88 m> lakó­telek leköthető, és másfél szobás panellakások el­adók. Telefon: 12-063. Eladó 3 db 1033 m> és egy 1325 m» területű zárt­kert. Pihenő u. 18. x Baktól soron 220 n-öl házhely és mögötte lévő 160 n-öl zártkert, egyben eladó. Irányár: 460 000 Ft. Erd.: 12-255 telefo­non az esti órákban. Kétszintes. 3 hálószobás, nagy nappalis, galériás, padlófütéses családi ház. pincével, garázzsal, fólia­házakkal eladó. Ugyanott 460 n-ül építési telek is eladó. Első emeletig 3 szobás lakást esetleg be­számítok. RösZikc, Dóza u. 13. Magánház eladó, vagy el­cserélhető legalább 2 szo­bás. OTP vagy szövet­kezeti lakásra. Röszke. lózsef A. út 31. x újszeged. Vas utcai tel­kem — maximum 3 lakás építésére alkalmas, eladó. Megfelelő lakást beszámí­tok. Erd.: du. 4—5 óra közölt. Telefon: 11-481. x EGYÉB Tápén kiskert hosszabb vagy rövidebb ideig ki­adó. Érd.: 25-115 tele­fonon. x Elveszeti két db 4 hó­napos német juhász kö­lyök. Kiskundorozsma. Tas u. 10. szám alól. A megtalálót megjutal­mazzuk. Fekete ruhaanyagok vá­sára! Fekete pamut póló­anyagok, tréninganya­gok sok színben, fekete ruha és fürdöruhaanya­gok nagy választékban. Vasárnap is nyitva 8—11 óráig. Tilda bolt, Sze­ged, Hajnóczy u. 29. — Marx térhez 1 perere. x Szőnyeg- és bútorkárpit­tisztítás olcsón. Telefon: 26-665. Emeletes magánház naev kerttel eladó. Autót, új­szegedi ker'.ct beszámítok, ötszobás. garázsos. Erd.: Bérkert u. 62/A. Üjszegedi, négyszobás, új társasház garázzsal eladó. Másfél szobás lakást be­számítok. Érd.: Bérkert u. 62/A. Szatymaz. Kossuth u. 33. sz. alatti, összkomfortos, családi ház. gazdálkodás­ra alkalmifs. na<?v kerttel eladó. Érdeklődni; a 73-148 telefonon, vagy szcniélvcscn. hétköznap 18—20 óra között, szom­baton és vasárnap egész nap. Szeged. Nyíl u. 18. sz. 1/3 rész ház. beépíthető telekkel eladó. Erd.: Szé­ped. Haltyas sor 5., Ráczné. Úiszeeeden. 300 n-öl tel­ken lévő. felújítható kis hííz^m. későbbi építési le­hetőséggel. elcserélném 1.5 szobás, tehermentes, magántulajdonú lakásra (házrészre) + 200 ezer. vagy eladnám annak meg­felelő értékben. ..újsze­ged előnyben 13 497" jel­igérc a Sajtóházba. Sándorfalván építési te­lek lakható melléképület­tel. 300 n-öl kerttel el­adó. vacv lakásra cserél­hető. Víz. villany, gáz. Erd.: Szeged, Vág u. 5/A. IV. 15.. Pálvölgyi. Eladó vagy szegedi. 2 szobás lakásra cserélhető Sándorfalvához közel lé­vő. felújított tanya in­gatlan. 1 hold földdel, fele gyümölcsös, víz. vil­lannyal. központi fűtéssel ellátott. Erd.: Szeged. Hont F. u. 19/A. Gunccr Andornénát. mindennap 17 óra után. Kiskunhalas közponliá­ban 150 n-öl telken. 98 mz-cs. 3 szoba, összkom­fortos. gázfűtéses, gará­zsos családi ház. fenyő­fákkal az udvarban, ma­gas OTP-vel. vagy anél­kül eladó. Szeged, pane­los lakás érdekel. Erd.: Lakatos Sándor. Kiskun­hajas. Bajcsy-Zs. u. 17 . . mindennap 14 óra után. Apátfalva. Szegfű u. 2. számú ház. főútvonal mellett eladó. Ára: 100 000 Ft. vagy a mel­lette lévővel együtt 160 000 Ft. Érd.: min­dennao. Kiszombor. To­rontáli u. 3. Békéscsabai, régi magán­ház. eladó, ikerház építé­sére is alkalmas. Telek­kel. víz. gáz az udvar­ban. vagy szegedi., más­fél szobás lakásra cserél­hető. Erd.: Békéscsaba. Kercki sikátor !2. Kétszintes. 4 szobás, te­lefonos. gáz-központi fű­téses. kövcsút melletti magánház eladó. Nem ta­nácsi lakást beszámítok. Földmíves u. 45/B. 16 óra után. Pálfy utca 23. alatt iker­ház építésére telek eladó. Erd.: 4. sz. ümk. Tele­fon: 12-845. Tanya eladó, ópusztaszer. Zöldhalom 376. Kertész­kedésre cs jószágtartásra alkalmas. Víz. villany van (380 W). Érdeklődni; a fenti címen lehet. x Vennék társasházi lakást, vagy össz-komfortos csalá­di házat. 