Délmagyarország, 1986. október (76. évfolyam, 231-257. szám)

1986-10-15 / 243. szám

Szerda, 198(5. október 15. EB-selejtező Hollandia ellen Boda és Pintér debütál Birkózó­toborzó . A Szegedi VSE birkúzó­szakosztálya toborzót hirdet 1977—78—79-es születésű fia­talok reszere. akik kedvet és tehetséget éreznek a birkó­zósport Iránt Jelentkezni lehet az SZVSE-sporttelepen. a tornacsarnokban minden hétfőn és csütörtökön 14,30— 16 óráig. Radnóti hétfők Radnóti hetfók. ' Az őszi Kupa IV. fordulójának ered­ményei. ATIVIZIG—Hungá­ria 13-1. Radnóti—Erirra 7-4. Anonymus—Standard 4-3. JATE Color—SZESZ 4-1. Alfa—MAHART 4-2. A táb­ládat állasa: ATIVIZIG, •JATE, Radnóti, Anonymus, Alfa 6 pont, SZESZ 4 pont, '.Erirra 3 pont, MAHART 2 pont, Hungária 1 pont. Stan­dard pont nélkül. HNK-sorsolós Az MLSZ-ben kedden el­készítették a labdarúgó MNK október 29-i (13 óra) nyolcaddöntójenek sorsolá­sát. A kupatorduló slágere a Videoton—Bp. Honvéd „rangadó", amelyre Szekeu­iehérvárott kerül sor. A párosítás: Motim TE— Haladás VSE. MTK-VM— Dunaújvárosi Kohász, Saba­ria SE—Pécsi MSC, Video­ton— Bpr.-Hotwéed, * KecskM meti SC—Vasas, Bajai SK '—Ferencváros. , Nyíregyháza —Debrecent MVSC,. u. Dó­zsa—Békéscsabai, Előre. Szerdán 18 órától a Nép­stadionban a magyar és hol­land válogatott tizedik alka­lommal találkozik egymás­sal (játékvezető a svájci Gallér). A két ország leg­jobb labdarúgói ezzel a 90 perccet kezdik meg EB-cso­port selejtezőiket. A magyar válogatott 002. hivatalos mérkőzését vívja. Az eddigi mérleg 320 győze­lem, 126 döntetlen, 155 vere­ség. 1402—926-os gólkülönb­ség. A magyar együttes a kedd délelőtti reggeli torna után Várgesztesre tartott, ahol. másfél órás erdei séta jelen­tett felüdülést. Délután ed­zés szerepelt műsoron a ta­tai edzőtáborban. Ezt meg­előzően Komora Imre szö­vetségi kapitany közölte a szerdai kezdőcsapatot. -Ezek szerint Pintér Attila, a Fe­rencváros vedoje és Boda Imre, az MTK-VM csatára elete első válogatottságát ün­nepelheti a „narancsmeze­sek" ellen. A csapat (zárójelben a vá­logatottságok száma): Szendrei (4) — Sallai (35) Pintér. Róth (22), Preszeller (1), — Garaba (57), Kardos (30), Détári (20) — Kovács K. (9). Boda, Esterházy (24). Esterházy Márton, az AEK Athén szélsője jubileum előtt áll, 25. alkalommal ölti fel a válogatott mezét. — Ma sem mondhatok mást, mint korábban — mondta Komora Imre. — Nagyon s2hi'ö<r találUífiiö. ke'­mény 90 perc elé nézünk. Szeretnénk „megajándékoz­ni" magunkat es közönsé­günket is egy győzelemmel. Horgászati tilalom A Mohosz Csongrád me­gyei intézőbizottsága elkezd­te szokásos oszi haltelepí­tését. az atkai holtágon. Ezért a vízterületen december 31­íg békés halakra horgászni tilos, ragadozók viszont fog­hatók. A napokban, ugyancsak az atkai holtágba, több mázsa szivárványos pisztrángot te­Atlétikai versenyek Az elmúlt hét végen at­létikai eseménydömping volt S/egederi, A 'nemzetközi ut­cai futóverseny mellett a tanárképző főiskola Topolya sori pályáján találkozott Csongrád megye és a jugo­szláviai Vajdaság ifjúsági válogatottja, valamint a Szeged városi I. osztályú nyílt bajnokságon Lódz at­létái is rajthoz álltak. Az ifjúsági válogatottak ered­ményei, nők: 100 m l Brindza (Vajdaság) 12. 8. 2. Mészáros Íren 13.0, 3. |<is« Beáta (mind­kelt« Csongrád m.) 13.4. 200 m: 1. Brindza 20 .V 2. Hegedűs (Cs.) 26.8, ly Kipriarurvtes (V.) 27.8. 400 m: I. Kiprlanovies 60.8. 2. Cslrlcs (V.) 62.4. 3. Novak (Cs.) 63.8 800 m: 1. Cstrtes 2.19.7, 2. Markovies (V.i 2:24.0. 3. Hevest (CM.) •2:27.4. 1500 ni: .1. Dronvlly 4:.46.3. t'. Vlncsicza (mindkét In V.) 4:.">3.n. 3. Kiss (i s.) 3:12.8. Ilin 111 gat: 1. Hege­dős 16.2. 2. .Invamrs (V.) 16.2, 3. Ballagó (Cs.) 17.8 Magasug­rás: 1. Ballagó 163. 2. Borsos (Cs.) 160. 3. Varia (V.) 153. Tá­volugrás: 1 nrukannvtty (V.) 576. 2. Brindza 57A. 3. Borsos 546. Súlylökés: 1. Novak (Cs.) 1IH4. 2. Czlljz (V.) 058. 3. Temes­vári (Cs.) 954. Dlszkoszveies: 1. Szomodi (Cs.) 40.13. 2. Callja (V.) 32,34, 3. Sztefanovlcs (V.) 32.00. Gcrelytiaütás: 1. Cz.lkkely (Cs.) 40.96, a. Hadovancev (V.) 36,3a, 3. üllc (V.) 36.38. Fiuk: ion m: l. Alexa (Cs.) 11.00. 2. Tóth (Cs.) 11.2. 3. Zabos (V.) 11.5. 200 m: t. Alexa 22.8. a. Tóth aJ.o, 3. To­mlcs (V.) 23.2, 400 m: 1. Tóth 52.2. 2. Tomira 52.3. 3. K. Hor­váth (Cs.) 52.9. sói) m: i. Dóbl 1:57.5. 2. Sori (Cs.) 2:01.3, :i. Ni­kiül,'« (V.) 3:03,0, 1500 111: h Uu­lil 4:08.7. 2. Nlkolies 4:12.5, 3, Kovaes (Cs.) 4:13.8. mm» m: l. San 8:32.8. 2. Makllle« (V.) 11:55.6, 3. Kovaes 9:32.2. 110 gat: I. Hl ball (V.) 17.2, 2. Tulllles (V.) 17 7. Magasugrás: 1. Hibán (V.) 185. 2. Juhász (Cs.) 185. 3 Obradtvies (V.) 180. Távolugrás: 1. Nyaradi (V.) 671. 2 tlrban (V.) 667. 3. Marik (Cs.) Í3.i. Súlylökés: 1 Khalat (V.) 13.25. 2. Borsos (V.) 11.68. 3. barmos (Cs.) 11.13 Diszkoszvetés: 1. Khalat 38.84. 2. Borsos 36.28. 3. Varga (Cs.) 31.66. Gerelyhajítás: i. Khalat 55.80, 2. Koznas (Cs.) 55.38. 3. Kohler (Cs.) 52.58. A nól pontversenyt 8fi-«7-re a Vaj­dasag. a férfit pedig 83-78-rn Csongrád megye nyerte. A Szeged városi bajnokság eredményei, nök: 200 m: 1. Puskás (Zenta) 24.2. 2. Makovs­ka (Lodz) 26.4, 3. Zelel (Szcol­Delép SE) 28.1. 400 ni: l. Vvreprzkowlez (Lédz) 59.2, 2. No­vak 63.8, 3. Zelel (mindkettő Szeol-Delép) 64.7. 800 m: 1. Csl­ries (Zenta) 2:19.7, 2. Mrakovits (Zenta) 2:24.0. 3. Hevesi (SZVSE) 2:27.4 Magasugrás: 1. Faragó 155. 2. Fazekas 145. 3. Mari (mindhárom SZVSE) uo Távolugrás: |. sygdzlak (Lód/1 512. 2. Tólh (Tanárképző) 485. 3. Kaez (Szeol-Doiep) 402. Súlylö­kés: 1. KolSut (Lodz) 11.04. 2. IJrbanesok (Szeol-Delép) 10.74. I Csiesely (Szeol-Delep SE) 10.12. Diszkosz: 1. Kerlesz (SZVSE) 50.18. 2. Szomodi (Sze­ol-Delep SE) 38.00. Gerely: 1. VI­do (Szeol-Delép) 45.94. 2. Kol­spt (Lodz) 40.88. 3. Cz.lkkely (Szeol-Délcp) 39.94. Férfiak: 200 m: 1. Szira 22.6, 2. Zarzytezl 23.8. 3. Olejmezak (mindhárom Lodz) 24.2. 400 m: 1. Kejna (Lodz) 51.1. 800 m: 1. Dob) (Szc­ol-Délép SE) 1:57.5, 2. Sarl (SZVSE) 2:01.3. 3. Nlkolies (Sza­badka) 2:03.0. Magasugrás: L. Szabó (Tanárképző) 185. 2. Chon­naez.kl (Lodz.) 165. 3. Cseh (Sz.e­ol-Délép) 180. Távolugrás: 1. Cseh 049. 2. Zieger «33. 3. Szabó (mindkettő Tanárképző) 604, Súlylökés: 1. Ládányi (S/eol­Heiep) 17.98. Dlszkiisz: I, llai­riaezki (Lodz) 3D.HH. (invly: 1. Heréd) (Szeul-I)elep) 68,04, 2. S/úrs (SZVSE) 65.50. Némi meglepetésnek tű­nik. hogy Pintér játszik kö­zéphátvedet ! — A Ferencváros fiatalja rendkívül sokat javult. Le­higgadt, játéka tisztább lett. A jövő érdekében is érde­mes őt menedzselni — indo­kolt röviden a szakvezető. Szerda délelőtt még egy rövid átmozgatás szerepel műsoron. Ezután ebéd kö­vetkezik, majd irány a fő­város. Komora Imre együt­tese megnézi a 16.15 órakor kezdődő magyar—csehszlo­vák barátságos olimpiai vá­logatott találkozó első fél­idejét. Birkózás Varga Tibor országos ifjúsági bajnok! lepitettek, erre a halfajtára viszont nincs tilalom. Na­ponta 2 db fogható belőle. A Szegedi Hermán Ottó HE a Fehorparton és a Szil­váson amurt telepit, az ér­vényben levő tilalom szom­baton (október 18.) reggel 6 óráig van ervenvben. A Szegedi VSE birkózó­szakosztalya már az idén is sokadszor bizonyította, hogy jó kezekben van az utánpót­lás nevelese. Kitűnően fel­készült edzók foglalkoznak a fiatal tehetségekkel, or­szágos bajnokságon elért eredményeik pedig önma­gukért beszélnek. Az ifjú­ságiak között három ver­senyzőjük. Varga Tibor, Ku­rucsai János és Márkus Csaba az, ifjúsági országos bajnokságokon kötött- és szabadfogásban eddig ösz­szesen 27 (!) olimpiai pontot hozott az egyesületnek! Nagy szegedi sikerrel zá­rult szombaton és vasárnap Cegléden Magyarország if­júsági kötöttfogású birkózó bajnoksága, hiszen Varga Tibor az 52 kg-osok mező­nyében megelőzve a Gatiz­MÁ VAG-os Bakost és a szolnoki Hunyadit, országos bajnoki címet szerzett! A 48 kg-osok súlycsoportjá­ban Kurucsai János máso­dik, 75 kg-ban pedig Mar­'kus Csaba (harmadik he­lyezést ért el. Az újdonsült országos baj­Dok Varga Tiborról Benkó Gyula, az SZVSfc Vezető edzője elmondta, hogy 17 éves, 1979 óta birKőzik, a/ úttörő-olimpián ezüstérmet nyert, a serdülő OB-n mind­két fogásnemben második helyezést, az ifi OB-n sza­badfogásban ötödik helye­zést ért el a mostani országos bajnoki cím mel­lett. Nevelő edzője Bárká­nyi Zoltán, jelenlegi edzője pedig Savanya Ferenc. A Széchenyi István Gimná­Sporteredmények KÉZILABDA: Az Orszá­gos Ifjúsági Bajnokság ke­letében a Budaprint Textil­müvek SE (Fenyvesi — Bor­bély (1). Forgó (4). KOCSIS (14). JO.lART (10). Varga (2). Réczi. Cs.: Rlekó, Husz­ka (1). Nemelh. Edző: Szabó József, (leanycsapáta 82-19 (14-7)-re legyőzte a Láng Vasas együtteset). BIRKÓZÁS: Kalocsán rendezlek meg a Piros Arany Kupa országos úttörő B-csoportos kötöttfogású vervenyt. melyen az SZVSE fiataljai két első és két rná­sodilf helyezést szereztek, a csapatversenyben is második helyen végeztek. Bajnokok: Szabó B. Attila (58 kg) és Lux Gábor (58 kg). Ezüstér­mesek: Sánta Tamás (63 kg) és Budai Sándor (68 kg). SÚLYEMELÉS: Szegeden rendezték meg a területi súlyemelő-csapatbajnokság második fordulóját, melyen az SZVSE együttese (Magda Attila. Fodor Imre, Rozinán János, Gombás János, Ábra­hám Jenő, Ocskó Attila. Mészáros Csaba) 3304 pont­tal az előkelő második he­lyet szerezte meg. KÖNNYUBÜVARSPORT: Dunaújvárosban rendezték meg a serdülő és ifjúsági uszonyos és búvárúszó or­szágos vidékbajnokságot, melyen a szegedi Muréna Könnyűbúvár Klub fiataljai kitűnő eredményeket értek el, hiszen öt országos baj­noki címet, egy második és 3 harmadik helyezést ertek el. A mezőnyből kiemelke­dett Veszelirtov Annamária, aki egymaga ot országos baj­noki címet nyert! Rajta ki­A Délép (iktatási központja az alábbi TANFOLYAMOKAT INDÍTJA (elegendő számú Jelentkezés esetén): — műszaki ellenőri (középfokú) — építőipari ai kalkulatori (középfokú) — rak t orgazda lkodul (középfokú) — anyaggazdálkodói (közép- es felsofokú) — angol nyelv (alap-, közép- es felsofokú) — könnyugépkezeloi (alaptanfolyam) — nehézgépkezelői' (alaptanfolyam) — darukötözöl (alaptanfolyam) — hegesztő minősítő, újraminősitő (alaptan­folyam). A tanfolyamokra Jelentkezési lapok oktatási központunkban szerezhetők be. Mindennemű felvilágosítást n helyszínen, vagy a 14-928-as telefon­számún adunk. Címünk: Délép. iiktntási kő/punt, SZEGED, Kossuth Lajos sgt, 72/11. II. emelet. Munkatársakat keres (a munkakörökről bővebb felvilágosítást nyújt hétfőn 8—18.30-lg, szerdán 8—16-lg és csütörtökön 8—12 óráig a Csongrád Megyei Munkaügyi Szolgáltató Iroda — Szeged, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.6720. Telefon: 12-855/133). zium és Szakközépiskola harmadikos tanulója. Most pedig íme edzőjéne:; vele­ménye: — Tibi szorgalmas, edzés­munkája dicséretes, techni­kás, erős. állóképes ver-: .seiii-zS."'továbbra is, ha­sonló szorgalommal, Wtar­1 ás^al dolgozik, még Mápvon sokát fognak" róla hallani az elkövetkező időkben. Leg­nagyobb erőssége a szőnye­gen a félelmetes csipődobás. Fogásából eddig kevesen szabadultak ki. Varga Tibi sok sikert, és gratulálunk Kurucsai. Já­nosnak és Márkus Csabá­nak is. It. L. FELSŐFOKÚ Végzettséggel: Belső ellenőr Szegedi Vas- és Fémöntöde Elemző-közgazdász Alföldi Porcelángyár Szegedi Konzervgyár Gépészmérnök Alföldi Porcelángyár Mérlegképes könyvelő Ingatlankezelő Vallalat Pénzügyi előadó Ikarus Szegedi Leányvállalat Programozó matematikus Ingatlankezelő Vallalat Tervező-elemző közgazdász Postaigazgatóság Vegyészmérnök Alföldi Porcelángyár KÖZÉPFOKÚ végzettséggel vagy SZAKKÉPZETTSÉGGEL: Asztalos Délép, Szeged Ars Délép. Szeged Anyaggazdálkodó Szegedi Vas- es Fémöntöde Autóvillamossági szerelő Belker. szállítási Vállalat Arkalkulátor Békési Viharsarok Mgtsz szegedi ágazat Csőszerelő Szegedi Konzervgyár Elektroműszerész Médikemia Ipari Szövetkezet Esztergályos Nivo Ipari Szövetkezet Szegedi Vas- és Fémöntöde Fémfestii csoportvezető Ikarus szegedi Leányvállalat Gépjárművezető Cs M.-i Településtisztasági Vállalat Delép. Szeged Szegedi Textilművek Házkezelési ügyintéző Ingatlankezelő Vallalat Kazánkezelő (K/3) Delép. Szeged KSZ.V újszeged I Szövőgyár Szegedi Konzervgyár Kovács szerszántkováés Kisszövetkezet Kőműves Délép. szeged . Lakatos Delep. Szeged KSZV. szegedi Kenderfonógyár Szegedi Konzervgyár Szegedi Textilművek Szegedi Vas- os Fémöntöde Marós S/ersz.iinkovaes Kisszövetkezet Műszaki ni. (kózg. szakközéppel) Medil.' inia Ipari Szövetkezet Pénzügyi tervkészítő előadó l'oslaigazgatósáa Raktárkezelő Szegedi Tojüzcrrt Slatisztikos Szegedi Konzervgyár .<11 »1 .reol'ü .Rw 4 ,. ... Számláző-gépiro Médikemia Ipari Szövetkezet Szerszámkészítő Szegedi Vas- és Fémöntöde Szerszamkováes Kisszövetkezet Varrogépniuszerész. Szegedi Ruhagyar Vegyészlaboráns (gyártásközi rll.) Medikémla Ipari Szövetkezet Villanymotor-tekercselő KSZV szegedi Kenderfonógyár Villanyszerelő Délép, Szeged Szegedi Textilművek szegedi Vas- és Fémöntöde Vízvezeték-szerelő Délép. Szeged SZAKKÉPZETTSÉG nélkül: Betanított kovács Szerszamkováes Kisszövetkezet Éjjeliőr Gyufaipari Vállalat Gépi Járdatakaritó (H ka!.) Ingatlankezelő Vallalat GépkoCsirakadó Cs. M.-i Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat szegedi körzeti üzeme Ingatlankezelő vallalat lliitotéri rakodó Szegedi Tejüzem Jegyvizsgáló MAV Körzeti O/erflfónokség Kábelipari gépkezelő MKM Szegedi Kábelgyár Kocsirendező MAV Körzeti Üzemfönökség Koesltliztitó MAV Körzeti Üzemfönökség Miianyag-frörcsöm» (nő) Medikemia Ipart Szövetkézét óvodai dajka KSZV Szegedi Kenderfonógyár Orloüzemi betanított munkás Cs. M.-l Gabonaforgalmi és Malomipari Vallalat szegedi körzeti üzeme Raktári munkás KSZV szegedi Kenderfonógyár Szegedi Tejüzem Takarító Ikarus Szegedi Leányvállalat Szegedi Textilművek Tekcrrsrnsaszfó KSZV Szegedi Kenderfonógyár l'dvaros szegedi Ruhagyár Üzemanyagkút-kézelű Belker. Szállítási Vállalat Váltókezelő lUAV Körzeti Üzemfönökség Vegyipari munkásnő Medikémiu Ipari Szövetkezet Vonatfékrzó MAV Körzeti Üzemfönökség tvc-lakarltó KSZV Szegedi Kenderfonógyár Betanítóit munka Szegedi Vas- és Fémöntöde Segédmunka Szegedi Vas- (jsariFémönlüdc vül Rácz Emőke harmadik helyezése, a serdülők közül pedig Györfy Tamara má­sodik és Horváth Tibor har­madik helyezése dicséretes. TÖMEGSPORT: Az. MSZMP I l-es lakóterületi pártvezetősége Szeged fel­szabadulásának évfordulójá­ra kispályás labdarúgótor­nát rendezőit, melyen a győ­zelmet a Tarján Bisztró csa­pata szerezte meg. Petőfite­lep. Felsővárosi Postás és a Szalámigyár előtt. OSZI ^ , , VENDÉGLÁTÓ NAPOK '86 Nótaest a Lila akácétterembeu1 október 16-un 21 órakor. Fellépnek: Gaál Gabriella, Madarász Katalin, Kovács Erzsi Kovács 'libor nótaénekcsék. Öszi áruházi vásár oktober 16-tól 31-ig Az emeleti ruházati osztályainkon október lfi-án egyes cikkeket 40 SZAZALÉK ÁRENGEDMÉNNYEL kínálunk. Oktober lfi-án 16 órakor a főbejárat előtt DIVATBEMUTATÓT TARTUNK. Földszinti osztályainkon műszaki cikkeket engedményes áron kínálunk vásárlóinknak. NAGYÁRUHÁZ M A

Next

/
Oldalképek
Tartalom