Délmagyarország, 1987. július (77. évfolyam, 153-179. szám)

1987-07-17 / 167. szám

4 Csütörtök, 1987. július 18. Bordány. Űrhajós u. 6. szám alatti. 4 szobás, új, kertes ház eladó. Érdek­lődni: szombaton, vasár­nap. x Bordány ban 400 n-öles zártkert eladó, ősziba­rackkal betelepítve. Ér­deklődni: Cl les. Radnai c. 19., egésr nap. x Eladó kertes. 2 szobás pázfütéses magánház, lak ható. 2 szobás mellék épületiéi. Szeged. Hajnal W 11. Gyalaréten. Zátony u lé. építési telek kész lábazattal eladó. Érd.: 17. szám alatt. Raktóban 224 n-ól kert egy fabódéval, betelepít­ve eladó. Viz. villany van. Irányár: 110 ezer Ft. Érdeklődni: özv Poós Lajosné. Szeged l^enin krl. 75.. vagy a 22-122-es telefonon. ( 14 óráig. Krizsánnc. A solthalom. Tanácsköz társaság út 104. sz. a lat li. 1020 mx-cs telek alappal, kevés anyaggal betöltve, reális áron el­adó. Érdeklődni: hét vé fjén. Ásotthalom. Rákóczi út 9. x Azonnal beköltözhető kertes családi ház el­adó. Algyő. Korsó u. 2b Érdeklődni: Algyő S/cder u. 25.. 16 órá lói. x Háromszobás magánház a Csap utcában ötszáz­ezer forintért c1?dó. Érd.: Csongrádi sgt. M2.. II 12.. benzinkúttal ál­tal. x Régi építésű, összkom­fortos magánház kis kerttel eladó. Szeged. Dorozsma. Vitorla u. 5. Érd.: egész nap. x Elcserélném algyői, kettő szoba. összkomfortos, gázfűtéses. magánházam 220 négyszögöl telekkel, régi bérű. tanácsi 2 vagy másfél szobás lakásra. ..Kevés ráfizetéssel 19 KH" jeligére a Sajtó­házba. x Eladó 3 szoba, komfor­tos. két családnak alkal­mas tanya, hozzá tarto­zó. 90 m^ teremmel, gaz­dasági epületek, évi 25 ezer darab csirketartásra alkalmas fóliasátorral, ipari árammal. Röszke. IV. ker.. 420 x Klárafalván. Fő u. 100 szám alatt, kertes ma­gánház eladó. Irányár: 150 000 Ft. Érd : a fenti címen. x Vízzel, villannyal ellá­tott tanya Szegedtől 15 km-re eladó. Érdeklődni: Kukullói u. 7.. Hódi. x 200 n-öl hétvégi kert el­adó. Fadrusz |. u. végje. Érdeklődni: 17 óra után. Sándor u. 43/A. Tele­fon 23-573. x Úttörő térhez közel, szo­ba-konyhás. felújítandó házrész eladó. ..Kedvező áron 19 415" jeligére a Sajtóházba. Röszke. Felszabadulás u. 168. szám alatti családi ház eladó, bolt mellett. Érd.: mindennap. x Traktor utcai, beépíthető kiskert nyaralóval eladó vagy kis lakásra cserél­hető. ..Víz, villany, gáz bevezetve 17 077" jeligére a Sajtóházba. x Elcserélném ásotthalmi, kétszobás. fürdőszobás, egy holdas Unyát Szeged vagy kórnyéki. szoba­konyhás házra. ..Meg­egyezünk 17 025" jeligé­re a Sajtóházba. x Haityastclepcn. a Harang­láb utca 7. számú. 692 n>*-es porta eladó. Érdek­lődni: S/atymaz. Dózsa György út 60. szám alatt, naponta, este 7 után és szombaton. vasárnap egész nap. x Magánház eladó. Tápé. Szcndrci u. 15. x Bakió. Páasil u. 29. és Vörös zászló u. 28. sz. alatt telek eladó. Érdek­kjdni: 18 óra után. Üj­veged. Kállay Albert u. Í2JB. este. 19-535. x Háromszobás, kertes tár­aasházrész beköltözhető­en. tehermentese*» eladó. Sándor u. 34/A. Érdek lódní szerdán. 15—18 óráig, «zombaiot» 1(3—16 óráig. x Bel varosban beköltözhe­tő. négyszobás, összkom­fortos fél ház eladó, ugyanott bútorok is. Ér­deklődni: 17—19 óra kö­zön a 15-061 telefonon, x Belvároshoz közel, köz­művesített. kél családnak is megfelelő. 25 évig adómentes, ipari áram­mal magánház és egy 300 r-olcs. kertes, melléképü­letekkel. főépület elkezd­ve. építési anyagokkal együtt eladó. Kertes, jó állapotban lévő magán­házat beszámítok. Érd.: Szeged. Korda utca 29/A. x Ásott halom. Kinizsi u. 35.. kenő szobás ház. fóliázásra alkalmas, nagy kerttel eladó. Érd.; Do­maszek. Rózsa F. u 14-, Rácaik x Algyőn, beépítésre alkat mas lélek eladó. Görbe u. 14. Érdeklődni. Al­győ. Kastélykert u. 25. x Budakeszin. 100 n-öles telek beköltözhető házzal eladó. „Kuruclesi 17 167" jeligére a Sajtóházba, x Ságviritelepen, Összkom­fortos magánház eladó Irányár: I millió 300 ezer Érdeklődni: 19 óra után-. Karikás Frigyes ut­ca 7. x Kettő szobás, komfortos, kertes magántházam elcse­rélném tanácsi lakásra. Különbözetet .kérek, meg­egyezünk. 24-es. felújí­tott Volgám Trabantra cserélem vagy eladnám. 350-cs IZS motor. 30 db beton kerítésoszlop és 120 db járdalap eladó. Érdeklődni Békctelcp. Csallóközi u. 9/B. x Baklóban 200 n-öl saját tulajdonú zártkert, be­vetve sürgősen eladó. Petőfitclep. Gerle sor 19.. Csendes. Asotthalmi tanya eladó vagy elcserélhető szegedi kiskertre. Telefon: 55-444 x 320 n-öl kertes ház sür­gősen eladó. Érdeklődni: mindennap Lövölde u. Ml. x Négyszobás, kertes ma­gánház eladó Pálfy u. 13. alatt. Érd.: 17 óra után. x Móravárosi, nagy mére­tű. saroktelken épült, négyszobás. komfortos családi ház eladó. Érdek­lődni: esto. 17-351 tele­fonon. Szeged-Kiskundorozsma. Láp utca 21. számú ház eladó Érdeklődni Sze­ged-. Mérey u. 1$., Györ­ky lánosnénál. Gyümölcsös hétvégi ház­zal Raktóban eladó. Érd.: Szeged, lózsef At­tila sgt 44—46.. 14. cm. 1.7.. telefon: 16-040 Baktói soron lévő. 540 négyszögöl építési telek egyben vagy két részben eladó. Érdeklődni: Vári. Székely sor 21.. VII. 710 Eladnám vagy szegedi, családi házra, öröklakás­ra cserélném Komárom megyében. Acsteszcren, 300 n-ölös telken építclt. kétszintes, összkomfortos családi házam. 200 m^es lakótér, garázs, külön bo­rospince. A tiszta, hegy­vidéki levegő légzőszervi betegségben szenvedő gyermekek gyógyulására kitűnően alkalmas. Ér­deklődni: Hóza Dezső. Acsteszér. Kossuth L. u. 56.. 2887. Több csalódnak is al­kalmas. gázfűtéses, tele­fonon magánházat cseré­lek. kisebb magánház 4 készpénzre vagy lakás + Szegedhez közeli tanyá­ra. ..Rókusi templomhoz közel 19 47.1" jeligére a Sajtóházba. Több lakásos, kertes ma­gánház. jó állapotú, át­alakítható melléképület­tel eladó. Gázfűtés, te­lefon van. ..Központhoz közel 19 472" jeligére a Sajtóházba. Balaton felvidéken, szép kilátással, üdülésre alkal­mas. 300 n-öles lelek, szőlővel áron alul. Sim­son motorkerékpár, japán permetező eladó. Bárká­nyi Icütván-, Bujdosó u. 12. Tanyát bérelnénk vagy havi rész let fizetéssel vá­sárolnánk. ..Domaszék 17 199" jeligére a Sajtó­házba. Kübekházi. kertes ma­gánházat cserélek szegedi garzonra vagy kis lakás­ra. ráfizetés is lehetsé­ges. Érd.: Tarján. Építő u. I'lt/A. Börcsök. Kiskundorozsmán. a Bal­lada u. 10. szám alatti ház árverezését július 17­én. dc 9 órakor tartja a bírósági végrehajtó iroda. Zákányszék. II ker . 400 tanya felújított állapot­ban. a falutól I km-re. I k.h szőlő, gyümölcsös­sel. 2 nortonkúttal el­adó. Érd.: a helyszínen vagy Szeged. Gáspár Z. u. 4-/A. fsfe. 3.. Halász. Mártélyon kétszintes üdü­lő eladó. Érdeklődni: hétköznap, a 14-716 te­lefonon (Szeged). Sziksóstón nyaraló sür­gősen eladó. Érd : 15-956­os telefonon, esti órák­ban. Minden kereskedelmi és ipari «tevékenységre alkal­mas üzletház, 170 m*. Hódmezővásárhelyen, vál­lalatnak is eladó. ,.Nyug­díjazás 19 433" jeligére a Sajtóházba. Kúnfchértón. Rezeda u. 12. sz.. (óhoz közel, udulö eladó. Érdeklődni: Kiskunhalas, Fácán u. 6 . 6400 Kél családnak is megfe­lelő. kétszintes, kertes magánház eladó Szeged­Kókuson. Érdeklődni: 17 ora utin a 15-457-08 telefonon. 170 négyszögöl telekkel ház sürgősen eladó. Kis­kunmajsa Kossuth u 39 Sima ezerével tanácsi la­kásra. szegedire cserélném befejezés előtt álló. lak­ható. zsomból magánhá­zam 4 OTP. .,1.5 szo­básra is 19 296" jeligére a Sajtóházba. Közületek figyelem!, el­adó Szilvásvárad köz­pontjában cg> 13 szobás. 4 fürdőszobás, üdültetés­re alkalmas épület. ..Üdülő 17 003" jeligére a Sajtóházba. Traktoros utcai kert té­liesített faházzal eladó. ..Nyár 19 319" jeligére a Sajtóházba. 2 szobás, kertes magán­ház melléképületekkel és átrakható cserépkályha el­adó. Petőfitelcp. Szántó K I u 23 13 mi-es garázs a Vajda utcában eladó. ..Áraján­latot kérek 17 K30" jel­igére a Sajtóházba. Fonalak, divatos ruhák, blúzok, cipők, fürdőru­hák nagy választékban az Oskola u. 3. szám alatti Ritmus boltban. Üresen álló. szép. kertes házunkba fogadnánk ki­zárólag egyedülálló, idős nénit vagy házaspárt. ..Szegedhez közel 258 697" jeligére a Hir­detőbe. Üzletkötőt keresek, készpénzzel rendelkezőt, kevés elfoglaltsággal. ..Terítés 17 294" jeligérc a Sajtóházba. Makkosházára szóló, fel nem használt telefonköt­vényt vennék. „Ármeg­jelölés 16 894" Jeligére a Sajtóházba. Idős személy eltartását vállaljuk ottlakásért cserébe. „Bizalom 16 883" jeligére a Sajtó­házba. Újszeged. Traktor utca 29 szám alatti. 200 négy szögöl telek építési en­gedéllyel. kész alap. épí főanyaggal eladó. gáz va-n. lakást beszámítunk é retek i ödn-i: telefonon: 18-342 vagy az újszeged! állomás, büfében. Szétköllözöknek! Móra­városban másfél szobás, összkomfortos. garázsos magán-házrészt és Északi városrészben. 