100 m2-ig. ..Ár-, helymegjelölés 26! 689" jeligére a Hirdetőbe. Üj, 2 szobás, összkom­fortos családi ház, 157 n-öl telekkel eladó. Vá­sárhely, Beloiannisz u. 35. Szalymazon 300 n-öl kert eladó. Érdeklődni: 17 óra után 55-32l-es telefonon. 350 n-öl kert eladó vagy kiadó. Mindenhez közel. Szatymaz, II. ker. 200.. Sőregi. x Üjszegedi fürdő környé­kén üres telket vásárol­nék, esetleg telektulajdo­nos mellé, ikerház építé­sébe betársulnék. Hely­es árajánlatot kérek. ..Kőműves mester 261 705" jeligére a Hir­detőbe. Tanya eladó. Érdeklődni: Zákányszék. IV. ker. 763. Kálmárvné. Harminc mz alapterületű, s/áraz pince kiadó. Erd.: 25-495 telefonszámon. Gáz-. központifűtés-sze­relöt és segédmunkást ál­landó munkára felveszek, lózan életűek jelentkezé­sét kérem. Telefon: 22-564. Erd.: 18 óra után. Szegedhez közel. I—2 hold földet bérelnék több évre is. ..ló minőség 13 531" jeligére a Sajtó­házba. Fél hold. magról vetett füszerpaprikafüld müve­lésre kiadó. ..Feles 13 501" jeligére a Sajtó­házba. Varrónőket keresek új üz­letem ellátásához. ..Fo­lyamatos munka 12 142" jeligére a Sajtóházba. Szegedhez 10 km-re, egy­más mellett. 2x200 n-öl szőlős-gyümölcsös zárt­kert művelésre kiadó, hozzá értő. de dolgozni is komolyan akaró egyén­nek. majdnem térítésmen­tesen. Nyugdíjasok előny­ben. ..Állagóvás és tisz­taság 13 569" jeligére a Sajtóházba. Iparcikküzlethez üzlet­vezetőt keresek, önálló árubeszerzés, értékesítés. ..Önéletrajz. 13 529" jel­igérc a Sajtóházba. Víz-, fűtésszerelés garan­ciával. díjmentes anyag­beszerzéssel. Megrendel­hető: Hydroszerviz Gmk. Telefon: 17—19 óráig! 55-738. Tropical szolárium női. férfi eleklrokoznictikai szolgáltatással bővült. Kedvező árakkal várom kedves vendégeimet. Sán­tháné -Gabi, Kelemen u. 4. Telefon: 18-827. x Gumiszerclcs. centíro­zás. fu-tózott gumiértéke­sítés. használt gumikö­peny felvásárlása. 50—80 Ft/db. Vásárhely. Csomor­kányi u.. tel.: 42-981. x Eltartási szerződést köt­nénk magányos személy­lycl, házaspárral, laká­sért, házért. ..Lelkiisme­retes középkorú ápolónő 15464" jeligére a Sajtó­házba. Gyászközlemények Vállalatok, szövetkezetek, állami gazdaságok, magánszemélyek, figyelem! A DÉL-MAGYARORSZÁGI NYERSANYAG-HASZNOSÍTÓ VÁLLALAT vas-, fém-, papír-, textil-hasznosanyagokon kívül külön is felhívja a partnerei figyelmét a polietilén alapanyagú AGROFÓLIA — ZSUGORFÓLIA — ZSÁKOK (például műtrágyás is) HULLADÉKOK ÁTADÁSÁRA, az alábbi helyeken: SZEGED, DOROZSMAI ÜT 50. — MAKÓ, ÜJVÁROS, MAV-ALLOMAS — SZENTES ATTILA UTCA 6 — HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, CSOMORKÁNYI U. Ne feledje! Kettős cél — kettős haszon: pénzt kap érte, környezetet véd vele. ÉPÍTKEZŐK, ÉPÍTTETŐK! 1988. évre a közületek és a lakosság részére szabad kapacitással rendelkezünk Vállalkozunk: DARUZÁSI FELADATOK ELLÁTÁSARA (6—30 tonna teherbírású autódarukkal); ÉPÍTŐIPARI GÉPEK KÖLCSÖNZÉSÉRE (LY—80, 115 P, EO—2621, P—603 típusú kotrógépek, T—174, LM—840 típusú rakodógépek kölcsönzésére); FÖLDMUNKÁK TELJES KÖRŰ ELVÉGZÉSÉRE (pincetömbök, házalapok kiemelésére. mindennemű földmunkák elvégzésére; szűrőkutas, vákuumkutas ta­lajvízszint-süllyesztésre; csőátsajtolásra, 1000 milli­méter átmérőig); BETONBEDOLXJOZÁSRA (mobil és stabil betonszivattyúkkal); BETONBONTÁSRA (P—603 kotróra szerelt Roxon, Montabert kalapáccsal); ÉPÍTŐIPARI GÉPEK KÖLCSÖNZÉSÉRE (Hilti ütve fúrók, döngölőgépek, vakológépek). Szolgáltatásaink megrendelhetők: DÉLÉP, SZEGED. BOCSKAI UTCA 10—14. 6723, gépészeti osztály. Ügy­intézők: Mátyás Mihály, telefon: 62/61-422/187 mel­lék; daruzási munkáknál: Veverka István, telefon: 62/23-787, telex: 82-439 mmß könyvvásár MÁRCIUS 12-É1G naponta más-más szépirodalmi, ifjúsági és ismeretterjesztő könyvek közül választhatnak minden Művelt Nép könyvesboltban I Müv«lt Nép I KAnyvtirjtutS A' Záká;nyszéki Általános Mű­velődési Kdzpont dolgozói mély megrendüléssel tudatják, hogy kollégánk. POCSKAI JÓZSEF tanár, éleiének 56. évében várat­lanul elhunyt. Emlékét megőriz­zük: Általános Művelődést Kdz­pont dolgozói és tanulói. Mély megrendüléssel és fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága gyermek, testvér, unoka és só­gor. VASS RÓBERT FERENC életének 14. évében tragikus kö­rülmények között elhunyt. Te­metése március 3-án, 14 órakor lesz. a zákányszék: temetőben. A gyászoló Vass és Császár csa­lad. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen kislányunk, PELSÖCZI SZILVIA 3 napos koraban elhunyt. Ham­vasztás után csendben eltemet­tük. Gyászoló szülei. Fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesapa, nagyapa és testvér. BRANDENBURG JÓZSEF február 29-én, 77 éves korában elhunyt. Temetése március 3-án de. 11 órakor lesz a Dugonics te­mető ravatalozójából A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy ABRAIlAM JÓZSEF 76 éves korában hosszá szenve­dés után elhunyt. Temetése már­cius 3-án 15 órakor lesz az. Üj­szegedi temetőben. Gyászoió gyermekei és unokái. Mélységcsen megrendülve fáj­dalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk. nagymamánk, dédl, uknagymamánk és testvé­rünk. ÖZV. ClJHEGYI MIHALYNÉ Zsigmond Ilona életének 8«. évében váratlanul elhunyt. Temetése március 4-én. 12 órakor lesz a Belvárosi re­formátus temető ravatalozójából. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj. édesapa, fiú és vö. ZSEMBFRI GÁBOR volt Homok utcai lakos életé­nek 27. évében rövid, súlyos be­tegség után örökre itthagyott bennünket. Ezúton mondunk kö­szönetet az ideggyógyászati kli­nika és az intenzív osztály orvo­sainak és nővéreinek, akik élete megmentésén fáradoztak. Teme­tése hamvasztás után történik. Gyászoló szülei, felesége, kis­fia. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett munkatársunk, felejthetetlen kollégánk. ZSF.MEERI GÁBOR okleveles üzemmérnök, a Priz­ma szegedi irodájának dolgozó­ja, életéinek 27. évében rövid be­tegség után elhunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük. Prizma szegedi irodájának dolgozni. Mély megrendüléssel tudatom, hogy szeretett férjem. ORNYIK JÓZSEF, az Ikarus Leányvállalat volt nyugdíjasa, életének 60. évében hosszan tartó betegség után el­hunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása március 4-én. pénte­ken 15 órakor lesz az. Alsóváro­si temető kápolnájából. Gyá­szoló felesége és családja. Megrendülve tudatom, hogy ABRAHAM JÓZSEF Eogarasi utcai lakos. 76 éves ko­rában hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése március 3-án 15 órakor lesz az Üjszegedi temető ravatalozójából. Gyászoló gond­viselője. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. FODOR ANTALNÉ Csáki Terézia rövid ideig tartó, súlyos beteg­ségben 71 éves korában elhunyt. Temetése március 4-én 11 óra­kor lesz a Belvárosi temetőben. Gyászoló rokonai. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ÖZV. CSÜCS JANOSNÉ Tavasz. u. m/A sz. alatti lakos hosszan tartó, súlyos betegség­ben elhunyt. Temetése március 4-én 13 órakor lesz a református temető ravatalozójából. Gyá­szolják fial. menyei és unokái. Mely megrendüléssel és soha el nem múló fájdalommal tu­datjuk rokonainkkal, jo ismerő­sükkel. volt munkatársakkal és mindazokkal, akik tisztelték és szerették, hogy munkaban fa­radságot nem ismerő, hűséges és drága Jő édesanya, testvér, nagymama és anyós. ÖZV. MIJCSI ANDRASNÉ Hasznos Erzsébet 63. életévében türelemmel viselt, súlyos betegségben rövid szen­vedés utan március l-jén csen­desen elhunyt. Drága szereltün­ket március 4-én 13 órakor he­lyezzük örök nyugalomra az. Üjszegedi temetőben. Míg éltet nagyon szerettünk. Míg élünk soha el nem felejtünk. A gyá­szoló család, Kendergyári u. 35. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, akik POCSKAI JÓZSEF BÉLA temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek. munkatársaknak, szom­szédoknak. akik a felejthetetlen édesapa és féri, SAVANYA JÁNOS temetésén részt veitek, és virág­gal fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Fájó. de hálás szívvel mondok köszönetet mindazon rokonok­nak. barátnőknek, szomszédok­nak, akik szeretett élettársam, HEGEDŐS JULIANNA temetésén megjelentek és virá­gaikkal fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Farkas József. Móra u. 12. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak. Jó barátok­nak. ismerősöknek, a Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat dol­gozóinak és a Boszorkány étel­bár kollektívájának, akik sze­rettünk, ABRAIlAM JULIANNA temetésén részt veitek és fáj­dalmunkban osztoztak. Külön köszönetet mondunk az. I. bel­gyógyászati klinika orvosainak és ápolóinak, akik lclkiism<TC­tes tevékenységükkel az élete meghosszabbításán fáradoztak. Gyászoló szerettei. Megköszönjük mindazok őszin­te együttérzését, akik szeretett férjem. TANÁCS ISTVÁN temetésén megjelentek, részvé­tükkel, virágaikkal fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló felesége. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak. ismerősök­nek. szomszédoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk. PATAKI ISTVÁN temetésén virágaikkal megje­lentek. fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik drága édes­anyánk, ÖZV. KOVÁCS JÓZSEFNÉ Karsai Mária temetéséin megjelentek, részvé­tükkel, virágaikkal együttérzé­süket fejezték ki. A gyászoló család. Hálásan köszönjük mindazon rokonoknak. Ismerősöknek, szomszédoknak, akik drága jo testvérünk. ÖZV. KOPASZ ISTVANNÉ Kopp Erzsébet temetésén megjelentek, részvé­tükkel, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. SZTK-bérszámfejtő­ügyekben gyakorlott PÉNZTAROST KERESÜNK. ..Kisszövetkezet 704/12" jeligére a Sajtóházba. Közlemény A Bácsalmás Városi Tanács V. B. Gazdasági Műszaki és Szol­gáltató Szervezet th 356 293 szá­mú elszámolási utalványa — cégszerű aláírással — keretösz­szeg megjelölése nélkül elve­szett. Az elszámolási utalvány érvénytelen. Kisteleki Üj Elet Mgtsz T—130-as lánctalpas erőgéppel mélyszántási és toló­lapozási munkákat vállal. Érdeklődni: Üj Elet Mgtsz Kp.-major, 91-038-as telefonszámon. Kisszövetkezetünk felvételre keres burkolni is tudó kömóvesbrigádot max. 5 fővel. Jelentkezés: Informatika Kisszövetkezet, Szeged, Thököly u. 46/A. Délután 4—6 óráig. A BUDAPEST BANK RT. SZEGEDI IGAZGATÓSÁGA hitelezési területre fiatal közgazdászt és vállalati pénzügyekben jártas, középfokú végzettségű dolgozót keres. A felvételi jelentkezéseket, önéletrajz csatolásával, Szeged, Pf. 73. 6701 címre kérjük postán eljuttatni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom