Délmagyarország, 1984. november (74. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-06 / 261. szám

8 ReíTcI, 1984. november 6. 7 A i) A s v i; i is i Ax DtHvenal Bépiánníí­kózvetüő iroda az elsők kőzött alakult az ország­ban! Segítünk önnek vé­telbe«. eladásban és cse­rében. Országos kapcso­latokkal dolgozunk! Ma­kő. Vörös csillag utca 6. 6+00 Telefon: 65/11-099. CB 22 527. USB 36. X Hasznait bútort veszek. Makó. Vörös csillag u. 65 . 6900 Tel.: 12-970. Bontásból eladó! Nagy­ét kis méretű tégla, hasz­nált re fürészelt horog­fák 3—6 m-ig. Födém gerendák 5—6 m-ig. tető­léc, parketta, altó. ab­lak, fürdőszoba-berende­zés. armatúra égőtestek, pozdoria táblák. fűré szelt és zsaludeszkák. — Az anyagot házhoz szál­lítjuk. Szeged, Oroszlán u. Deák Ferenc u. sa­rok. (Záloghíz mel­lett.) X Dácia 3 éve.-. HAT 500­as személygépkocsik és díszmadár (egzóták) ka­litok eladók. Lugaa u. 5/B. fszt. 1. X Bontásból jó minőségű nagyméretű tégla. 5000 db feletti vásárlás esetén 20<VOÍ árkedvezményt adunk. Mindenféle épü­letanyag. ajtók, ablakok, különböző méretben. I gerendák 4—5 m hoez­szúságban. üveges elő­szobafal. szarufák, tető­léc olcsón eladók. Sze­ged. Zárda u. 19. Érd 8—16 óráig. X Nagyfejű sárga ós fehér krizantém anyatő kisebb és nagyobb mennyiség­ben eladó. 2,50 Ft/fő. Érd.: Kasza Pál. Ke­reszttöltés u. 16/B. I. 5. tlclsőváros 231. épü­let.) B 29-es tégla. 61. 1800 db eladó. Érd.: eatén­ként telefon: 13-510. Két darab AMR—2 ke­rékcentirozó gén eladó Ülléa. Felszabadulás u 83. Renault 4-hez alkatrészt keresek bontásból. Far­kas a. 7t. Csaláék .Origó" Gépjárműtől vetítő tooda a Belváros­Tani Ajánlataink kifiig rrsztvM Tötök a 9/1» Tel.ti 23-113. Ne feledje: . Orlgn." 1500-as Lada utánfutó val eladó Kormányos u. 24. • kolgypalio. szama. s.Jós J 50 mm es eladó. Szaty maz. Kossuth a. 4. Eladó Barkas teherautó. 4 éves. ÜIM*. Hámáa K. u 22. X 54-as méretű nól irha bunda ójsrcrű állapotban riadó. Balástya. Felszaba­dulás a. 32. T 4 K 10-es kerti trak­tor pótkocsival eladó. — fülé*. Székely a. 7. X Házat és melléképületet veszek bontásra. „Rövid határidő 19 "62" Jeligé­re a Sajtóházba. X Bontásból épületanya­gok olcsón éladók. — Nagyméretű és kis mé­retű tégla, faanyag. Csu­ka a. 24. 8—15 óráig. X l.ada Comb! eladó, csere érdekel. Érdeklődni: du. 3 óra atán. Szeged, Gá­bor A. a. 1/B. 3 hetes magyartarka bi­kaborjú. n db rövid OTTÓ választási malac, ebből 6 tiszta fehér. 8 éves műszaki nélküli üzemképes 150-os MZ, 158/44-es csipke meny asszonyi ruha. hozzáillő fátyollal eladó. Farkas László. Balástya. Gajgo­nya 274. 3000 db új bófogós. va­lamint 1500 db bontott kétfalcos cserép eladó. Érd.: Csöndes u. 12. x 80 literes Hajdú villany­bojler eladó. Érdeklőd­ni: Kiskundorozsma, Al­pári Gy. u. 49. 176—178 cm magas, so­vány testalkatú férfira lr­hakabát, vadonatúj állm pótban eladó. Érdeklődi ni: Faragó a. 5. Diósze­gi 38-as. szürke, kapucnis, hosszú, elegáns női irha­bunda kifogástalan úlla­polban, valamint 160 cm magas, tett alkatra per­zsatáb bunda eladó. Ér­deklődni: Gyöngyvirág u. lé/A. ni. 8. 17—20 óra között. 01 állapotban levő Rita sarok-ülőgarnitűra igé­nyesnek eladó. Telefon: 12-454. Páncéltőkés. kereszthú­ros. rövid bécsi zongora eladó. Szeged, Ács u. 4/A. V. 13. Eladó 3 kW-os hőtáro­lós víllanykályha és ro­mán étkezőgarnitúra, tá­lalórésze vadonatúj és fából van, Érdeklődni: Béketelep, Kassák u. 15. sz. alatt, 18 éra után. Purakné. 44 db sárga, új rtF' profilüveg, 150 x 25 cm­es. 10-es villanyradiátor eladó. Szeged. Vak Boty­tván u. 23. sz. alatt. UM-es felújítóit Trabant 601-es eladó. Szeged, Olajos a. 2/B. 1. 3. Ér­deklődni: 17 órától. Barna osztrák cserép, be­tonkefni, termoton tégla, hungarocell betét eladó. Tárogató «. 13/B. Tel.: 17-841. 412-es Moszkvics bontás­ra eladó. Érdeklődni: mindennap Í6 óra után. Bécsi krt. 2—4. fszt. 1. sz. alatt. Basa Ferenc. Poíytnoog hatoktávos 14 programos szintetizátor. PS 30 Yamaha orgona. 106 W-oa hangfal, erő­sít«. ES 120 B-os Royál harmonika eladó. Csere is érdekel. Érdeklődni: Újvidéki a. 29. Egész nap. 200 literes, garanciás létvtdlő >etadói Érdek lődni: 16 órs után. Tar ján. Olajos a. l/H. II. em. Bencéné. ;\LBf:Rl. ET Villamos Inentén szoba­konyhás. gázfűtéses, füg­getlenített lakrészt bé­relnénk. Üresen is. „Nyugdíjasok 17 440" jeligére a Sajtóházba. X Nyugdíjasok vagyunk, garzont vagy másfél szo­bás. gázfűtéses, lakó nélküli lakást bérelnénk. „Belváros előnyben —• 17 441" jeligére a Sajtó­házba. X Rigó utcában 2 és fél szobás + étkezős lakás garázzsal eladó, ez évi átadással, kp. + 40 000 OTP. Tel.: 19-400. 2 4 1 -i hallos, erkély -f loggiás OTP-s lakás 500 ezer kp. + OTP-átvál­lalással eladó, vagy 1,5 szobásra cserélhető. — „Értékkülönbözet kp. — 17 316" jeligére a Sajtó­házba. I.* emcleli. másfél szo­bás. loggiás 47 m-es OTP-s lakás eladó kp. + 135 ezer OTP-áiválla lássaL Szeged. Rókus, 513/A. 1/2. Érdeklődni: mindennap 17 óra után. Szombaton, vasárnap egész nap. 2 + 2-es 68 ma-es X. eme­leti 2 lépcsőházas szövet­kezeti lakás eladó. Kp. 4- 118 000 Ft OTP-átvál lalással. Mindenféle szol­gáltatás a közelben. Ér­deklődni; vasárnap 10— 11 óráig és 3—5 óráig. Budapesti krt. 30. A. lh. X. 50. (503-as épület.) Klstisza u. b. sz. ház, 5 szobás, 102 m2-es kom­fortos. tyertes lakással el­adó. Érdeklődni: 4. sz. ÜMK. Széchenyi tér 8. I. em. l-es iroda, 12-845 telefonon. Felsővárosi kétszobás, erkélyes, összkomfortos tanácsi lakásomat felső­városi 2 + 2-es vagy bel­városi 3 szobás tanácsi lakásra cserélném. — ..Megegyezünk 17 445" jeligére a Sajtóházba. 2,5 szobás, 64 m^-es első emeleti öröklakásomat 450 000 Ft kp. + OTP­vel eladnám. Cím: Észa­ki városrész. Cső u. 8/A. 1/1. 17 óra után. vagy telefon 14-992, 7— 14.30 óráig. Elcserélném .Kiskunhalas, Kuruc v. tere 41., I. em. 4. sz. alatti, távfűtéses, 62 mi-es, kétszobás, összkomfortos, tanáosi bérlakásomat szegedi, belvárosi, másfél szobás hasonlóra. Érdeklődni: a fenti címen. X Kétszobás, összkomfortos, erkélyes lakásunkat el­cseréljük két kisebbre, vagy alacsonyabb kom­fortfokozatúra. Megfele­lő ^jánlat esetén ráfize­tünk. Szeged, Csorba u. 7/A. IV. 14. X Rókuson 2 szobás lakás garázzsal 500 ezer Ft + Ol'P, az Északi város­részben 1,5 szobás lakás 400 ezer Ft + OTP el­adó. Érdeklődni: Rókus. Garam u. 5/A., délután 18—20 óráig. Szekeres, x Egyszobás, étkezős épüjő társasházrész eladó. 150— 220 ezer Ft készpénzt OTP-től függően. „Sür­47 mí-es 1.5 szobás öröklakás OTP-vel el­adó. Érdeklődni: Bffiari u 25/B. IV. II. 17— 19 óráig. 200 000 Ft készpénzzel lakásmegoldást keresek. ..Minden megoldás érde­kel 384 121" jeligére a Hirdetőbe. Eladó 1,5 szobás szövet­kezeti lakás 350 ezer Ft kp + 128 ezer Ft OTP. Érd.: naponta reggel 8­tól 19 óráig. Bécsi krt. 8—16. D/C. IV/15. Szétköltözők! Kettő két­szobás gázfűtésű magán­házat cserélnénk, egy három-négy szobás ha­sonló magánházra- Szeged területén. ..Sürgős — 19 5 39" jeligére a Sajtó­házba. kétszobás, gázfűtéses ma­gánház eladó. „Sürgős 19 940" jeligére a Sajtó­házba. Zákányszék, Ifjúság tüT­cában telek eladó, min­den szükséges építő­anyaggal. Érd. lehet: Zákányszék, József A. u. 63. Szeged környéki tanyára cserélem szegedi egyszo­bás komfortos tanácsi lakásom. „Gázfűtés — 19 912" jeligére a Sajtó­házba. Tanya eladó Mórahalom, II. ker. 132. Víz, vil­lany, ipari áram van. Főúthoz 1 kilométer. Bo­gárzói iskola mellett. — Érd.: Mihálytelek. Kop­pány köz 4. Szombaton, vasárnap. Szekeres Im­re. Angol rendszerű, eltolt szintes, 5 szobás, garázs, pince, társasházrész, igé­nyesnek újszegeden el­adó. 220 m"-es. ..Köz­műves 19 897" jeligére a Sajtóházba Klárafalva, Petőfi 41. 150. szám alatt felújított régi ház eladó. Szatymazon, az Arany János u. 2. sz. alatt por­ta eiadó, vagy lakható tanyára cserélhető. Érd.: 3. sz. ügyvédi munka­közösségben, vagy Sze­ged, Tápéi rét 58. Gé­mes Ferenc. X Móra ha lmon gazdálko­dásra is alkalmas tanya 1210 n-öl telekkel eladó. Érdeklődni: Jámbor Mik­lós, Mórahalom, Felsza­badulás át 2. 17 óra után. Kétszobás. összkomfor­tos, gázfűtéses magánház sürgősen eladó, bolthoz, buszmegállóhoz 50 m-re. Kiskundorozsma, Jász u. 1. Érd.: hétköznap 18— 20 óráig, szombaton, va­sárnap egész nap. X Belvárosban, csendes he­lyen 7 lakásos társas­házban 43—57 és 84 m*­es lakások étkezővel + garázsokkal, kedvező te­lekárral eladók. Kivite­lezés megoldott. Érd.: 3. sz. Ügyvédi Munkakö­zösség. Tel.: 12-063/2. x 415 n-öles kert a borda nyi útnál eladó, Szeged­hez 15 km-re. Vfc, vil­lany van. „Nincs sár — 19 960" jeligére a Sajtó­házba. Üjszentlván, Újvilág «. 1.' sz. alatti ház eladó. X Sándorfalván. Csibafa dűlőben 578 n-öl szőlő, gyümölcsös eladó. Érd. Sándorfalva, Csongrádi sgi 28. X 454 n-öl telken levő gáz­fűiéses, 2 szobás, össz­komfortos ház eladó. — Hattyastelep, óbébai sor 17 Érdeklődni: 16 óra után. x Térváron 1 kh föld ei­adó. Érdeklődni: Sze­ged. Hársfa u. 5/B. x Domaszéken, zöldfás templom mellett tanya eladó. Jószágtartásra ki­válóan alkalmas. Érdek­lődni lehet: a helyszínen egész nap. Mojzes István, Domaszék 981. Sürgősen elcserélnénk a Budapesti körúton levő 2 és fél szobás 8. eme­leti szövetkezeti lakásun­kat (75 000 Pt OTP) és domaszéki 200 n-öl zárt kert, gyümölcosel tele­pítve, 2 szoba, terasz, pince, fúrott kút. Leg­alább 2 szobás, fűtéses, kertes házra, töltésen be­lül. Hasonló értékben. „Megegyezünk 384 122" jeligére a Hirdetőbe. Kétszobás, központi fű­téses magánház garázzsal, színnel, műhellyel, 3 da­rab fóliaházzal eladó. 1.5 szobás tanácsi lakást kérek. Gyálaiét, Zágon u. 3/B. Érdeklődni, dél­után 3 órától. Csengéiét állomásnál 540 n-öl hétvégi telek, egyben vagy megosztva is eladó. Érdeklődni: Kistelek, Kossuth u. 58. Száraz. ló karban levő ház, gaz­dasági épülettel és vil­lannyal ellátva eladó, egy hold területtel. Ba­lástya, Tanya 474. Tö­rök Mátyás. Emeleti- fél házrész el­adó. Érdeklődni: Zákány u. 49. 16 órától. Balatonleilén, partközei­ben, Rákóczi u. 72. sz. ikernyaraló fele (kétszer kétszobás) eladó. Egy­millió kétszázezerért. — Cím: Pécs, Gizella a. 3. Szabadidő-partner, élet­tár»-, házasságközvetítés, Kérje ingyenes tájékoz­latónkat; Kapcsolat, Szombathely. Pf. 283. 9700. X «dós nő 50—60 év kö­zötti magányos nővel megosztaná otthonét díj­talanul. Szoba, konyha, spájz. „Dfjtalamrl — 384 235" jeligére a Hir­detőbe. Pénzt és időt takarít meg. ha utánfutót köl­csönöz : Rózsa Ferenc sugárút 22. Fiatal házaspár eltartási szerződést kötne idős né­nivel vagy bácsival. — „Megbecsülés 19 876" jeligére a Sajtóházba, x Fekvőbetegek gyógytorná­ját és masszázsát válla­lom. „Intézetben is — 17 798" jeligére a Sajtó­házba. Felsőfokú végzettségű, gépírni tudó, ügyintézés­ben jártas, nyelvismeret­tel rendelkező fiatal nő állást keres. Minden le­hetőség érdekel. „Mun­kaalkalom 19 958" jel­igére a Sajtóházba. Elveszíteltem fekete autóstáskámat, aki a benne levő címre hiány­talanul visszahozza, ju­talomban részesül. A pénzt megtarthatja. Gépésztechnikus szer­számszerkesztést, vagy bármilyen szakmába vá­gó munkát vállal, 21 éves gyakorlattal. „Sza­bad időben 19 959" jel­igére a Sajtóházba. 220 n-öl első osztályú bekerített kert 2 kúttal kiadó, fele részben fó­liázni rs lehet. Északi városrészhez 1 km. kö­vesúthoz 400 méterre. Érdeklődni: de. 10 óráig. Szépe Latoménál, Vedres u. 3/B. fszt. 2. Nagy mennyiségű állat tartásához társat keresek Szegeden, vagy környé­kén. Választ „Tavasztól 3016" jeligére az Idegen­forgalmi Hivatal csong­rádi kirendeltségébe. Alváz-, üregvédelera még a tél beállta előtt. Leg­korszerűbb eljárással, kedvez^ garanciával. — Papp Árpád, Berlini krt. 4. X Gom b behúzást, hímzést, előrajzolást, megnyúlt kardigánok átszabását, alakítását vállalom. Ud­vary Margit kézimunka­üzlete, Kígyó u. 8. X Művészeti fesztivál Plánum '84 címmel no­vember 9. és 14. között mű­vészeti fesztivált rendeznek az Almássy téri szabadidő­központban. A programon ha­zai' és külföldi zenei együt­tesek, képzőművészek és filmesek mutatkoznak be. Hétfőn sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők az előkészületekről. Többek kö­zött elmondták, hogy a ren­dezvénysorozat már a sza­badidő-központ új törekvé­seinek egyik eseménye. A tervek szerint a jövőben a kortárs művészetek bázisát hozzák létre az Almássy té­ren, ahol elsősorban a fiatal alkotóknak biztosítanak he­lyet. A környékbeli házak­ban, a pincékben kézműves műhelyeket alakítanak ki, ahol az egyes művészeti ágak képviselői dolgoznak majd. Felépül egy kiállító­terem, s nyitnak egy boltot is, ahol a művek megvásá­rolhatók lesznek. GyászközleménYek Méíy fájdtaüomimaü trudatj uik, hogy felejthetetlen szerettünk, KOPASZ FERENC Szatymaz. XI. ker. 150. sétám alatti lakos, hosszét szenvedés utian elhunyt. Temetése novem­ber 8-én 14 órakor lesz a szaty­mazi temető ravatalozójából. Gyászoló lánya, veje, unokáL Mély fájdalommal tudatja*, hogy a szeretett edesapa, após, nagyapa, dédapa. BALOGH EMRE seregélyesi lakos, életének Sü. évében. november 4-én hosszú szenvedés után elih uityt. Teme­tése november. 8-án. de. 13 óra­kor lesz a dorozsmai temető ra­vatalozójából. A gyászoló csa­lád. Mély hogy Középiskolás diák mellé magyar szakos egyete­mistát keresek korrepetá­lásra. „Alkalmanként — 384 126" jeligére a Hir­detőbe. Gépírást, gyorsírást, el­sős, másodikos gyereke­két tanítok 18-840. Pa­csirta u. 3/B. Butikba bedolgoznék, szabás-varrás, esetleg kö­tött dolgok varrás» — ..Nem főállás 384 193" jeHgére a Hirdetőbe Szeged, Bérkert u. 78/B. sz. 400 p-öl kert bérbe kiadő. A Csongrád megyei Munkaügyi Szolgáltató Iroda (Szeged. Bajcsy-/,.*. «tea 4. H720. Pf.: 172. Tel.: 12-855/133) a munkáltatók megbízása alapján az alábbi munkalehető­ségeket hirdeti meg. A munkakörökről az iroda bővebb felvilágosítást nyúlt hétfőn 8—16.30-ig. szerdán 8—18 óráig és csütörtökön 8—12 óráig. Cleopatra vetőburgonya eladó. Nagymágocs. Arany I. n. 10. x Faragott bútort keresek i légvételre. Szeged, Pf. 644. X t | ABG—-3 F—V—PB t Iiusű gázégő és egy le­r.ezőpátma eladó. É.rd.: Kistelek, Vágóhíd u. 43. X 850-es FIAT. friss mű­szakival. tartalékaikat« izekkel eladó Érdeklód ni: Szeged. Vezér u. 6. 9—12 óráig. Eladó 3011 Zetor vizs­gával. Mórahalom. Szán­tó út 3. Keltő db jó állapotban levó olajkályha csövek­kél eladó. Szeged, Ná das u. I/B. 750.es Zastava felúiftotl állapotban, friss műsza­kival eladó. Érdeklődni: mindennap 18 óra után. Szeged. Csanádi u. 17. III em. 13. ' ladó Singer varrógép. ' N 140-es magnó al­kérésznek, régi típusú konyhaszekrény, asztal és székek nagyon olcsón. Londoni krt. 6. I. 2. Borsi. 630 db új hófogós esc rép eladó ísima). Baktó, S; élső sor 12„ du. 4 órá tóL riadó jugoszláv Candy ayártmányű, vámkezelt, újszerű automata mosó­gép. Érdeklódnl: hétköz­nap 17 órától. Telefon: 17 771. Nagy jenő u. 4. I. emelet 2 Kifogástalan állapotban levő összecsukható kút földi babakocsit kere­sek. „Autóban Is hasz­nálható legyen 384 115" jeligére á Hirdetőbe. Külön bejáratú albérlet, amely áll két szoba konyha, fürdőszoba he­lylségekből, kiadó. — „Gyermek nem akadálv 17 443" jeligére a Sajtó­házba. Kemes utcai kétszobás, összkomfortos lakást cse­rélek egyszobás komfor­tusra. „Tanácsit tanácsi­ra 17 382" Jeligére a Sajtóházba. X Csongrádi sgt.-i 1 + 2 szo­bás, erkélyes, nagykony­hás tanácsi lakást cse­rélnék, garzonra vagy kis másfél szobás tanácsi la­kásra. „Különbözetet ké­rek 20 326" jeligére a Sajtóházba. 390 000 kp. + 130 000 OTP-átvállalással két szobás, hallos öröklakás eladó. Érd.: 17 óra után. Bihari u. 18/A. V. 13. Eladó kedvező áron új­szegedi 2 szobás. OTP-s öröklakás. Érd. lehel: Közép fasor 7/E. IV. em. 12. ajtó Egy 2 szobás, hallos, V emeteti és egy m alfél szobás, I. emeleti szövet­kezeli lakást cserélnénk 4 szobás magánházra. — „ösz 19 941" jeligére a Sajtóházba. Pálfy utcában 2+2-es, 102 ms alapterületű, an­gol típusú lakás garázs­zsal eladó. Érd.: Széche­nyi tér 8 ,1. em. l-es iroda. 4. sz. ÜMK. Te­lefon: 12-843. Tcglahlokkos, ötvenöt négyzetméteres, szép kél­szobás. első emeleti te­raszos lakás társasház­ban beköltözhetően el­adó. Szeged. Tarján. Pl roska tér 1. 1. 2. C. lépcsőház. I 3 szobás + étkezős föld­szinti teraszos társasház­rész garázzsal sürgősen eladó, „üjszeged. új híd­főnél 17 450" jeligére a Sajtóházba. X Balástya, Gajgonya 179. számú lanya eladó. E5­üs úthoz közel. Kistelek határában. Érdeklődni: Kislelek. Ady E. u. 38. szám alatt. X 3 szobás, 2 szintes, ma­gánház jellegű társasház­rész kedvező áron eladó. Érd.: szombaton délelőtt, Szabadsajtó U. 2. Tele­fon: 17-919. Alacsony telekárral la­kások garázzsal, a fózsef A. sgt. 49. sz. alatt épí­tendő társasházban leköt­hetők. Érd.: 3. az. ÜMK. 12-063/7/2. rársasházépltésre 80— 100 m« alapterületű la­kásokhoz társakat kere­sünk. Kivitelező biztosí­tóit. Kezdés 1985. I. fél­év. „Cserzy Mihály u. — 17 414" jeligére a Saj­tóházba. Társaaházépítésre alkal­mas telek 970 n-öl. ut­cafront 20 m kis házzal eladó. Gyöngytyúk utca 10/B. 12/A. 250 mr-es jószágházzal tanya eladó. „Szegedtől 15 km 20 318" jeligére a Sajtóházba. Baktól kiskert t2 m» es alápincézett házzal el­adó. Érdeklődni: 18—20 óra között, a 14-878-as telefonszámon. Üjszeged legjobb helyén új kétszintes szuteréncs családi ház 180 négyszög­öl telken igényesnek el­adó. Két családnak is alkalmas. Földgáz beve­zetve. Üjszeged. Töltés utca 39/A. Tel.; 13-170. FELSOFOKÜ végzettségét ' í igénylő munkakörök: Hardware-mérnök I Postaigazgatóság. Szeged KÖZÉPFOKÜ végzettséget vagy SZAKKÉPZETTSÉGET igénylő munkakörök; Asztalos DELEP Kórház-Rendelőin tézet Posta Gépjármű S-MILítéM Üziem Acs-állványozó DELEP Bérelszámoló Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Bolti eladó Dél-Tisza menti Afész Csőszerelő Szegedé Konzervgyár Elektromű szerész Szegedi Konzervgyár Elszámoltató Cs. m.-i Vendéglátó Vállalat Esztergályos Hód gép sraegedi gyáregysége Szegedi Konzervgyár Fémfestő Hóeigép szegettl gyáregysége Gázkészülék-javító Építőipari S/X)vetkezet Gépjármüszerelő Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Gépjármű-ügyintéző Cs. m.-i Településtisztasági Szolgáltató Vállalat Géplakatott Szegedi Konzervgyár Gyors- és gépíró Cs. m.-i Településtisztasági Szolgáltató Vállalat Karosszérialakatos Posta Gépjármű Szállítást üzem Kazánfűtő (szenes) Szegedi Magas- és Mélyépítő­ipart Vállalat Kertész DÉLEP Központifütés-csó szerelő DELÉP Kőműves DÉLÉP Lakatos . MKM Szegedi Kábélgj'ár Oroszlányi Szénbányák Szegedi Tejüzem Marós Hódgép szegedi gyáregysége Minőségi ellenőr Hódgép szegedi gyáregysége önkiszolgáló bolti pénztáros Del-Tisza menti Aíesa Pénztáros KSZV Újszeget« Szövőgyára Raktáros Ga banaíorga lmJ es Malomipari Vállalat körzeti üzeme Szakács Alföldi Vendéglátó Vállalat Szerszámlakatos Ikarus szegedi gyára Tehergépjármű-vezető Cs. m.-i Telepüiéstasoataségl Szolgáltató Vállalat Villanyszerelő Kórház-Ren-deiőünténet Oroszlányi Szénbányáik Szegedi Konzervgyár Zetorvezető Gabonaforgalma és Malomipari Vállalat körzeti üzeme SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ munkakörök! Anyagmozgató Szegedi Textilművek Épület takarító DELÉP Kézilány Dél-Tisza menti Afész Konyhai munkás Alföldi Vendéglátó Vállalót ör Gabonaforgalml és Malomipari Vállalat körzeti üzeme Orloüzeml munkás Gabonaforgalmi és Malomóparl Vállalat körzeti üzeme Raktári munkás Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat körzeti üzeme KSZV Szegedi Kenderfonógyár Szállító bányacsiliés Oroszlányi Szénbányák Szállító csillés Oroszlányi Szénbányák: Szervizmunkáé Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Tanári tó Belkereskedelmi Szállítós! vállalat Gabona-forgalmi és Malomipari • Vállalat körzeti üzeme Takarftó-ételfelszolgálo DELEP Termékleszedő Szegedi Tejüzem Betanított munka DÉI.EP KSZV Szegedi Kenderfonógyár MKM Szegedi Kábelgyár Szegedi Tejüzem Segédmunka DF.LÉP Hódgép szegedi gyáregysége MKM szegedi Kábelgyár Szegedi Tejüzem fájdalommal tudatjuk, ÉRDÉI, YTNÉ Fülöp Mária ny. tanárnő hamvasztás utónd búcsúztatása november »-én 11.30 ónakor lesz a kiskun doroza­mai temető ravatalozójából. A gyászoló család. Fájdalomtól ösraetört szívvel tudatjuk a rokonokkal, ismerő­sökkel , a Marx téirt kereskedő kartársakkal. hogy a drága jó feleség, felejthetetlen édesanya és nagymama, FARKAS ANTALNÉ Rácz Piroska , november 3-án életéneik 38- évé­ben hirtelen elhunyt. Végső bú­csuztatóáa november 8-án H óra­kor lesz az Alsóvárosi temető kápolnájából. A gyászoló csa­lád. Tudatjuk. hogy FERENCFALVI HTTGÖNÉ hamvasztás utáni búcsúatatásáit november 62-én 13 órakor tart­juk a Befvärosi temető ravata­lozójában. A gyászoló család és eltartói. 5320 Tudatjuk, hogy JUNG FERENCNÍ Rollwagen Katalin hamvasztás utáni búcsúztatása november 9-én 13 órakor lesz a református termető ravatalozójá­ban. Kiss család. FWejthetetlem halotttmfc, TAKÁCS JÁNOS hamvasztás utáni búcsúztatása november 8-árt 15 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójá­ból. A gyászoló csalód. Szomorú szivved tudatom, hogy szeretett testvérem, MÉSZÁROS ERZSÉBET október 16-án váratlanul e4­hunyt. Hamvaszitás utáni bú­csúztatása november 9-én 15 óm­kor lesz a« Alsóvárosé temető kápotaiájáibóL Gyáflaoúo testvé­re. Köszönetet mondunk mÉnd­azokmaik a rokonoknak, ismerő söfcnek. szomszédoknak, akik felei thetetlen haJottunk. ÖZV. LASZLÖ JANOSNÉ hamvasztás utam búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel es vi­rágaikkal mély fájdaJmunkot enyhíteni igyekeztek. A gyászom család. Köszönetünket fejezz*!* ki mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk. DOBÖ ISTVÁN teimeitésán megjelentek és várá­gaikikal inély fájdalmunkat eny­hítené Igyekeztek. A gyászol.) csalod. Hátára aui» wÉ mondimík köszö­netet m ind azon rokonoknak, is­merősöknek. akik felejthetetlen halottunk. STIFT ÉR JANOSNÉ Tart Eszter temetésén reszwetüktai, Ttnáfi«­ikkial rtiély fájdalmunkat enyhí­tené igyekeztek. Külön köszöne­tet mondunk az irttenzévosztnly. vaiamtait a múveseáliomás orvo­sainak és ápolóinak, akik éleié megmentésén farad óztak A gyá­szoló csaltad. Köszönetet mondunk- iwn! ­azoknak a rokonoknak. bar/l­toknak. ismerősöknek, a KSZV Szegedi konfekciógyára veaetői­ne!k és dolgozóinak, a mumkas­őrséig vezetőinek és személyi ál­lományának, az Erdészeti Szak­középiskola ül. A osztálya ta­nárainak és tanalóinak és mind­azoknak akik feiejthetétien ha­lottunk. ZINA LAJOS temetésén megjeléntiek, lásKvé­tükkxsi és virágaikkal méiy fáj­dalmunkat enyhítem igyekez­tek. A gyászoló . csaóád. Köszöneté* mondunk azotan-aUt a roOoonoknaic báro­toknak. a ház-lakóinak és min d­aaoknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, PADAR JANÓS temetésén megjelentek, részvr ­tűkkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat en yhitena igyekez ­tek. A gyászoló család. Köszönetet mondtmk ndndBzrm rokonoknak. munkatársaiknak, ismerősöknek. jó barátotanak. akik felejtíiétetíén halott urát, NAGY FERENC temetésén meg jelen tek. részvé­tükkel és virágaikkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondok a Szeged városi Hendőrks pitén vse*< veze­tőinek és dolgozóinak és »mind­azoknak, akik felejthetetlen fér­jem, NÉMETH ISTVÁN temetésim megjelentek, és gyá­szombati osztoztok. Gyászoló 5e­M/fy ráírtak e uiuslt hogy a szeretett feleség, édes­anya, nagymama, testvér és ro­kon, HORVÁTH ANTALNÉ Farkas Irén életének 59. évében hossoas szen­vedés utón elhunyt. Búcsúztatá­sa hamvasztás után lesz. A gyá­szoló család, Szeged, Öbébad sor 15. Fájó aefwel tudatom, hogy szeretett feleségem, SZABÓ ANTALJÍÉ Fodor Rozália életének 80. évében, elhunyt. Bú­caíztatása hamvasztás utón íese. Gyászoló férje. Fájó szívvel tudatjtóc, hogy ÖZV. DOMONKOS PAI.NÉ hamvasztás utóm búcsúztatása november 9-én 12 órakor lesz. a Belvárosi temetőben. A gyászoló Hájas család. Köszönetet mondok a testié neknek, rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, akik fe­lejtheberten élettársaim, ID. HERCZEG S7.II.VESZTEK temetéoen megjelentek és gyá­szainkban osztoztak. Köszönet a körzeti orvosának, a nővérké­nek. az ügyeletes nővérkéknek, akik élete hosszabbításáért fá­radoztak. Megértő élettársa, özv. Kelemenné. Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, akik felejthetetlen ha­lottunk, GALI JÓZSEF hamvasztás utáni búcsúztatásán megjelentek, részvétükkel és vi­rágaikkal mély fajdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Szeretnénk köszönetet mom­rtani a Szeged városi Tanács, a Csongrád megyei Labdarúgó Szövetség, a HOT Hattyastelepi szervezete, aa Oj Elet Tez párt­szervezete. az Állami Biztosító, a Fővárosi Ora- és ÉHazeripari Vállalat, a Coptourint, az Orás Ékszerész Könnyűfém Szövetke­zet, a DÉLÉP. a Méhész Szövet­kezet. a gyálaréti óvoda dolgo­zóinak. Hattyastelep, Gyálarét, Ságváritelep lakosainak, külön segítőkész barátoknak, a ked­ves szomszédoknak, a vétóink együttérzö egésa rokonságnak, akik felejthetetlen halottunk, SZÁLKÁI JÁNOS Gyfflarét. TÁGON CL T. SE. alatti lakos elhunyta val kapcsolatosan réstzvétüket fejezték ki, viragti­ikjkail fajdahnunlfcat enyhíteni igyekeztek. KtHön mondunk kö­szönetet a körzeti doktornő ön­zetlen odaadásáért. Jólesett eny­nyl égyattérzéB. Köeaúniják. A gyászoló csatád, AZJ eSJrunyt DB. BODO ISTVÁN családja hálás köszönetét fejezi ki a rokonoknak, a basa-toknak, xnajnkatársaiknak. ismerősöknek, a hódmezővasárhely". Rákoc/.i Tsz párt- és gazdasagvezetőse­génefc. dolgozóinak, a Csongrád megyei és Szeged megyei városi Tanácsnak. a tsz-szóvetségnek, a tsz-eknek. tömegszervezetek­nek. mozgalmaknak a helyi szervezeteknek és mindazoknak, akik a temetésén részt vettek, a család mély gyászában osztoz­tak. Külön halával köszönjük meg a munkásőrségnek, a Csalá­di és Társadalmi Eseményeket Rendező Irodának a gyászszer­tartáson való közreműködést. Köszönjük a tápéi körzeti or­vosinak. az L sz.. Belgyógyászati Klinika orvosainak, s az ápolói­nak, • az élete megmentéséért való fáradozást. A gyászoló csa­lád. Tápé. /

Next

/
Oldalképek
Tartalom