2 szoba, hallos, garázsos. földszinti, szövetkezeti lakást cserélnék, két csa­lád részéne is alkalmas, kertes magánházra. ..Nyár 17 142" jeligére a Sajtó­házba. Kulipintyó közelében zártkert eladó. Érdeklőd* ni: Szeged. Gladics ut­ca 3. Béketelcpl. 220 n-öl. be építhető telek melléképü­lettel eladó. ..Csendes hely 17 148" jeligére a Sajtóházba. Szeged. Gólya utca 9.. utcai fel ház eladó, össz­komfortos. melléképület­tel. azonnal beköltözhe­tő. 550 ezerért, fehér csengő, mindennap. Befejezés elQlt álló ház magas OTP-vcl eladó. Dorozsma, Czékus u. I. Szatymaz, Petőfi u. 20. számú ház eladó. Érdek­lődni: a helyszínen, szer­dán és szombaton. 10— II óráig Idős személy által lakott magánházat vagy örökla­kás kicsi kerttel vásárol­nánk. ..Élete végéig ot( lakhat 19 357" jeligére a Sajtóházba. Szeged. Gábor Áron ut­ca 69. szám alatt, új cs használt íérfiruhák. fa­rágott ebédlő. kredenc és a ház is eladó. Sziksóstón, termő gyü­mölcsfákkal. szőlővel, betelepített. zsalugátc­res. köböl készült nya­raló eladó. ..Faragott te­rasz + búbos kemence 19 281" jeligére a Sajtó­házba. Szatymazon 400 n-öl gyü­mölcsös faházzal, teljes felszereléssel 300 ezer fo­rintért sürgősen eladó. Érd.: 16-077. este. 300 n-öl közművesített, bekerített építési (elek eladó. Érd.: helyben. Al­győ. Téglás u. 12. Négyszemélyes lakóko­csi elősátorral, hűtővel bérbe adó. Telefon: 21-979. x lói bevezetett, .forgalmas úton vegycskercskcdés bérleti jogával, berende­zéssel. árukészlettel el­adó. „Makkosháza 16 909" Jeligére a Sajtó­házba. Butikba, állandó munká­ra. szabni, varrni tudó. gyakorlott varrónőt kere­sek. ..Pontos munka 17 095" jeligére a Sajtó­házba. x Mordéi kutyapanzió! Sza­badsága alatt vállalom kutyájának megőrzését és gondozását. Kotogán Csaba. ezüstkoszorús mester kiképző. Telefon: 29-215. hétfőtől pénte­kig. 16—18 óráig a sze­gedi kutyaiskolánál. x Kőművest keresek köpo­rozáshoz. ..Magánház 16 999" jeligére a Sajtó­házba. Cukrász szakmunkást fel­veszek. „Pontos 17 0*1" jeligére a Sajtóházba Takarító kisiparos, pin­ce-. padláslomt'alanítás és sírt-akarítást is vállal Megbízható. ..Szeged környékén is 19 361" jel­igérc a Sajtóházba. x Szeptembertől 15 hóna­pos kisfiúnk mellé pót­mamát keresünk, aki la­kásunkra jönne. Érdek­lődni: a 26-907-cs tele­fonon vagy ..Intelligens 19 422" jeligérc a Sajtó­házba. x Fő állásban varrónőt fel­veszek. jó kereseti lehe­tőség. ..Gyakorlott 17 080" jeligére a Sajtó­házba. x Számlaképes női szabó butikba bedolgozna. ..Nól szabó 17 162" jel­igére a Sajtóházba. x Lángos-, illetve pecse­nyesütő üzlet bérleti joga átadó, illetve berendezé­se eladó, piac mellett. Érdcyödni: 18 órától, mindennap, lózsef Attila sgt. 154/B. III. 10. x Kertes magánház . eladó. Szeged1. Ságváritelep. Szondi Gy. u. 34. Ér­deklőd-n-i: 3 órától, szom­baton és vasárnap egész nap. Eladó 200 n-öles kiskert. Üjszeged, Hintaló csárda mögött. Érdeklődni: 20 950 telefonon. 18 órá­tól. Traktor u 89 sz. alatti kert faházzal eladó. Ér­deklődni 16-019 telefo­non. reggel, este. Tisza-parti üdülő eladó. Rókusi krt.-on garázs ki­adó. Érd.: dr. Rácz Csa­ba. Budai N A. u. 21.. szombat, vasárnap. Szőregcn, szerb templom közelében építési telek eladó. Érdeklődni: 18-771 telefonon. 17 óra után. újszegeden. Lövölde út 30. szám alatti magánház eladó, a telek kétszintes ház építésére is «alkat* mas. Alsóvároson, kertes csa­ládi ház eladó 1.5 szo­bás. tanácsi lakást be­számitok. II emeletig. Szántó u. 4. x EGYÉB Padlófűtés szerelése — Etna Gmk, Szeged. Hó­biárt basa u. 14—16/A, III. 3. Telefon: 27-052. félfogadás; kedd. 14—19 óra között. x Fel nem használt telefon* kötvényt vennék. „Meg­egyezünk 19 157" Jeligére a Sajtóházba. Sírok gondozását, virág­telepítését vállalom a do­rozsmai temetőben. Meg­rendelhető minden pén­teken 14—16.30 óráig. Dorozsmin, LxJkó virá­gosnál, * temetkezési vállalat mellett Büfé most épülő házban, forgalmas helyen eladó. ..Telekáron 16 989" jel­igére a Sajtóházba. x Csongrádi sgt.-i. Diófa vendégvei szemben lévő. 20 m+es üzlet eladó. Ér­deklődni: Csongrádi sgt.. 86/B. II. 7. x Garázst bérelnék a Par­tizán u.—Bokor u. közti részen. ..Zastava 19 465" jeligére a Sajtóházba, x Fel nem használt telefon­kötvényemet eladnám. Árajánlatokat kérek. „Halló 19 289" jeligére a Sajtóházba. x Üzlethelyiség bérleti joga -sürgősen átadó lózsef A. sgt.-on, költözés miatt. Érd.: Békéscsaba, tele­fon: (66) 21-319. x Gombatermesztéshez köz remüködő társat keresek. „Tökével 19 466" jeligé­re a Sajtóházba. 50 irri-es. két helyiség műhelynek«, raktárnak ki­adó. Érd.: du. 2—6 órá­ig. Menhely u. 3. Bedolgozói munkát vál­lalnánk. ..Megbízható 17 201" jeligére a Sajtó­házba. |ó kereseti lehetőség. Szabadiparként vagy sza­bad szellemi foglalkozás­ként gyakorolhat másod­állásban is kerámikus te­vékenységet. Legfonto­sabb berendezést 25x25x 30 cm bclmcretü. 220 V (4 A égetőkemencct el­adom 25 ezerért. Anyag­beszerzésre. termékelö­állításra információt adok. Telefon: hétköz­nap 10—18 óráig. 485-521. Megbízható fiatalember másodállást sok szabad­idővel vállal. lakatos szakmával. jogosítvány van. „Sürgős 19 436" jeligére a Sajtóházba. Kőműves kisiparos min­denféle kőműves munkát vállal „Gyors kezdés 17 170" jeligére a Sajtó­házba. Nem italozó kőműves szak- és sogédmunk ásó­kat felveszek, lelcntkez­ni: Mókán Péter. 28-881 es telefonszámon, 17 óra után. Matematikából. fiziká­ból, pótvizsgára, felvéte­lire felkészítést vállalok. „Egyetemista 19 454" jel­igére a Sajtóházba. 28 éves nő. középfokú végzettséggel kereskedel­mi vagy közgazdasági te­rületen állást keres, első­sorban kulturális vagy oktatási intézménynél. „Sokoldalú 19 452" jel­igére a Sajtóházba. Telefonkötvényt vásárol nék. Telefon: 13-723. Kőművesnél segédmun­kát vállalok. .Július 17­től 19 430" jeligére a Sajtóházba. Szolfézs korrepetálásra énektanárt keresek, heti két alkalomra, lelentkc­zés: Szeged, Kátay köz 2. Eltartanánk családtag­ként magányos, idós sze­mélyt. Levennénk vállá­ról a kerti munka, az állattartás. háztartás terhét. Nyugodt, gond­talan időskort biztosí­tunk számára. Szeged. 15 km-es körzetében lévő. kertes házért. „Nem bán­ja meg 16 997" jeligére a Sajtóházba. Fiatal házaspár házfel­ügyelői vagy gondnoki állást keres fő állásban. „Lakás szükséges 17 017" jeligére a Sajtóházba. 180 ma homlokzati létra­állvány kiadó. Épülolek felújítását és telő javí­tását. vtkendházak készí­tését vállaljuk. Telefon: 67-361. 18 óra után. Gépkocsi-beálló kiadó. Érdeklődni: Zárd« u. 8„ Gajda. 17 óra után. Garázs kiadó a Sziliért sugárúton. Érdeklődni: Szeged. Zöldfa u. 4.. V. 18.. csak cate. Garázs kiadó Madách ut­cában. Érdeklődni: 18 óra után, 15-435 telefo­non. Fizikából. matematiká­ból pótvizsgára felkészí­tünk. „Egyetemista há­zaspár 17 103" jeligére a Sajtóházba. 16 m+es üzlethelyiség a Diófa vendéglőnél lévő parvilonrendszcrbcn el­adó. Érdeklődni: a büfé­ben. Pótvizsgára felkészít magyar nyelv és iroda­lomból középiskolai ta­nár. kémiáBÓI. fizikából, matematikából főiskolai hallgató. „Siker 19 407" jeligére a Sajtóházba. Nyugdíjas ápolónőt édesanyám mellé azonnal felveszek. Telefon: 55-942. Belvárosban műhely vagy raktár céljára pince ki­adó. Telefon: 21-515. Keresek egy nyugdíjas nőt. aki megosztaná ve­lem a magányát, majd később, ha megismerjük egymást, esetleg gondo­zom is. „Unom a ma­gányt 19 367" jeligére a Sajtóházba. Sziksóstón, a horgásztó környékén, kiskertet bé­relnék felesben. „Szor­galmas 17 085" Jeligére a Sajtóházba. Fiatalember magas fize­tésért minden munkát el­vállal. „Megbízható 17 145" jeligére a Sajtó­házba. Diáklány, alkalmi mun­kát vállalna délutáni órákra és hót végcrc. „Ügyes, pontos 19 419" jeligére a Sajtóházba. Mezőgazdasági tevékeny­séggel közreműködő, tő­kés társat keresek! 400 000 Ft (őke szüksé­ges. ötéves szerződés, a befektetés három év a la« megduplázódik, fe­dezet va«n. Gál István. Csikcria, Tavankúti sor 37. Történelemből és orosz­ból felkészítést vállal kö­zépiskolai tanár. Kiskwtn­dorozsma. Október 6. «u. 3. Férfi munkaerőt felve­szek rózsakertészetöe, be­csületes. szorgalmas, le­informál ha tót. egész na­pos elfoglaltsággal, heti 3—4 napra. Telefon: 55-147. Állást keres érettségivel vendéglátós szakmával, jogost t'vánnyal. 23 éves nő. „Ügyes 19 328" jel­igére a Sajtóházba. Garázs kiadó a Szt. Ist­ván térnél. Érdeklődni: a helyszínen. Fürcdi u. 2.. 20-án. hétfőn. 8—10 óráig. Angol 'tanítást vállalok. „Intonzív 19 315" jeligé­re a Sajtóházba. lói fésülő női fodrászt felveszek. „Kisiparos 19 342" jeligére a Sajtó­házba. Matematikából pótvizs­gára felkészítés. Erdő u. 4.. I. 7. Gépkocsival rendelkező műszaki gum ¡szakmában jártas üzletkötőt keresek. „Sürgős 258 792" jeligé­re a Hirdetőbe. Nálunk vasárnap is vásárolhat! A Széchenyi tér 15. sz. alatti (7. sz.) boltunkat 1987. július 19-étől augusztus 30-áig minden vasárnap 8—13 óráig nyitva tartjuk Élelmiszerek és háztartás­vegyi áruk széles választéká­val .várjuk Kedves Vásárlóinkat! A Békés Megyei Villanyszerelési Vállalat az alábbi eszközeit megvételre felajánlja: „Sopron'1 típusú festőfülke 1 db Konténer öltöző, alumínium, 12 négyzetméter 1 db Konténer fürdő, alumínium, 12 négyzetméter 1 db KSZ 2561 típusú, 6 t daru DAK dízelmotorral felsze­relve. Érdeklődni: Békéscsaba, Fürst S. u. 6. sz. Telefon: 06-66/21-611 Ügyintéző: Krokács András A Szegedi Vízművek és Fürdők felvételre keres közgazdasági egyetemet végzett, munkaügyi és bérügyi gyakorlattal rendelkező munkavállalót bér- és munkaügyi osztályvezető munkakör betöltésére. Fizetés megegyezés szerint. Részletes önéletrajzot 6701. Pf. 38. számra kérjük beküldeni. Azonnali belépéssel felveszünk vállalatunkhoz belső ellenőrt Az alkalmazás feltételei: középfokú politikai végzett­ség, felsőfokú közgazdasági, számviteli végz/ettség, vagy középfokú közgazdasági iskolai végzettség és mérlegképes könyvelői szakvizsga, valamint három év szakmai gyakorlat. Részletes önéletrajzot Szegedi Vízművek és Fürdők 6701 Pf. 38. címre kérjük. Használt, tört és fazon arany-ezüst ékszereit a legmagasabb napi áron megvásároljuk, vagy arany ékszert új termékre cserélünk Szövetkezetünk termékeiből nagy választékban kínálunk megvételre arany-ezüst ékszereket. Sseged, Kígyó u. 6. sz. és Horváth M. u. 9. szám alatti üzleteinkben. Nyitva: hétfő, kedd, szerda, péntek: 8.30—15 óráig, csütörtök: 8.30—18 óráig, szombat: 8—12 óráig. Ékszer-, serleg-, névtáblavésést is vállalunk. SZEGEDI ÉKSZERÉSZ ÉS KÖNNYŰFÉM KISSZÖVETKEZET Ikarus szegedi leányvállalata felvesz: Felsőfokú végzettséggel főenergetikust, főkönyvi és folyószámla-könyvelésben gyakorlott könyvelőt és magas kereseti lehetőséggel fémfestő szakmunkásokat Bérezés: megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: Ikarus szegedi leányvállalata munkaügyi osztály, Szeged, Fonógyári út 13. A PIÉRT KERESKEDELMI VÁLLALAT Csongrádi sgt. 83. sz. alatt levő 86 négyzetméter alapterületű helyiség — amely alkalmas iroda, üz­let és műhely céljára — bérleti jogát átadná megegyezés alapján, azonnal Érdeklődni lehet: mindennap Zsemberi Lajosnál 7—12 óráig. Telefonon: 13-388, 13-988, 13-686, vagy szemé­lyesen, Szeged, Lenin krt. 85—87. szám alatt. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom