Délmagyarország, 1983. július (73. évfolyam, 154-180. szám)

1983-07-23 / 173. szám

Sromfcat, 1983. július 23. II APRÓ/ * HIRDETÉSEK ADÁSVÉTEL houiusoüi olcsón ciaao nagyméretű tégla, száraz tölgy parketta, 4—6 m-ig jó minőségű colos desz­kák, párnafák, faanya­got. ajtók, abiakok, pin­ceablakok, kovácsolt üvegterasz, lépcsőkorlát, műkő lépcsők. 4—5 m-es sín vasak, 180-as fürdő­kád. fatüzelésű vörösréz fürdőhenger, levegőberu vos szeneskályha. Szál'í­lásl vállalom. Érd.: Ma­rói Ti. 22. X Kazán eladó, 34 000 cal. folyton égő, széntüzelésű. Szőreg, Temjesyári u. 3. X Építkezők: Bontott, Nagyméretű Kégli, fűré­szelt szarufák, 3—7 in­ig, kívánság szerinti mé­retre rágva, kovácsoltvas nagy kapu eladó. Szállí­tást vállalom. Érd.: Mol­nár ». 1., volt Tiizép­telep. Tisza-part felől. X Barkas doboz eladó vagy Barkas platóval cserél­hető. Szeged, Szabad >ajtó u. 19. Telefon: 10-802. x Dacia vonóhoroggal el­adó. Műszaki vizsga 1983-ig érvényes. Szeged. Kcmes u. 16/A 1/4. x ZE-s 1200-as Lada eladó. F.rd.: Szeged, Gyík u. 23/B fszt. 1. x Ónémet jubáazkutyaköly­k<* eladók. Megtekint­hető: egész n-ap, Szeged, ("remegi ti. 9/A. x M—b-os Diesel Agrostolj eladó, Jó állapotban. — Irányár. 50 000 Ft. Hód­mezővásárhely, Károlyi M. u. 70. x Eladó Diesel-üzemű Ag­rostolj, Jó állapotban. — Irányár 50 000 Ft. Hód­mezővásárhely, Zrínyi u. 108. x 25 db juh eladó. Ásott­halom. X. ker. 1558 Szabóiknál, Bajai át 33 km-nél. x Zastava 750-es eladó. — Érdeklődni: Petőfi S. sgt. 20. GMK!iáknál. x II db 4 hónapos malac eladó. Újszeged, Műhely u. 14. x MB 1000-es Skoda bon­tásban eladó. Szeged, Ta­vasz u. 15. Kiss. Műanyag motorcsónak­test eladó. Háló u. 11/A fszt. 2. KB rendszámú Trabant Combi eladó. Érd.: szombaton, vasárnap 7— 19 óráig. Szeged, Veres ács u. 20. Garázsban tartott 1500-as Lada eladó. Érd.: Sze­ged, Gyík u. 26/B III. 9. Vörösréz permetező és egy 750-es Zastava eladó. Karikás Frigyes u. 15. Nova lux villanytűzhely. I Belvárosi, két és fél szo Trabant motor, használt, sürgősen, olcsón eladó. Cím: Szeged/ Csap u. 55. 240 D Mercedes és Re­nault 4 most vizsgáz tar tott, eladó. Makó, Be­loiannisz u. 2<8/B. Eladó 8 db süldő. Fo­dortelep. Tglói utca 6. Polski FIAT 126-os. ZD-s. megkíméK álla­potban, sürgősen eladó. Szeged, Rákóczi u. 9. Telefon: 19-796. ALBÉRLET 3 lapos, eladó. István ti. 21. Stéhli Választási malacok. 20 db. eladók. Korda utca 25/A. Hagyományos kisipari, barna kombinált szek­rény. külföldi képcsöves, kifogástalan televízió el­adó. Jósika o. 44. Ka kuszi. 5 fm hosszá é* 2 fm mély, műanyag fürdőme­dence, faburkolású vas­keretes nagy kapu eladó'. Érdeklődni Szeged, Rá­kóczi «. 20/B. Reszelővágó gépek és szerszámok eladók. Pulz ii. 11. Temkó. 125-ös P. FIAT. Skoda 1000 MB bontásra eladó. 1 évet használt után-futó. 500 kg-os teherbírású, el­adó. Érd.: Ocskó Pek. Bordánv. Dudás űt 15. Szílárdttizeléaű fürdő­szobakályha, azép, színes olaikályhák ingyen hor­dókkal és kannákkal, minden elfogadható árért eladók. Lajta u. 1/B. Kábelgyár mögött. 60 o fekete-fehér műkő, 90x15-ös és 60x60 as htingaropán új ablak el­adó. Szeged, Nagyszom­bati u. 29. 1200-as Zsiguli eladó. Megtekinthető: Szeged­Kiskundorozsma, III. ker. Barátság u. II. vagy telefonon; 61-375. bás. étkezőfülkés, teljes komfortos lakás 1—2 év­re kiadó. Érd.: 20-572 telefonon. x Jó állapotban mosógép eladó, Lenin krt. 74. I. 5. Eladó 1500-as Lada. pi­ros. ZY rendszámú, vo­nóhorogra, most vizs­gáztatott, valamint öt­mázsás, új utánfutó. — Röszke, Rákóczi u. 92. Gázfűtéses. bútorozott udvari szoba konyha, előszoba kiadó. Lendvai u. 26/A. L A K A S Tarjáni víztoronynál le­vő. III. emeleti, 2 + 2­es. tanácsi lakásom el­cserélném 1+2-es vagy 2+1-ea, külön bejáratú, tanácsi lakásra. ..III. emelet:g 13 893" jeligé­re a Sajtóházba. x Elcserélném III. szinti. 2 szobás, hallos. OTP lakásomat 1.5 vagy 2 szobás, tanácsira, érték­különbözettel. Érdeklőd­ni: 16-769-es telefonon, x Budapesthez közel, Érd központjában eladó be­költözhetően 57 m2-es, 2 szobás, étkezők onyh ás, szövetkezeti lakás, ga­rázzsal. Kp. + OTP. Levélcím: Baglyos. Bu­dapest, Hollósy Simon u. 14. (1126.) X OTP-hitelkötés előtt 1 + 2-es társaslakás sürgősen eladó. ..Belváros — 441 097" jeligére a Hir­detőbe. x Elcserélném békéscsabai, másfél szobás, egyedi gázfűtéses lakást szegedi egyszobásra, III. emele­tig. ..Tanácsi" jeligére a békéscsabai Hirdetőbe. 1+2-es, tanácsi. V. eme­leti, liftes lakásomat 1 szobás, összkomfortos ta­nácsira cserélem. ,.Sür­gős 16 298" jeHgére a Sajtóházba. Újszeged. Szövő « 19 számú ház, nagyméretű, összkomfortos, 2,5 szobás emeleti része, 80 n-öl kerttel sürgősen eladó. Üjszegedi, 6-os társasház I. emeletén 2,5 szobás, jó beosztású, erkélyes öröklakás eladó. Közép fasor 15/A. Érd.: vasár­nap. 500 000 Ft készpénz + % 000 OTP áron eíadó kétszobás, földszinti, tég­lablokkos öröklakás. — ..Közép fasor 13 892" jeligére a Sajtóházba, i50 ezer készpénzzel, la­kásmegoldást keresek. — „Lehet komfort nélküli is 16 578" jeligére a Sajtóházba. Eleserélném kétszobás, összkomfortos. I. szinten levő. OTP-s. magántu­lajdonú lakásomat nagy­méretű, 4—5 szobás, bel­városi. komfortos, taná­csi lakásra. Érd.: este 7 órától, a 25-853-as tele­fonszámon. ingatlan Egyszobás, konyhás, für­dőszobás 1/8-ad házrész eladó. Petőfi S. sgt. 88. X Házat veszek lebontásra. ..Kp. 16 514" jeligére a Sajtóházba. X Házat veszek lebontásra. ..Kp. 16 311" jeligére a Sajtóházba. X Bordánv, Rákóczi u. 58. szám alatti családi ház eladó. Érd.: a hely­színen vagy a községi ta­nácsnál, Szűcsnénál. X Újszegeden, 140 n-öl tel­ken 2.5 szobás, gázfűté­ses családi ház eladó vagy 2,5 szobás örökla­kásra cserélem. „Árki­egészítésre! 13 910" Jel­igére a Sajtóházba. X S/iksóson 446 n-öl gyü mölcsös, betogség miatt eladó, a buszhoz húsz percre. Építési lehető­ség és víz van. Érd.: 17 —20 óráig és vasárnrn egész nap. Mihácsi Ernő. Újszeged. Pillich Kál­mán u. 36/A. x Újszegeden, Orsovai u. 3. sz. öreg tégtoház. 160 n-ö! kerttel, sürgősen el­adó. Érd.: Budaoesti krt 6/A 5/17. Kónya. x Sziksós-fürdőn, erdőben, Eladó Bükkszék közpon*­üdüiŐ, kétszintes faház­zal eladó. Érdeklődni: 18—20 óra között, 19-696 telefonon. x Szőregea 3 gwobáe, össz­komfortos, központi fű­téses magánház — busz­megálló mellett — ga­rázzsal, melléképülettel készpénzért eladó. A kert szőlővel, gyümölcsfával betelepítve, jóazá^artás lehetséges. Érdeklődni: Szőreg, Rózsatő n. 3. Csütörtökön, szombaton, vasárnap 9—19 óráig. X Vennék kisebb magán­házat. kis kerttel. 150 ezer Ft kp. „Szőregen 441 027" jeligére a Hir­detőbe. x Eladó jó állapotban le­vő tanya, 1 hold gyü­mölcsössel. Víz, villany van. Érd.: szombaton, vasárnap egész nap. Ta­nács József, Rúzsa 906. x Ház eladó, 200 n-öl te­lekkel. Három és fél szo­ba komfort. Gazdasági épületekkel, romantikus környezettel, műút mel­lett. Sürgős. Szeged, Baí­Iagitó sor 44. Retegség miatt eladó Budapesthez közel, zöld­övezetben. 3 szobás, hal­los. fürdőszobás, kertes magánház, melléképüle­tekkel, termő gyümölcs­fákkal. szőlővel. Állat­tartásra alkalmas. Vála­szokat: „öszi költözés 440 976" jeligére a Hir­detőbe^ Ház eladó 400 n-öl te­lekkel. üjszőreg. Légió u. 48. Családi ház! 6ÖÖ n+31 szőlővel eladó. Érd.: a helyszínen. Tompa Ist­ván u. 11. szám alatt, vagy a 22-095-ös telefo­non lehet. Röszks, Rákóczi u. 28. számú ház eladó, nagy telekkeJ. Érd.: minden­nap. Miskolc-Tapolca. Thali Kálmán «. 11. szám alatti, télen la üzemel­tethető. 2,5 szobás nya­raló eladó. Megtekinthe­tő: augusztus 8—18-ig. mindennap I4r-I8 óráig. Petöfitclepen. Gábor A. u. 54. számú építési te­lek lakható házzá', bon­tási engedéllyel. 300 n-öl eladó. Érd.: 51-395 te­lefonon, esee. • j-ában, gyógyfürdő mel­lett, kétszobás, fürdőszo­bás ház, berendezéssel együtt, Méltányos áron. Kert, gará/MMtk mellék­épület van. Érd,: dr. Sand Henrikoé, Bükk­szék, Fürdő v. 4. (3335.) Kis üdülőt vennék. „Ti­sza-part 16 319" jelégére a Sajtóházba. t Szeged környékén ' hétvé­gi kertet vagy tanyát ke­resek. „50 ezer 16 320" jeligére a Saitóházba. 405 n-öl zárt kerti sző­16 eladó, félkész épület­tel. Érdeklődni: Kovács Tibor. Mátrafüred, Pa­rádi u. 35. Fél ház iekásátadásTiT és műhellyel eladó. Pulz u. 11. Temkó. egyéb ló, szakképzett kőműve­seket felveszek, belső va­koláshoz. „órabér meg­egyezés szerint 13 916" jeligére a Sajtóházba. X Gimnazista leányomhoz magyarból javítóvizsgára •aló felkészítéshez, tanár­nőt keresek. „Gimnázi­um 16 276" jeHgére a Sajtóházba. x A, B. C kategóriás, hi­vat é sós jogos í tv ánn v a 1. 10 éves gyakorlattal ren­delkező fiatalember állást keres. Minden megoldás érdekel. „Kisvállalkozá­sok előnyben 13 915" jel­igére a Sajtóházba. x Vasesztergályos, marós, gyalus szakismerettel ren­delkező, fiatal szakmun­kást keres kisiparos. — ..Állandó és kisegítő — 16^17" Jeligére a Saj­tóházba. x Garázst bérelnék a róku­sl trolivécállomás köze­lében. „Sürgős 16 626" jeligére a Sajtóházba. 15 ma-es helyiség Felső­város 109-©* épületben üzletnek, műhelynek, csak csendes foglalkozá­súnak. kiadó. Víz. vil­lany. központi fűtéssel. Érdeklődni: az esti órák­ban. Szakáca G yu.1 ánc. közös képviselőnél. Matematikus hallgató pótvizsgára felkészítést és (vagv) évközben kor­repetálást vállal. Vedres a. 22/B IV. 15. A* AGROKER Vállalat felvea* rakodómunkásokat. Jelentkezni lehet: Szeged, Dorozsmai út 33. sz. alatt, a munkaügyi csoport­nál. X A Mezőhegyest Mg. Kombinát építészeti üzeme igazgatóhelyet­Munkaalkalmak Az AGROKER Vállalat azonnali belépesse! felvesz közgazdasági A hódmezővásárhelyi várod lemet végzett, a hdzanemesítés iránt érdeklődő fiatal férfi szak­embert, aki 2—3 éves szakmai gyakorlattal, genetikai vagy nö­vényvédelmi előképzettséggel es lehetőleg nyelvismerettel rendel­tanárs vb pénzügyi osztálya kezifc. Jelentkezni: Szegeden, á test munkakör betöltésére épí- szakközépiskolai érettségivel, ár- költségvetési munkakörbe felső- gk! személyzeti osztályán, Sze teszmérnököt keres. Legalább 3 szakértői képesítéssel és legalább fokú vagy középfokú végzettsé­5 éves szakmai gyakorlattal ren- gú (legalább 5 éves szakmai éves gyakorlat szükséges. Jelent­kezni: a személyzeti osztályon. X A Szegedi Közlekedési Válla­delkező munkavállalót. Jelent- gyakorlattal) munkaerőt keres, kezni lehet: Malaisz Mártonné Jelentkezni lehet: Írásban vagy számviteli osztályvezetőnél, Sze- személyesen a városi tanács vb lat gépjármű-üzemeltetéshez mű- ged, Dorozsmai út 33. sz. alatt, x pénzügyi osztályvezetőnél, Vá­vezetöt kérés felvételre. Köve­telmény szakirányú végzettség A Juhász Gyula Művelődési é.h as o n 1 ó mun k'a tüi r b c n" ~t ö Itö tt Központ felvételre keres köz­szakmai gyakorlat. Jelenlkezni f" ^il'^' lehet: Szeged, Zrínyi u. 4—8. sz. alatt, a személyzeti vezetőnél. X A Szegedi Közlekedési Válla­lat felvételre keres gépjármű-, gépjármú-villamossági szerelö­ket, különböző munkakörökbe, 111- munkahelyekre (trolibusz-, _ autóbuszüzem, villamosüzem, düei~ÍÍsztfeÍdolgozó "üzeme f'elvc­séggel rendelkező munkavállalót gépírói, pénztárosi munkakörbe. Jelentkezni lehet: 27-én reggel 8 órától, Vörösmarty u. 5. szám alatt. x sárhely, Kossuth tér 1. Felvételre keresünk könyvelő munkakörbe kb. ötéves gyakor­lattal, közgazdasági szakközépis­kolai és mérlegképes tanfolyami telre. Jelentkezni lehet: Szeged végzettséggel rendelkező munka­vállalót. Kéziszerszámgyár, Sze­ged. Alsó Kikötő sor 9. (8701)". | Az álláshely betöltéséhez erköl­csi bizonyítvány szükséges. A Társadalombiztosítási Igaz- , gatóság középiskolai — elsősor- j ban közgazdasági — végzettség- : gel rendelkező dolgozókat, vala- j mint gépírni tudó alkalmazotta­kat és takarítónőket keres felvé Lenin krt. 97. I. em. 19. Hosszabb időre gyakorlattal rendelkező gépírót szerződéssel felsove/.eiékes csoport, üzem- lelr(, keres 2 műszakos munka­fenntartás stb.) villanyszerelő- rPnrtbe keverőgép-kezelőket, va­két. karosszéria- és általános la- mmint targoncavezetőket. Jelent­kalosokat, festőket, kocsi-, va- iohPt. szeeed, Vám tér 6. Dóc, Erdő sor 14 B. lamint irodatakarftókat, pálya­fenntartási munkásokat, éjjeli­és vagyonőröket, szakképzett fi­zikai rendészt, udvarosokat és segédmunkásokat. Jó kereseti le­hetőség! Családtagok részére a vállalat villamos-, trolibusz- és mántTegyétémtérmészettudomá autóbuszvonalaira ingyenes uta- ny| kar biológus vagv biológia— zást biztosítunk. Egyéb kedvez- kémia szakán végzett, a napra­ménvek a kollektfv szerződés forgó-nemesítés iránt érdeklődő ged, Rigó u. 38. A Szegedi Kereskedelmi Rak- alkalmazunkr Csongrád megyei A Csongrád megyei Gabona- tárak fenntartási osztálya vil- Főügyészség. Szeged, Széchenyi forgalmi és Malomipari Vállalat lanyszerelöt vesz fel. Jelentkah- tér 4. II. em. 214. ni lehet: az osztály vezetőjénél. Szeged, Fonógyári ut 8. A Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézete alkalmi mun­kavállalót keres gépelési mun­kák végzésére. Angol nvelvtu­_ , ,, dással rendelkezők előnyben. Je­A Gabonatermesztési Kutató 1(.nlk„,nj: az intézet gazdasági ' " felelősénél. Intézet Kisznmborra, az olajnö­vények nemeSftési osztályára ke- adminisztrátort irt­veszünk. ..Megbízható 13 .2." jel­szerint. Jelentkezni lehet: Sze ged. Külső Pulz u. 2. szám alatt, a munkaügyi osztályon. X A Nívó Faipari és Játékkészítő Isz felvételre keres segédmun­kást porkamra kezelésére. Je­lentkezni lehet: Szeged. Dorozs­mai út 17—18. szám alatt, a mun­kaügyi osztályon. X Felveszünk a falemezüzemi óvodába szeptemberi belépéssel — legalább középrokú képesítés­sel rendelkező — fiatal óvónőt, kezdő is lehet, a bölcsödébe no­vemberi belépéssel fiatal gyer­fialal férfi szakrmbrrt, aki 2—3 igére a Sajtóházba. Az OTP Csongrád megyei Igazgatósága irndagépmüszerészt vesz fel. Lehetőleg Audit 413, éves szakmai gyakorlattal, genr- valamint Ascota 171/15 tipnsú gé­tikai vagy növényvédelmi elő­képzettséggel és lehetőleg nyelvismerettel rendelkezik. Je­lenlkezni lehet: Szereden, a GK1 személyzeti osztályáéi. Alsó Ki­pek javításához.. Jelentkezni: Szeged. Széchenyi tér 7. I. 13. sz. alatt. A Gabonatermesztési Kutató Intézet táplánszentkereszti ku­kul.. sor 9. ((>701). Az álláshely taioallomasára keres agráregye­betöltéséhez erkölcsi bizonyit­Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Szegeden, 1983 augusztus 2-án (kedden) napkeltétől 8 óráig és 18 órától napnyugtáig helikopteres szúnyogirtást végzünk. Kérjük a lakosságot, hogy ablakaikat szíveskedjenek zárva tartani. A szer a méhekre veszélyes! Amennyiben a jelzett időpontokban a szúnyogirtás elmaradna, azt 1983. augusztus 4-én (csütörtök) végezzük el. Ü.T ÉI.F.T TSZ SZEGED A Munkaügyi Információs és Szolgáltató Iroda (Szeg«d, Széchenyi tér 11. 6720. Pt: 172. TeL: 12-022/2SS) a munkáltatók megbízása alapján az alábbi munkalebeté­ségeket hirdeti meg. A munkakörökről az iroda bővebb felvilágosítást nyftjt péntek kivételével munkanapokon 8—16 óráig. Gabonaforgalmi és Malomipart VáUalat Varosgazdálkodási VáUalat Sütő Szeged és Vidéke Afész Szakács Alföldi Vendéglátó Vállalat Számlázó-készárukönyvélö Nívó Faipari Szövetkezet Targoncaszcrelo Délalföldi Pincegazdaság Targonca vezető Délalföldi Pincegazdaság Gabonaforgalmi és Malomipari VáUalat MKM Szegedi Kábelgyár Tetőfedő-bádogos KSZV Szegedi Kenderfonógyár Városgazdálkodási Vállalat Tüzeléstochnikus Városgazdálkodási Vállalat üvegező DELEP üzletveze tő-helyettes Alföldi vendéglátó Vállalat Vasbetonszerelő DELEP Villanyszerelő DELEP Délalföldi Pincegazdaság Gabonaforgalml és Malomipari VáUalat KSZV Szegedi Kenderfonógyár MKM Szegedi Kábelgyár Szeged és Vidéke Afész Városgazdálkodási VáUalat Vízvezeték-szerelő Délalföldi Pincegazdaság Városgazdálkodási Vállalat SZAKKÉPZETTSÉGET NEM IGÉNYLŐ munkakörök: A lapan y ag-összeállító Délalföldi Pincegazdaság Éjjeliőr Szeged és Vidéke Afész (dorozsmai telep) Éjszakai higiénikus Délalföldi Pincegazdaság Épiilettakarító DELEP Kalan dérgép-kezelő Taurus Gumigyár. Szeged Kábelipari gépkezelő MKM Szegedi Kábelgyár Keverőüzemi munkás Gabonaforgalml és Malomipari Vállalat Kocsirendező MAV körzeti üzemfónökség Konyhai munkás Alföldi Vendéglátó VáUalat Kubikos Városgazdálkodási Vállalat Mélvfúrótömlő-készitő Taurus Gumigyár, Szeged Or (nyugdíjas helyettesítő) Gabonaforgalml és Malomipari VáUalat Rasehclzsákkötőgép-kezelő KSZV Üjszegedi Szövőgyára Rakodó Szeged és Vidéke Afész Szegedi Téliizem Raktári munkás Gabonaforgalml és Malomipart Vállalat « Sütőipari munkás szeged és Vidéke Afész Csongrád megyei Sütőipari Vállalat Szállítómunkás Taurus Gumtgvár. Szeged Szál(ftósza!ag-préskrzelő Taurus Gumigyár. Szeged Szervizmunkás Belkereskedelmi Szállítást Vállalat Takarító Délalföldi Pincegazdaság Városgazdálkodási Vállalat Tömlőszövő Taurus Gumigyár, Szeged Von atfékező MAV körzeti üzemfónökség Betanított munka DÉt.EP KSZV Szegedi Kenderfonőgyáf KSZV Üjszegedi Szövögyára MAV körzeti üzemfónökség Segédmunka KSZV Üjszegedi Szövőgyára Szegedi Konzervgyár Városgazdálkodási Vállalat FELSÖFOKÜ VÉGZETTSÉGET igénylő munkakörök: Épületgépész Városgazdálkodási Vállalat KÖZÉPFOKÜ végzettséget vagy SZAKKÉPZETTSÉGET igénylő munkakörök: Autóbuszvezető Volán 10. sz. Vállalat személyforgalmi üzemegység Autószerelő DELEP Belkereskedelmi Szállítást VáUalat Szegedi Konzervgyár Autóvillamossági szerelő Belkereskedelmi Szálütásl Vállalat Szegedi Konzervgyár Városgazdálkodási Vállalat Acs-állványozó DÉLÉP Boltvezető (helyettesítésre) Szeged és Vidéke Afész Cukrász Csongrád megyei Sütőipart VáUalat Esztergályos Szegedi Textilművek Taurus Gépgyár, Deszk Vas- és Fémloari Szövetkezet Élelmiszer-raktáros Alföldi Vendéglátó Vállalat Felszolgáló Alföldi Vendéglátó Vállalat Fémfestő Ikarus Szegedi Gyára Fonó KSZV Szegedi Kenderfonógyár Fűrészüzem-vrzetö ..Árpád vezér" Tsz, Öpusztaszer Gépjárművezető Belkereskedelmi Szállítási VáUalat Géplakatos Szegedi Konzervgyár Hegesztő Vas- és Fémipari Szövetkezet Hűtögépész Délalföldi Pincegazdaság Hűtőgépszerelő Délalföldi Pincegazdaság Karosszérialakatos Városgazdálkodási Vállala. Kárpitos Belkereskedelmi Szállítást Vállalat Kertész Szegedi Textilművek Keményseprő Városgazdálkodási VáUalat Kon.vhamészáros MAV-lgazgatóság Központifütés-csőszerelö DÉLÉP Kőműves DÉLÉP Városgazdálkodási VáUalat Ktfltűrrikkelartö Szeged és Vidéke Afész (Szeged Nagyáruház) Lakatos DÉLÉP KSZV Szegedi Kenderfonógyár Taurus Gépgyár. Deszk Vas- és Fémipari Szövetkezet Városgazdálkodási VáUalat Marós Szegedi Textilművek Mezőgazdasági gépszerelő Szegedi Konzervgyár Müszakicikk-eladó Szeged és Vidéke Afész (Szeged Nagyáruház) Nehézgépkezelő Városgazdálkodási VáUalat Operátor Szegedi Tejüzem Raktáros Közlemény Szabadságom ideje alatt, au­gusztus l—24-ig a rendelés szü­netel. Dr. Moholt Károly szülész­nőgyógyász szakorvos, Szeged, Petőfi S. sgt. 40 A. vány szükséges. x A Tápéi Háziipari Szövetkezet felvételre keres egy férfi raktá­rost, rgy esomagolót. egy éjjeli­őrt (nvugd(tas). valamint aszla­los szakmunkásokat, férfi és női mekgondozónöt, középfokú ké- bPtan'(t0tt munkásokat a faipari ~ - - * • " Üzemünkbe. Jelentkezni: Tápé, Régész tér 8. x Gvakorlattal rendelkező lép­könvvelőt felveszünk. Jelentkez­ni lehet: Ruházati Szövetkezet, Kemes u. S. x Gyakorlattal rrndelkező mű­szaki vezetőt, forgalmi szolgálat­pesltéssel. Érdeklődni lehet: a DEFAG falemezüzemi munka­ügyi csoportnál. Szeged, Buda­pesti út i. x A CSOMflÉP Vállalat felvesz tí­pus iogosftván nyal rendelkező nehézgép-kezelőket F—1514, FO— 2821, P—603 castnr lipusú föld munkagénekre. Jelentkezni le bet: a CSOMIÉP hódmezővásár- tevőt és garázsmestert, valamint karosszérialakatost kerrs felvé­telre a SZOVAÜT szegedi üzem­egysége. Jelentkezni lehel: Sze­ged, Fel^ő Tisza part 32/B. x helvi, Makói úti telenén, gépgaz­riálkodási főiizem. Marsai And­rás üzemvezetőnél. Telefon: 11-614. X ligatiailHlaidBROssk, ügyelem i Ingatlanai (tejek, lakás, családi ház. nyaraló. társasház stb.) értékesítésében segítséget nyfi.1t. közreműködik a SZEGEDI L számú ÜGYVÉDI MUNKAKÖZÖSSÉG Szeged. Vár u 2 (Múzeummal szemben) Felvilágosítást adunk mindennap 8—12 óráig és 14—18 óró'g az i. em. tü szobában. Fesztiválhét július 25— 30-ig Egyes: Kemping ágynemük Férfiingek Iskolaköpenyek árengedménnyel, amíg a készlet tart. Külön ajánlatunk: a sportcipők, diolen anyagok, import- és hazai takarók nagy választéka. Az emeleti ruházati szinten naponta más osztályon minden 100. VÁSÁRLÓT ajándékkal várunk 30 % 20 % 30 % SZEGED NAGYÁRUHÁZ y Szegeden először perzsaszönvegvásár a Békésszentandrási Háziipari Szövetkezet keziperzsa, Toronlál- és Szckely-szőnycgeiből árubemutatót tart július 25-től augusztus 6-ig A SZEBISZ Bútorszalonja, Híd u. 1. sz. alatt. A kiállított áruk megvásárolhatók. ismeri? Konyhai félkész termék család — Teibeerlzpor. kajszi-, eper-, málnalzze) — Fánkpor — Grizgaluska por — Panírozópor bécsi és párizsi Elkészítésükhöz csak' vízre van szükség Csongrád megyei Gabonaforgalml és Malomipari Vállalat

Next

/
Oldalképek
Tartalom