Délmagyarország, 1983. szeptember (73. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-18 / 221. szám

4 Vasárnap, 1983. szeptember 18. ADÁSVÉTEL liuiitusuoi oicavoi w.auo ajtó, aölak, padtódesz­kák 4—7 méterig, szaru­fák, 4—6 m«í teres fél­gömbíák, nr-es tégla, nagyimé re tű tégla. Szál­lítás megölcüható. Érdek­lődni: Zárda u. 17. Bár­ka csárda után balra. X ZS-cs barna cs, KL-cs febér Wartburg Touriót eladó. Érd.: Vásárhcíy, Vajda u. 26., va«> 11-125 telefonon. X Ít-A W 50 LSP nyújtott platós, eladó. Frank tet­őén, Zákányszék, Kiss ]n>re u. 67. x WV Golf Diesei, metól­zold, 4 ajtó® (TO rend­számú) megkímélt álla­potban eladó. Érdiektöd ­ni: 16-059 telefonon, es­te féj .8 óra után. . x Kertes kis ház eladó. Egyszobás lakást beszá­mítok. Tó u. 7/A. 3 szobás komfortos uj ház eladó. Makó, Kürt u. 11. Füvészkertnél 150 n-öl kert eladó. 150 ezer Ft­ért. Érd.: Északi város­rész 318. IX. 53. HÁZASSÁG 41 éves, eiva/.i us32.ua/ korban .hozzáillő, káros szenvedélytől mentes fér­fi ismeretségét keresi, házasság céljából. Fény­képes leveleiket várok. ..Gyöngyvirág 13 397" jeligére a Sajtóházba. ló állapotban levő 6 • eves Lada Combi eladó. Tothék. Ybl M. n. 12. Opel Marit a személygép­kocsi eladó, kisebb kocsit beszámítok. Szappanos u. 3. Tol.; 15-481, 17 órától. ­ti]] nagyképernyős., táv^ irányítós Grundig színes tv vámkezelve, költözés miatt eladó. Érd.: 17 órától, 20-246 telefonon. ALBÉRLET Otaóber^^Mő^garzonT vagy lakó nélküli lákást bérelne értelmiségi nő a Belvárosban. „Ármegje­lölés 17 636" jeligére a Sajtóházba. LAKÁS 26 éves, szöike, magas, diplomás. reprezentatív lány vagyok. Megismer­kednék határozott. jó­megjelenésű diplomás férfival, házasság céljá­ból. ..Érdekes 15 712" jeligére a Sajtóházba. 25 éves, 172 cm magas, lakással, kocsival ren­delkező. sportéletcentri­kus üzemmérnök barát­nőt kere*. esetleg házas­ság reményében. Fényké­pes, kézzel írott levele­ket várok. „Őszinteség 17 559" jeligére a Sajtó­házba. 161 cm magas. 40 éves, csinos, JÓI szituált. főis­kolát végzett elvált asz­szony keresi hozzáillő intelligens társát, társa­ság hiányában, házasság reményében. „Kellemes meglepetés 17 555" jel­iigére a Sajtóházba. F.iadó 5 szobás, összkom­fortos, belvárosi, I. emeleti társasházi laká6 plusz garázs. Érdeklőd­ni: a 16-958-as telefö­non. egész nap. 3 szobás kertes örökla­kás garázzsal eladó. Ybl M. u. 12. Tóthék. Belvárosban I. emeleti 40 m2-es garzon ez évi beköltözéssel tehermente­sen, vngy OTP-átválla­lással eladó. „Szép. nyu­godt környezet 17 628" jeligére a Sajtóházba. INGATLAN f!!ertészKdésrer^^Tlattar^ tásra alkalmas 3 szobás. Összkomfortos, központi fűtéses ház, nagy telek­kel eladó. Szőreg, Ma­fiyag-41,. X Gazdálkodásra - alkalmas magánház 25Ó' n-öl te­lekkel eladó, tfft tófitelep, Gábor Áron ti. 87. X 2 szintes, teljesen össz­komfortos, 2 család ré­szére is alkalmas, ker­tes családi ház eladó F> reged - A leóv á ros, Vad­kerti tér 3/A- Tom­bácz. x Négylakásos táisa-shárepí­téshez + padlástéf-be­építés. társakat kere­sünk Debreceni utcában. Érd.: Szeged. Róna u. 22., esti órákban. x Keresem 62—66 éves. j házias, n«m doháir/zó J nőnek az ismeretséget i házasság céljából. Én 71 éves nyugdíjas vagyok, 2,5 szobás lakással ren­delkezem. „Ösz 15 207" jeligére a Saitóházba. Szeretnék megismerked-' ni magányos özvegy, egészséges nővel 65r-70 évesig. Élettársi alapon aki hozzám költözne és a tisztaságot szereti. — „Szeretem a szépet — 17 637" jeligére a Saj­tóházba. Minden káros szenve­délytől mentes, 64 éves özvegy férfi, hasonló adottságú, korban hozzá­illő nő levelét várja há­zasság céljából. „Meg­értés 15 386" jeligére a Sajtóházba. Napfény Társkereső Iro­da ügyfélfogadása: 'pén­tek 15—19 óráig, szom­baton, vasárnap 10—19 óráig (SZEOL-pálya után) (73-as és 22-es busz). Szeged, Irinyi Já­nos u. 10. Eladó kert lakható hét­végi házzal, vízzel, vil­lannyal felszerelve. Üj­r.re>gcd,' Kendergyári 9. 37 és 46 éves hölgyek rendezett anyagival ma­<(ga^. érettségizett tfjf iafc levelét várják házwsság céljából. „löjj velem — 15 305" jeligére a Saj­tóházba. 32 éves, 180 om magas, elvált, barna, középfokú végzettséggel szakmun­kás. megismerkedne hoz^ záiltö hölggyé 1, házasság cél jóból. .. Boldogság — 15 371" jeligére a Saj­tóházba. Egy 71 éves férfi keresi házasság céljából aonak a szelíd, nem dohányzó, 62—68 éves nőnek isme­retségét, ki hajlandó 2.5 szobás lakását vele meg­osztani. „Tó kedély — 15 206" jeligére a Saj­X cöháziba. 62 éves, független, 163 cm magas, vékony ter­metű, jó szakmával, csa­ládi házzal, rendezett körülmények között élő igényes, ápolt külsejű nő férjet, barátot, társat ke­res, 67 évesig, őszinte melegszívű, szeretetre vágyó, intelligens magas férfi személyében. „Te meg én 17 589" jeligére a Sajtóházba. Szeretnek megismerkedni házasság céljából, 28 évesig csinos házias leánnyal. vagy elvált asszonnyal. Én 30 éves 178 cm magas, barna hajú független férfi va­gyak. „öszi találkozás 15 243" jeligére a Saj­tóházba. 27 éves szőke, közép­termetű. reprezentatív megjelenésű lány keresi jómegjelenésű. diplomás férfi ismeretségét, házas­ság céljából. „Kék sze­mek 15 711" jeligére a Sajtóházba. • 28 éves, 165 cm magas, szőke hajú, középiskolai végzettségű, független nő megismerkedne hozzáillő férfival, kölcsönös szim­pátia esetén házasság céljából. „A sok ember közt egyedül 441 661" jeligére a Hirdetőbe. 34 éves, 156 cm magas, 6 és 14 éves gyermekét elváltán egyedül nevelő, vezető beosztású nő va­gyok. Várjuk gyermek­szerető, családcentrikus férfi fényképes, telefon­számos levelét házasság céljából, „ó jössz-e már 441 604" jeligére a Hir­detőbe. EGYÉB Szegeden zongorát, vagy márkás pianínót bérelnék főiskolás diák számára. Cint: Csizmadia József né, Orosháza, Tass u. 9. fszt. 1. Nyugdíjas pedagógust, vagy óvónőt keresek két kisgyerek mellé napi négy órára, saját laká­somon. „Zöld környezet 15 308" jeligére a Saj­tóházba^ • Diplomás fordító-tolmács angolból és franciából fordítást és angol nyelv­tanítást vállal. — Érd.: 16—19 óráig. Csongrádi sgt. 60.. I. em. Ritler. 27 éves, leinformálható fiatalember bárminemű bedolgozást, szállítást vállal, gépkocsival is. — „Becsületes, pontos — 17 648" jeligére a Sajtó­házba. * x Ensedményes vásár! áruházunk :>ra- és Ékszer szaküzletében 1883. szeptember 19—30-ig Egyes — szovjet női és férfi karórák, , — szovjet faliórák, — ajándék és — bizsuáruk 30° „-kai olcsóbban, amíg a készlet tart! SZEG SD NAGYÁRUHÁZ Fügerekord A Balaton vidékén az utóbbi fél évszázadban egyetlen alkalommal sem termett olyan sok füge, mint az idén. A hosszú, for­ró nyár erősen kedvezett ennek, a szőlőskertek köze­lében szórványosan, össszes­ségében nagy számban te­nyésző déligyümölcsnek. Pázmány József balatonfü­redi népi iparművész kért­jében egy körülbelül öt mé­ter magas fügebokor mint­egy három-négy mázsa ter­mést érlelt. Gazdag termést Figyelem! Szegedi (sándorfalvi, szatymazi, maroslelei, csengelei) ingatlanok: családi házak, öröklakások, szövetkezeti lakások, építési telkek, nyaralók, most szervezendő társasházban lakások, üzlethelyiségek eladók és leköthetők Érdeklődni: 1. sz. ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG Szeged, Vár u. 2. I. em. 15. sz. szobában 8—12 óráig és 14—18 óráig, (szombat kivételével) Kisiparos közreműködő társat keresek. ..Gépjór­mií 15 4-2J" telteire a Sajtóház be.' Géplakatos. vasesztergá­lyos sza-kmutvkást felve­szek. Rózsa, Szeged, Jó­zsef A. sgt. 120 B. SZEGED ÉS VIDÉKE ÁFÉSZ TISZA GYÖNGYE ÉTTEREM ÚJSZEGED Matematikatanítás min­den szinten, ug>aniet pi­ros NDK panorámás ba­bakocsi. különleges mi­nőségű hasítottbör-dzseki, új magnószalagok eladták. Rókus 222 ft. III. 7. (Nyílra u. 5 B.l Alsóvároson elveszeit 14­ci névre hallgató német .kútász kutya Megtaláló. Ját kénem. Jutatom elle­ne ben hozza vissza a Világos u. 12. az. épít­kezésre. Őszi-téli ajánlatunk: Előfizetéses ebédre szabad kapacitásunk van Eladási ár: 14,30 bt HÉTFŐ — KEDD — SZERDA — CSÜTÖRTÖK; !<• este 18—121 óráig vacsorázó, r . ••/•. SZOMBAT — VASÁRNAP: •Jí, t i - . - • •- . ­12—15 óráig ebédelő vendégeinknek 20 SZÁZALÉK ENGEDMÉNYT ADUNK. Például: Paradicsomleves 5.— S. flekken 36,— Üdítő 47,— —20n*„ 9,40 37,60 VARJUK KEDVES VENDÉGEINKET Telefon: 12-350 SIMON ERNŐ szerz. üzletvez. A dontaszékl SzólőfUrt Mg. Szakszó vetkezel a húshasznú te­heneszett telepéhez telepvezetőt keres felvételre, azonnali belé­péssel. < Bérezés a 4 1981. MÉM— MŰM sz. rendelet alapján, meg­egyezés szerint. Jelentkezni: személyesen vagy Írásban, a szakszövetkezet föagronómusá­nál. Ipari szóvetkezet korszerű mű­anyagfeldolgozó üzemébe, Jó ke­reseti lehetőséggel, két műszakos munkarendbe betanított munká­ra nöi dolgozóitat vesz fel. Je­lentkezni: itledikémia Vegyi-, Gumi- és Műanyagipari Szövet­kezet, Szeged, Körtöltés u. 3!>. sz. alatt. X Ipari szövetkezet Jó kereseti lehetőséggel két műszakos mun­karendben üzemelő vegyi üze­mébe nöi betanított munkasokat, tmk-mühelycbe lakatosokat, va­lamint gépkoesivezétöi jogosít­vánnyal rendelkező anyagbeszer­zőt keres felvételre. Jelentkezni: MF.DI KÉMIA Vegyi, Gumi- és Műanyagipari Szövetkezet, Sze­ged, Cserepes sor 34—38. sz. alatt. X Megyei élelmiszeripari vállalat pályázatot hirdet állattenyész­tési szakértő beosztásba sorka­tonai idejét letöltött fiatalember részére. 35 éves korig. A munka­kör betöltésének feltétele: szak­irányú főiskolai végzettség és 3 éves szakmai gyakorlat. A pá­lvázatokat ..Élelmiszeripar — 318(1 12" jeligére a Sajtóházba kérjük. X A Szegedi Kazánjavító Isz fel­vételre keres központi, illetve változó munkahelyeire lakatos, minősített hegesztő, hegesztő, fű­tésszerelő, kazánszerelö szak­munkásokat, valamint gépkoesi­val rendelkező személyeket tüz­oltökésziilék-ellenörnek. Változó munkahelyeinken 4 3 napos munkarenddel dolgozunk. Jelent­kezést vártuk: Szeged, Dorozs­mai út 8. szám alatt. X A Szegedi Magas- és Mélyépf­töipari Vállalat felvételre keres: autószerelő, asztalos, géplakatos, kőműves, tetőfedő szakmunká­sokat. Jelentkezni lehet: Sze­ged, Kenyérgyári ut a Munkaalkalmak Építőipari vállalat leányválla­lata paiyazatot hirdet: gazdasagt vezető munkakör betöltésére. Követeimeny: pénzügyi és szám­viteli loiskolai végzettség, leg­alább a eves építőipari gyakor­lat. Pályazatokat „Építőipar — 3188/12" jeligere a sajtohazba kérjük leauni. x Megyei vallalat felvételt hirdet pénzügyi-számviteli közepvezetot munkakörbe. Mérlegképes köny­velői képesítésű és 5 eves szaa­iranyú gyakorlattal rendelkező dolgozok jelentkezését varjuk. Szeged, Török u. 8., személyzeti osztály, x A Szeged és Környéke Vízgaz­dálkodási Társulat azonnali be­lépéssel felvesz érettségivel és gyors- és gepiroi szakképzettség­gel rendelkező dolgozol, titkár­női, valamint gazdasági ügyinté­zői feladatok eilátásara női dol­gozót, továbbá mezőgazdasági gépszerelöket, vasesztergályost, mezőgazdasági vontatóvezetői, .nehézgépkezelőket. Jelentkezni: Szeged, Cserzy M. u. 30 A. x A Tisza Fűszert központja (Szeged, Sóhordó u. 5.) kerék­pározni tudó hivatalsegédet vesz fel. Jelentkezni lehet a gondnok­sági csoportvezetőnél. x A Szegedi Bútoripari Szövet­kezet felvételre keres bérelszá­molót. Jelentkezni: Szeged, Cser­je sor 2. szánt alatt, a személy­zeti vezetőnél, vagy a 61-053-ös telefonon. x Az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyár szegedi gyára felvesz gépészmérnököt, üzemmérnököt, szerkesztőnek, tervezőnek. Érett­ségizett műszaki rajzolót, fény­másolót. szerszámlakatosokat, jól felkészült lakatosokat kísér­leti műhelybe. Jelentkezni leltet: Ikarus szegedi gyára munkaügyi osztály. Szeged, Fonógyári ut 9. A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola belső ellenőri munka­kör betöltésére pályázatot hirdet. Feltelelek: számviteli főiskolai végzettség vagy középiskolai végzettség és felsőfokú KAI.ASZ. A pályázatot a főiskola főigaz­gatójához kell benyújtani. Ápri­lis 4. útja 6. A MAV T. B. Ép. Főnökség 22. sz. üzeme felvesz tmk-villany­szerelö, gépjármű-villamossági szerelő, feslő-dukkozó szakmun­kást és festő mellé betanított munkást, jó kereseti lehetőség. Jelentkezni: Szeged, Tisza pu. A Szegedi Konzervgyár fémdo­boz gyarló üzemébe középfokú gépipari végzettséggel karbantar­tó csoportvezetőt keres felve­tőire. Jelentkezni lehet: szemé­lyesen, Szeged, Pulz u. 46. X A Tisza Füszért Vállalat Ma­ros utcai raktarába: élelmiszer vagy vegyi szakus kereskedelmi szakmunkasokat raktárkezelő­nek, a Fonógyári úti raktaraba raktárkezelöket, férfi segédmun­kásokat és kocsikísérőket fel­vesz. Jelentkezni: Fonógyári út 8., munkaügy. X Azonnali belépéssel alkalma­zunk elektrólakatos és lakatos szakmunkásokat, valamint bá­rom műszakos beosztással női, férfi betanított munkásokat és férfi segédmunkásokat. Jelent­kezni lehet: a gyár munkaügyi osztályán munkanapokon 7—14 óráig. BUDAPRINT PNYV Sze­gedi Textilművek, Szeged, Tol­buhin sgt. 87. X Képesítéssel és legalább há­roméves gyakorlattal rendélkező hálózati ellenőrt, valamint gyors­és gépírót vesz fel a Piért Keres­kedelmi Vállalat Délmagyaror­szági kirendellsege, Szeged, Mé­rey u. 6 r. X A FII.AV szegedi építésvezető­sége állandó szegedi munkára, magas kereseti lebeloscggel fel­szedtek Balatonszepezd és Ábrahámhegy térségeben is. Ezen' a vidékén SOK 'szőlőét­gazda a pincék, présházak napsütötte tornácain most is füzérekben aszalja a ha­zánkban egyébkent csak szórványosan termő déli­gyümölcsöt. Közlemény vesz kőműves, asztalos, festő, burkolo (hideg, meleg), állvá­nyozó, bádogos-telófedo szak­munkásokat, betanított és segéd­munkásokat. Érdeklődni szemé­lyesen : Szeged, Ságváritelep, Alsóvárosi Fekete földek u. 10. sz. alatt, vagy a 10-443-as tele­fonszámon 7—16 óráig. X Felvételre keresünk könnyű betanított munkára női és férfi munkavállalókat. Érdeklődni le­het telefonon: 12-265, vagy sze­mélyesen az alábbi címen: MHSZ Modellkísérlett Intézet fa­ipari üzem, Szeged, Etelka sor 15. X Korszerű szövödénkbe műszaki és kisegítő munkakörökbe mun­katársakat felveszünk. Textil- és gépipari szakközépiskolát vég­zettek előnyben. Jelentkezni le­het: KSZV Üjszegedi Szövőgyár munkaügyi osztályának munka­erő-gazdálkodási csoportjánál. — Szeged, Alsó Kikötő sor 11. X Államigazgatási szerv közét­keztetéshez szakképzett szaká­csot, valamint karbantartó víz­vezeték-szerelöt keres. Jelentke­zés önéletrajzzal „Gyakorlott — 3318/12" jeligére a Sajtóházba, x Centrum hétfő 20 százalék árengedmény Witiams férfiing, hosszt: ujju, különféle színekben. 281 Ft helyett 225 Ft-os áron, a földszinti fehérneműosztályunkon. Figyelem: szabás-varrás tanfo­lyam Indul kezdők és haladok részére a Vasutas Művelődési Házban. Vezetője: Virág Jozsef­né. Tandíj: 450 Ft. vasutas dol­gozóknak: 300 Ft. Jelentkezni le­het szeptember 20-an es 21-én 8—17 óráig a művelődési házban. Szeged, Rákóczi u. 1. Telefon: 10-154. Motorkerékpárok, kerekpárok, kerti ktegepok garanciális és fizető javítása rövid határidőre. Gépjárműjavító Isz Szeged, Cserzy M. tz. Telefon: 14-936 Gondoljon a bolt forgalmára, időben rendeljeni ÁRUAJÁNLATUNK: TK—4 permetező 388 Ft Sobó junior 410 permetező - 7020 Fl a Norton-kút 1200 Ft barűmfietető 16 literes 221 Ft 35 literes 376 Ft Nívó sértési ta tó 416 Ft polietilén natúr fóliazsák 13,40 Ft növénytartó háló 20 méteres 94.40 Ft Frattini csizma . , 394 Ft Frattini csizma béléssel 531 Ft műanyag ballon 60 literes 260 Ft Mezőgazdasági Termelőeszköz > Kereskedelmi Vállalat Szeged, Dorozsmai út 33. Legyen vendégünk! HALVACSORA és MÁTÉ PÉTER-est 1983. szeptember 19-én bétfőn 20 órától. A műsorban fellépnek még: AMBRUS KYRI, KELETI PÁL. Pécsi Kiss Ágnes, Müller—Kristóf duó. Belépő: 50 Ft személyenként. Az étlapon egyéb különlegességek is szerepelnek. Helyfoglalás az üzletvezetőnél. Telefon: 51-677 FRANK SÁNDOR ÉS SZALOKI„BÉLA SZERZŐDÉSES ÜZLETVEZETŐK BEIRATKOZÁS A TIT NYELVISKOLÁJÁBA Angol, francia, német, orosz, fcseh. latin, lengyel, olasz, román, spanyol, szerb-horvát,., szlovák és török nyelvű kurzusokat hirdetünk. Heti 1X3 és 2X2 órás kezdő, középfokú és haladó általános tanfolyamokat. Heti 2X3 és 4X2 órás nyelvvizsgára előkészítő tanfolyamok kezdő, középhaladó és haladó szinten. PREX (koncentrált vizsgaelőkészítö) POSTEX (szinten tartó). Heti 2X2 órás gyermektanfolyamok. BEIRATKOZÁS: szeptember 19—23 (hétfő—péntek) du. 3—6 óráig, felnőtteknek Tömörkény u. 1. (Tömörkény gimnázium), gyermekeknek Komócsin Z. tér 12. (Radnóti gimnázium). Értesítjük kedves ügyfeleinket, hogy órajavító tevékenységünket Április 4. útja 19. szám aUtt újra megkezdtük. Gyors, pontos kaszoigalás, garancia.

Next

/
Oldalképek
Tartalom