Délmagyarország, 1983. május (73. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-15 / 114. szám

6 Vasárnap, 1983. máius 15. Mészöly csapatot hirdetett Idegenben is nyert a DÉLÉP A férfi kézilabda NB I-ben szombaton három mérkőzés­re került sor. Kiemelkedik a Körcsarnokban lejátszott Bp. Honvéd—FTC-mérkőzés, ahol a szoros első félidő után vé­gül megérdemelt győzelmet aratott a Bp. Honvéd. A má­sik két találkozón is nagy küzdelem volt, de meglepe­tésnek csak az újonc DÉLÉP SC győzelme minősíthető. Eredmények: Elektromos—Várpalotai Bá­nyász 28-27 (15-12), DÉLÉP —Ü. Dózsa 31-30 (11-17), Bp. Honvéd—FTC 33-28 (17-15). Szombaton délután Mészöly Kálmán szövetségi kapitány kijelölte a vasárnap esti Gö­rögország elleni európa-baj­noki selejtező mérkőzésre a magyar kezdő tizenegyet. Döntését a kora esti órák­ban az MTI sportrovatával is tudatta, rövid kommentár kíséretében: — Minden kérdést sikerült tisztázni, elsősorban azt, hogy Nyilasi milyen szerepet töltsön be a fontos mérkő­zésen — ezzel kezdte. — A Ferencváros kitűnősége vé­gül is a csatársor tengelyé­ben kap helyet, de nem mint ék, hanem inkább, mint visszavont irányító. Az is el­dőlt, hogy a bal hátvéd posztján Varga József kezd, s az újpesti Tóth József a kispadra se kerül, mert ki­sebb sérülés gátolja játékát. öten állnak készenlétben, köztük a két újonc, Jancsi­ka és Takács. A kezdőcsapat a követke­ző: Zsiborás — Martos, Ko­csis, Garaba, Varga — Ebedli, Kardos, Póczik — Bodonyi, Nyilasi, Hajszán. Tartalékok: Katzirz, Jancsika, Takács, Szentes, Szokolai. Hrisztosz Arkontidisz, a görög labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szom­baton a kora délutáni órák­ban csak olyan kezdő tizen­egyet volt hajlandó megje­lölni, amely a mérkőzés kez­detéig még változhat. A szombat esti utolsó gyakor­lás előtt ezt a csapatössze­állítást sorolta: Szarganisz — Manolssz. Szkartedosz. Mi­hosz, Vamvakulasz — Ku­szulakisz. Galitszi.sz, Papio­annu, Koszlikosz — Anasz­topulosz, Mitropulosz. Horgászhírek Sportműsor AUétika: Varost SB összetett bajnok­sag. Vasutas-stadion, a ara 3*. Kajak-kenu: D tipusti mlnősltőverseny, Maty-ér. 9 óra. Labdarúgás: NB II,: SZEOL AK—Nagyka­nizsai Olajbányász, Vasutas-sta­dion, 17 óra 39, Kokavecz (Bo­gyó. Szeles). Megyei I. osztály: Kiskundo­rozstma—Mártély. Kiskundo­rotsma, 17 ara. Engi. Kis­telek—TLsaa-ÜJ KSK. Kistelek, 17. Jakus. Fáblanaebestyén— SandorfalvB. Fábiánsebestyén. 17. Kiss J. Tanárképző Főiskola —Apátfalva, Kisstadion. 10 óra 30. Előtte ifjúsági bajnoki mér­kőzések. Megyei II. osztály: Pitvaros— —Bordány, Pitvaros, 17. Papp J. Csanytelek—Szőreg. Csanytelek, 17. Nagy S. Zákányszék—Amb­rózfalva, Zákányszék, 17, Lacz­kó F. ökölvívás: IIL DÉLÉP Kupa mtnősltő­verseny, D É LÉ P-s port csarnok, 9 óra. döntők. Tenisz: Megyet gyermekbajnokság, T)j­•aégod, Ligeti pályák. 