Délmagyarország, 1987. április (77. évfolyam, 77-101. szám)

1987-04-15 / 89. szám

103 Szerda, 1987. április 15. Apróhirdetés ADÁSVÉTEL Vennék összetolható 2súraszta-lt. bambusznád asztalt, risellös terítőt, függönyt, idegen nyelvű könyveket. porcelánt, rézszamovárt. Orosháza Mikes u. 9/A. X Keresek új, nyugati gép­kocsit és motorkerékpárt, Tel.: (06. 65) 11-892. x Államilag engedélyezett gyökeres szőlőfajtáimból kedvezménnyel vásárol­ha-t. Hóbiárt basa u. 37/B. ÜJ ÉTI 25-ös gázkazán EVIG keringető szivaly­tyúva-l eladó. Tápé. As­ványhát u. 20. Dió hálószoba-garnitúra el-a-dó. ..Kitűnő állapot­ban 13 307" jeligére a Sajtóházba. Sklf—M sátra« urtánfu-tó garázsbám t>artot.t, megkí­mélit állapotban eladó. Szeged. Makjkőserdő sor 20. Telefon: 28-641. Eladó piros garnitúra, kétszemélyes rekamié. 2 fotel, puff. Északi város­rész. 325/B. fszt. 1. Eladó műa-nyag hajótest. 25 LE-s. ! oh nson-motor­ral. 1989-ig érvényes műszakivai. ..Tavasz 13 314" jeligére a Sajtó­házba. Eladó 3000-cs. íölúiítás­ra szoruló, kecskclába6, iaposágyas esztergapad. Érdc klód n-i: estefelé. M-l76-os telefonon. Friss mű sz<a.ki vall, tere­pes biHencs IFA és HW 60—11 HD típusú bil­lencspótkocsi eladó. Ér­dekilőd-ni: szombaton, vasárnap. Cím: Csányl Tózsef. Kiskundorozsma, Tégla verő u. 4. Eladó szigetelőpapírok, pévécécsövek (50—100), mosógép, vlllanyrezsó kétlapos, zuhanyozótál, műanyag WC-tartály. Csöndes u. 8/A. 504 Peugeot személygép­kocsi, üzemképes álla­potban eladó. 1970. év­Járatú. érvényes műszaki vizsgával. Teréz u. 14/B, vagy telefon: 24-551, es­ti órákban. x Igényesnek eladó 4 Nyi­lasy-, MCP. Mednyárvsz­Iky- és Rudnay-festmé­ryek. ..Műgyűjtő M 280" Jeligére a Sajtó­házba. Origó! Kenesüntk eladó gépjármüveket, kiadó Ja­kásoJuait. üzlc-thcHyisége­ket. Tele f onérdoklödés: (06. 62) 23-113. x Megkímélt 126-os Polak-i. frieis műszakival, kevés Km-rel eladó. Telefon: 15-970. 1200-as Tl-s Lada. friss möszjaik-ivafi eladó. Bújdo­só Gyöngy u-. 34. Érdek­lődni: 17 órától. x Eladók: könyvszekrény, komód. kéto'j lós. három­ajtós szekrény, zsúrkoosi. szekrénysor, heverők-, re­kjamiié. foteflok, székeik, esztotok. vi+nin. cbédTő­bűtor, (konyhabútor, zo­m-áncozoet üJöfürdökád, gáztűzhely. gáz palack, varrógép. rés zflet re is. Szegedi. Pulz u. ld. x Árokásó gép. 50 MTZ tolóCiaiDpa/l (láncos ETC 161-es). 80-aői. 82-ets MTZ. 5.3 tormás. bilfc­nős. nómet pótkocsi et­e-dó. Érdeklődni: röggel 7-i-g.. vagy este 18 után; BotáMva. 304. sz.. Sze­merédi László. x Volkswagen 1300-as szgk kris hi'bávol eliadó. Zsombó, Bába dűlő 112. Saját háziam bontásiból kedvező áron, sárba ra­kott, kiátégte és nagy, újszerű nyíilószirófk; be­tongorondák., faanyag, sima pa»!», fürdőszoba­fölszerelés, deszka, léc., kooveflotor eladó. Érd.: Déryné o. 24. x Reaustlk CB. 40 csator­nás ctodó. Irányár: 20 000 Ft. Érd.: Dávidné, Szeged. Csongrádi sgt. 122/B. V. 15. MTZ 50 traktor ckévci és egy Kompor fűkasza-, jó áiTapot-ban eHadó. Ér­ddklödnii: Balástya. Oaj­gonya 235.. juhász Sám­dornáil. Dóci ótkötőút mcíBctf. x Hakó nyugaitnémot moto­ros rotátor., hasznáiKható óilllia pótba n. tá «Paták hen­gere kikeli eladó. Katái. Attila u. 3<. Hungária Champion, ha­zai és külföldi munka­veraenyokon helyezést elért szüilóktőí. sima sző­rű. német vizsliaiködykök eladók. Igényesnek i6 megfeleli. Vásárhely. Sas u. 1'., Sutsán. Építkezők. figyetám! Nagyméretű tégla, min­den méretű fa, léc, desz­ka. cserép olcsón eladó. Szállítás megoldható. Berlini krt. 6. x Tápkockás paprika- és paradicsompalánták., mi­nőségi fajták, azonnali ki ültetéssel kaphatók. Érd.: Gyógynövény-fel­vásárlótelep. vagy este. 30-647 telefonon. Halászladik, új eladó Szeged. Faragó u. 21. I. 4. Agócsi. ALBÉRLET Tabán! Keresünk, ikíroá­l'urnlk kiadó lakásokat, ail­bérleteket. garázsokat. üzlethelyiségeket. Száflilé­ri sgt-. 45/A, LAKÁS Elcserélném Dugonics té­ri 5! m^-es. 2 szobás», gázfűtéses telefonos, ta­nácsi lakásomat 2-3 lia­kiásos toná esi házban 3 szobás tokásra. Énd.: hcdkózrvap l&— 20 óráig. Telefon 18-140. x Felsővároson I + 1 szo­bás. parkettás, előuares szöveökezoti lakás kp. + O T P. át v á l'r»i-ic 1 el­adó. Érd.: Lugas u. 7/B. III. 12 18—19 óráig Tarjánban. a Víztorony téren 2 + 2 6zobás OTP­tokás és garázs oadó. Ér­deklődni : az csii óinák­ban a 27-903^ telefo­non. x Komfortos, szoba-kony­hás lakás eladó, Szeged. Szekeres u. 12. sz. alatt. Érdeklődni: hétköznap délután. 16 órától, és a hét végeken, egész nap, dr. Borbíró. I.5 szobás. OTP-s. te­hermentes tokás eladó, vagy nagyobbra cserél­hető. Retek u 8/B. IV. II. Tolefon: 27-117. Téglablokkos. 61 m*. 2 -+ étkezős, telefonos la­kás. OTP-átváMoHással eladó. Érd.: 19-039 tele­fonon. Egyetemi KISZ­társasházak, Petőfi su­gárút. Szétköltözők, figyelem! Belvárosi nagyméretű, 3 szobás összkomfortos, I. emeleti, telefonos, ta­nácsi tokást, és felsővá­rosi, 2 szobás, összkom­fortos I. emeleti, tele­fonos. OTP-lakást'cserél­nénk 4 szobás magánház­ra vagy Lakásra. ..Tele­fonosra M 228" jeligére a Sajtóházba OTP öröklakás. 55 m*. kétszobás, magas OTP­veJ. II. emeleten eladó. Érd.: Nyíl u. 3.. 17 óra után. Telefon: 2-1-817. ŰJízcgeden, engol rend azorű társasházban luxus tokái eladó. Marostól u 31. Tolefon: 22-147. Elcserélném 2,5 szobás, III. emelet 1, újszcgcd-l, telefonos, tanácsi lakáso­mat (troli végállomásá­nál). újszegcdi. tanácsi, esetleg szövetkezeti, 1.5 vagy 2 szobás, lehetőleg telefonos lakásra. Érd.: 19 órától az 54-963 le­lefonon. Belvárosban, I. emeJloti, 2.5 szobás, gázfűtéses, kőt bejáratú. 88 m*. ta­nácsi. valamiin-t 55 m3, II. emeleti, erkélyes, te­hermentes szövotkiczet'i lírikást cserélnék csatád! házra. Telefon: 51-009. 18 órától». x 53 m*-es, 2 szobás + hallos. OTP-lákis, 500 000 kp. + OTP-át­válliailiással eladó. Szeged., Bihari u. 23.. B. III. 9. Énd.: 11-683 tele fonon», délutáni. Solymos i. Elcserélném belvárosi. 3 szobás, összkomfortos. 95 ma citoptorüJotű. felújí­toN; magiasfölldszinit'i. t»a­ndcwl Imkásoniat. 2 szo­bás tanácsira I-. cm-de­««£. toíkOíctep kizárva; f.TaVi v. t r 290" jeligére a Saitóhúíb». Szegeden, egy vagy més-fcJ szobás összkom­fortos. üros. házgyári la­kást bérelnék, jún-iustól. hosszabb időre Tarjám­ban . .. Tele f orcos előny ­ben 319 900" jeligére le­velet a vá/sárhalyi Hir­detőbe. x Elcserélném K5 szobás, tiamács i. ös&zkom fontos. erkélyes. .központiban levő liakásomoit hasonító adott­6»ágú. szogcdii. tanácsi to­kásra. Miskortchoz 15 lom. Cím: özv. Gadóczri Lásalóné. Sajós zen-t pc ­fcr. Kossuth u. 185., 172. Elcserélném hódYnczővá­sárholyi központban lévő. egyszobás. 36 mz-cs, komfortos. gázfűtéses, tanácsi toflcásom. Bzegcdó. födszint'i hasonltára, eset­leg hagyobbra. Sztmtón belvárosi legyen.. ..Bolvá­ros 119 899" jeligére le­velet a vásárhelyi Hir­detőbe. Két család részére Is al­kalmas, telefonos, ker­tes. gáz-központi fűtéses magánház eladó vagy budapestire cserélendő. Érdeklődés: telefon: 20-599. Ház eladó Sia dűlő 32 szám atott levő. 800 négyszögöl földdel Érd.: a tanyánál, Kál­mán Illésnél. Eladó Sza+ymazon., 3 szobás. összkomfortos családi ház, központi fűtéssel. Szegedi lakást beszámítok. Érdeklődni Szatymaz. Hámán Kató u. 51.. hétköznap, 16.30 óra után. szombaton, va­sárnap 16 óráig. Ház eladó. Szőreg. Iá­cint u. 10. Érdeklődni: Jácint u. 12. Gáz aiz ut­cában. ópusztaszer. Béke u. 44. 3 szobás, kertes, családi ház eladó. Gáz az ud varban. Sándorfailvi, 2 szobás, kertes ház is ér­dekel. Érdeklődni: « helyszínen. Röszkén 3 szobás, családi ház sürgősen eladó. 1.5 szobás. OTP-s lakást be­számítok. Irányár: 850 000 Ft. Érdeklődni lehet: Röszke. Rákóczi u. 4., hét végén. Négylakásos társasház építésére. 400 négyszög­öl telok eladó. Radnóti M. u; 31. szám atott Gáz, víz bent Érd.: szombaton és vasárnap, egész nap. Derkovits fa­sor 92. sz. aitott. Algyői út 34/C alatt. 600 négyszögöl kert el­adó. Érd.: ugyanott, m imdemnap, 15 óra után. Röszkén 3 szobás csatád i ház eladó, kedvezmény­nyol. Érd.: szombaton, vasárnap, Dózsa Gy. u. 20 Ke rese k csalá d i h á zat. cserébe adok 1 + 2-es la­kást -+ sziksósl kertet, komfortos hétvégi ház­zal. melléképületekkel, beállt gyümölcsössel. Ajánlatokat 12-623-as telefonon. 8—16 óráig. INGATLAN Szeged. Szivárvány u. 40. szám altol.ll ház. 625 ma telekkel eladó. Érd.: 8—13 óráig, 11932. 14—17 óráig a 20 003-as lelefonoiv. Eladó 204 négyszögöl gyümölcsös, kis házzal, víz, villany bem. Gáz az utcában. ÚJjzcgcd, Klóra ulcóban. Érd.: la­káson. Ocskó György. Ta/rlán. Olajos u. 12. ép., 1 M/A, fizt. 2. x Eladó Szalymazon 2.3 szobás. összkomfortos, központi Türdsos. kertes magánház, szegedi OTP-s vagy s7.övolkczeti. gará­zsos tokást beszámítok. Szatymaz. luhász Gy. u. 5. Érdeklődni: hétköz­nap. 16.30 óra utón. szombarfon, vasárnap 14 óráig. x Baktóban 800 m'-cs kis­kert eladó. Érdeklődni: Szeged. Hüvelyk u. 5/A. III. 11., este 6 után. x Dorozsmán, a Forral u. 8. szám alatt új ház el­adó. Érd.: Tallcska u. 8. Gázfűtéses, teljesen felújított, telefonos. 2.5 szobás. összkomfortos magánház, 605 mi teliken, garázzsal, kerttel eLadó. Érd.: Nyíl u. 3.. 17 óra utón, hót végén egész nap. Telefon: 21-817. Tiszasziget. Vörös Had­sereg u. 25/B, központi fűtéses családi ház el­adó. x Szeged Szörcg központ­jához közel, új, tetőte­res. alápincézett magán­ház eladó. Kis házait vagy tokást beszámítok. Érd.: Szeged-Szóreg, Ma­roslorok u. 10. Balóstyán, Gajgonya tia nya. 800 négyszögei föld­dél. víz, villanyát, el­adó. Érd.; «te. Szöged, Honn f. u. H/A. I. ojtó. Bort®, vagy 78-142 telcfononi. Tiszasziget, Május 1. U, 53. számú ház eladó. Érdeklődni: mindennap. du. EGYÉB Elveszelt Flfl névre haté­gaitó, 1 éves. barna törpotiacekó kutyám: — Kérem, aki (tud, magas jutolom ellenében érte sílecn róto. Tolefon: 12 826, egész nap s Házmcslerl állási vállal n-a 31 éves. megbízható nő. ..Lakás szükséges 13 223" jeligére a Sajtó­házba . Sztrádái Alkalmi, szak ipari, segédmunkák, la­kásbérletek! Palnerkap­csolart! Tclcfoninformá­ció: 16-444. Garanciális órák Javítá­sa. rövid határidőre Csrnák Mihály órás. Sze­ged, Szent István tér 15. Sziksósfürdőn 150 négy­szögöl saját tulajdonú üdülőtelek eladó. Tele­fon: 20-097. Szegeden, kétszintes. 90 ms-es családi ház sürgő­sen eladó. Két garázs van. Érdeklődni: Szeged. Csongrádi sugárút 81.. X em. 55 . este 6—8 óráig. x Hányáson, a Holt-Tisza namlján 840 ma zárt­kert eladó Vegetékes víz vani. villany beköt­hető. Érd'.: Lugas u 7/B III. 12 18—19 óráig. x Tiszaszigeten. 3 szobás családi ház, t hold föld­del eladó. Érd.: Tisza­sziget. Kossuth u. 26., Kökényék. Sándorfalva, Petőfi u. . 75. szám alatti kertzs ház eladó. Kisebb lakisi beszámítok. Ciszegedcn, a Traktor utca eleién. 200 n-öl te­lek. építési engedéllyel, kész alappal, kevés épí­tőanyaggal eladó. Gáz van Érdeklődni: Madách u. 17.. I. 3.. esti órák­ban. Petőfitelep. Fadrusz Iá­nos u. 59. sz. atalt. 772 mz-en lévő ház eladó. Gáz bevezetve. Érdek­lődni: 14 órától. x Kertes családi ház. köz­ponti fútésos eladó. Ma­kő. Zója u. 19. x Újszegeden. Csőrökében 1100 négyszögöl zártkert (háromfázis. nortonkút) eladó Érdeklődni: 0|­szeged. Tanács u. 8/A Hódmezővásárhely. Kis­homokon. 270 négyszög­öl szőlö-gyümölcsös. hét­végi házza-l reális áron eladó. Érd.: Hódmező­vásárhely. Rudnay u. 5!.. fszr. 3.. vagy Sze­ged. Róksssi krt. 32/1. Domaszék 485. számú ház, 900 négyszögöl föld­del, ipari árammal el­adó. Bajai úton 16 km­re. Érdeklődni: Mihály­lelek. Erdei F. u. 25— 27. szám ajatt. x Újszegeden 343 négyszög­öl zártkert bérbe adó Fóliázásra is allaaímas, nincs betelepítve. Vil­lany, nortonkút van. Te­leion: 20 órától, 17-726. Ikerház fele nószc efladó, 4 szobás, paólófűtéses, kis kerttel. Újszeged, Ró­zsa F sgt. 52/B x Kübckháza. Kossuth út 353. sz.. 800 n-ö! terü­leten családi ház eladó. Érdeklődni: Fürdők Má­tyás. Erzsébet u. 180. Eladó ház, gazdaságii épületekkel, naigy kerttel, Úiszcnttván. Május I. út 33. szám ötolt ÉrdckiJod­mi: a Felszabadulás u. ki. szám alatt lehet, x Művelésre ce üdülőtelek­nek is mogfolölö. 1200 négyszögöl fólidtcriitcz. 5 helyiségből álló tanyával eladó. Ollós és Purzta­mergos között'. műút me'i'et: Érdeklődni: te­lefonos (62) 16 461, 19 óra után. x Királyhegyesen. Kossuth u. 55. sz. ház sürgősen oladó vagy olcscrólhető. Bajai út mcllutt. 1.5 kh szántó hosszabb időre bérbe adó. Traktor utcai kert eladó vagy bérelhe­tő Erd.: Szekeres u. 29/A. Telefon: 21-393, 16 órától. Forgalmas helyen. két helyiségből álló üzlethe­lyiség. bármilyen profilú 67-akmára vagy műhely céljára oladó. Érd.: 16 óra után, 16 530 telefa­non. lói megközelíthetó he­lyen. 45 mi pincehelyi­ség ratktár céljára kiadó. Ugyanott sokoldalú fér­fi délutáni elfoglaltságot koros „Csöndes tl 292" jeligére a Sajtóházba. Napfény Társkereső új elme: Szeged, Pf : 510 Kérjen táiékoztatót. vá­laszborítékkal]. Lakókocsi, csomagután­futó. kempingcikkek kölcsönzéso. Makó, Kos­suth u. 46/B. x Gáz. víz. villany, ház­ctlapásáNl, valamint toló­lapozást vállalok, átok­ásó géppel. Édsskíödnii reggel 7-ig. vagy csle 18 úton, Jlaláslya. Tanya 304.. Szemercdi László, x Redőny- reluxta&zerelés, gyorsain, pontosain. Tcilc­fun: (62) 44 739. x Ablaktisztítást vállalók Tolefon.: 56-363 x Lakókocsit bérelnék 10 napra . .lúliUN végett 257 654'- jeligére a Hir­detőbe. x Gyászközlemények Mőly fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen feleség, édes­anya, nagymama, dédmama, SZAHÖ SANDORNE Czirok Anna életének 87. évében, riivld, sú­lyos botégseg utan elhunyt. Te­mptesr április 18-án délután 2 órakor lesz, a sdndorfalvl alsó temma ravatalozójából. A gyá­szoló család. A Szeged Megyei Városi Adó­és Illetékhivatal vezetése és munkatársai őszinte részvéttol tudatják, hogy SZABÓ ISTVÁN, a hivatal munkatársa 48 éves korában elhunyt. Temetése áp­rilis IS-én (ma) 1.1 órakor lesz az Alsóvárosi temető ravatalozójá­ból. Emlékét kegyelettel meg­őrizzük. Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, ID. TARI .IÓZSEFNE Sándorfalva. Attila u. 41. szám alatti lakos 73 éves koraban el­hunyt. Temetése április 16-án IS órakor lesz a sándorfalvi alsó temetőben. A gyászoló család. Mély fajdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, apa, apos és nagyapa. EÓKA ANDRAS 61. évében orókre itthagyott bennünket. Temetése április 16­an délelőtt 11^ órakor lesz a deszki újtemetoben. A gyaszolo család. Fájó szivvel tudatjuk, hogv a szeretett férj, legdrágább édes­apa, após. PAP LAJOS 53 éves korában váratlanul el­hunyt. Temetése április 16.án fél 12 órakor lesz Hódmezővá­sárhelyen a római katolikus te­mető ravatalozójából. A gyá­szoló család. Szomorú szivvel tudatjuk a rokonsággal és barátaival, hogy DR. GRASSF.I.LY KAROLY április 12-én. életének 74. évé­ben. hosszas betegség után el­hunyt. HUcsúztatásáról ham­vasztás után intézkedünk. Min­den külön értesítés helyett. Grasselly esalád és az őt szere­tettel ápoló Vecsernyés család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább édesanya és nagvmama. ÖZV. TIEREDI ISTVANNÉ Rutai Rozália életének 74. évében, hosszú, sú­lyos betegség után. április U­én elhunyt. Temetése április 16. án 11 órakor lesz az ásotthalmi temető ravatalozójából. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj. édesapa, nagyapa, após, testvér és ro­kon, MOLNÁR JÓZSEF ny. rendőr főtörzsőrmester, éle­tének 59. évében váratlanul el­hunyt. Temetése április 17-én 15 órakor lesz katonai tiszteletadás mellett a Dugonics temető rava­talozójából. A gyászoló család. Fájdalommal és megtört szív­vel tudatiuk, hogy PAROCZI IMRE, a szeretett fiunk, testvér, életé­nek 29. évében, hosszú betegség után, április til-én elhunyt. Te­metése április 15-én 15 órakor lesz a domaszékt temető ravata­lozójából. A gyászoló esalád. Köszönetet mondunk mind. azon rokonoknak, Ismerősöknek, szomszédoknak, munkatársak­nak, akik szerettünk, NAGY JÖZSEF temetésén megjelentek, részvé­tükkel, virágaikkal mély fájdal­munkat enyhitent Igyekeztek. A gyászoló esalád. Köszönetet mondunk az Ika­rus Szegedi Leányvállalat gaz­dasági es szakszervezeti vezető­ségének, dolgozóinak, rokonok­nak, barátoknak, a ház lakol­nak. a SZESZ gáz-, vizszerelő­részleg dolgozóinak, akik felejt­hetetlen halottunkat, HERESZIKA JÁNOST utolsó útjára elkísértek. Gyá. szóló felesége és fia. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak. Jó barátok­nak. szomszédoknak és munka­társaknak. akik SZALAI DÁNIEL hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek és virágaikkal faj­dalmunkat enyhíteni igvekeztek. Külön köszönetet mondunk a szociális gondozónőnek és férjé­nek az önzetlen betegápolásban nyújtott segítségükért, valamint a Szegedi Járműipari Szövetke­zet vezetőségének és dolgozói­nak anyagi és erkölcsi támoga­tásáért. Gyászoló felesége és a testvérek. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, GORA LAJOS temetésén megjelentek, részvé­tükkel és viragaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetet ke­zelőorvosának és ápolónőjének áldozatos munkájukért. A gyá­szoló család. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, jó barátok­nak, szomszédoknak, akik fe­lejthetetlen édesapánk, DOBAI GYÖRGY (volt hentesmester) temetésén mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek, aki tragikus hirte­lenséggel, életének 78. évében április 6-án elhunyt. Külön kö­szönetet mondunk a háziipari szövetkezet tagságának és kör­zeti orvosának, akik élete meg­mentésén faradozlak. A gyá­szoló család. Köszönetet mondunk roko­nainknak és a Szervo Autójaví­tó Vállalat dolgozóinak, hogy szeretett édesapánk. ID. SIMON FERENC temetésén megjelentek, virága­ikkal, részvétükkel mély fájdal­munkat enyhítették. A gyászoló család. Csütörtöki meglepetés ÁPRILIS 16.AN 20 százalék árengedménnyel gyermeknadrágok egyes férfi- és bakfis­pulóverck kötöttáruosztályunkon. Fürdőlepedők nagy választékban méteráruosztályunkon. Közlemény Szabás-varrás tanfolyam indul a Postás Művelődési Házban (Üj­szeged, Csanádi u. 9. sz.), április 27-töl, kezdők és haladók részé­re. Jelentkezni: a helyszínen le­het, hétfőtől péntekig, délelőtt, 10—12 óráig és délután 4—6 óráig. x C" Centrum Áruház FIGYELEM! A Móra Ferenc Mgtsz szatymazi területén fegyveres galambriasztást végez a napraforgó­tábláinak megőrzése végett 1987. április és május hónapban. Nemzetek ételei a Fesztivál ételbárban 1987. április IC-án, ' délelőtt 11 órától 16 óráig ZÁMBŰ TIBOR szakács, a szakma ifjú mestere várja tisztelt vendégeit. Étlapon: — Tripoli töltött burgonya; — Bagdadi pirított máj Telefon: 21-924. Csongrád Megyei Vendéglátó Vállalat — Góbé paprikás A SZEGEDI SZALÁMIGYÁR ÉS HÚSKOMBINÁT igazgatói titkárságra középfokú iskolai végzettségű gyors- és gépírót, valamint szállítási osztályára áruterítési gyakorlattal és szállítási vagy gépjármű-ügyintézői képesítéssel rendelkező túrajárat­szervezőt keres felvételre. Jelentkezni lehet: Alsóvárosi ff. 64., személyzeti és oktatási osztály, Telefon: 26-033/168 mellek. Közületek, magánosok, figyelem! M> A SZEGED VÁROSI BERUHÁZÁSI VÁLLALAT az alábbi épületeket lebontás céljára versenytárgyalás útján értékesíti: o SZEGED, SZATYMAZI UTCA 15., 19., 23. szám, ÁRVÍZ UTCA 66/A, 68/B, 70/B szám. A versenytárgyalás 1987. április 16-án, 9 órai kezdet­tel a Szeged, Szatymazi utca 19. számú épület előtt kerül lefolytatásra. Árverési feltételek: a helyszínen 30 000 Ft óvadék le­tétbe helyezése a tárgyalás megkezdése előtt, és a tel­jes vételár — árverést követő — azonnali kifizetése. Új szezonban, új cipőben! Férfi weekendcipők, női és gyermek­cipők, szandálok # tavaszi divatszínekben és modern fazonokban az EMELETI CIPÖOSZTÁLYON. -8- Hatalmas árukészlet, óriási választék! SZEGED NAGYÁRUHÁZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom