Délmagyarország, 1984. november (74. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-03 / 259. szám

Szombat, 1984. november 3. 11 Eladó elsőrendű őszi fok­hagyma fogyasztásra és utántermesztésre. Ár: 15 | Ft kilója. Szeged. Bor­bás u. 20. 6725. TV-» 1500-as Lada eladó. Bihari u. 29/B. 111. em. 12. X Belváros legforgalmasabb helyén butik átadó. ,,)ól bejáratott 17 511" jeligé­re a Sajtóházba. X Barokk bútorok, asztal, komód, íróasztal, szék­kel eladók. Szűcs utca Vegyes használatú Bar­kas, 5 éves. eladó. Zá­dori János, Üllés, Rózsa d. 50. x /tnna-kútnái udvari ki­betonozott lemezgarázs .tadó. „Novembertől — 17 477" jeligére a Sajtó­házba. x Bontott cserépkályha k. clajkályhák eladók. Ér­eklődni: 16 óra után, iskundorozsma, kamil­i u. 28. M-s Skoda S—100-as üzemképes, 1985. júliu­sig érvényes műszakival •adó. Érd.: Fülöp Pál. Pusztaszer. Tanya 256. Üicsó krizantém-anyatö­vek a legjobb fajtákból. H Ft/tő november 3—10­e kaphatók. Műhely u. j állapotban levő TB frsz. Trabant Speciál el­adó. Érd.: 22-088 tele­fonon, Petőné. 16 óra után és hét végén; Pető Zoltán, Szeged, Űrhajós u. 3. IX. 54. Üj Trabant-motoros, négykerék-meghajtású, háztáji kocsi eladó. Hor­váth István, Balástya, Gajgonva 138., vagy te­lefonon Szeged, 15-351. Pánccllőkes zongora el­adó. Kiskundorozsma, Basahíd u. 27. sz. alatt. Érdeklődni: délután 4 óra után. Vizsgáztatott motoros háztáji kocsi új állapot­ban eladó. Tápé, Csatár u. 19. ALB fi R I. E F'. Rókuson lakó nélküli la­kásban egy szoba azonnal kiadó. ..ló közlekedés — 20 415'" jeligére a Sajtó­házba. 5 hclyliégbói álló udvari énülel bútorozatlanul al­bérletbe kiadó. Petőfi­telen. Csan u. 28. Belvárosban üres szobát albérletbe keresek. Nem dohányzó, józan életű, magányos dolgozó férfi vagyok. Ajánlatokat ..Portos fizető 19 072" jeligére a Sajtóházba ké­rek. Belvárosi kétszobás, össz­komfortos társasházrész, garázzsal eladó. Érd.: 17 óra után. Háló u. 11. A/11., vagy a fb-295-as telefonon. x Retek utcai 1 - 2-es azonnal beköltözhető, szövetkezeti lakás 9300 Ft/ma 85 000 OTP-vel eladó, esetleg fizetési kedvezménnyel. „Azon­nal 20 026" jeligére a Sajtóházba. X I. emeleti, másfél szo­bás. loggiás 47 ma-es OTP-s lakás eladó kp. + 135 ezer OTP-átválla lássál. Szeged. Rókus. 313/A. 1/2. Érdeklődni: mindennap 17 óra után. Szombaton, vasárnap ígész nap. x Elcserélném tarjánl 1.5 szobás, 36 ma-es össz­komfortos tanácsi laká­som.. belvárosi szoba­konyhás. spájzos, > gázfű­téses tanácsira. Széni István tér környéke előnyben. Érdeklődni: Szeged. Sóhordő u. 21'A. Id. kando'réknál, du. 2 órától. Szegrd. Alkony utcábar épülő társasházrész át­adó. 36 ma + 28 négy­zetméter tetőtér-beépíté ses. Érd.: naponta 17 óra után. 17-429 telefo non. x Másfél szobás, hallos, összkomfortos, egyedi fű­téses, Belváros központ iában levő OTP-örökla kas eladó. „November 20 004" jeligére a Saj lóházba. ' x Makó. Lenin tér 18—20. IV. em. 59. sz. alatti 3+1 szobás lakás kész­pénzért + OTP-átválla­lássál eladó. Lift van. Érdeklődni: a helyszí­nen. vagy 12-394-es tele­fonon. x Belvárosi 1.5 szobás, összkomfortos (tetőterasz. 3 hobbiszoba) OTP-lár saslfázban levő lakás el­adó. Csongrádi sgl. 2 B. IV. em. 13. Telefon: 16 735. x Eladó 2 szobás hallos szövetkezeti lakás kp. + OTP. Szeged, Gyík u. 22/B. fszt. 3. Érdek­lődni: 17 órától. x Üjszegedi, Tisza-parti 3 szobás, összkomfortos, téglablokkos, 67 m+es lakás készpénzért, főleg egészségügyi dolgozók számára kedvező feltéte­lekkel eladó. Alsó KI­kötő sor 7/C. 14. Tel.: 13198. x Budapesti 2 szobás, össz­komfortos termálfűtéses szövetkezeti lakásom el­cserélném szegcdi 1 szo­bás garzon, tanácsi la­kásért. Érd.: 17—21 óráig a 691-157 telefo­non. 1 - 2-es felsővárosi 53 mi alapterületű örök­Lakás eladó. 450 ezer kp. + 15 ejer OTP. ke reszttöltés u. 13. (333. 4n.) VI. 32. Telefon: •>2-428. Megtekinthető: 18 óra után. x Belvárosi, 2 szobás. 58 mi-es. társasházi lakás eladó a Petőfi Sándor sugárút elején. III. eme­leten. „Kp. + 160 ezer OTP 17 388" jeligére a Sajtóházba. Elcserélnem larjáni 50 mi-es szövetkezeti össz­komfortos. téglablokkos, gázkonvektoros lakásom belvárosi kisebbre. Sze­ged, Tarján 305/B. II. 6. 3 szobás. 2 szintes, ma­gánház jellegű társasház­rész kedvező áron etado. Érd.: szombaton délelőtt. Szabadsajté u. 2. Tele­fon: 17-919. X Társashá/cpiTésre 80— 100 mi alapterületű la­kásokhoz társakat kere­sünk. Kivitelező biztosí­tóit. Kezdés 1985. I. fél­év. „Cserzy Mihály u. — 17 414" jeligére a Saj­tóházba. X 180 n-öl kertes magán­ház eladó garázslehetű­séggel. 2 szoba, konyha, e aszóba, fíirdóazdba. kamra. melléképülettel azonnal elfoglalható. Ér­deklődni: Rohonczi u. 5 , szombaton, vasárnap 14—16 Óráig. Újszegeden, családi ház fele része, gázfűtéses, 3 + 2 szobás, tetőtér-be­építéses. pince + garázs, decemberi átadással el­adó. Érd.: Kiklndal u. 10 B. 17 érától, azom­baton. vasárnap. Cedúban gázfűtéses ma­gánház. garázzsal eladó. Érdeklődni: 17 óra után a 16-293-as telefonon, x Csongrádi sgt. végén. Hosszútöltés utcában 285 n öl öröktulajdonú üres kert eladó. „Sürgős — 19 928" jeligére a Sajtó­házba. 3 szobás + étkezős föld­szinti teraszos társasház­rész garázzsal sürgősen eladó, „újszeged, új híd­főnél 17 450" jeligére a Sajtóházba. X Pítölllcletv Vadas Már­ton u. 35. sz. alatti két­szobás magánház lakha­tó melléképülettel eladó. Gáz van. Kocsibejáró rincs. X S/irsóson üdülőtelket veszek, /.árt kert kizár­va. Hely- és ármegjelö­lést kérek. „Telek — 17 487" jeligére a Sajtó­házba. X Szóreg, Rózsatő 11. 1!. számú öreg ház nagy kerttel eladó. Érd.: Vas­pálya u. 6—10. X Forráskút, A tokháza d! 79. sz. alatti tanya el­adó. x Őrletnek is alkalmas he­lyen, összkomfortos ház­rész eladó. Francia tu 29 16—18 óráig. Tel.: 61-701. x Szlksós-lól üdülő erdő­ben eladó. Érd.: telefon: 22-625. x Újszeged legjobb helyén üj kétszintes szuterénes családi ház 180 négyszög­öl telken Igényesnek el­adó. Két családnak is alkalmas. Földgáz beve­zetve. Újszeged, Töltés utca 39/A. x FelsOvároson külön, köz­vetlen egymás mellett le­vő 2 db nagyméretű szo­bás, kopyhás, spájzos. tüzelöhelyiség házrész tulajdonunkat egyben, vagy külön eladnánk, vagy magánházra cserél­nénk. „Minden megoldás érdekel 17 467" jeligére a Sajtóházba. x Raktóban 280 n-öl 30 mt-lg beépíthető kiskert gyümölcsössel, szőlővel telepítve. kis faházzal. Norton-kúttal. részlegesen bekerítve betegség miatt eladó. Városhoz, köves­úthoz, buszhoz 6—8 perc. Leveleket: „Beteg­ség miatt 17 493" jeligé­re a Sajtóházba. x Garázs eladó a Bimbó utcában. Érd.: naponta 18 őrá után. a 23-903 telefonon. x Kisebb ház eladó, féi kerttel. Petófitelep, Szel­lő a. 17/8. x Alsóvároson másfél szo­bás, összkomfortos ház­rész .+ melléképület el­adó. Teljesen külön be­járat és udvar. Garázs megoldható. Érd.; hét­köznap 15 óra után, Szé­ged, Ttsza Lajos u. 38/8. X Garázs (ipari árammal) eladó a Bihari utcában. Érdeklődni: Kereszttöltés u. 31. X 55. (Felsővá­ros 336. ép.) x 2 szobás kertes kis ma­gánház Sándorfalva. Ko­lozsvári u. 7. sz. alatt eladó. Irányár: 220 000 Ft. Érd.: Sándorfalva. Kassai u. 53. Ház két családnak is el­adó. Szeged, Teréz u. 28/A. Kunfehértön üdülű el adó igényesnek. Érdek­lődni- Szeged, Fésű u. l/A. É. 11/7. Régi építésű ház eladó. Cím: Harmat u. 19. Ér­deklődni: ugyanott. Elcserélném az E5-ŐS út mellett levő tanyámat 1 vagy 1.5 szobás tanácsi lakásra, vagy eladom. Érd.: telefon: 23-751. úiszegeden. Kertész u. 77. sz. alatti 200 n-öl zárt gyümotcsöskert el­adó. Érd.: Szeged. Kát­vln tér 3—4. C. II. em. 4. Lovai. Tel.: 16-759. Domaszékcn nádtetős ta­nya eladó. .400 n-öl 17 500" jeligére a Sajtó­házba. Sziksós-tónál lidiilötel­kek, valamint otajkály­hák és olajoshordók el­adók. Üj Babettát vásá­rolnék, Tel.: 61-192. Padlástér-beépítéses kél családnak ls megfeleld családi ház eladó, 1,5 vagy 2 szobás lakást harmadik emeletig Ideszá­mítunk. Érd : Tápé, Madarász u. 7., szom­baton, vasárnap. . Domaszéken 300 négy­szögdl komplett kert/szet I szobás lakással kiadó, vagy eladó. 300 fm fűtő caő és egy 32 fm colos horganyzott csőből ké­szült fóliaház. Érd. le­het: Szeged, Lékai u. 5. Kettes kórházzal szemben. Ásotthalom, VII. kerület 1031. számú tanya eladó. Szegedtől 30, a község­101 2 km-re. betonúttói 500 m-re, a buszmegálló­tól 600 m-re. A telek er­dő mellett van, egy kh as. bekerítve. 500 n-öl szőlő, az udvaron dió­és eperfák. A jó állapotú, nádfedeles lakóépületben 3 szoba, konyha, villany, az udvarban gazdasági épületek és bővizű gé­meskút. Érdeklődni: Gál József. Ásotthalom. Ta­nácsköztársaság u. 56. Zsombó, Felszabadulás u. 77. sz. alatt, főúthoz 50 m-re 900 m+es ház­hely eladó. x Garázs kiadó! Zészlj) ut­cában, raktárnak ls al­kalmas. Érdeklődni: 19-702 telefonszámon. Vasesztergályos szakmun­kást felveszek állandó munkára. „Síirgős — 17 481" jeligére a Sajtó­házba. x levesszük válláról gond jal feléti Ha megbeteg­szik gyermeke és nincs, aki vigyázzon rá, ha hú zi betegápolót- pótma­mát korrepetitort, nyelv tanárt, zqne. ének, tánc­tanárt kert». Ha sev ­séget keres háztsrt ház körül) munkáiba ha -zállít, ha költözik ha megbízható Iparo--' keres. Ha elveszett kr.'­venc háziállata, ba ku­tyáját sétáltatni kéli, !"> albérletet keres, ba szo­bái. lakást akar kiadni. Ha úgy érzi, segíteni tu­dunk valamilyen gondjá­ban. keresse a Vikinget Teleki u. 9.. du. 2—6 óráig, 16-721 telefo­non. X Fiatalember „B" kategó­riás jogosítvánnyal állás' keres. -.Megbízható — 17 492" jeligére a Sajtó­házba. Takarítást vállalok h7tl 2 alkalommal. „Megbíz­haló 20 019" jeligére a Sajtóházba. Diáklány esti órákban és hétvégeken gyermek­felügyeletet vállalna, esetleg egyidejűleg némi házi munkát is. ..Lein­formálható. megbízható 19 973" jeligére a Sajtó­házba. Üzlethelyiség átadó a Retek utcában. Ipari áranj- gáz van. Érdek­lődni: lelefon: 51 380, 18 óra után. Kizárólag Szeged belterü­letéről állandó kisegítőt keresek lángossíitőbe. — „Délelőttre 384 231" Jeligére a Hirdetőbe. x A rószkei Kossuth Termelőszö­vetkezet felvesz szarvasmarha­gondozót és -fejőt. Lakás meg­oldható. Jelentkezni: a tsz fő­állattenyésztőjénél, a téesz köz­pontjában. A Fővárosi Szerelőipari Válla­lat szrgrdl munkahelyeire fel­vesz villanyszerelő és kőműves szakmunkásokat, a szakmákhoz betanított és segédmunkásokat, raktári kiadókat. Jelentkezni le­het: Lakatos Jenő főépítés-veze­tőnél. Clm: Szeged, Dózsa György u. 4-, tel.: (62) 14-181. X A Fővárosi Szerelőipari Válla­lat felvesz épületgépész gyártás­előkészítőket és épületgépész ter­vezőket. A vidékiek részére szükség esetén a vállalat szállás, rnl gondoskodik. A fiatal háza­sok részére külön szoba meg­oldható- a.későbbiekben a lakás­megoldást elősegítjük. Jelentkez­ni lehet: a következő címen: Budapest rX.V Koppány-u. 5—11'., vagy a Mfc-560-as telefon 46-os mellékén. X A Kőbányai Sörgyár pályáza­tot hirdet szentesi kirendeltségé­re kirendeltségvezető-helyettesi munkakör betöltésére. Pályázati feltétel: élelmiszeripari vagy ven­déglátőiparí főiskolai végzettség, büntetlen előélet. Munkaköri be­sorolás: termelés-forgalomirá­nyító 4/IV. Bérezés: megállapo­dás szerint. A pályázatot részle­tes önéletrajzzal a következő rímre kérjük beküldeni: Kőbá­nyai Sörgyár, Budapest, Pf.: 43. 1487. X. ker. Maglódi út 17. Mik­lós Akos osztályvezető. X A Tisza Füszért Szegedi Rak­tárháza az alábbi munkakörre pályázatot hirdet: áruforgalmi csoportvezető. Felvételi követel­mények: kereskedelmi és ven­déglátóiparl főiskola, vagy nem szakirányú főiskola és felsőfokú áruforgalmi tanfolyam és 5 év szakmai gyakorlat. Jelentkezni: írásban, önéletrajz, valamint elő­ző munkakörök megjelölésével. Cim: Tisza Füszért, Szeged, rak­• írházigazgató, Szeged. Pf.: 169. Felvételre keresünk boltvezetőt és hélyéttrst a Szént István té­ren november hónapban meg­nyitó kétszemélyes üzletünkbe. Jelentkezni: Szeged, Fonógyári út 8-- munkaügy. Árukísérőket, raktári segéd­munkásokat, gépírót és takarí­tót veszünk fel. Jelentkezni: Xmfora Üvért, Szeged, Fonógyá­ri út 8. Kazánfűtőt, szénhordót, laka­tost, betanított női és férfi, va­lamint segédmunkásokat keres felvételre . a KSZV CSZ Szegedi Konfekciógyára. Bérezés meg­egyezés szerint. Vidéki dolgo­zóinknak albérleti hozzájárulást biztosítunk. Jelentkezni lehet: szegedi Konfekciógyár munka­ügyi osztályán- Szeged, Dorozs­mai út 18. szám alatt. Az Ikarus szegedj gyára fel­vételre keres 5 tonnás targonca­vezetőt és gépjármü-villamossá­gi szerelőt. Jelentkezni lehet: Ikarus szegedi gyára munkaügyi sztályánál, Szeged, Fonógyári rtl 9. A Szeged Nagyáruház üzemel­tetési Társulása felvételre keres takarítónőt, takarító gépkeze­löt (lehet nyugdíjas is). Jelent­kezni lehet: Szeged, Jókai u. 1. 416. szoba. A MÁV Kiskunfélegyházi Vil­lamos vonalfőnöksége felvélelre keres szegedi villamos fenntartá­si műhelyébe hálózati karban­tartó munkára villanyszerelő szakmtmkásokat. segéd- és be­tanított munkásokat. Utazási kedvezmény családtagok részé­re is. Jelentkezni lehet: Szeged­Tisza pályaudvaron, a villamos műhelynél. Volán telephely mel­lett. A Vegyépszer Műszer-Automa­tika Főmérnöksége felvesz laka­tos, csőszerelő, hegesztő, vil­lanyszerelő, műszerész szak­munkásokat. segédmunkásokat. Magas kereseti lehetőséget, mun­kásszállót biztosítunk Jelent­kezni: Mendebaba Rádó üzemve­zetőnél. NKFV Ipartelep. Déli út, Vegvépszer-barakk iSzeged). Te­lefon: 62-«-07S. Munkaalkalmak A kórház-rendelőintézet felvé­telre keres mechanikai műsze­részi. Jelentkezni lehet: kórház­rendelőintézet, Kossuth L. sgt. 42., munkaügyi osztály. Szegedi Orvostudományi A szegedi Felszabadulás Tsz A Tejipari SzáUitási Szolgál­felvételre keres növényvédő tató és Készletező Vállalat sze­szakmunkást vagv betanított gedi kirendeltségéhez felveszünk Egyetem Gazdasági Igazgatósága munkást. Jrientkezúi: Algyői két műszakos beosztásba gya- felvetette keres kertész szak­úti növényháztelep. korlattal rendelkező autószerelő munkást. Jövedelem: 4200 Ft hó. A Tisza Füszért Szegedi Rak- szakmunkásokat, valamint ad- Jelentkezni lehet: a szolgáltatási tárháza kocsikísérőket felvesz, minisztratív munkakörbe köz- osztályon, Lenin krt. 107. Jelentkezés: Fonógyári út 8. gazdasági szakközépiskolái vég­Szállítás. zett seggel és legalább 5 éves A Rózsa Ferenc sugárúti Al- gyakorlattal talános Iskola alkalmaz főállás- Jelentkezni: személyesen a ki­bán egy férfi fűtő-karbantartót, rendeltségvezetönél. Jelentkezni lehet: 8-1« óráig, Egésraégügvi Gvermekott- Ft hó. Jelentkezni lehet: a szol­fúín»lit?r t?iHóSgbitelíiJena seaít "on gondozónőt," takarítónőt és itatási osztályon, Lenin krt. sé Retkeresün k, ^"Tgyintéz^s- ^nyhalányt felvesz. (G,ad.es J. 407. r*» nani npffvnriíi munkára. Vá- u* 18'* Közlemények A Szegedi Orvostudományi munkavállalókaT Egyetem Gazdasági igazgatósága munkavanaiokat. felvételre kpres könnyű fizikai munkára parkgondozó segéd­munkásokat. Jövedelem: 4000 A Szegedi Orvostudományi Az Üllés Nagyközségi Közös Egyetem karbantartási osztálya felvesz EV-mérésr vizsgával ren­delkező technikust, vagy szak­re, napi négyórai munkára. Vá laszt „Számítástechnika 2® 0-53" jeligére a Sajtóházba. Tanács 1984. november l-től fel­A hódmezővásárhelyi kórház vpsz felsőfokú iskolai végzet» felvételre keres takarítónőket, seggel rendelkező személyt a munkást és karbantartási mun mosodai betanított" munkásokat, gazdasági műszaki ellátó szerve- kában jártas vízvezeték-szerelőt, érettségizett gép- és gyorsírni Zet vezetőjének. Bérezés a szobafestőt és llftszerelo szak­tudó adminisztrátorokat. vala- 1993. (XII. 17.) ABMFI. rendel- munkást. Fizetés megegyezés mint két szakképzett diétásnö- kezes szerint. Jelentkezni lehet: szerint. Jelentkezni lehet: Szik­vért. Jelentkezni lehet: a korház a tanács elnökénél, vagv a vb ra u. 2. sz. alatt, a fömúvezetű­munkaügyi osztályán. X titkáránál személvesen. " Pénz- nél. A Hódgép Vállalat pályázatot ÜKyl vaRy műszaki végzettségűek hirdet közgazdasági osztályveze- előnyben, tő-helyettest munkakor betölté­A SZOTF központi kazánháza gyakorlattal rendelkező közpon­ban jártas géplakatos részére felvételt hirdet. Jelentkezni: Szeged. Lenin krt. 107., energe­FIGYELEM! Közulétekrve-le kiskereskedőknek Csongrád megye területén friss, barna Héjú lojást ajánlunk, terítéssel 1985. évre. Érdeklődni lehet: Tisza—Maros-szög Tsz, Szeged-Szőreg baromfitelepe. Tanya 2. Telefon: 22-466. 22-263 sére. Feltétel: közgazdasági egye- A makói 691. számil Ipari tifűtés-szerelö és karbantartás­iéin, vagv. számvitel) és pénz- Szakmunkásképző Intézet pálya- "" - - — iigvi főiskola és legalább 3 éves zatot hirdet az alább, munka gyakorlat. Jelentkezni lehet: a körökre, a közölt feltételek mel Hódgép személyzeti es munka- lett:' műszaki egyetemet, vagy tikaj osztály, ügyi osztályán, Hődmezővásár- főiskolát végzett (+ pedagógiai hely. Erzsébeti út 5—7. 6899. X végzettség) 8—19 éves gyakorlat­A Szegedi Szűcs és Szabóipari tál rendelkező mérnök részére, Szövetkezet azonnali belépéssel vezető beosztásba (6800 1490 Ft); — szűcs szakmában jártas — műszaki egyetemet vagy főisko­szabász. szflesgépes és rámázói lát végzett mérnök részére munkakörbe munkavállalókat (anyagismeret, vagy szakrajz ta­vesz fel. Valamint 1 dolgozót nítására) tanári beosztásba, leg­anvagniozgatói munkakörbe. Je- alább 10 éves gyakorlattal (5700 lentkczni: Szeged, Tolbuhin sgt. '00 F» pótlék, egyéb kereset 98. sz. alatt. X kb. 1000—1290 Ft): szakoktatói Városgondnokság 1985. évre beosztásba érettségizett mező­közterületi játszóterek es padok gazdaság; gépszerelő izakmun­karbantartási, javítási munkáira WAs részére. legalább 10 éves kivitelezőt keres. Érdeklődni le- szakmai gyakorlattal (4800 200 het: Szeged, József A. sgí. 39. Ft Pőtlék. egyéb kereset sno— II 4 x 1000 Ft). Pályázatokat az intézet " ,, _.„ , . ,. igazgatójánál személyesen lehet A Csomiép Vállalat azonnali bPnyüjtani a délelőtti érák­belépessoi alkalmaz egyetemi . ' végzettséggel statikus tervezőket, vagy statikus házaspárt. Hazas- A kórház-rendelőintézet felvé­pár részére lakást biztosítunk, tette keres szakképzett ápolónö­Jelenlkezni lehet: Csomiép sze- kel. konyhalányt. takarítónőt mélyzeti és oktatási osztály, Vá- (nyugdíjas takarítónők nyugdí­sárhely, Tanacsköztársaság ter jUk meghagyása mellett foglal­59. x koztathatók.) Jelentkezni lehet: Az Állami Fejlesztési Bank kórház-rendelőintézet munka­Szegerii Területi Igazgatósága ügyi osztálya. Kossuth L. sgt. 42. pályázatot hirdet pénzügyi revi- ___________________ zori munkakör betöltésére. Elő­feltétel: szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség és leg­alább .5 éves pénzügyi vagy számviteli területen eltöltött gyakorlat. Illetmény a 26 "1983. (XII. 17.) ABMH. SZ. rendelkezés főelőadói besorolás szerint. A felvételi kérelmet önéletrajz csa­tolásával Szeged. 6701. Pf. 73. címre kérjük postán beküldeni. A röszkej Kossuth Tsz azon­nali belépéssel felvesz gépjár­mű-ügyintézőt. Jelentkezni a ts+ központi irodájában az el­nökhelyettesnél, iiretvo a műsza­ki csoportvezetőnél. Röszke, Fel­szabadulás u. 64. Az Iskolai Napközlolthouos Központi Konyha, Szeged, Ju­hász Gyula u. 7. az alábbi mun­kakörök betöltésére keres férfi szakácsokat, férfi árukísérőket, élelmiszer-szállításra, valamint főzönóket a gedói konyhára, va­lamint gépkocsivezetőket IFA te­hergépkocsira. Jelentkezni lehet: a fenti címen 7—15 óráig. A Szegedi Bútoripari Szövet­kezet középiskolai végzettséggel anyagkönyvelöt keres. Kezdő munkaerő jelentkezését is elfo­gadjuk. Jelentkezni: a 6!-055-ös telefonszámon, vagy személyesen Szeged. Cserje sor 2. sz. alatt, a személyzeti vezetőnél lehet. A Szegedi Bútoripari Szövet­kezet csiszolás betanítására al­kalmas munkaerőt keres. Je-' lentkez.ni: a 64-260-as telefonszá­mon, vagy személyesen. Szeged, Vásár u. 1. sz. alatt, a telepveze­tőnél lehet. Urológiai magán gyakorlatomat november 1-tőL megkezdtem. Dr. OszAánezi József, Szeged, Közép fasor 2/C. Együtt pihen a család a 'Pentá­ban! November L és április 1. között, naponta és . személyen­ként 500 Ft-os áron, legalább 2 éjszakai tartózkodás esetén fél­panziós ellátás (reggeli + 1 fő­étkezés) és az alábbi ingyenes szolgáltatásokat kínáljuk: szállás a szülővel közös szobában lakó gyermeknek (14 éves korig), uszoda, szauna, szolárium, ga­rázshasználat, gyermekmegőrzés, uy.ások,ta)ásf egyszeri . belépő -a Horoszkóp éjszakai bárunkba, szifnes tv minden szobában, vl­déoproRramanal. Jelentkezés és információ: Buda Pemta Hotel, Budapest I., Krisztina krt. Ol­ts. Telefon: 250-060, vagy 666-097. X Az Amfora Vállalat árualap­bövitő kötvényt bocsát ki 30 millió Ft értékben. A kötvények lejárati ideje 7 év, kamata évi 11%. Törlesztés az 1988. évtő négy egyenlő részletben. Jegye­hetö: 1984.. október 31-től nover ­ber 15-ig az Amfora boltokba' valamint Budapesten, az MN' Rosenberg hp. u. 4. sz. alatti fő­pénztárnál, vidéken az MN! szerveinél. További felvilágosí­tás a 217-679-es telefonszámon A szegedi Kőröey József Köz­gazdasági és Kereskedelmi Szak­középiskola (volt Felsőkereske­delmi Fiúiskola, majd Közgazda­sági Technikum statisztikai! ta­gozat*) 1985 szeptemberében ün­nepli fennállásának 10». évfor­dulóját.- Az iskola vezetősége ké­ri az 1920—1960. kőzött végzett évfolyamok találkozóinak szer­vezőit, hogy a centenárium elő­készítése érdekében 1984. novem­ber 20-ig személyesen vagy le­vélben jelentkezzenek az alábbi címre: Szeged. Tanácsköztársa­ság útja 14. 6720. x A PRODUKTORG Szervezési Vállalat létesítendő szegedi irodájára — JÖ KERESETI LEHETŐSÉGGEL — pályázatot hirdet irodavezetői (szervezési célszolgálat vezetői) munkakör betöltésére. Ugyanakkor önálló munkakörbe (szervezői) felvételre keresünk felsőfokú műszaki, vagy közgazdasági szakirányú szakképzettségű, lehetőleg ipari vezetői gyakorlattal rendelkező üzem-, munka-, irányítás- és információ rendszerszervező »zakembereket. Jelentkezni: „Ónálló munka 3760 12" jeligére, részletes önéletrajzzal a várható igények és elképzelések (elsorolásával a Sajtóházba kérjük, írásban: Szeged, Tanácsköztársaság útja 10. 8740. A Csongrád megyei Városellátó közös Vállalat 1985. JANUÁR 1-TÖL 1989. december 31-ig (5 év) szerződéses és bérleti üzemeltetésre adja át a következő egységeit: szerződéses üzemeltetésre: Húsbolt Szeged. Szt. István tér. Pavilon Húsbolt Szeged, Kossuth Lajos sgt. 8. Húsbolt Szeged, Rókusi krt. 31. Húsbolt Szeged, Olajbányász tér 1. Húsbolt Szeged, Székely sor 15. Húsbolt Szeged, Ág u. 5. Húsbolt Szeged. Rendező tér 2. Élelmiszerbolt Szeged, Szt. István tér Élelmiszerbolt Szeged. Marx tér. Pavilon Élelmiszerbolt Szeged-Szőreg, Magyar u. 197. Élelmiszerbolt Szeged, Klinika kert Élelmiszerbolt Szeged, Marx tér. Piaccsarnok Élelmiszerbolt Szeged, Székely sor 13. Üzemi büfé Szeged, Lenin krt. 47. Pecsenyesütő Szeged. Marx tér. Pavilon sor Pecsenyesütő Szeged. Marx tér. Piaccsarnok bérleti üzemeltetésre: 1. sz. 7. sz. 24. sz. 25. sz. 26. sz. 31. sz. 34. sz. 3. sz. 6. sz. 14. sz. 15. sz. 20. sz. 22. sz. 27. sz. 12. sz. 18. sz. bi ír Ml 5. 141 sz. 11. sz. 13. sz. 16. sz. 17. sz. 28. sz. 29. sz. Kossuth L. sgt. 108. A pályázatokat ez év december l-ig kell benyújtani a vállalat címére: Szeged, Brüsszeli krt. 6/b. A versenytárgyalás 1984. december 18-án 10 órakor lesz, a vállalat fenti című központi irodájában. Az üzletekkel kapcsolatos felvilágosítást a vállalat kereskedelmi osztálya ad. ! i

Next

/
Oldalképek
Tartalom