Délmagyarország, 1988. január (78. évfolyam, 1-25. szám)

1988-01-23 / 19. szám

Szombat, Ií)88. január 23. 11 Apróhirdetés ADÁSVÉTEL Ford Escorf, 1100 cm' es. fris* műszakival, műsza­I kilag. esztétikailag kifo­gástalan állapotban el­adó. 17 éve. Erd.: 18 óra után. illetve szomha­ton, vasárnap egész nap. Ncpkcrl sor ,10.. IV. tmt­lel 18. 5000 és 7000 literes olaj­tartály. hordók és egy hihas automata mosógép eladók. Műhely u. 2*. » Reális áron vennék 7—5 évos Ladát. 1500 cm'ig ..ármegjelölés 6132" jel­igére a Sajtóházba. < 3.5 eves Mazda 123. ITT Videomagnó. ITT színes tv. telcfonüzenct-rogzi­tó órával, rádióval eladó. Érdeklődni: 11-187 tele­fonon. 16—19 óráig. x 7-R-es 1500 as Polski sűr gősen eladó. Ugyanitt Fischer videómagnó, egy­éves eladó. Csongrádi SÍI 72/A. fszt. 2. x 1200-as. 7 éves lada el­adó. Érd.: Tarján. 504. épulcl. B. fszt. t. Építkezéshez felvonó el­adó (elckiromos lél.kcl). Erd.: 15 927 telefonon 6 óra után. vagy szomba­ton. vasárnap délelőtt, Újszeged. Anna u. 6. UX-es 1500-as Zsiguli el­adó Csere is érdekel. Ér­deklődni: 17 órától. Szc gcd. Pclresi u. 9/A. IV. 14 PX írsz., ló állapotú. 1300-as Ladámat elcserél nem 6—7 éves. 1500-as Ladára. megegyezéssel. III. eladnám. „Komoly 5955" jeligére a Sajtó­házba. Slcsla iugó. gázkályha. 45 MT/. traktor eladó. Domaszók. Vasút u. 15. KF. rendszámú Polski 126 gépkocsi jó állapotban eladó. Érd : Gyöngyvi­rág u. 4/A. V. 12.. 18— 20 óra közölt. Kimaradt padlófütcscsó és KPE 32 mm cs erő eladó. Érdeklődni: 16 óra után a 28-525 tele­fonon. Eladó 3 dh 220 V-os 2200 ma ventillátor. 3 dh 380 V-os 4000 m> ventillátor. 1 dh 220 V­os 8 W-os aggregátor. Érdeklődni: ötvös Fe­renc, Szeged. Vajda u. 5/R. fszt. 2., az ceti órákban. ALBÉRLET Telefonon is meghirdet­heti kiadó lakását And­rómeda1 Telefon: 29-852. 9—12 óráig. Párizsi krl. 30. x Kétszobás, összkomfor­tos lakás kiadó. Szeged. Hunvadi I. sgl. 75/C. III. 9. ajtó. Érdeklődni: Tompa. 68-as telefonon, x Két középkorú, egyedül­álló nő. 5 éves kisfiúval, olcsó albérlcii szobát ke­res idős. magányos néni­nél. Cserébe mindenben a segítségére leszünk, gyermeki szeretetei adunk. ..Nagymami II 594" jeligérc a Sajtó­házba. LAKÁS Szeged Belvárosában 140 ma-es. kétszintes, örök­lakás garázzsal, plusz 17 mz-es üzlethelyiséggel el­adó. Érdeklődni: min dermap 8—10 és 16—19 óra között a 30-485-ös telefonszámon. Elcserélném Retek, utcai.' 47 mx-cs. I. emeleti, OTP-Jakásom egy 60— 63 mi. OTP-src. III emeletig. — „Telefon 6429" jeligére a Sajtó­házba. Gyöngyvirág utcai. OTP s társasházban. 7 4 2 fél szobás, tehermentes lakás eladó Érd .: az 56­246 telefonszámon, 17 óra után. Kétszobás, téglablokkos, belvárosi, gázfűtéses. OTP lakás. szeptemberi kiköltözéssel eladó. Tele­fon: 21-142. Osszckölidzók figyelem' Felsővárosi. X. emeleti, tanácsi, 2,5 szobás, er­kélyes, kihelyezett előszo­bás lakásunkat elcserél­nénk tanácsi garzonra, vagy cgyszoba, összkom­fortra és egy tanácsi. 1.5 vagy kétszobás lakásra. „Minden megoldás érde­kel 6111" jeligére a Saj­tóházba. x Vennék OTP. 1.5 szobás, belvárosi, telefonos lakást II. emeletig. Érdeklődni: telefonon 18 óra után, 15-525. Másfél szobás. 35 ms-es lakás. I éves kiköltözés sel eladó. Érd .: Szeged. Szilién sor l/B. III. emelet 8. Eladnám vagy elcserél­ném szövetkezeti, felső­városi. kétszobás, hallos, telefonos lakásomat, ga­rázzsal. OTPáivállalás­sal, vagy azok nélkül. Érdeklődni: 18 óra után 15-525 telefonon. x Eladó 70 mx es. 3 szo­bás. téglablokkos. gázfű­tésre. társasházi lakás, magas OTP vei Kecske méti kisebb lakasr beszá­mítok. Érdeklődni: Hó biárt hasa u 14—16/B. III 8. Telefon: (67) 13 860 x Makkosháza legtöbb be lyén. 2 4 t szobás. OTP lakás eladó. Kp. 4 OTP. 1988. decemberi kiköltö­zéssel. Érdeklődni: Ortu tay u. 2-, V. em. 12 . Ktssék. • x Elcserélnem miskolci. 2 szobás. összkomfortos, telefonos, második eme­leti. 52 mx-es lakásom Hasonló szövetkezeti, sze­gedire. Érdeklődni: Me­zőhegyes. Kozma u. 7. 300 000 F' készpénzért kis lakást kérések ..Bár milyen ncgoldás érdekel 6129" jeligére a Sajtó­házba. Makkosházán. I 4 2-ca. V cmelell. liftes. OTP­lakásomat. 280 000 OTP vet eladom Érd egesz nap. Szeged. Gyöngyvi­rág o 18/B. V 13. Tarján. 2 4 2. OTP-a la­kás eladó, két év után lesz átadó. Érdeklődni Szamos u 16/A. II. 8 . csli órákban. Elcserélnénk szentesi. 47 mx-es lakásunkat szege­dire. OTPálvállalással Megfelelne I szobás is májusban Érdeklődni Szcnles. Drahos u. 10. hélvégeken. INGATLAN Domaszéken tanya, vil larenyaJ. tatarozisra «ro­mló. eladó, frd Do maszék. Tanya 46. szám alatt. Kiszombor. Kör u. 38. sz ház 2400 n öl föld dcl. minden elfogadható árért eladó. Érdeklődni: Szeged, Petőfitelep. Pá­pai u. 17. Mihálytclck. Posta koz 17. sz. ház. 710 négy szögöl kerttel és 800 négyszögöl belterületi szántó eladó. Érd.; Szc gcd. Daru u. 5. x Újszeged. Dcrkovits fa sor 71.. 200 n-öl. rajta kis házzal, telekáron el­adó. Ikerház építésére is alkalmas. Érd.: Dcrko­vits fasor 67. U*!:ható (anya 4 hold földdel eladó, kertészke désre. állat-tartásra, nya­ralásra is alkalmas. Fú rott kút van. villany műút a közelben. Érdek lődni: Ilin lózsef. Móra halom, Táncsics Mihály u. 18. Asollhalml tanya gyü mölcsössel eladó. Érdek lődni: a Ib-097-es tele fonszámon. esti órák ban. x Zákányszéken, a műút­hoz közel. 2 épületből álló tanya olcsón eladó Villany, víz van. hétvégi kert kialakítható. Érd : szombaton, vasárnap. Zá ikányszék. Tömörkény u. 31. Háromszobás. összkom forros magánház eladó. Érdeklődni: Szeged. Ar va u. 1l/B. Hatszáz m> társasház építésére alkalmas, ossz közművesített lelek Szivárvány utcában el adó. Telefon: 55-167. Kiadó 200 négyszögöl gyümölcsöskcrt kis épü lettel. Újszegeden. Érdek lődni: 17-383 telefonon, délután vagy ..Szorgal­ma« 5993" Jeligére a Sajtóházba. x Androméda társkeresői Díjtalan bejelentkezési Válaszborítékért tájékoz­tatói Szeged. Pf.: 14. Társkeresés. házasság­közvetítési Forrás, Bala­tonfüred, Pf.: 4o.f 8231. Kérje tájékoztatónkati x Egy vagyok azok közül az elvált asszonyok kö­zül. akik rendezett kö­rülmények között nevel­nek két kisgyermeket. 1ö8 cm magas. 