Délmagyarország, 1982. július (72. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-15 / 164. szám

Csütörtök; 1982. július 15; Super Zetor eladó 5 ton­nás pótkocsival és tár­csával eladó. Érdeklőd­ni lehet; Bordány, Bor­dány dűlő 98. alatt, Sándor Andrásnál. x ADÁSVÉTEL Orphcus Orion, fekete-fe­hér nagyképernyős, prog­ramozható televízió, alig hasznáit. valamint piros és rózsaszín margaretta­tövek eladók. Jobb fasor 50. 220 V-os betonkeverő el­adó. Dorozsma, Bence u. 28/1. Eladó 1 tehén 2 bika­borjúval, 1 db 14 hó­napos üsző és 1 db 4 hónapos vemhes, előhasi üsző. Zádori Antal, Ül­lés. Arpád-d. 65. LlL-es Trabant Combi eladó. Érd.: Szeged, Ve­res ács u. 42. 12 db választási malac eladó. Pancsovai utca 30/B. x Szegedhez közel levő bü­fé-falatozó családi okok miatt sürgősen eladó. Érd.: Frányó Mihály, Szeged. Petőfi sgt. 51. Esti órákban. x Bontásból mezei tégla, Bonh-cserép, ajtók, ab­lakok. faanyag kívánság szerint, mozaiklapok. — Tűzifa, deszkák, pado­zat. Szállítást vállalom. Áru6Ítás vasárnap estig. Hóbiárt basa u. 13/B. x Egytűágyas Neuman kö­tőgép, 4 személyes Krisz­tina sátor eladó. Érd.: du. 6 órától, Árva u. 16. Trabant négy és fél éves kifogástalan álla­potban eladó. Csongrá­di sgt. 124/A. IV. em. 11. Prajda. Marabu 4 kazán eladó. Tápé, Csiki u. 12. Használt állapotban levő hidrofor eladó. Mihály­telek, Szérűskert sor 3. Barna „Bonanza" ebéd­lőbútor eladó. Szőreg, Kisszőlő u. 30. Érdek­lődni; hét végén. Bornemissza László fes­tőművésznek ,3alaton" című festménye, Koszta Rozália festőművész ,,Csendélet"-e és Zádori Mária „Virágcsend­élet"-© eladó. Érdeklőd­ni lehet: minden vasár­nap, Kiskundorozsma, Málna u. 21. Sürgősen eladó 2 szobás, erkélyes, gázfűtéses, 53 ma-es lakás. Kp. + ke­vés OTP. Cím: Szeged, Odesszai krt. 16/D III. 14. Érd.: mindennap 16 órától. Északi városrészben II. emeleti, 2 szobás, hallos, szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni: csak levél­ben. Sinka Antal, Sze­ged, Gáz u. 12/B. Egy- vagy másfél szobás, összkomfortos lakásj, há­zat vagy házrészt ven­nék Szegeden készpén­zért. „Sürgős 15 100" jeligére a Sajtóházba. Szegeden, a partftirdő területén levő. lábakra épített, két helyiségből álló öltöző eladó. Érd.: Szeged Megyei Bíróság, Polgári Iroda. Házrész sürgősen ei­adó. „Megegyezünk — 262 656" jeligére a Hir­detőbe. X Ház eladó/ Dobó utca 61. X Kertes ház eladó. Új­szeged, Lövölde utca 111. Jo állapotú 1500-as Poteki eladó. Érd.: 15 órától. Sándor u. 2. — Börcsök. IZ-s S 100 Skoda telje­sen felújított állapot­ban. friss műszakival eladó. Érd.: mindennap 15—18 óráig. Mlhályte­Jek, Nagybercsényi u. 6. Nagy konyhába való festett konyhabútor, gyermekágy, állóka, re­kamiék, fotelek eladók. Szeged, Zákány u. 11/B. Naumann varrógép, ga­ranciális motorral el­adó. Tel.: 18-953. Panorámás babakocsi el­adó. Retek u. 27/A. (801. ép.) V. 13. Eladó toll, fehérnemű vászon, férfirohák. Érd.: délután. Tolbuhin sgt. 53. fszt. 2. x Eladó Thermofor típusú széntüzelésű kazán. Ér­deklődni: délután 1 órá­tól, Petőíitelep, Magas «. 6. Olasz gobelin kép és egy kovácsoltvas lámpa el* adó. Kecskeméti letván­né, Kereszttöltés B. 29/B 514. Vas nagykapu 259 x 205 cm — kétszárnyú, és 80 x 205 cm felül üve gezett kiskapu eladó. Hattyastelep, Mokrini u 39. Kitűnő import vérvona­lú szülőktől német ju­hász kutyakölykök, rész­letfizetésre is eladók. Hegyi lózsef, Székku­tas. VII. ker. 34 6821. a ALBÉRLET Kétszobás lakás főbérlő nélkül kiadó. Felsővá­ros, Róna u. 33/B IV. 10. Érd.: egész nap. Budapesten zenét tanu­lóknak külön bejáratú bútorozott szoba, kony­ha, zongorával kiadó. Harmati Elek, Budapest, Geyer Flórián u. 84. 1208. LAK AS Rózsa utcánál levő, III. emeleti, másfél szobás tanácsi összkomfortomat, két- vagy háromszobás félkomfortos, vagy kom­fort nélküli lakásra cse­rélném. „Sima csere — 15 507" jeligére a Saj­tóházba. Négylakásos társasház­ban kétszobás, összkom­fortos lakás, garázslehe­tőséggel eladó. Érd.: Sí­posl, Fecske u. 10/A. Újszeged, Torontál tér 3. I. emeleti, 2 szobás, összkomfortos, erkélyes lakásomat elcserélem + készpénz ráfizetéssel vagy eladom és veszek 3 szobás, jó helyen le­vő, jó állapotú kertes házat, „újszegeden — 15 672" jeligére a Sajtó­házba. Tarjánban, 2 szobás téglablokkos, gázfűtéses OTP-öröklakás kevés OTP-vel szeptemberi be­költözéssel eladó. Érd.: mindenap 17 órától, szombaton, vasárnap egész nap. Cím: Tar­ján, Piroska tér l/A. II. 7. Víztoronynál. X Elcserélném Felsőváros legjobb helyén levő 2 szobás hallos I. emeleti erkélyes szövetkezeti la­kásomat belvárosi 3 szo­bás tanácsira „Sima cse­re 17 180" jeligére a Sajtóházba. Belvárosi I. emeleti 2 szobás szövetkezeti la­kás, azonnal beköltöz­hetően eladó. Telefon: 18-953. Belvárosi társasház első emeleti 3 szoba, hallos lakrésze júliusi alapo­zással átadó. „150 ezer kp. 15 801" Jeligére a Sajtóházba. Belvárosi I. emeleti er­kélyes. szoba, konyha, előszoba, W. C., 56 négyzetméteres lakásom kisebbre cserélném. Kis­kunhalas, Félegyháza, Szentes, vagy űjszeged. Érd.: 14 órától 19 óráig. Hajnóczy u. 1. I. 1. INGATLAN Domaszéken megművelt, beépítetlen kiskert eladó. Érd.: Domaszék, Kos­suth ti. 7, Benkő. Hattyas sor 75. sz. ma­gánház eladó. 1,5 szo­bás öröklakást beszámí­tunk. Belváros előnyben. Érd.: Pálfy u. 45. Árverés útján eladó fa­lusi, magasföldszintes családi ház. „Fizetési kedvezménnyel 262 691" jeligére a Hirdetőbe. X Szeged-Szőreg központ­jában 2 család részére is alkalmas lakóház, egybeépített 65 négyzet­méter, zárt terű raktár­ral, melléképületekkel 240 n-öl portával eladó. 3 fázisú ipari áram van. Magyar u. 21. X Baktó, Alkotmány u. 66. számú telek, szabadkéz­ből eladó. x Szántó Kovács fános u. 33. számú ház eladó. Szövetkezeti 2 szobás erkélyes lakást II. eme­letig beszámítok. Busz­állomásnál. Ház eladó, melléképü­lettel 800 n--öl földdel, melynek fele termő gyü­mölcsös. Víz, villany van, a főúthoz 800 m­re. Érd.: szombaton, va­sárnap, Illés György, Zsombó, Dózsa dűlő 86. x Tanya 800 n-öl szőlő, gyümölcsössel, betegség miatt azonnal eladó. Jó fekvésű. Szegedtől 15 km-re a rúzsai út men­tén, a 7-es kilométerkő közelében. „Sürgős — 17 162" jeligére a Saj­tóházba. Bérbe vennék Szegedhez közel, vagy életjáradék­kal megvennék lakható tanyát. Sok melléképü­let, víz, villany szüksé­ges. Buszmegállóhoz kö­zel. műút mentén, azon­nali beköltözéssel, fon­tos címet kérek e-, .„Ér-* telmiségi 17 167" jeligé­re a Sajtóházba. Baktóban, 320 n-öl hob­bi kert, sürgősen eladó. Víz, villany van. Érd.: Farkas Béla, Szeged, Út­törő tér 26. Kétszobás kertes magán­ház eladó. 6/B. EGYÉB Tavasz u. | Kőművesek mellé, állan­dó munkára, segédmun­kásokat felveszek. Je­lentkezni: Kállay Albert Szoba, konyhás, udvari magánlakrész beköltöz­hetően, áron alól eladó. (Víz, W. C. bent van.) Érd.: szombaton, vasár­nap, Tarján, Pentelei sor 7. II. 9. (202. ép.). 2 szobás magánház te­lekkel eladó. A telek beépíthető, kétemeletes házra. Lada személy­gépkocsit, vagy hétvégi kertet beszámítok. Sze­ged, Liszt u. 17. Budapesthez közel levő tanácsi házamat elcse­rélem Szeged, vagy kör­nyékén hasonlóra. Balogh László, Piliscsaba, Jász­falu, Felszabadulás u. 43. X Kettő és fél szobás ma­gánház eladó. Doma­szék, Rózsa F. u. 24. Fodor József. Érd.: 17 órától. Szoba, konyhás magán­ház eladó Tápén, Cso­bánka u. 1. Érd.: Új­szeged, Traktor u. 4. szám alatt. Négyszobás, gázfűtéses ház, 2 szobás lakrész átadásával eladó. Érd.: Szombaton. vasárnap, Pulz u. 25/B. X Balagitón 120 n-öl kert bekerítve, faházzal, kút­tal, gyümölcsfákkal el­adó. Arany J. u. 6. fszt. 4. Jánosszálláson 230 n-öl zártkert eladó. Víz, vil­lany van. Buszhoz, vo­nathoz közel. Érd.: Sze­ged, Retek u. 27/A. X. 27. délután 5 órától. x u. 12. Családi ház eladó. 3 szobás, összkomfortos, nagy kerttel, sok gyü­mölcsfával és sok szőlő­vel. Érd. lehet: Klára­falva, Dózsa Gy. u. 207. Ugyanott antik bútorok eladók. Háromszobás. központi fűtéses családi ház el­adó. Szőreg, Kisszőlő u. 30. Érd.: hét végén. 1,5 szobás, szövetkezeti lakásomat 150 ezer Ft OTP-Yel és jánosszánisi 360 n-öl hétvégi kerte­met betelepítve, tégla­épülettel elcserélném ker­tes magánházra. ..Csqfc Szeged 393 35Í*r 'ükig/é­rc a Hirdetőbe. Építkezők, figyelem 1 Fu­varozást vállalok 5 t teherautóval. Folyami kavics házhoz szállítá­sát 450 Ft/m' egység­áron rövid határidővel vállalom Rusztin Pál teherfuvarozó kisiparos. Szeged, Bem u. 7. X Függönytisztítást, ruha­vegytisztítást Dugász­nénál, régi helyen. Tá­péi u. 7. Varrónőt felveszek, bu­tikba. „Kis széria — 15 642" jeligére a Sajtó­házba. Jogosítvánnyal rendel­kező férfi útitársat ke­resek. Gépkocsim, lakó­kocsim van. Nyugat­Németország, Dánia, Svédország. „Norvégia 17 368" jeligére a Saj­tóházba. Szabadságom idejére egy hónapra a vendéglátó­iparban eladó, vagy pénztárosi munkát válla­lok. „Leinformálható — 17 160" jeligére a Saj­tóházba. Keresek olyan személyt, aki gimnáziumi anyag­ból, matematika korre­petálást vállalna, július, augusztus hónapban. — „Válaszokat 15 816" jel­igére a Sajtóházba. Szeged legforgalmasabb főútján, műhelyhelyiség eladó. Érd.: József A. sgt. 27. 3-án kiszabadult sárga színű papagáj. Becsüle­tes megtaláló magas ju­talomban részesül, ha visszahozza, de. 11 óráig, du. 6 óra után. Mihály Ferencné, Sze­ged, Faragó u. 17. Idős, egészséges, értel­miségi, jólelkű, teljesen családtalan férfinak se­gítője lenne hatvanas, házias, művelt, anya­giakkal rendelkező hölgy. „Szép nagy la­kás, vagy ház kellene 393 359" jeligére a Hir­detőbe. Főállásban vagy másod­állásban üzletkötői mun­kát1' vállalok személy­gépkocsival is. „Redőny 393 344" jeligére a Flirdetőbe. KÖZÜLETEK. MAGÁNOSOK. FIGYELEM! A SZEGED VÁROSI BERUHÁZÁSI VÁLLALAT a Szeged-Szőreg, Magyar a. 93. sz. alatti épületet lebontás céljára verseny­tárgyalás útján értékesiti A versenytárgyalás 1982. július 16-án (pénteken) 9 órai kezdette] a helyszínen kerül lefolytatásra. Az árverés feltételei: a résztvevők által 20 000 Ft óvadék letétbe helyezése a tárgyalás megkezdése előtt. és a teljes vételár — a vásárlási jog megszerzését követő -i azonnali befizetése. 1982. július 30. Boszorkány bál A TISZA-SZALLÓ ÖSSZES TERMEIBEN. Vacsora 20 órakor, nyitótánc 21.30 órakor. Szeged Táncegyüttes. Éjfélkor a legszebb boszorkány megválasztása. Zene; MELÓDY COMBO— 5 I. díj: egyszemélyes külföldi társasutazás. © Jegyelővétel asztalfoglalással: Jt i uri C4-09S i.O f) f tÉli.- Ibi 7 a Volán Utazási Irodában. Szeged. Bajcsy-Zs. u. 28. Kerékpározni tudo főállású hi­vatalsegédét heti váltott mű­szakra (de. fé! 9-17.15 óráig, du. 14.30-22.45 óráig) felveszünk. „Körúton belül" jeligére a Saj­tóházba. Villanyszerelő segédüzem vil­lanyszerelőket és segédmunkáso­kat vesz fel. Jelentkezni: Szeged, Osz u. 5.. délután 3-5 óráig. x Termelőszövetkezetünk felvé­telt hirdet számviteli ismeretek­kel és gyakorlattal rendelkező áruforgalmi könyvelői munkakör betöltésére. Jelentkezni: a fő­könyvelőnél. Magyar-Lengyei Barátság Tsz, Sándorfalva. x A Szeged Nagyáruház. Üzemel­tetési Társulása felvételre keres férfi munkavállalókat, beosztott rendész munkakörbe. Jelentke­zés helye: Szeged, Jókai u, 1. 416. szoba. X A Szegedi Tervező Szövetkezel épieészniérnököl tervezői, szak­középiskolát végzetteket építész, gépész, ületve geodéziai szer­kesztői munkakörbe felvesz. Je­lentkezni: Szeged, Lenin krt. 83. sz. alatt. X Pályázatot hirdetünk főkönyve­lői munkakör betöltésére. Pá­lyázni lehet: ipari mérlegképes végzettséggel és lo éves szakmai gyakorlattal. Fizetés megegyezés szerint. ,, Építőipari gyakorlat előnyben 2732/12" jeligére a Saj­tóházba. X Gépipari technikumot vagy szakközépiskolát végzett, gyakor­lattal rendelkező szerkesztőket azonnali felvétellel keresünk. Jelentkezni: Szegedi Tervező Szövetkezet, Szeged, Lenin krt. 83. sz. X Az AGROKER Vállalat felvé­telre keres lehetőleg felsőfokú végzettséggel rendelkező üzletkö­tő-piackutatót. Jelentkezni lehet: Szeged, Dorozsmai út 33. szám alatt, a munkaügyi csoportnál, x Az AGROKER vállalat felvé­telre keres középfokú végzettség­gel rendelkező munkavállalót áruforgalmi előadói munkakörbe. Jelentkezni lehet: Szeged, Do­rozsmai út 33. sz. alatt, a mun­kaügyi csoportnál. x I. kategóriás szövetkezet pályá­zatot hirdet biztonsági megbí­zott munkakör betöltésére, kap­csolt munkakörrel. Felvételi kö­vetelmény : középiskolai végzett­ség, legalább alapfokú mun­kavédelmi szakvizsga, érvényes erkölcsi bizonyítvány. Pályáza­tokat részletes önéletrajzzal: „Munkavédelem 2785/12" Jeligére a Sajtóházba. x A Tápéi Háziipari Szövetkezet felvételre keres jó kereseti lehe­tőséggel férfi- vagy női szabó szakképesítéssel rendelkező mun­kavállalókat varró munkakörbe, asztalos szakmunkásokat, bútor­fényezőt, felületkezelő munka­körbe, nyugdíjas udvarost. Je­lentkezni: Tápé, Régész tér 8. x Az Egészségügyi Gyermekott­hon felvételt hirdet pedagógus és pszichológus állás betöltésére. — Jelentkezni: Egészségügyi Gyer­mekotthon, Szeged, Gladics J. u. 18. ez. A Csongrád megyei Állategész­ségügyi Állomás felvesz fél mű­szakos takarítót. Jelentkezni: Szeged, Zöld Sándor u. 9. x A makói 601. sz. Ipari Szak­munkásképző Intézet és Szak­középiskola pályázatot hirdet 1 főiskolát vagy egyetemet vég­zett mezőgazdasági gépészmér­nök részére (tanári oklevéllel rendelkező előnyben, fizetés: munkában eltöltött időt figye­lembe véve 5500 Ft, 5 éves szak­mai gyakorlat, 1 gyenge- vagy erősáramú, egyetemet vagy fő­iskolát végzett villamos mérnök részére (tanári oklevéllel rendel­kező előnyben, fizetés: munká­ban eltöltött időt figyelembe vé­ve 5000 Ft + túlóra, t mezőgaz­dasági gépszerelő szakoktató, X villanyszerelő szakoktató, 1 kő­műves szakoktató, 1 elektroni­kai műszerész szakoktató részé­re. A szakoktatói állásoknál kfl­vctetlnény érettségi, szakmun­kásbizonyftvány, 5 éves szakmai gyakorlat, fizetés munkában el­töltött időtől függően 4200-4600 Ft-ig, + túlóra. Jelentkezés: jú­liustól a délelőtti órákban, az igazgatónál. X A Volán 10. sz. Vállalat te­herforgalmi üzemegysége azon­nali belépéssel takarítónőket vesz fel. Fizetés a kollektív szer­Munkaalkalmak ződés ide vonatkozó bértételei alapján. Jelentkezni lehet: teher­forgalmi üzemegység munkaügyi csoport. Szeged, Bakay N. u. 48. X Volán 10. sz. Vállalat felvételre keres munkaügyi előadót, leg­alább középfokú munkaügyi tan­folyam képzettséggel és munka­ügyi adminisztrátort középisko­lai végzettséggel. Jelentkezni le­het: Volán 10. sz. Vállalat mun­kaügyi, munkavédelmi és szo­ciálpolitikai főosztályán. Szeged, Bakay N. u. 48. (fszt. 4.). X A HÖDGÉP szeged-ktskundo­rozsmai gyáregysége felvételre keres hegesztő, lakatos, festő, esztergályos szak- és betanított munkásokat, valamint segéd­munkásokat. Jelentkezni lehet: Szeged-Kiskundorozsma, Széksó­si út 54. 7 órától 15.30 óráig. X Az AGROBER Csongrád me­gyei kirendeltsége alkalmaz ter­vezői jogosultsággal rendelkező építőmérnököt, szerkezettervező mérnököt, gépészmérnököt, ter­vezői munkakörbe, valamint gép­írót. Jelentkezni: Szeged, Mérey n. 6/B. X A Duna-Tisza-közi Állami Épí­tőipari Vállalat pályázatot hirdet az alábbi munkahelyek betöltet­len munkaköreire: jogi és igaz­gatási osztályán igazgatási cso­portvezető beosztásra, felsőfokú szakirányú végzettséggel, igazga­tási munkaterületen szerzett gya­korlattal. Ipari főmérnökségén (házgyár) műszaki és gyártás­előkészítő, gyártástechnológus, -termelésirányító munkakörökre, házgyári vagy vasbeton szerke­zetek előregyártásában szerzett gyakorlattal, szakirányú felső­és középfokú végzettséggel, gaz­dasági vezető munkakörre köz­gazdaságtudomány egyetemi végzettséggel vagy nagy gyakor­lattal rendelkező pénzügyi és számviteli főiskolai végzettség­gel. Értékesítési és piackutatói munkakörökre, felsőfokú mű­szaki-közgazdasági végzettséggel, kereskedelmi gyakorlattal. Sab­lontechnoIóguA munkakörre, acélszerkezet-tervezési, illetve -gyártási gyakorlattal, gépész­mérnök vagy technikusi végzett­séggel. Isolar üzembe, termelés­irányító (művezető) munkakör­re, változó munkahelyre, gépész szakirányú felső-, vagy középfo­kú végzettséggel, termelésirányí­tói gyakorlattal, jogosítvánnyal és gépkocsivezetői gyakorlattal rendelkezők pótlékban részesül­nek. Korszerű automatizált ab­lakgyártó üzem telepítésére és üzemeltetésére termelésirányitói (művezető) munkakörre, felső-, vagy középfokú szervezési, fa­ipari, gépész végzettséggel, fa­ipari üzemi gyakorlattal. Német nyelvtudás előnyben! Budapesti generál főépítés-vezetőségén (bu­dapesti és Pest megyei munka­helyre) magasépítési művezetői, -munkahelyi üzemmérnök és -technikus munkakörökre. Szak­és szerelőipari főüzemeinkné! (bu­dapesti munkahelyre) szak- és szerelőipart művezető, munka­helyi üzemmérnök és technikus munkakörökre. A részletes, írás­beli pályázatokat a megjelenést követő két héten belül az alábbi címre kérjük benyújtani: DU­TÉP személyzeti és oktatási osz­tálya. Kecskemét Pf. 86. 6001. x Felveszünk jó kereseti lehető­séggel lakatosokat, mechanikai műszerészeket. Jelentkezni: Sze­gedi Mérlegkészitő és Javító Ipa­ri Szövetkezet, Szeged, Lengyel u. 26. X A DEFAG fűrészüzeme lakatos szakmunkást vesz fel, legalább 5 éves gyakorlattal. Jelentkezni: Szeged. Felső Tisza part 33. Munkaügy. X A Szegcdi Bőrdíszmű Isz pá­lyázatot hirdet üzemgazdasági vezetői munkakör betöltésére. Pályázati feltételek, közgazdasá­gi egyetem vagy felsőfokú mun­kaügyi végzettség és legalább 5 éves gyakorlat. Pályázatokat: Szeged, Kölcsey u. 10. Pf. 148. számra kérjük beküldeni. X Felvételre keresünk két mű­szakos munkaidő-beosztással esztergályos, marós, szak- és be­tanított munkásokat, havi kere­seti lehetőség 3500-5500 Ft, to­vábbá lakatos és hegesztő szak­munkásokat, egy műszakra, ha­vi kereseti lehetőség 3000-5000 Ft. Szegedi Vas- és Fémipari Szö­vetkezet, Szeged, Kátay u. 23. X Közgazdasági pénzügyi osztály­vezető munkakörbe keresünk munkaerőt, pénzügyi tervezési gyakorlattal rendelkező, lehető­leg közgazdász diplomával. „I. kategóriás szövetkezet 2749/12" jeligére a SajtOhazbá. X Építészmérnököt, magasépítő üzemmérnököt, építőipart tech­nikust műszaki ellenőri munka­körbe felveszünk. Szeged, Vá­rosi Beruházási Vállalat, Szeged, Lenin krt. 81. x Az AGROKER Vállalat felvé­telre keres pénzügyi előadót, árukönyvelőt, gépíró adminiszt­rátort. Jelentkezni lehet: Szeged, Dorozsmai üt 33. szám alatt, a munkaügyi csoportnál. x Az AGROKER Vállalat felvétel­re keres raktári munkásokat. Je­lentkezni lehet: Szeged, Dorozs­mai út 33. sz. alatt, a munka­ügyi csoportnál. x A Dél-alföldi Pincegazdaság szegedi munkahelyekre felvételt hirdet karbantartó lakatosok, gépjárművlllamofisági szerelők, raktári segédmunkás és éjjeliőr részérc. Jelentkezni lehet: a vál­lalat munkaügyi osztályán. (Tá­bor u. 3.) x A Szegedi Tüdőgondozó Intézet (Szeged, Mérey u. 13.) 2 műsza­kos munkakörbe takarítónőt ke­res. Jelentkezni a fenti címen, a vezető főorvosnál vagy megbí­zottjánál. x A DÉLEP központi laborató­riumába könnyűgép-kezelöt és betanított segédmunkásokat ke­res. Jelentkezni lehet: a Ház­gyárban (Budapesti út). Aradi Ferenc meo-vezetőnél. x Egy hónap időtartamra az If­júsági Ház, Szeged, Komócsin Zoltán tér 2/A, két segédmunkást keres. Lehet egyetemi hallgató is. x A Szegedi Patyolat Vállalat fel­vesz számviteli osztályvezetői munkakörbe mérlegképes köny­velőt, aki legalább 5 éves szám­viteli gyakorlattal rendelkezik, üzemvezetői munkakörbe, textil­ipari szakközépiskolát végzettet, 5 éves szakmai gyakorlattal, raktárvezető-helyettesi munka­körbe, középiskolai végzettséggel rendelkezőt. Jelentkezni lehet: személyesen, Szeged, Fonógyári üt 4. szám alatt. x Piackutatót felveszünk új ter­mékeink reklámozásának és or­szágos forgalmazásának szerve­zésére és Irányítására. Gépkocsi­val rendelkező, lehetőleg felső­fokú végzettségűek pályázatát várjuk, amelyben a szakmai gyakorlat Ismertetését kérjük. — „Élelmiszer 2698/12" jeligére a Sajtóházba. x Az Ikarus Szegedi Gyára fel­vesz 3 takarítónőt. Jelentkezni: Ikarus Szegedi Gyára, Szeged, Fonógyári út 9. Munkaügyi osz­tály. x Az Ikarus Szegedi Gyára fel­vesz főiskolái végzettséggel ren­delkező programozó matemati­kust. Jelentkezni: Ikarus Szegedi Gyára. Fonógyári út 9., személy ­zeti csoportvezetőnél. x Az Utasellátó vállalat W. sz. üzeme felvételt hirdet az alábbi munkakörökre: felszolgáló, fel­író, eladó, italmérő, konyhai se­gédmunkás, pavilonke/elő. Je­lentkezni: az üzletvezetőnél. x A Csongrád megyei Tejipart Vállalat központja hivatalsegé­det vesz fel. Lehetőleg motorke­rékpározni tudók jelentkezzenek. Jelentkezni lehet: Budapesti út 6. II. em. 305. x A sándorfalvi Magyar—Lengyel Barátság Tsz tehergépkocsik üzemeltetésének, javításának irá­nyításához műhelyvezetőt keres. Azonnali felvételre keres továb­bá autószerelőket, mezőgazdasági gépszerelőket és járművillamos­sági szereinket. Jelentkezni le­het: a műszaki főágazatvezető­nél. x Műszáki adminisztrátort (lehet kezdő is), üzemi takarítót és fér­fi segédmunkást azonnali belé­péssel alkalmaz a Papírftírfolgo­zó Szövetkezet, Szeged, Huszár u. 8. x Közöljük, hogy a Vízicirk sz meghirdetett előadásai technikai okokból (viharkár) elmaradnak I A megváltott jegyeket a Színházak Szervező Irodája Szeged, Kárász u. 5. szám alatt visszaváltjuk 1982. július 20-ig MAGYAR CIRKUSZ ÉS VARIETÉ •

Next

/
Oldalképek
Tartalom