Délmagyarország, 1984. október (74. évfolyam, 231-256. szám)

1984-10-28 / 254. szám

Vasárnap, 1984. október 28. 7 APRÓ/ * HIRDETÉSEK A O A S V É T i: I. Szárad elejt barokk eh4dlőgarnitúra alkalmi áron eladó. Makó, Kiss János táb. utca 9. Tele­fon: 11-724. x Törzskönyvezett diplomás szülőktől perzsa cicák el­adók. Érd.; mindennap -16 óra után. Cím: Sze­ged-Felsőváros, Csaba u. 41'B Ul. em. 12. ajtó. x 3 db 33 m hosszú. 8 m széles, vasvázas fóliaház eladó. Érd.: Mórahalom. Mező u. l/A. x Olcsón eladó polcos tv­állvóny. nagy és kis ru­hásszekrény. konyhaszek­rény. virágok. 8 sz. po­litúros asztal. Szeged, Komócsin tér 3/C III. 8 x Renault 10-es gépkocsi eladó, friss műszakival. Érdeklődni: Szeged, Kos­suth L. sgt. 97. Colon tói kennelből "új"­foundlandi kiskutyák előjegyeztethetflk. Kan­jaimmal fedeztetést vál­lalok. Cím: Páhi. Béke tér 2.. telefon: 8. (Kis­kőrös mellett.) Eladó új AKAI rádió­erősítő és Sony erősítő garanciával. Érd.: 18-953­as telefonon. Riemme babakocsi eladó. Érd.: Mérey u. 20. fszt. 3. Völgyi. Boroshordó 200 1. 150 1 es eladó. Algyő. Bartók B. u. 21. MTZ 50 eladó. Forrás­kút. Atokháza-d. 255. 1 ajkó Mihály. Vennék kis vízterű Szarvasi kazánt. Forrai, Üllés. Ady F.. u. 3. Olcsón eladók: Siesta gázkályha palackkal, szekrények, rekamiék. kis asztalok, könyvszekrény, fotelok, televíziók, auto­mata mosógép, húsfeldol­gozó asztal húsdarálóval, fstházak üstökkel, szép mfibőr előszobafal. le­mezjátszók lemezekkel. Telefon: 15-028, Csuka u. 4» isr darab fehér süldő eladó. Szeged, Rákóczi U 40. Törzskönyvezett boxer­kölvköt vennék. Ajánla­tot: az esti órákban. Ma­kó. 65/12-507-es telefo­non. Eladó §00 Kit» -dupla fal-' cos hasznáéivcpepóp. Pp. bó u. 19. • • Olajkályhák olcsón el­adók. Szeged, Remény u. 19. )ó állapotban levő R 2­es rotátor eladó. Szőreg, Sarkantyú u. 22. Nikoletta kétmedencés mosogató felső tárolóval eladó. Tel.: 13-374. 1 éves bernáthegyi hím eladó. Érd.: Baks, Fel­szabadulás u. 39. Renault 4-es eladó. Ma­kó. Hunyadi u. 5. IV. 18. Vámkezelt Pioneer CK— 5F minitorony eladó. — Cím: Horváth Csaba, Szentes, Sima Ferenc u. з. Tel.: 525. Eladó 561 l-es Zetor gyá­ri új motorral, vizsgára felkészítve. Szentes, Fel­szabadulás u. 62. Dacia (vajszínű) újszerű állapotban eladó. Rózsa и. II. Autószerelőnél. Összkomfortos lakás, kü­lön épületben, jó felsze­reltséggel. két diáklány­nak vagy diák házaspár­nak kiadó. Telefon: 16-604. x összkomfortos lakást (garzon-másfél szobás, üres) bérelnék hosszabb időre. ..Ármegjelöléssel 19 871" jeligérc a Sajtó­házba. Magánháznál gázfűtéses, udvari szoba, konyha és egy nagy méretű garázs kiadó. Érd.: hétköznap du. 5 órától, szombaton délután. ..Móraváros — 17 641" jeligére a Sajtó­házba. Szeged Belvárosában 2 szobás. 54 m2-es örökla­kás kp. + kevés OTP­vel. azonnal beköltözhe­tően eladó. Érd.: este Kazinczy u. 6—8. IV. em. 12. Tel.: 22-076. x 67 m-es lakásunkat na­gyobbra cserélnénk. — ..Belváros 19 885" jel­igére a Sajtóházba. x Épülő társasházban I. emeleti, egyszobás lakás eladó. ..Májusi beköltö­zés 19 855" jeligére a Sajtóházba. x 1.5 szobás OTP-s lakás 340 ezer + OTP-vel, 1985-ös beköltözéssel el­adó. Szeged, Ipoly sor 9/A. VT. 16. Elcserélném 3 szobás, összkomfortos. tanácsi, telefonos lakásomat kettő kiíebb ' tánáesi lakásra. .4,'Telefonosra 20 264" jel­igére a Sajtóházba. Hullám utcában épülő tetőtéri beépítésű lakás eladó. Érd.: Csongrádi sgt. 24. Gergelyék. x I N.'G A T L A N Ház eladó ikergarázzsal. Dorozsma, Vitorla u. 3. Rákóczi u. 19. sz. alatti magánház eladó. Érdek­lődni: mindennap. x Eladó újszegeden 5 szo­bás. összkomfortos, gáz­fűtéses magánház, nagy melléképülettel. „Össze­költözők 17 398" jeligére a Sajtóházba. x Társasház építésérc al­kalmas. 134 n-öl telek, lebontható házzal, eladó. ..Alsóváros 17 379" jel­igére a Sajtóházba. x 24 éves tanítónő magas, intelligens férjet „Keres 17 393" jeligére a Sajtó­házba. 27 éves. 180 cm magas, szőkés-barna, józan éle­tű szakmunkás férfi, tár­saság hiányában megis­merkedne lakással ren­delkező lánnyal, házasság céljából. „Fényképes le­vélre válaszolok 17 396" jeligére a Sajtóházba. Tápén, új osztásban 3 szobás. összkomfortos ház eladó. ..Fél ház — 19 770" jeligére a Sajtó­házba. Kétszobás, összkomfortos magánházrész + garázs (gázbekötés folyamatban) sürgősen eladó. Részlet is lehetséges. Kiskundo­rozsma, 48-as u. 67. Kertészkedésre és állat­tartásra alkalmas tanya eladó, víz, villany van. Érdeklődni: Szabó-Bat­tancs József. Mórahalom, II. körzet 37. Egyedülálló. vígkedélyű, 60 éves nyugdíjas öz­vegyasszony korban hoz­záillő magányos férfi is­meretségét keresi házasság céljából. ..Napfényes ősz 20 310" jeligére a Saj­tóházba. Segíthetünk? Fortuna Kapcsolatteremtő Társa­ság, Szeged, Lenin krt. 56. ötvenkét éves. 178 cm magas, özvegy, középis­kolai tanár vagyok. Vi­dám, okos feleséget ke­resek. Szegeden, saját házamban lakom. „Bár­hová szívesen elmennék 17 190" jeligére a Sajtó­házba. Megismerkedne házasság céljából magas, intelli­gens. 32—40 éves férfi­val egy csinos, diplomás, sportos. családszerető, független nő. ..Együtt — 17 408" jeligére a Sajtó­házba. Független diplomás nő megismerkedne házasság céljából olyan férfival, 30—37 éves korig, aki hozzá hasonlóan őszinte, meleg szívű, felelősséggel élő, utazást kedvelő tár­sat keres. „Családi har­mónia 19 877" jeligére a Sajtóházba. Családi szeretetre vágyó. 65 éves. molett. barna hajú nő, kellemes ter­mészetű. jó háziasszony, megismerkedne kedves, komoly, kulturált férfi­val. házasság céljából. „Szeretet megértés — 19 883' jeligére a Sajtó­házba. 178 cm magas, vékony testalkatú, nőtlen férfi keresi 30 év körüli, füg­getlen. szolid, nem do­hányzó lány vagy asszony ismeretségét, házasság céljából. „összetartozás 17 376" jeligére a Sajtó­házba. Két kiskorú gyermekét egyedül nevelő. 169 cm magas. 28 éves gépko­csivezető vagyok. ma­gamnak szerető feleséget, gyermekeimnek édesanyát keresek. „Két kiskorú gyermekét nevelő előny­ben 17 375" jeligére a Sajtóházba. Gyermekét egyedül neve­lő. 30 éves könyvelő, korban hozzá illő. mű­velt férfi ismeretségét ke­resi. házasság céljából. „Boldog karácsony — 19 776" jeligére a Sajtó­házba. 39 éves. 166 cm magas, karcsú, diplomás nő. egy gyerfnekkel. lakással, ren­dezett anyagiakkal, kor­ban hozzá illő, családi életre vágyó, zenét, uta­zást kedvelő férfi isme­retségét keresi, házasság céljából. „Megbecsülés, őszinteség 19 795" jeligé­re a Sajtóházba. 33 éves. 165 cm magas, átlagosnál csendesebb, zárkózott, anyagilag és érzelmileg független, ká­ros szenvedélytől mentes, nőtlen fiatalember keresi kizárólag házasság céljá­ból 170 cm-nél nem ma­gasabb, jó alakú, egész­séges. életvidám, érzel­mileg független nő isme­retségét. Egy öt éven aluli gyermekkel előny­ben. Két gyermek sem akadály. Leveleket: „Kell. hogy rád találjak 17 369" jeligére a Sajtó­házba. Intelligens, jó megjele­nésű. 44 éves özvegyasz­szony megismerkedne ha­sonló adottságú férfival. 48 éves korig, házasság céljából. „Csak szegedi 19 855" jeligére a Sajtó­házba. 27 éves. nőtlen. 180 cm magas, józan életű szak­munkás fiatalember há­zasság céljából megismer­kedne hozzá illő lánnyal, akinek lakása van. „Ka­landorok kíméljenek — 17 339" jeligére a Sajtó­házba. 34 éves. kislányával ren­dezett körülmények kö­zött élő technikusnő meg­ismerkedne becsületes, káros szenvedélyektől mentes, komoly gondol­kodású és szándékú, ren­dezett anyagiakkal ren­delkező. független vagy gyermekét egyedül ne­velő,. lehetőleg diplomás férfival, házasság céljá­ból. „Együtt, egymásért 19 759" jeligére a Sajtó­házba. 28 éves, 168 cm magas, barna hajú fiatalember szeretne megismerkedni 22—28 éves leánnyal, há­zasság céljából. Lakás megoldható. „Tavasz — 17 349'.' jeligére a Sajtó­házba. Keresem azt az intelli­gens, káros szenvedélyek­től mentes, jó megjelené­sű. 180 cm-nél magasabb férfi ismeretségét, házas­ság céljából, aki 47 éves. kiegyensúlyozottan élő. admii^ls^rátorr^p,, .s^e^Q, társa lenne. „Korrekt '— 19 765" Jeligére á' Sajtó­házban cv í iíY4v?<; Mások által szép arcú­nak. csinosnak mondott, elvált 27 éves egészség­ügyi dolgozó nő. egy kis­lány gyermekkel, elfog­laltsága miatt és társa­ság hiányában keresi egy fekete hajú, jóképű, ön­magára és másokra igé­nyes fiatalember isme­retségét. 35 éves korig, házasság céliából. Fény­képes levelek előnyben. „Nem bánod meg — 19 737" jeligére a Sajtó­házba. 40 éves. vezető beosztá­sú. kissé őszülő, jól szi­tuált. elvált férfi, aki szereti az utazást, termé­szetet, szórakozást, kere­si vidám természetű, kor­rekt, csinos hölgy isme­retségét, szimpátia esetén házasság céljából. — „Együtt tovább" jeligére az orosházi Hirdetőbe. Eltartási szerződést köt­nék idős nénivel vagy bácsival. „Fiatal házas­pár 19 875" jeligére a Sajtóházba. x Garázst bérelnék Csaba, Gyík utca vagy környé­kén „Lada 20 245" jel­igére a Sajtóházba. |ól jövedelmező ipar árubővítéséhez. tőkével rendelkező közreműködő társ jelentkezését várom. A tőke havi százalékos elszámolásával. „Sürgős 17 643" jeligére a Sajtó­házba. |ó képességű kovács vagy lakatos szakmunkást fel­veszek. Jó kereseti lehe- ( tőség. Cím: Sánta László kovácsmester. Makó, Széchenyi utca 71. Garázs kiadó november 1-től. Petőfi Sándor su­gárúton. Érd.; 21-802 te­lefonon. este. bórTtilyen belföldi forgalmi rendszámú személy- és tehergépkocsira, szóló­és oldalkocsis motorkerékpárra, személygépkocsi után kapcsolható lakókocsira, teheruténfutóra, belföldi hatósági jelzéssel ellátott segédmotoros kerékpárra, segédmotoros rokkantszállító járműre ós háromkerekű V' teherszállító járműre • egyaránt megköthető. Kérjen bővebb felvilágosítást az. Állami Biztosítótól vagy a helyi takarék szövetkezettől! üzemmérnök anyag-áru­forgalmi osztályvezető 15 éves gyakorlattal, költö­zés miatt, Szegeden elhe­lyezkedne. „Agilis — 19 881" jeligére a Sajtó­házba. Garázs kiadó. Zárda u. 14. II. em. Molnár. Középfokú német nyelv­vizsgával és orosz fordító diplomával rendelkező lány állást keres. „Meg­bízható 17 400" jeligére a Sajtóházba. 31 éves, 165 cm magas, független, jó megjelené­sű nő megismerkedne há­zasság céljából, korrekt, korban hozzá illő férfi­val. Lakás szükséges. „Diszkréció 19 736" jel­igére a Sajtóházba. Ha házasság céljából egv független, jó megjelené­sű, 29 éves, 170 cm ma­gas, vidám alaptermésze­tű. diplomást keresel férj­pek. kérlek, 'CL,n£kem. „Bizalom 15«f*fjefJ> igére a szentesi Hirde­főbe.D I -u Éjszakai betegápolást vállalok. „Nyugdíjas ápolónő 20 217" jeligére a Sajtóházba. Állatorvostudományi Egyetemi Tangazdaság Szakszervezeti Bizottsága nyugdíjas-találkozót szer­vez. A szervezés sikere érdekében kérjük a gaz­daságból (Kopáncs, Ba­rattyos. Kutasi úti, Székkutas, állami gazda­ság, tangazdaság) nyug­díjba vonult dolgozóin­kat. akik szeretnének a rendezvényen részt ven­ni, jelentkezzenek nov. 10-ig Hódmezővásárhely, Serház tér 2. sz. alatt, a szakszervezeti bizottság irodahejyjségében, mun­ftáfaptWdh^óráig, szeméi jiesen, írásban, .vagp, telefonon: 11-488. Gyakorlattal rondríkoző gép- És gyorsírót, titkárnőt fölveszünk, .ió kereseti lehetőséggel. Tech­noép Kisszövetkezet, Szőreg, Ma­kai út 57. Telefon: 22-044. A Kőbányai Sörgyár pályáza­tot hirdet szentesi kirendeltségé­re kirendeltség vezető-helyettesi munkakör betöltésére. Pályázati feltétel: élelmiszeripari vagy ven­déglátóipari főiskolai végzettség, büntetlen előélet. Munkaköri be­sorolás: termelés-forgalomirá­nyftó 4 TV. Bérezés: megállapo­dás szerint. A pályázatot részle­tes önéletrajzzal a következő rímre kérjük beküldeni: Kőbá­nyai Sörgyár, Budapest, Pf.: 43. 1487. X. ker. Maglódi út 17. Mik­lós Akos osztályvezető. X A Tisza Fűszert Szegedi Rak­tárháza az alábbi munkakörre pályázatot hirdet: áruforgalmi csoporivezető. Felvételr követel­mények: kereskedelmi és ven­déglátóipari főiskola, vagy nem szakirányú főiskola és felsőfokú áruforgalmi tanfolyam és 5 év szakmai gyakorlat. Jelentkezni: írásban, önéletrajz, valamint elő­ző munkakörök megjelölésével. Cím: Tisza Füszért, Szeged, rak­tárházigazgató, Szeged, Pf.: 169. Felvételre keresünk boltvezetőt és helyettest a Szent István té­ren november hónapban meg­nyitó kétszemélyes üzletünkbe. Jelentkezni: Szeged, Fonógyári út 8., munkaügy. x A JATE Gazdasági Igazgató­ság műhelyébe tetőfedő, bádogos és kőműves szakmunkást felve­szünk. Jelentkezni lehet: Dugo­nics tér 13. II. emelet műszaki osztályon, reggel fél 8-r9 ói'áig, délután fél 4—fél 5 óráig. Az Alumíniumszerkezetek Gyá­ra alumínium szerkezetek he­gesztési technológiájának komp­Wt ^«Hesztésére, technologizálá­sára hegesztő szakmérnökök, vagy a szakterületre való elkö­telezettsécet érző — továbbtanu­lást vállaló — fiatal mérnökök jelentkezését várja. Az esetleges lakásprobléma megoldásában a vállalat segítséget nyújt. Jelent­kezni lehet: a fejlesztési főosz­tályvezetőnél, Hódmezővásár­hely, Szántó K. J. u. 162. X Termelőszövetkezetünk azon­nali felvételre keres nehéz- és univerzálistraktor-vezetőket. Je­lentkezni lehet: a termelőszövet­kezet központi irodájában. Sán­dorfalva, Szabadság tér 3. Vegyi üzemünkbe női munka­vállalókat felveszünk. Jelentkez­ni lehet: Universal Isz, Szeged, Bajai út 1. A szegedi mentőállomás fel­vesz gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőket. Csongrádi mentőállomásra *Ky mcntöápo­lót. Munkaalkalmak A Szegedi Bőrdíszmű Isz felvé­telre keres anyagkönyvelői be­osztásra közgazdasági techniku­mi, vagy közgazdaság, szakkö­zépiskolai végzettségű munka­vállalói, legalább 3—4 éves gya­korlattal. Jelentkezni: Szeged, Kölcsey u. 10. Szegedi költségvetési szerv pályázatot birdet osztályvezetői, csoportvezetői állás betöltésére. Feltételek: osztályvezetőnél köz­gazdasági egyetemi, vagy szám­viteli főiskolai végzettség, veze­töi és költségvetést gazdálkodá­si gyakorlat. Csoportvezetőnél jogi egyetemi, vagy számviteli főiskolai végzettség, lakossági adóügyi gyakorlat. Az önélet­rajzzal ¡s ellátott pályázatok be­adását „Takarékosság 3873/12" jeligére kérjük a Sajtóházba. A Csongrád megyei Vendéglá­tó Vállalat felvesz érettségizett elszámoltalókat. Jelentkezni le­het: Szeged, Honvéd tér 5/B. szám alatt, az elszámoltatási osztály vezetőjénél. K—2 vizsgával rendelkező ka­zánfűtőt felveszünk. Lehet nyug­díjas is. Jelentkezni lehet: Uni­versal Isz, Szeged, Bajai út 1. Intézmény asztalos-karbantar­tót felvesz, azonnali belépéssel. Cím: Csongrád megyei Diákott­hon, Szeged, Április 4. útja 26— 28. A Tonán Kereskedelmi Válla­lat cipöboltba szakképzett bolt­vezető-helyettest és bolti eladót felvesz. Jelentkezni lehet: Sze­geti, Fonógyári út 8. Költségvetési intézmény szak­irányú felsőfokú végzettséggel anyagellátási és gazdálkodási osztályvezetőt keres. Jelentkezé­seket kérjük ,.Előző munkahe­lyek és munkakörök felsorolása 3698 12" jeligére a Sajtóházba le­adni. A Vegyépszer Műszer-Automa­tika Főmérnöksége felvesz laka­tos, csőszerelő, hegesztő, vil­lanyszerelő, műszerész szak­munkásokat, segédmunkásokat. Magas kereseti lehetőséget, mun­kásszállót biztosítunk. Jelent­kezni: Mendebaba Rádó üzemve­zetőnél. NKFV ipartelep. Déli út, Vegyépszer-barakk (Szeged). Te­lefon: 62-67-076. X A szegedi Felszabadulás Tsz felvételre keres növényvédő szakmunkást. vagy betanílott munkást. Jelentkezni: Algyői uti aövényháztelcp. X A Piért 41. sz. lerakata fel­vételt hirdet áruösszeáílítói mun­kakörbe. gépelni tudó fiatal munkavállalót számlázónak, va­lamint főállású takarítónőt. Je­lentkezni: Piért 41. sz. lerakata. Szeged, Moszkvai krt. 4. X Kazánfűtőt, szénhordnt, laka­tost. betanított női és férfi, va­lamint segédmunkásokat keres felvételre a KSZV ÜSZ Szegedi Konfekciógyára. Bérezés meg­egyezés szerint. Vidéki dolgo­zóinknak albérleti hozzájárulást biztosítunk. Jelentkezni lehet: Szegedi Konfekciógyár munka­ügyi osztályán. Szeged, Dorozs­mai út 18. szám alatt. X Az Ikarus szegedi gyára fel­vételre keres 5 tonnás targonca­vezetőt és gépjármű-villamossá­gi szerelőt. Jelentkezni lehet: Ikarus szegedi gyára munkaügyi osztályánál, Szeged, Fonógyári út 9. X A MÁV Kiskunfélegyházi Vil­lamos Vonalfőnöksége felvételre keres szegedi villamos fenntartá­si műhelyébe hálózati karban­tartó munkára villanyszerelő szakmunkásokat, segéd- és be­tanított munkásokat. Utazási kedvezmény családtagok részé­re Is. Jelentkezni lehet: Szeged­Tisza pályaudvaron, a villamos műhelynél. Volán telephely mel­lett. X A Szegedi Konzervgyár felvé­telre keres pénzügyi-számla­ellenőröket 3—5 éves gyakorlati Idővel. Jelentkezni lehet: Szeged, Pulz u. 46., személyzeti osztály­vezetőnél. X A Szegpd Nagyáruház, üzemel­tetést Társulása felvételre keres takarítónőt, takarító gépkeze­lőt (lehet nyugdíjas is). Jelent­kezni lehel: Szeged, Jókai u. 1. 416. szoba. X A makói 60L számú Ipari Szakmunkásképző Intézet pályá­zatot hirdet az alábbj munka­körökre. a közölt feltételek mel­lett:' műszaki egyetemet, vagy főiskolát végzett (4- pedagógiai végzettségi 8—1(1 éves gyakorlat­tal rendelkező mérnők részére, vezető beosztásba (6800 - i4«o Ft); műszaki egyetemet vagy főisko­lát végzett mérnök részére (anyagismeret, vagy szakrajz ta­nítására) tanári beosztásba, leg­alább 10 éves gyakorlattal <5700 + 300 Ft pótlék egyéb kereset kb. 1000—1200 Ft): szakoktatói beosztásba érettségizett mező­gazdasági gépszerelő szakmun­kás részére. legalább 10 éves szakmai gyakorlattal (4800 200 Ft pótlék, egyéb kereset 800— 1000 Ft). Pályázatokat az intézet igazgatójánál személyesen lehet benyújtani a délelőtti órák­ban. X A Szegedi Építőipari Szövetke­zet épületgépész előkészítési cso­portvezetőt keres felvételre, kö­zép- vagy felsőfokú szakirányú képesítéssel, legalább háromévi kivitelezői gyakorlattal. Érd.: Szeged, Brüsszeli krt. 8., sze­mélyzeti osztály, A Szegedi Építőipari Szövet­kezet felvesz telepi segédmun­kásokat és anyagkiadót. Érdek­lődni: Szeged, Brüsszeli krt. 8., munkaügyi osztály. Közlemény Értesítjük fogyasztóinkat, hogy a Traktor utcai kiskertek, vala­mint Szőregen. Makai utca 1—93. számig és 2—92. számig. Sarkan­tyú utca. Nefelejcs utca. Kavics utca. Pálma utca. Viola uca. Zsá­lya utca és a Népfront köz terü­letén október 30-án 7—16 óráig áramszünet lesz. Fogyasztói szí­ves elnézését kéri a DEM ASZ Belvárosi—Tiszántúli Kirendelt­ségé. r Centrum hétfő 20 százalékos árengedmény Komán import bakfis­és lányka­pamutnadrágok, gazdag választékban a földszinten, fehérnemű­részlegünkön. SZEGEDI ® Centrum Áruház í Irodahelyiségek: Festő utcában 2 helyiség, összkomfort, garázzsal 45 ms, Dugonics utcában 3 helyiség, összkomfort 56 m*. bérleti joga átadó PRIZMA Tervező Szövetkezet. Szeged, Lenin krt. 83. Tel.: 12-433/44. fiz RGROKER AGROMRRKET raktárboltja leltár után újra a t. vásárlóink rendelkezésére áll. GLT-20-as gázkazánok Benzinmotoros szivattyúk BRIGGS motor és alkatrészek ROBI rotátorok és alkatrészek « műtrágyák. Cofuna, növényvédő szerek egyéb árucikkek nagy választékban. Szeged, Dorozsmai út 33. Tel.: 61-855 87 mellek. Ipari szövetkeret hosszabb időre 2—2,5 szobáf üres lakást bérelne „Szövetkezet 3664/12" jeligére a Sajtóházba. A m-órahalmi Homokktütúra Sza.kszövetkezet HOMOKKULTÜRA MG. Szakszövetkezet Mórahalom 30. MNB 28068417 feliratú kerettel ellátott cégbélyegző elveszett, 1984. október 16. napjától érvénytelen. Minden érdeklődőt szeretettel várunk a „ROBOTRON ELEKTRONIKUS MÉRŐ­MŰSZEREK AZ NDK-BÓL" című kiállításra a Szegedi Ipari Vásár területére (Szeged, Marx tér, „H" pavilon) 1984. október 31-től november 2-ig. A kiállítás nyitvatartási ideje: október 31-én 12—17 óráig november 1-én, 2-án 10—17 óráig. MIGÉRT ROBOTRON

Next

/
Oldalképek
Tartalom