Délmagyarország, 1984. június (74. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-15 / 139. szám

Píntele, 1984. június 15. Házat és meJJéképül ete­ket veszek bontásra. — ,, Azonnal fizetek •»­10 970" jetogére a Sa|tó­házba. Bontott anyag eladó, nagyméretű tésgla, cácrép, aj oók, gerendák. Gogol u. 5. Érd.: hétfőtől pén­tekig 16—20 óráig, szom­baton egész nap. Házat, meltótoépületet veszetk bontóéra. „Kész­pénzzel fizetek 10 571" jeligére a Sajtóházba. Fotelágy és gyermekhe­verő eladó. Érdeklődni: este 6 órától, Csongrádi sgt. 124/A. X. 28. Pet­rovszki Sándorné. 2 db Jaws—2 CB-rádió originál, antennával, táp­egységgel eladó. Szeged, Csongrádi sgt. 85. I. era. 3. Tégla, ajtó, ablakok, vá­gott és nem vágott sza­rufák, gerendák, nagy mennyiségben eladók. — Szeged, Maros u. 47. Érd. lehet még: Kistelek. Pipacs a. Pl. Szécsényi István teherfuvarozó­nál. X Bontásból eladó! Na­gyobb mennyiségű n agy­méret fl tégla, fűrészelt szarufák minden méret­ben, gerendák, modern ajtók, ablakok, deszkák, műkő lépcső, vaskorlát. mozafklap, parketta, I gerendák, tetőléc, padló olcsón. Szállítást válla­lom! Szeged, Maros u. 48., új híd lábánál. X Nagyvlrágú fehér, sárga, fehér töszirmú krizantém­palánta eladó. Kis és nagy tételben helyben. Érd.: szombaton, vasár­nap Dobó Lajos, Zá­kányszék 102. X Októberi oltású mész el­adó. Érdeklődni: Tari Ferenc, Bordány, Seregé­Íves dűlő 98. 2 ¿vea Trabant Speciál, régi aötét szekrénysor, Thonet székek eladók. Telefon: 56-952. Eladó 2 db 90x120 hőazi ablak, gáztűzhely, gáz­palackok + reduktor, olajkárt ytha, roMer. Radart radiátor. Érd.: Hattyae­telep, Pancsoval u. 39. Szombaton*, vasárnta-p, hétfőn. Bontásból nagyméretű tégla. LOx 20 méteres l ik, ajtók. a-MeJcak, ptrr­ketna. jWMta»^., műkő lóporók.-olcsón- el­adók, szallkra I». Érd.: Pulz u. 8. x Cscrrpkályhflcsempck, tii­zelőriók és fiiatcsövdk eladók. Debreoenl u. 30.. ak-KS csergő. x PI.-ea 1500-as Lanka. ZE-a 1200-a« Lada flladó. Ér­deklődni: Mjhálytetek, Vörös Hadsereg u. 35. Flkóllörea miatt Wllön­féke bútorok, horgany­zott lemez, tertályok. gabonaKzalefcfáló gép. zsákök. vascslgólya, Pfaff »arrdteáp eladók. ToJbuhln sgt. 19. Megkímélt állapotban. ZL-es Wartburg de Luxé, 58 ezer Jjm-nri eladó. Újszeged, Pipaca a. 8. Eskuvöl- és alkaltmimtia­kölcsönzi nímkészléte családt okok miatt el­adó. „Megbízható — 11 485" JOMséra a SaE tótvázba. lengyel lakókocsihoz elósátor ée 4 személyes Feltol, lakósátor eladó. Érdeklődni: Kistelek, Bocskai n. 25. 17—20 nráág. Sinclair ZX—SÍ vám-ke­zott személyi számítógép eladó. Érd.: Sebesi Id­nos, Szeged, Kémes u. 1. 1500-as Pol-sfci FIAT M—20-as olaHk-azán, 150 l-es bojler eladó. Sze­ged. RösZkei u. 4. Érd.: szombaton, vasárnap egész nap. Szekrénysor és modern ü'ógornitúra eladó. Érd.: -47—18 óra közön. Gás­pár Z. n. 5/A. 17. 7. |ó állapotban levő Skif— M 1986-ig érvényes mű­szarká vizsgával eladó. — Érd.: Ión«. KerrezHöl­rés u. 19/B I. 1. BMW R 69 600-aa mo­torkerékpár eladó. Kis­télek. Petőfi u. 67. Ér­deklődni: a helyszínen. Alig használ* tar baba­kocsi eladó. Érdeklődni: egész nap. Kiskundorozs­ma. Szélmalom u. 8. x Bejárati erős vasajtó el­adó. Érdtekdődni: Szeged, Kölcsey u. 4. II. 1*3. Koszó. 1200-as Zsiguli ekadzk, friss műszaki vizsgával. Érdeklődni: szombaton, vasárnap egész nap. Do­maszók, Ady E. u. 9. Simson és Schw.vl.be se­gédmotorok eladók. — Zsomtoő, Űjhelpi András u. 13. Világosbarna cserépkály­ha eladó. Pulz u. 163. — Érd.: de. 11-űg, diu. 5 órától. Sáriné. i \ i B í: u i i; ;r 2 szobás + étkezős bel­városi lakás idegenfor­galmin keresztül kiadó. „Több évre 11 212" jel­ige-? a Sajtóházba. Lakó nélküli 2 szobás lakás vállalatnak vagy 3 diáknak kiadó. Telefon: 56-952. Kertes háaban különálló szoba, kontyfaa kiadó. kerLhaiszin álat tehetség-e s. Szeged, Bajmóci u. 16., 78-as bura végáMomásá­nál. x Külön bejárató szoba, konyba üresen, ház-aopar­naik, vagy k& személye nek kiadó. G lad-Lcs Jó­zsef u. 20/B. Különálló, összkomfortos lakrész 2 diáknak ki­adó. Föltámadás u. 7/B. 1/2. x I,5 szobás, 35 m^es, te­hermentes szövetkezeti lakás, liftes házban el­adó. Fizetéskönnyítés le­het. Tarján, Penrtelei sor 4. III. 14. X Téglablokkos, II. emele­ti, kétszobás, összkom­fortos, tehermentes, szö­vetkezeti öröklakás kész­pénzért eladó. Odessza, Fésű u. 1. B. lépcsőház. II. 6. 70 m-es 3 szobás lakás kevés OTP-vel eladó, vagy debrecenire cserél­ném. Szeged, Dózsa u. 14. IV. 25, Első emeleti 2 szobás, téglablokikos, gázfűtéses OTP-lakás eladó. Tarján 307. épület, Piroska tér 3/C. I. 3. Telefon: 15-535. Békéscsabai I. emeleti másfél szobáa szövetke­zeti lakásomat szegedi hasonlóra cserélném. Ér­deklődni: 17 órá'1 útátf,' 18-471 telefonon, Szeged, vagy „Családi okok — \\ 001" jeligére a Sajtó­házba. Kétszobás, téglablokkos, loggiás szövetkezeti la­kás 8500 Ft/ma eladó. Ebből 57 000 Ft OTP­tartozás. Budapesti krt. 14/R. 111. 9. Másfél szobás, jó elren­dezésű OTP-s lakás kész­pénzért + 145 ezer OTP­vel azonnal eladó. Retek u. 12/A. V. 16. Érd.: 18 óra u:án. Tarján 4d4-es földszintes 3 szobás lakás eladó, Lugas u. 6/B. fszt. 2. Érd.: szombaton, vasár­nap^ Belvárosi 2 szobás őrök­lakásom 2.5 szobás ta­nácsira cserélném. „Ér­tékkülönbözetet kérek — 9934" jeligére a Sajtó­házba. Első emeleti 1 + 2-es fd­újított szövetkezeti lakás eladó, 10 000 Ft/m>, 140 ezer OTP. Érd.: Szeged­Rókus, Sftia köz 2/A. 119. I. 3. 1 + 2 fél szobás, 56 m*­es, szövetkezed lakás sürgősen eladó készpénz + 95 ezer Ft OTP-át­vállalás. Szeged, Retek u. 14. V 29., hétköz­nap 17 óra után. (Lift van.) 1+2 fél szobás, II. eme­leti. szövetkezeti lakás a józsef A. sgt. végén kp. + 190 000 OTP-vel el­adó. „Azonnal beköltöz­hető 11 235" jeligére a SaLÖházba. 1+2-es. 60 m*-re bőví­tett szövetkezeti lakás 450 000 Ft készpénzért és 110 000 OTP-átválla­lással eladó. ÉrdekTődni: 17 óra után, Szeged. Bi­hari u. 32/B. IV. 15. 2 szobás, hallos, 55 m>­es lakásom elcserélném nagyobbra. Tanácsi*, vagy szövetkezeti is lehet. Ér­deklődni: este 8 óra után, 56-478 telefonon. 229 aw Pt top + OTP-átvállalással lakást vennék Szegeden. „Sür­gős 11 110" jeligére a Saitóházba. Szép környezetben, köz­ponti helyen 1 + 2-es, 60 m*-es OTP-s lakás eladó. Kp. + OTP-ét­vállalással. Érd.: min­dennap du. 6—8 óráig. Tarján. Sólyom u. 9/A. IV. 14. 1,5 szobás, szövetkezeti lakás OTP-átvállalással eladó. Érd.: Csongrádi sgt. 69/A. 1. em. 6. Fe­keténé. Eladó 2 + 2 fél szobás IV. em. szövetkezeti la­kás a Zsitva soron, alat­ta levő garázzsal. 550 ezer Ft készpénz + OTP. „Nyár 11 080" jeligére a Saitóházba I. emeleti 2 és fél szo bás, hobbiszobás, gará­zsos, tehermentes táreas­házrész eladó. Pulz utca 28/A. Sajtos. Érdeklőd­ni: szombaton, vasárnap egész nap. kedden, csü­törtökön délután. 1,5 szobás szövetkezeti lakás eladó. Érd.: Sze­ged, Bécsi krt. 8—16. C/B. IV. 17. Kétszobás, 50 m2 alapte­rületű, téglablokikos OTP-lakás. 1985. decem­beri átadással eladó. — Ara: 400 ezer Ft kp. + 45 ezer Ft OTP. Érd.: du. 5 órától,. Hunyadi 1. sgt. 75. C. épület B. Ih. ÍV. 13. X Sürgősen eladó Szeged, Kazinczy u. 6—8. Hl. em. 31. OTP-lakás. X Elcserélném szoba, kony­hás, komfortos, kertes magánlakásomat hasonló­ra. Érd.: du. 4 órától. Móra u. 43. BÓkáné. X Szeged, Pulz u. 5. sz. alatt építendő 83 m*-es, 3 szobás, étkezős társas­házi lakások leköthetők. Érd.: 12-063-as telefo­non. X Tarjául 2 szobás, 55 mí-es, szövetkezeti, gáz­fűtéses lakás eladó. Ér­deklődni telefonon: 19-374, reggel 8—10 óráig. X Gyöngyvirág utcában III. emeleti 1+2-es OTP-la­ká.s eladó. „Beköltözhe­tő 9908" Jeligére a Saj­tóházba. X Hagyományos építésű, 60 m*-es, 2,5 szobás, össakomfortos lakás, két­liftes házban kp. + OTP-vel eladó. Szeged, Bécsi krt. 37—39. VIII. em. 803. Érdeklődni: hét­köznap 17 órától. X Bel varosban kétszobás. 61 m2-es. komfortos la­kás eladó. „Készpénz — 11 206" jeligére a Sajtó­házba.- •"«••L X Rókus, Szatymázi utcá­ban 1+2 fél szobás, földszintes, szövetkezeti lakás kp, + 180 ezer Ft OTP-átvállalással el­adó. Érdeklődni: Csong­rádi sgt. 44. (emelet), egész nap. 2 szoba + étkező* 67 m2-es tégilablokkoe FII. emeleti lakás az Osrt­rovvziky utcában eladó. Beköltözhető 1985. de­cember. TeJefon: 23-971 (18 óra után). X Belvárosi mo« fertújííotn I szobás öseakomfortos tanácsi '¡lakásunkat 3— 3.5 szobás belvárost ta­nácsira cseréljük. „Nyá­ri csere 1.1 568" jeligéire a Sajtóházba. x Bécsi körút 37—39. sz. alatti 801 -ea kétszobás lakás eladó. BÍhari u. IV. emefleti 1,5 szobás OTP-lakásom d­csenélem nagyobbra, vngy magánházra. „Garázzsal II 179" )ertfgére * Saj­tóházba. Magas OTP-árav áil art ársmaá 36 m^-es 1,5 szobás szö­vetkezeti lakás efradó. Ipoly sor l/A. IV. 15. 2 + 2-es, 72 m'-os OTP-s öröklakás, nagyméretű garázzsal, vagy anóiWcöl eFadó. ÍM- magánházra c serélihető. ÉrdókHödiri: Zsbtva sor 3/A. II. 9. Szegedhez 20 km-re ta nya eladó 1000 n-öl fal dnerüüetitel, vj.liamosft­va. Érd. lehet: Balázs József, ópusztaszer, Ron­tószél 199. Csercptetős 2 szobás ta­nya eladó, 1000 szögöl területtel. Víz, ipari áram van. köve sót mel­lett. Üllés, Kossuth <L 84. Balog-féle tanya. Dorozsmán üdülőtelek eladó. Szeged. Retek u. 21/A. VII. 19. Ha összegyűjti — pénzt kap érte! Ne dobja el a lakásán felgyülemlett papír- és textilhulladékokat, átveszi a MÉH! SZEGEDEN: június 18-án Odessza ABC (Fésű n.) június 19-én Tarján ABC (Habarcstclep). Várjuk az átadókat 14—17 óráig. Dél-magyarországi (JuEH) Nyersanyag-hasznosító Vállalat Családi ház eiadó, csere is érdekel. Kiszombor. Szegedi u. 65. Érd.: 17 óra után. Sürgésen eladó 1 szobás komfortos házrész. Sze­ged, ósz u. 35. fszt. 1. Érd.: 17 órától. Víkendház eladó 900 n­ölea fóliás kerttel. Mi­hálytelek, Fehérpart u. Tótb. Szegedtől 18 km-re für­dőszobás, ipari árammal ellátott, nagyüzemi cair­ketartásra berendezett ta­nya eladó, vagy OTP-s lakásra elcseréljük. — „Nyár 10 969" jeliére a Sajtóházba. Tanya eladó, sok mellék épülettel, 600 n-ől föld­del, gyümölcsfákkal. — Kertészetre, jószágtartás­ra alkalmas. V-Hlany van. Érd.: Kiskundorozsma, öreghegy dűlő 28. Kétszintes, kertes, 4 szo­bás Ikerházrészemet ri­adnám. Érd.: du. 5 órá­tól Szóreg, Sarkantyú u. 49. Családi ház nagy kerttel a Mátváe téren eladó, vagy építésre alkalmas telekrész leválasztható. ..Nyugodt környezet — 9955" jeligére a Sajtó­házba. Francia a. 10 szému utcai KI házrész el­adó. 125 a-öl tétek kis héz. zal eladó. Szeged, Gyé­mant c. 13. Érd. dél­után. Tanya eladó 1 hold földdel (szántó, legelő, szőlő) melléképületek­kel. Érd.; Rúzsa, 608. Fürtőn jánoa, szombaton, vasárnap vagy a 23-753­as telefonon. Eladó tanya 1 hold föld­del, be van kerítve, 2 családnak is megfelel. Szőlő, gyümölcsös, a busz 500 m-re van. Vil­lany, víz van, az erdőre nyílik a kapu, fenyőer­dő. Jószágtarháara b mc6 felel. Ásottba lom, VIII. k. 1194. Érd.: minden­nap. Balástyán 820 négyszög­öl földdel tanya eladó, a 8zatymazi ánkötő köves út mellett. Érdeklődni: B-a­lástya, Kossuth u. 1. Eladó a Sárgán szépen felújított üdülő 230. sz. alatt. Érd.: Szeged­Ró»kus, Siha köz 2/A. 119. I. 3. Megosztható 706 négy­szögöl szőlő, köveeúttio7 Tiszához közel, Csongrá­don eladó. Nagy né, Sze­ged, Postafiók 153. Üres tehket reniaSk a Sárgán. „Készpénz — 11 207" jeligére a Sajtó­házba. Sandorfalván cealádS ház. nagy kerttel, föliaházza! eladó. Kertészkedésre al­kajmas. Sándorfalva, Kassai n. 47. X Magánház eladó nagy gyümölcsöskerttel. Pan csovai u. 37. X Eladó Üjazentiván, Fel­szabadulás a. 12. az. alatti lakóiház. 4543 m* területtel, n»egosztha:ő. tanácsházával szemben. Érd. lehet: Szeged. Ta­nácsköztársaság útja 6. II. 5. Móczár, este fél 7—fél 8 óra kőzött. Alig használt 125 cm» 4 ló­erős. ola«z motormeghaj­tású rotátor. alig hasz­nált fali hőaugárzó ve­zetékes gázhoz és len­gyel lakókocsi eladó. — Érd.: ugyanott. X Kétszobás udvari ház­részem eladnám. vagy cserélném kétszobás OTP-s lakásra. Érd.: 16 óra után, Martonosfék, Szeged, Alsónyom: s sor 12. X Balástyáa, Gajgonyában. 800 n-öl földdel tanya eladó. Víz, villany van. Érdeklődni: Csongrádi sgt. 108. VI. 34. 17 óra után. Tarjánl emeletes garázs felső szintjén garázs el­adó. Érd.: 22-690. Kiskundorozsmai kiskert sürgősen eladó. Érdek­lődni: Tarján 322. B VII. 28., este. X Újszeged, Déryné u. 32. sz. alatt 240 n-ől telek, lebontható házzal, tár­sasházépítési lehetőséggel eladó. Érdeklődni: 51-118-as telefonon, vagy a helyszínen. X Maganhaz eladó. Gólya u. 10. Érdeklődni: szom­baton és vasárnap. X 1 arsasházépitesrc telek, komfortos házzal, áron a.lul 480 000 F-t eladó. Szeged, Damjanich u. 9/B. Garázs eladó, Ápriii« 4 út.ján. Bózsó, Galamb u. 10. x Szöregi nagyméretű ma­gánház egy OTP-s laká­sért + készpénzért el­adó. Érd.: a 22-062-es te'jefonon 10—19 óráig, x Keries ház két család­nak, 4 szobás, 2 fürdő­szobás. összkomfortos el­adó. Udvardrt u. 15. x Makó, Szúnyog u. 44 sz. a'!.a<tt a bekvárosi nagyállomás közeltcbem, két családnak is alkal­mas 3 szobás, komfortos ház eladó, vagy szegedi kii-sebb házra, esetleg 1,5 szobás lakásra elcserél­ném a Makkosházi úí körül. x 342 négyszögöl teLepíitert porta eladó. SándoriaVva, Kacsai u. 12. Érdeklőd­ni: Lippaimál, a rendőr­őrsön, telefon 73-217. x Közművesített helyen, a József Alá?! a sugárúton, ház nagy telekkel eliadó, mely társasház éipítésére is aftkalmas. „Nyár — l-l 514" jeligére a Saj­tóházba. Ház a Józeef AfttHfe su­gárúton. több heliytiség­gel, csatornázott udvar­ral, víz, gáz bevezetve eladó, vagy elcserélhető nagyobb lakásért, telepi vagy környékbeli házént. Lányáért, megegyezés sze­ri irt. Érd.: Szeged, Tar­ján, Retek u. 27 . 801. ép. B. Iih. VII. 20. Jó állapotban levő csa­ládi ház eladó. Étrdek­töduf: egész nwp a hely­színen, KteteJelc, Remény u. 50. Központi fűtésea kertes magánház eladó, Tápé, Honfoglalás u. 63. Érd.: hétköznap dm. 5—7 óráig, szombaton vasár­nap egié-sz nap. Gaz utoac garázs ertedó. Érd.: 10-614 teflefonoo 18 órától. Eladó Kúnrftehéirtóirt, víz­parti nyaraló. Tölgyfa V»t 5. Érd.: Kővágó La­jos. Kiskunhala«, Britnkus Lajos út 1-7. X Alsónyomás »r 12. az. a lati levő kétszobás, für­dŐözóbáus liakás olcsóm el-adó. Érdekiődmi: hely­szímen, vagy Al«ómyomás sor 2. Kórayánéná'l. x 2 szobás, komfortos, új­szerű magánház Baki óban el-adó. „Főúthoz köael — 382 562" jeligére a Hir­detőbe. Domaszéki tanya Szege d­íőrt 12 km-re. lakó- és gazdasági épü tettel el­adó. Érdeklődni: Doma­szék. Móra F. u. 19. 600 n-öl szatfymazi zárt kert, gyümölcsfákkaJ te­lep füve, mego s zjtva is, sürgősen eladó. Busz, műút közel. Érdeklődni: Tavasz u. 3/C. Hétköz­nap 1(7 óra után, szom­baton, vasárnap egész nap. Kiskundorozsmai zárt kertekben telek hétvégi házzal eladó. „Műveflés­re is ki-adó 362 644" jert­iigér« a Hirdetőibe. Ház elődé. Ktekiundo­roztsma, Vajk u. 6. sz. al-att. Érdeklődni: Trom­bita u. 12. Losoncz. Gyálaréti, 2 szobás csa­ládi házamat eladnám, vagy másfél szobás, Hi­tes, erkélyes, szövetkezeti lakásra cserélném. Ráfi­zetést ké rek. Érdekli ődni: Gyálarét, Apály u. 6. se.. alatt, szombaton és va­sárnap. x Füvészkert könnyókén zárt kertet vennék. — „300 n-öl nagyságig — 382 726" jeligére a Hir­detőbe. vagy 20 órától a 17-726-os telefonon, x Garázs eladó Tarjánban, a l;10-es épület mögött, a töl'tés mellett. Érdek­lődni: hétköznap 17 óra int án. M acsek Ietván, Makkodháza városrész, Lomnioi u. 45. V. em. 24. sz. alatt. Parkettalerakást, -csiszo­lást, -lakkozást, pvc ra­gasztást vállalunk. De­nuez György, Tájié, Éva u. 3. Divatáruüzlet Indításához számlakéjTes ruhakészítők jelentkezését várom, akik a legújabb divatot követ­ve dolgoznak. Gyermek­és tinódzserruha-készítők előnyben. Érdeklődni: a 15-024-es telefonon. Altalános iskolások szá­m ítóeéjyprograinozás -ok­tatását vállalom Basic nyelven Commodore 64 számítógépen. „Egyete­mista 11 065" jeligére a Sajtóházba. Kisiparos gépelést vállal. Tóth Mária. Telefon: 19-827. Villanyszerelési