Délmagyarország, 1987. január (77. évfolyam, 1-26. szám)

1987-01-16 / 13. szám

Péntek, 1987. január 16. 7 Apróhirdetés ADÁSVÉTEL Eladd veiül tüzelésű Kályha éa porszívó. tu­hí.z Cy u. 5/A„ ud­var. Bafl, Kpltozkodíi miau eladó regi olslícsiményck. fali lukör. úlszcrü, plüti. magartómlii* ülőgarnitú­ra. Érdeklődni: Somogyi uiea 20 . I. cmelci 1?. Romaiból tárba rakott, nagy- ói kisméretű lógla. fürészelt szarufák. 6 lm. tolóidé, oleión eladók. Szállítás megoldható. Hunyadi ágú 58. Berniihegyl kan kl.kuiya ole.ón eladó. Szeged, Hegyköziig u. 9. Az úniserzál zéolármü ügynókiég boldog ú| dvel é- baleieimeniei kdzleke­dd.l klvdn. da várlo az új csztenúőben la ügy fe­jeli, Makó. Vörűa Cili­lag u. 6. Tel.: (65) 11-099. Dalmata kiskutyák gyöz­le. ./ulókiől eladók. Ér­deklődni: lelefőnon. H-3í>0. ÚN-cs felújllőll. blroi. I2ö0-ai Z.lgull. kifogói­falun állapotban eladó. Érdeklődni: Gyöngyvi­rág uiea «/A, V. 15. Ndmci luháiz klsku!)ák oleión eladók, egdir nap. S/őreg. Magyar u. 100 Ferfílrhobundo J/4-ci. 52-ei. újtzerü állapotban eladó. Érdeklődni: lf|. Slmonnd. Kápolna u. 16/A. 18—20 óra közöli. 1 db C 12 gázkazán da 2 db NA b5-öi gőznyo­máieiökkeniő eladó, be­azerelvc la. ..ÚJ 5587" Jellgdrc. a Sajtóházba. Tarepca UAZ, dobozoi. oleión. eladó, vagy ete­rdlhelö Telefon: 26-471. Tápd. Budai N. A. u. 70. Regi iilluió búior! ve­szek Cregua lldla. Sze­ged, l'iabu utca 42. Dácia GC-i. tok cxlrá­vgl. igdnyeinck eladó. Szeged. Gogol u. 24.. m.-f 4. ÚJ, ndgyizemdlyei lakó­koeil eladó Érdeklődni: 17 óra után. lelefon: 17-713. " Vámkezeli Commodore plus—4 »zámliógtP tar­lozdkokkaL eladó. Tele­fon: 11-482 Nemei etlnerllla eladó, előjegyezhető. Értékesí­tési szerződés köthető. OTP-köleaön megoldha­tó. Hödmczőváiárhcty. Kígyó u. 2/A 6800. Klfogáaialan állapotban lévő hazai d> külföldi gyárlmányó halláilavlió kdizdldkek Julányoa áron eladók. Egre»y B u. 25 . f.zt. Anyatejei vásárolok ..Sürgősen 8127" Jellgdrc, a Sajtóházba. I db Boseh 300 l-es, új hűtőláda, originál! cso­magolásban. nyeri, eladó. Kistelek. Liget 7., P. Szabó. Skoda S—100 lejár: mii­szakivá', új gumikkal, olcsón eladó Római kri. 14.. I. 2., szombaton­Kínt. Pezsgő színű, új fürdő­kád eladó. Szeged, Rozs­nyói u. 3. Bálázón lucerna eladó. Érdeklődni) Dobó Ferenc­nd, Zákányszék. I. ker­ít. Ziolnay. rdgl. hibátlan dísztárgyat vonnák. ..Gyűjtő 164 778" Jeligé­re. a budapesti Felszaba­dulás téri hirdetőbe. Optima írógépet vennék Ármegjelöléssel. Sürgős Bitó Isivánné. Tarján. Rudipcstl krl. Ib'B. fszl. I.. napomé. 16 órától. C| Hannover szekrény­sor. fotelok. kanapé, használt Horizont szek­rénysor. heverők, függö­nyök. terepasztal, gyer­mekkerékpár eladó. Ma­rostól u. 2, szombat, vasárnap. ALBÉRLET Tulajdonos nélkúll. új­szegédl. 2 szoba, hallos lakás 3 vágy 4 diáknak albérletbe kiadó. Febru­ár l-jélől. Érdeklődni: Vedres utca 14/B. koz­metikán. Clazagedcn. 2 szobás, bútorozott. tulajdonos nélkúll lakáa 3 diáknak januártól kiadó. ..ló köz­lekedés 5257" jeligére, a Sajtóházba. Crea, 1-2 vagy 2.5 szo­bás lakást bérelnék egy évre ..Felsőváros 5617" jeligére, a Sajtóházba. LAKÁS CJazcgcdl, (églablokkos. kél és fél szobás, teher­mentes lakásoméi garázs­zsel eladnám. ..OszI köl­tözés 5648" jeligére, a Sajtóházba Csongrádi sugárúti ls-2­es. lehermemes lakásom eladó „OszI költözés 5b4b" jeligére, a Sajtó­házba. tliorő lér közelében, csendes helyen, új társas­házban 2 családnak Is megfelelő. 5 szobás lak­rész eladó, melyben 2 szoba összkomfort külön­álló. ..Beköltözhető 5177" jeligére, a Sajlóházbu. Szegedi, 2 szoba, össz­komfortos. loggiás. I emeleti lakásom buda­pestire cserélem. ..UJ la­kás 5271" jeligére, a Sajtóházba. Római Körúti. 3 szobás. 81 ma. új lakásunkat kel­lőre cserélnénk. Minden megoldás érdekel, ..Nyí­lás 5461" jeligére, a Sajtóházba. Belvárosi. 130 ma-es. ta­nácsi lakást kellőre cse­rélek. ..Felújított 5418" jeligére, a Sajtóházba. Szivárvány uteal. ötlaká­sos társasházban lakás le­köthető. ..75—95 m> 5495" Jeligére, a Sajló­házbu Eladó kétszobás, leher­memes. szövetkezel! la­kás. Érdeklődni: minden­nap. Szeged, Fésű u. 3/B. IV. II. 1,5 szobás. 47 ms-es. erkélyes, dupla"liftes. IX. emeleti, isrjánl, OTP-la­kás. mindenhez közel, 620 000 Ft kp.-éri eludó. .Június 5553" jeligére, a Sajtóházba 1.3 szobás. VII. emeleti. OTP-s öröklakás, a Lom­nlel ulcában eladó. Készpénz, plusz OTP-ét­vállalás. 29-54«.a> tele­fonon. 17 óra után. Kétszobás. gázfűtéses, mellékfoglalkozású, ház­felügyelői lakásomat el­cserélném nagyobb taná­csi lakásra ..Gázfülés előnyben 3582" Jeligére, a Sajtóházba. 240 ezer készpénzzel, garzont vagy kislakást vennék Szcgcúcn vagy Szentesen ..Korszerű fű­tés 3634" jeligére, a Sajtóházba 600 000 Ft készpénz " OTP-vel 2 + 2-es. vagy 3 szobás lakásmegoldást keresek Érdeklődni: Sze­ged. Postafiók: 597. (6701). Hegedűs Sándor. 55 ma-es. kellő szoba a hall. IV. cmelciI örukla­kás eladó. Gyík u. 2b/A. Balogh. Telefon: 27-277, 17 óra után. Nagykörúthoz közel, lég­loblokkos. 3 szobás. II. emeleti, gázfűtéses, leher­memes lakás, garázzsal vagy anélkdl eladó. Ér­deklődni: az csil órák­ban, 13-562-cs iclcfonon. Rókusi körúton 72 ma-ea. IV. cmclcil. tehermentes lakás. 900 000 kp.-éri. valamim Tisza-parti üdülő eladó Érdeklődni: telefonon, 28-957. INGATLAN újszegeden hétvégi kert eladó. Telefon; 36-705. Szép családi ház. nagy (elekkel, központi helyen eladó. Hódmezővásár­hely. Ady E. ulea 13. Telefon: 41-661. elszeged. Anna ulcal. teljesen közművesített építési lelek alapozással, építési anyagokkal eladd. Érdeklődni: Hargitai u. 12/B, Belvárosban 120 ma alap­területű. belső lépcsős. 3 szoba 4 étkezős lérsas­házrész eladó, garázs Is van. Megtekinthető: min­den vasárnap. 9—15 órá­ig. Szeged. Zárda ulea 17. Felaővároal, Ib ma-es ga­rázs eladó, Érdeklődni: délután. 13-177-cs telefo­non. Garázst vásárolnék Cyfk ulea vagy környékén. Ké­sőbbi átadással is érde­kel. készpénzzel fizetek. Érdeklődni: 29-787 Iclc­fonon. Kétszobás. összkomfor­tos magánház, télies köz­művel. társasház építésé­re alkalmas leiekkel, te­lekáron eladó. Újszeged. Kállay Albert u. 12/B. Érdeklődni; szombaton­ként. Kisietek, Tanya 325 sz nagy lanya eladó. I hold bekeríteti terül«!, szőlő, gyümölcsös, vfz. villany van. Érdeklődni: csengő­iül állomástól 3 pere Já­rás. Id. Széli lánosnál, Kistelek. Tanya 323. 3 szobás, gázfülései. ker­tes magánház, eladó, Bak­ló elején. Villamoshoz, buszhoz 3 pere. Alatta garázsnak alkalmas, fű­lött alagsor. Alkotmány ulea I. Magánház, részben beköl­tözhetően eludó. OTP-s lakás és házcscrc Is ér­dekel. Szeged. Szivárvány utca 24/B, Gulyásnd. Sziksóstón zártkert eladó. Érdeklődni: 17 óra ulán Bihari ulea 2b/A, Hl. 10. Eladó Oj-Peiöfllelepcn 3 szobás, gáz-központi fűtéses, új családi ház. garázs van. Fcnyvcslcjlő sor l/B. ötszobás, emeletei ma­gánház eladó, Bakió, Bor u. 18. Garáii Turjánban eladó Érdeklődni: 24-809-es telefonszámon 18—20 óra közöli. Szörcg, KI.szóló u 49. szám alatti. gázfűtéses, kertes ház eladó. Belvárosi, fd! magánház­rész, teljes emelet. 2 szo­bás. 77 ma, I szobás gar­zon. 24 ma. fél udvsr. melléképületekkel eladó. Szent Miklóa u. 5/A. 200 négyszögöl telek, kis házzal, vízzel, villannyal, Bakió. 33. utcában eladó. ..1000.— Ft négyszögölen­ként 3313" jeligére, a Sajtóházba. Szegedtől 10 km-re levő lánosszálláil műút mel­lett. és a buszmegállótól I percre, 400 négyszögöl gyümölcsös eladó, vugy 4 évesnél nem Idősebb Ladára cserélhető. Érdek­lődni: Szőreg. Újvilág u. 50. 3 szobás, összkomfortos családi ház eladd, vagy hasonló kccskcméilrc cse­rélem. Szeged. Kápolna ulea 1. Érdeklődni: a helyszínen, vagy a (76) 46-224 telefonszámon. Garázs eludó. Tarján. Ill-ca ópülei mögötti. Telefon: 31-304. ÜDÜLÉS A SZLOVÁK SÍPARADICSOMBAN. Kokova-Háj 1987. február 1—7-éig (6 teljes panzió). Részvételi díj: 2600 Ft/fő. Utazás: egyénileg. Selce 1987. március 2—9-ig (6 teljes panzió). Részvételi díj: 2500 Ft/fó. Utazás: egyénileg. Részletes felvilágosítás és jelentkezés: „ALFÖLD TOURS" TISZA VOI.VN UTAZASI IRODÁJA, Szeged, Bajcsy-Zsilinszky utca 28. Telefon: 11-792, 12-070. Hatlyas-tompaszigeil zárt­kert eladó. Szerszámos kamra, maga« nyomású viz. villany van. Érdek­lődni: Tóih lózsef. Csongrádi sgi. 81.. II. cmelci 12. lói felszerelt (villany. 3 fázis. kúl) tanyámat, gyümölcsössel elcserél­ném szegedi — legalább 150 n-űl telekre. ..Kör­gáton belül 5519" jel­Igére, a Sajlóházba. Tahiban, Duna-kanyar legszebb helyén, kürps­norámás. 750 négyszög­öles. Dunára néző üdülő­lelek, kétszintes nyaraló­val eladó. Érdeklődni lehe „Sziklakert 5419" jeligére, a Sajtóházba. Egyemeletes, 2 lakásos, gázfűtésű, kertes családi húz eladó. Kisebb ma­gánházat keresek megvé­telre. „Tavasz 5443" jel­igére, a Sajtóházba. Eladó azonnal bckültőz­hciö. 2 szobás, gázfűté­ses, összkomfortos ma­gánház. kis kertlel. Ben­czúr Gy. ulea 23.. zöld kapu, vagy 16-020 tele­fon. Telkei, kis házat vennék. „Közműves 5664" jeligé­re. a Sajlóházba Zsombón vagy környé­kén lanyál vennék vagy bérelnék földdel. Érdek­lődni: Szeged, Posiaflók: 597. (6701). Hegedű« Sándor. ^ Hallyaslclcpen, 330 m> épliésl telek eladó. Ér­deklődni: szombat, va­sárnap. a helyszínen Gyuris Isivánné, úbébal sor 9. Zákányszék. I. kcr. 36 számú lanya. 2000 n-ől gyümölcsössel eladó. Ér­deklődni: a helyszínen. 150—180 n-óles. családi ház építésére alkalmas lelket keresek, tavaszi megvásárlással. Szege­den. Ajánlatokat ármeg­jelöléssel 219 596. szám­ra. a kaposvári hirdető­be kérek. Újszeged. Kézdi u. 6/A sz alatti Iker magánház eladó. Érdeklődni: a helyszínen. EGYÉB Kisiparosok figyelem! Budapesti ügyintézési, anyagbeszerzési. sze­mélykocsival rendszere­seit vállalok. „Műszaki ügyintéző 5590" jeligére, a Sajlóházba. Redőny és reluxa azon­nalru Is. Tápé. Budai N. A. u. 70. Telefon: 26-471. Ikreim gondozásához ke­resek állandó vugy alkal­mi segítséget „Északi városrész 7135" jeligére, a Sajlóházba. Iázz-, blues-, tánczene­gllárúklulás. — Kovács László, Csongrádi sgl. 7/B. Családi ok miau zöld­ség-gyümölcs Uzlel útadó. „Forgalmas hely 5444" jeligére, a Sajtóházba. Megbízható kőműves kisiparos! keresek ház­építéshez. tavaszi kezdés­sel. Érdeklődni: telefo­non, 14-418, csle 7 óra ulán. Tervgazdasági és beruhá­zási középfokú végzett­séggel. erős és gyenge­áramú szakember, szak­értői vizsgával, állási változtatna. „Sok éves gyakorlat 3354" Jeligére, a Sajlóházba. Szinkron. Szobafestés, mázolás, tapétázás, rövid határidőre. Telefon: 54-239. Lakókocsi. lakóautó, utánfutó, lassú jármű tervezése. szaktanács­adás Rózsa Ferenc sgt. 22. Bőrruha javítását, festé­sét, műbőr. Irharuházat javításét vállalom. Kedd­től szombatig. Korrekt, szakszerű kiszolgálás. Felsőváros. Csaba ulea 18. Telefon: 27-027. IKV-lakásokban vízve­zeték. gázvezciék-felújl­lási és készülékeseréi vállalok. „Azonnal 3586" jeligére, a Sajtóházba. Nagyméretű garázs az Agyagos utcában kiadó. Érdeklődni: Gáz. u. 8 B. II. 5„ 17 órától. Garázs bérbe adó. Szó­regi út 32. Érdeklődni: Római krl. 14-, I. 2. esténként. Háztartási munkához ér­fő. ügyes, nyugdíjas se­gítséget keresek. „Meg­bízható 3920" jeligére, a Sajtóházba. Februári kezdéssel kis­iparos. vagy gmk köny­velésé! vállalom. „Precíz, szorgalmas 5449" jeligé­re. a Sajtóházba. Belvárosban 30 ma üzlet­helyiség többféle haszno­sítási lehetőséggel bérbe adó, yelefon: 12-949/3. Régi (hibás) óráját meg­vásárolom. Orajavllás — Krelner. Atilla u. 8. Te­lefon: 10-230. Német nyelvel tanulnék, „lanuár 256 660" jeligé­re. a Hirdetőbe. Kisiparosok könyveléséi, adóbevallás elkészítéséi vállalom. „Megéri 256 659" jeligére, a Hir­detőbe. Zöldség-gyümölcs keres­kedés ciuládl okok mluit eludó. Érdeklődni: Sze­ged. Orsóval u. 12 , dél ulán 5—7 óráig CrtesltjUk Tisztelt vendégeinket, hogy a FA-VILLA vendéglő 1987. januir 15-ótől nyitva, szeretettel várjuk vendégeinket. TOROK JÓZSEF vendéglős Megnyitottam pékségemet várom kedves vevőimet NAGYIVAN MIHÁLY, Szeged, Cserepes sor 21. NYITVA: keddtől szombatig 6 órától 12 óráig. Az eredményesen gazdálkodó, „A" kategóriába tartozó SZEGEDI SZALÁMIGYÁR ÉS HŰSKOMBINÁT pályázatot hirdet termelési igazgatói munkakör betöltésére. A kombinát felügyeleti szerve a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium. A vállalat termelési ér­téke közel 5 milliárd forint, dolgozói létszáma 2 ezer 400 fő. Fő profil: sertés-, marhavágás, -feldolgozás, szalámi­és egyéb szárazárugyártás, jelentős export. A kombinát több telepes. A munkakör betöltésének feltételei: — egyetemi vagy főiskolai végzettség, — középfokú politikai képzettség, — legalább 10 év időtartamú vezetési gyakorlat, — erkölcsi és politikai feddhetetlenség, — komplex termelésirányítási és -fejlesztési szemlélet, korszerű közgazdasági és innovációs készség. A pályázatnak tartalmaznia kell: — a pályázó jelenlegi munkahelyét, beosztását, besorolását, illetményét, — eddigi tevékenységét, munkaköreit, — az új munkakörrel kapcsolatos személyes feltételeit. A pályázathoz mellékelni kell: — részletes önéletrajzot, — végzettséget tanúsító okiratok hiteles másolatát, — C. 0243-30. r. sz. kitöltött személyi adatlapot. A kinevezés 5 éves, meghatározott időre szól, mely alkalmasság esetén újabb 5 évre meghosszabbítható. A munkakör betöltésének ideje: a pályázat elfogadása után azonnal. A bérezés az 5/1983. (XI. 12.) ME számú rendelet sze­rint, közös megegyezéssel kerül megállapításra. A munkakör premizált. A pályázatot — melyet bizottság bírál el — 1987. ja­nuár 31-éig a személyzeti és oktatási osztályvezető­nek kell benyújtani (Szeged, Alsóvárosi ff. 64., tele­fon: 26-033/128). A döntésről a pályázók február 28-áig értesítést kapnak. H Szegedi Szalámigyár és Húskombinát Ámokfutó autóst ítéltek el Györött Csütörtökön Győrött a Győr-Sopron Megyei Bíró­ság dr. Laczó Gáborné ta­nácsa gázoló autós ügyében hozott ítéletet. Vida Sándor 27 éves ácsi lakos 1986. július 26-án szá­mos szórakozóhelyen meg­fordult és mindenütt ivott, közben pedig vezette sze­mélygépkocsiját. tgy érke­zett el utasával késő este egy gönyűi borozóba. Ami­kor a borozóból kilépett, már nagyon ittas volt, ennek ellenére volánhoz ült. Rög­tön bele is csúszott az árokba, de onnan még ki­hajtott. Ekkor kezdődött ámokfutása. Először egy fiatal párt ütött el az úton, áttérve a baloldalra, majd segítségnyújtás nélkül to­vább hajtott, hiába figyel­meztette őt utasa. Nem sok­kal rá fának hajtott, a ko­csi felborult, az utas súlyo­san megsérült. Vida Sándor öt is magára hagyta és gyalogosan indult tovább. A rendőrség a lakosság se­gítségével fogta el. Az ámokfutó ittas autóst a bíróság egy év és tíz hó­napi, börtönben letöltendő szabadságvesztésre ítélte, három évre eltiltotta a köz­ügyek gyakorlásától. s ugyanennyi időre a gépjár­művezetéstől is. Az -ítélet jogerős. (MTJ) Olcsóbb szobák A Pannónia Szálloda és ÍVendé&látó Vállalat nyolc fővárosi szállodájában (Aero, Buda Penta, Emke, Metro­pol, .Novotel Budapest, Pa­lace, Park és Wien Szállo­da) előzetes bejelentés alap­ján önköltségei: áron nyújt szállást fővárosi intézmé­nyek, vállalatok Budapest környékéről bejáró munka­társai részére, azoknak te­hát, akiknek a közlekedése a rendkívüli időjárás miat'. bizonytalanná vált. A ked­vezményes szobaár napi 300 forint. két személynek egyenként 150 forint. Gyászközlemények Mély fajdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fúrj. édesapa, nagyapa, após, testvér és rokon, TÓTH SÁNDOR Mórahalom. VII. kor. 136. szóm alatti lakos életének 68. évében Január 13-án rövid betegségben elhunyt. Temetése január 19-en 14 órakor lesz a mórabalml te­metőben. A gyászoló csalód. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy KLAZSIK KALMAN életének 40. évCbcn. Január 13­án tragikus körülmények között elhunyt. Temetése hamvasztás után lesz. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagyapa, rokon. ID. FARKAS ISTVÁN Bordány. Kossuth u. 26. sz. alat­ti lakos 66 éves korában el­hunyt. Temetése Január 19-én 11 órakor lesz a bordányl temető­ben. A gyászoló család. Móly fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagy­mama. testvér, rokon, ÖZV. EORCSÖK FERENCNÉ Szűcs Erzsébet Zákányszék. Tömörkény u. 17. sz. alatti lakos 60 éves korában elhunyt. Temetése Január 19-én 14.30 órákor lesz a zákányszék! temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett fiú, testvér, VIDACS JÁNOS Szalymaz. II. kerület 167. szám alatti lakos L8 éves korában sú­lyos betegség után elhunyt. Te­metése Január 21-én, 14.30 óra­kor lesz a szatymazl temetőben. A gyászoló család. Mely fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj. édesapa, a legdrágább nagyapa, testvér, rokon, NYÁRI JÁNOS Szatymaz. Rózsa u. 9. szám alat­ti lakos 67 éves korában el­hunyt. Temetése Januür 20-án 14.30 órakor lesz a szatymazl te­metőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, nagy­mama, dédnagymama, testvér és rokon. OZV. PAL'LI PETERNE Gcrcsó Piroska 1986. december I3-én elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása Január 19-án U órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj, édes­apa, nagyapa, após. nász. test­vér, keresztapa és sógor, KOVÁCS PAL életének 98. évében hosszú, tü­relemmel viselt szenvedés után elhunyt. Temetése január 16-án 14 órakor lesz a szóregi temető ravatalozójából. A gyászoló csa­lád. MINDEN PÉNTEKEN ÉS SZOMBATON, JANUÁR 15-ÉTÖL, 16-ATOL a JATE-klubban! KÉT HELYSZÍN, MŰSOROK ÉS OLCSÓ ITALOK! JELSZÓ: ZENE, TANC, BÜFÉI MINDENKIT SZERETETTEL VARUNK Soha el nem múló fájdalom­mal tudatjuk, hogy a legdrá­gább férj, édesapa, nagyapa. SZABÓ JÁNOS, a Szegedi Ruhagyár nyugdíjasa, eletének 67. évében váratlanul elhunyt. Temetése Január 17-én. szombaton 14 órakor lesz a sző­rcgl temetőben. Gyászoló csa­ládja, Szörcg. Tigris u. 12. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy OZV. HUSZTA ANDRASNÉ Eiódl Viktória volt térvárl lakos, életének 86. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Január IZ-én. Csendben eltemettük. A gyászoló csalad. Köszönetet mondunk mind­azoknak, akik BUSA JÁNOS temetésén megjelentek és virá­gaikkal a csalad fajdalmán eny­híteni Igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mqpdunk köszö­netet mindazoknak, akik felejt­hetetlen halottunk. SZŰCS JÓZSEF búcsúztatásán megjelentek, rész­vétükkel Cs virágaikkal fájó bá­natunkat enybitenl Igyekeztek. Szerettei és a gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak. akik szerettünk. BONDE FERENC temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekeztek. A gyászoló család. Fájó szívvel mondunk köszö­netet mindazoknak, akik drága halottunk. ADAMICZA LÁSZLÓ búcsúztatásán megjelentek és részvétükkel bánatunkban osz­toztak; Külön mondunk köszö­netet a Megyei Népi Ellenőrzési Bizottság és a megyei tanács cgyüttérzó támogatásáért. A gyá­szoló család, Szeged és Pécs. Köszönetet mondunk a roko­noknak. Ismerősöknek. Jó bará­toknak. a Paprikafeldolgozó Vállalat vezetőinek és dolgozói­nak és mindazoknak, aktk ENGI JÁNOS temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal fájdal­munkon enyhíteni Igyekeztek. Külön mondunk köszönetet a belgyógyászati klinika Intenzív osztálya orvosainak és apolót­nak, akik élete megmentéséért fáradoztak. A gyászoló család, Szeged, Tisza L. u. 86. Hálás szívvel mondunk köszö­netet mindazon rokonoknak, is­merősöknek. szomszédoknak, testvéreknek, unokáknak, a 146­os Csemege bolt kollektívájának, aktk szeretett édesapánk. HORVÁTH JÁNOS temetésén megjelentek, részvé­tükkel, virágaikkal, mély fájdal­munkban osztoztak, s köszöne­tet mondunk a körzeti orvosá­nak, asszisztensének, a II. kór­ház sebészeti osztályának, orvo­sainak, ápolóinak, aktk élete hosszabbításán fáradoztak. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, barátok­nak, ismerősöknek, a MAv igaz­gatóság, az Ikarus Leányvállalat, az Üllés és Vidéke Afész 42. szá­mú tápbolt dolgozőinak, közvet­len munkatársaknak, akik fe­lejthetetlen szerettünk. GODA MIKLOSNÉ temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. Külön mondunk köszönetet a szomszédoknak. a szociális gondozóknak és a körzeti orvo­sának. odaadó munkájukért. A gyászoló család. Fájó szívvel köszönjük meg mindazoknak, akik drága sze­rettünk, BARKAI JÓZSEF temetésén meglelentek, részvé­tükkel, virágaikkal mély fájdal­munkat enyhíteni Igyekeztek. Gyászoló családja. Köszönetet mondunk mind­azon rokonoknak, Ismerősök­nek, akik a szeretett férj, édes­apa és nagyapa, SZANKA ISTVÁN szerettünk búcsúztatásán meg­jelentek, részvétúkkel, virágúik­kal mély fajdalmunkat enyhíte­ni Igyekeztek. A gyászoló csa­lád, ¡¡T-A QQ - ALFÖLD MTFMR^F TOURS SZEGED

Next

/
Oldalképek
Tartalom