Délmagyarország, 1981. június (71. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-28 / 150. szám

I 10 Vasárnap, 1981, június 28. THV Nemzetközi sakkverseny Szegeden SZVSE Kupa '81 Június 15—25. között ha- (Hmv.-hely) mint az egyet- a legjobb egyéni eredmé­zánk tíz városából gyűltek len női induló, helytállt a nyért Veres Sándor kapott össze a sakkozók, hogy meg- férfiak között, de nem ismé- különdíjat, mérkőzzenek a másodízben telte meg tavalyi bravúrját. A záróünnepségen Halász kiírt SZVSE Kupáért. A ver- A versenyvezetői feladatokat Antal, az SZVSE ügyvezető senyt nemzetközivé avatta közmegelégedésre szolgáló einöké adta át a kupát és Szabadka testvérváros hat pontossággal látta el Erdész az értékes tárgyjutalmakat. István és Kovács László. Kopasz Lajos megyei sakk­A szabadnapon rendezett szövetségi elnök és Herpai Ha Nemzef közi salakmotor­verseny játékosának, valamint a leg­-verseny jobb ifjúsági játékos címet gy0rsversetly szintén külföl- József szakosztályvezető kö­megszerzo lengyel Banasik di győzelemmel végződött: zös törekvése, hogy a jövő­Az MHSZ Szeged városi- Marian (Krosno) részvétele. Pacal Mihály (Szabadka) és ben a gazdag szegedi sport­járási vezetősége Mórahal- A 8 fordulós svájci rend- Banasik Marian (Krosno) program szerves részévé te­mon rendezte meg a Tarta- szerű verseny az utolsó lé- egyaránt 12'5 P°ntot ért el- 8yék ezt a sikeres egyesületi lékosok Honvédelmi Vense- pésig izgalomban tartotta a A Szabadka-Szeged sche- kezdeményezést. nye területi döntőjét, 16 csa- küzdőket csakúgy, mint az venlngeni csapatversenyben Bezdan Sándor pat részvételével. érdeklődőket. Mivel hatal­A THV-verseny győztese mas fordulatok utón döntet­a MÁV Igazgatóság dr. Műn- lenül fejeződött be a Dobos nich Ferenc Taríalékos Hon- —Veres játszma, hárman ér­védelmi Klubja (Almási Ist- tek el 5,5 pontot. Értékszá­rán, Molnár Lajos. Csatiádi mítós utón a mesterjelölt László, Dorogi Péter) 192 csoportban a következő sor­pont, 2. Szeged városi Tar- rend alakult ki: 1. Veres talékos Honvédelmi Klub Sándor, 2. Gyantár György (dr. Gulyás József, Udvardi (mindkettő szabadkai), 3. Endre, ifj. Udvardi Endre, Dobos József (Szeged). Az Tóth József) 178 pont. 3. SZVSE másik ifjú remény- befejeződött a bajnokság ta- Dobozy. Edző: Börcsök Jó­Textilművek Honvédelmi sége, Tenk Zoltán az utolsó vaszi fordulója. Az utolsó zsef' Klub tartalékos szakosztálya fordulóig szintén versenyben mérkőzésen a Textilművek K ,Vári Penomah HÖDGÉP (Mucsi Mihály, Csanádi Jó- állt az első helyért. SE Budapesten lelkes játé- Si mXr^^ác5" VeS: zsef, Simonics József. Lele Az erős I. osztályú cso- kával, jó védekezésével sze- Szotyori, Varga. András) 178 pont, 4. DÉ- portban (1948 Élő-átlagpont) rezte meg a két pontot, a HÖDGÉP Kiskundorozsma MASZ HK 139 pont. 5. hazai siker született, Tornyai negyedik helyen végzett az —BHG Vasas 26-26 (12-11). KSZV Üjszegedi gyár HK jenö három pont előnnyel idényben. A kiskundorözs- Férfi mérkőzés. Budapest. Ve­136 pont. nyerte a versenyt. Mögötte mai kézilabdázók szintén zette: dr. Szolnoki, Taizs. A győztes MÁV Igazgató- Kiss József (Tapolca) és idegenben szerepeltek. A fér­ság csapata másodszor nyer- Farkas Tibor (SZVSE) vég- fiak döntetlent értek el, még­te el az MHSZ városi veze- zett 5,5—5,5 ponttal. A leg- pedig úgy, hogy ötgóios hát­tőség társadalmi utóképzési jobb ifjúsági játékos Szögi rányukat dolgozták le. A bizottságának vándorkupáját, Gábor lett Nagy Helga nők Vácott léptek pályára, ahol küzdelmes találkozón Kézilabda NB II Negyedik a Textilművek SE A kézilabda NB II-ben di, Rajcsek, Bullás, Kispál, Ma. vasárnap délután 5 órai kezdettel rendezi a Szegedi Volán SC moiorosszakosztálya a Béke—Barátság Kupa nem­zetközi salakmotorvcrscnyt a Napos úti pályán. A rangos eseményen Bulgária. Csehszlovákia. NDK, Lengyelország. Románia. Szovjetunió és Magyarország vá­logatottjának legjobb 21 éven aluli versenyzői állnak start­hoz. A magyar színeket Kócsó Antal. Hargitai Sándor (Sze­gedi Volán SC) és Tihanyi Sándor (Debreceni Volán SC) képviseli. A verseny színhelyére kiilönautóbuszok indulnak a Marx téri autóbusz-pályaudvarról. Kézilabda A Középcsoport eredménye Országos Serdülő Kupa Kézilabda Alapfokú bajnokság A közelmúltban befejeződ­tek az alapfokú kézilabda­bajnokság tavaszi idényének küzdelmei. A nők mezőnyé­ben a Csongrád megyei Ven­déglátó Vállalat, a férfiak­nál pedig a Hungária együt­tese végzett az élen. Mögöt­tük a következő sorrend ala­kult ki: 6. Textil ifj. 7. IKARUS 8. MAV. SZÜ. 3. VILII A 10. Ruhagyár vereséget szenvedtek. Sz. Textilművek SE—Test­vériség 16-12 (8-7). Női mér­kőzés. Budapest. Vezette: Éliás, Reinspach. Sz. Textilművek SE: Kő- M-Váci Penomah 9«- 5 70-64 8 kai — Fári 4, Kozma 1, Hu­nyadkürti, Börcsök 1, Domo­kos 1, Karkus 9. Csere: Pap­Nők 1. Lehel SC 11 7 2 2 215-175 16 2. Váci Forte 11 8 - 3 205-185 16 Kézilabda-sportágban a (Szentesi Kontakta SE), Juhász 3. Szentes ll 7 2 2 169-172 16 serdülő korcsoport országos N. Julianna (Hódmezővásár­4. Textil SE 11 6 1 4 198-162 13 bajnokságát a kiválasztási helyi Porcelán SK). Kocsis 5. Jánoshalma ll s 2 4 166-147 12 központok csapatai részére Zsuzsanna (Textilművek SE). 6. Székesf. Köf. rendezett országos serdülőku- Vincze Anita (Textilművek ll 5 2 4 179-163 ií Pa jelenti. Az 1981. évi OSK- SE). A leány válogatott csa­7. Soroksár ll 6 - 5 208-231 12 döntőt a miskolci városi patát Toókus György és Iz­8. Dunavidék u 5 - 6 132-191 io sportcsarnokban rendezte béki Sándorné készttették fel. 9. Testvériség 114 1 6170-170 9 Üteg a Magyar Kézilabda Fiúk: Debrecen—Szeged 9 3 - 6 64-83 6 9 2 1 6 42-75 5 9 2 - 7 36-67 4 9- 18 24-57 1 12. VM. Közért Férfiak: 1. Hungária 2. Volán KISZ 3. Csm. Vend. 4. Textil 5. KSZV 6. NKFV 7. Felszab. Tsz 8. DFMASZ 9. TAURUS Nök 1. Csm. Vend. V. 9 7 2 - 127-86 16 2. Hungária 9 8 - 1 100-60 16 3. vízügy 9 7 1 1 98-64 15 10. Postáig. 4. Csm. Tanács 9 5 - 4 52-55 10 11. XI. AFIT 5. Elelmisz. Föisk. 9 4 1 4 101-83 9 12. IKARUS 11 8 1 2 190-170 17 11 8 • 3 242-190 16 11 8 - 3 201-149 16 U 7 - 4 2113-149 14 117 - 4 210-200 14 11 6 1 4 251-215 13 11 6 - 5 167-170 12 11 4 1 6 214-228 9 11 4 1 6 148-183 9 11 3 - 8 189-206 6 11 2 - 9 99-131 4 Kézilabda Félidő a városi bajnokságban Szövetség. A versenvsoroza- 23-22 (10-12) Szeged—Pécs ll 4 1 6 166-189 9 ^ hat kiválasztóközpont. 12 20-17 (9-5). Budapest—Sze­li. Kiskundorozsma csapata vett részt. ged 21-17 (9-8). Szeged—Pest, u 3 - 8 180-187 6 Megvénk sportolói a IV. megve 22-21 (11-10). Szeged U - 1 10 120-198 1 számú kiválasztási központ —Gvor 27-18 (14-5). csapatában • (Szeged) szere- l.Pécs 8. 2. Budapest 7 3. peltek. Ide tartozik még Szeged 6. 4. Debrecen 5. 5. Bács-Kiskun. Békés és Seol- Pest megye 2. 6. Győr 2 pont. nok megye is. A torna gólkirálya: Péter­vári Zoltán (Volán SC). 47 ,.ÍaPfr góllal aki bekerült a torna válogatott csapatóba is. A kiválasztóközpont válo­Mindkét nembeli tunk becsülettel helytállt, különösen a lányok szerep­lése dicséretes. Hosszú, fá­A szegedi városi kézilabda­ll l -10127-230 2 bajnokságban mind a nőknél, mind a férfiaknál véget ért a tavaszi idény. A női cso­Viláaranalista portban különösen az 1~5­J Mu^jiuiiljiioiu helyezettek vívtak színvona­A Nemzetközi Asztalitenisz pór' Tibor a 4. helyet fog- las mérkőzéseket, míg a Szövetség közzétette a sport- xalja el, Jónyer a 10., Ger- férfiak küzdelmére a ki­3. JATE 4. Nyomda 5. SZOTE 6. MN 9145 7. Deszk 8. Tápé 9. Tanárképző 10. Szöreg 7 5 1 1 182-137 11 8 4 2 2 183-160 10 8 4 13 171-175 9 8 3 14 170-184 7 8 2 15 154-164 5 8 1-7 140-206 2 8-17 174-210 1 ág legújabb világranglistáját. gelg a 14 A magyar nők egyensúlyozottság volt a jel­rntnd tltknél sSIff KuitéH a 18., Magos ^f ^TkJTl °í kos szerepel, köztük termé- a 19. a többiek utána kö- l~6- helyezett kozott l-l szelesen magyarok is. Klam- vetkeznek. helyezett pont választja el egymástól a csapatokat. Olimpiai reménységek versenye A bajnokság tavaszi eredménye Nők 1. Textil 2. SZOTE 3. Tanárképző 4. JATE 5. DÉLÉP A nyári szünet előtti utol- Tápé só mérkőzésen nehezen len­dült bele a szegedi csapat­Textilművek SE—BHG SE 18-3 (5-1) Budapest, Hauszmann u, ^irníTk'SE^Vincze M az eredménnyel 14 for­— Dávid (2), Dobó, Vigh dulóból szerzett 25 pontjá­(7/5), Kocsis (3/1), Mészáros val változatlanul biztosan (1/1), Bozsák (1). Cs.: Varga tartja második helyét a Tex­— Martonosi (1), Hossó (3), Farkas. Edző: Toókos György, tilmuvek SE. 7. Deszk 8. Ép. Spartacus 7 6 1 - 117- 75 13 7 6-1 129- 81 12 7 4 12 97-76 9 7 4-3 121- 81 8 7 4 - 3 61- 56 8 7 2 - 5 67- 98 4 7 1-6 91-196 2 7 - - 7 81-51 ­raszto utazás után. a hazai satottiaban Csongrád megvet pálya minden előnyét és a ® következők képviselték: játékvezetők támogatását is Ver Jozse£ 'HÖDGÉP Kis­ül vező. későbbi győztes III. kundorozsma). Avar Gvorgv számú központ (Debrecen) (Rózsa-F. DSK). Dobó Zoltán, csapatától a hajrában szén- Arvai Bela Kerepeczki Atti­v ed lek vereséget, és ígv meg Petervari Zoltán. Radi kellett elégedni a második Feriz. Réti Attila es Szabó bélivel Laszlo (Volán SC). A fiúk az első mérkőzésen A flú válogatott csapatot taktikai fegyelmezetlenségek. Sprőber Péter és Baráth Já­tőrölve Budapest ellen pedig eleg- nos edzők készítették fel. telen támadójáték miatt, kap­tak ki és ígv elmaradt a várt r jobb hclvezés. A harmadik ||C7n* hely értékét növeli, hogy a tornagyíztes csapat, egyetlen vereségért tőlünk szenvedte el. • M _ f — I. . Eredmények. TCI 11 J Oly 0111 Lányok: Debrecen—Szeged . . v . _ , Az 1981/82. tanévi segéd- 14-12 (^7) ^ged-Pé« 17-9 ^JZEOL edzői tanfolyamra augusztus (6-5). Szeged-Bunapest 11-9 p között úszótanfolyamot 10-ig a lakóhely szerint lile- (6.2). Szeged-Pest megye szervez a partfürdőn 5-15 13-11 (6-5). Szeged—Győr éves korú gyerekeknek. Rész­15-13 (8-5). vételi díj: 250 forint. Jelent­kezés 29-én, hétfőn reggel 7 Segédedző­tanfolyam Í.Debrecen 9. 2. Szeged 8. 1. DÉLÉP 2. SZÉF tékes sportfelügyelőségnél le­het jelentkezni az alábbi sportágakban: atlétika, bir­kózás, evezés, kajak-kenu, ökölvívás, röplabda, sportlö­vészet, tájékozódási futás, tollaslabda, úszás, torna. Jelentkezési feltételek: szakmunkás-bizonyítvány ak vagy magasabb iskolai vég­7 6 1 - 166-146 13 zettség. a sportág ismerete, 8 5 2 1 202-166 12 1 8—45. év közötti életkor, ték: Gyönsvösi Katalin (Szék­egészségügyi alkalmasság. kutas KSK). Elek Julianna 3. Budapest 7. 4. Gvőr 2. 5. főbejáratánál. Pest megve 2 6. Pécs 2 pont. A kiválasztóközpont válo­gatott iában Csongrád me­gvél a következők képvi süt­és fél 9 órakor a partfürdő Sportműsor Evezés — Szogóltató Spartacus, Ligeti Nemzetközt verseny. M.ty-éri P™ «-*4kJA8™ SC~MAVT1­tározó, előfutamok 9-től. dön- u*eti P.alyák, 8.30. tők 13.45-töl. Tollaslabda Salakmotor Nemzetközi ifjúsági verseny a Szocialista országok Béke- ^ál-kupaért, DELÉP-sport­OarútMiLí Ifjúsági Versenyének osarnoK. s. második napi küzdelmei, Sze- Labdarúgás ged. Napos úti pálya, 17. Ny4rl Tolo Kupa. Alföldi Tenisz csoport. SZVSE—Karcagi SE. OB 111. Férfiak. Kiiuzsi-Uusos Vasutas-stadion, 17, ftoxin. A Rózsa Ferenc Szakközépiskola (Szeged, Pf.: 552. 6701) mester-szakmunkás­továbbképző tanfolyamot szervez autószerelő szakmában. A tanfolyam önköltséges. Érdeklődni: személyesen, a fenti cimen, szeptember 10-ig lehet. A KISTELEKI EGYSÉG ÁFÉSZ, júliusban megnyíló Postakocsi kempingjébe felvesz: kempingvezetö-helyettest; kempingportást (érett­ségivel. nyelvtudással), gondnoknöt. szobaasszonyt, kertészt. Jelentkezni lehet az ÁFÉSZ-kozpontban. Kistelek. Pe­tőfi u. 2. (telefon: 91-014). 8 órától 16 óráig. A makől városgazdálkodási Vállalat felvételre keres anyag­gazdálkodási csoport­vezetőt Bérezés: megegyezés szeriíit. Jelentkezni lehet: a vállalat munkaügyi osztályán. V,

Next

/
Oldalképek
Tartalom