9 óra HÉTFŐ labdarúgás: Radnóti hétfők: A tavaszi szu­per kupa I. fordulója: Haerléui _ -old Boys, 17 30. laczkó, Ke- ientése szerint 5-5-ig lépést ^W^An"c'oioV-sum tudott tartani a Mayer-le­darű, 19.30. KISS J.. Barna. genység nagynevű ellenfelé­TELEPÍTÉS ATKÁN A MOHOSZ Csongrád megyei Intéző Bizottsága a fogási lehetőség növeléséért az atkai holtágon a napok­ban haltelepítést végez. A Szúnyogosba 20 mázsa mé­reten felüli pontyot és 5 má­zsa amúrt helyeznek ki a horgászok nem kis örö­mére. ÖTTUSAV ERSENY A szegedi Hermán Ottó HE május 29-én (vasárnap) reggel 6 órától délután 4 óráig ismét megrendezi az atkai holtágon hagyományos öttusaversenyét. Az egész napos programban reggel 7 órától 11 óráig lesz a ver­senyhorgászat, a későbbiek­ben halászléfőzésből, barká­csolásból, szárazföldön és vízen való célba dobásból mutatják be tudományukat a résztvevők. Gyüiekezni a halőrháznál kell. Az ered­ményhirdetésre és a díjki­osztásra délután 4 órától kerül sor. Jelentkezni május 19-íg lehet az egyesület iro­dájában. TILALOM A MATY-ÉREN A különböző evezős- és kajak-kenu versenyek miatt a Maty-éri pályán a Csong­rád megyei IB időleges ti­lalmakat rendel el. (A ki­adott jegyeken az időpontok fel vannak tüntetve.) Leg­közelebb most a hét végén, tehát május 14—15—16-án nem szabad horgászni. A következő tilalmi napok: május 27—28—29, és június 2—3—4—5. Juhász Gyula és a sport jól úszó tt, köszöntötte az FT C-t A közelmúltban Juhász Gyula születésé­nek 100. évfordulójára emlékeztek tiszte­lői. A hozzávetőlegesen 10 napba sűrített ünnepségsorozaton irodalomtörténészek, írók, tudósok, kutatók méltatták a köl­tőt. Itia Mihály Juhász Gyula gazdagsága címú cikkében a következőket írja: „ ... de az életműnek van egy része, terjedelmé­ben természetesen a nagyobbik része, melyben a költő elfelejti a panaszt, mel­lőzöttséget, sérülékenységét és a műfaj hagyományaiba illeszkedve harcos, köz­életi újságírónak mutatkozik. Ez a rész, a publicisztikai rész. az újságíró Juhász a magyar irodalom egyik legszínesebb egyé­nisége. Érdeklődésének tárgya széles korú. a vásári riporttól az alsóvárosi búcsúig, a sporttól a bűnügyi tudósításig, a politikai anomáliáktól a politikai élet minden rez­dülésére figyel. Minden benne van ebben az Adyéval vetekedő publicisztikában." Tehát a sport is érdekelte. A költő alap­természete komoly volt, s a tanulás, min­denekelőtt a sok olvasás miatt kevés ide­je maradt a játékra, a testedzésre. Né­hány sportnak azonban így is lelkes híve volt. Diákéveiben nyaranta szorgalmas láto­gatója volt az Ipar utcai házuktól kőha­jításnyira levő Lórenc-íürdőnek. Sok-sok gondtalan órákat töltött a. úszóházban, s uszodai élményeire később is szívesen em­lékezett. Társaival, akik — képességeit el­ismerendő — vízipocoknak nevezték, na­ponta átúszta a Tiszát. Nagyapám több ízben is meleg hangon emlékezett természetet kedvelő bátyjára: „14 év volt köztünk, azaz. amikor bátyám érettségizett, én még óvodába jártam. Az első határozott emlékképem vele kapcso­latban egy kiránduláshoz kötődik. Gyula gyors lépteivel sehogyan sem tudtam összhangba kerülni, minek következtében futva tettem meg az Ipar utcától a Mak­koserdőig tartó, hozzávetőlegesen 5 kilo­méteres távot. Az erdőben virágokat szed­tünk. fényes hátú bogarakra, pillangókra vadásztunk, miközben ő szüntelenül ma­gyarázott. Azon a délelőttön nagyon bol­dog voltam..." J Amikor szakolcai tanárkodása után ha- | zatért Szegedre, ismét újságíró lett. 1913. ! július 27-én a Délmagyarország hasábjain | köszöntötte a SZAK elleni mérkőzésre a Tisza-parti városba érkező FTC-labdarú­gókat. Nemzetközi viszonylatban címú, érdekes írásában többek mellett a következőket olvashatjuk: „A dicsőségszerzésnek arány­talanul nagy része azonban a Ferencvá­rosi Torna Club többszörös bajnokcsapa­tának nevéhez fűződik. Ferencváros és az egész ország sporttársadalma útnak indí­totta kedvelt csapatát, hogy dicsőséget, hírnevet szerezzen a magyar névnek. S a .Francztadt' meg is felelt a hozzája fűzött reményeknek. Először is Németországba látogatott el, s Berlin. Hamburg és Bréma legjobb csapatait megsemmisítő fölénnyel győzte le. Ezután pedig Angliába, a sport­ág őshazájába utazott bajnokcsapatunk, s itt egy értékes, szép győzelmet aratott, egyszer pedig vereséget szenvedett. A né­met és az angol lapok a legnagyobb elis­merés hangján emlékeztek meg az FTC teljesítményéről. Dicsérték azt a nemze­tet, melynél a sport ilyen fejlettséget ért el ..." Fociszeretetének másik bizonyítéka a Délmagvarország 1928. március 4-i számá­ban megjelent Olympiai óda (alcíme: Pin­daros 1. Üjszegedi ódája a szegedi Bástyá­nak. a vasárnapi meccs remélhető győzte­sének). A találkozót a Sabaria nyerte 3:0 arányban, nyilván ezért is maradt el a megígért „utóóda". A Bástya Sportegyesü­let egyébként az 1927—28-as idényre szó­ló állandó szabadjegyet bocsátott a költő rendelkezésére. Vajon hányszor kereste föl az újszege­di pályát, hogv tapcol'on Aknai-Acht vé­déseinek. Korányi-Kronenberger szerelé­seinek, Höss és Beck góljainak? Az óda utolsó sorait olvasva: „Előre. üdv. tempó, szerencse fel, evőé, / Rai.ta, hipp, hipp. hurrá, győzelem!" — rasvapám szavai jutnak az eszembe: „Amikor egészséges volt, rajongott az életért..." Thckes István Gyengélkednek pólósaink Malibuban, a vízilabda Vi­lág Kupa hatodik fordulójá­ban a magyar válogatott folytatta kiábrándító szerep­lését, és 10-6 arányú vere­séget szenvedett a Szovjet­unió olimpiai és világbajnok csapatától. A Reuter hírügynökség je­Területi bajnokság Hengerelt a Dózsa A területi labdarúgó-baj­nokság Körös-csoportjában szereplő csapataink közül ezúttal a Sz. Dózsa játszott hazai környezetben. Eredmény: Sz. Dózsa—Szarvasi Főis­kola Spartacus 5-1 (3-1). Hunyadi tér, 1200 néző. Ve­zette: Kávai. Sz. Dózsa: Farkas — Me­ző, Palotás. Kemenes. Ge­recz — Horváth. Batki (Zá­dóri), öze — Kozma, Ladá­nyi, Császár. Edző: Polyvás Dániel. Szarvas: Gulyás — Pau­lik. Lancsa. Szilágyi, Holp — Petneházi (Berki), Újvá­ri (Fedorják), Petykó — Kupeezki, Antal, Thury. Ed­ző: Koltai Lajos. Mindjárt a találkozó ele­jén a Dózsa lépett fel tá­madólag és a 15—23. percig Ladányi mesterhármasával eldöntötte a mérkőzés kime­netelét. A félidő hajrájá­ban védelmi hibából szépí­tettek a vendégek. Fordulás után sem válto­zott a játék képe. A lila-fe­hérek birtokolták többet a labdát, számos veszélyes helyzetet alakítottak ki Gu­lyás kapuja előtt. Az 57. percben növelte előnyét a hazai együttes, a a gólpa­rádé a 80. percben esett gól­lal ért véget. A minden csapatrészében jobb Dózsa ilyen különbsé­gű győzelme is megérde­melt. Góllövő: Ladányi (S), öze (2). illetve Kupeezki. Jó: Ladányi (a mezőny leg­jobbja), Palotás. Kemenes, Öze, illetve Gulyás, Lancsa, Antal. T. I. vei, azonban az utolsó két negyedben már összesen csak egy gólra futotta erejükből, s ez a súlyos vereséghez ve­zetett. A magyarok 11 ember­előnyös helyzetükből mind­össze hármat tudtak értéke­síteni. Az első negyedben Cservenyák kapus reklamá­lás miatt a kiállítás sorsára került, s Budavári is kipon­tozódott a harmadik játék­rész elején. A legeredménye­sebb góldobók Sagajev és Szmirnov, illetve Kiss és Budavári voltak, egyaránt 2—2 góllal. Hat forduló után egyedül Magyarország áll győzelem nélkül. További eredmények: NSZK—Hollandia 9-9 (meg­lepetés az éllovas pontvesz­tése), Spanyolország—Kuba 11-11, Egyesült Államok­Olaszország 6-6. Az utolsó fordulóban Ma­gvarország Hollandiával ta­lálkozik, az első hely sorsa pedig az NSZK—Szovjetunió mérkőzésen dől el. A nyu­gatnémeteknek már döntet­len is elegendő a trófea el­nyeréséhez. Lövészet • -5?03 ,j xfiwrs. L • •—•&<» nvsiltotfiu-'- , ... ..... , .. >>>; r , . u Gyémántjelvényes eredmények A napokban a Szeged városi Lövészklub az Etelka sori lőtéren rendezte az MHSZ Kupa pontszerző ver­senysorozat VI. fordulóját­A jól előkészített pályákon, ideális időben az MHSZ KLK. az MHSZ Budapest Ikarus, az MHSZ HÓDGÉP és a házigazda 147 lövésze mérte össze felkészültségét. Ökölvívás Az ifjúsági II. korcsoport­ban IHntér Ildikó (MHSZ Szeged, standardpuska, 60 fekvő, 593 kör) gyémántjel­vény es szintű eredményt ért el. Ugyancsak hasonló mi­nősítést ért el Hunyadi László:lé (MHSZ KLK. légp­40 löv. 386 kör) és Kotroczó László né (MHSZ KLK, stan­dardpisztoly, 30+30, 583 Jó mérkőzések a folytatásban Súlyemelés Kiemelkedő teljesítmények Szolnokon nyolc egyesület mintegy 150 versenyzőjének részvételével területi súly­emelőversenyt rendeztek, amely egyben a legfiatalab­bak ORV csapatbajnoksága is volt. A SZEOL AK népes gárdája jól helytállt. 9 első, 6 második és 5 harmadik helyezést szereztek verseny­zői a különböző súlycsopor­tokban. Kiemelkedett Illés János I. osztályú. Oláh Imre aranyjelvényes. valamint Zombori Béla, Bulik And­rás és az úttörő II. korcso­portú Horváth Attila telje­sítménye. A SZEOL AK fiataljai — úttö­rő es serdülő versenyzői — Szolnak es Békéscsaba mögött. szoros versenyben 3954 pontot szerezve a harmadik helyen vé­geztek. A SZEOL AK I—rn. helyezet: versenyzőinek eredményei: Ifjúsági 1. korcsoport: 67,5 kg 1. Harm-os T. 245 kg. 2. Balázs K. 222.5 kg. 3. csatlós B. 207 5 kg. 82.5 kg: 1. Illés J. 305 kg (140: 165). no kg: l. Bálint J. 322.5 kg (142.5; 180). Ifjúsági II. korcsoport. 75 kg: 1. Zombori B. 232.5 kg (102.5: 130). 99 kg: 1. Zsila A. 222.5 kg. Serdülő kor­csoport: 48 kg: ... 3. Bulik A 672 pont! 52 kg: ... 3. Méreg Zs. 250. 58 kg: ... 3. Kocsispé­ter Z. 359. 67.5 kg: ... 2. Balogh Z. 398. 75 kg: 1. Márta S. 486. +82.5 kg: 1. Oláh I. 757 (!) (105: 127,5). Úttörő I. korcsoport. 44 kg: ... 2. Hódi T. 260 OOllt. 52 ka: ... 2. Vass I. 193. 60 kg: 1. Bódog R. 1.98. 64 kg: .. 2. Kopasz P. 215. Üttörő II. kor­csoport. (Abszolút összesítés) : 1. Horváth A. 243 pont (!), ... 3. Tihanyi Z. 206 pont. Szombaton délelőtt az if­júsági döntőkre került sor a DELÉP Kuoa üjszegedi versenyen. Mivel az ifi­mezőnv meglehetősen héza­gos volt, ezért több súlycso­portban mérkőzés nélkül is hirdettek győztest. Annál nagyszerűbb küzdelmeket hoztak d felnőtt mérkőzé­sek. A döntőbe jutásért ke­ményen meg kellett dolgoz­ni a szorítóban. Nagyszerű, három meneteket kellett ök­lözni azoknak, akik bejutot­tak a fináléba. Kilenc egye­sület 26 versenyzője lép a kötelek közé. (Váltósúlyban két döntő csoport van.) A legtöbb versenyzőt a Zalka SE (6), BHSE (5). KSC és a H. Kun Béla SE (4—4) adja a mai versenynapra. Több súlycsoportban házi­döntőt vívnak a versenyzők. Reméljük, nem barátságos, edzőmérkőzés jellegűt. A két nap összecsapásait néz­ve erre nemigen kerül sor. Hiszen az egyesületben le­vők eddig sem kímélték egymást, szó sem volt takti­kázásról. Ma még két ifi­döntőre is sor kerül, még­pedig a könnyű- és a kisvál­tósúlyban. Az ifjúsági verseny döntői: Papírsúly: Nagy A. (Tö­rökszentmiklós) e. n. Légsúly: Tamás (Borsodi Bányász). Harmatsúly: Racsmány (Já­noshalma)—Székely (Sz. Dó­zsa) egyhangú pontozással. Pehelysúly: Csikós (KSC)— Veres (Balmazújváros) I. m. fa. Váltósúly: Tóth (János­halma)—Nagy Z. (Mezőtúr) I. m. fa. Nagyváltósúly: Hajdú (Gyulai SE)—Katona (Sz. Dózsa) II. m. fa. Kö­zépsúly: Török (KSC) e. n. Félnehézsúly: Bodnár (Bor­sodi Bányász)—Csengődi (H. Kun Béla SE) K. O. Az ifjúsági verseny végeredménye: Papírsúly: 1. Nagy A. (Törökszentmiklós). Légsúly: 1. Tamás (Borsodi Bányász). Harmatsúly: 1. Racsamány (Jánoshalma), 2. Székely (Sz. Dózsa). 3. Posta (Bal­mazújváros). Pehelysúly: 1. Csikós (KSC), 2. Veres (Bal­mazújváros), 3. Szabó (H. Kun Béla SE) és Rácz (Bal­mazújváros). Váltósúly: 1. Tóth (Jánoshalma). 2. Nagy Z. (Mezőtúr), 3. Gálos (H. Kun Béla SE). Nagyváltó­súly: 1. Hajdú (Gyulai SE), 2. Katona (Sz. Dózsa). Kö­zépsúly: 1. Török (KSC). Félnehézsúly: 1. Bodnár (Borsodi Bánvász), 2. Csen­gődi (H. Kun Béla SE). A nehézsúlyban, valamint a szupernehéz súlyban nem volt induló. Imre László kör). Aranyjelvényes szintet teljesített az ifi I- korcso­portban Prohászka Judit (MHSZ Szeged. standard­puska. 60 fekvő. 575), Jara­bek Zsolt (MHSZ Szeged, légp. 40 löv- 377), Kotroczó Lászlóné (légp. 40 löv. 379), Kovács Ernő (MHSZ HÓD­GÉP, légp. 60 löv- 579), Igaz Katalin (MHSZ HÓD­GÉP, standardpisztoly. 30+ 30 löv. 574), Tóth András (MHSZ Szeged, gyorstüzelő­pisztoly. 2X30 löv. 572), Balla Tibor (MHSZ KLK, gyorstüzelőpisztoly,. .2X30 löv. 592)­Csapatban: 1. MHSZ KLK 72 pont (puskás számok 39 pont, pisztolyos számok 33 pont), 2. MHSZ Szeged 65 (45:20). 3. MHSZ HÓDGÉP — 17 (—10: —7), 4 MHSZ Ikarus —23 (18; —41). Ifjúsági és serdülő­bajnokságok Az országos ifjúsági és serdii­lö-labdarugobajnoksag szegedi csoportjában vasárnap ujabb fordulót rendeztek. EREDMÉNYEK: Ifjúságiak: SZEOL AK— Szarvasi Föiskola-Spartacus 7-1 (3-0). H. Kun Béla SE—II. Sza­bó Lajos SE 1-2 (0-0). Szegedi Dózsa—SZVSE 3-1 (l-l t Békés— DÉLÉP SC 5-0 (2-0). Mindszent— HODGÉP-METKIPOND SE I. l-l (O-O). HÖDGEP-METRIPOND SE II.—Nagyszénás 2-0 (1-01 Fü­zesgyarmat—Gyulai SE 0-2 (O-l). Orosházi MTK—Békéscsabai Elő­re Spartacus 2-3 (1-21. Szabad­napos : Szolnok) SI. 1. SZEOL AK 27 21 5 I 114-15 11 2. HMSE I. 27 17 6 4 85-27 4* 3. Békés 27 16 4 7 80-28 38 Serdülők: SZEOL AK—Szarva­si Föiskola-Spartacus l-l (l-l), H. Kun Béla SE—H. Szabó L. SE 2-0 (0-0), Szegedi Dózsa— SZVSE 0-2 (0-2). Békés—DELÉP SC l-l (O-O). Mindszent—HOD­GÉP-METRIPOND SE I. 0-11 (0-6). HODGEP-METRIPOND S» II.—Nagyszénás 6-0 (3-0). Füzes­gyarmal—Gyulai SE 0-1 (0-0), Orosházi MTK—Békéscsabai Elő­re Spartacus 0-3 (0-3). I. SZEOL AK 26 23 3 - 157-11 49 2. B.-csaba 25 23 I I 179-11 47 3. HMSE 1. 25 15 6 4 100-21 38

Next

/
Oldalképek
Tartalom