68 kg és 3b éves, diplomás, veze­tő beosztású, d.. lehet, hogy az az egy is én va­gyok. aki társad, esetleg feleseged .enne. és pont neked .enne szebbé a« életed. ..Felhívlak 6066" jeligére a Sajtóházba, x Harminc éves. független, csinos, diplomás nő ke­resi társát, becsületes, művelt és gyermektelen férfi személyében. Há­zasság nem kizárt. ..Egyedül nem megy 5973" jeligére a Sajtó­házba. ötven évos. csinos, bar­na hajú nő megismerked­ne házasság céljából el­vált vagy, özvegyember­rel. 57 éves korig, vidé­kiek előnyben. Régen ke­reslek. hol vagy? ..Ro«sz a magány 6134" jeligére a Sajtóházba 733 zn» területtel családi ház, melléképülettel, sza­bad kézből eladó. Gáz­fűtés. víz bem van. busz­megállónál. Erdelödni: szombaton. vasárnap 9—.14 óráig. Tápé. Rév u. 19. x Házrész eladó. Szeged, Boszorányszigct u. 29/A. 2,5 szobás, telefonos, összomfortos magánhá­zunkat ugyanekkora ta­nácsi lakásra cserélnénk. ..Értékegyeztciésscl ÍJ 581" jeligére a Sajtó házba. IIAZASSAG ötvenhét éves, özvegy­asszony keres független, intelligens, víg kedélyű férfit, aki megértő társa lenne. Házasság is lehet­séges. „Hóvirág 4982" jeligére a Sajtóházba. Segíthetünk? Vidéken el­sőként. íj. előnyös vá­lasztási lehetőség videós kapcsolatteremtő iro­dánkban. korosztályának megfelelően, maximális diszkréció («tartásával. Videós Amor Kapcsolat­teremtő. Szeged. Berlini krl. 12/B. Ügyfélfogadás: hétfő. szerda. 16—19 óráig. x ötvenhét éves. rokkant nyugdíja«, kertészetet kedvelő, lakással, tanyá­val. kocsival rendelkező férfi vagyok, keresem a társam hasonló érdeklő­dési körű. nyugdíjas, és szeretni tudó nő szemé­lyében. házasság céljából. ..őszintén egymásért 11 599" jeligérc a Sajtó­házba. Harminckilenc éves. 176 cm magas, elvólt. szak­munkás vagyok, gyerme­kem nincs, saját kerttel és egy fél lakásrésszel rendelkezem. Megismer kednék házasság céljóból humán érdeklődésű, csa­ládcentrikus lánnyal vagy elvált asszonnyal. 35 éves korig. ..Reményhez 11 564" jefigere a Sajtó­házba. Magányos özvegyasszony ismeretséget keresem 65 éve* korig, aki őszintén akar megértő feleség len­ni. Levelét ..Vidám ta­vasz 11 578" jeligére vá­rom a Sajtóházba. özvegyasszony vagyok. 73 évos. otthonomba vár­lak. minden káros szen­vedélyről men-tes. özvegy férfij. lehet iparos is, élettársi kapcsolat, céljá­ból. „KeMesben szebb az élet 6045" jeligérc a Sajtóházba. özvegyasszony, rende­zett körülmények között élek. 73 eves vagyok. Keresek korban hozzám illő férfit élettársi kap­csolat céljából. Nincsen senkim. Káros szenve­délytől mentes, saját há­zamban lakom. ..Fáj a magány 6046" Jeligére a Sajtóházba. Huszonöt éves, 173 cm magas, vékony, technikus fiatalember megismer­kedne társaság hiányában csinos, fekete hajú. ter mészetet szerető lánnyal házasság cél iából. Kézzel írott. fényképes levelek­re válaszolok ..Szegedi boszorkány 11604" jel igére a Sajtóházba. Huszonkét éves fiatalem­ber. társaság hiányában megismerkedne hasonló korú leánnyal házasság céljából. Kézzel írott, fényképes levelekre vála­szolok. ..Boszorkányok nincsenek 11605" jeligé­re a Sajtóházba. Keresem gyermektelen, dc családra vágyó nő is­meretségét. Én 170 cm magas. középkorú és végzett-segű. kocsival ren­delkező férfi vagyok. „Házasság 6106" jeligére a Sajtóházba. Negyvennégy éves. 176 cm magas, elvált, üzem mérnök. megismerkedne hozzá illő. középfokú végzettséggel rendelkező, jó megjelenésű, szerény, özvegy vagy elvált asz. szonnyal. Kölcsönös szimpátia esetén házasság céljából. ..Megpróbál hatjuk 5926" jeligére a Sajtóházba. Harmincegy eves, magá nyos életű férfi vagyok, szeretném megtalálni há zasság céljából azt a jó kedélyű, csendes életű, magányos nőt, aki kor ban hozzám illő. „Ta vasz 5924" jeligére a Sajtóházba. Halvan év körüli, fiata los, csinos, egyedül élő. özvegyasszony ismeret ségét keresem házasság élettársi kapcsolat végett összkomfortos, m-agán házban. egyedül élek Nem diétázó. 158—170 cm magas hölgy válaszát várom, személyére vonat kozólag némi tájékozta tást adni szíveskedjék „Nem késő még 5930' jeligérc a Sajtóházba. fó megjelenésű, huszon­hat éves. vékony lestal katú fiatalember várja tizenhét és huszonnégy év közötti lány vagy cl vált asszony fényképes levelét házasság céljából „Szeretet 5909" jeligérc a Sajtóházba. 164 cm magas, 29 éves nem dohányzó, szakmun kás, vékony testalkatú fiatalember megfelelő társaság hiányában ez­úton keresi komoly gon dolkodású, korban, ma­gasságban hozzá illő. fiatal lány ismeretségét házasság céljából. Lehe­tőleg fényképes bemutat kozó levelet várok. ..Új év 5904" jeligére a Saj tóházba. 55—65 év közötti nő is­meretségét keresi függet len férfi, barát, élettárs, házasság céljából. „Bol dogság 1 1 558" jeligérc a Sajtóházba. Negyvennégy éves, 175 cm magas, minden káros szenvedélytől mentes, ve zető beosztású férfi ke rcsi korban hozzá illő, független. esztétikusan vonzó, kellemes modorú, családcentrikus, szép ar­cú hölgy ismeretségét, tartós kapcsolat, kölcsö­nös szimpátia esetén há tasság céljából. Fénykép pel és telefonszámmal el látott levelek, előnyben. „Tavasz 11 563" Jeligére a Sajtóházba. |ó szakmával, jó kerc settcl rendelkező, sokol daluan képzett, józan életű. 37 éve«. 167 cm magas. 70 kg. barna szakmunkás férfi társaság hiányában keresi bccsülc tes. családcentrikus hölgy ismeretségét házasság ccl jából. Torm&zetct. tu risztikát kedvelő, komolv szándékú hölgy bemutat kozó levelét várom. 40 éves korig. Egy-két gyer mek sem hátrány. ..Együtt a családért 11 540" jeligére kérem a levelet a Sajtóházba. Negyvenkilenc éves. fia ta-los. jó megjelenésű. Szegedhez közel elő. ve zető beosztású, diplomás nő. érzelmileg független, rendezett körülmények között élő, 170 cm-nél magasabb. értelmiségi férfi bemutatkozó levelét várja házasság céljából ..Orchidea 34 3 840" jel igcrc az orosházi Hirde tőbe. Hatvan éves. özvegyem ber vagyok, családi ma­gánházam és kocsim van, korban hozzám illő. óz vegyasszony ismeretségét keresőm házasság céljá­ból. ..Két karomba vár lak 260 745" jeligére a Hirdetőbe. Huszonkilenc éves, 164 cm magas, szakmunkás fiatalember megismer kedne csendes. házias lánnyal házasság céljából. ..Remény 260 750" jel igcrc a Hirdetőbe. Barátot vagy élettársat keresek komoly gondol­kodású. egyszerűen élő. dolgozó férfi személyé­ben. 54—60 évesig. La kása legyen. 176-tól 180 cm magasságig. £n 64 éves vagyok, maga:, test­alkatú. őszec barna, cgyfedúl élek, lakásom van. ,.Rossz a magány 260 706" jeligére a Hir­detőbe. önhibáján kívül elvált. 160 cm magas, barna, jó megjelenésű, magára cs környezetére igényes nő. lakással és rendezett anyagiakkal, hozzá illő férjet keres 50—60 év közötti férfi személyében. ..Nem foe csalódni 260 717" jeligérc a Hir­detőbe. Harmincegy éves. 162 cm magas, barna, elvált asz­szony vagyok. Keresem azt a kedves, jó meg­jelenésű. átlagos külsejű, szakmunkás férfit, aki kölcsönös szimpátia ese­tén házastársam lenne. Kaland kizárva Lehető­leg fényképes levelet ké­rek. ..Téged várlak 260 748" jeligére a Hir­det őb;. Ötvennyolc évr*. fúgaet len férfi, föbérlell lakás sa<l rendelkező. 167 cm magas, nyugdíjas, megis­merkedne hasonló «dot.r «ágú hölggyel házasság céliából. ..Rossz egyedül 260 762" jeligére a Hir detőbe. Huszonnyolc éves. I./J cm magas, fekete, érett ségizett férfi vagyok. Ke rcsem komoly, egyszerű, jó megjelenésű lány is meretségét. kölcsönös szimpátia eseten házasság céljából. Minden fényké pes levélre válaszolok ..Együtt könnyebb 260 689" jeligére a Hir dotőbe. 160 cm magas, vékony testalkatú. 27 éve«, bar­na. elvált asszony, két fiúgyermekkel, megis merkednék korban hoz zám illő férfival házas ság céljából ..Kölcsönös véletlen 260 817" jeJigc re a Hirdetőbe. Harminckét éves. 170 cm magas, vékony, fug getlen férfi megismerked ne komoly gondolkodású, vidám természetű növel házasság céljából. „Bol­dog jövő 260 709" jel igére a Hirdetőbe. Hatvan éves. jó megje lenésű, özvegyasszony, keresi józan életű, ma­gas. vékony férfi isme­retségét 65 éves korig partnerkapcsolat céljá­ból, majd élettársnak Rendezett anyagiakkal rendelkezem. „Rossz egyedül 260 760" jeligére a Hirdetőbe. Huszonhat éves. csinos, rendezett körülmények között élő, elvált nő. keresi korban hozzá Illő, jó (megjelenésű, intelli­gens férfi ismeretségét há/assag céljából. ..Kö­zösen 260 710" jeligére a Hirdetőbe. Huszonegy éves. 160 cm magas fiú. korban hozzá illő. házi munkát ked­velő lány ismeretségét keresi. Nem dohányzók előnyben. Fényképes leve­lekre válaszolok. „Nem jó egyedül 260 758" jel­igére a Hirdetőbe. Hatvanhárom éves. falu­si. kertes házzal rendel­kező, nyugdíjas, özvegy férfi vagyok. Várom azoknak az özvegy höl­gyeknek a levelet, akik házasság céljából hozzám költöznének. „Ketten könnyebb 260 771" jeligé­re a Hirdetőbe. Huszonnyolc éves, 160 cm magas. botanftott munkás, minden káros szenvedélytől mente«, legényember, kis járáshi­bával. elfoglaltság miatt ezúton keresi hozzá illő, egyszerű, megértő, gyer­mektelen nő ismeretségét,­kölcsönös szimpátia ese­tén házasság céljából. Lakás megoldható, leve­let az orosházi Hirdetőbe kérem ,.Reménység 260 699" jeligérc. Harmincnégy éves nő, elfoglaltsága miatt, kere­si 35—50 éves. maga«, diplomás (férfi Ismeretsé­get házasság céljából. „Fekete macska 354 858" jeligére levelet a vásárhe­lyi Hirdetőbe. ­EGYÉB Eltúnl egy vöros-fckele terrier január 17-én. a domaszéki 1003. számú tanyáról. Jutalom ellené­ben értesítés a tanyán. Telefon: 18-741. G mondottan jóképességű fizika—malek szakos egyeiemfsiát keresek ko xépiskolás korrepetálásá­ra Érd a 17-65J lele fonon. 13 órátóL Élelmiszeripari egyete­mi diplomával B kategó­riás jogosítvánnyal ren­delkező fiatal nő állási keres. „Sokoldalú 6770" jeligére a Sajtóházba. Kertészed munkára női munkavállalót keresek. A jelentkezőről rövid, de tonior tájékoztatást kérek. ..Megbízható 6Ö95" jel­igére a Sajtóházba. Orvosházaspór egyéves kisfia mellé gyermekszere. tő nénit keres, tavasztól. ..Újszeged 6054" jeligére a Sajtóházba. A PANNÓNIA SZŐRME azonnali belépéssel felvesz kedvező fizetésj feltételekkel gyakorlott PÉNZÜGYI ELÖADÖT és PÉNZTAROST. BELKKK. RAKTAROST és RAKTÁRI NYILVÁNTARTÓT. Jelentkezni: a munkaügyi csoportnál, személyesen. Szeged, Attila utca 17. ŰJ évben is a régi tarifával várja kedvos utasait a Gábriel feliratos szcmély­és tehertaxi! Lakásra és nyilvános hívásra 8 Ft a kiállás dija. TELEFON: 26-555. A HODIKÖT eladásra kínál 1 db 1977-es évjáratú, 38 fős IKARUS ZU—«1 típusú autóbuszt. Érdeklődni: HODIKÖT, Makói út, koordinációs csoport. A KISKUNDOROZSMAI TAKARÉKSZÖVETKEZET "BETÉTESEINEK nyertes sorsjegyei és nyereményeik: 50 000 Ft-os betétkönyvet nyert: a 03 665. a 00 962 és a 00 819 számú, 30 000 Ft-os betétkönyvet nyert: a 01 806. a 00 59 és a 03 228 számú, 20 000 Ft-os betétkönyvet nyert: a 03 998, a 00 660 és a 02 252 számú 10 000 Ft-os betétkönyvet nyert: a 05 091, a 04 717 és a 01 433 számú. 5000 Ft-os betétkönyvet nyert: a 04 409, a 03 831 és a 02 108 számú, 2000 Ft-os betétkönyvet nyert; 01 503, 05 762, 04 157, 01 273, 01 146, 02 367. 00 456, 00 018. 05 003, 03 294, 01 241, 02 092, 05 030. 06 548. 00 329, 03 364, 05 105, 05 111, 01 243, 01 551 05 547 03 120, 02 019, 04 920, 04 694, 01 157, 03 919. 03 liü, 03 508. 04 303 számú sorsjegy birtokosa. A gépkocsi-előfizetők közül a 4362 és a 4691 számú beté-tes egy-egy 50 000 Ft-os betétkönyvet nyert. A nyerteseknek gratulálunk, és a tisztelt takarékos­kodók bizalmát is remélve, EZ ÉVBEN IS NYEREMÉNYAKCIÓ O Kiskundorozsmai Takarékszövetkezetnél! Az Alföldi Bútorgyár nagyfai munkahelyre felvesz kanászt. x Defag Fűrészüzeme nyugdíjas női munkavállalót vesz fel öltö­zők, fürdők, irodahelyiségek ta­karítására, teljes munkaidőre. Jelentkezés: Szeged, Felső-Tisza­part 33., munkaügy. A Tisza Volán Kisteleki Üzem­egysége felvesz kömpöci és kis­teleki telephelyes autóbuszveze­tőket. Jelentkezni lehet: szemé­lyesen Tisza Volán Kisteleki Üzemegység, Kistelek, vaspálya u. 7. Telefonon: (62) 91-202. A Szegcdi Sütőipari Vállalat felvételro keres három műszakos beosztással szak-, betanított munkásokat, árukiadó raktároso­kat, beolvasókat, anyagmozgató­kat, takarítókat, portásokat, va­lamint villanyszerelőket, gépko­eslvezetőket. Jelentkezni lehet: Szeged, Tavasz u. 12—14. sz., munkaügyi osztály. A Szegedi Sütőipari Vállalat felvételre keres legalább közép­fokú végzettséggel és legalább 5 éves gyakorlattal rendelkező munkavállalót számlázol munka­körbe. Jelentkezni lehet: Szeged, Tavasz u. 12—14. sz., munkaügyi osztály. A Szegedi Közlekedési Vállalat felvételre keres fütö, villanysze­relő, géplakatos, pályamunkás, ív- és lánghegesztő, karosszéria­festő, -fényező, elektrolakatos szakmunkásokat. Jelentkezni le­het: Szegedi Közlekedési válla­lat, Szeged, Külső Pulz u. 2. szám alatt, a munkaügyi osztá­lyon. Ifjúsági intézmény egy műsza­kos beosztással keres takarító­nőket 4000—4200 Ft-os havi kere­settel. Hatósági erkölcsi bizo­nyítvány szükséges. Az állások azonnal betölthetők. „Újszeged 94/12" jeligére a Sajtóházba. Az Autöfer Autójavító és Fém­ipari Vállalat felvesz autósbolt­jába gépjárműalkatrész-lsmeret­tel rendelkező bolti eladót. Je­lentkezés: az Autófer Autósholt vezetőjénél, Szeged, Takaréktár u. 3. Az Autófer Autójavító és Fém­ipari Vállalat felvesz esztergályos szakmunkást. Jelentkezés: a vál­lalat munkaügyi csoportjánál, Szeged, Vásárhelyi Pál u. 4. s/.., fszt. 18. A Csongrád Megyei Tanács V. E. egészségügyi osztály vezetője (Szeged, Rákóczi tér) pályázatot hirdet pénzügyi csoportvezetői állás betöltésére. A pályázóval szembeni követelmények: pénz­ügyi számviteli főiskolai vagy közgazdasági egyetemi oklevél megléte, illetve az egyetemi, vagy főiskolai tanulmányok vég­zése, 5 éves szakmai gyakorlat. Az állást elnyerő feladata a költ­ségvetési gazdálkodás, tanácsi gazdálkodás, valamint a területi Munka­alkalmak intézmények pénzügyi gazdálko­dásának felügyelete, irányítása. Az állás azonnal betölthető: A pályázatokat a fenti címre kérem beküldeni: Felvilágosítás a 21-622/267-es melléken. A Keviép Szegedi Építésvezető­sége felvesz TY 45 tipusü Poclain kotrógépre kezelöt és BKT—7 be­tonkeverötelepre kezelőt. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Szeged, Fonógyári út 15. Bádogos szak- és betanított munkásokat felveszünk. Kezdő szakemberek Jelentkezését vár­juk. Bérezés: teljesítménytől füg­gően. Magas kereseti lehetőség. Jelentkezés: Széria Kisszövetke­zet, Szeged, Veres ács u. 17/B alatt, a műszaki vezetőnél. A Szegedi Móra Ferenc Mg. Tsz felvételre keres vegyipari betanított munkást, kazánfűtőt (K/2), villanyszerelőt, lakatost, sörfejtő szalagmunkást, baromfi­gondozót, traktorost, udvarost, targoncavezetőt, takarítót. Je­lentkezni lehet: Szeged, Bocskai u. 3/B, munkaügy. A 600. Sz. Ipari Szakmunkás­képző Intézet azonnali belépéssel felvesz 1 érettségizett gyors- és gépírót adminisztratív munka­körbe, valamint 2 konyhai ki­segítőt, takarítónőt és csőszerelő szakmunkást. Jelentkezés: sze­mélyesen, Szeged, Tolbuhin sgt. 84. A Szegedi Vízművek és Fürdők Vállalat felvesz gyakorlattal ren­delkező bérszámfejtőt, közgazda­sági végzettséggel, pénzügyi gyakorlattal és gépírási tu­dással rendelkező pénzügyi előadót. Érdeklődni lehet: sze­mélyesen a Szeged, Lenin krt. 88. sz. alatt, vagy a 21-811 tele­fonon. Fűtéskezelői tanfolyammal (K—l-es) rendelkező vízvezeték­szerelőt felveszünk. Érdeklődni: textilipari Szakközépiskola, Sze­ged, József A. sgt. 115. Szakcsoportunk felvesz jó ke­reseti lehetőséggel, változó mun­kahelyre, saját gépkocsival, ér­vényes TCZ—EVE—VILI, védel­mi szakvizsgával rendelkező 2 szakfelülvizsgálót, akik adott esetben villanys^-relést is végez­nek. Gyakorlattal rendelkezők előnyben. (Eddigi működési te­rület rövid leírásával.) „Megbíz­ható 11 593" jeligére a Sajtóházba. A Szegedi Postaigazgatóság jól gépelő gépírót és ügyviteli mun­kakörben jártas, katonai szolgá­latát kitöltött irattárkezelot ke­res. Bérezés: a kollektív szerző­dés szerint. Érdeklődni: a köz­ponti kezelőiroda vezetőjénél. Teleion: 12-492. A Tisza Fűszert szegedi rak­tárházának Diszkont Áruházába szakképzett eladót és pénztárost keres. Jelentkezés: az áruház vezetőjénél. A Szegedi Ruhagyár felvesz: SZTK-ügyintézőket, szakképzett kertészt. Jelentkezni lehet: a vál­lalat munkaerő-gazdálkodásán. Az Asotthalmi Felszabadulás Mg. Tsz, Asotthalom, I. ker„ 22. fflvételro keres varrodaüzemébe varrógépműszerészt. Érdeklődni: 81-514 telefonszámon vagy Írás­ban. A Tisza Élelmiszer- és Vegyi­áru Kereskedelmi Vállalat (KU­szért) Igazgatósága (Szeged, só­hordó u. 5.) felvételre keres gya­korlott munkaügyi előadót, gép­írni tudó, érettségizett adminiszt­rátort, iktató telexkezelö munka­PRIZMA Tervező Szövetkezel szegedi Irodája felvételre keres fiatal grafikus és numerikus érdeklődésű PROGRAMOZÓ MATEMATIKUST, |ó grafikus konfigurációval kiépített IBM—PC—AT számitógépre. Szeged, Lenin Vrt. 83. Telefon: 13-758. körbe. Jelentkezés: a bér- és munkaügyi osztályvezetőnél. Személygépkocsi-javításban Jár­tas karosszérialakatos szakmun­kások jelentkezését várjuk. „Autószervíz 167/12" jeligére a Sajtóházba. Azonnali belépéssel felveszünk egy dajkát (nő). Jelentkezni: Szeged, Bécsi krt. 38. A Dél-alföldi Gázszolgáltató Vállalat felvételt hirdet az aláb­bi munkakörök betöltésére: szá­mitástehenikai rendszerszervező munkakörbe egyetemi vagy fő­iskolai, valamint számítástechni­kai rendszerszervező tanfolyami végzettséggel, és legalább 5 éves gyakorlattal rendelkezők részere, programozó munkakörbe egyete­mi vagy főiskolai végzettséggel, legalább 5 éves gyakorlattal ren­delkezők részére, számlázással kapcsolatos ügyviteli munkakör­be megfelelő szakmai képzettseg­gel, legalább 5 éves gyakorlattal rendelkezők részére, adatrögzítő munkakörbe gyakorlott munka­vállalók részere. Jelentkezni: Pulz. u. 44. Szőrmésbőrök kikészítését lakossági . szolgáltatásként megkezdtük. Tisza Ipari Szolgáltató Kisszövetkezet SZEGED, Verseny u. 17. Nyitva tartás: munkanapokon 8—14 óráig. r Közlemény Szabás-varrás tanfolyam indul kezdők és baladók (kezdők bár­hol végzettek) részére a Vasutas Művelődési Házban, február 1­jétől. Vezető: Golhovics Éva, mester-szakoktató. Tandij: 700 Ft, vasutasoknak kedvezmény. Je­lentkezni lehet: a 10-154 telefo­non és a helyszínen (Rákóczi u. 1.). Centrum hétfő JANUAK 2S-EN 20 százalékos árengedménnyel bébicipők KÖTÖTTARU­OSZTALYUNKON SZEGEDI 1 Gi Centrum Áruház L. J A

Next

/
Oldalképek
Tartalom