Délmagyarország, 1985. június (75. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-05 / 130. szám

Szerda, 1985. június 5. 7 LAK AS ADÁSVÉTEL Tenyésztésre javasolt szü­lőktől kuvasz kölykök el­adók. Tótkomlós, Szondi v. 13. * Eladó zsaludcszka, ön­töttvas radiátorok, fehér fürdőkád, cserépléc. sza­rufák, parketta. Érdek­lődni: Gép u. 7. 16 óra után. Felújításra szoruló 8 éves S 100-as Skoda eladó. Erd.: 18 órától a 20-650­as telefonszámon. ZT írsz. Trabant eladó. Érdeklődni: este 6 óra után. Tápci u. 45. IV. 10. Firenze szekrénysor el­adó. Erd.: 19 óra körül, Budapesti krt. 22/A III. 9. Koloniál szekrénysor tel­jesen új. költözés miatt eladó. Háló u. 3. 1/1. Szeged, Forradalom u. 34. sz. alatt dcszkagarázs eladó, hétvégi háznak is megfelelő. Erd.: 16 órá­lól. X Utánfutó: személygépko­csi után új nagy teher­bírású, gazdaságos rako­dóterű, erős utánfutó el­fogadható áron eladó. Kiszombor, Felszabadulás u. 29. Nycrcménygépkocsit nyert? jól akar járni? — Hívja az ,,Origo"-t. Te­lefon: 23-113. X Mezei cserép 3000 db cT­adó 1 Ft/db. Megtekint­hető: Zákány u. 45. Zaporozsee 38 ezer km­rel, friss műszakival, ki­tűnő állapotban eladó. Érdeklődni: 10-750 telefo­non. vagy helyszínen. — Gáspár Zoltán u. 2/B II. cm. 9., de. 10 óráig cs du. 14 órától. Betonkeverő eladó. 3 fá­zisú. Szeged-Szőreg, Mály­va u. 12. Eladó 1975-ös Barkas B 1000-cs. Érdeklődni: 14-150-cs telefonon. Eladó Lada 1200-as, friss műszakival, jó állapotban és egy TS 250-cs MZ. Varga Károly, Rúzsa, Ko­dály u. 4. ÚJ Kanizsa szekrénysor cs jó állapotú kárpitos garnitúra eladó. Erd.: a déli órákban. Kecskeméti u. 29/A, Laszlavik. Dízelmotoros háztáji ko­csi eladó, felújított mo­torral. Erd. lehet: Bor­dány. Béke dűlő 4(J. PH-s Lada 1200-as, pán­céltőkcs rövid Bősendor­ícr zongora és emeletes gyermekágy eladó. Érd.: 19 órátóJ, 12-343-as tele­fonon. Eladó nagyon olcsón 2 rekamié, tükör. Szabad­sajtó u. 45. Eladó Wartburg de Luxé, garázsban tartott. igé­nyesnek. Megtekinthető: szombaton és vasárnap 8—12 óráig. Szeged, Ruszti u.x 6. Kábelgyár mögött. 110 literesT 220 V^róT üze­melő. keveset használt betonkeverő eladó. Erd.: 16 órától. Kátay u. 26. Interlock varrógépek el­adók. Érd.: esíi órákban. Vásárhely, Munkásőr u. 21. Chow-chow (csau-csau) győztes felnőtt kutyák el­adók. Kisné. Hódmező­vásárhely, Damjanich u. 23. 6800. ALBÉRLET Üres lakást bérelnénk. 1 vagy 1,5 szobás, össz­komfortosat, ez év augusztus, szeptember és október hónapra. ,,Min­den megoldás érdekel — 1255" jeligére a Sajtó­házba. Belvárosi tanácsi egyszo­bás gázkonvektoros laká­som 47 m*-cs, elcserélném egyszobás, hallos, vagy étkezőfülkés belvárosi, gázkonvektoros tanácsira I. emeletig. Ha kell ,.Kü­lönbözetet térítek 1061" jeligére a Sajtóházba. Eladó komfortos 50 mz­cs alapterületű, saját tu­lajdonú lakás Szeged bel­területén. Tel.: 61-701. Kis házra, házrészre cse­rélném 2 szobás szövet­kezeti lakásom. ,.Csillag tér 1153" jeligére a Saj­tóházba. Elcserélném szövetkezeti, másfél szobás, összkom­fortos, 35 m2-cs, tarjáni lakásom (Budapesti krt.) kb. 60 ma-cs, tanácsi la­kásra, felújításra szoruló is lehetséges. „Sürgős — 1528" jeligéje a Sajtó­házba. Eladó 55 m^-cs 2 szo­bás egyéni központi fű­téses udvari lakás. Hu­nyadi tér 10. Tandari. Erd.: 13 óra után. Elcserélném egyszobás, fürdőszobás, magántulaj­donú lakásom, hasonló kisebb szövetkezetire, vagy eladnám. Szent György tér előnyben. — „Szivárvány-kitérő 1508" jeligére a Sajtóházba. Tisza-parti 50 m*-cs II. cm. lakás kp. + OTP­álvállalással eladó. Alsó Kikötő sor 8/E II. 9. Fél házamat elcserélném tanácsi lakásra, ráfizetés­sel. Tápé, Csertő u. 13. Erd.: 18 órától. Elcserélném belvárosi ta­nácsi ' nagyméretű másfél szobás, gazkomforlos la­kásom egyszobás + hal­los, vagy élkezőfülkés ta­nácsi belvárosi komfortos­ra. „Sima csere 1099" jeligére a Sajtóházba. Felsővárosi 2.5 szobás, 60 mJ alapterületű OTP-s öröklakásomat 2 db ki­sebb tanácsira cserélném. Érdeklődni: mindennap 7 óra után. Felsőváros 512/A Vili. cm. 21. Pécsi, 2 szobás, 50 ni»­es, szövetkezeti lakáso­mat hasonló, vagy 1+2 fél szobás szegedire, vagy Szeged környékire cscrél­.ném. „Nyár 119 746" jeligére a Hirdetőbe. x Pécsi kétszobás összkom­fortos 1. emeleti tanácsi lakásomat szegedi hasonló tanácsira cserélem. Tele­fon: Szeged 19-628. x Kiskunfélegyháza köz­pontjában levő 86 m-es thögínfiS^' jeflegű komfor­tos* tatuícSi bérlakásom clcscrélnéni 'kisebb szege-, di tanácsi földszintire szeptemberi költözéssel. „Minden megoldás érde­kel 1713" jeligérc a Sajtóházba. Belvárosi, 1+2 fél szo­bás. házfelügyelői lakást föbérlctirc cserélném. — „Mielőbb 119 748" jel­igére a Hirdetőbe. X 2 szobás, erkélyes, össz­komfortos, tanácsi laká­som elcserélném 1 szoba, összkomfortos, vagy gar­zon tanácsira. Érdeklőd­ni: szombaton, vasárnap de. 8—10 óráig. Cím: Szeged, Olajbányász tér 1. VIII. 18. (Liftben a 10-es gombot kell meg­nyomni.) INGATLAN Eladó 1970-ben épült, 3 szobás magánház, nagy kerttel, Pclőfltclcp, Má­jus 1. u. 87. Sziksóshoz közel levő tanyát beszá­mítok. Érdeklődni; az esti órákban. Belvárosban, a Vadász utcában 2—5 szobás — orvosi rendelővel is ellá­tott — lakások, valamint üzlethelyiség raktárral igényesek számára leköt­hetők. Érd.; 1. sz. t)MK, Vár u. 2. I. 7. Tel.: 11-281. Azonnal beköltözhető, ál­lattartásra alkalmas ta­nya eladó, egy hold föld­del a tsz központi major mellett. Erd.: özv. Balla Módos Józsefné, Rúzsa 676. Szekeres u. 29/B sz. alatt házas ingatlan eladó. — „június 997" jeligére a Sajtóházba. Garázs a Petőfi S. sgt. 51. szám alatt eladó. Ér­deklődni; szegedi 3. sz. Ügyvédi Munkaközösség­ben lehet. Szőregen, Magyar U. 133. szám alatti kis telek, kész tervdokumentációval, építési engedéllyel eladó. Érdeklődni: Szerb u. 141. sz. alatt, illetve Szeged, Mikszáth K. u. 21. szám alatti szűcsműhclybcn. Kétszobás gázfűtéses ker­tes magánház 100—130 négyszögöl telekkel Sze­geden, a Róna u.-ban el­adó, megegyezés szerint. Érdeklődni: 18 óra ulán, a 13-658 telefonon. Sziksósi magántulajdonú üdülőtelek 10 éves gyü­mölcsfákkal, szőlővel, kúttal eladó. Kovács De­zső, Lomnici u. 43. VIII. 43. Eladó 245 n-öl baktói kert kis faház, pince, víz, villany és termő gyümölcsfákkal. Érd.: Felsőváros. 101. II. 9.. csto vagy Sállal u. 26. Eladó 5 szobás ház, ta­nácsi lakást beszámítok. Előszoba, fürdőszoba, társalgó, nappali, áron alul. Hernyós u. 22. Eladó 3 szobás, összkom­fortos magánház, áron alul, sürgősen. Szatymazi u. 9. Eladó 1 szobás házrész egyetemre néző ablakkal. Sztereó kazettás magnó, asztalrádió, férfikcrckpár. bukósisak, különböző szerszámok, marmonkan­nák. Érdeklődni: Parti­zán u. 34. 12—18 óráig. Süvegcsék. Kétszintes családi ház el­adó, két családnak is megoldható. Kisebb há­zat beszámítunk. Alsó­város területén. Vadkerti tér 7/B. Ház eladó, Szőrcg, Üjvi­lág u. 10. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy raktári állványok kaphatók SZEGED. MARX TÉR 1—3. és HÓDMEZŐVÁSÁRHELY', LENIN U. 47. alatti VAS-EDÉNY SZAKÜZLETÜNKBEN. O Najfjobb mennyiségre előjegyzést veszünk fel. ÖElTA Jil IHlliillL KERESKEDELMI VALLÓLAT Négyszobás padlástér-be­építéscs családi ház el­adó, mely 80%-ig kész, bolthoz, buszhoz 2 perc­re. Erd.: Tápé, Madarász u. 7., szombaton, vasár­nap. 4 szobás, kertes magán­ház 400 n-öl területtel, több melléképülettel el­adó. Algyő, Téglás u. 47. Kömpöc, Sarok dűlő 16. sz. tanya eladó. Víz, vil­lany van. Fizetési köny­nyítes. Bordányban felújított ta­nya, igényesnek eladó. (Víz. villany van.) Erd.: 21-535 telefonon. Újszegeden 471 ni»-cs építési telek eladó. Erd.: a 10-801-cs telefonon, 16—18 óráig. Szatymazon, kellemes he­lyen villa-nyaraló, nagy pincével, sok fával, te­niszpályával, 900 ma te­rülettel bekerítve, családi okok miatt sürgősen el­adó. Az épület kialakít­ható sörözőnek, vagy egyéb vendéglátó egység­nek. „jól jár 1220" jel­igére a Sajtóházba. 385 n-öl szőlős-gyümöl­csös kert, egyszobás hét­végi házzal eladó. Azon­nali átadás is lehetséges. Domaszék, Dália u. 24., szombaton, vasárnap. Magasföldszintcs, három­szobás, központi fűtéses magúnház, nagy telekkel eladó. Szeged, Hattyú u. 56. Eladó Szőrcg külterüle­tén, buszmcgxllótól 15 percnyi járásra, 1300 n­öl szántóterület, ami több részre felosztható. Telkenként 30 négyzetmé­ter építési engedéllyel. Irányár 130 Ft négyszög­öle. Személygépkocsit csereként elfogadok. — „Sürgős 1231" jeligére a Sajtóházba. Újszeged, Kézdi u. 5. sz. alatti 400 n-öl telek, há­romszobás, családi ház­zal eladó. Gáz bevezetve. Társasház építésérc is al­kalmas. Erd.: este, a 20-622-cs telefonon. Földeákon, Dózsa Gy. u. 2/A sz. alatti húz eladó. Kertes, 2.5 szobás, kom­fortos, garázsos magán­ház eladó az Acél utcá­ban, azonnal beköltözhe­tő. Erd.: 23-670-cs tele­fonon. 18 óra után. Háromszobás házam mel­léképülettel eladó, összes ingóságaimmal, viszontel­adónak is. Újszeged, Bér­kert u. 39/B. Azonnal beköltözhető szoba, konyha, kamrás házrész eladó. Petőfi S. sgt. 88. Erd.: mindennap 18 órától, Szabó. Eladó egy Bordányban levő tanya, a Halasi mű­út mellett, a köiskola kö­zelében. 3 szobás, villa­nyos. fóliázásra, jószág­tartásra előnyös. Erd.: Szatymaz, IV. kcr. 154., vagy Bordány, Bordány dűlő 17. Szombaton dél­után és vasárnap. Kistelek. Zrínyi u. 40*. sz. ház eladó. Erdckilöd­ni; a helyszínen. X Sándorfalva, Munkácsy u. 30. sz. ház sürgősen eladó. Érdeklődni: Tisza u. 7. X Csereptetös tanya eladó Ralústyán. 800 n-öl te­lekkel, melléképületekkel, kövcsúthoz 1 km-re. Ásott kút, villany van. Érdeklődni: Vclró Mi­húlycknál, Balástya, Ta­nya 556. Hévíz mellett, a Ncmcs­büki-hegyen zártkert üdü­lővel eladó. „Augusztusi átadás 119 757" jeligére a Hirdetőbe. Sándorfalva, Akácfa utca 49. sz. alatti kis magán­ház eladó. Érdeklődni: Sándorfalva, Csongrádi u. 64/A, Miklós István. EGYÉB Új! Debrecenben csíkos léggömbök sok színben. Kérjen mintacsomagot! — Mikccz, Debrecen, Tócós­kert 2. Idős néni vagy bácsi ré­szérő Szeged belvárosá­ban levő ingatlanáért, ahol melléképület is van, magas havi életjáradékot fizetnénk. „Különös meg­becsülés 1088" jeligérc a Sajtóházba. Mezőgazdasági vállalko­zás bővítéséhez tőkével közreműködő társat kere­sek. „jövedelmező — 1593" jeligérc a Sajtó­házba. Kezdő kőműves kisiparos mindennemű építőipari munkát vállal. „Azon­nali kezdés 1139" jeligé­re a Sajtóházba. Távolsági fuvarozást és építőanyag-szállítást vál­lalok, pótkocsis teher­autóval. Ruszin Pál te­herfuvarozó kisiparos, Szeged, Petőfi S. sgt. 46. H/1. öthónapos kislány mellé gycrmckszcrctő, megbíz­ható gondozónőt keresünk (8—14 óráig lakásomon), „leinformálható 119 674" jeligére a Hirdetőbe. Figyelem! Értesítem a T. lakosságot, hogy üz­leti tevékenységemet má­jus 20-tól áthelyeztem Somogyi Béla u. 20. szám alá. Továbbra is vásárolok antik stíl bú­torokat, porccián- cs vit­rinlárgyakat, regi pénz­érmeket, álló-, fali- és zsebórákat, porcelánfejű babákat és mindenfele régiséget. Nyitva: 7— 17.30 óráig, szombaton 8—12 óráig. Gyertyás Imre használtcikk-kcrcs­kedés. X Redőny-reluxa minden tí­pusú ablakra megrendel­hető. Nagy színválaszték. Két héten belüli határ­idővel. Közületeknek is. Szakái László kisiparos­nál. Telefon: 22-593. 17— 19 óráig. Szeged, Szűcs u. 12. 6721. X Virágkcrtészctcmbc szak­képzett férfi alkalmazot­tat keresek, főállásba. — „Belvárosban 1252" jel­igére a Sajtóházba. X Bőrdíszműves szakmun­kás elhelyezkedne kisipa­rosnál. lehet szíjgyártó­nál is. „Minden megoldás 1239" jeligérc a Sajtó­házba. Lakások, intézmények, üzemi konyhák, állattartó telepek, csapadék- és szcnnyvízlefolyóinak du­gulásait falbontás és áll­ványozás nélkül megszün­tetem. Vásárhely, Réz u. 14. X Szabad út - jobbra Az új forgalomszervezési előírások lehetővé teszik, hogy úgynevezett „szabadon futó", jobbra kanyarodó sávokat alakítsanak ki olyan kereszteződésekben is, ahol ez eddig tilos volt. Ezért csütörtökön reggeltől két szegedi, jelzőlámpával irányított útkereszteződés­nél az eddiginél rövidebb várakozásra kényszerülnek a járművezetők. A Komó­csin Zoltán téren, a Felső Tisza-part felől érkező jár­művek a József Attila su­gárútra, valamint a* Népkert sorról az Odesszai körútra, a Sportcsarnok felé jobbra kanyarodó járművek útját nem vezérli holnaputántól lámpa. Ezeket ugyanis le­szerelik, s a „Kijelölt gya­logosátkelőhely" jelentésű táblával intik a járműveze­tőket óvatosságra. A gyalo­gosoknak -és a keresztező úton haladóknak ugyanis elsőbbségük van a kanya­rodókkal szemben. Polgári védelmi vetélkedő A hét végén rendezték meg Szegeden azt a városi polgári védelmi vetélkedőt, amely selejtezői még tavaly októberben indultak a Csongrád Megyei Tanács Gyógyszertári Központ Szo­cialista brigádjainak kezde­ményezésére. A vetélkedősorozaton 34 vállalat, szövetkezet és in­tézmény 180 brigádja mér­te össze tudását ötfős csa­patokba szerveződve. A döntőn társadalompolitikai, helytörténeti és polgári vé­delmi szakismereti témák­ból vizsgáztak a résztvevők. Nemcsak elméleti felké­szültségüket bizonyíthatták, gyakorlati feladatokat is meg kellett oldaniuk. A Zsűri — amelyben ott talál­hattuk Molnár Miklós ezre­dest, a polgári védelem or­szágos parancsnokhelyette­sét is — elégedett volt a versenyzők felkészültségé­vel, tudásával. Mindvégig szoros küzdelem után a De­fag csapata nyerte meg a városi versenyt a Csongrád Megyei Tanács Gyógyszer­tári Központjának és az Ikarus szegedi gyárának csapata előtt. Külföldi utazáshoz Autóklub-szolgáltatások Felhő u. ll.Vsz. teljes közművel ellátóit ház el­adó. Társasház épilésérc is alkalmas. Érd.: este 8 óra körül, szombaton de. 9—16 óráig. Magánház eladó építős! lehetőséggel. Gáz van. Erd.; Szeged, Othalom u. 19/B. Eladó vagy yicserélhclű kétszobás. alápincézett családi ház, komfortos. Érd.: Gémes jánosné. Szeged. Lenin krt. 12. Kübekháza. Árpád u. 124. sz. ház eladó. Tanya eladó Szatymaz, III. ker. 114. sz. kövcs­út mellett, buszmegálló előtte. Villany van. Érd.: Szatymaz, Dózsa Gy. u. 64. A gZEGEDI TÖMEGSPORT EGYESÜLET 1985. június 17-től, 10 napos turnusokban nyári sportnapközit szervez, általános, úszásoktatás, teniszoktatás, kondi­úszás és asztalitenisz-oktatással. Jelentkezés: a 13-33l/l2-es telefonon, vagy személyesen a sportszervezőnél, a Sportcsarnokban. Az autóklub többféle szol­gáltatással és kedvezmény­nyel könnyíti meg tagjai külföldi utazását. Az Autó­val-motorral külföldre című tájékoztató füzetből — mely beszerezhető a szege­di klubszékházban is — tudakozódhatnak az érdek­lődők a szálláslehetőségek­ről, a benzinárakról, az ajánlott útvonalakról.' Ha a turista hitellevelet vált, az nem csupán a mű­szaki hiba elhárításához nyújt anyagi fedezetet, ha­nem — javíthatatlan hiba esetén — a klubtagoknak a jármű hazaszállítását is garantálja — a magyar ha­tárig díjtalanul. Szorult helyzetben az utas a hitellevél megfelelő szelvényének felmutatásá­val repülőjegyet is válthat,,, illetve kérheti, hogy meghi­básodott gépkocsijának kül­földön nem kapható alkat­részét a legközelebbi Ma­lév-járattal küldjék utána. Álgyőn, Lőrincz u. 19. sz. alatt 942 m2-cs be­építhető telek eladó. Víz. villany, gáz van. Érdek­lődni: Kastélykert u. 53. Kettő családnak is meg­felelő összkomfortos, jó karban levő családi ház berendezve, vagy anélkül is eladó. Érd.: Osz u. 46. 16 órától, szombaton, vasárnap egész nap. X 2 szobás, konyhás, ud­vari épület műhellyel el­adó Szegeden, a Zöld Sándor utcában. Érdek­lődni lehel: a 15-710-cs telefonon. Értesítem tisztelt megrendelőimet, hogy telephelyem megváltozott, Üj címem: IlAMAN KATÓ UTCA 5. SZAM. (Nagyállomás utcája) Telefon: 10-218. BULIK ISTVÁN ÜVEGES ÉS IiÉPKERETEZÖ Gyászközlemények A Bakony lábánál, Ács­teszer központjában 2 szintes, központi fűtéses családi házamat elcserél­nem. vagy eladnám sze­gedi, Szeged környéki családi házra. Cini: Hóza Dezső, Acsteszér, Kossuth u. 56. x jst Nyári melegben kellemes kelmében! — Szövött cs hurkolt RUHAANYAGOK, — Felnőtt cs gyermek KÉSZRUIIAK, PÓLÓK cs SZANDÁLOK # széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat az emeleti ruházati osztályainkan SZEGED NAGYÁRUHÁZ V 2 ÉV GARANCIÁVAL. Minden anyag hozzáadásával (cső, szűrő, kézi pumpa, motorcsatlakozás). 5/4 psőből 10 méterig 3500 Ft, a továbbiakban 50 Ft métere. 6/4 csőből 10 méterig 4000 Ft, a továbbiakban 80 Ft métere. VANYOREK LÁSZLÓ, SZEGED, LOMNICI UTCA 23. 1/5. 6723. Személyesen hétfőn és szerdán 18—20 óráig. T.: 56-475 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, PÖCSAJ GYULÁNÉ Maróti Mária Dorozsma, Kék u. 12. sz. alatAi lakos, 44 éves korában elhunyt. Temetése június G-án 12.20 óra­kor lesz a dorozsmai tömető ra­vatalozójából. Gyászoló gyerme­kei. Annuska és Sanyilka. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerc-telt férj, édesapa, nagyapa, dédapa, testvér és ke­resztapa , MARTA ISTVÁN Zsombó, Márték dülö 30. szám alatti lakos. 78 éves korában el­hunyt. Temetése június G-án de. II órakor lesz a zsombói teme­tőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagy­majma, PIROSKA SÁNDORNÉ Fehér Julianna Szeged, Dorozsmai út 126. szám alatti lakos, 82 éves korában el­hunyt. Temetése június 7-én 14 órakor lesz a kiskundorozsmai tometöben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, anyós és ro­kon, DÉKANY JÓZSEFNÉ életének G0. évében elhunyt. Te­metése június 7-én 15 órakor lesz az Alsóvárosi temető kápol­nájából. A gyászoló család. Tudatjuk, hogy FARAGÓ JANOS hamvasztás utáni búcsúztatása június 6-án 13 órakor lesz a Bel­városi tömető ravatalozójából. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy TARNAI TITUSZ hamvasztás utáni búcsúztatása Június 7-én 13 órakor lesz a Du­gonics temető ravatalozójából. A gyászoló család. Tudatjuk mindazokkal, akiik is­merték és szerették, hogy ANTOS KÁLMÁN orgonaművész és zeneszerző 83 éves korában május 16-án New Yonkban meghalt. Emlékét sze­retettel őrizzük. Hozzátartozói. Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy drága férjem és édesapa, KOVÁCS ANDRÁS Június 4-én váratlanul elhunyt. Temetése június 6-án 13 órakor lesz az Alsóvárosi temető kápol­nájából. A gyászoló család, íiattyastclep, vaskapu u. 38. Móly fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesanyánk, nagymama, testvér, özv. DR. BATTANCS LAJOSNÉ Hencl Klára június 1-én 74 eves korában el­hunyt. Temetése június G-án 14 orakor lesz a Belvárost temető ravatalozójából.' A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, ID. NATYI ATTILA 68 éves korában, nagy szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása június 10-én 11 óra­kor lesz a Belvárosi temető ra­vatalozójából. Szerető hozzátar­tozói. Fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa, BERNINGER JANOS rövid szenvodés után 72 éves ko­rában elhunyt. Temetése június 6-án 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából. A gyá­szoló család. Köszönetet mondunk a roko­noiknak, Ismerősöknek, a ház la­kóinak, a Volán és Hungária Vállalatnak, akik felejthetetlen halottunk, BÁRSONY ISTVÁN temetésén megjelentek, virága­ikkal mély fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Külön köszönet a körzeti orvosnak és assziszten­sének, valamint az ügyeletes or­vosoknak áldozatkész munkáju­kért. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, barátok­nak. ismerősöknek, munkatár­saknak, szomszédoknak és mind­azoknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, MECSEKI JÓZSEFNÉ búcsúztatásán megjelentek, rész­vétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, barátok­nak, Ismerősöknek, szomszédok­nak, munkatársaknak, akik fe­lejthetetlen halottunk, VÖRÖS JÖZSEFNÉ Mucsi Julianna búcsúztatásán megjelentek:, rész­vétükkel és virágaikkal mély fájdalmunkat enyhíteni, igyekez­tek. A gyászoló család.

Next

/
Oldalképek
Tartalom