munkát magánosoknak, közüle­teknek rövid határidőre vállal gazdasági munka­közösség. Tel.: 15-407, 16 órától. X Szombatra, vasárnapra takarítást vállalok. — „Megbízható 382 520" jeligére a Hirdetőbe. Értesítjük kedves meg­rendelőinket, hogy vegy­tisztító műhelyünket ház­felújítás miatt áthelyez-í zük Partizán u. 13—15. szára alá. (Zászló u. sa­rok.) Szecsődy Imre, Hornok Imre. Telcfonügveletet vállalok 9—15 óráig, 21-221. Főállásban bedolgozást vállalok. „Minden meg­oldás érdekel 382 588" jeligére a Hirdetőbe. Pótmamát keresek 3 éves kislányom napközbeni felügyeletére. „1985. feb­ruár 382 565" jeligére a 100 m> íuühető épület műhelynek vagy raktár­nak kiadó. Szeged. Fa­ragó u. 13. Tel.: 19-827. Villanyórák áttrel yezése. szeUlözőmotorok karban­bartása és mindennemű vil-lanyszereléei munkák végzése, garanc i á val, részletre is. Zámfoó Já­nos vil.l<anys3jerertő mes­ter, Sze®ed. Gyöngyvirág u. 18/B. VIH. 22 . 6723. Vámkezelt ZX—81 sze­mélyi számítógép 16 K-s memótnlabőv ítésseJ, fiize ­tóskömnyíitéssert eladó, esetileg hossziabb időre bérelhető. Telefon: 16 órá-ig 25-61(1, Szőrt 1 ősi László. Aranyos kicsi és nagy ci­cák nagyon szerető gav­cfk keresnek. Tolbuhin sgt. 19. Pleskóiné. Lakásokban mosogatók, f ürdőkáda k lef ortyód ugu ­lásak falbontás nélküli megszüntetem. Hódmező­vásárhely, Réz u. 14. x OTP-s és szövetkezett la­kások teüőújrafedését és -javítását, tető, pince, aljzat, terasz szigetelését garanciával váMalom. — Denuez Károfly tetőfedő és szágetelő krtoáp-aros. Szeged, Kiskert u. 16. x Újságok, levelek ­ideiglenes címre Nem kis gondot okoz a nyári üdülőszezon a postá­soknak; sokan közülük ilyen­kor mennek szabadságra, s a munkában maradókra amúgy is nagyobb feladat hárul, mivel a lakosság ilyenkor ke] vándorútra. So­kan szeretnék, ha előfizetett ú.iságiaik. leveleik „utánuk mennének" a nyaralóba, üdülőhelyre — ezt a lehető­séget a posta az idén is biz­tosítja. A szabadságon levő kéz­besítő postásokat többnyire kollégáik, vagy diákok he­lyettesitik. Ebből — elsősor­ban a nem megfelelő hely­ismeret miatt — esetenként adódhatnak kisebb-nagyobb hibák, pontatlanságok. a posta azdnban igyekszik mindent megtenni, hogy a kézbesítőcserék zökkenő­mentesek legyenek. A csök­kenő panaszok mutatják: az intézkedéseknek már van eredménye. Nagyobb gond az úgyne­vezett utánküldés, amikor a napi; és hetilapokat, folyó­iratokat átirányítják az ide­iglenes tartózkodási heif re. Az úi címet az elutazás előtt legalább 6 nappal be kell je­lenteni — telefonon, vagy levélben — a lakóhely sze­rinti kézbesítő postahivatal­nak. A posta vállalja, hogv az előfizetett hírlapokat egy hétnél nem rövidebb, de két hónapnál netm hosszabb ide­ig ide továbbítja. A posta a pontos cím feltüntetését Ké­ri. A kézbesítéssel kapcsola­tos reklamációk alapja ugyanis többnyire az. hogv az ügyfelek nem írják meg a pontos címet, sokszor ép­pen csak az üdülő nevét tün­tetik fel. ígv előfordul, hogy a küldemények nem talál­nak gazdájukra. A hetila­pokat. folyóiratokat a posta különös gonddal kezeli: bo­rítékban. levélként juttatja el az előfizetőknek. Ezzel természetszerűleg együtt tár egy-két napos késés is. ami­re a megrendelőknek számí­taniuk xell. A postahivata­lokban egyébként 6 millió 344 ezer hírlap-előfizetést tartanak nyilván, ebből több mint kétmillió a napilap. Az előfizetett lapok közül éven­te körülbelül hétszázezret továbbítanak — mintegy öt­venezer előfizető kérésére — ideiglenes címre, átlagosan két hétig. Az ideiglenes cím­változások zömét — 80 szá­zalékát — a nyári htVtapók­ra jelentik be. A posta külön térítés nél­kül vállalja a hírlapok után­küldését. továbbá a levelek átirányítását. Ez utóbbit egyszerűen lehet megrendel­ni: a kézbesítőnek kell be­jelenteni az új címet, s ő — a kért időpontig — át­címezi az érkező leveleket. Gyilkos nagymama Egy 51 éves nagymama arzjén­nai megmérgezte szeretőjét, édesanyját és két volt munka­adóját. Vetma Margie Barfirid halálos ítélete véglegessé vált, mivel aa amerikai legfelsőbb bíróság a múlt héten elutasítot­ta kegyelmi kérvényét. A „gyil­kos n.a.gyimaima" 22 év óta az el­ső nő tesz. akit kivégeznek az Egyesült Államokban. A gyiMoos­sáigok oknyomozása elképesztő eredményeket tárt fel. Velma Barfield 1974-ben azért mérgezte meg az édesanyját, hogy legyen ideje vissza fizetni azt az ezer dolláros kölcsönt, aimdt csalárd rhódon az anyja névére vett 1ÖL Egyik idősebb munkaadóját azért ölte meg. hogy az ne jö­hessen rá egy ötven dolláros caekikhaimisítására. Nem adott magyarázatot viszont arra. hogy egy másik 85 éves néninek, aki­nél szántén dolgozott. miért adott be arzéninjekciót. Egykori szeretőjét 1978-ban azért tette el láb ailál. mert nem akarta, hogy belátja rájöjjön egy 300 dolláros csekk eredetene, amit ugyancsak hamisított. A lósta még nem tel­jes. A kivizsgálást végző ügyész szerint még két másik envber is áldozata Vett az „arzénes nagy­mamának" — az egykori ápolónőnek és vasárnapi iskolai tanítónőnek. Gyászközlemények Szőnyegpadló értékesítés reklámáron: minőségtől függően 216—420 Ft'm- áron • Érdeklődni: KOMFORT Szövetkezei Szeged, Gogol u. 28. Telefon: 11-003. KOMFORT A LAKOSSÁG SZOLGÁLATÁBAN! Tiadtatj ük, hogy FODOR JÓZSEF hamvasztas utáni búcsúztatása junius l«-án déiliben 12 órakor lesz a Belvárosi temető ravata­lozójából. A gyászoló család. Métty fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, apos, nagyaipa. KOVÁCS ISTVÁN Szatymaz, HL kerület 170. sz. alatti lakos. 72 éves korában el­hunyt. Temetése június 16-án de. 11 órakor lesz a szatymazJ temető ravatalozójából. A gyá­szoló család, Szatymaz. Méiy fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen férj. fiu, édesapa és vő, DÍKÁNV JÖZSEF életének 35. évében tragikus hirtelenség,gel elhunyt. Temetése június 18-án 14 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család, Remény u. 40. Miély fiájdal-ommLaü tudatjuk, hogy a felejthetetlen feleség, édesanya, nagymama és kereszt­anya, DEKANY IMRENE Hajós Etelka Mária életének 48. évében tragikus hir­telenséggel elhunyt. Temetése júnóus 15-én 13 órakor lesz a Dugonics temető ravatalozójá­ból. A gyászoló család, Apatini u. 14. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen édesapa, tesüvér, nagyapa és rokon, FH.Ö MIHÁLY, a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalat nyugdíjasa, életének) 74. évében elhunyt. Temetése júni­us li8-án 13 órakor lesz az újsze­ged! temető ravatalozójából. A gyászoló család, Rózsa F. sgt. 51. Hálás szívvel mondunk köszö­netet mindazoknak a rokonok­nak, Ismerősöknek, jó szomszé­doknak, a SZÍ5B1SZ vezetőinek és dolgozóinak, a szegedi ken­dergyári munkatársaknak, a gyufagyár vezetőinek, a Szeged l-es postahivatal telefonközpont dolgozódnak, valamint a békete­lepi óvoda dolgozóinak, afcülk fe­lejthetetlen szerettünk. JOJART JÁNOS temetésén megjelentek, részvé­tükkel. virágaikkal mély fádjal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Béketelep. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak. isimerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett édesanyánk. ÖZV. SZEIJ. JANOSNR Gémes Anna temetésén megjelentek, sírja r a koszorút, virágot helyeztek. Kü­lön, mondunk köszönetet körzeti orvosának, a klinika I. óé 1 osz­tály orvosadnak, ápolóinak lelki­ismeretes munkájukért. A gyá­szoló család, Szatymaz. Köszönetet mondunk mand­aMiknak: a rokonoknak, ismerő­söknek, jó szomszédoknak, munkiatársaikneík es mindazok­nak, akik felejthetetlen halot­tunk, KISS JÓZSEF temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek, A gyászoló csovad, Tolouhin sgt, 8« A. Köszönetet mondunk a roko­noknak, ismerősöknek lakótar» safcnak. az Ikarus dolgozóinak, a GMK dolgozóinak, akik sze­retett feleségem és cdesartyank, VARGA JENÖNf. búcsúztatásán megjelentek éa gyászunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet kezelőorvo­sainak áldozatos munkájukért. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mmd­azoknaik a rokonoknak, istmeiö­söknek, akik felejthetetlen fér­jem, HORVÁTH JÓZSEF temetésén megjelentek. részvé­tükkel és virága ikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni Igyekez­tek. Gyászoló teleséige, leánya, veje és két unokája­Hálás szlwel mondunk köszö­netet mindazon rokonoknak, is­merősöknek, a ház lakóinak, akik felejtheteUem halottunk, SUBA ISTVANNÉ temetésén megjelentek, részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk továbbá a körzeti kezelőorvosának áldoza- . toa munkájáért. A gyászoló csalód. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, ismerősöknek, mun­katársaknak, akik felejthetetlen halottunk, VARGA LASZLO temetésén megjelentek. részvé­tükkel és virágaikkal mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, szomszédoknak. is­merősöknek. munkatársaknak, aki'k felejthetetlen édesanyánk, NÉMETH IMRÉNK Kovács Erzsébet temetésén megjelentek, virága­ikkal, részvétükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csalad. Hálás szívvel mondunk köszö­netet mindazon rokonoknak, is­merősöknek. szomszédoknak, a Felszabadulás Tsz. kollektívájá­nak. a 10. sz. Volán Taxi részle­gének es személyforgalmi üzem­egységének. a tápéi takarékszö- . vetkezet dolgozóinak és mind­azoknak. ak-lk drága, felejthelet- ' len halottunk. KOROSl FERENC búcsúztatásán részt tettek, virá­gaikkal. reszvétn yilván ításn k­kal soha el nem múló mély faj­dalmunkban osztoztak, A' gyá­szdió család, Tápé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom